Diagrammi loomine algusest lõpuni

Lihtsa diagrammi loomiseks valige mis tahes osa vahemikust, mille soovite diagrammile kanda. Seejärel klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid soovitud diagrammitüüpi. Samuti võite vajutada klahvikombinatsiooni Alt+F1 ning Excel loob lihtsa tulpdiagrammi teie jaoks automaatselt. Seejärel saate diagrammi mugavalt endale käepäraseks kohandada.

Selle artikli teemad

Teave diagrammide kohta

Diagrammi loomine või muutmine

 1. Põhidiagrammi loomine

 2. Diagrammi paigutuse või laadi muutmine

 3. Tiitlite või andmesiltide lisamine või eemaldamine

 4. Legendi kuvamine või peitmine

 5. Diagrammi telgede või ruudujoonte kuvamine või peitmine

 6. Diagrammi teisaldamine ja selle suuruse muutmine

 7. Diagrammi salvestamine mallina

Diagrammide ülevaade

Diagramme kasutatakse paljude arvandmete graafiliselt kuvamiseks, et suured andmehulgad ja erinevate andmekogumite vahelised seosed oleksid paremini mõistetavad.

Excelis diagrammi loomiseks sisestage esmalt tööleht diagrammis kasutatavad arvandmed. Seejärel saate need andmed lisada diagrammi, kui valite soovitud diagrammitüübi menüü Lisa jaotises Diagrammid .

Töölehe andmed ja diagramm

1. Töölehe andmed

2. Töölehe andmete põhjal loodud diagramm

Excel toetab paljusid diagrammitüüpe, et andmete esitlus oleks võimalikult sisukas ja hõlpsalt mõistetav. Diagrammi loomisel või olemasoleva diagrammi muutmisel saate valida sobiva diagrammi paljude diagrammitüüpide (nt tulp- või sektordiagramm) ja nende alamtüüpide (nt virntulpdiagramm või ruumiline sektordiagramm) hulgast. Saate luua ka liitdiagrammi, milles kasutatakse mitut tüüpi diagramme.

Liitdiagramm

Näide tulp- ja joondiagrammi sisaldavast liitdiagrammist.

Lisateavet Excelis saadaolevate diagrammitüüpide kohta leiate teemast Saadaolevad diagrammitüübid.

Diagrammielementide tutvustus

Diagrammil on palju elemente. Osa elemente kuvatakse vaikimisi, teisi saab vajadusel lisada. Diagrammielementide kuva saate muuta, kui teisaldate need diagrammis teise kohta, muudate nende suurust või muudate nende vormingut. Kui te ei soovi, et teatud diagrammielemente kuvataks, saate need eemaldada.

*

1. Diagrammi diagrammiala.

2. Diagrammi diagrammi andmeala.

3. Diagrammi lisatud andmesari andmepunktid.

4. Horisontaal- (kategooria) ja vertikaal- (väärtus) telg, millega koos andmed diagrammi lisatakse.

5. Diagrammi legend.

6. Diagrammi- ja teljetiitel, mida saate diagrammis kasutada.

7. andmesilt, mida saate kasutada andmesarja andmepunkti üksikasjade määramiseks.

Lehe algusse

Põhidiagrammi muutmine vastavalt vajadustele

Pärast diagrammi loomist saate selle elemente muuta. Näiteks võite soovida muuta telgede kuvamisviisi, lisada diagrammitiitli, teisaldada või peita legendi või kuvada täiendavaid diagrammielemente.

Diagrammi muutmiseks saate teha mõnda järgmistest.

 • Diagrammi telgede kuvamise muutmine    – saate määrata teljeskaala ja reguleerida kuvatavate väärtuste või kategooriate vahelist intervalli. Diagrammi paremaks loetavuseks saate lisada teljele ka kriipsmärgiseid ja määrata nendevahelise intervalli.

 • Diagrammile tiitlite ja andmesiltide lisamine    – diagrammil kuvatava teabe selgitamiseks saate lisada diagrammitiitli, teljetiitlid ja andmesildid.

 • Legendi või andmetabeli lisamine    – legendi saate kuvada või peita, muuta selle asukohta ja muuta legendikirjeid. Mõnel diagrammil saate kuvada ka andmetabeli, mis sisaldab legendivõtmed ja diagrammil esitatud väärtusi.

 • Erisuvandite rakendamine eri tüüpi diagrammide korral    – eri tüüpi diagrammide jaoks on saadaval eri tüüpi jooned (nt maksimumi- ja miinimumijooned ning trendijooned) ja ribad (nt suurema ja väiksema ribad ning vearibad), andmemarkerid ning muud suvandid.

Lehe algusse

Eelmääratletud diagrammipaigutuste ja -laadide rakendamine professionaalse ilme saavutamiseks

Diagrammielementide käsitsi lisamise või muutmise või diagrammi vormindamise asemel saate diagrammile kiirelt rakendada mõne valmispaigutuse ja -laadi. Excel pakub arvukalt valmispaigutusi ja laade. Vajadusel saate nende hulgast valitud sobivat varianti viimistleda, tehes paigutusse käsitsi muudatusi ja vormindades diagrammi üksikuid elemente (nt diagrammiala, graafikuala, andmesarju või legendi).

Eelmääratletud diagrammipaigutuse rakendamisel kuvatakse diagrammil kindel kogum diagrammielemente (nt tiitlid, legend, andmetabel või andmesildid). Iga diagrammitüübi puhul saate valida mitmesuguste paigutuste hulgast sobiva.

Eelmääratletud diagrammilaadi rakendamisel vormindatakse diagramm vastavalt dokumendile rakendatud kujundus, et diagramm sobiks ettevõtte või teie enda kujunduse värvid (värvide kogum), kujunduse fondid (pealkirjade ja kehateksti fontide kogum) ja kujunduse efektid (joonte ja täiteefektide kogum).

Te ei saa luua enda diagrammipaigutusi ja -laade, kuid saate luua soovitud paigutuse ja vorminguga diagrammimalle.

Lehe algusse

Diagrammile pilkupüüdva vormingu lisamine

Lisaks diagrammi eelmääratletud laadile saate hõlpsalt vormindada diagrammi üksikuid elemente (nt andmemarkerid, diagrammiala, graafikuala, arve ja teksti tiitlites ja siltidel) ning anda diagrammile kohandatud, pilkupüüdva ilme. Saate rakendada kindlaid kujundilaade ja WordArt-laade, samuti saate vormindada diagrammielementide kuju ja teksti käsitsi.

Vormingu lisamiseks saate teha mõnda järgmistest.

 • Diagrammielementide täitmine    – tähelepanu juhtimiseks diagrammi kindlatele elementidele saate kasutada värve, tekstuuri, pilte ja astmiktäiteid.

 • Diagrammielementide kontuuri muutmine    – diagrammielementide rõhutamiseks saate kasutada värve, joonelaade ja eri jämedusega jooni.

 • Diagrammielementidele eriefektide lisamine    – diagrammile viimistletud ilme andmiseks saate rakendada selle elementidele eriefekte (nt vari, peegeldus, läige, pehmendatud või kanditud servad ja ruumiline pööramine).

 • Teksti ja arvude vormindamine    – diagrammi tiitlite, siltide ja tekstibokside teksti ja arve saate vormindada samuti nagu töölehe teksti ja arve. Teksti ja arvude veelgi rohkem esile toomiseks saate rakendada WordArt-laade.

Lehe algusse

Diagrammide korduvkasutamine diagrammimallide loomise abil

Kui soovite vastavalt enda vajadustele kohandatud diagrammi uuesti kasutada, võite selle diagrammi diagrammimallina (*.crtx) salvestada diagrammimallide kausta. Kui diagrammi loote, saate diagrammimalli rakendada sama moodi nagu muud valmisdiagrammi. Tegelikult ongi diagrammimallid kohandatud diagrammid , mida saate kasutada ka olemasoleva diagrammi tüübi muutmiseks. Kui kasutate sageli mingit kindlat diagrammimalli, saate selle salvestada vaikediagrammina.

Lehe algusse

1. juhis. Põhidiagrammi loomine

Enamiku diagrammide (nt tulp- ja lintdiagrammid) korral saate diagrammi joonestada tööleht ridades või veergudes korraldatud andmete põhjal. Teatud diagrammitüübid (nt sektor- ja mulldiagrammid) eeldavad siiski andmete korraldamist teatud kindlal moel.

 1. Korraldage töölehel andmed, mida soovite diagrammis kasutada.

  Andmeid saab korraldada ridade või veergude abil – Excel määratleb automaatselt, milline on parim viis andmete diagrammi sisestamiseks. Mõne diagrammitüübi (nt sektor- ja mulldiagrammid) jaoks tuleb aga andmed korraldada teatud kindlal viisil.

  Andmete korraldamine töölehel

  Diagramm

  Andmete korraldamine

  Tulp-, lint-, joon-, kiht-, pind- või radiaaldiagramm

  Exceli lintdiagramm

  Veergudes või ridades. Nt.

  Aasta

  Õunad

  Apelsinid

  Banaanid

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Või

  Puuvili

  2013

  2014

  2015

  Õunad

  800

  600

  50

  Apelsinid

  600

  700

  90

  Banaanid

  50

  90

  150

  Sektor- või rõngasdiagramm

  Ühe andmesari korral ühes andmeveerus või -reas ja ühes andmesiltide veerus või reas. Näide.

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Või

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Mitme andmesarja korral mitmes andmeveerus või -reas ja ühes andmesiltide veerus või reas. Nt.

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Või

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY- (punktdiagramm) või mulldiagramm

  X-telje väärtused esimeses veerus ning vastavad y-telje väärtused ja mulli suuruse väärtused külgnevates veergudes. Nt.

  x

  y

  Mulli suurus

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Börsidiagramm

  Veergudes või ridades järgmises järjekorras (kasutades nimesid või kuupäevi siltidena):

  suured väärtused, väiksed väärtused ja lõppväärtused.

  Nt.

  Kuupäev

  Suur

  Väike

  Lõpp

  1/1/2002

  46,125

  42

  44,063

  Või

  Kuupäev

  1/1/2002

  Suur

  46,125

  Väike

  42

  Lõpp

  44,063

 2. Valige diagrammi jaoks soovitud andmevahemikus mõni lahter.

  Näpunäide.    Kui valite ainult ühe lahtri, kannab Excel diagrammile automaatselt kõigi selle lahtriga külgnevate lahtrite andmed. Kui lahtrid, mille väärtused soovite diagrammile kanda, ei paikne järjest, saate valida ka suvalisi veerge või vahemikke (Ctrl+vasakklõps). Seda saate teha seni, kuni valitud objektid moodustavad ristküliku. Lisaks saate peita read või veerud, mida te ei soovi diagrammil kajastada.

  Näpunäide.: Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

 3. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid ühte järgmistest.

  • Klõpsake diagrammitüüpi ja siis diagrammi alamtüüpi, mida soovite kasutada.

  • Kõigi saadaolevate diagrammitüüpide nägemiseks klõpsake nuppu Nupu pilt . Avatakse dialoogiboks Diagrammi lisamine, kus saate diagrammitüüpide loendi kerimiseks klõpsata vastavat noolenuppu.

   Exceli lindi pilt

   Näpunäide.    Kui hoiate hiirekursorit diagrammitüübi või diagrammi alamtüübi kohal, kuvatakse kohtspikris diagrammitüübi nimi. Lisateavet saadaolevate diagrammitüüpide kohta leiate teemast Saadaolevad diagrammitüübid.

 4. Vaikimisi asetatakse diagramm töölehele manusdiagramm. Kui soovite diagrammi asetada eraldi diagrammileht, saate selle asukohta järgmist tehes muuta.

  1. Kaasatud diagrammi aktiveerimiseks klõpsake seda.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Asukoht nuppu Teisalda diagramm.

   Lindi pilt

  3. Jaotises Valige diagrammi paigutamise asukoht tehke ühte järgmistest.

   • Diagrammi kuvamiseks diagrammilehel märkige Uus leht.

    Näpunäide.    Kui soovite soovitatud diagramminime muuta, tippige uus nimi väljale Uus leht.

   • Kui soovite diagrammi kuvada töölehel kaasatud diagrammina, klõpsake raadionuppu Objekt lehel ja valige tööleht väljal Objekt lehel.

 5. Excel määrab diagrammile nime automaatselt (nt Diagramm1), kui see on esimene töölehel loodav diagramm. Registreeritud diagrammi nime muutmiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

  2. Klõpsake menüüs Paigutus nuppu Atribuudid ja seejärel tekstivälja Diagrammi nimi.

   Näpunäide.    Kui soovite jaotist laiendada, klõpsake jaotises Atribuudid ikooni Atribuudid.

  3. Tippige uus nimi.

  4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Märkused    

 • Kui soovite diagrammi kiireks loomiseks kasutada vaikimisi määratud diagrammitüüpi, valige diagrammi koostamiseks andmed ja vajutage klahve ALT+F1 või klahvi F11. Kui vajutate klahve ALT+F1, kuvatakse diagramm kaasatud diagrammina. Kui vajutate klahvi F11, kuvatakse diagramm eraldi diagrammilehel.

 • Kui te diagrammi enam ei vaja, saate selle kustutada. Diagrammi valimiseks klõpsake seda ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

Lehe algusse

2. juhis. Diagrammi paigutuse või laadi muutmine

Pärast diagrammi loomist saate selle ilmet kohe muuta. Diagrammielementide käsitsi lisamise või muutmise või diagrammi vormindamise asemel saate diagrammile kiirelt rakendada eelmääratletud paigutust ja laadi. Excelis on suur valik eelmääratletud paigutusi ja laade (või kiirpaigutusi ja -laade), mille hulgast saate oma valiku teha, kuid te saate paigutust või laadi ka käsitsi kohandada, muutes iga diagrammielemendi paigutust ja vormingut eraldi.

Eelmääratletud diagrammipaigutuse rakendamine

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammipaigutuse abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammipaigutused soovitud diagrammipaigutust.

  Lindi pilt

  Märkus.    Kui Exceli akna suurust on vähendatud, on diagrammi paigutused saadaval jaotises Diagrammi paigutused nupu Kiirpaigutus galeriis.

  Näpunäide.    Kõigi saadaolevate paigutuste vaatamiseks klõpsake nuppu Veel Viiktekst 1 .

Lehe algusse

Eelmääratletud diagrammilaadi rakendamine

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite eelmääratletud diagrammilaadi abil vormindada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Lindi pilt

  Märkus.    Kui Exceli akna suurust on vähendatud, on diagrammilaadid saadaval jaotises Diagrammilaadid nupu Kiirlaadid galeriis.

  Näpunäide.    Kõigi eelmääratletud diagrammilaadide vaatamiseks klõpsake nuppu Veel Viiktekst 1 .

Lehe algusse

Diagrammielementide paigutuse käsitsi muutmine

 1. Klõpsake diagrammielementi, mille paigutust soovite muuta või valige see diagrammielementide loendist, tehes järgmist.

  1. Klõpsake diagrammil suvalist kohta. Kuvatakse menüü Diagrammiriistad.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid, Teljed või Taust valitud diagrammielemendile vastavat diagrammielemendi nuppu. Seejärel klõpsake soovitud paigutussuvandit.

  Lindi pilt

  Lindi pilt

  Lindi pilt

Märkus.    Teie valitud paigutussuvandid rakendatakse teie valitud diagrammielemendile. Kui olete näiteks valinud kogu diagrammi, rakendatakse andmesildid kõigile andmesarjadele. Kui valitud on üks andmepunkt, rakendatakse andmesildid ainult valitud andmesarjale või andmepunktile.

Lehe algusse

Diagrammielementide vormingu käsitsi muutmine

 1. Klõpsake diagrammielementi, mille laadi soovite muuta või valige see diagrammielementide loendist, tehes järgmist.

  1. Klõpsake diagrammil suvalist kohta. Kuvatakse menüü Diagrammiriistad.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Lindi pilt

 2. Tehke vahekaardil Vorming mõnda järgmistest.

  1. Suvalise diagrammielemendi vormindamiseks klõpsake jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming ja valige seejärel soovitud vormindussuvand.

  2. Valitud diagrammielemendi kuju vormindamiseks klõpsake jaotises Kujundilaadid soovitud laadi või nuppu Kujundi täide, Kujundi kontuur või Kujundiefektid ja valige seejärel soovitud vormindussuvand.

  3. Valitud diagrammielemendi teksti vormindamiseks WordArti abil klõpsake jaotises WordArt-laadid soovitud laadi. Samuti võite klõpsata nuppu Tekstitäide, Tekstikontuur või Tekstiefektid ja valida seejärel soovitud vormindussuvandid.

   Märkus.    Pärast WordArt-laadi rakendamist ei saa te WordArt-vormingut enam eemaldada. Kui te ei soovi enam rakendatud WordArt-laadi, võite valida mõne muu WordArt-laadi või klõpsata eelmise tekstivormingu taastamiseks kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi.

   Näpunäide.    Tavalise tekstivormingu kasutamiseks diagrammielementides oleva teksti vormindamiseks paremklõpsake teksti või valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit. Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font).

Lehe algusse

3. juhis. Tiitlite või andmesiltide lisamine või eemaldamine

Selleks et muuta diagramm paremini mõistetavaks, saate lisada sellele tiitli (nt diagrammi tiitli ja telgede tiitlid). Telgede tiitlid on tavaliselt saadaval kõigi diagrammil kuvatavat telgede jaoks (sh ka ruumiliste diagrammide sügavustelgede (sarjade) jaoks). Mõnda tüüpi diagrammidel (nt radiaaldiagrammidel) on teljed, kuid telje tiitleid ei kuvata. Telgede tiitleid ei saa kuvada ka sellist tüüpi diagrammidel, millel pole telgi (nt sektordiagrammid ja rõngasdiagrammid).

Diagrammi ja telgede tiitlid saate linkida tööleht lahtrites olevale vastavale tekstile, luues viite nendele lahtritele. Lingitud tiitlid värskendatakse diagrammil pärast töölehel vastava teksti muutmist automaatselt.

Selleks et kiiresti tuvastada diagrammil olevad andmesari, võite diagrammi andmepunktid andmesilte lisada . Vaikimisi lingitakse andmesildid töölehel olevate väärtustega ja kui neid väärtusi muudetakse, siis värskendatakse need andmesildid automaatselt.

Diagrammi tiitli lisamine

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite tiitli lisada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Diagrammi tiitel.

  Lindi pilt

 3. Klõpsake käsku Keskjoondusega ülekattetiitel või Diagrammi kohale.

 4. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Diagrammi tiitel soovitud tekst.

  Näpunäide.    Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 5. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

  Näpunäide.    Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font). Kogu tiitli vormindamiseks võite seda paremklõpsata, klõpsata käsku Diagrammitiitli vorming ja valida seejärel soovitud vormindussuvandi.

Lehe algusse

Teljetiitlite lisamine

 1. Klõpsake diagrammi, millele soovite teljetiitlid lisada.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Teljetiitlid.

  Lindi pilt

 3. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Selleks, et lisada tiitel primaarsele horisontaalteljele (kategooria), klõpsake käsku Primaarse horisontaaltelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Näpunäide.    Kui diagrammil on sekundaarne horisontaaltelg, klõpsake käsku Sekundaarse horisontaaltelje tiitel.

  • Selleks, et lisada tiitel primaarsele vertikaalteljele (väärtus), klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Näpunäide.    Kui diagrammil on sekundaarne vertikaaltelg, klõpsake käsku Sekundaarse vertikaaltelje tiitel.

  • Selleks, et lisada tiitel sügavusteljele (sarjad), klõpsake käsku Sügavustelje tiitel ja seejärel soovitud suvandit.

   Märkus.    See valik on saadaval vaid juhul, kui valitud diagramm on tõeline ruumiline diagramm (nt ruumiline tulpdiagramm).

 4. Tippige diagrammi kohal kuvatavale tekstiväljale Teljetiitel soovitud tekst.

  Näpunäide.    Reapiiri lisamiseks klõpsake kohta, kuhu soovite reapiiri lisada, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 5. Teksti vormindamiseks valige see ja klõpsake minitööriistaribal soovitud vormindussuvandit.

  Näpunäide.    Võite kasutada ka lindil asuvaid vormindusnuppe (menüü Avaleht jaotis Font). Kogu tiitli vormindamiseks võite seda paremklõpsata, klõpsata käsku Teljetiitli vorming ja valida seejärel soovitud vormindussuvandi.

Märkused    

 • Kui aktiveerite mõnda muud tüüpi diagrammi, mis ei toeta teljetiitleid (nt sektordiagramm), siis teljetiitleid enam ei kuvata. Need tiitlid kuvatakse uuesti siis, kui aktiveerite sellist tüüpi diagrammi, mis teljetiitleid toetab.

 • Kui aktiveerite sellist tüüpi diagrammi, millel sekundaarseid telgi ei kuvata, lähevad sekundaartelgedele lisatud teljetiitlid kaotsi.

Lehe algusse

Tiitli linkimine töölehe lahtriga

 1. Klõpsake diagrammi või teljetiitlit, mille soovite töölehe lahtriga linkida.

 2. Klõpsake töölehe valemiriba ja tippige võrdusmärk (=).

 3. Klõpsake töölehe lahtrit, mis sisaldab neid andmeid või seda teksti, mida soovite oma diagrammil kuvada.

  Näpunäide.    Töölehe lahtriviite võite tippida ka valemiribale. Tippige võrdusmärk, lehe nimi ja seejärel hüüumärk (nt =Sheet1!F2).

 4. Vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusse

Andmesiltide lisamine

 1. Tehke diagrammil ühte järgmistest.

  • Selleks et lisada andmesilt kõigi andmesarjade kõikidele andmepunktidele, klõpsake diagrammiala.

  • Selleks et lisada andmesilt andmesarja kõigile andmepunktidele, klõpsake andmesarja seda kohta, millele soovite sildi lisada.

  • Selleks et lisada andmesilt andmesarja ühele andmepunktile, klõpsake seda andmesarja, mis sisaldab andmepunkti, millele soovite sildi lisada, ja seejärel klõpsake seejärel andmepunkti, millele soovite sildi lisada.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Andmesildid ja seejärel soovitud kuvamissuvandit.

  Lindi pilt

  Märkus.    Sõltuvalt kasutatavast diagrammitüübist on saadaval erinevad andmesildisuvandid.

Lehe algusse

Diagrammilt tiitlite või andmesiltide eemaldamine

 1. Klõpsake diagrammi.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Tehke menüü Paigutus jaotises Sildid ühte järgmistest.

  • Diagrammi tiitli eemaldamiseks klõpsake nuppu Diagrammi tiitel ja seejärel käsku Pole.

  • Teljetiitli eemaldamiseks klõpsake nuppu Teljetiitlid, valige teljetiitel, mille soovite eemaldada, ja klõpsake seejärel käsku Pole.

  • Andmesiltide eemaldamiseks klõpsake nuppu Andmesildid ja seejärel käsku Pole.

   Lindi pilt

Näpunäide.    Kui soovite tiitli või andmesildi kiiresti eemaldada, klõpsake seda ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

Lehe algusse

4. juhis. Legendi kuvamine või peitmine

Diagrammi loomisel kuvatakse legend, kuid soovi korral saate legendi pärast diagrammi loomist peita või selle asukohta muuta.

 1. Klõpsake diagrammi, mille legendi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Legend.

  Lindi pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Legendi peitmiseks klõpsake nuppu Pole.

   Näpunäide.    Diagrammi legendi või legendikirje kiireks eemaldamiseks võite selle valida ja seejärel vajutada kustutusklahvi (DELETE). Samuti võite legendi või legendikirjet paremklõpsata ja seejärel klõpsata käsku Kustuta.

  • Legendi kuvamiseks klõpsake soovitud kuvamissuvandit.

   Märkus.    Mõne kuvamissuvandi klõpsamisel liigub legend paigast ja diagrammi andmeala suurust muudetakse legendi mahutamiseks automaatselt. Kui nihutate legendi või muudate selle suurust hiirega, ei reguleerita diagrammi andmeala suurust automaatselt.

  • Kui soovite näha veel suvandeid, klõpsake käsku Veel legendisuvandeid ja seejärel valige soovitud kuvamissuvand.

   Näpunäide.    Vaikimisi ei kattu legend diagrammiga. Kui ruumi on vähe, võite diagrammi väiksemaks muutmiseks tühjendada ruudu Kuva legend nii, et see ei kattuks diagrammiga.

Näpunäide.    Kui diagrammil on kuvatud legend, saate legendi üksikkirjeid muuta, redigeerides neile vastavaid andmeid töölehel. Kui soovite legendikirjeid täpsemalt redigeerida või neid muuta tööleheandmeid muutmata, saate soovitud muudatused teha dialoogiboksis Andmeallika valimine (menüü Kujundus, jaotis Andmed, nupp Vali andmed).

Lehe algusse

5. juhis. Diagrammi telgede või ruudujoonte kuvamine või peitmine

Diagrammi loomisel kuvatakse enamiku diagrammitüüpide puhul primaarteljed. Neid saate vastavalt vajadusele sisse või välja lülitada. Telgede lisamise ajal saate määrata, kui üksikasjalikku teavet telgedel kuvatakse. Sügavustelg kuvatakse juhul, kui loote ruumilise diagrammi.

Kui diagrammil on andmesari vahel väga suured erinevused või olete kasutanud erinevat tüüpi andmeid (nt hind ja kogus), saate ühe või mitu andmesarja kanda sekundaarsele vertikaalteljele (väärtus). Sekundaarse vertikaaltelje skaala koosneb vastava andmesarja väärtustest. Pärast sekundaarse vertikaaltelje diagrammile lisamist saate lisada ka sekundaarse horisontaaltelje (kategooria), mille kasutamine võib osutuda vajalikuks XY-diagrammi (punktdiagrammi) või mulldiagrammi korral.

Diagrammi andmete paremaks loetavuseks saate kuvada või peita diagrammil horisontaalseid ja vertikaalseid ruudujooni, mis ulatuvad diagrammi mis tahes horisontaal- ja vertikaaltelgedest üle kogu diagrammi andmeala.

Primaartelgede kuvamine või peitmine

 1. Klõpsake diagrammi, mille telgi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Teljed nuppu Teljed ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Telje kuvamiseks klõpsake käsku Primaarne horisontaaltelg, Primaarne vertikaaltelg või Sügavustelg (ruumilise diagrammi korral) ja seejärel soovitud teljekuvamissuvandit.

  • Telje peitmiseks klõpsake käsku Primaarne horisontaaltelg, Primaarne vertikaaltelg või Sügavustelg (ruumilise diagrammi korral) ja seejärel käsku Pole.

  • Telje üksikasjalike kuvamis- ja skaalasuvandite määramiseks klõpsake käsku Primaarne horisontaaltelg, Primaarne vertikaaltelg või Sügavustelg (ruumilise diagrammi korral) ja seejärel käsku Veel primaarsete horisontaaltelgede suvandeid, Veel primaarsete vertikaaltelgede suvandeid või Veel sügavustelgede suvandeid.

   Lindi pilt

Lehe algusse

Sekundaartelgede kuvamine või peitmine

 1. Klõpsake diagrammil andmesarja, mille soovite kanda sekundaarsele vertikaalteljele, või valige diagrammielementide loendist soovitud andmesari, tehes järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake andmesarja, mille soovite sekundaarsele vertikaalteljele kanda.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake nuppu Sarjasuvandid (kui see pole juba aktiivne) ja klõpsake seejärel jaotises Joonesta sarjad käsku Sekundaartelg ja seejärel nuppu Sule.

 4. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Teljed nuppu Teljed.

  Lindi pilt

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Sekundaarse vertikaaltelje kuvamiseks klõpsake käsku Sekundaarne vertikaaltelg ja seejärel soovitud kuvamissuvandit.

   Näpunäide.    Et sekundaarset vertikaaltelge eristada, võite muuta ühe andmesarja diagrammitüüpi. Näiteks võite muuta ühe andmesarja joondiagrammiks.

 6. Sekundaarse horisontaaltelje kuvamiseks klõpsake käsku Sekundaarne horisontaaltelg ja seejärel soovitud kuvamissuvandit.

  Märkus.    See suvand on saadaval ainult juhul, kui sekundaarset vertikaaltelge kuvatakse.

 7. Sekundaartelje peitmiseks klõpsake käsku Sekundaarne vertikaaltelg või Sekundaarne horisontaaltelg ja seejärel käsku Pole.

Näpunäide.    Võite ka klõpsata sekundaartelge, mille soovite kustutada, ja seejärel vajutada kustutusklahvi (DELETE).

Lehe algusse

Ruudujoonte kuvamine või peitmine

 1. Klõpsake diagrammi, kus soovite diagrammi koordinaatvõrku kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotise Teljed käsku Ruudujooned.

  Lindi pilt

 3. Tehke järgmist.

  • Diagrammile horisontaalsete ruudujoonte lisamiseks valige käsk Primaarsed horisontaalsed ruudujooned ja klõpsake soovitud suvandit. Kui diagrammil on sekundaarne horisontaaltelg, võite klõpsata ka käsku Sekundaarsed horisontaalsed ruudujooned.

  • Diagrammile vertikaalsete ruudujoonte lisamiseks valige käsk Primaarsed vertikaalsed ruudujooned ja klõpsake soovitud suvandit. Kui diagrammil on sekundaarne vertikaaltelg, võite klõpsata ka käsku Sekundaarsed vertikaalsed ruudujooned.

  • Diagrammile sügavuse ruudujoonte lisamiseks valige käsk Sügavuse ruudujooned ja klõpsake soovitud suvandit. See suvand on saadaval vaid juhul, kui valitud diagramm on tõeline ruumiline diagramm (nt ruumiline tulpdiagramm).

  • Diagrammi ruudujoonte peitmiseks valige käsk Primaarsed horisontaalsed ruudujooned, Primaarsed vertikaalsed ruudujooned või Sügavuse ruudujooned (ruumilise diagrammi puhul) ja klõpsake nuppu Pole. Kui diagrammil on sekundaarteljed, võite klõpsata ka käsku Sekundaarsed horisontaalsed ruudujooned või Sekundaarsed vertikaalsed ruudujooned ja seejärel nuppu Pole.

  • Kui soovite diagrammi ruudujooned kiiresti eemaldada, valige need ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

Lehe algusse

6. juhis. Diagrammi teisaldamine või suuruse muutmine

Diagrammi saab teisaldada töölehel mis tahes asukohta ning isegi muule tööleht. Samuti saab muuta diagrammi suurust, et see paremini lehele ära mahutada.

Diagrammi teisaldamine

 • Diagrammi teisaldamiseks lohistage see soovitud asukohta.

Lehe algusse

Diagrammi suuruse muutmine

Diagrammi suuruse muutmiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake diagrammi ning lohistage seejärel soovitud suuruse saavutamiseks suurusepidemeid.

 • Sisestage menüü Vorming jaotise Suurus väljadele Kujundi kõrgus ja Kujundi laius soovitud väärtused.

  Lindi pilt

Näpunäide.    Suuruse muutmise lisasuvandite vaatamiseks klõpsake dialoogiboksi Diagrammiala vorming avamiseks menüü Vorming jaotises Suurus nuppu Nupu pilt . Vahekaardil Suurus saate muuta diagrammi suurust, pöördenurka ja skaalat. Vahekaardil Atribuudid saate määrata, kuidas diagrammi teisaldatakse ja kuidas diagrammi suurust vastavalt töölehel olevatele lahtritele muudetakse.

Lehe algusse

7. juhis. Diagrammi salvestamine mallina

Kui soovite luua vastloodud diagrammiga sarnase diagrammi, võite salvestada diagrammi mallina, mida saate kasutada teiste diagrammide alusena.

 1. Klõpsake diagrammi, mida soovite salvestada mallina.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tüüp nuppu Salvesta mallina.

  Exceli lindi pilt

 3. Tippige väljale Faili nimi malli nimi.

  Näpunäide.    Kui te pole määranud mõnda muud kausta, salvestatakse mallifail (.crtx) kausta Diagrammid ja mall muutub jaotises Mallid kättesaadavaks nii dialoogiboksis Diagrammi lisamine (menüü Lisa, jaotis Diagrammid, dialoogiboksi käiviti  Nupu pilt ) kui ka dialoogiboksis Diagrammitüübi muutmine (menüü Kujundus, jaotis Tüüp, nupp Muuda diagrammi tüüpi).

Märkus.    Diagrammimall sisaldab diagrammivormingut ja selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks mõnes teises töövihikus, kasutab uus diagramm diagrammimalli värve, mitte praegu töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel käsku Lähtesta laadiga ühtivaks .

Lehe algusse

Vaata ka

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×