Dokumendiga töötamise erinevused brauseris ja Wordis

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Veebirakenduse Microsoft Word Online abil saate teha põhilisi dokumendi redigeerimise ja vormindamise toiminguid veebibrauseris. Täpsemate funktsioonide vajamisel kasutage rakenduse Word Online käsku Ava Wordis. Kui salvestate dokumendi Wordis, siis salvestatakse see veebisaidil, kus te dokumendi avasite.

Veebirakenduses Word Online avatav dokument on samasugune nagu Wordi töölauarakenduses avatav dokument, kuid mõned funktsioonid töötavad neis kahes keskkonnas erinevalt.

Märkus.: Kui kasutate Word Online koos rakendusega SharePoint 2010, lugege seda versiooni brauseris ja Wordis dokumendi kasutamiseerinevused.

Selle artikli teemad

Word Web Appis toetatud failivormingud

Kuvamist ja printimist toetavad funktsioonid

Brauseris ja töölaual erinevalt töötavad funktsioonid

Avamine ja salvestamine

Redigeerimine ja vormindamine

Läbivaatamine

Objektide

Veebirakenduses Word Online toetatud failivormingud

Veebirakenduses Word Online saab avada järgmistes vormingutes dokumente:

  • Wordi dokument (.docx)

  • Wordi mall (.dotx)

  • Wordi makrotoega dokument (.docm) või Wordi makrotoega mall (.dotm)
    Dokumendi saab avada, kuid makrosid ei saa käivitada.

  • Word 97–2003 dokument (.doc) või Word 97–2003 mall (.dot).
    Word Online kuvab nendes vormingutes dokumente, kuid dokumendi brauseris redigeerimiseks salvestab Word Online sellest uue koopia vormingus .docx või .dotx. Word Online ei saa salvestada vormingus .doc või .dot dokumente.

  • OpenDocumenti tekst (.odt)

  • Portable Document Format (PDF)

Word Online ei saa avada muudes failivormingutes dokumente. Näiteks ei toetata järgimisi vorminguid: RTF-vorming (RTF – Rich Text Format), HTML-vorming (HTML – Hypertext Markup Language) ja MHTML-vorming (MHTML – Multipurpose Internet Mail Extensions HTML).

Lehe algusse

Toetatud kuvamis- ja printimisfunktsioonid

Kui kuvate või dokumendi printimine veebirakenduses Word Online, dokument näeb ühesugune välja, kui see küljendivaade vaadata Wordi töölauaversioonis u Word Online kasutab PDF-failide lugemise printimiseks dokumendid (vt toetatud PDF-lugejad loend). Kui soovite Wordi funktsioonid printimisfunktsioone (nt lehe veeriste), klõpsake nuppu Ava Wordisja printimiseks Wordi töölauarakenduses.

Dokumendi kuvamisel töötavad teatud funktsioonid brauseris teisiti kui Wordi töölauarakenduses. Et kasutada funktsioone, mis pole veebirakenduses Word Online saadaval, klõpsake käsku Ava Wordis.

See funktsioon

töötab rakenduses Word Onlinejärgmiselt

Küljendivaade

Lugemisvaates kuvab Word Online dokumendi sellisena, nagu see kuvatakse küljendivaates. Muud Wordi töölauarakenduses saadaolevad vaated (liigendusvaade, mustand, veebivaade ja täisekraan lugemisel) pole rakenduses Word Online saadaval. Samuti pole rakenduses Word Online saadaval navigeerimispaan, kõrvuti kuvamine ega akna tükeldamine.

Joonlauad ja ruudujooned

Word Online ei kuva joonlaudu ega ruudujooni.

Lehe algusse

Brauseri- ja töölauarakenduse funktsioonide erinevused

Word Onlinedokumendi redigeerimisel dokument on esitatud Redigeerimisvaade, nii et saate redigeerida ja teksti vormindamine. Redigeerimisvaade ei kuvata lehel vormingut, nt veerised või leheküljepiire, lehtede ja esilehe, või päised ja jalused. Lisaks kuvatakse mitut tüüpi objektid kohatäidetena.

Järgmises tabelis kirjeldatakse, kuidas toetab Word Online funktsioone, mida võidakse rakendada teie dokumentidele. Kui soovite kasutada funktsioone, mis pole rakenduses Word Online saadaval, klõpsake käsku Ava Wordis.

Avamine ja salvestamine

See funktsioon

töötab rakenduses Word Onlinejärgmiselt

Teabeõiguste haldus (IRM)

Outlook Web App manused ja SharePointi teekides, mis on IRM-kaitsega, avaneb Word Online dokumentide lugemiseks, kuid mitte redigeerimine. IRM-i kaitse ei saa lisada Word Onlinedokumente.

Paroolkaitse

Word Online ei saa parooliga krüptitud dokumente avada.

Muutmisõigus

Dokument, mille muutmiseks on vaja parooli, avatakse rakenduses Word Online lugemisvaates, kuid dokumenti ei saa brauseris redigeerida. Redigeerimispiirangute eemaldamiseks klõpsake käsku Ava Wordis.

Versioonide haldamine

Versioone hallatakse serveris, mitte rakenduses Word Online. Kui dokumenti talletakse OneDrive, kasutage OneDrive funktsiooni versiooniajalugu. Kui dokumenti talletatakse SharePointi teegis, siis kontrollige, kas teegi jaoks on konfigureeritud versiooniajaloo funktsioon.

Redigeerimine ja vormindamine

Funktsioon

töötab rakenduses Word Onlinejärgmiselt

Kopeerimine ja kleepimine

Saate kopeerida ja kleepida teksti ning kopeerida/kleepida pilte veebist. Tekst vormindatakse rakendusse Word Online kleepimisel vastavalt seda ümbritsevale tekstile.

Fondi vormindamine

Teksti saab muuta paksuks ja kursiivi, sellele saab rakendada alla- ja läbikriipsutust, all- ja üleindeksit ning esiletõstmist. Lisaks saab muuta fonti, suurust ja värvi. Fondivormingu saab ka eemaldada.

Lõigu vormindamine

Lõike saab joondada vasakule, paremale või keskele, saab määrata teksti kirjasuuna kas paremalt vasakule või vasakult paremale, saab suurendada või vähendada taanet, vormindada lõike täpp- või numberloendina. Samuti saab kogu vorminduse eemaldada.

Number- ja täpploendid

Saate kasutada mitmesuguseid nummerdatud ja täpploendite valmislaade.

Laadid

Saate rakendada laadi valmislaadide galeriist ning vormingut eemaldada. Rakenduses Word Online ei saa uusi laade luua ega olemasolevaid muuta.

Otsimine

Otsida saab ainult lugemisvaates. Funktsioon Otsi ja asenda pole rakenduses Word Online saadaval.

Suumimine

Suumida saab ainult lugemisvaates. Redigeerimisvaates suumimiseks kasutage brauseri kuvasätteid.

Rea- ja lehepiirid

Lugemisvaates kuvatakse rea- ja lehepiirid. Redigeerimisvaates kuvatakse reapiirid ja lõigupiirid ühtemoodi, lehepiire ei kuvata.

Veerud

Rakenduses Word Online säilib algne küljendus, kuid seda ei saa redigeerida.

Kujundus, lehe värv ja vesimärgid

Rakenduses Word Online säilib algne kujundus ja lehe taust, kuid neid ei saa redigeerida.

Kaasautorlus

Rakenduses Word Online saavad dokumendiga samaaegselt töötada mitu autorit. Kaasautorlus töötab rakendustes Word 2010 või hilisemas versioonis ja Word for Mac 2011.

Läbivaatus

See funktsioon

töötab rakenduses Word Onlinejärgmiselt

Õigekeelsusriistad

Sisesõnastiku abil saate kontrollida õigekirja ja määrata õigekirjakontrolli keele. Rakenduses Word Online ei saa kasutada kohandatud sõnastikke. See ei sisalda grammatikakontrolli, tõlkimist ega tesaurust.

Automaatkorrektuur

Word Online parandab tippimisel tehtud üldised vead. Näiteks vahetab see vales järjestuses tipitud tähtede asukoha (sõna „õiegˮ asendatakse sõnaga „õigeˮ). Kui Word Online teeb paranduse, mida te ei soovi, vajutage selle tagasivõtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Z. Erinevalt Wordi töölauarakendusest puudub rakenduses Word Online automaatkorrektuuri suvandite kohandamise võimalus.

Jälitatud muutused

Lugemisvaates kuvatakse jälitatud muutusi. Muutuste jälitamise väljalülitamiseks klõpsake käsku Ava Wordis.

Objektid

See funktsioon

töötab rakenduses Word Onlinejärgmiselt

Hüperlingid

Hüperlinke saab lisada, redigeerida ja avada. Rakenduses Word Online töötavad järjehoidja- ja ristviitelingid ning muuta saab nende kuvatavat teksti, kuid mitte sihtkohta.

Tabelid

Saate lisada tabeleid. Saate valida tabeli, veeru, rea või lahtri kaupa; kustutada tabeli, veeru või rea kaupa; lisada ridasid ja veerge; joondada lahtriteksti vasakule, paremale või keskele. Tabeli keerukamad funktsioonid nagu tabelilaadid, lahtri suurus, teksti suund ja sortimisjärjestus säilivad dokumendis, kuid neid ei saa rakenduses Word Online konfigureerida.

pildid

Lisada pilte või lõikepilte, mis on talletatud teie arvutis või Bingi kaudu. Saate rakendada arvu pildilaadide, alt-teksti sisestamine ja suuruse muutmine, kuid pilte ei saa lohistada uude asukohta. Selle asemel klahvikombinatsiooni Ctrl + X lõigata, ja vajutage kleepimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + V uude asukohta. Keerukamaid töötamiseks Piltide kärpimine, näiteks funktsioonid pole saadaval Word Online. Ei saa luua kuvatõmmiseid otse Word Online, kuid kuvatõmmiseid dokumendi kuvatava nimega Word Onlinepildid.

Kujundid, diagrammid, tekstiväljad, SmartArt ja WordArt

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis eeldatud viisil. Redigeerimisvaates kuvatakse need kohatäidetena, mida saate kustuda kuid mitte redigeerida. Rakenduses Word Online ei saa neid teisaldada ega nende suurust muuta.

Võrrandid, sümbolid ja tindimarginaalid

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis eeldatud viisil. Redigeerimisvaates kuvatakse need kohatäidetena, mida saate kustuda kuid mitte redigeerida. Rakenduses Word Online ei saa neid teisaldada ega nende suurust muuta.

Väljad, sisujuhtelemendid ja tiitelleht

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis eeldatud viisil. Redigeerimisvaates kuvatakse väljade sisu ja sisujuhtelemendid, ent neid ei saa redigeerida ega värskendada. Esilehel olevad elemendid (nt tekstiväljad) kuvatakse kohatäidete sarjana.

Päised ja jalused

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis ootuspäraselt. Redigeerimisvaates on päised ja jalused (sh leheküljenumbrid) peidetud.

Allmärkused, lõpumärkused, bibliograafia, sisukord, register

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis ootuspäraselt. Redigeerimisvaates kuvatakse need kohatäidetena, mida saate kustuda, kuid mitte redigeerida ega värskendada.

Makrod

Makrosid sisaldavaid dokumente saab kuvada, redigeerida, printida ja ühiskasutada, kuid makrode käivitamiseks tuleb klõpsata käsku Ava Wordis.

ActiveX-juhtelemendid, manustatud OLE-objektid, allkirjarida

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis eeldatud viisil. Redigeerimisvaates kuvatakse need kohatäidetena, mida saate kustuda kuid mitte redigeerida. Rakenduses Word Online ei saa neid teisaldada ega nende suurust muuta.

Lingitud pildid, manusfail

Need säilivad dokumendis, kuid kuvatakse rakenduses Word Online kohatäidetena.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×