Office
Logi sisse

Avaldatud vormimalli muutmine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Muudatuste tegemiseks avaldatud vormimallil muutke vormimalli töökoopiat ja avaldage see töökoopia siis algses avaldamiskohas uuesti.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Vormimalli koopia töötamine

Dokumenditeeki muudetud vormimalli uuesti avaldamine

Ühiskasutusega võrgukaust muudetud vormimalli uuesti avaldamine

Ülevaade

Enne avaldatud vormimalli muutmist pidage silmas, et muudatus võib mõjutada mis tahes sellel vormimallil põhinevaid olemasolevaid vorme. Näiteks kui muudate oma vormimallil andmeallikas, võivad teie tehtud muudatused kustutada lõplikult sellel vormimallil põhinevate olemasolevate vormide andmed.

Andmekao võivad põhjustada järgmised vormimalli muudatused:

 • korduva välja või rühma muutmine mittekorduvaks;

 • andmetüübi muutmine rikastekstiväli;

 • andmeallika välja või rühma ümbernimetamine, teisaldamine või eemaldamine.

  Märkus.: Kui eemaldate juhtelemendi vormimallilt, jääb selle juhtelemendiga seotud väli või rühm ja selle välja või rühma andmed andmeallikas alles, kuid selle välja või rühma andmed pole nähtavad, kuna eemaldasite selle välja või rühmaga seotud juhtelemendi. Kui eemaldate vormimallilt juhtelemendi ja soovite, et kasutajad saaksid teie eemaldatud juhtelemendiga seotud välja või rühma andmeid vaadata, lisage vormimallile teine juhtelement ja seostage uus juhtelement olemasoleva välja või rühmaga.

Avaldatud vormimalli muutmiseks muutke esmalt vormimalli töökoopiat. Töökoopia on teie arvutis või mõnes versioonijuhtimisprogrammis (nt Microsoft Visual SourceSafe) talletatav versioon. Pärast töökoopia muutmist saate selle avaldada avaldamiskohas. Kui teil pole vormimalli töökoopiat ja olete avaldanud vormimalli teenust Microsoft Windows SharePoint Services käitava serveri dokumenditeegis või ühisvõrgukaustas, saate vormimalli koopia salvestada avaldamiskohast oma arvutisse. Sellest salvestatud versioonist saabki teie töökoopia. Seejärel saate muuta töökoopiat ja avaldada selle uuesti algses avaldamisasukohas. Muudetud vormimalli avaldamisel algses avaldamiskohas kirjutab muudetud versioon algselt avaldatud vormimalli üle.

Vormimalli avaldamine pole sama mis vormimalli salvestamine. Avaldamisprotsessi käigus lisab avaldamisviisard vormimallile avaldamise asukoha ja töötlemisjuhiste jaotised, et kasutajad saaksid sellel vormimallil põhinevaid vorme avada. Vormimalli salvestamisel salvestate selle oma töö säilitamiseks, täpselt nii, nagu salvestate oma arvutisse suvalise muu faili oma. Kui soovite vormimalli kasutajatele kättesaadavaks teha, peaksite alati kasutama avaldamisviisardit.

Lehe algusse

Oma vormimalli töökoopia hankimine

Kui soovite muuta dokumenditeegis või ühisvõrgukohas avaldatud vormimalli, ent teil pole vormimalli töökoopiat, võite vormimalli töökoopia salvestada avaldamiskohast oma arvutisse.

Näpunäide.: Vormimallide töökoopiate haldamiseks võiksite kasutada mõnda versioonijuhtimisprogrammi (nt Microsoft Visual SourceSafe).

Vormimalli koopia salvestamine dokumenditeegist oma arvutisse

 1. Avage veebibrauser, dokumenditeeki, kus vormimalli on avaldatud.

 2. Klõpsake menüü sätted , klõpsake nuppu sättedja klõpsake Vormi teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotise Üldsätted üksust Täpsemad sätted.

 4. Klõpsake jaotise Dokumendimall üksust Redigeeri malli.

  Avatakse Microsoft Office InfoPathi vormimalli.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Microsoft Office InfoPath nuppu Jah.

 6. Klõpsake menüü Fail käsku Salvesta nimega.

 7. Klõpsake dialoogiboksis Microsoft Office InfoPath nuppu OK.

 8. Otsige dialoogiboksis Nimega salvestamine üles vormimalli koopia salvestamiseks soovitud asukoht ja klõpsake nuppu Salvesta.

Vormimalli koopia salvestamine ühiskasutusega võrgukaustast oma arvutisse

 1. Klõpsake menüü fail nuppu Vormimalli kujundamine.

 2. Klõpsake jaotises Vormimalli avamine nuppu Minu arvutis.

 3. Liikuge sirvides kaustani võrgukausta avaldatud vormimalli, klõpsake vormimalli, ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

 4. Klõpsake menüü Fail käsku Salvesta nimega.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Microsoft Office InfoPath nuppu OK.

 6. Valige dialoogiboksi Nimega salvestamine asukoht, kui algne asukoht, kuhu soovite salvestada töövihiku koopia töötamise vormimalli avaldamine ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

Märkus.: Ärge salvestage vormimalli ühiskasutusega võrgukausta, kus vormimalli algselt avaldasite. Kui salvestate vormimalli ühiskasutusega võrgukausta, kirjutate üle olemasoleva vormimalli. Kui kirjutate olemasoleva vormimalli üle, ei saa kasutajad sellel vormimallil põhinevaid olemasolevaid vorme enam avada.

Lehe algusse

Muudetud vormimalli uuesti avaldamine dokumenditeegis

Kui töötate algselt dokumenditeegis avaldatud vormimalliga, saate pärast oma vormimalli töökoopiasse vajalike muudatuste tegemist selle dokumenditeegis uuesti avaldada.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 2. Klõpsake avaldamisviisardis nuppu SharePointi serverisse, mis töötab teenustepaketiga InfoPath Forms Services või ilma ja siis nuppu Edasi.

 3. Tippige viisardi järgmisele lehele selle SharePointi saidi asukoht, kus vormimalli algselt avaldasite, ja klõpsake nuppu Edasi.

 4. Klõpsake viisardi järgmisel lehel nuppu Dokumenditeek ja seejärel nuppu Edasi.

 5. Klõpsake viisardi järgmisel lehel suvandit Värskenda vormimalli olemasolevas dokumenditeegis ning seejärel dokumenditeeki, kus vormimalli algselt avaldasite, ja siis nuppu Edasi.

 6. Valige vormimalli väljad, mida soovite kuvada dokumenditeegi vaikevaates veergudena.

  Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Valige väli, mille soovite lisada dokumenditeegi veeruna, ja tehke siis ühte järgmistest.

   • Tippige veeru nimi väljale Veeru nimi.

   • Valige saidi veerg loendist Saidi veerurühm, valige nimi loendist Veeru nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

    Märkus.: Kui valisite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

  3. Klõpsake nuppu OK.

  Lisateavet andmete kuvamise kohta dokumenditeegi veergudes leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 7. Klõpsake viisardi järgmisel lehel nuppu Avalda.

  Kui vormimall on avaldatud, kuvatakse viisardi viimasel lehel selle kohta kinnitus.

 8. Tehke ühte järgmistest.

  1. Dokumenditeegi avamiseks ja sellel vormimallil põhineva vormi täitmisprotsessi testimiseks märkige ruut Ava see dokumenditeek ja klõpsake nuppu Sule. Dokumenditeek avatakse veebibrauseris. Kui klõpsate loendi tööriistaribal nuppu Uus, avatakse InfoPathis sellel vormimallil põhinev vorm.

   Näpunäide.: Kui soovite teavitada oma kasutajaid, et vormimall on täitmiseks saadaval, saatke neile meilisõnum lingiga dokumenditeegile, kus te vormimalli avaldasite.

  2. Kasutajatele vormi ja vormimalli sisaldava meilisõnumi saatmiseks märkige ruut Saada vorm meilisaajatele ja klõpsake seejärel nuppu Sule.

   Täitmiseks ja kasutajatele saatmiseks avaneb meilisõnum, mille sisuks on vorm. Kui teie kasutajatel on Microsoft Office Outlook 2007, saavad nad vormi täita meilisõnumi avamisel. Outlooki varasemate versioonide või muude meilirakenduste kasutajatele saadetakse vormi ja vormimalliga manustatud meilisõnum. Kasutajad saavad vormimalli manuse avada ning vormimalli arvutisse installida. Seejärel saavad kasutajad avada vormi manuse ning vormi InfoPathis täita.

   Näpunäide.: Meilisõnumi väljale Sissejuhatus tippige kasutajatele meeldetuletus, et nad avaksid üksnes usaldusväärsetelt saatjatelt pärinevaid manuseid.

Lehe algusse

Muudetud vormimalli uuesti avaldamine ühiskasutusega võrgukaustas

Kui töötate vormimalliga, mis avaldati algselt ühiskasutusega võrgukaustas, saate pärast oma vormimalli töökoopias vajalike muudatuste tegemist selle ühiskasutusega võrgukaustas uuesti avaldada.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 2. Klõpsake avaldamisviisardis raadionuppu Võrgukohta ja seejärel nuppu Edasi.

 3. Klõpsake viisardi järgmisel lehel nuppu Sirvi.

 4. Sirvige ühiskasutusega võrgukaustani, kus algse vormimalli avaldasite, klõpsake vormimalli nime ja seejärel nuppu OK.

 5. Kontrollige viisardi järgmisel lehel, et tee ja väljal Vormimalli nimi olev nimi oleksid õiged, ning klõpsake nuppu Edasi.

 6. Viisardi järgmisel lehel, kui teil on teine tee seda ühiskasutusega võrgukaust, nt avaliku Uniform Resource Locator (URL), tippige tee väljale.

 7. Klõpsake nuppu Edasi.

 8. Klõpsake viisardi järgmisel lehel nuppu Avalda.

  Kui vormimall on avaldatud, kuvatakse viisardi viimasel lehel selle kohta kinnitus.

 9. Tehke ühte järgmistest.

  • Dokumenditeegi avamiseks ja sellel vormimallil põhineva vormi täitmistoimingu testimiseks märkige ruut Ava see dokumenditeek ja klõpsake nuppu Sule. Dokumenditeek avatakse veebibrauseris. Kui klõpsate menüü Sätted käsku Uus, avatakse InfoPathis sellel vormimallil põhinev vorm.

   Näpunäide.: Kui soovite oma kasutajaid teavitada, et vormimall on täitmiseks saadaval, saatke neile meilisõnum lingiga dokumenditeegile, kus te vormimalli avaldasite.

  • Kasutajatele vormi ja vormimalli sisaldava meilisõnumi saatmiseks märkige ruut Saada vorm meilisaajatele ja klõpsake seejärel nuppu Sule.

   Täitmiseks ja kasutajatele saatmiseks avaneb meilisõnum, mille sisuks on vorm. Kui teie kasutajatel on Microsoft Office Outlook 2007, saavad nad vormi täita meilisõnumi avamisel. Outlooki varasemate versioonide või muude meilirakenduste kasutajatele saadetakse vormi ja vormimalliga manustatud meilisõnum. Kasutajad saavad vormimalli manuse avada ning vormimalli arvutisse installida. Seejärel saavad kasutajad avada vormi manuse ning vormi InfoPathis täita.

   Näpunäide.: Meilisõnumi väljale Sissejuhatus tippige kasutajatele meeldetuletus, et nad avaksid üksnes usaldusväärsetelt saatjatelt pärinevaid manuseid.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×