Office
Logi sisse

Diagrammide ülevaade

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Märkus.: See artikkel on oma töö ära teinud ja aegub peagi. Kuna soovime vältida tõrketeateid selle kohta, et ühte või teist lehte ei leitud, eemaldame lingid, millest oleme teadlikud. Kui olete ise loonud sellele lehele viivaid linke, eemaldage need. Üheskoos aitame tagada veebi korraspüsimise.

Microsoft Office Excel 2007 pakub enam diagrammiviisardit. Selle asemel saate luua lihtsa diagrammi, klõpsates Microsoft Office Fluenti kasutajaliides lindi soovitud diagrammitüüpi. Luua professionaalse ilmega diagramm, mis kuvab üksikasjad, mida soovite, saate muuta diagrammi, rakendada eelmääratletud ja paigutusi ja pilkupüüdva vormingu lisamine. Samuti saate kasutada diagrammimalli, salvestades selle diagrammi mallina.

Kui teil on Office Excel 2007 installitud, te saate ka ära Exceli diagrammide Microsoft Office System 2007 muudes programmides, nt Microsoft Office PowerPoint 2007 ja Microsoft Office Word 2007funktsioone.

Selle artikli teemad

Diagrammid ja nende elemendid

Diagrammide loomine Excelis

Diagrammide loomine PowerPointis ja Wordis

Diagrammide muutmine

Eelmääratletud diagrammipaigutusi ja Diagrammilaadid kasutades professionaalse ilme

Diagrammide pilkupüüdva vormingu lisamine

Diagrammide korduvkasutamine diagrammimallide loomise abil

Diagrammid ja nende elemendid

Diagramme kasutatakse paljude arvandmete graafiliselt kuvamiseks, et suured andmehulgad ja erinevate andmekogumite vahelised seosed oleksid paremini mõistetavad.

Diagrammil on palju elemente. Osa elemente kuvatakse vaikimisi, teisi saab vajadusel lisada. Diagrammielementide kuva saate muuta, kui teisaldate need diagrammis teise kohta, muudate nende suurust või muudate nende vormingut. Kui te ei soovi, et teatud diagrammielemente kuvataks, saate need eemaldada.

*

1. Diagrammi diagrammiala.

2. Diagrammi diagrammi andmeala.

3. Diagrammi lisatud andmesari andmepunktid.

4. Horisontaal- (kategooria) ja vertikaal- (väärtus) telg, millega koos andmed diagrammi lisatakse.

5. Diagrammi legend.

6. Diagrammi- ja teljetiitel, mida saate diagrammis kasutada.

7. andmesilt, mida saate kasutada andmesarja andmepunkti üksikasjade määramiseks.

Klõpsake diagrammiala ja seejärel libistage kursoriga kursoriga üle ühe elemendi, kuvab Excel elemendi teave kohtspikrina.

Klõpsake diagrammis suvalist muudab ka menüü Diagrammiriistad saadaval, lisades kujundus, paigutusja Vorming vahekaardid.

Exceli lindi pilt

Lehe algusesse

Diagrammide loomine Excelis

Exceli diagrammi loomiseks alustamist, sisestades andmed diagrammi lisamine tööleht. Andmeid saab korraldada ridade või veergude – Excel määratleb automaatselt parim viis andmete diagrammi. Mõned diagrammitüübid (nt sektor- ja mulldiagrammid) jaoks on vaja kindlate andmete korraldamine, nagu on kirjeldatud järgmises tabelis.

Diagramm

Andmete korraldamine

Tulp-, lint-, joon-, kiht-, pind- või radiaaldiagramm

Veergudes või ridades. Nt.

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Või

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Sektor- või rõngasdiagramm

Ühe andmesari korral ühes andmeveerus või -reas ja ühes andmesiltide veerus või reas. Näide.

A

1

B

2

C

3

Või

A

B

C

1

2

3

Mitme andmesarja korral mitmes andmeveerus või -reas ja ühes andmesiltide veerus või reas. Nt.

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Või

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY- (punktdiagramm) või mulldiagramm

X-telje väärtused esimeses veerus ning vastavad y-telje väärtused ja mulli suuruse väärtused külgnevates veergudes, nagu näiteks

X

y

Mulli suurus

1

2

3

4

5

6

Börsidiagramm

Veergudes või ridades järgmises järjekorras (kasutades nimesid või kuupäevi siltidena):

suured väärtused, väiksed väärtused ja lõppväärtused.

Nt.

Kuupäev

Suur

Väike

Lõpp

1/1/2002

46,125

42

44,063

Või

Kuupäev

1/1/2002

Suur

46,125

Väike

42

Lõpp

44,063

Kui olete oma diagrammi andmed sisestanud, saate valida diagrammi tüüp, mida soovite kasutada Office Fluenti lindil (menüüLisa , jaotis diagrammid ).

Töölehe andmed ja diagramm

1. Töölehe andmed

2. Töölehe andmete põhjal loodud diagramm

Excel toetab mitut tüüpi diagrammid aitavad kuvada andmeid viisil, mis on tähenduslik publikule. Diagrammi loomisel või olemasoleva diagrammi muuta, saate valida erinevaid diagrammitüübid (nt tulp- või sektordiagramm) ja nende alamtüüpi (nt virntulpdiagramm või sektordiagrammi 3-D diagrammi).

Diagrammitüübid, mis on toetatud ja Exceli diagrammi loomise kohta leiate lisateavet teemast võimalikud diagrammitüübid ja diagrammi loomine.

Lehe algusesse

Diagrammide loomine PowerPointis ja Wordis

Diagrammide on täielikult integreeritud Office 2007 muudes programmides, nt Office PowerPoint 2007 ja Office Word 2007. Mõlemad programmid pakuvad sama Diagrammiriistad, mis on Excelis saadaval. Kui teil on installitud Excel, saate luua Exceli diagrammide PowerPointis ja Wordis, klõpsates nuppu diagrammi lindil (menüüLisa , jaotis illustratsioonid ) ja seejärel menüü Diagrammiriistad abil muuta või vormindada diagrammi. Diagrammid, mille loote kaasatud Office PowerPoint 2007 ja Office Word 2007ja diagrammi andmed salvestatakse Exceli tööleht, mis on lisatud PowerPointi või Wordi faili.

Märkus.: Kui töötate ühilduvusrežiimis Wordi, saate lisada, kasutades Microsoft Graphi asemel Exceli diagrammi. PowerPointi, saate alati Exceli diagrammi loomine.

Samuti saate diagrammi kopeerida PowerPoint 2007 ja Word 2007Excelist. Diagrammi kopeerimisel saate selle staatiliste andmetena või linkida töövihikuga. Diagramm, mis on seotud töövihikut, mis teil on juurdepääs, saate määrata, et see otsib automaatselt lingitud töövihikus muudatuste diagrammi avamisel.

PowerPoint 2007 või Office Word 2007diagrammi loomise kohta leiate lisateavet teemast kasutamine diagrammid ja graafikud, esitluses või andmete esitamine diagrammil.

Lehe algusesse

Diagrammide muutmine

Pärast diagrammi loomist saate seda muuta. Näiteks võite telgede kuvamisviisi muutmine, diagrammi tiitli lisamine, teisaldamine või peita legendi või kuvada täiendavaid diagrammielemente.

Diagrammi muutmiseks saate teha järgmist.

  • Diagrammi telgede kuvamise muutmine    – saate määrata teljeskaala ja reguleerida kuvatavate väärtuste või kategooriate vahelist intervalli. Diagrammi paremaks loetavuseks saate lisada teljele ka kriipsmärgiseid ja määrata nendevahelise intervalli.

  • Diagrammile tiitlite ja andmesiltide lisamine    – diagrammil kuvatava teabe selgitamiseks saate lisada diagrammitiitli, teljetiitlid ja andmesildid.

  • Lisa legendi või andmetabeli     Saate kuvada või peita mõne legend või selle asukohta muuta. Mõnel diagrammil saate kuvada andmetabel , mis kuvab legendivõtmed ja väärtused, mis on esitatud diagrammil.

  • Erisuvandite rakendamine eri tüüpi diagrammide korral    – eri tüüpi diagrammide jaoks on saadaval eri tüüpi jooned (nt maksimumi- ja miinimumijooned ning trendijooned) ja ribad (nt suurema ja väiksema ribad ning vearibad), andmemarkerid ning muud suvandid.

Lehe algusse

Eelmääratletud diagrammipaigutusi ja Diagrammilaadid kasutades professionaalse ilme

Asemel käsitsi lisamise või diagrammielementide muutmine või vormindamine diagrammi, saate oma diagrammi kiiresti rakendada eelmääratletud diagrammipaigutuse ja diagrammilaadi. Excel pakub mitmesuguseid eelmääratletud paigutusi ja laadid, mida saate valida. Vajadusel saate täpsustada paigutuse või laadi käsitsi muudatuste tegemisega paigutust ja vormingut diagrammi üksikuid elemente, nt diagrammiala, diagrammi andmeala, andmesarivõi legend diagrammi.

Eelmääratletud diagrammipaigutuse rakendamine, kuvatakse diagrammil rakendamisel määratud diagrammielemente (nt tiitlid, legend, on andmetabelvõi andmesiltide). Saate valida erinevaid paigutusi, mis on esitatud eri diagrammitüüpide puhul.

Eelmääratletud diagrammilaadi rakendamisel vormindatakse diagramm vastavalt dokumendile rakendatud kujundus, et diagramm sobiks ettevõtte või teie enda kujunduse värvid (värvide kogum), kujunduse fondid (pealkirjade ja kehateksti fontide kogum) ja kujunduse efektid (joonte ja täiteefektide kogum).

Märkus.: Te ei saa luua enda diagrammipaigutusi ja -laade, kuid saate luua diagrammimallide, mis sisaldavad paigutuse ja vorminguga diagrammimalle. Diagrammimallide kohta leiate lisateavet teemast kohandatud diagrammi mallina salvestamine.

Diagrammi ilme muutmise kohta leiate lisateavet teemast paigutuse või laadi diagrammi.

Lehe algusesse

Diagrammide pilkupüüdva vormingu lisamine

Lisaks eelmääratletud diagrammilaadi, mida saate hõlpsalt vormindada diagrammi üksikuid elemente nt andmemarkerid, diagrammiala, graafikuala, arvude ja teksti pealkirjade ja siltide ning anda diagrammile kohandatud, pilkupüüdva ilme. Saate rakendada teatud Kujundilaadid ja WordArt-laade, kuid samuti saate vormindada kujundite ja teksti diagrammielementide käsitsi.

Vorminduse lisamiseks saate teha järgmist.

  • Diagrammielementide täitmine    – tähelepanu juhtimiseks diagrammi kindlatele elementidele saate kasutada värve, tekstuuri, pilte ja astmiktäiteid.

  • Diagrammielementide kontuuri muutmine    – diagrammielementide rõhutamiseks saate kasutada värve, joonelaade ja eri jämedusega jooni.

  • Diagrammielementidele eriefektide lisamine    – diagrammile viimistletud ilme andmiseks saate rakendada selle elementidele eriefekte (nt vari, peegeldus, läige, pehmendatud või kanditud servad ja ruumiline pööramine).

  • Teksti ja arvude vormindamine    – diagrammi tiitlite, siltide ja tekstibokside teksti ja arve saate vormindada samuti nagu töölehe teksti ja arve. Teksti ja arvude veelgi rohkem esile toomiseks saate rakendada WordArt-laade.

Diagrammielementide vormingu kohta leiate lisateavet teemast diagrammi elementide vormindamine.

Lehe algusse

Diagrammide korduvkasutamine diagrammimallide loomise abil

Kui soovite oma vajadustele kohandatud diagrammi uuesti kasutada, saate selle diagrammi salvestamine mallina diagrammi (*.crtx) diagrammimallide kausta. Diagrammi loomisel saate seejärel rakendada diagrammimalli samamoodi nagu mis tahes sisseehitatud diagrammi tüüp. Tegelikult diagrammimallide on diagrammitüübid ja saate neid kasutada ka olemasoleva diagrammi diagrammitüübi muutmine. Kui kasutate diagrammimalli sageli, saate selle salvestada diagrammi.

Märkus.: Diagrammimallide ei põhine dokumendikujunduste. Praeguse kujunduse värvid, kujunduse fondidja kujunduse efektid kasutamine diagrammi, mille loote diagrammi malli abil saate rakendada laadi diagrammi. Diagrammi laad lähtestab diagrammi kujunduse dokumendi kujundus. Lisateavet leiate teemast eelmääratletud diagrammilaadide ja professionaalse ilme paigutuste abil.

Diagrammi mallide kasutamise kohta leiate lisateavet teemast kohandatud diagrammi mallina salvestamine.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×