Brauseriga ühilduvate vormimallide tutvustus

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Microsoft Office InfoPathi vormimalli kujundamisel saate soovi korral luua vormimalli, mille saab avada või täita nii InfoPathis kui ka veebibrauseris. Sellist tüüpi vormimalle nimetatakse brauseriga ühilduvateks vormimallideks. Pärast brauseriga ühilduva vormimalli kujundamist saate selle avaldamisviisardi abil avaldada serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Brauseriga ühilduva vormimalli kasutamiseks veebibrauseris peate vormimalli ka brauseris kasutamiseks lubama. Mõnel juhul saate vormimalli avaldamisprotsessi ajal ise lubada. Vahel aga – näiteks siis, kui brauseriga ühilduv vormimall sisaldab hallatavat koodi – peab seda teie eest tegema serveripargi administraator.

Selle artikli teemad

Mis on InfoPath Forms Services?

Brauseriühilduvuse ülevaade

Ühilduvussuvandid

Ainult InfoPathi vaated

Tööpaan Kujundusekontroll

Juurutussuvandid

Mis on InfoPath Forms Services?

InfoPath Forms Services on serveritehnoloogia, mis võimaldab teil InfoPathis kujundada brauseripõhiseid vorme ja neid siis asutuse sisevõrgus või välistel veebisaitidel levitada. Kasutajatel pole vormi täitmiseks vaja oma arvutisse InfoPathi installida ega veebist midagi täiendavalt alla laadida. Vormi täitmiseks läheb vaja üksnes brauserit (nt Windows Internet Explorer, Apple Safari või Mozilla Firefox). Kui kasutajal on InfoPath oma arvutisse installitud, saab ta vormi kuvada ja täita brauseri asemel InfoPathis.

InfoPath Forms Services tehnoloogia on saadaval Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL ning eraldi, klõpsake Microsoft Office Forms Server 2007.

Lehe algusse

Brauseriühilduvuse ülevaade

Kõik vormimallid ühilduvad InfoPathiga – kui kasutajal on InfoPath arvutisse installitud, saab ta vorme InfoPathis avada ja redigeerida.

Kui teil on juurdepääs serverile, kus töötab InfoPath Forms Services, saate kujundada ühe vormimalli, mis sobib mõlemat tüüpi kasutajatele – nii neile, kellel on InfoPath oma arvutisse installitud, kui ka neile, kel seda rakendust pole. Viimasel juhul saavad kasutajad vorme InfoPathi asemel täita mõnes veebibrauseris.

Kui teie kasutajatel on InfoPath arvutisse installitud, saavad nad vormi avada InfoPathis ja kasutada kõiki vormitäitmisfunktsioone.

Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel tuleb teil määrata ühilduvussäte. Seda saate teha kas kohe vormimalli loomise ajal või hiljem, kui olete asunud vormimalli kujundama. Pärast brauseriga ühilduva vormimalli kujundamist saate seda testida ning selle siis avaldada ja brauseris kasutamiseks lubada, et kasutajad saaksid vorme brauseris täita.

Lehe algusse

Ühilduvussuvandid

Vajadusel saate kujundada ühe brauseriga ühilduva vormimalli, mida saab kasutada nii veebibrauseris, InfoPathis kui ka koguni mõnes mobiilsideseadmes. Selle variandi valimisel hoiate kokku aega ja raha ning töötate tõhusamalt, kuna saate üheainsa vormimalliga täita erinevate kasutajate vajadused.

Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamiseks märkige uue vormimalli koostamisel kuvatavas dialoogiboksis Vormimalli kujundamine ruut Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid. See annab InfoPathile teada, et soovite tagada vormimalli ühilduvuse veebibrauseriga ning kavatsete vormimalli avaldada serveris, kus töötab InfoPath Forms Services.

Ühilduvussäte dialoogiboksis Vormimalli kujundamine

Selle ruudu märkimisel peidetakse või keelatakse juhtelemendid ja funktsioonid, mis ei tööta brauseriga ühilduvates vormimallides, et teil ei tekiks kiusatust neid vormi kujundamisel kasutada. Järgmisel pildil näitab kollasel väljal olev tekst, et toetamata juhtelemente ei kuvata tööpaanil Juhtelemendid.

Teatis selle kohta, peidetud juhtelementide tööpaanil Juhtelemendid

Vormimalli praeguse ühilduvussätte kiireks kontrollimiseks heitke pilk InfoPathi alumises parempoolses nurgas kuvatavale tekstile.

Vormimalli praegune ühilduvussäte on kuvatud olekuribal

Selle teksti klõpsamisel kuvatakse tööpaan Kujundusekontroll, kus saate vormimalli praegust ühilduvussätet muuta. Kui olete näiteks juba asunud vormimalli koostama ja otsustate siis, et soovite tagada selle brauseriühilduvuse, klõpsake vormimalli ühilduvussätete muutmiseks tööpaanil Kujundusekontroll linki Muuda ühilduvussätteid. Seda linki klõpsake ka juhul, kui soovite brauseriga ühilduva vormimalli muuta ainult Infopathis kasutatavaks vormimalliks.

Lehe algusse

Ainult InfoPathi vaated

Kui paljudel kasutajatel on InfoPath arvutisse installitud, võite soovi korral kasutada kõiki InfoPathis saadaolevaid funktsioone (sh funktsioone, mida veebibrauseris ei saa kasutada). Sel juhul peate brauseriga ühilduvast vormimallist looma kaks vaadet. Üks vaade on mõeldud kasutajatele, kes avavad vormimalli veebibrauseris. Teine vaade on ette nähtud neile kasutajatele, kellel on InfoPath oma arvutisse installitud.

Seda ainult InfoPathi vaadet ei kuvata kunagi veebibrauseris. Seetõttu saate selles vaates kasutada ka neid InfoPathi funktsioone, mille kasutamine oleks muidu võimatu (nt kasutajarolle või põhi-/üksikasjaelemente).

Näpunäide.: Vajadusel saate kujundada ka spetsiaalselt väikese ekraani jaoks mõeldud vaate ja vastava koodi abil määrata, et seda vaadet kasutataks automaatselt, kui kasutaja avab vormi mobiilsideseadmes.

Lehe algusse

Tööpaan Kujundusekontroll

Kui otsustate vormimalli kujundamise ajal selle ühilduvussätet muuta ja teha vormimalli brauseris ühilduvaks, võib see kaasa tuua probleeme. Ühilduvusprobleemid ilmnevad juhul, kui vormimall sisaldab funktsioone, mis pole brauseriga ühilduvates vormimallides toetatud. Kõige kiiremini saab ühilduvusprobleeme tuvastada tööpaanil Kujundusekontroll.

Tööpaani Kujundusekontroll osa

1. Tööpaani ülaservas kuvatav tekst näitab, et vormimall on praegu ühilduv nii InfoPathiga kui ka serveriga, kus töötab InfoPath Forms Services. Selle sätte muutmiseks klõpsake linki Muuda ühilduvussätteid.

2. Tõrked kuvatakse tööpaanil juhul, kui brauseriga ühilduv vormimall sisaldab juhtelemente, mida ei toetata. Brauseriga ühilduva vormimalli avaldamiseks eemaldage need juhtelemendid või teisendage need brauseriga ühilduvateks juhtelementideks.

Kui märgite tööpaanil Kujundusekontroll ruudu Kontrolli serveris, saate lisaks InfoPathi tuvastatud tõrgetele ja teadetele vaadata ka teenust InfoPath Forms Services käitava serveri leitud tõrkeid ja teateid. Tööpaanil võidakse kuvada näiteks teated vormimalli funktsioonide kohta, mis võivad avaldada negatiivset mõju vormi jõudlusele brauseris. Kontrollifunktsiooni abil saate potentsiaalsetest probleemidest teada juba brauseriga ühilduva vormimalli kujundamise ajal, mitte alles pärast vormimalli serveris avaldamist.

Märkus.: Avaldada saab ka ühilduvusprobleemidega vormimalle. Sel juhul ei saa aga teie ise ega serveripargi administraator vormimalli brauseris kasutamiseks lubada.

Lehe algusse

Juurutussuvandid

Kõik brauseris lubatud vormimallid tuleb majutada teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris. Brauseris lubatud vormimalli juurutamiseks peate brauseriga ühilduva vormimalli avaldama InfoPathi avaldamisviisardi abil ja selle siis veebis kasutamiseks lubama.

Brauseriga ühilduva vormimalli avaldamiseks peate avaldamisviisardi esimesel lehel klõpsama raadionuppu SharePointi serverisse, kus töötab või ei tööta InfoPath Forms Services.

Osa avaldamisviisardist

Teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris majutatud vormimallide juurutamiseks on kaks võimalust: üks kasutaja vormimallide jaoks ja teine administraatori kinnitatud vormimallide jaoks. Järgmistes lõikudes kirjeldatakse mõlemat juurutamisvarianti üksikasjalikumalt.

Kasutaja vormimallid

Seda tüüpi vormimalli saab veebis kasutamiseks lubada vormimalli kujundaja.

Kasutaja vormimallid ei tohi sisaldada skripti ega hallatavat koodi, nõuda täisusaldus turbetaset ega kasutada administraatori hallatavat andmeühendust. Lisaks ei tohi kasutaja vormimallid olla kujundatud mobiilsideseadme veebibrauseris kasutamiseks.

Kasutaja vormimallid töötavad domeeniusalduse turbetasemel, mis tähendab, et serveriga samas domeenis asuvad arvutid usaldavad vormimalli ning kõik vormimalli andmeühendused pääsevad juurde ainult samas domeenis asuvatele andmetele.

Kasutaja vormimalle saate avaldada nii teegis kui ka sisutüüp serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Vormimalli avaldamiseks teegis peab teil olema sellel saidil teekide ja loendite loomise õigus. Vormimalli avaldamiseks saidisisutüübina peab teil olema saidi haldamise õigus.

Kasutaja vormimallide juurutamine sobib eelkõige selliste vormimallide korral, mis ei sisalda hallatavat koodi ja mille juurutamisulatus on piiratud (nt ühe osakonna töötajatele kasutamiseks mõeldud vormimallid).

Märkus.: Kui soovite vormimalli juurutada, ent teil pole selleks õigust, soovitab avaldamisviisard teil pöörduda abi saamiseks serveripargi administraatori poole. Enne serveripargi administraatorilt vormimalli juurutamise palumist peate vormimalli avaldama asukohas, kus administraator pääseb sellele juurde. Oletagem näiteks, et olete just valmis saanud vormimalli, mis võimaldab klientidel oma kindlustuspoliisi võrgu kaudu hallata. Kuna vormimall sisaldab serveripargi administraatori hallatavaid andmeühendusi, ei saa te seda vormi avaldada otse serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Selle asemel peate vormimalli avaldama administraatori määratud võrgukohas, kus saab kontrollida vormimalli vastavust teie asutuses heakskiidetud kujundusstandarditele. Viimase sammuna peate administraatorile teada andma, et vormimall on läbivaatuseks valmis.

Administraatori kinnitatud vormimallid

Seda tüüpi vormimalli saab veebis kasutamiseks lubada ainult serveripargi administraator.

Administraatori kinnitatud vormimallid tohivad sisaldada skripti või hallatavat koodi, nõuda täisusalduse turbetaset ja kasutada administraatori hallatavat andmeühendust. Lisaks tohivad need olla kujundatud mobiilsideseadme veebibrauseris kasutamiseks.

Administraatori kinnitatud vormimallid võivad töötada nii täisusalduse kui ka domeeniusalduse turbetasemel.

Serveripargi administraator kinnitab vormimalli ja laadib selle üles. Seejärel aktiveeritakse vormimall ühe või mitme saidikogumi vormimalliteegis. Aktiveerimine on protsess, mille käigus saab funktsioone saidikogum sisse või välja lülitada või teha administraatori kinnitatud vormimallid kasutamiseks kättesaadavaks. Serveripargi administraator peab administraatori kinnitatud vormimalli kinnitama ja üles laadima, kuid pärast üleslaadimist võib vormimalli aktiveerida ka saidikogumi administraator.

Administraatori kinnitatud vormimallide juurutamine sobib eelkõige selliste vormimallide puhul, mida tuleb juurutada asutuse mitme osakonna töötajate poolseks kasutamiseks.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×