Diagrammid

Diagrammitiitlite lisamine ja eemaldamine

Diagrammitiitlite lisamine ja eemaldamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Selleks et muuta diagramm paremini mõistetavaks, saate lisada sellele tiitli (nt diagrammi tiitli ja teljetiitlid) – mistahes tüüpi diagrammile. Teljetiitlid on tavaliselt saadaval kõigi diagrammil kuvatavate telgede jaoks (sh ka ruumiliste diagrammide sügavustelgede (sarjade) jaoks). Mõnd tüüpi diagrammidel (nt radiaaldiagrammidel) on teljed olemas, kuid teljetiitleid ei kuvata. Te ei saa lisada teljetiitleid diagrammidele, millel ei ole telgesid (nt sektor- ja rõngasdiagrammid).

Teljetiitlitega punktdiagramm

Selle punktdiagrammi puhul kuvatakse diagrammi kohale keskele tiitel ning samuti kuvatakse teljetiitlid mõlema, nii horisontaalse kui ka vertikaalse telje jaoks.

Diagrammi ja telgede tiitlid saate linkida töölehe lahtrite vastavale tekstile, lisades viite nendele lahtritele. Lingitud tiitlid värskendatakse diagrammil pärast töölehel vastava teksti muutmist automaatselt. Kui te tiitleid enam kuvada ei soovi, saate need diagrammilt eemaldada.

Diagrammi loomisel kuvatakse diagrammi kohal väli Diagrammi tiitel. Võite selle välja valida ja tippida soovitud tiitli, seda soovitud viisil vormindada või selle diagrammil mujale teisaldada.

 1. Klõpsake välja Diagrammi tiitel ja tippige tiitel.

  Tiitlis uue rea alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Enter.

 2. Tiitli paigutuse muutmiseks klõpsake diagrammi parempoolses ülanurgas nuppu Diagrammielemendid  Nupp Diagrammielemendid .

 3. Klõpsake käsu Diagrammi tiitel kõrval asuvat noolenuppu ja seejärel klõpsake käsku Keskjoondusega ülekate või muude võimaluste kuvamiseks käsku Veel suvandeid.

  Hüpikmenüü „Diagrammi tiitel“

  Samuti võite tiitlivälja soovitud kohta lohistada.

 4. Tiitli vormindamiseks paremklõpsake seda, klõpsake käsku Diagrammitiitli vorming ja valige soovitud vormindussuvandid.

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite teljetiitlid lisada.

 2. Klõpsake diagrammi parema ülanurga juures nuppu Diagrammielemendid  Nupp Diagrammielemendid .

 3. Märkige ruut Teljetiitlid.

  Diagrammile lisatakse primaarse horisontaal- ja vertikaaltelje tiitlid.

 4. Kui teie diagramm on ruumiline või kui sellel on sekundaarseid horisontaal- või vertikaaltelgi, klõpsake nupu Teljetiitlid kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Veel suvandeid, et valida sügavus- või sekundaarteljetiitlid, mida soovite lisada.

  Hüpikmenüü „Teljetiitlid“

 5. Klõpsake iga diagrammil kuvatava teljetiitli välja Teljetiitel ja tippige soovitud tekst.

  Tiitlis uue rea alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Enter.

 6. Teljetiitlite vormindamiseks paremklõpsake soovitud tiitlit, klõpsake käsku Teljetiitli vorming ja valige soovitud vormindussuvandid.

Kui soovite teljetiitlite jaoks kasutada töölehel asuvat teksti, saate teljetiitlid linkida seda teksti sisaldavate töölehelahtritega. Lingitud tiitlid värskendatakse diagrammil automaatselt, kui muudate töölehel vastavat teksti.

 1. Klõpsake diagrammil diagrammi või teljetiitlit, mille soovite töölehe lahtriga linkida.

 2. Klõpsake töölehel valemiriba ja tippige võrdusmärk (=).

 3. Klõpsake töölehe lahtrit, mis sisaldab teksti, mida soovite teljetiitli jaoks kasutada.

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Klõpsake valimiseks diagrammi või teljetiitlit, mille soovite kustutada, ja vajutage kustutusklahvi (DELETE). Või tehke järgmist.

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite teljetiitlid lisada.

 2. Klõpsake diagrammi parema ülanurga juures nuppu Diagrammielemendid  Nupp Diagrammielemendid .

 3. Tühjendage tiitli märkeruut, mida soovite kustutada.

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite tiitli lisada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Diagrammi tiitel.

  Lindi pilt

 3. Klõpsake käsku Keskjoondusega ülekattetiitel või Diagrammi kohale.

 4. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Diagrammi tiitel soovitud tekst.

  Uue rea alustamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 5. Tiitlivälja teksti vormindamiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake tiitlivälja ning valige siis tekst, mida soovite vormindada.

  2. Klõpsake minitööriistaribal soovitud vormingusuvandeid.

   Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font). Kogu tiitli vormindamiseks võite seda paremklõpsata, klõpsata käsku Diagrammitiitli vorming ja valida seejärel soovitud vormindussuvandi.

 • Tiitlivälja suurus kohandub vastavalt teksti suurusele. Tiitlivälja suurust muuta ei saa. Kui tekst maksimaalse suurusega tekstiväljale ei mahu, siis võidakse seda kärpida.

 • Diagrammile saate lisada vaid ühe tiitli. Kui soovite kasutada täiendavat või alltiitlit, siis võite diagrammile lisada tekstivälja ja paigutada selle teile sobivasse kohta (Diagrammiriistad, menüü Paigutus, jaotis Lisa,Tekstiväli).

 • Saate tiitli käsitsi mõnda muusse kohta teisaldada. Selleks peate lohistama tiitlivälja teile sobivasse kohta.

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite teljetiitlid lisada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Teljetiitlid.

  Lindi pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Selleks et lisada tiitel primaarsele horisontaalteljele (kategooria), klõpsake käsku Primaarse horisontaaltelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Kui diagrammil on sekundaarne horisontaaltelg, klõpsake käsku Sekundaarse horisontaaltelje tiitel.

  • Primaarsele vertikaalteljele (väärtus) tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel või Sekundaarse vertikaaltelje tiitel ja valige seejärel soovitud suvand.

   Kui diagrammil on sekundaarne vertikaaltelg, klõpsake käsku Sekundaarse vertikaaltelje tiitel.

  • Selleks et lisada tiitel sügavusteljele (sarjad), klõpsake käsku Sügavustelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   See valik on saadaval vaid juhul, kui valitud diagramm on tõeline ruumiline diagramm (nt ruumiline tulpdiagramm).

 4. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Teljetiitel soovitud tekst.

  Uue rea alustamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 5. Tiitlivälja teksti vormindamiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake tiitlivälja ning valige siis tekst, mida soovite vormindada.

  2. Klõpsake minitööriistaribal soovitud vormingusuvandeid.

   Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font). Kogu tiitli vormindamiseks võite seda paremklõpsata, klõpsata käsku Teljetiitli vorming ja valida seejärel soovitud vormindussuvandi.

   Märkused: 

   • Kui aktiveerite mõnda muud tüüpi diagrammi, mis ei toeta teljetiitleid (nt sektordiagramm), siis teljetiitleid enam ei kuvata. Need tiitlid kuvatakse uuesti siis, kui aktiveerite sellist tüüpi diagrammi, mis teljetiitleid toetab.

   • Kui aktiveerite sellist tüüpi diagrammi, millel sekundaarseid telgi ei kuvata, lähevad sekundaartelgedele lisatud teljetiitlid kaotsi.

 1. Klõpsake diagrammi või teljetiitlit, mille soovite töölehe lahtriga linkida.

 2. Klõpsake töölehe valemiriba ja tippige võrdusmärk (=).

 3. Klõpsake töölehe lahtrit, mis sisaldab neid andmeid või seda teksti, mida soovite oma diagrammil kuvada.

  Töölehe lahtriviite võite tippida ka valemiribale. Tippige võrdusmärk, lehe nimi ja seejärel hüüumärk (nt =Sheet1!F2).

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 1. Klõpsake diagrammi.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Diagrammitiitli eemaldamiseks klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Diagrammi tiitel ja seejärel valige Pole.

   Lindi pilt

  • Teljetiitli eemaldamiseks klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Teljetiitlid, valige teljetiitel, mille soovite eemaldada, ja klõpsake seejärel käsku Pole.

  • Diagrammi või teljetiitli kiireks eemaldamiseks klõpsake tiitlit ja vajutage siis kustutusklahvi (DELETE). Võite ka diagrammi- või teljetiitlit paremklõpsata ning siis klõpsata käsku Kustuta.

  • Kui soovite diagrammi ja telgede tiitlid eemaldada kohe pärast nende lisamist, siis klõpsake Kiirpääsuribal käsku Tagasivõtmine või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + Z.

Saate lisada diagrammile tiitli.

Tiitli ja teljetiitlitega diagramm

Viiktekst 1 Diagrammi tiitel

Viiktekst 2 Teljetiitel

 1. See juhis kehtib ainult Word 2016 for Maci kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Klõpsake diagrammi ja seejärel menüüd (Chart Design) (Diagrammikujundus).

 3. Valige Lisa diagrammielement > Diagrammi tiitel, ja seejärel klõpsake soovitud tiitli varianti.

 4. Tippige tiitel väljale Diagrammitiitel.

  Tiitli vormindamiseks valige tiitlivälja tekst ja valige seejärel menüü Avaleht jaotisest Font soovitud vorming.

Saate lisada diagrammi tiitel iga telg . Teljetiitlid on tavaliselt kõik teljed, mis saab kuvada diagrammi, sh sügavusteljele (sarjad) teljed 3-D diagrammide jaoks saadaval.

Teatud diagrammitüüpe (nt Radiaaldiagrammid) on teljed, kuid neid ei saa kuvada teljetiitlid. Diagrammitüübid, mida ei saa teljed (nt sektor- ja rõngasdiagrammid) ei saa kuvada teljetiitlid.

Tiitli ja teljetiitlitega diagramm

Viiktekst 1 Diagrammi tiitel

Viiktekst 2 Teljetiitel

 1. See juhis kehtib ainult Word 2016 for Maci kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Klõpsake diagrammi ja seejärel menüüd (Chart Design) (Diagrammikujundus).

 3. Klõpsake Diagrammielementi lisamine > Teljetiitlid, ja seejärel valige suvand telje tiitel.

 4. Tippige tekst väljale Tiitel .

  Tiitli vormindamiseks valige tiitlivälja tekst ja valige seejärel menüü Avaleht jaotisest Font soovitud vorming.

Saate lisada diagrammile tiitli.

Tiitli ja teljetiitlitega diagramm

Viiktekst 1 Diagrammi tiitel

Viiktekst 2 Teljetiitel

Järgmiste juhiste abil lisada oma diagrammi tiitel Excelis või Word for Mac 2011 ja PowerPoint for Mac 2011 Mac 2011.

 1. See juhis kehtib ainult rakenduse Word for Mac 2011 kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Klõpsake diagrammi ja valige seejärel menüü Chart Layout (Diagrammiriistad > Paigutus).

 3. Klõpsake jaotises Sildid nuppu Diagrammi tiitel ning klõpsake seejärel soovitud tiitlit.

  Diagrammimenüü „Paigutus“ jaotis „Sildid“

 4. Valige väljal Diagrammi tiitel olev tekst ja tippige seejärel diagrammi tiitel.

  Tiitli vormindamiseks valige tiitlivälja tekst ja valige seejärel menüü Avaleht jaotisest Font soovitud vorming.

Saate lisada diagrammi tiitel iga telg . Teljetiitlid on tavaliselt kõik teljed, mis saab kuvada diagrammi, sh sügavusteljele (sarjad) teljed 3-D diagrammide jaoks saadaval.

Teatud diagrammitüüpe (nt Radiaaldiagrammid) on teljed, kuid neid ei saa kuvada teljetiitlid. Diagrammitüübid, mida ei saa teljed (nt sektor- ja rõngasdiagrammid) ei saa kuvada teljetiitlid.

Tiitli ja teljetiitlitega diagramm

Viiktekst 1 Diagrammi tiitel

Viiktekst 2 Teljetiitel

 1. See juhis kehtib ainult rakenduse Word for Mac 2011 kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Klõpsake diagrammi ja valige seejärel menüü Chart Layout (Diagrammiriistad > Paigutus).

 3. Jaotises Sildidnuppu Teljetiitlid, osutage telge, mille soovite lisada tiitlite ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

  Diagrammimenüü „Paigutus“ jaotis „Sildid“

 4. Valige väljal Teljetiitel olev tekst ja tippige seejärel teljetiitel.

  Tiitli vormindamiseks valige tiitlivälja tekst ja valige seejärel menüü Avaleht jaotisest Font soovitud vorming.

Vaata ka

Diagrammi- või teljetiitli joondamine või pööramine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×