Diagrammi telgede kuvamise muutmine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Enamiku diagrammitüüpide korral saate diagrammi teljed kuvada või peita. Diagrammiandmete hõlpsama mõistmise huvides võite muuta ka telgede ilmet.

NB!: This article does NOT cover changing the scale of chart axes. For information about how to change to the scale, see:

Lisateave telgede kohta

Diagrammidel on tavaliselt kaks telge, mida kasutatakse andmete mõõtmiseks ja liigitamiseks: vertikaaltelg ehk väärtus- või y-telg ja horisontaaltelg ehk kategooria- või x-telg. Ruumilistel tulp-, koonus- või püramiiddiagrammidel on ka kolmas telg - sügavus- ehk sarja- või z-telg, mis võimaldab kuvada andmete sügavusmõõdet. Radiaaldiagrammidel puudub horisontaal- ehk kategooriatelg ning sektor- ja rõngasdiagrammidel pole ühtegi telge.

Diagrammi, kus on kuvatud horisontaal-, vertikaal- ja sügavustelg

Callout 1 Vertical (value) axis

Viiktekst 2 Horizontal (category) axis

Viiktekst 3 Depth (series) axis

The following describe how you can modify your charts to add impact and better convey information. For more info on what axes are and what you can do with them, see All about axes.

 1. Klõpsake diagrammi, mille telgi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus, Vorming.

 2. On the Design tab, click the down arrow next to Add chart elements, and then hover over Axes in the fly-out menu .

  Add element section with Axes highlighted

 3. Click the type of axis that you want to display or hide.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille kriipsmärgised ja sildid vajavad kohandamist või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Current selection with horizontal axis selected

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. In the Axis Options panel, under Tick Marks, do one or more of the following:

  1. Põhikriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Põhikriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

   Tick mark and labels section of Format Axis panel

  2. Vahekriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Vahekriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  3. To change the position of the labels, under Labels, click the option that you want.

   Näpunäide   . Kriipsmärgiste või nende siltide peitmiseks klõpsake väljal Teljesildid väärtust Pole.

   Hiding tick marks by setting None for label position

  Format Axis panel

 1. Klõpsake diagrammil muudetavat horisontaal- ehk kategooriatelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Current selection with horizontal axis selected

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mõlemat järgmistest.

  1. Teljesiltide intervalli muutmiseks märkige jaotises Siltidevaheline intervall raadionupp Määrake intervalli ühik ja tippige siis tekstiväljale soovitud arv.

   Axis Intervals and Distance

   Näpunäide   . Kategooria kõigi siltide kuvamiseks tippige väärtus 1, iga teise sildi kuvamiseks tippige väärtus 2, iga kolmanda sildi kuvamiseks tippige väärtus 3 jne.

  2. Teljesildi asukoha muutmiseks tippige väljale Sildi kaugus teljest soovitav arvväärtus.

   Näpunäide   . Sildi paigutamiseks teljele lähemale tippige väiksem arv. Sildi ja telje vahelise kauguse suurendamiseks tippige suurem arv.

Nii horisontaal- ehk kategooriatelje kui ka vertikaal- ehk väärtustelje siltide joondust saate vajadusel muuta. Kui kasutate diagrammis üksust mitme tasemega kategooriasildid saate muuta kõikide tasemete joondust. Muuta saate ka silditasemete vahekaugust horisontaal- ehk kategooriateljel.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille sildid vajavad teistsugust joondamist, või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Current selection with horizontal axis selected

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. In the Format Axis dialog box, click Text Options.

 4. Under Text Box, do one or more of the following:

  1. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud vertikaaljoondussuvandit.

  2. Klõpsake väljal Teksti suund soovitud tekstisuunda.

  3. Valige soovitud pöördenurk väljal Kohandatud nurk.

Tip    You can also change the horizontal alignment of axis labels, by clicking the axis, and then click Align Left Nupu pilt , Center Nupu pilt , or Align Right Nupu pilt on the Home toolbar.

Kategooriasiltide teksti saate muuta nii töölehel kui ka otse diagrammil.

Change category label text on the worksheet

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, mis sisaldab muudetava sildi nime.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Märkus   . Töölehel tehtavad muudatused kajastuvad automaatselt diagrammil.

Change the label text in the chart

 1. Klõpsake diagrammil horisontaaltelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake horisontaal- ehk kategooriatelge.

   Current selection with horizontal axis selected

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotises Horisontaaltelje (X-telje) sildid nuppu Redigeeri.

 4. Tehke dialoogiboksis Teljesiltide vahemik ühte järgmistest.

  1. Määrake töölehel vahemik, mida soovite kategooriatelje siltidena kasutada.

  2. Tippige soovitud sildid komadega eraldatuna (nt Osakond A, Osakond B, Osakond C.

   Märkus   . Kui tipite väljale Teljesildi vahemik sildi teksti, pole kategooriatelje silditekst enam töölehe lahtriga lingitud.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Kategooriatelje siltide teksti või väärtustelje arvude vormingut saate vajaduse korral muuta.

Format text

 1. Paremklõpsake diagrammil telge, mille silte soovite vormindada.

 2. On the Home toolbar, click the formatting options that you want.

Näpunäide   . Võite ka valida telje, kus sildid on kuvatud, ja kasutada siis menüü Avaleht jaotise Font vormindusnuppe.

Format numbers

 1. Klõpsake diagrammil telge, millel kuvatavaid arve soovite vormindada, või valige soovitud telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  • Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  • Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Current selection with horizontal axis selected

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Under Axis Options, Click Number, and then in the Category box, select the number format that you want.

  Näpunäide   . Kui valitud arvuvorming sisaldab komakohti, saate need määrata väljal Komakohad.

 4. Arvude ja töölehelahtrite vaheliste linkide säilitamiseks märkige ruut Lingitud allikaga.

Number format section in Axis Options

Märkus   . Enne arvude vormindamist protsentidena veenduge, et diagrammil leiduvad arvud oleksid lähteandmetes tõepoolest protsentidena arvutatud ja et need oleksid kuvatud kümnendvormingus. Protsente arvutatakse töölehel võrrandiga summa / kogusumma = protsent. Kui arvutate näiteks tehte 10 / 100 = 0,1 ja vormindate siis arvu 0,1 protsendina, kuvatakse arv õigesti kujul 10%.

 1. Klõpsake diagrammi, mille telgi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Teljed nuppu Teljed.

  Lindi pilt

 3. Klõpsake kuvatavat või peidetavat teljetüüpi ja seejärel soovitud suvandeid.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille kriipsmärgised ja sildid vajavad kohandamist või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mitut järgmistest.

  1. Põhikriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Põhikriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  2. Vahekriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Vahekriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  3. Siltide asukoha muutmiseks klõpsake ripploendis Telje silt soovitavat suvandit.

   Näpunäide   . Kriipsmärgiste või nende siltide peitmiseks klõpsake väljal Teljesildid väärtust Pole.

 1. Klõpsake diagrammil muudetavat horisontaal- ehk kategooriatelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mõlemat järgmistest.

  1. Teljesiltide intervalli muutmiseks märkige jaotises Siltidevaheline intervall raadionupp Määrake intervalli ühik ja tippige siis tekstiväljale soovitud arv.

   Näpunäide   . Kategooria kõigi siltide kuvamiseks tippige väärtus 1, iga teise sildi kuvamiseks tippige väärtus 2, iga kolmanda sildi kuvamiseks tippige väärtus 3 jne.

  2. Teljesildi asukoha muutmiseks tippige väljale Sildi kaugus teljest soovitav arvväärtus.

   Näpunäide   . Sildi paigutamiseks teljele lähemale tippige väiksem arv. Sildi ja telje vahelise kauguse suurendamiseks tippige suurem arv.

Nii horisontaal- ehk kategooriatelje kui ka vertikaal- ehk väärtustelje siltide joondust saate vajadusel muuta. Kui kasutate diagrammis üksust mitme tasemega kategooriasildid saate muuta kõikide tasemete joondust. Muuta saate ka silditasemete vahekaugust horisontaal- ehk kategooriateljel.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille sildid vajavad teistsugust joondamist, või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamine nuppu Joondus.

 4. Tehke jaotises Teksti paigutus ühte või mitut järgmistest.

  1. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud vertikaaljoondussuvandit.

  2. Klõpsake väljal Teksti suund soovitud tekstisuunda.

  3. Valige soovitud pöördenurk väljal Kohandatud nurk.

Tip    You can also change the horizontal alignment of axis labels, by right-clicking the axis, and then click Align Left Nupu pilt , Center Nupu pilt , or Align Right Nupu pilt on the Mini toolbar.

Kategooriasiltide teksti saate muuta nii töölehel kui ka otse diagrammil.

Change category label text on the worksheet

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, mis sisaldab muudetava sildi nime.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Märkus   . Töölehel tehtavad muudatused kajastuvad automaatselt diagrammil.

Change the label text in the chart

 1. Klõpsake diagrammil horisontaaltelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake horisontaal- ehk kategooriatelge.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotises Horisontaaltelje (X-telje) sildid nuppu Redigeeri.

 4. Tehke dialoogiboksis Teljesiltide vahemik ühte järgmistest.

  1. Määrake töölehel vahemik, mida soovite kategooriatelje siltidena kasutada.

   Tip    You can also click the Collapse Dialog Box button Nupu pilt  , and then select the range that you want to use on the worksheet. When you are finished, click the Expand Dialog Box button.

  2. Tippige soovitud sildid komadega eraldatuna (nt Osakond A, Osakond B, Osakond C.

   Märkus   . Kui tipite väljale Teljesildi vahemik sildi teksti, pole kategooriatelje silditekst enam töölehe lahtriga lingitud.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Kategooriatelje siltide teksti või väärtustelje arvude vormingut saate vajaduse korral muuta.

Format text

 1. Paremklõpsake diagrammil telge, mille silte soovite vormindada.

 2. Klõpsake minitööriistaribal soovitud vormingusuvandeid.

Näpunäide   . Võite ka valida telje, kus sildid on kuvatud, ja kasutada siis menüü Avaleht jaotise Font vormindusnuppe.

Format numbers

 1. Klõpsake diagrammil telge, millel kuvatavaid arve soovite vormindada, või valige soovitud telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  • Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  • Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake nuppu Arv ja seejärel valige väljalt Kategooria soovitav arvuvorming.

  Näpunäide   . Kui valitud arvuvorming sisaldab komakohti, saate need määrata väljal Komakohad.

 4. Arvude ja töölehelahtrite vaheliste linkide säilitamiseks märkige ruut Lingitud allikaga.

Märkus   . Enne arvude vormindamist protsentidena veenduge, et diagrammil leiduvad arvud oleksid lähteandmetes tõepoolest protsentidena arvutatud ja et need oleksid kuvatud kümnendvormingus. Protsente arvutatakse töölehel võrrandiga summa / kogusumma = protsent. Kui arvutate näiteks tehte 10 / 100 = 0,1 ja vormindate siis arvu 0,1 protsendina, kuvatakse arv õigesti kujul 10%.

An axis can be formatted to display major and minor tick marks at intervals that you choose.

 1. See juhis kehtib ainult Word 2016 for Maci kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Klõpsake diagrammi ja seejärel menüüd (Chart Design) (Diagrammikujundus).

 3. Click Add Chart Element > Axes > More Axis Options.

 4. On the Format Axis pane, expand Tick Marks, and then click options for major and minor tick mark types.

  After you add tick marks, you can change the intervals between the tick marks by changing the value in the Interval between marks box.

An axis can be formatted to display major and minor tick marks at intervals that you choose.

 1. See juhis kehtib ainult Word 2016 for Maci kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Klõpsake diagrammi ja valige seejärel menüü Chart Layout (Diagrammiriistad > Paigutus).

 3. Under Axes, click Axes, point to the axis that you want to change, and then click Axis Options.

  Chart Layout tab, Axes group

 4. In the navigation pane, click Ticks, and then click options for major and minor tick mark types.

  After you add tick marks, you can change the intervals between the tick marks by clicking Scale in the navigation pane, and then making the changes that you want.

All about axes

Kõigi diagrammitüüpide puhul ei kuvata telgi ühtemoodi. Näiteks XY- ehk punktdiagrammil ja mulldiagrammil kuvatakse arvväärtused nii horisontaal- kui ka vertikaalteljel. Näiteks võib tuua sademete hulga sõltuvuse õhurõhust. Mõlemal üksusel on arvväärtused ning andmed kuvatakse x- ja y- teljel vastavalt nende arvväärtustele. Väärtustelgede kuvamisel on mitu võimalust (nt logaritmiline skaala).

Muude diagrammitüüpide puhul (nt tulp-, joon- ja kihtdiagramm) kuvatakse arvväärtused vaid vertikaal- ehk väärtusteljel; horisontaalteljel kuvatakse rühmitatud tekstväärtused ehk kategooriad. Näiteks võib tuua sademete hulga sõltuvuse geograafilisest piirkonnast. Geograafiline piirkond on selles näites andmete tekstiline kategooria, mis esitatakse horisontaal- ehk kategooriateljel. Geograafilised piirkonnad jaotuvad skaalal ühtlaselt, kuna need pole mõõdetavad väärtused, vaid tekst. Arvestage selle erinevusega diagrammitüübi valimisel, kuna väärtus- ja kategooriatelje võimalused on erinevad. Sügavus- ehk sarjatelg on üks kategooriatelje variante.

Diagrammi loomisel kuvatakse telgedel vaikimisi kriipsmärgised ja sildid. Nende kuvamise viisi saate põhi- ja vahekriipsmärgiste ning siltide abil muuta. Diagrammi ülekuhjamise vältimiseks saate horisontaal- ehk kategooriateljel kuvada vähem teljesilte või kriipsmärgiseid, määrates kriipsmärgiste vahel kuvatavate kategooriate arvu.

Saate muuta ka siltide joondust ja suunda ning muuta või vormindada neis kuvatavat teksti ja arve (nt kuvada arve protsendina).

Vt ka

Add or remove a secondary axis in a chart

Change the color or style of a chart

Create a chart from start to finish

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×