DAX-i stsenaariumid Power Pivotis

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Selles jaotises asuvad lingid näidetele, mis illustreerivad DAX-i valemite kasutamist järgmistes stsenaariumites.

 • Keerukate arvutuste tegemine

 • Teksti ja kuupäevadega töötamine

 • Tingimusväärtused ja testimine tõrgete leidmiseks

 • Ajateabe kasutamine

 • Väärtuste järjestamine ja võrdlemine

Selles artiklis

Alustamine

Näidisandmed

Lisaressursid

Stsenaariumid: Keerukate arvutuste tegemiseks.

PivotTable-liigendtabeli jaoks kohandatud arvutuste loomine

Valemile filtri rakendamine

Filtrite eemaldamine, valikuliselt, et luua dünaamiline suhe

Välistsükli väärtuse kasutamine

Stsenaariumid: Teksti ja kuupäevadega töötamine

Võtmeveeru loomine ühendamise teel

Tekstikuupäevast võetud kuupäevaosade alusel kuupäeva koostamine

Kohandatud kuupäeva- või arvuvormingu määratlemine

Andmetüüpide muutmine valemi abil

Stsenaarium: Tingimusväärtused ja testimine tõrgete leidmiseks

Tingimusel põhineva väärtuse loomine

Testimine valemisiseste vigade leidmiseks

Stsenaariumid: Ajateabe kasutamine

Kogumüügi arvutamine

Väärtuste võrdlemine ajas

Väärtuse arvutamine kohandatud ajavahemiku lõikes

Stsenaariumid: Väärtuste järjestamine ja võrdlemine

Ainult üksuste esikümne kuvamine PivotTable-liigendtabelis

Üksuste dünaamiliselt järjestamine valemi abil

Alustamine

Näidisandmed

Kui te pole Dax-i valemid, mida soovite käivitada, vaadates Power Pivotjaoks Näidisandmete näidetes. Lisateavet leiate teemast Dax-i ja andmemudeli õpetuste jaoks Näidisandmete hankimine.

Lisaressursid

Võite ka külastada Dax-i ressursikeskuse viki , kus leiate teavet Dax-i, sh Ajaveebid, näidised, tehnilised ülevaated ja videote spetsialistide ees-ja Microsoft igasuguseid.

Stsenaariumid: keerukate arvutuste tegemine

DAX-i valemitega saab teha keerukaid arvutusi, mis hõlmavad kohandatud liitmisi, filtreerimist ja tingimusväärtuste kasutamist. Selles jaotises on näited kohandatud arvutustega alustamiseks.

PivotTable-liigendtabeli jaoks kohandatud arvutuste loomine

CALCULATE ja CALCULATETABLE on võimsad ja paindlikud funktsioonid, millest on kasu arvutatud väljade määratlemisel. Need funktsioonid võimaldavad muuta arvutuse tegemise konteksti. Samuti saate kohandada liitmistüüpi ja sooritatavat matemaatilist tehet. Näited leiate järgmistest teemadest.

Valemile filtri rakendamine

Enamikul juhtudel, kus Dax-i funktsiooni võtab argumendina tabeli, saab tavaliselt edastada filtreeritud tabelis selle asemel, kasutab funktsioon FILTER tabeli nime asemel või määrates filtriavaldise ühe funktsiooni argumendid. Näiteid filtrite loomise kohta ning kuidas filtrid mõjutab valemite tulemused järgmistest teemadest. Lisateavet leiate teemast Andmete filtreerimine Dax-i valemites.

Funktsioon FILTER võimaldab filtrikriteeriumi määrata avaldise abil, samas kui muud funktsioonid on tehtud spetsiaalselt tühiväärtusi välja filtreerima.

Filtrite valikuline eemaldamine, et luua dünaamiline suhe

Valemites dünaamilisi filtreid luues saate hõlpsasti vastata näiteks järgmistele küsimustele.

 • Kui suur oli praeguse toote müügi osa aasta kogumüügist?

 • Kui suure osa moodustab see allasutus kõigi tegevusaastate kogukasumitest, võrrelduna teiste allasutustega?

PivotTable-liigendtabelis kasutavate valemite võib mõjutada PivotTable-liigendtabeli konteksti poolt, kuid konteksti muutmiseks saate valikuliselt lisamise või eemaldamise filtrid. Näiteks kõik teemas kirjeldatakse, kuidas seda teha. Leida müügi suhe konkreetse edasimüüja müük üle kõik edasimüüjate, looge näitaja, mis arvutab väärtuse väärtusega kõik kontekstis praeguses kontekstis.

Teemas ALLEXCEPT on näide filtrite valikulise eemaldamise kohta valemis. Mõlemad näited demonstreerivad samm-sammult, kuidas tulemused vastavalt PivotTable-liigendtabeli ülesehitusele muutuvad.

Teisi näiteid suhete ja protsentide arvutamiseks leiate järgmistest teemadest.

Välistsükli väärtuse kasutamine

DAX-i arvutustes saab lisaks praeguse konteksti väärtustele kasutada ka eelmise tsükli väärtust, et luua seotud arvutuste komplekt. Järgmises teemas on samm-sammuline kirjeldus, kuidas luua välistsüklist pärinevale väärtusele viitavat valemit. Funktsioon EARLIER toetab kuni kaht pesastatud tsüklite taset.

Lisateavet reakonteksti ja seotud tabelite ning selle kontseptsiooni valemites kasutamise kohta vt lehelt DAX-i valemite kontekst.

Stsenaariumid: teksti ja kuupäevadega töötamine

Selles jaotises asuvad lingid DAX-i viiteteemadele, mis sisaldavad näiteid tavalistest stsenaariumitest töötamisel tekstiga, kuupäeva- ja kellaajaväärtuste eraldamisel ja koostamisel ning tingimusel põhinevate väärtuste loomisel.

Võtmeveeru loomine ühendamise teel

Power Pivot ei luba koondvõtmeid. Kui teie andmeallikas leidub koondvõtmeid, siis võib juhtuda, et peate need ühendama üheks võtmeveeruks. Järgmises teemas on näide sellest, kuidas koondvõtme põhjal arvutatud veergu luua.

Kuupäeva koostamine tekstikuupäevast võetud kuupäevaosade alusel

Power Pivot kasutab kuupäevadega töötamisel SQL Serveri kuupäeva/kellaaja andmetüüpi. Kui teie välisandmetes leidub teisiti vormindatud kuupäevi, näiteks Power Pivoti andmemootorile tundmatus regionaalses kuupäevavormingus, või kui teie andmetes kasutatakse täisarvulisi asendusvõtmeid, tuleb vajadusel kasutada DAX-i valemit, et kuupäevaosad eraldada ja need seejärel ühendada kehtivaks kuupäeva/kellaaja esituseks.

Näiteks: kui teil on veerg kuupäevadega, mis on esitatud täisarvuna ja seejärel imporditud tekstistringina, võite stringi teisendada kuupäeva-/kellaajaväärtuseks, kasutades järgmist valemit.

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),Mid([Value1],2))

Väärtus1

Tulemus

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Järgmistes teemades leidub rohkem teavet kuupäevade eraldamiseks ja koostamiseks kasutatavate funktsioonide kohta.

Kohandatud kuupäeva- või arvuvormingu määratlemine

Kui teie andmetes leidub kuupäevi või arve, mis pole esitatud mõnes Windowsi standardses tekstivormingus, võite väärtuste õige töötlemise tagamiseks määratleda kohandatud vormingu. Neid vorminguid kasutatakse väärtuste teisendamisel stringideks või stringidest. Järgmistes teemades on ka üksikasjalik loend eelmääratletud vormingutest, mis on saadaval kuupäevade ja arvudega töötamiseks.

Andmetüüpide muutmine valemi abil

Power Pivot, väljund andmetüübi määratakse lähteveerud ja andmetüüp tulemuse, ei saa määrata konkreetselt Kuna optimaalse andmetüüp määratakse Power Pivot. Siiski saate peidetud andmete tüüp dokumenditeisenduste sooritatud Power Pivot töödelda väljundi andmetüüpi. Tippige dokumenditeisenduste kohta leiate lisateavet teemast Dax-i ja andmemudeli õpetuste jaoks Näidisandmete hankimine.

 • Kuupäeva või arvustringi teisendamiseks arvuks korrutage teguriga 1,0. Näiteks järgmises valemis arvutatakse praegune kuupäev miinus 3 päeva, seejärel väljastatakse vastav täisarvuline väärtus.

  = (TÄNA ()-3) * 1.0

 • Kuupäeva, arvu või valuutaväärtuse teisendamiseks stringiks ühendage väärtus tühja stringiga. Näiteks järgmine valem tagastab tänase kuupäeva stringina.

  = "" & TODAY()

Kindla andmetüübi tagastamise kindlustamiseks saab kasutada ka järgmisi funktsioone.

Reaalarvude teisendamine täisarvude

Stsenaarium: tingimusväärtused ja testimine tõrgete leidmiseks

Nagu ka Excel, on Dax-i funktsioonid, mis võimaldavad teil andmeid väärtuste testimiseks ja muu tingimusel põhineva väärtuse. Näiteks võib luua arvutatud veergu, mis märgib edasimüüjate kas eelistatud või väärtuse sõltuvalt aasta Müügisumma. Funktsioonid, mis väärtusi testida on ka kasulik vahemikus või tüüpi väärtuste arvutused murdmise ootamatud andmevigu takistamiseks kontrollimiseks.

Väärtuse loomine tingimuse alusel

Väärtuste testimiseks ja uute väärtuste tingimuslikuks loomiseks saab kasutada pesastatud IF-tingimusi. Järgmistes teemades on mõned tingimustöötluse ja tingimusväärtuste lihtsad näited.

Testimine valemisiseste vigade leidmiseks

Erinevalt Excelist ei saa ühel arvutatud veeru real olla kehtivad väärtused ja teisel kehtetud väärtused. See tähendab, et kui mõnes Power Pivoti veerus on viga, märgitakse terve veerg veana, nii et kehtetuid väärtusi tagastavad valemivead tuleb alati parandada.

Näiteks: kui loote nulliga jagava valemi, võite tulemuseks saada lõpmatuse või vea. Mõned valemid nurjuvad ka siis, kui oodatava arvväärtuse asemel leitakse tühiväärtus. Oma andmemudeli arendamise ajal on kõige parem lasta tõrketeadetel ilmuda, nii et saate teadet klõpsata ja teha probleemi tõrkeotsingu. Töövihikute avaldamisel aga tuleb tõrketöötlus kaasata, et vältida ootamatutest väärtustest põhjustatavaid arvutuste nurjumisi.

Selleks et vältida arvutatud veerus vigade tagastamist, kasutage loogiliste ja teabefunktsioonide kombinatsiooni, et võimalikke vigu testida ja alati kehtivad väärtused tagastada. Järgmistes teemades on mõned lihtsad näited, kuidas seda DAX-is teha.

Stsenaariumid: ajateabe kasutamine

DAX-i ajateabe funktsioonide hulgas on sellised, mis aitavad teie andmetest tuua kuupäevi või kuupäevavahemikke. Seejärel saab neid kuupäevi või kuupäevavahemikke kasutada väärtuste arvutamisel sarnastes perioodides. Ajateabe funktsioonides on ka funktsioonid, mis töötavad standardsete kuupäevaintervallidega, et võimaldada väärtuste võrdlemist kuude, aastate või kvartalite lõikes. Samuti võite luua valemi, mis võrdleb määratud perioodi esimese ja viimase kuupäeva väärtusi.

Kõik Ajateabe funktsioonid loendi leiate teemast Ajateabe funktsioonid (DAX). Näpunäiteid selle kohta, kuidas kasutada kuupäevade ja kellaaegade tõhusalt Power Pivot analüüsi, leiate artiklist kuupäevad lisandmoodulis Power Pivot.

Kogumüügi arvutamine

Järgmistes teemades on näited, kuidas arvutada sulgemis- ja algsaldosid. Näidete abil saate luua jooksvaid saldosid erinevate intervallidega, nt päevad, kuud, kvartalid või aastad.

Väärtuste võrdlemine ajas

Järgmistes teemades on näited, kuidas võrrelda erinevate ajaperioodide summasid. DAX-is vaikimisi toetatud ajaperioodid on kuud, kvartalid ja aastad.

Väärtuse arvutamine kohandatud ajavahemiku lõikes

Järgmistest teemadest leiate näiteid, kuidas tuua kohandatud kuupäevavahemikke, nt esimesed 15 päeva pärast müügikampaania algust.

Kui kasutate kohandatud kuupäevakomplekti toomiseks ajateabe funktsioone, võite seda kuupäevakomplekti rakendada sisendina arvutusi tegevale funktsioonile, et luua ajaperioodide kohandatud liitmisi. Järgmises teemas on toodud näide, kuidas seda teha.

 • Funktsioon PARALLELPERIOD

  Märkus.: Kui teil pole vaja määrata kohandatud kuupäevavahemikku, vaid kasutate standardseid raamatupidamisüksusi nagu kuud, kvartalid või aastad, soovitame arvutused teha selleks otstarbeks loodud ajateabefunktsioonidega nagu TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD jne.

Stsenaariumid: väärtuste järjestamine ja võrdlemine

Veerus või PivotTable-liigendtabelis ainult n tippüksuse kuvamiseks on mitu võimalust.

 • Võite Excel 2010 funktsioonide abil luua filtri Top. Samuti võite valida PivotTable-liigendtabelis teatud arvu algus- või lõpposa väärtusi. Selle jaotise esimeses osas kirjeldatakse, kuidas filtreerida PivotTable-liigendtabelis 10 tippüksust. Lisateabe saamiseks vaadake Exceli dokumentatsiooni.

 • Saate luua valemi, mis järjestab väärtusi dünaamiliselt, ja seejärel filtreerida järjestusväärtuste järgi või kasutada järjestusväärtust tükeldina. Jaotise teises osas kirjeldatakse, kuidas seda valemit luua ja seejärel järjestust tükeldis kasutada.

Igal meetodil on oma eelised ja puudused.

 • Exceli filtrit Top on lihtne kasutada, kuid see on mõeldud ainult kuvamiseks. Kui PivotTable-liigendtabeli aluseks olevad andmed muutuvad, peate PivotTable-liigendtabelit muutuste nägemiseks käsitsi värskendama. Kui teil on vaja järjestustega dünaamiliselt töötada, võite DAX-i abiga luua valemi, mis võrdleb veerusiseselt väärtusi teiste väärtustega.

 • DAX-i valem on võimsam, lisaks võib järjestusväärtuse lisada tükeldile ja muuta kuvatavate tippväärtuste arvu lihtsalt tükeldit klõpsates. Need arvutused võtavad aga palju arvutusvõimsust ja see meetod ei pruugi sobida paljude ridadega tabelitele.

Ainult üksuste esikümne kuvamine PivotTable-liigendtabelis

Kui soovite PivotTable-liigendtabelis kõige Ülemiste või alumiste väärtuste kuvamiseks

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli päises Reasildid allanoolt.

 2. Valige Väärtusefiltrid> Ülemine 10.

 3. Valige dialoogiboksis Ülemine 10 filtreerimine < veeru nimi > järgmiselt veeru asukoht ja väärtuste arvu.

  1. Suurimate väärtustega lahtrite vaatamiseks valige Ülemine, väikseimate väärtustega lahtrite jaoks Alumine.

  2. Tippige ülemiste või alumiste väärtuste arv, mida soovite näha. Vaikeväärtus on 10.

  3. Valige, kuidas väärtused kuvatakse.

Nimi

Kirjeldus

Üksused

Valige see suvand, filtreerimaks PivotTable’it nii, et kuvatakse ainult ülemiste või alumiste üksuste loen nende väärtuste kohaselt.

Protsent

Valige see suvand, filtreerimaks PivotTable-koondtabelit nii, et kuvatakse ainult määratud protsendile vastavad üksused.

Summa

Valige see suvand, kuvamaks ülemiste või alumiste üksuste väärtuste summa.

 1. Valige veerg, mis sisaldab väärtusi, mida soovite järjestada.

 2. Klõpsake OK.

Üksuste dünaamiliselt järjestamine valemi abil

Järgmises teemas on näide sellest, kuidas kasutada DAX-i järjestuse loomiseks, mis talletatakse arvutatud veerus. Kuna DAX-i valemid arvutatakse dünaamiliselt, võite alati järjestuse õigsuses kindel olla, isegi kui aluseks olevad andmed on muutunud. Kuna valemit kasutatakse arvutatud veerus, võite järjestust kasutada ka tükeldis ja seejärel valida ülemised 5, 10 või isegi 100 väärtust.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×