Office
Logi sisse

Andmevaadete ja vormide kohandamine SharePoint Designeri abil

Andmevaade on SharePointi saidilt pärineva andmeallika tegelik kohandatav vaade. SharePoint Designer 2010 toob andmed andmeallikast XML-vormingus ja kasutab nende kuvamisel või andmesisestuse pakkumisel teisendust XSLT. Andmevaates saab andmeid kuvada mitmesugustest allikatest (s.h SharePointi loendid ja teegid, andmebaasipäringud, XML-dokumendid, veebiteenused ja serveriskriptid). Andmevaateid saate lisada ja kohandada programmi SharePoint Designer 2010 abil.

SharePoint Designer 2010 sisaldab paljude tööriistadega tööriistakomplekti, mida saate kasutada loendi- ja andmevaadete kohandamiseks vastavalt alljärgnevale kirjeldusele.

Saidi avamine rakenduses SharePoint Designer 2010

Programmi SharePoint Designer 2010 WYSIWY ("mida näed, seda saad") tööriistad lisavad XSL-i otse lehele, nii et teil pole võimsate kohandatud andmevaadete loomiseks vaja XSL-i osata. Kui teil on vaja koodi kohandada, saate programmis SharePoint Designer 2010 XSL-i koodivaates alati redigeerida.

Vaadete ja vormide loomiseks on programmis SharePoint Designer 2010 mitmeid võimalusi. Saate luua SharePointi loendi või teegiga seotud loendivaate, luua andmevaate ja siduda selle sama loendiga või muu andmeallikaga, saate luua vormi, lisades andmevaate oma lehele ja seejärel lisades iga välja vormina jne. Lisateavet vaadete ja vormide loomise kohta leiate jaotisest Vt ka.

Selle tulemusena luuakse teie veebilehele loendivaadete (XSLT-loendivaate veebiosa) ja andmevaadete (andmevormi veebiosa) kombinatsioon. Neis esinevate erinevuste tõttu tuleb neid kohandada eri viisil. Veergude lisamiseks, filtrite rakendamiseks, väljade sortimiseks ja rühmitamiseks, tingimusvormingu rakendamiseks jms saate kasutada programmis SharePoint Designer 2010 olevaid tööriistu.

Artiklis kirjeldatakse programmi SharePoint Designer 2010 abil loendi- või andmevaadetes tehtavaid kõige tavalisemaid kohandusi.

Selle artikli teemad

Loendi- ja andmevaadete avamine

Veergude lisamine, eemaldamine ja ümberkorraldamine

Sortimine ja rühmitamine

Filter

Tingimusvorming

Lehtedeks jaotamine

Tekstisisese redigeerimise lubamine

Asünkroonsete värskenduste lubamine

Tööriistariba suvandite lisamine

Vaatelaadide rakendamine

Veel kohandamissuvandeid

Loendi- ja andmevaadete avamine

Loendi- ja andmevaateid saab programmis SharePoint Designer 2010 luua ja avada mitmel viisil (nagu selgitati selle artikli alguses). Näiteks saate loendivaate avada loendi või teegi kaudu, millega loendivaade parajasti seotud on või avada andmevaate sellelt saidi lehelt, kus andmevaade asub. Mõlemad suvandid leiate navigeerimismenüüst. (Seondub loendi, teegi või suvalise arvu andmeallikatega. Loendi- või andmevaate saate programmis SharePoint Designer 2010 avada ühe järgmise meetodi abil.

Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

Loendiga seotud loendivaate avamiseks

 1. avage oma sait programmis SharePoint Designer 2010.

 2. Klõpsake navigeerimispaanil käsku Loendid ja teegid.

 3. Avage loend, mis sisaldab teie loendivaadet.

 4. Klõpsake menüüd Suvandid ja kasutage loendivaate kohandamiseks vaateredigeerimissuvandeid.

  Märkus.:  Vaateredigeerimissuvandite kuvamiseks programmis SharePoint Designer 2010 võib teil esmalt vaja olla vaates klõpsata.

Andmevaate või loendi avamiseks mõnelt saidi lehelt

 1. avage sait programmis SharePoint Designer 2010.

 2. Klõpsake navigeerimispaanil käsku Saidilehed.

 3. Avage leht, mis sisaldab teie andme- või loendivaadet.

 4. Klõpsake menüüd Suvandid ja kasutage loendi- või andmevaate kohandamiseks vaateredigeerimissuvandeid.

  Märkus.:  Vaateredigeerimissuvandite kuvamiseks programmis SharePoint Designer 2010 võib teil esmalt vaja olla vaates klõpsata.

Artikli ülejäänud osas eeldatakse, et olete need või sarnased juhised vaate avamiseks redigeerimise jaoks täitnud.

Lehe algusesse

Veergude lisamine, eemaldamine ja ümberkorraldamine

Üks esimesi asju, mida andmevaatega tehakse, on veergude lisamine ja eemaldamine. Andmevaates veergude muutmisel lisate ja eemaldate välju või korraldate ümber nende kuvamist andmevaates. Veergude lisamiseks, eemaldamiseks ja ümberkorraldamiseks saate kasutada dialoogiboksi Veergude redigeerimine (olenemata sellest, kas neis kuvatakse ridu või veerge). Veergude muutmiseks saate kasutada ka menüü Tabel tabeliredigeerimiskäske. Tabeli küljendamist kirjeldatakse selles artiklis allpool.

Märkus.:  Käsk Redigeeri veerge on saadaval ainult siis, kui andmevaates kuvatakse andmeid HTML-tabelis.

Loendi- või andmevaates veergude lisamiseks, eemaldamiseks ja ümberkorraldamiseks täitke järgmised juhised.

 1. Kui olete programmis SharePoint Designer 2010 vaate avanud, klõpsake menüüs Suvandid käsku Lisa/eemalda veerud Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 .

  Märkus.:  Käsk Redigeeri veerge pole saadaval, kui andmevaade kuvatakse HTML-tabelis, mille atribuudi Rowspan või Colspan väärtus on suurem kui 1.

 2. Avaneb dialoogiboks Veergude redigeerimine.
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 3. Tehke ühte järgmistest.

 4. Veeru lisamiseks valige veerg jaotises Saadaolevad väljad ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

 5. Korraga mitme välja valimiseks vajutage ja hoidke väljade klõpsamise ajal all juhtklahvi (CTRL).

 6. Olemasoleva veeru eemaldamiseks valige veerg jaotises Kuvatud veerud ja seejärel klõpsake käsku Eemalda.

 7. Korraga mitme välja valimiseks vajutage ja hoidke väljade klõpsamise ajal all juhtklahvi (CTRL).

 8. Veergude ümberkorraldamiseks valige veerud jaotises Kuvatud veerud ja seejärel klõpsake käsku Nihuta üles või Nihuta alla.

 9. Muudatuste rakendamiseks vaatele klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Dialoogiboksis Veergude redigeerimine kuvatakse ainult andmevaate andmeallikapäringusse kaasatud väljad. Tegelik andmeallikas võib sisaldada täiendavaid välju. Nende väljade kaasamiseks on vaja andmeallikapäring uuendada.

Andmevaadete kohta saate lisateavet jaotisest Vt ka.

Lehe algusesse

Sortimine ja rühmitamine

Andmete sortimisel andevaates saate muuta andmete kuvamise järjekorda, nii et teil ja teie saidi külastajatel oleks lihtsam andmeid mõista. Sortimisjärjestuse näited sisaldavad tähestikulises ja numbrilises järjestuses sortimist. Programmis SharePoint Designer 2010 saab täiendavaid sortimisjärjestusi luua dialoogiboksi Täpsem sortimine abil.

Lisaks sortimisele saate andmeid rühmitada. Andmete rühmitamisel saate sortimisjärjekorras iga väljarühma jaoks kuvada päise või jaluse ning valida, kas rühm laiendatakse või ahendatakse vaikimisi. Saate valida ka rühmade kooshoidmise vaate lehtedeks jaotamisel ja veerunimede või summade kuvamise iga rühma puhul.

Andmete sortimiseks loendi- või andmevaates tehke järgmist.

Klõpsake programmis SharePoint Designer 2010 avatud vaate puhul menüü Suvandid nuppu Sordi ja rühmita Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 .

Avaneb dialoogiboks Sortimine ja rühmitamine.
Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 1. Klõpsake jaotises Saadaolevad väljad seda välja, mille alusel soovite sortida ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

 2. Valige jaotises Sortimisatribuudid väljade sortimisviis, valides atribuudi Tõusev järjestus (väikseimast suurimani) või Laskuv järjestus (suurimast väikseimani).

Näpunäide.:  Sortimisjärjestust on võimalik muuta, topeltklõpsates seda välja loendis Sortimisjärjestus .

 1. Tõusvast ja laskuvast järjestusest veelgi täpsema sortimise kasutamiseks klõpsake käsku Redigeeri sortimisavaldist. Avaneb dialoogiboks Täpsem sortimine , kus saate sortimisjärjestust kohandada XPath-avaldise abil. Lisateavet leiate teemast Loendi- ja andmevaate täpsem kohandamine XPath-avaldiste abil.

 2. Mitme välja alusel sortimiseks valige väljad jaotises Saadaolevad väljad ja lisage need seejärel sortimisjärjestusele.

  Kui lisate sortimisjärjestusele mitu välja ja soovite esimesena sorditavat välja vahetada, valige see väli loendist Sortimisjärjestus ja klõpsake käsku Nihuta üles või Nihuta alla.

  Tehtud muudatuste vaatele rakendamiseks klõpsake nuppu OK.

Veergude rühmitamiseks loendi- või andmevaates tehke järgmist.

Klõpsake programmis SharePoint Designer 2010 avatud vaate puhul menüüd Suvandid ja seejärel nuppu Sordi ja rühmita Sordi ja rühmita .

 1. Avaneb dialoogiboks Sortimine ja rühmitamine.
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 2. Klõpsake loendis Sortimisjärjestus seda välja, mille alusel soovite rühmitada.
  Pange tähele, et igale sortimisjärjestuses olevale väljale võivad olla rakendatud eraldi rühmaatribuudid. Valige soovitud väli kindlasti enne rühmaatribuutide rakendamist.

 3. Päise kuvamiseks iga rühma alguses märkige jaotises Rühma atribuudid ruut Kuva rühmapäis ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  1. Rühmade vaates vaikimisi laiendatuna kuvamiseks klõpsake käsku Laienda rühm vaikimisi.

  2. Rühmade andmevaates vaikimisi kahandatuna kuvamiseks klõpsake käsku Kahanda rühm vaikimisi.

 4. Ülejäänud suvandeid saab rakendada ainult andmevaadetele. (Loendi- ja andmevaadete erinevuste kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.)

 5. Rühmas sisalduvate kirjete arvu näitava jaluse kuvamiseks iga rühma lõpus märkige ruut Kuva rühma jalus.

 6. Pärast seda, kui olete märkinud ruudu Kuva rühma päis või Kuva rühma jalus, ilmub nähtavale nupp Täpsem rühmitamine.

 7. Klõpsake nuppu Täpsem rühmitamine. (Suvand lubatakse, kui valite suvandi Kuva rühma päis või Kuva rühma jalus.)

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Üksikute kirjete peitmiseks loendis märkige ruut Peida alati rühma üksikasjad.

  • Rühma kõigi üksuste kuvamiseks ühel lehel (isegi juhul, kui koguarv ületab lehel kuvatavate üksuste koguarvu) märkige ruut Halda rühmi lehtedeks jaotamisel.

  • Kõigisse rühmadesse veergude nimesid kuvava rea lisamiseks märkige ruut Kuva veerunimed rühma kohta.

  • Kõigisse rühmadesse kirjete koguarvu kuvava rea lisamiseks märkige ruut Kuva veerusummad rühma kohta.

Selleks et lubada saidi kasutajatel andmeid brauseri kaudu sortida ja rühmitada, saate vaatele lisada tööriistariba (mida kirjeldatakse siin artiklis hiljem).

Lehe algusesse

Filter

Vaatele saab rakendada filtri, nii et loendi- või andmevaates kuvatakse ainult kindlale kriteeriumile vastavad andmed. See on kasulik, kui teil on sadu või tuhandeid kirjeid sisaldav vaade ja te soovite andmete lugemist hõlbustada. Filtri loomisel koostate ühe või mitu avaldist, mis rakendatakse andmetele. Filtri kolm põhiosa on järgmised: välja nimi (välja nimi, mille alusel soovite filtreerida), tehtemärk (reegel, mille soovite väärtusele rakendada) ja väärtus (otsitavad andmed).

Loendi- või andmevaate filtreerimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake programmis SharePoint Designer 2010 avatud vaate puhul menüüs Suvandid nuppu Filter Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 .

 2. Avaneb dialoogiboks Filtrikriteeriumid.
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 3. Klõpsake jaotises Välja nimi soovitavaid väärtusi sisaldavat välja.

 4. Klõpsake välja Võrdlus ja seejärel soovitud tehtemärki.

 5. Klõpsake välja Väärtus ja valige või tippige soovitud kriteerium.

 6. Filtrile muu klausli lisamiseks klõpsake olemasoleva klausli lõpus olevat välja Ja/või ning seejärel tehke ühte järgmistest.

  1. Kui soovite luua filtrit, mille puhul peavad andmed vastama mõlema klausli kriteeriumitele, klõpsake väärtust Ja.

  2. Kui soovite luua filtrit, mille puhul peavad andmed vastama ainult ühe klausli kriteeriumitele, klõpsake väärtust Või.

 7. Klõpsake teatel Uue klausli lisamiseks klõpsake siin.

 8. Filtri jaoks täiendava klausli loomiseks korrake juhiseid 3–6.

 9. Kui töötate andmevaadetega ja soovite kasutada rohkem kohandatud tingimusi, märkige ruut Lisa XSLT-filtreerimine ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri.
  Sellega avatakse dialoogiboks Täpsem tingimus , kus saate sortimisjärjeestust kohandada XPath-avaldise abil.

 10. Klõpsake nuppu OK.

Selleks et lubada saidi külastajatel andmeid brauseri kaudu sortida ja rühmitada, saate vaatele lisada tööriistariba (nagu kirjeldatakse siin artiklis hiljem). Pidage meeles, et brauseris filtreerimine mõjutab ainult andmete esitamist, mitte vaates saadaolevate andmete mahtu.

Märkus.:  Andmevaate filtreerimine võib mõjutada jõudlust. Oluline on, et filtreeritav andmekogum oleks hallatav. Kui kasutate elementaarset filtreerimist dialoogiboksi Filtrikriteeriumid abil, siis rakendatakse filter enne andmete tagastamist. Kuid kui kasutate suvandit Täpsem filtreerimine (saadaval andmevaadete jaoks), rakendatakse filtreerimine XSLT-esituses pärast andmete tagastamist.

Lehe algusesse

Tingimusvorming

Tingimusvormingu abil saate valitud HTML-sildile või andmeväärtusele rakendada vormindatud teksti, taustavärve, kohandatud ikoone jne, kui andmed vastavad teatud kriteeriumidele. Samuti saate seada tingimusi, mis määratlevad, kas HTML-silt või andmeväärtus kuvada või peita. Tingimusvürming on tõhus viis andmevaates kasutaja toiminguid vajavate üksuste esiletõstmiseks. Näiteks võite esile tõsta tähtaja ületanud tööülesandeid, eelarve ületanud projekte või otsa lõppevaid ettevõtte tarvikuid.

Loendile või andmevaatele tingimusvormingu rakendamiseks tehke järgmist.

Klõpsake programmis SharePoint Designer 2010 avatud vaate puhul rida või veergu, millele soovite tingimusvormingu rakendada.

 1. Klõpsake menüüd Suvandid ja nuppu Filter Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 ning valige üks järgmistest.

 2. Kuva sisu – määratud kriteeriumidele vastavas vaates andmete kuvamiseks;

 3. Peida sisu – määratud kriteeriumidele vastavas vaates andmete peitmiseks;

 4. Vorminda rida – määratud kriteeriumidele vastavale reale vormingu rakendamiseks;

 5. Vorminda veergu – määratud kriteeriumidele vastavale veerule vormingu rakendamiseks;

 6. Vorminda valikut – määratud kriteeriumidele vastavale valikule vormingu rakendamiseks. (Enne suvandi kasutamist peate osa andmevaatest esile tõstma.)

Märkus.:  Suvandid Kuva sisu ja Peida sisu muudavad valitud HTML-siltide või andmeväärtuste nähtavust. Vormindussuvandid rakendavad laadi valitud HTML-siltidele või andmeväärtustele.

 1. Avaneb dialoogiboks Tingimusekriteeriumid.
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 2. Klõpsake jaotises Välja nimi soovitud väärtusi sisaldavat välja.

 3. Klõpsake välja Võrdlus ja seejärel soovitud tehtemärki.

 4. Klõpsake välja Väärtus ja valige või tippige soovitud kriteerium.

 5. Vaate jaoks veelgi täpsemate tingimuste kasutamiseks klõpsake väärtust Täpsemalt.
  Avaneb dialoogiboks Täpsem tingimus , kus saate sortimisjärjestust kohandada XPath-avaldiste abil.

 6. Tingimusekriteeriumile muu klausli lisamiseks klõpsake olemasoleva klausli lõpus olevat välja Ja/või ning seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite luua tingimusekriteeriumi, mille puhul peavad andmed vastama mõlema klausli kriteeriumitele, klõpsake väärtust Ja.

  • Kui soovite luua tingimusekriteeriumi, mille puhul peavad andmed vastama ainult ühe klausli kriteeriumitele, klõpsake väärtust Või.

 7. Klõpsake olemasoleva klausli all olevat teadet Uue klausli lisamiseks klõpsake siin.

 8. Tingimusekriteeriumite jaoks täiendava klausli loomiseks korrake juhiseid 4-7.

 9. Kui kuvate või peidate tingimusega andmeid, klõpsake dialoogiboksi sulgemiseks nuppu OK. Tingimusele erivormingu rakendamiseks klõpsake käsku Määra laad.

 10. Avaneb dialoogiboks Laadi muutmine.
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 11. Valige vormindussuvandid, mida soovite andmevaatele rakendada.
  Näiteks selleks, et muuta tekst kollase taustaga paksuks tekstiks, valige fondipaksuse menüüs väärtus paks. Seejärel klõpsake menüüs Taustavärv kategooriat Taust, tippige sõna kollane või valige kollase värvi variatsioon.

 12. Klõpsake nuppu OK.

Kuna loendi- ja andmevaadetes kuvatakse reaalajaandmeid, näete rakendatud tingimusvormingut kujundusvaates kohe.

Lehe algusesse

Lehtedeks jaotamine

Lehtedeks jaotamise abil saate muuta igas loendi- või andmevaates kuvatavate kirjete arvu. Saate vaate seadistada nii, et üksused kuvatakse 5, 10 või muu antud väärtuse kaupa. Selle tulemusena näevad saidi külastajad brauseris linke Tagasi ja Edasi, mille abil nad saavad vaates navigeerida. Teise võimalusena saate määrata vaates kuvatavate üksuste maksimumarvu, milleks võib olla 5, 10 või muu määratud väärtus.

Loendi- või andmevaatele lehtedeks jaotamise jaoks väärtuse sisestamiseks tehke järgmist.

Klõpsake programmis SharePoint Designer 2010 avatud vaate puhul menüüs Suvandid nuppu Lehtedeks jaotamine Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 .

 1. Valige üks lehtedeks jaotamise suvanditest:

 2. Kuva üksusekogumid: saate valida, kas üksused kuvatakse 1, 5, 10 või 30 kaupa.

Märkus.:  Suvandi valimisel kuvatakse vaatel navigeerimislingid, kui kirjete koguarv ületab selle suvandiga määratud arvu.

 1. Piira üksuste arvuga: saate valida vaates kuvatavate üksuste maksimumarvu (1, 5, 10 või 30).

 2. Kohandatud väärtuse määramiseks andmevaate lehtedeks jaotamise jaoks valige suvand Veel lehtedeks jaotamise suvandeid.

 3. Avaneb dialoogiboks Andmevaate atribuudid. Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 4. Valige vahekaardil Lehtedeks jaotamine üks järgmistest suvanditest.

  • Valige suvand Kuva üksused kogumis suurusega ja seejärel määrake arv pakutud väljal.
   Suvandi vaikeväärtus on 10, kui vaates on üle 25 kirje, ja 6, kui vaates on alla 25 kirje.

  • Valige suvand Piira kuvatavate üksuste koguarv ja seejärel määrake arv pakutud väljal.
   Välja vaikeväärtuseks on seatud 100.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Lisaks veebilehe vaate jaoks kuvatavate kirjete arvu muutmisele saate muuta ka programmiSharePoint Designer 2010 kujundusvaates kuvatavate kirjete arvu. Seda võite teha näiteks juhul, kui soovite näha, kuidas vaade kindla kirjete arvuga renderdatakse. Kujundusvaate kirjete arvu muutmiseks klõpsake menüüd Kujundus ja valige jaotises Eelvaade üks saadaolevatest andmevaate eelvaatesuvanditest.

Lehe algusesse

Tekstisisese redigeerimise lubamine

Kui tekstisisene redigeerimine on lubatud, saavad saidi külastajad kõiki kirjeid hõlpsalt otse vaatel redigeerida, ilma vajaduseta lehelt lahkuda või uut akent avada. Neil on vaja ainult klõpsata andmevaates veeru või rea kõrval olevat redigeerimisnuppu, mis muudab kõik väljad redigeeritavaks. Tekstiväljad, menüüd ja väljade juhtelemendid on kõigi kirjete jaoks saadaval samuti nagu uute üksuste vormide ja üksuste redigeerimisvormide puhul. Tekstisiseses redigeerimises on ühendatud vaate ja vormi parimad võimalused.

Loendi- või andmevaate tekstisisese redigeerimise lubamiseks tehke järgmist.

Klõpsake programmis SharePoint Designer 2010 avatud vaate puhul menüüd Suvandid ja seejärel nuppu Tekstisisene redigeerimine Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 .
Loendivaadete puhul lubab see uue kirje lingi ja redigeerimislingi, mida saidi külastajad saavad kasutada uute kirjete loomiseks ja olemasolevate redigeerimiseks.

 1. Andmevaadete puhul valige üks või kõik järgmised tekstisisese redigeerimise suvandid.

  1. Kuva üksuse redigeerimise lingid: lubab redigeerimislingi, mida kasutajad saavad klõpsata kirje tekstisiseseks redigeerimiseks.

  2. Kuva üksuse lisamise lingid: lubab lisamislingi, mida kasutajad saavad klõpsata uue kirje tekstisiseseks loomiseks.

  3. Kuva üksuse kustutamise lingid: lubab kustutamislingi, mida kasutajad saavad klõpsata kirjete tekstisiseseks kustutamiseks.

 2. Salvestage loendi- või andmevaates tehtud muudatused.

Kui liigute loendivaate järgmisel brauseris avamisel hiirega üle rea või veeru, kuvatakse nupp Redigeeri Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 . Andmevaadete puhul kuvatakse link Redigeeri iga rea või veeru kõrval.

Kirjerea või -veeru tekstisisese redigeerimise alustamiseks klõpsake linki (nagu allpool näidatud).

Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

Lehe algusesse

Asünkroonsete värskenduste lubamine

Asünkroonsed värskendused on platvormi ASP.NET AJAX põhikomponendid. Saate need lubada oma saidi loendi- või andmevaadete jaoks. Asünkroonsete värskenduste lubamisel toob loendi- või andmevaade andmed serverist reaalajas ja renderdab need brauseris, ilma et kasutajal oleks vaja lehte värskendada. Asünkroonsete värskendustega loendi- ja andmevaated on ideaalsed rikkalike andmetega dünaamiliste veebilehtede ja armatuurlaudade jaoks.

Märkus.:  Asünkroonsed värskendused saab keelata administreerimiskeskuses. Seega – kui see suvand pole saadaval, võtke ühendust süsteemiadministraatoriga

.

Loendi- või andmevaadete jaoks asünkroonsete värskenduste lubamiseks tehke järgmist.

Klõpsake programmis SharePoint Designer 2010 avatud vaate puhul menüüd Suvandid ja seejärel klõpsake välja Asünkroonne värskendus.
Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 1. Lehele värskendusnupu lisamiseks märkige ruut Nupp Värskenda.
  Sellega võimaldatakse saidi külastajatel käsitsi lehe värskendamiseks klõpsata nuppu Värskenda Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 .

 2. Valige värskendusintervall: 15 sekundit, 30 sekundit, või 60 sekundit.

 3. Salvestage loendi- või andmevaates tehtud muudatused.

Lehe algusesse

Tööriistariba suvandite lisamine

Kui teie vaade kasutab andmeallikana loendit või teeki, saate vaatele lisada SharePointi loendi tööriistariba. Nii saavad kasutajad selle loendi või teegiga tõhusamalt töötada. SharePointi loendi tööriistariba on loendi või teegi ülaosas asuv menüüriba, mis pakub mitmesuguseid suvandeid loendi või teegiga töötamiseks. Lisada saab kahte liiki tööriistaribasid:

 • SharePointi tööriistariba – pakub loendi redigeerimissuvandeid (nt uute üksuste lisamine, vaadete ja veergude loomine ning loendi atribuutide muutmine);

 • Rühmitamise tööriistariba – pakub loendi kuvamissuvandeid (nt filtri, sorteerimise ja rühmitamise muutmine).

Loendi- või andmevaatele tööriistariba lisamiseks tehke järgmist.

Klõpsake programmis SharePoint Designer 2010 avatud vaate puhul menüüd Kujundus ja seejärel nuppu Suvandid Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 .

 1. Täieliku loendiredigeerimissuvanditega tööriistariba lisamiseks klõpsake valikut SharePointi tööriistariba.

 2. Kuvamissuvanditega tööriistariba lisamiseks klõpsake valikut Rühmitamise tööriistariba.

  Märkus.:  Tööriistariba rakendab filtri vaate esitamisel, mitte päringutasemel. Seega peaksite seda kasutama, kui soovite peamiselt vaadet filtreerida. Selleks peaksite filtreerimist kasutama nii, nagu kirjeldati eespool selles artiklis.

 3. Tööriistariba eemaldamiseks klõpsake nuppu Pole.

 4. Salvestage loendi- või andmevaates tehtud muudatused.

Vaate avamisel brauseris näete tööriistariba lehe ülaosas. Kui lubate nii SharePointi tööriistariba kui ka rühmitamise tööriistariba, kuvatakse need suvandid vaate ülaosas.

Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

Lehe algusesse

Vaatelaadide rakendamine

Kui loote loendi- või andmevaate, kuvatakse andmed vaikimisi tavaliselt põhilises küljendtabelis. Saate vaate küljendust kiiresti ja hõlpsalt muuta, rakendades erineva vaatelaadi. Näiteks saate vaate põhilise küljendtabeli muuta vaadet ääriste, veergude või täpploenditega esitavaks küljendtabeliks.

Enne loendi- või andmevaatele vaatelaadi rakendamist võtke arvesse, et sellega eemaldatakse kõik eelnevad kohandused ja veebiosaühendused.

Loendile või andmevaatele vaatelaadi rakendamiseks tehke järgmist.

Klõpsake programmis SharePoint Designer 2010 avatud vaate puhul menüüd Kujundus ja seejärel ühte vaatelaadidest, lähtudes eelvaatest ja hõljukkirjeldusest.

Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

Märkus.:  Sõltuvalt sellest, kas vaatelaade rakendatakse loendivaatele või andmevaatele, kuvatakse erinevaid saadaolevaid vaatelaade. Laadide arv sõltub ka saitide kogumis galeriisse Laadid üleslaaditud laadidest.

 1. Täiendavate laadide kuvamiseks klõpsake jaotise Vaatelaadid parempoolses allnurgas nuppu Veel Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010 .

 2. Kuvatav hoiatusteade teavitab teid sellest, et vaatelaadi muutmisel eemaldatakse kogu kohandatud vormindus ja veebiosaühendused. Jätkamiseks klõpsake nuppu Jah.

Märkus.:  Kui valite laadi, milles kuvatakse vähem välju kui teie algses vaates, eemaldatakse liigsed väljad vaatest.

 1. Salvestage loendi- või andmevaates tehtud muudatused.

Lehe algusesse

Veel kohandamissuvandeid

Lisaks eeltoodud kohandamistele saate loendi- või andmevaadet kohandada järgmiselt.

 • Valemiveeru loomine     vaate muude veergude arvutamise tulemuse kuvamiseks. See sarnaneb valemite kasutamisega mõnes tabelarvutusprogrammis. Näiteks võite üksuste koguväärtuse kuvamiseks eraldi veerus korrutada tooteüksuse hinna laos olevate üksuste arvuga.

 • Andmete kuvamine mitmest allikast     ühes vaates. See on tõhus viis andmeallikate ühes kohas kombineerimiseks. Näiteks saate samas vaates kuvada ühes loendis olevad tootekategooriad ja teises loendis oleva tooteteabe.

 • Parameetrite lisamine     loendi- või andmevaatele. Näiteks võite soovida andmevaatele edastada parameetri mõnest muust menüüst ja filtreerida andmeid selle parameetriväärtuse alusel.

 • Serveri juhtelementide lisamine     loendi- või andmevaatele. Saate andmeallikaga siduda SharePointi juhtelemente, ASP.NET-i juhtelemente jne ja lisada need vaatele paljude andmetega interaktiivsete andmeliideste loomiseks kasutajate jaoks.

 • Loendi- või andmevaate fondi ja vormingu muutmine    veerupäiste ja väljade fondi suuruse ja värvi, fondipere jms muutmiseks. Seda saab teha käsitsi programmis SharePoint Designer 2010, kasutades WYSIWYG tööriistu, või rakendada neile elementidele CSS-laade lehel.

 • Loendi- või andmevaate tabelipaigutuse kohandamine    programmi SharePoint Designer 2010 tabeliredigeerimissuvandite abil. Saate lisada ja eemaldada tabelilahtreid, muuta rea või veeru laiust ja kõrgust, kuvada või peita äärised ja varjustuse ning teha palju muud.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×