Arvutatud üksused Excelis ja Exceli teenustes

Arvutatud üksused Excelis ja Exceli teenustes

Microsoft Excel 2013 pakub ülevaadet äriteabevõimaluste, mis võimaldavad teil luua võimsaid aruandeid, tulemuskaarte ja armatuurlaudu. Uued ja täiustatud võimalused sisaldavad arvutatud üksused, nt arvutatud mõõtude, arvutatud liikmete ja arvutatud väljade loomise võimalus. Lugege seda artiklit Lisateavet arvutatud üksused ja kas need on Exceli teenustes toetatud.

Arvutatud üksused Exceli teenustes

Excel, saate inimesi luua arvutatud üksused, mis sisaldavad Arvutatud mõõtude, Arvutatud liikmeteja Arvutatud välju. Arvutatud üksused, mis võimaldavad teil määratlemine ja kasutada kohandatud arvutusi ja üksused, mida pole olemas andmebaasides, mis on PivotChart-liigenddiagrammi aruanded või PivotTable-liigendtabeli aruannete loomiseks kasutatud komplekti.

Kui teil on töövihiku, mis sisaldab arvutatud üksusi, saate töövihiku SharePointi teeki laadides teistega ühiskasutusse. Sõltuvalt sellest, kuidas teie SharePointi keskkonna konfiguratsioon, saavad inimesed tavaliselt vaadata ja kasutada töövihikud, mis sisaldavad arvutatud üksused brauseriaknas. Mõned keskkonnas ei pruugi toetada seda võimalust.

Kui teie ettevõttes on kasutusel Office Web Apps serveri kõrval SharePoint Server 2013 (kohapealne), siis kas Exceli teenustes (SharePoint Server 2013) või Excel Web App (Office Web Apps Server)renderdamiseks kasutatakse töövihikuid brauseriaknas. Seda otsust mõjutavad kas töövihikud, mis sisaldavad arvutatud väljad (Exceli Power Pivoti abil loodud) saab brauseriaknas vaadata.

Järgmises tabelis on kokkuvõte sellest, kas arvutatud üksused on toetatud Exceli teenustes (SharePoint Server 2013), Excel Web App (Office Web Apps Server) ja Visio veebirakendus (SharePoint Online'is).

Arvutatud üksus

Exceli teenused (SharePoint Server 2013, kohapealne)

Excel Web App (Office Web Apps, kohapealne)

Visio veebirakendus (rakenduses SharePoint Online)

Arvutatud Mõõdud

Jah

Jah

Jah, kui SharePoint Online'is Toetatud andmeallikate, mida kasutatakse. Lugege teemat SharePoint Online'i töövihikutes välisandmete kasutamine.

Arvutatud liikmed

Jah

Jah

Jah, kui SharePoint Online'is Toetatud andmeallikate, mida kasutatakse. Lugege teemat SharePoint Online'i töövihikutes välisandmete kasutamine.

Arvutatud väljad

Jah

Ei.

Powerpivoti funktsioonid, sh arvutatud väljad ja andmemudelid ei toeta Office Web Apps Server (kohapealne).

Jah, kui SharePoint Online'is Toetatud andmeallikate, mida kasutatakse. Lugege teemat SharePoint Online'i töövihikutes välisandmete kasutamine.

Lisateavet leiate järgmistest teemadest.

NB!:  Kui proovite brauseriaknas arvutatud üksused (või Mittetoetatavaid funktsioone) sisaldava töövihiku vaatamine ja kuvatakse tõrketeade, mis näitab, et töövihikut ei toetata, proovige avada töövihiku Excel 2013.

Lehe algusse

Mis on arvutatud Mõõdud?

Arvutatud mõõdu on kohandatud arvutused, mida saate luua Excel , kui töötate mitmedimensiooniliste andmete, mis on talletatud SQL Server Analysis Services. Arvutatud mõõdud on kasulikud määratlemine arvutusi, mis võib juba olemas andmebaasi. Kohandatud arvutused saate näiteks järgmistest:

 • Valemit kasutav müüginormi mõõt

 • Rühma üksuste kogusummast protsendi mõõt

 • Keerukat päringut kasutav brutokasumi mõõt

 • Tulu mõõt, mis kasutab brutokasumi ja tootehinna summat

Arvutatud mõõdu loomisel mitmedimensiooniliste väljendite (MDX) päringu määratleda. See on lihtne teha Excelis arvutatud mõõdu dialoogiboksi kasutamine, mis võimaldab teil-hiirega funktsiooni abil saate häälestada oma päringu.

Arvutatud mõõdu loomiseks Excel

 1. PivotTable-liigendtabeli aruande või PivotChart-aruanne analüüsiteenuste kuubis talletatavate andmete loomine.

 2. Valige menüü analüüsi jaotises arvutusedOLAP-i tööriistad > MDX-i arvutatud mõõdu. Avaneb dialoogiboks Uue arvutatud mõõdu .

 3. Määrake väljal nimi arvutatud mõõdu nimi.

 4. (See toiming on valikuline.) Kui soovite määrata, kus on arvutatud mõõdu loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad), tehke ühte või mõlemat järgmistest.

  • Mõõt rühmaloendi abil saate määrata, kus soovite kuvada loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) arvutatud mõõdu. Kui te ei määra mõõtude rühma, kuvatakse arvutatud mõõdu rühma nimega väärtust.

  • Tippige väljale kausta nimi arvutatud mõõdu kuvatava kausta loomiseks.

 5. Lohistage vahekaardilt väljad ja üksused üksus (näiteks mõõt) paani MDX .

 6. Lisage toimingu, nt +, -, /, või * paanil MDX üksuse järele.

 7. Lohistage vahekaardilt väljad ja üksused veel mõni üksus paani MDX .

 8. Korrake juhiseid 5 – 7, kuni olete üksused ja teie valem häälestamine.
  Näiteks kui loote arvutatud mõõdu nimetatakse tulu, klõpsake paanil MDX-i peate päringu, mis sarnaneb
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Klõpsake nuppu Testi MDX-i veendumaks, et päring töötab õigesti.

 10. Klõpsake nuppu OK arvutatud mõõdu loomine.

 11. Arvutatud mõõdu kasutamine aruannet, valige loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad). Leiate selle etappi 4 määratud asukohta.

Märkus.: SQL Serveri analüüsiteenuste andmeallika arvutada eraldi seansi loomiseks kasutatakse Exceli MDX-i arvutatud mõõtude, arvutatud mõõdu oleks ainult seanss ja andmeallikaühenduse, mida kasutasite. Lisateavet loomise seansi ulatusega arvutatud liikmed.

Lehe algusse

Mis on arvutatud liikmed?

Arvutatud liikme on liikmed, mida saate määratleda Excel , kui töötate salvestatud Server analüüsiteenuste mitmedimensiooniliste andmete kogum. Arvutatud liikmed on kasulikud määratlemine üksusekomplektile, mis võib juba olemas andmebaasi. Kohandatud kogumite saate näiteks järgmistest:

 • Ala, mis koosneb teatud geograafiliste piirkondade, nt riigid, piirkonnad või Ühendriigid

 • Tooted, mille müügiesinaja normist on müügiesindaja rühmale

 • Turunduskampaaniaga seotud edendustegevuste kogum

Sarnaselt arvutatud mõõtude, arvutatud liikme loomisel, saate määratleda MDX-päringu. See on lihtne teha Excelis dialoogiboksi arvutatud liikme kasutamine, mis võimaldab teil-hiirega funktsiooni abil saate häälestada oma päringu.

Märkus.: Kui töötate Exceli PivotTable-liigendtabeli ja OLAP-i tööriistade abil arvutatud liikme lisamiseks, ei saa võimalus tühjendage ripploendis väljade loend, kui teie andmeallikas on ühendatud serveris, kus töötab SQL Server 2008 ja varasemate versioonidega. Kui andmeallika on ühendatud serveris, kus töötab SQL Server 2008 R2 või uuemat versiooni, saate valida ja tühjendage ruut arvutatud liikme ripploendis filter.

Arvutatud liikme loomiseks Excel

 1. PivotTable-liigendtabeli aruande või PivotChart-aruanne analüüsiteenuste kuubis talletatavate andmete loomine.

 2. Valige menüü analüüsi jaotises arvutusedOLAP-i tööriistad > MDX-i arvutatud liikme. Avaneb dialoogiboks Uue arvutatud liikme .

 3. Määrake väljal nimi arvutatud liikme nimi.

 4. Ema hierarhiline loend abil saate määrata, kus soovite arvutatud liikme PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) loendis kuvada.
  Pöörake tähelepanu mis saate valida. Peate teadma, kui olete määranud arvutatud liikme selleks, et kasutada PivotTable-liigendtabeli aruande (või PivotChart-liigenddiagrammi aruanne).

 5. Lohistage vahekaardilt väljad ja üksused üksus (näiteks lisada dimensioonihierarhia) paani MDX .

 6. Lisage toimingu, nt +, -, /, või * paanil MDX üksuse järele.

 7. Lohistage vahekaardilt väljad ja üksused veel mõni üksus paani MDX .

 8. Korrake juhiseid 5 – 7, kuni olete üksused ja teie valem häälestamine.
  Näiteks kui loote arvutatud liikme nimetatakse Core tooted, mis kaasab kõik peale kahe tootekategooriate paani MDX peate päringu, mis sarnaneb
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Klõpsake nuppu Testi MDX-i veendumaks, et päring töötab õigesti.

 10. Valige OK , et luua arvutatud liikme.

 11. Arvutatud liikme lisamiseks PivotTable-liigendtabeli aruande (või PivotChart-liigenddiagrammi aruanne), tehke järgmist.

  1. Veenduge, et aruande jaoks oleks valitud vähemalt üks mõõt.

  2. Laiendage loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) ema dimensiooni etapis 4 määratud.

  3. Valige dimensioonihierarhiale, mis vastab hierarhia, mida kasutasite arvutatud liikme loomine kõrval olev ruut. Aruande kuvatakse dimensiooni liikmed teave jaotises, sh arvutatud liikme loodud.

 12. (See pole kohustuslik.) Aruandes ainult arvutatud liikme teabe kuvamiseks tehke järgmist.

  1. Osutage loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) dimensioonihierarhiale, mis sisaldab arvutatud liiget.

  2. Kui kuvatakse nool, klõpsake (või koputage) seda dialoogiboksi välja valimine avamiseks.

  3. Tühjendage märkeruudud kõik üksused, välja arvatud arvutatud liikme loodud.

Lehe algusse

Mis on arvutatud väljad?

Arvutatud väljad on kasulik, kui soovite luua arvutatud üksuse PivotTable-liigendtabeli või aruannet, mida kasutada salvestatud analüüsiteenuste mitmedimensiooniliste andmete, kuid selle asemel kasutab andmeid – töövihiku andmemudelis loodud Power Pivoti abil Excel. Arvutatud väljade väärtused saate muuta konteksti põhjal. Konteksti määratakse Valikud ridade, veergude, filtrite või kohandatud valem, kasutades Andmeanalüüsi avaldised (DAX) powerpivotis.

Sarnaselt arvutatud mõõdud ja arvutatud liikmed, arvutatud väljad on loetletud loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) tavaliselt jaotises väärtused. Teil on mitu võimalust luua arvutatud välja saadaval.

Arvutatud välja loomine Excel

Loomine ja arvutatud väljade kasutamise kohta leiate üksikasjalikumat teavet leiate järgmistest teemadest.

Lehe algusse

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×