Andmetega ühenduse loomise (importimise) ülevaade

Microsoft Exceli töövihikus saate kasutada mitmesuguseid töövihikuväliseid andmeid. Kuidas vajalikud andmed aga üles leida, nendega ühendus luua, need importida, uuendada, neid turvaliselt kasutada ja neid hallata? Kõigeks selleks saate luua ja kasutada andmeühendusi.

Selle artikli teemad

Väliste andmeühendustega töötamine

Andmeühenduste põhialused

Ühenduste otsimine

Ühenduse atribuutide redigeerimine

Ühenduste haldamine

Ühenduste ühiskasutus

ODC-failide kasutamine

Päringufailide kasutamine

Väliste andmevahemike ja nende atribuutide kasutamine

Rakenduste Excel ja Excel Services andmeallikatoe olemus

Exceli andmeobjektide ja andmeallikate tugi

Excel Services ja andmeallika tugi

Paketi Data Access Components olemus

ODBC kasutamine andmeallikatega ühenduse loomiseks

ODBC arhitektuur

Ühendusteabe määratlemine

Seadme andmeallikad

Faili andmeallikad

OLE DB kasutamine andmeallikatega ühenduse loomiseks

OLE DB arhitektuur

Ühendusteabe määratlemine

Andmete värskendamine

Andmete importimine andmeallikatest

Andmete importimine Accessi andmebaasist

Accessi andmete kasutamine Excelis

Exceli andmete kasutamine Accessis

Andmete importimine Internetist

Tekstifailide importimine

Andmete importimine Microsoft SQL Serverist

Andmete importimine Microsoft SQL Serveris analüüsiteenustest

XML-andmete importimine

XML-i võtmestsenaariumid

XML-andmete Excelis kasutamise põhiprotsess

XML-andmete kasutamine

Andmete importimine andmeühendusviisardi abil

Andmete importimine Microsoft Query abil

Andmete importimine programmiliselt ja funktsioonide abil

Andmepääsu turvalisemaks muutmine

Andmeühenduste talletamine usaldusväärses kohas

Mandaatide turvaline kasutamine

Rakenduses Excel Services turvaline avaldamine

Probleemid andmetega ühenduse loomisel

Probleem. Andmete importimisel saab kettaruum otsa

Probleem. Kuhu on kadunud OLAP-kuubi viisard?

Probleem. Mis on juhtunud andmetoomisteenustega?

Väliste andmeühendustega töötamine

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse, kuidas välised andmeühendused töötavad, kuidas neid otsida, redigeerida ja hallata ning kuidas ühendusteavet teiste programmide ja kasutajatega ühiselt kasutada.

Lehe algusesse

Andmeühenduste põhialused

Exceli töövihiku andmed võivad pärineda kahest eri asukohast. Andmed võivad olla salvestatud otse töövihikusse või välisesse andmeallikasse (nt tekstifaili, andmebaasi või OLAP-kuupi). Välised andmeallikad on ühendatud töövihikuga andmeühenduste kaudu, mis on välise andmeallika leidmist, sellesse sisselogimist ja juurdepääsu kirjeldav teave.

Välisandmetega ühenduse loomisel saate andmeid regulaarselt analüüsida, ilma et peaksite neid korduvalt töövihikusse kopeerima, mis võib olla nii aeganõudev kui ka veaohtlik. Pärast välisandmetega ühenduse loomist saate automaatselt värskendada (uuendada) Exceli töövihikuid lähteallika uute andmetega niipea, kui allikat värskendatakse.

Ühenduse teave on talletatud töövihikus. Seda saab talletada ka ühendusfaili (nt Office'i andmeühenduse (ODC) faili (.odc) või andmeallika nime faili (.dsn)).

välisandmed toomiseks Excelisse on vaja juurdepääsu andmetele. Kui väline andmeallikas, mida soovite kasutada, ei asu kohalikus arvutis, võib osutada vajalikuks andmebaasi administraatorilt küsida parooli, kasutusõigusi või muud ühendusteavet. Kui andmeallikas on andmebaas, veenduge, et andmebaas poleks avatud eksklusiivrežiimis. Kui andmeallikas on tekstifaili või arvutustabel, veenduge, et see poleks mõnel muul kasutajal eksklusiivrežiimis avatud.

Paljud andmeallikad nõuavad Exceli, ühendusfaili ja andmeallika vaheliste andmevoogude koordineerimiseks ODBC-draiverit või OLE DB pakkujat.

Järgmisel joonisel on kokku võetud andmeühenduste olulisemad omadused.

Väliste andmeallikatega ühendamine

1. Ühendusi saab luua mitmesuguste andmeallikatega: analüüsiteenuste, SQL Serveri, Microsoft Accessi, muude OLAP- ja relatsiooniandmebaaside, arvutustabelite ja tekstfailidega.

2. Paljudel andmeallikatel on seotud ODBC-draiver või OLE DB pakkuja.

3. Ühendusfail määratleb kogu andmeallikale juurdepääsu ja sealt andmete toomise teabe.

4. Ühendusteave kopeeritakse ühendusfailist töövihikusse, kus seda saab hõlpsalt redigeerida.

5. Andmed kopeeritakse töövihikusse, kus saate neid kasutada sarnaselt otse töövihikusse salvestatud andmetega.

Lehe algusesse

Ühenduste otsimine

Ühendusfailide otsimiseks kasutage dialoogiboksi Olemasolevad ühendused. (Klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Olemasolevad ühendused). Selles dialoogiboksis kuvatakse järgmist tüüpi ühendused:

 • Töövihikus olevad ühendused    

  Selles loendis kuvatakse töövihiku kõik praegused ühendused. Selles loendis on ühendused, mis on juba määratletud ja mis on loodud andmeühendusviisardi dialoogiboksis Andmeallika valimine või mille olete varem sellest dialoogiboksist ühenduseks valinud.

 • Arvutis olevad ühendusfailid    

  See loend on loodud kausta Minu andmeallikad (mis on tavaliselt talletatud kaustas Minu dokumendid (Windows XP) või Dokumendid (Windows Vista)) põhjal.

 • Võrgus olevad ühendusfailid    

  See loend võib olla loodud järgmiste allikate põhjal:

  • kohalikus võrgus olevate kaustade komplekt, mille asukoha saab juurutada Microsoft Office'i rühmapoliitikate juurutamise käigus;

  • teenuse SharePoint Foundation saidil olev rakenduse Exceli teenused andmeühendusteek (DCL). Lisateavet DCL-ide kohta leiate jaotisest Rakenduses Excel Services turvaline avaldamine.

Lehe algusesse

Ühenduse atribuutide redigeerimine

Töövihikus või ühendusfailis salvestatavate väliste andmeallikate ühenduste loomiseks ja redigeerimiseks saate Excelit kasutada failiredaktorina. Kui sobivat ühendust ei kuvata, siis saate luua uue. Selleks klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine kuvamiseks nuppu Sirvi veel ja seejärel klõpsake andmeühendusviisardi käivitamiseks nuppu Uus allikas.

Kui olete ühenduse loonud, saate dialoogiboksi Ühenduse atribuudid (klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Atribuudid) abil hallata mitmesuguseid väliste andmeallikate ühenduste sätteid. Samuti saate kasutada, korduvalt kasutada ja vahetada ühendusfaile.

Kui kasutate andmeallikaga ühenduse loomiseks ühendusfaili, kopeerib Excel ühendusfailis sisalduva ühendusteabe Exceli töövihikusse. Muudatuste tegemisel dialoogiboksis Ühenduse atribuudid redigeeritakse praeguses Exceli töövihikus salvestatud ühendusteavet ja mitte algset andmeühenduse faili, mida võidi kasutada ühenduse loomiseks (redigeeritava faili nimi kuvatakse vahekaardi Määratlus väljal Ühendusfail). Ühendusteabe redigeerimisel (v.a atribuudid Ühenduse nimi ja Ühenduse kirjeldus) eemaldatakse ühendusfaili link ja atribuut Ühendusfail tühjendatakse.

Märkige vahekaardil Määratlus ruut Andmete värskendamiseks proovi alati kasutada seda faili, et tagada alati andmeallika värskendamise korral ühendusfaili kasutamine. Selle ruudu märkimine tagab alati ühendusfaili värskenduste kasutamise kõigi seda ühendusfaili (see atribuut peab olema määratud) kasutatavate töövihikute poolt.

Lehe algusesse

Ühenduste haldamine

Dialoogiboksi Töövihiku ühendused kaudu saate ühendusi hõlpsalt hallata, sh neid luua, redigeerida ja kustutada. (Klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Ühendused). Selle dialoogiboksi abil saate teha järgmist.

 • Luua, redigeerida, värskendada ja kustutada töövihikus kasutatavaid andmeühendusi.

 • Kontrollida välisandmete allikat. Seda võite teha näiteks juhul, kui ühenduse on määratlenud mõni teine kasutaja.

 • Kuvada ühenduste kasutuskohad töövihikus.

 • Diagnoosida välisandmete ühenduste tõrketeateid.

 • Suunata ühenduse ümber mõnda muusse serverisse või andmeallikasse või asendada olemasoleva ühenduse ühendusfaili.

 • Luua tingimused andmeühendusfailide hõlpsake loomiseks ja ühiselt kasutamiseks.

Lehe algusesse

Ühenduste ühiskasutus

Ühendusfailid on eriti kasulikud ühenduste järjekindlaks jagamiseks, ühenduste hõlpsamini leitavaks muutmiseks, ühenduste turbe suurendamiseks ja andmeallikate haldamise võimaldamiseks. Parim viis ühendusfailide ühiskasutuseks on nende salvestamine turvalisse ja usaldusväärsesse asukohta (nt võrgukausta või SharePointi teeki), kus kasutajad saavad faili lugeda, kuid ainult määratud kasutajad saavad faili muuta.

ODC-failide kasutamine

Office'i andmeühenduse (ODC) faile (.odc) saab luua, kas luues ühenduse välisandmetega dialoogiboksi Andmeallika valimine kaudu või, kasutades uute andmeallikatega ühenduse loomiseks andmeühendusviisardit. ODC-fail kasutab ühendusteabe talletamiseks kohandatud HTML- ja XML-silte. Faili sisu saab Excelis hõlpsalt kuvada ja muuta.

Teistele sama juurdepääsu andmiseks välistele andmeallikatele saate ühendusfaile nendega ühiselt kasutada. Teised kasutajad ei pea ühendusfaili avamiseks seadistama andmeallikat, aga võimalik, et nad peavad oma arvutis välisandmetele juurdepääsemiseks installima ODBC-draiveri või OLE DB pakkuja.

ODC-failide kasutamine on soovitatav viis andmetega ühenduse loomiseks ja nende ühiselt kasutamiseks. Muude levinud ühendusfailide (DSN, UDL ja päringufailide) teisendamine ODC-failiks on hõlbus. Avage ühendusfail ja klõpsake dialoogiboksi Ühenduse atribuudid vahekaardil Määratlus nuppu Ekspordi ühendusfail.

Päringufailide kasutamine

Päringufailid on tekstifailid, mis sisaldavad andmeallikateavet (sh selle serveri nime, kus andmed asuvad, ja andmeallika loomisel sisestatud ühendusteavet). Päringufailid on tavaline viis päringute ühiselt kasutamiseks teiste Exceli kasutajatega.

DQY-päringufailide kasutamine.    Microsoft Query abil saate salvestada DQY-faile, mis sisaldavad päringuid relatsioonandmebaasides ja tekstifailides olevate andmete jaoks. Kui avate need failid rakenduses Microsoft Query, saate kuvada päringu tagastatud andmed ja teistsuguse tulemuse saamiseks muuta päringut. Mis tahes loodud päringu jaoks saate salvestada DQY-faili, kasutades selleks päringuviisardit või rakendust Microsoft Query.

OQY-päringufailide kasutamine.    OLAP-andmebaasis (serveris või ühenduseta kuubifail (.cub)) olevate andmetega ühenduse loomiseks saate salvestada OQY-faile. Kui kasutate rakenduses Microsoft Query OLAP-andmebaasi või -kuubi andmeallika loomiseks multidimensioonilise ühenduse viisardit, luuakse OQY-fail automaatselt. OLAP-andmebaasid ei koosne kirjetest ega tabelitest. Seepärast ei saa nendele andmebaasidele juurdepääsemiseks luua päringuid ega DQY-faile.

RQY-päringufailide kasutamine.    Excel saab OLE DB andmeallika draiverite jaoks avada RQY-vormingut kasutavaid päringufaile. Lisateavet leiate draiveri dokumentatsioonist.

QRY-päringufailide kasutamine.    Microsoft Query saab avada ja salvestada QRY-vormingus päringufaile, mida saab kasutada Microsoft Query varasemate versioonidega, mis ei saa avada DQY-faile. Kui teil on QRY-vormingus päringufail, mida soovite Excelis kasutada, avage fail programmis Microsoft Query ja salvestage see DQY-failina. Lisateavet DQY-failide salvestamise kohta leiate Microsoft Query spikrist.

IQY-veebipäringufailide kasutamine.    Excel saab Internetist andmete toomiseks avada IQY-veebipäringufaile.

Lehe algusesse

Väliste andmevahemike ja nende atribuutide kasutamine

Väline andmevahemik (ehk päringutabel) on määratletud nimi või tabelinimi, mis määratleb töölehele toodavate andmete asukoha. Ühenduse loomisel välisandmetega loob Excel automaatselt välise andmevahemiku. Ainuke erand on andmeallikaga ühendatud PivotTable-aruanne, mis ei loo väliseid andmevahemikke. Excelis saate väliseid andmevahemikke vormindada ja paigutada ning kasutada arvutustes nagu mis tahes muid andmeid.

Excel nimetab automaatselt välised andmevahemikud järgmiselt:

 • Office'i andmeühenduse (ODC) failide välistele andmevahemikele pannakse sama nimi, mis on failil.

 • Andmebaaside välistele andmevahemikele pannakse sama nimi, mis on päringul. Päringu loomiseks kasutatava andmeallika nimi on vaikimisi Päring_allikast_allikas.

 • Tekstifailide välistele andmevahemikele pannakse sama nimi, mis on tekstifailil.

 • veebipäring välistele andmevahemikele pannakse sama nimi, mis on selle veebilehe nimi, kust andmed toodi.

Kui töölehel on samast allikast mitu välist andmevahemikku, siis lisatakse andmevahemiku nimele number (nt MinuTekst, MinuTekst_1, MinuTekst_2 jne).

Välisel andmevahemikul on lisaatribuudid (ärge ajage neid segamini ühenduse atribuutidega), mida saate kasutada andmete juhtimiseks (nt lahtrivormingu või veerulaiuse säilitamiseks). Soovi korral saate neid välise andmevahemiku atribuute muuta. Selleks klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Atribuudid ja tehke siis soovitud muudatused dialoogiboksis Välise andmevahemiku atribuudid või Välisandmete atribuudid.

Märkus.: Kui soovite välisandmetel põhinevat kokkuvõtet või aruannet ühiselt kasutada, saate teistele anda välist andmevahemikku sisaldava töövihiku või luua aruandemalli. Et faili maht oleks väiksem, saate aruandemall abil välisandmeid salvestamata kokkuvõtte või aruande salvestada. Välisandmed tuuakse siis, kui kasutaja avab aruandemalli.

Lehe algusesse

Rakenduste Excel ja Excel Services andmeallikatoe olemus

Mitmesuguste andmeallikatega ühenduse loomiseks on saadaval erinevad andmeobjektid (nt välised andmevahemikud ja PivotTable-aruanded). Erinevate andmeobjektide puhul saab ühenduse loomiseks kasutada erinevaid andmeallika tüüpe. Rakenduses Excel Services saate samuti ühendatud andmeid kasutada ja värskendada, kuid oluline on teada sellega kaasnevatest piirangutest ja võimalikest lahendustest.

Exceli andmeobjektide ja andmeallikate tugi

Järgmises tabelis on kokkuvõte Exceli andmeobjektidest ja nende jaoks toetatavatest andmeallikatest.

Toetatud andmeallikas

Exceli
andme-
objekt

Kas väline
andme-
vahemik
luuakse?

OLE
DB

ODBC

Teksti-
fail

HTML-
fail

XML-
fail

Share-
Pointi
loend

Tekstiimpordiviisard

Jah

Ei

Ei

Jah

Ei

Ei

Ei

PivotTable-aruanne
(mitte-OLAP)

Ei

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Jah

PivotTable-aruanne
(OLAP)

Ei

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Exceli tabel

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Jah

Jah

XML-vastendus

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Jah

Ei

Veebipäring

Jah

Ei

Ei

Ei

Jah

Jah

Ei

Andmeühendusviisard

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Microsoft Query

Jah

Ei

Jah

Jah

Ei

Ei

Ei

Märkus.: Need failid (tekstiimpordiviisardi abil imporditud tekstifail, XML-vastenduse abil imporditud XML-fail ja veebipäringu abil imporditud HTML- või XML-fail) ei kasuta andmeallikaga ühenduse loomiseks ODBC-draiverit ega OLE DB pakkujat.

Excel Services ja andmeallika tugi

Kui soovite kuvada Exceli töövihikut rakenduses Excel Services (veebibrauseris kasutatav Excel), saate andmetega ühenduse luua ja andmeid värskendada, kuid selleks peate kasutama PivotTable-aruannet. Excel Services ei toeta väliseid andmevahemikke, mis tähendab, et Excel Services ei toeta andmeallika, veebipäringu, XML-vastenduse ega rakendusega Microsoft Query ühendatud Exceli tabeleid.

Selle piirangu leevendamiseks saate andmeallikaga ühenduse loomiseks kasutada PivotTable-liigendtabelit ja siis vormindada PivotTable-liigendtabel kahemõõtmelise tabelina, millel pole tasemeid, rühmi ega vahekokkuvõtteid. Sel juhul kuvatakse kõik vajalikud rea- ja veeruväärtused. Lisateavet leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusesse

Paketi Data Access Components olemus

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 kuulub nii operatsioonisüsteemi Microsoft Windows Server 2003 kui ka Windows XP SP2. MDAC-i abil saate ühenduse luua mitmesugustest relatsioonilistest ja mitterelatsioonilistest andmeallikatest pärit andmetega ning neid kasutada. Mitmesuguste andmeallikatega ühenduse loomiseks saate kasutada ODBC- (Open Database Connectivity) draivereid või OLE DB pakkujaid, mille on loonud ja mida turustavad Microsoft või muud tootjad. Kui installite Microsoft Office'i, siis lisatakse arvutisse täiendavaid ODBC-draivereid ja OLE DB pakkujaid.

Operatsioonisüsteemides Windows Vista ja Windows 7 on kasutusel pakett Windows Data Access Components (Windows DAC).

Arvutisse installitud OLE DB pakkujate täieliku loendi kuvamiseks avage andmelingifaili kaudu dialoogiboks Andmelingi atribuudid ja siis klõpsake vahekaarti Pakkuja.

Arvutisse installitud ODBC-draiverite täieliku loendi kuvamiseks avage dialoogiboks ODBC Database Administrator (ODBC-andmebaasi administraator) ja siis klõpsake vahekaarti Drivers (Draiverid).

Teabe toomiseks allikatest, mis pole Microsofti andmeallikad (sh muud tüüpi ODBC- ja OLE DB andmebaasidest), saate kasutada ka muude tootjate ODBC-draivereid ja OLE DB pakkujaid. ODBC-draiverite ja OLE DB pakkujate installimise kohta leiate teavet vastava andmebaasi dokumentatsioonist või pöörduge vastava andmebaasi pakkuja poole.

Lehe algusesse

ODBC kasutamine andmeallikatega ühenduse loomiseks

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse ODBC-d (Open Database Connectivity) üksikasjalikumalt.

ODBC arhitektuur

ODBC-arhitektuuris loob rakendus (nt Excel) ühenduse ODBC draiverihalduriga, mis omakorda kasutab andmeallikaga (nt Microsoft SQL Serveri andmebaasiga) ühenduse loomiseks teatud ODBC-draiverit (nt Microsoft SQL-i ODBC-draiverit).

Ühendusteabe määratlemine

ODBC-andmeallikatega ühenduse loomiseks tehke järgmist.

 1. Veenduge, et sobiv ODBC-draiver oleks andmeallikat sisaldavasse arvutisse installitud.

 2. Määratlege andmeallika nimi (DSN), talletades programmi ODBC Data Source Administrator (ODBC-andmeallika administraator) abil ühendusteave registris või DSN-failis, või kasutades soovitud ühendusstringi Microsoft Visual Basicu koodis, et edastada ühendusteave otse ODBC draiverihaldurisse.

  Andmeallika määratlemiseks operatsioonisüsteemis Windows Vista klõpsake nuppu Start ja siis käsku Juhtpaneel. Klõpsake linki Süsteem ja hooldus ja siis linki Haldusriistad. Operatsioonisüsteemides Windows XP ja Windows Server klõpsake nuppu Start, siis käsku Juhtpaneel. Klõpsake linki Jõudlus ja hooldus, linki Haldusriistad siis klõpsake linki Data Sources (ODBC) (Andmeallikad ODBC). Lisateabe saamiseks erinevate võimaluste korral klõpsake vastavas dialoogiboksis nuppu Spikker.

Seadme andmeallikad

Seadme andmeallikad talletavad ühendusteabe kasutaja määratletud nimega kindla arvuti registris. Seadme andmeallikaid saate kasutada üksnes selles arvutis, kus need on määratletud. Seadme andmeallikaid on kahte tüüpi: kasutaja- ja süsteemiandmeallikad. Kasutajaandmeallikaid saab kasutada ainult praegune kasutaja ning need on nähtavad ainult sellele kasutajale. Süsteemiandmeallikaid saavad kasutada kõik selle arvuti kasutajad ja need on nähtavad kõigile selle arvuti kasutajatele. 

Seadme andmeallikas on hea valik juhul, kui soovite täiendavat turvalisust, kuna see tagab, et seadme andmeallikat saavad kuvada ainult sisselogitud kasutajad ning kaugkasutaja ei saa seadme andmeallikat mõnda muusse arvutisse kopeerida.

Faili andmeallikad

Faili andmeallikad (ehk DSN-failid) talletavad ühendusteavet tekstifailis, mitte registris, ja on seadme andmeallikatest üldjuhul paindlikumate kasutusvõimalustega. Nii näiteks saate faili andmeallika kopeerida mis tahes õige ODBC-draiveriga arvutisse. Nii saab rakendus kõigis kasutatavates arvutites tugineda alati usaldusväärsele ja täpsele ühendusteabele. Samuti saate faili andmeallika paigutada serverisse, anda selle võrgus mitme arvuti jaoks ühiskasutusse ja ühendusteavet mugavalt ühes kohas hallata.

Faili andmeallikas võib olla ka jagamatu. Jagamatu faili andmeallikas asub ühes arvutis ja osutab seadme andmeallikale. Jagamatuid faili andmeallikaid saate kasutada olemasolevatele seadme andmeallikatele faili andmeallika kaudu juurdepääsuks.

Lehe algusesse

OLE DB kasutamine andmeallikatega ühenduse loomiseks

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse OLE DB-d (Object Linking and Embedding Database) üksikasjalikumalt.

OLE DB arhitektuur

OLE DB arhitektuuris nimetatakse rakendust, mis pöördub andmete poole, andmetarbijaks (nt Excel) ja programmi, mis võimaldab andmetele sisemist juurdepääsu, andmebaasi pakkujaks (nt Microsoft OLE DB Provider for SQL Server).

Ühendusteabe määratlemine

Universaalse andmeühenduse lingi fail (.udl) sisaldab ühendusteavet, mida andmetarbija kasutab vastava andmeallika OLE DB pakkuja kaudu andmeallika poole pöördumiseks. Ühendusteabe loomiseks on mitu võimalust.

 • OLE DB pakkuja jaoks andmelingi määratlemiseks kasutage andmeühendusviisardi dialoogiboksi Andmelingi atribuudid. Lisateavet leiate jaotisest Andmete importimine andmeühendusviisardi abil.

 • Looge failinimelaiendiga .udl tühi tekstifail ja siis redigeerige faili. Avaneb dialoogiboks Andmelingi atribuudid.

Lehe algusesse

Andmete värskendamine

Olles ühendatud välise andmeallikaga, saate värskendamise abil tuua uuendatud andmed. Andmeid värskendades näete andmete kõige uuemat versiooni, sh kõiki pärast viimast värskendamist tehtud muudatusi.

Järgmistes näidetes selgitatakse välise andmeallikaga ühendatud andmete värskendamisel toimuvat.

Väliste andmete värskendamise põhiprotsess

1. Värskendustoimingu käigus ajakohastatakse andmed.

2. Ühendusfail määratleb kogu välisele andmeallikale juurdepääsemiseks ja sealt andmete toomiseks vajaliku teabe.

3. Värskendada saab mitmesuguseid andmeallikaid (sh OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, arvutustabelid ja tekstifailid).

4. Ajakohastatud andmed lisatakse praegusele töövihikule.

Excel pakub imporditud andmete värskendamiseks mitut võimalust (näiteks värskendatakse andmed iga kord, kui avate töövihiku, või automaatselt määratud ajavahemiku järel). Andmete värskendamise ajal saate Excelis tööd jätkata. Samuti saate andmete värskendamise ajal värskendamise olekut vaadata.

Kui väline andmeallikas nõuab andmetele juurdepääsuks ühenduseta kuubifailparool, saate nõuda, et iga kord, kui välisandmevahemik värskendatakse, tuleb sisestada parool.

Lehe algusesse

Andmete importimine andmeallikatest

Operatsioonisüsteemid Windows XP, Windows Vista ja tarkvarakomplekt Microsoft Office pakuvad ODBC-draivereid ja OLE DB pakkujaid, mida saate kasutada andmete toomiseks järgmistest levinud andmeallikatest: Microsoft Access, Internetis olevad HTML-failid, tekstifailid, Microsoft SQL Server, SQL Serveri analüüsiteenused ja XML-failid. Andmeühendusviisardi ja Microsoft Query abil pääsete juurde ka paljudele muudele andmeallikatele, millel on vastavad OLE DB pakkujad ja ODBC draiverid (sh muud Exceli töölehed, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle ja DB2).

Lehe algusesse

Andmete importimine Accessi andmebaasist

Andmete vahetamiseks Microsoft Accessi ja Microsoft Exceli vahel on mitu võimalust.

 • Andmete toomiseks Accessist Excelisse saate andmed kopeerida Accessi andmelehelt ja kleepida need Exceli töölehele, luua Exceli töölehelt ühendus Accessi andmelehega või eksportida Accessi andmed Exceli töölehele.

 • Andmete toomiseks Excelist Accessi saate kopeerida andmed Exceli töölehelt ja kleepida Accessi andmelehele, importida Exceli töölehe Accessi tabelisse või linkida Exceli töölehe Accessi tabeliga.

Märkus.: Sõnal import on Exceli ja Accessi puhul erinevad tähendused. Exceli puhul tähendab importimine püsivat ühendust värskendatavate andmetega. Accessi puhul tähendab andmete importimine nende ühekordset toomist Accessi ilma püsiva andmeühenduseta.

Accessi andmete kasutamine Excelis

Andmeanalüüsi, diagrammifunktsioonide, andmete korralduse ja paigutuse paindlikkuse või Accessis puuduvate Exceli funktsioonide kasutamiseks võite soovida kasutada Accessi andmeid Exceli töövihikus.

Andmeühenduse loomine Excelist Accessiga

Värskendatavate Accessi andmete toomiseks Excelisse saate luua andmeühenduse Accessi andmebaasiga ja tuua tabelist või päringust kõik andmed. Näiteks võite soovida uuendada igakuiselt levitatavat Exceli kokkuvõtlikku eelarvearuannet, nii et see sisaldaks jooksva kuu andmeid.

Accessi andmete eksportimine Excelisse

Accessi ekspordiviisardi abil saate Exceli töölehele eksportida Accessi andmebaasi objekte (nt tabel, päring või vorm) või vaate valitud kirjeid. Andmete eksportimisel Accessist saate selle toimingu kujunduse edasiseks kasutamiseks salvestada ja koguni ajastada eksporditoimingu automaatse käivitumise määratud ajavahemiku järel.

Andmete Accessist Excelisse eksportimise tavastsenaariumid on järgmised:

 • Teie osakond või töörühm kasutab andmetega töötamiseks nii Accessi kui ka Excelit. Andmed on salvestatud Accessi andmebaasidesse, kuid andmete analüüsimiseks ja analüüsitulemuste levitamiseks kasutate Excelit. Praegu eksporditakse teie töörühmas andmeid Excelisse vajaduse tekkimisel, kuid sooviksite muuta seda protsessi tõhusamaks.

 • Olete Accessi pikaajaline kasutaja, kuid teie ülemus eelistab aruandeid vaadata Excelis. Praegu kopeerite andmed regulaarselt Excelisse, kuid sooviksite enda aja säästmiseks seda protsessi automatiseerida.

Lisateavet andmete Accessist Excelisse eksportimise kohta leiate Accessi spikrist.

Exceli andmete kasutamine Accessis

Accessi andmehalduse, -turbe või ühiskasutuse funktsioonide kasutamiseks võite soovida kasutada Exceli andmeid Accessis. Accessis on palju kasulikke funktsioone, kuid neist kaks on Exceli andmete puhul eriti vajalikud.

 • Aruanded    – kui olete tuttav Accessi aruannete kujundamisega ja soovite Exceli andmeid sellises aruandes võtta kokku ja organiseerida, saate luua Accessi aruande. Näiteks saate luua palju paindlikumaid aruandeid, nagu rühma- ja kokkuvõttearuandeid, prinditud silte ja graafilisi aruandeid.

 • Vormid    – kui soovite Exceli andmete otsimiseks või kuvamiseks kasutada vormi, saate luua Accessi vormi. Näiteks saate Accessi vormi luua väljade kuvamiseks töölehe veergude järjestusest erinevas järjestuses või pikema andmerea hõlpsaks kuvamiseks.

Lisateavet Accessi vormide ja aruannete kasutamisest leiate Accessi spikrist.

Accessis Exceli andmetega ühenduse loomine

Exceli vahemiku saate linkida Accessi andmebaasiga tabelina. Kasutage seda võimalust, kui kavatsete jätkata andmevahemiku haldamist Excelis, kuid soovite, et andmed oleksid saadaval ka Accessis. Seda tüüpi andmelink luuakse Accessis, mitte Excelis.

Exceli töölehe või nimega vahemiku linkimisel loob Access uue, lähteandmete lahtritega lingitud tabeli. Kõik Exceli lähteandmete lahtrites tehtavad muudatused peegelduvad lingitud tabelis, kuid vastava Accessi tabeli sisu ei saa redigeerida. Kui soovite andmeid lisada, redigeerida või kustutada, tuleb teha muudatused lähteandmete Exceli failis.

Accessist Exceli töölehe linkimise tavastsenaariumid on järgmised.

 • Soovite andmeid jätkuvalt säilitada Excelis, kuid kasutada ka Accessi võimsaid päringu- ja aruandlusfunktsioone.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi, kuid teie väliste andmeallikate andmed on salvestatud Exceli töölehtedele. Te ei soovi hallata välisandmete koopiaid, vaid soovite kasutada neid Accessis.

Lisateavet Accessis Exceli andmetega linkimise kohta leiate Accessi spikrist.

Exceli andmete importimine Accessi

Exceli andmete salvestamiseks Accessi andmebaasi ja edaspidi nende andmete kasutamiseks ja haldamiseks Accessis saate andmed Accessi importida. Andmete importimisel salvestab Access andmed uude või olemasolevasse tabelisse, muutmata seejuures Excelis olevaid andmeid. Importida saate korraga ainult ühe töölehe. Mitme töölehe importimiseks korrake imporditoimingut iga töölehe jaoks.

Andmete Excelist Accessi importimise tavastsenaariumid on järgmised.

 • Olete pikaajaline Exceli kasutaja, kuid edaspidi soovite kasutada oma andmeid Accessis. Soovite teisaldada Exceli töölehtede andmed ühte või mitmesse Accessi andmebaasi.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi, kuid aeg-ajalt saate Exceli vormingus andmeid, mis tuleb ühendada Accessi andmebaasidega. Soovite importida Exceli töölehed nende saabumisel Accessi andmebaasi.

 • Kasutate andmete haldamiseks Accessi, kuid meeskonna ülejäänud liikmete nädalaaruanded saabuvad Exceli töövihikuna. Andmete iganädalaseks määratud kellaajal importimiseks oma andmebaasi soovite muuta imporditoimingu ladusamaks.

Lisateavet andmete Excelist Accessi importimise kohta leiate Accessi spikrist.

Lehe algusesse

Andmete importimine Internetist

Veebilehed sisaldavad sageli Excelis analüüsimiseks sobivat teavet. Näiteks saate aktsiakursside analüüsimiseks Excelis kasutada teavet, mis tuleb otse mõnelt veebilehelt. Sõltuvalt vajadusest saate tuua värskendatavaid andmeid (see tähendab, et saate Excelis olevaid andmeid värskendada veebilehel olevate uusimate andmetega) või tuua veebilehelt andmed ja kasutada neid töölehel muutmatuna.

Sisevõrku või Interneti talletatud andmete (nt ühe tabeli, mitme tabeli või veebilehe kogu teksti) toomiseks saate kasutada veebipäringut. Toodud andmeid saate analüüsida Exceli tööriistade ja funktsioonide abil. Vaid ühe nupu klõpsamisega saate hõlpsalt andmed veebilehel oleva uusima teabega värskendada. Näiteks saate tuua ja uuendada aktsiakursid avalikult veebilehelt või tuua ja uuendada müügiandmete tabeli oma ettevõtte veebilehelt.

Veebilehel olevate andmete importimiseks saate kasutada näiteks dialoogiboksi Uus veebipäring. (Klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Veebist). Teil on vaja oma asutuse sisevõrgu või arvuti- võrgumodemi kaudu juurdepääsu veeb (WWW) või saate päringu esitada arvutis olevate HTML- või XML-failides.

Lehe algusesse

Tekstifailide importimine

Exceli abil saate töölehele importida tekstifaile. Klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Tekstist. Tekstiimpordiviisard uurib imporditavat tekstifaili ja aitab tagada andmete importimise soovitud viisil.

Exceli abil saate tekstifailidest andmeid importida kahel viisil. Saate kas tekstifaili Excelis avada (tekstifailiga ei looda ühendust) või importida tekstifaili välise andmevahemikuna (tekstifailiga luuakse ühendus).

Tavaliselt kasutatakse kahte tekstifaili vormingut.

 • Eraldajaga tekstifailid (.txt), milles eraldab iga tekstivälja tavaliselt TAB-märk (ASCII märgikood 009).

 • Komaga eraldatud väärtustega tekstifailid (.csv), milles eraldab iga tekstivälja tavaliselt koma (,).

Eraldusmärke saate muuta nii eraldajatega kui ka .csv-vormingus tekstifailides. See võib osutuda vajalikuks, et tagada importimise või eksportimise vastavus teie soovidele.

Lehe algusesse

Andmete importimine Microsoft SQL Serverist

Microsoft SQL Server on täisfunktsionaalne relatsioonandmebaas kogu ettevõtte andmelahenduste jaoks, mille puhul on oluline tagada optimaalne töö, kättesaadavus, skaleeritavus ja turvalisus. Excelis on hõlbus luua ühendus Microsoft SQL Serveri andmebaasiga. Klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Muudest allikatest ja seejärel käsku SQL Serverist.

Microsoft SQL Serveri andmebaasiga ühenduse loomisel kuvab andmeühendusviisard kolm lehte.

 • 1. leht. Ühenda andmebaasiserveriga.    Sellel lehel saate määrata andmebaasi serveri ja serverisse sisselogimise viisi.

 • 2. leht. Valige andmebaas ja tabel.    Sellel lehel saate määrata andmebaasi ja tabeli või päringu, mis sisaldab soovitud andmeid.

 • 3. leht. Salvestage andmefail ja ühendus.    Sellel lehel saate määrata ja kirjeldada ühendusfaili ning faili otsimiseks vajalikke otsingusõnu.

Lehe algusesse

Andmete importimine Microsoft SQL Serveris analüüsiteenustest

Analüüsiteenused (Microsoft SQL Serveri komponent) toetavad ärianalüüsi ja on OLAP analüüsisüsteemide, juhtimismõõdikute (KPI) tulemuskaartide, andmekaevandamise ja armatuurlauaaruandlussüsteemide üks põhikomponente. Excelis saate OLAP-pakkuja abil hõlpsalt luua ühenduse analüüsiteenuste OLAP-andmebaasiga. (Klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Muudest allikatest ning seejärel klõpsake käsku Analüüsiteenustest). OLAP-pakkuja on tarkvarakomplekt, mis pakub juurdepääsu kindlat tüüpi OLAP-andmebaasile. Selline tarkvara võib sisaldada andmeallika draiverit ja muud klientsüsteemide tarkvara, mis on vajalik andmebaasiga ühenduse loomiseks. OLAP-pakkujaga ühenduse loomiseks tuleb kasutada PivotTable-liigendtabeli aruanne-aruannet.

OLAP-andmeid saate kasutada ka siis, kui OLAP-andmeallikaga on ühendus katkenud. ühenduseta kuubifail on cub-laiendiga fail, kuhu on salvestatud osa OLAP-serveri andmebaasi lähteandmed. Ühenduseta kuubifaili abil saate jätkata muudatuste tegemist PivotTable- ja PivotChart-liigenddiagrammi aruanne, kui server pole saadaval või kui puudub võrguühendus.

Analüüsiteenustega ühenduse loomisel kuvab andmeühendusviisard kolm lehte.

 • 1. leht. Ühenda andmebaasiserveriga.    Sellel lehel saate määrata serveri ja andmebaasiserverisse sisselogimise viisi.

 • 2. leht. Valige andmebaas ja tabel.    Sellel lehel saate määrata andmebaasi ja kuubi.

 • 3. leht. Salvestage andmefail ja ühendus.    Sellel lehel saate määrata ja kirjeldada ühendusfaili ning faili otsimiseks vajalikke otsingusõnu.

Lehe algusesse

XML-andmete importimine

Excelis on hõlbus muudes andmebaasides ja rakendustes loodud laiendatav märgistuskeel (XML) andmete importimine, XML-elementide vastendamine XML-skeem töölehe lahtritele ning läbivaadatud XML-andmete eksportimine teabevahetuseks muude andmebaaside ja rakendustega. Võtke neid uusi XML-i funktsioone nagu Exceli muutmist tuttava kasutajaliidesega XML-andmefaili koosturiks.

XML-vastenduste abil saate Exceli dokumentides kergesti lisada, tuvastada ja ekstraktida äriandmete kindlaid üksusi. Näiteks arve, mis sisaldab kliendi nime ja aadressi, või aruanne, mis sisaldab viimase kvartali majandustulemusi, pole enam pelgalt staatilised aruanded. Seda teavet saab hõlpsalt andmebaasidest ja rakendustest importida, muuta ja eksportida samasse või mõnda muusse andmebaasi või rakendusse.

XML-i võtmestsenaariumid

Järgnevalt on üles loetletud tähtsaimad stsenaariumid, mille jaoks XML-i funktsioonid on ette nähtud.

 • Olemasolevate Exceli mallide funktsionaalsust saab laiendada, vastendades XML-elemendid olemasolevate lahtritega. See lihtsustab XML-andmete sisestamist malli ja nende sealt kättesaamist mallide ümberkujundamiseta.

 • XML-andmeid saab kasutada olemasolevate arvutusmudelite sisendina, vastendades XML-elemendid olemasolevate arvutustabelitega.

 • XML-andmefaile saab importida uude töövihikusse.

 • XML-andmeid saab importida veebiteenusest Exceli töölehele.

 • Vastendatud lahtrite andmeid saab eksportida XML-andmefailidesse muudest töövihiku andmetest sõltumata.

XML-andmete Excelis kasutamise põhiprotsess

Järgmine joonis näitab, kuidas erinevad failid ja toimingud XML-i kasutamisel Excelis koos töötavad. Üldjoontes on protsessil viis etappi.

Ülevaade sellest, kuidas Excel koos XML-andmetega töötab

Viiktekst 1 XML-skeemifaili (.xsd) lisamine töövihikule

Viiktekst 2 XML-skeemi elementide vastendamine üksikutele lahtrite või XML-loenditega

Viiktekst 3 XML-andmefaili (.xml) importimine ja XML-elementide sidumine vastendatud lahtritega

Samm 4 Andmete sisestamine, vastendatud lahtrite teisaldamine ja Exceli funktsioonide ärakasutamine XML-struktuuri ja määratlusi säilitades

Samm 5 Läbivaadatud andmete eksportimine vastendatud lahtritest XML-andmefaili

XML-andmete kasutamine

Kui impordite XML-andmefaili sisu olemasolevasse XML-vastendusse oma töövihikus, seote faili andmed töövihikusse salvestatud XML-vastendusega. See tähendab, et igal andmeelemendil XML-andmefailis on XML-skeemil vastav element, mille vastendasite XML-skeemifaililt või tuletatud skeemilt. Igal XML-vastendusel saab olla ainult üks XML-andmesidumine ja XML-andmesidumine on seotud kõikide vastendustega, mis loodi ühest ainsast XML-vastendusest.

Saate kuvada dialoogiboksi XML-vastenduse atribuudid (klõpsake menüü Arendaja jaotises XML nuppu Vastenduse atribuudid), kus on kuvatud kolm vaikimisi valitud märkeruutu, mida saate XML-andmesidumise käitumise reguleerimiseks märkida või tühjendada.

 • Valideeri andmed impordi ja ekspordi puhul skeemi suhtes    – määrab, kas Excel valideerib andmed XML-vastenduse suhtes andmete importimisel. Märkige see suvand, kui tahate olla kindel, et imporditavad XML-andmed, vastavad XML-skeemile.

 • Kirjuta olemasolevad andmed uute andmetega üle    – määrab, kas andmed kirjutatakse andmete importimisel üle. Märkige see suvand, kui soovite olemasolevad andmed asendada uute andmetega, näiteks kui värskemad andmed sisalduvad uues XML-andmefailis.

 • Lisa uued andmed olemasolevatesse XML-loenditesse    – määrab, kas andmeallika sisu lisatakse töölehe olemasolevatele andmetele. Märkige see suvand näiteks, kui konsolideerite mitme sarnase XML-andmefaili andmeid XML-loendisse või kui te ei soovi üle kirjutada funktsiooni sisaldava lahtri sisu.

Lehe algusesse

Andmete importimine andmeühendusviisardi abil

Juba määratletud OLE DB või ODBC välise andmeallikaga ühenduse loomiseks saate kasutada andmeühendusviisardit. Andmeühendusviisardi avamiseks klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Muudest allikatest ja seejärel käsku Andmeühendusviisardist.

Kui valite andmeühendusviisardis andmeallika suvandi Muu/täpsemalt, siis kuvatakse dialoogiboksis Andmelingi atribuudid saadaolevate OLE DB pakkujate loend. Lisaks pakub ODBC andmeallikatele juurdepääsu programm Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers. Lisateabe saamiseks dialoogiboksi Andmelingi atribuudid vahekaartide kohta klõpsake selle dialoogiboksi nuppu Spikker.

Ühendusteabe määratlemiseks dialoogiboksis Andmelingi atribuudid tehke järgmist.

 • Klõpsake vahekaarti Pakkuja, valige OLE DB pakkuja ja siis klõpsake nuppu Edasi. Kuvatakse vahekaart Ühendus, kus saate sisestada valitud OLE DB pakkuja ühendusteabe.

  Iga OLE DB pakkuja jaoks on vaja teatud ühendusteavet. Näiteks Microsoft OLE DB Provider for SQL Serveri jaoks on vaja serveri nime, serveri asukohta ja kasutajanime. Soovi korral saate määratleda ka muid andmeid (nt parooli või selle, kas soovite kasutada Microsoft Windowsi integreeritud turvalisust).

 • Klõpsake vahekaarti Täpsemalt, kui soovite sisestada lisateavet (nt võrgusätteid ja pääsuõigusi).

 • Valitud OLE DB pakkuja lähtestusatribuutide määratlemiseks klõpsake vahekaarti Kõik.

Märkus.: Andmeühendusviisardis ei saa andmeid filtreerida ega ühendada.

Lehe algusesse

Andmete importimine Microsoft Query abil

Andmete importimiseks saab kasutada ka rakendust Microsoft Query. (Klõpsake menüü Andmed jaotises Too välisandmed nuppu Muudest allikatest ja siis käsku Rakendusest Microsoft Query.) Rakendust Microsoft Query kasutatakse andmete toomise jaoks ODBC andmeallikate seadistamisel. Rakenduses Microsoft Query saate kasutada päringuviisardit lihtsa päring loomiseks või kasutada jaotise Päring täpsemaid kriteeriumeid keerukama päringu loomiseks, tehes järgmist.

 • Saate andmeridu ja -veerge enne Excelisse toomist filtreerida.

 • Saate luua parameeterpäring.

 • Saate andmeid enne Excelisse toomist sortida.

 • Saate mitu tabelit ühendada.

Microsoft Query pakub Excelis hõlpsalt kasutatavat lihtsat kasutajaliidest keeruliste päringutoimingute jaoks.

Lehe algusesse

Andmete importimine programmiliselt ja funktsioonide abil

Kui olete tarkvaraarendaja, on Excelis andmete importimiseks mitu võimalust.

 • Saate välisele andmeallikale juurdepääsuks kasutada rakendust Visual Basic for Applications (VBA). Sõltuvalt andmeallikast saate andmete toomiseks kasutada kas ActiveX-andmeobjektid (ADO) või andmepääsu objektid (APO). Samuti saate koodis määratleda ühendusstringi, mis määratleb ühendusteabe. Ühendusstringi kasutamine on kasulik, kui te näiteks ei soovi, et süsteemiadministraatorid või kasutajad peaksid kõigepealt looma ühendusfaili, või soovite lihtsustada rakenduse installimist.

 • Kui impordite andmeid SQL Serveri andmebaasist, kaaluge SQL Native Clienti kasutamist. See on autonoomne andmepääsu rakendusliides (API), mida kasutatakse nii OLE DB kui ka ODBC jaoks. See ühendab SQL-i OLE DB pakkuja ja SQL-i ODBC-draiveri ühte loomulikku dünaamiliselt lingitavasse teeki (DLL). Samas pakub see uusi funktsioone, mis on paketi MDAC (Microsoft Data Access Components) funktsioonidest eraldiseisvad ja erinevad. SQL Native Clientit saate kasutada uute rakenduste loomiseks või olemasolevate rakenduste täiustamiseks, kasutades SQL Serveri uuemaid funktsioone (nt MARS-i (Multiple Active Result Sets), kasutaja määratletud tüüpe (UDT) ja XML-andmetüüpide tuge).

 • Funktsioon RTD toob reaalajas andmeid programmist, mis toetab COM-lisandmoodul. Funktsiooni RTD COM-automatiseerimise lisandmoodul tuleb luua ja registreerida kohalikus arvutis.

 • Funktsioon SQL.REQUEST loob ühenduse välise andmeallikaga ja käivitab päringu töölehelt. Funktsioon SQL.REQUEST tagastab seejärel tulemi massiivina (ilma makro kirjutamise vajaduseta). Kui see funktsioon pole saadaval, tuleb installida Microsoft Exceli ODBC lisandmoodul (XLODBC.XLA). Lisandmooduli saate installida veebilehelt Office.com.

Lisateavet rakenduse Visual Basic for Applications loomise kohta leiate Visual Basicu spikrist.

Lehe algusesse

Andmepääsu turvalisemaks muutmine

Kui loote ühenduse välise andmeallikaga või värskendate andmeid, on oluline teada võimalikke turbeprobleeme ja mida nende puhul ette saab võtta. Kasutage andmete turvalisemaks muutmiseks järgmiseid juhiseid ja häid tavasid.

Lehe algusesse

Andmeühenduste talletamine usaldusväärses kohas

Andmeühendusfail sisaldab sageli vähemalt ühte välisandmete värskendamiseks kasutatavat päringut. Selle faili asendamisel saab pahatahtlik kasutaja luua päringu konfidentsiaalsele teabele juurdepääsuks ja selle levitamiseks teistele kasutajatele või teha muid kahjulikke toiminguid. Seetõttu tuleb tagada, et:

 • ühendusfaili on koostanud usaldusväärne isik;

 • ühendusfail on turvaline ja see on talletatud usaldusväärsesse kohta.

Turbe suurendamiseks võite arvutis välisandmete ühendused keelata. Töövihiku avamisel andmetega ühenduse loomiseks tuleb usalduskeskuse ribal aktiveerida andmeühendused või paigutada töövihik usaldusväärsesse asukohta. Lisateavet leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusesse

Mandaatide turvaline kasutamine

Juurdepääsuks välisele andmeallikale on tavaliselt vaja mandaate (nt kasutajanime ja parooli), mida kasutatakse kasutaja autentimiseks. Kontrollige, et need mandaadid oleksid antud ohutult ja turvaliselt ning et te ei avaldaks neid mandaate tahtmatult teistele.

Kasutage tugevaid paroole, mis sisaldavad nii suur- ja väiketähti, numbreid kui ka sümboleid. Nõrkades paroolides ei kasutata neid elemente koos. Tugev parool: Y6dh!et5. Nõrk parool: Maja27. Parooli pikkus peaks olema kaheksa või enam märki. Pääsufraas, kus kasutatakse 14 või enamat märki, on parem lahendus. Lisateavet leiate artiklist Help protect your personal information with strong passwords (Isikliku teabe kaitsmine tugevate paroolide abil).

Enda parooli meelespidamine on väga oluline. Parooli unustamise korral ei saa Microsoft seda teie jaoks taastada. Hoidke üleskirjutatud paroole kindlas kohas ja eemal sellest teabest, mida kaitsta soovite.

Ärge salvestage andmeallikatega ühendust luues sisselogimisteavet. See teave võidakse talletada lihttekstina töövihikusse ja andmeühendusfaili ning pahatahtlik kasutaja võib sellele juurde pääseda ning andmeallika turvalisuse ohtu seada.

Võimalusel kasutage Windowsi autentimist (ehk usaldusväärset ühendust), mis kasutab SQL Serveriga ühenduse loomiseks Windowsi kasutajakontot. Kui kasutaja loob ühenduse Windowsi kasutajakonto kaudu, kasutab SQL Server kontonime ja parooli valideerimiseks Windowsi operatsioonisüsteemis sisalduvat teavet. Windowsi autentimise kasutamiseks peab serveriadministraator SQL Serveri selle autentimisviisi kasutamiseks konfigureerima. Kui Windowsi autentimine pole saadaval, vältige kasutaja sisselogimisteabe salvestamist töövihikusse või ühendusfaili. Kasutajal on turvalisem oma logimisteave igal sisselogimisel uuesti sisestada.

Lehe algusesse

Rakenduses Excel Services turvaline avaldamine

Andmeallikaga ühenduse loomisel saate dialoogiboksi Exceli teenuste autentimissätted abil valida autentimisviisi, mida kasutatakse rakenduses Excel Services andmeallikale juurdepääsuks. Andmeallikasse sisselogimiseks saate valida ühe järgmistest võimalustest.

 • Windowsi autentimine    – valige see suvand praeguse kasutaja Windowsi kasutajanime ja parooli kasutamiseks. See on kõige turvalisem meetod, ent kui kasutajaid on palju, võib see jõudlust vähendada.

 • SSS    – valige see suvand SSS-i (Secure Storage Service) kasutamiseks ja seejärel sisestage tekstiväljale SSS-i ID sobiv identimisstring. Saidiadministraator saab konfigureerida SSS-andmebaasi kasutamiseks SharePointi saidi. Selles andmebaasis saab talletada kasutajanime ja parooli. See meetod võib olla tõhusaim siis, kui on palju kasutajaid.

 • Pole    – valige see suvand kasutajanime ja parooli salvestamiseks ühendusfaili.

Märkus.: Autentimissätet kasutatakse ainult rakenduses Excel Services, mitte Microsoft Excelis. Kui soovite tagada, et töövihiku avamisel avataks alati samad andmed (sõltumata sellest, kas avate töövihiku rakenduses Excel või Excel Services), siis veenduge, et Excelis kasutataks sama autentimissätet.

Ühenduste turbe suurendamiseks kasutage andmeühendusteeki (DCL – Data Connection Library). Andmeühendusteek on eritüüpi SharePointi dokumenditeek, mida saab määratleda usaldusväärse dokumenditeegina ning mis hõlbustab ODC-failide talletamist, turvet, ühiskasutust ja haldamist. Näiteks võib administraatoril olla vajalik teisaldada andmebaas testserverist tööserverisse või uuendada andmete hankimiseks kasutatavat päringut. Kasutades andmeühendusteeki salvestatud ühte ODC-faili on see märksa lihtsam ja kasutajate juurdepääs andmetele on mugavam, kuna kõik töövihikud kasutavad sama ühendusfaili ja värskendustoiming (klientarvutis või serveris) hangib selle ühendusfaili viimased muudatused. SharePoint Serveri ja kasutaja arvuti saab seadistada automaatselt ühendusfaili muudatusi tuvastama ning alati kasutama uusimat ühendusfaili versiooni. Lisateavet leiate rakenduse Microsoft SharePoint Foundation 2010 administreerimiskeskuse spikrist.

Lehe algusesse

Probleemid andmetega ühenduse loomisel

Järgmistes jaotistest kirjeldatakse mitmesuguseid probleeme, mis võivad välisandmetega ühenduse loomisel ilmneda.

Lehe algusesse

Probleem. Andmete importimisel saab kettaruum otsa

Kui välisandmetega ühenduse loomisel saab kettaruum otsa, kaaluge järgmise tegemist.

Kontrollige ja suurendage vaba kettaruumi.    Kõvaketta vaba ruumi suurendamiseks tühjendage prügikast, varundage ebavajalikud failid ja eemaldage need siis kõvakettalt või eemaldage Windowsi komponendid, mida te ei kasuta. Lisateavet kõvakettaruumi vabastamise kohta leiate Windowsi spikrist.

Kui kõvakettaruumi on vähe, võite proovida järgmiseid strateegiaid.    Kui kõvakettal on vähe ruumi, proovige järgmist.

Microsoft Query    – tehke üks või mitu järgmistest toimingutest.

 • Lihtsustage päringut.    Veenduge, et kaasatud oleksid ainult need tabel ja ühenduseta kuubifailparoolväli, mida päringu jaoks on vaja. Kui päring sisaldab ebavajalikke tabeleid või välju, kustutage need ajutise päringufaili mahu vähendamiseks päringust.

 • Kasutage tulemikomplekti vähendamiseks kriteeriume.    Kasutage andmebaasist ainult määratud (mitte kõikide) kirjete toomiseks kriteeriume. Lisateavet leiate Microsoft Query spikrist.

 • Määrake päringu tagastatavate kirjete piirarv.    Piirake kirjete arvu, mida päring tagastab. Rakenduses Microsoft Query klõpsake menüü Redigeeri käsku Suvandid, märkige jaotises Kasutajasätted ruut Sea tagastatavate kirjete piirarvuks ja siis sisestage väljale Kirjed maksimaalselt tagastatavate kirjete arv.

Andmeühendusviisard    – kuigi andmeühendusviisardi abil ei saa andmete hulka piirata, siis võimalik, et saate andmeallika andmete hulka piirata, määratledes andmeallikas päringu. Kui te ei oska või teil puuduvad õigused andmeallikas päringu määratlemiseks, pöörduge andmete administraatori poole.

Lehe algusesse

Probleem. Kuhu on kadunud OLAP-kuubi viisard?

Microsoft Query OLAP-kuubi viisard, millega sai Jeti andmebaasi jaoks OLAP-kuubi luua, pole enam Excelis saadaval.

Lehe algusesse

Probleem. Mis on juhtunud andmetoomisteenustega?

Rakenduses Microsoft Office 2003 kasutusele võetud andmetoomisteenused kasutavad veebiteenustele juurdepääsuks ja mitmesugustele andmeallikatele päringute esitamiseks universaalse andmeühenduse (UDC) faile (.udcx).

Andmeühendusviisardi lehel Tere tulemast andmeühendusviisardisse! saate valida andmeallika väärtuse Microsoft Business Solutions või Andmevõtuteenused. Väärtuse Andmevõtuteenused korral saate valida kahe andmetoomisteenuse vahel: Windows SharePointi teenuste loendid, mis toob andmed rakendusega SharePoint Foundation töötava serveri loenditest ja dokumenditeekidest, ja Microsoft SQL Server, mis toob andmeid teenusest Microsoft SQL Server 2000 või mõnest uuemast versioonist.

Kuigi andmeühendusviisard ei toeta enam UDC-ühendusfailide redigeerimist, toetab Excel olemasolevaid andmetoomisteenuste ühendusi ja saate neid ühendusi ka edaspidi värskendada.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×