Diagrammid

Diagrammi sekundaartelje lisamine või eemaldamine Excelis

Diagrammi sekundaartelje lisamine või eemaldamine Excelis

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kui loodud diagrammil kuvatavad arvud erinevad andmesari lõikes olulises ulatuses või kui teil on segatüüpi andmeid (nt hind ja maht), saate kanda ühe või mitme andmesarja väärtused sekundaarsele vertikaal- ehk väärtusteljele. Sekundaarse vertikaaltelje skaalal kuvatakse seostatud sarja väärtused. Sekundaartelge on hea kasutada sellisel diagrammil, kus kuvatakse tulp- ja joondiagrammi kombinatsioon.

Sekundaarteljega liitdiagramm

Eeltoodud näites kujutatud diagrammiga sarnase diagrammi loomiseks saate oma diagrammi kiiresti liitdiagrammiks muuta.

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite liitdiagrammiks muuta. Kuvatakse Diagrammiriistad.

  Diagrammiriistade menüü alammenüüd Kujundus ja Vorming

 2. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Muuda diagrammi tüüpi.

  Menüü Kujundus jaotis Tüüp

 3. Valige vahekaardil Kõik diagrammid väärtus Liitdiagramm ja seejärel valige diagramm Kobartulpdiagramm / joondiagramm sekundaarteljel.

  Sekundaarteljega liitdiagramm menüüs Kõik diagrammid

 4. Märkige jaotises Valige andmesarja jaoks diagrammitüüp ja telg ruut Sekundaartelg iga andmesarja kõrval, mida soovite sekundaarteljele kanda, ja seejärel määrake nende diagrammitüübiks Joondiagramm.

 5. Veenduge, et kõigi muude andmesarjade tüübina oleks kuvatud Kobartulpdiagramm.

  Vertikaaltelgedele kantud andmete kirjeldamiseks saate lisada teljetiitlid.

Teljetiitlite lisamine vertikaaltelgedele

 1. Klõpsake diagrammi ja siis nuppu Diagrammielemendid  Nupp Diagrammielemendid .

 2. Märkige ruut Teljetiitlid, klõpsake selle kõrval asuvat noolenuppu ja seejärel märkige nende teljetiitlite ruudud, mille soovite lisada.

 3. Klõpsake diagrammil iga teljetiitlit ükshaaval. Seejärel tippige tiitel, mis kirjeldab sellele teljele kantud andmeid.

Vt ka

Diagrammi loomine algusest lõpuni

Diagrammi jaoks andmete valimine

Diagrammi teljesiltide muutmine

Teljetiitlite lisamine diagrammile

Lisateave liitdiagrammide kohta

Kui tasapinnalisel diagrammil kuvatavad väärtused erinevad andmesarjade lõikes olulises ulatuses või kui teil on segatüüpi andmeid (nt hind ja maht), saate kanda ühe või mitme andmesarja väärtused sekundaarsele vertikaal- ehk väärtusteljele. Sekundaarse vertikaaltelje skaalal kajastuvad seostatud andmesarja väärtused.

Vormindatud liitdiagramm

Pärast tasapinnalisele diagrammile sekundaarse vertikaaltelje lisamist saate lisada ka sekundaarse horisontaaltelje (kategooriatelje), mille kasutamine võib osutuda vajalikuks XY-diagrammi (punktdiagrammi) või mulldiagrammi korral.

Sekundaarteljele kantud andmesarjade paremaks eristamiseks saate muuta nende andmesarjade diagrammitüüpi. Tulpdiagrammis näiteks saate muuta ühe sekundaarteljel asuva andmesarja joondiagrammiks.

NB!: Järgmiste toimingute tegemiseks peab teil mõni tasapinnaline diagramm juba olemas olema. Ruumilised diagrammid ei toeta sekundaartelgi.

Sekundaarsele vertikaalteljele saate andmeid kanda ühe andmesarja haaval. Kui soovite sekundaarsele vertikaalteljele kanda rohkem kui ühe andmesarja, korrake neid toiminguid iga andmesarja jaoks, mida soovite sekundaarsel vertikaalteljel kuvada.

 1. Klõpsake diagrammil andmesarja, mille soovite kanda sekundaarsele vertikaalteljele, või valige soovitud andmesari diagrammielementide loendist. Selleks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake andmesarja, mille soovite sekundaarsele vertikaalteljele kanda.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

  Kuvatakse dialoogiboks Andmesarja vormindamine.

  Märkus.: Mõne muu dialoogiboksi kuvamisel korrake 1. juhist ja veenduge, et olete diagrammil valinud andmesarja.

 3. Klõpsake vahekaardi Sarjasuvandid jaotises Joonesta sarjad käsku Sekundaartelg ja seejärel klõpsake nuppu Sule.

  Diagrammil kuvatakse sekundaarne vertikaaltelg.

 4. Sekundaarse vertikaaltelje kuvamise muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Teljed nuppu Teljed.

  2. Klõpsake käsku Sekundaarne vertikaaltelg ja seejärel klõpsake soovitud kuvamissuvandit.

 5. Sekundaarse vertikaaltelje teljesuvandite muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Paremklõpsake sekundaarset vertikaaltelge ja seejärel klõpsake käsku Vorminda telge.

  2. Valige jaotises Teljesuvandid soovitud suvandid.

Järgmise toimingu tegemiseks peab teil mõni sekundaarse vertikaalteljega diagramm juba olemas olema. Sekundaarse vertikaaltelje lisamiseks leiate juhised jaotisest Sekundaarse vertikaaltelje lisamine.

 1. Klõpsake diagrammi, millel on sekundaarne vertikaaltelg.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Teljed nuppu Teljed.

  Lindi pilt

 3. Klõpsake käsku Sekundaarne horisontaaltelg ja seejärel klõpsake soovitud kuvamissuvandit.

 1. Klõpsake diagrammil andmesarja, mida soovite muuta.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  Näpunäide.: Samuti võite andmesarja paremklõpsata, klõpsata käsku Muuda sarja diagrammitüüpi ja seejärel jätkata 3. juhisega.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tüüp nuppu Muuda diagrammi tüüpi.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis Diagrammitüübi muutmine soovitud diagrammitüüpi.

  Esimesel väljal kuvatakse diagrammitüüpide kategooriate loend ja teisel väljal iga diagrammitüübi kategooria jaoks saadaolevad diagrammitüübid. Lisateavet saadaolevate diagrammitüüpide kohta leiate teemast Saadaolevad diagrammitüübid.

Märkus.: Korraga saate muuta ainult ühe andmesarja diagrammitüüpi. Mitme diagrammitüübi muutmiseks andmesarjas korrake juhiseid iga muudetava andmesarja korral.

 1. Klõpsake diagrammi, millel on sekundaartelg, mida soovite eemaldada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Teljed nuppu Teljed ja valige Sekundaarne vertikaaltelg või Sekundaarne horisontaaltelg, seejärel klõpsake väärtust Pole.

  Lindi pilt

Näpunäited: 

 • Võite ka klõpsata sekundaartelge, mille soovite kustutada, ja seejärel vajutada kustutusklahvi (DELETE) või paremklõpsata sekundaartelge ja seejärel klõpsata käsku Kustuta.

 • Sekundaartelje eemaldamiseks kohe pärast selle lisamist klõpsake Kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi Undo button või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+Z.

Kui eri andmesarjades on diagrammis olevad väärtused väga erinevad, saate kanda mõne andmesarja sekundaarteljele. Sekundaartelge saab kasutada liitdiagrammi raames, kui ühe diagrammi andmed on segatüüpi (nt sisaldavad hinda ja mahtu).

Sellel diagrammil kajastatakse vasakul primaarsel vertikaalteljel müügimahtu ja paremal sekundaarsel vertikaalteljel hinnanumbreid.

Sekundaarteljega diagramm

Tehke ühte järgmistest.

Sekundaartelje lisamine

 1. Valige diagrammil andmesari, mille soovite sekundaarteljele kanda, ja klõpsake seejärel menüüd Diagramm > Kujundus.

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 2. Klõpsake käske Lisa diagrammielement > Teljed ja valige Sekundaarne horisontaalne või Sekundaarne vertikaalne.

Teljetiitli lisamine sekundaarteljele

 1. Valige diagrammil andmesari, mille soovite sekundaarteljele kanda, ja klõpsake seejärel menüüd Diagramm > Kujundus.

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 2. Klõpsake käske Lisa diagrammielement > Teljetiitlid ja valige Sekundaarne horisontaalne või Sekundaarne vertikaalne.

Kui eri andmesarjades on diagrammis olevad väärtused väga erinevad, saate kanda mõne andmesarja sekundaarteljele. Sekundaartelge saab kasutada liitdiagrammi raames, kui ühe diagrammi andmed on segatüüpi (nt sisaldavad hinda ja mahtu).

Sellel diagrammil kajastatakse vasakul primaarsel vertikaalteljel müügimahtu ja paremal sekundaarsel vertikaalteljel hinnanumbreid.

Sekundaarteljega diagramm

Tehke ühte järgmistest.

Sekundaartelje lisamine

 1. Valige diagrammil andmesari, mille soovite sekundaarteljele kanda, ja klõpsake seejärel menüüd Diagrammiriistad > Paigutus.

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont ja valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 2. Valige Praegune valik > Vorminda valikut.

  Diagrammimenüü jaotis Praegune valik

 3. Valige navigeerimispaanil Telg.

 4. Valige Sekundaartelg ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Täiendavate andmesarjade lisamiseks sekundaarteljele korrake seda toimingut.

Teljetiitli lisamine sekundaarteljele

 1. Klõpsake telge ja valige seejärel menüü Diagrammiriistad > Paigutus.

 2. Valige Sildid > Teljetiitlid > Sekundaarse horisontaaltelje tiitel või Sekundaarse vertikaaltelje tiitel.

  Diagrammimenüü Paigutus jaotis Sildid

 3. Valige väljal Teljetiitel olev tekst ja tippige seejärel teljetiitel.

Sekundaartelje teljesildi lisamine

 1. Klõpsake telge ja valige seejärel menüü Diagrammiriistad > Paigutus.

 2. Valige Teljed > Teljed > Sekundaarne horisontaaltelg või Sekundaarne vertikaaltelg.

  Diagrammimenüü Paigutus jaotis Teljed

Kui eri andmesarjades on diagrammis olevad väärtused väga erinevad, saate kanda mõne andmesarja sekundaarteljele. Sekundaartelge saab kasutada liitdiagrammi raames, kui ühe diagrammi andmed on segatüüpi (nt sisaldavad hinda ja mahtu).

Sellel diagrammil kajastatakse vasakul primaarsel vertikaalteljel müügimahtu ja paremal sekundaarsel vertikaalteljel hinnanumbreid.

Sekundaarteljega diagramm

Tehke ühte järgmistest.

Sekundaartelje lisamine

 1. Valige diagrammil andmesari, mille soovite sekundaarteljele kanda, ja klõpsake seejärel menüüd Diagrammiriistad > Paigutus.

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont ja valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 2. Valige Praegune valik > Vorminda valikut.

  Diagrammimenüü jaotis Praegune valik

 3. Valige navigeerimispaanil Telg.

 4. Valige Sekundaartelg ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Täiendavate andmesarjade lisamiseks sekundaarteljele korrake seda toimingut.

Teljetiitli lisamine sekundaarteljele

 1. Klõpsake telge ja valige seejärel menüü Diagrammiriistad > Paigutus.

 2. Valige Sildid > Teljetiitlid > Sekundaarse horisontaaltelje tiitel või Sekundaarse vertikaaltelje tiitel.

  Diagrammimenüü Paigutus jaotis Sildid

 3. Valige väljal Teljetiitel olev tekst ja tippige seejärel teljetiitel.

Sekundaartelje teljesildi lisamine

 1. Klõpsake telge ja valige seejärel menüü Diagrammiriistad > Paigutus.

 2. Valige Teljed > Teljed > Sekundaarne horisontaaltelg või Sekundaarne vertikaaltelg.

  Diagrammimenüü Paigutus jaotis Teljed

Kui eri andmesarjades on diagrammis olevad väärtused väga erinevad, saate kanda mõne andmesarja sekundaarteljele. Sekundaartelge saab kasutada liitdiagrammi raames, kui ühe diagrammi andmed on segatüüpi (nt sisaldavad hinda ja mahtu).

Sellel diagrammil kajastatakse vasakul primaarsel vertikaalteljel müügimahtu ja paremal sekundaarsel vertikaalteljel hinnanumbreid.

Sekundaarteljega diagramm

Tehke ühte järgmistest.

Sekundaartelje lisamine

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Valige diagrammil andmesari, mille soovite sekundaarteljele kanda, ja klõpsake seejärel menüüd Diagrammiriistad > Paigutus.

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont ja valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 3. Valige Praegune valik > Vorminda valikut.

  Diagrammimenüü jaotis Praegune valik

 4. Valige navigeerimispaanil Telg.

 5. Valige Sekundaartelg ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Täiendavate andmesarjade lisamiseks sekundaarteljele korrake seda toimingut.

Teljetiitli lisamine sekundaarteljele

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Klõpsake telge ja valige seejärel menüü Diagrammiriistad > Paigutus.

 3. Valige Sildid > Teljetiitlid > Sekundaarse horisontaaltelje tiitel või Sekundaarse vertikaaltelje tiitel.

  Diagrammimenüü Paigutus jaotis Sildid

 4. Valige väljal Teljetiitel olev tekst ja tippige seejärel teljetiitel.

Sekundaartelje teljesildi lisamine

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Klõpsake telge ja valige seejärel menüü Diagrammiriistad > Paigutus.

 3. Valige Teljed > Teljed > Sekundaarne horisontaaltelg või Sekundaarne vertikaaltelg.

  Diagrammimenüü Paigutus jaotis Teljed

Kui eri andmesarjades on diagrammis olevad väärtused väga erinevad, saate kanda mõne andmesarja sekundaarteljele. Sekundaartelge saab kasutada liitdiagrammi raames, kui ühe diagrammi andmed on segatüüpi (nt sisaldavad hinda ja mahtu).

Sellel diagrammil kajastatakse vasakul primaarsel vertikaalteljel müügimahtu ja paremal sekundaarsel vertikaalteljel hinnanumbreid.

Sekundaarteljega diagramm

Tehke ühte järgmistest.

Sekundaartelje lisamine

 1. Valige diagrammil andmesari, mille soovite sekundaarteljele kanda, ja klõpsake seejärel menüüd Diagramm > Kujundus.

 2. Klõpsake käske Lisa diagrammielement > Teljed ja valige Sekundaarne horisontaalne või Sekundaarne vertikaalne.

Teljetiitli lisamine sekundaarteljele

 1. Valige diagrammil andmesari, mille soovite sekundaarteljele kanda, ja klõpsake seejärel menüüd Diagramm > Kujundus.

 2. Klõpsake käske Lisa diagrammielement > Teljetiitlid ja valige Sekundaarne horisontaalne või Sekundaarne vertikaalne.

Kui eri andmesarjades on diagrammis olevad väärtused väga erinevad, saate kanda mõne andmesarja sekundaarteljele. Sekundaartelge saab kasutada liitdiagrammi raames, kui ühe diagrammi andmed on segatüüpi (nt sisaldavad hinda ja mahtu).

Sellel diagrammil kajastatakse vasakul primaarsel vertikaalteljel müügimahtu ja paremal sekundaarsel vertikaalteljel hinnanumbreid.

Sekundaarteljega diagramm

Tehke ühte järgmistest.

Sekundaartelje lisamine

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Valige diagrammil andmesari, mille soovite sekundaarteljele kanda, ja klõpsake seejärel menüüd Diagramm > Kujundus.

 3. Klõpsake käske Lisa diagrammielement > Teljed ja valige Sekundaarne horisontaalne või Sekundaarne vertikaalne.

Teljetiitli lisamine sekundaarteljele

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Valige diagrammil andmesari, mille soovite sekundaarteljele kanda, ja klõpsake seejärel menüüd Diagramm > Kujundus.

 3. Klõpsake käske Lisa diagrammielement > Teljetiitlid ja valige Sekundaarne horisontaalne või Sekundaarne vertikaalne.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×