Office
Logi sisse

Andmete summeerimine päringuga

Selles artiklis tutvustatakse päringu tulemikomplekti andmete summeerimise kokkuvõttefunktsiooni. Artikkel käsitleb lühidalt ka teiste kokkuvõttefunktsioonide, nagu COUNT ja AVG kasutamist, tulemikomplekti väärtuste keskmise või loendamise arvutamiseks. Lisaks selgitab ka artikkel kokkuvõtterea kasutamist. Kokkuvõtterida on Microsoft Office Access 2007 uus funktsioon, mida kasutatakse andmete summeerimiseks ilma, et peaks päringute kujundust muutma.

Selle artikli teemad

Andmete summeerimise viisid

Näidisandmete ettevalmistamine

Andmete summeerimine kokkuvõttereal

Üldkokkuvõtete arvutamine päringuga

Rühmade kogusumma arvutamine kokkuvõttepäringuga

Mitme rühma andmete summeerimine ristpäringuga

Kokkuvõttefunktsioonide kirjeldus

Andmete summeerimise viisid

Arvude veeru summeerimiseks päringus saab kasutada kokkuvõttefunktsiooni. Kokkuvõttefunktsioonid teostavad andmeveerul arvutuse ning tagastavad üksiku väärtuse. Accessis on mitu kokkuvõttefunktsiooni, k.a Sum, Count, Avg (keskmiste väärtuste arvutamiseks), Min ja Max. Andmete summeerimiseks lisage päringule funktsioon Sum, andmete loendamiseks kasutage funktsiooni Count jne.

Programmis Office Access 2007 saate funktsiooni Sum ja teisi kokkuvõttefunktsioone lisada päringusse mitmel viisil.

 • Avage oma päring andmelehevaates ja lisage kokkuvõtterida. Kokkuvõtterida on rakenduse Office Access 2007 uus funktsioon, mis võimaldab kokkuvõttefunktsiooni kasutada päringu tulemikomplekti ühes või enamas veerus päringu kujundust muutmata.

 • Looge kokkuvõttepäring. Summapäringu abil arvutatakse kirjerühma kokkuvõtted; kokkuvõtterea abil arvutatakse ühe või enama andmeveeru (andmevälja) kokkuvõte. Näiteks kui soovite leida müüginäitajate kokkuvõtteid linna või kvartali järgi, saate summapäringut kasutades oma kirjed soovitud kategooriasse rühmitada ja seejärel müüginäitajad summeerida.

 • Looge ristpäring. Ristpäring on eriline päringutüüp, mis kuvab tulemusi ruudustikus, mis sarnaneb Microsoft Office Excel 2007 töölehega. Ristpäringud summeerivad väärtused ning rühmitavad need kahe fakti alusel – üks komplekt külje alusel (reapäised) ja teine ülaserva alusel (veerupäised). Ristpäringuga saate näiteks kuvada iga linna müügitulemusi viimase kolme aasta vältel; näidise leiate järgmisest tabelist.

Linn

2003

2004

2005

Pariis

254,556

372,455

467,892

Sydney

478,021

372,987

276,399

Jakarta

572,997

684,374

792,571

...

...

...

...

Märkus.: Selle artikli töökäigujuhistes keskendutakse funktsiooni Sum kasutamisele, kuid arvestage, et kokkuvõtteridadel ja päringutes saab kasutada ka muid kokkuvõttefunktsioone. Lisateavet muude kokkuvõttefunktsioonide kasutamise kohta leiate käesoleva artikli jaotisest Kokkuvõttefunktsioonide kirjeldus.

Lisateavet teiste kokkuvõttefunktsioonide kasutusvõimaluste kohta leiate artiklist Veerukokkuvõtete kuvamine andmelehel.

Juhised järgmises jaotises selgitavad kokkuvõtterea lisamist, mitme rühma andmete summeerimist kokkuvõttepäringuga ja ristpäringu kasutamist, mis arvutab kokkuvõtte läbi mitme rühma ja ajavahemiku. Jätkates pidage meeles, et paljud kokkuvõttefunktsioonid toimivad ainult andmetel, mis on kindla andmetüübiga väljadel. Näiteks funktsioon SUM toimib ainult väljadel, mille andmetüüp on Arv, Kümnend või Valuuta. Lisateavet andmetüüpide kohta, mida iga funktsioon vajab, leiate käesoleva artikli jaotisest Kokkuvõttefunktsioonide kirjeldus.

Andmetüüpide üldteabe leiate artiklist Välja andmetüübi muutmine.

Lehe algusesse

Näidisandmete ettevalmistamine

Selle artikli töö käiku juhendavate sammude jaotised pakuvad näidisandmete tabeleid. Need tabelid aitavad teil mõista, kuidas kokkuvõttefunktsioonid töötavad. Soovi korral võite näidistabeleid valikuliselt uude või olemasolevasse andmebaasi sisestada.

Access pakub näidistabelite lisamiseks andmebaasi mitut moodust. Võite andmed käsitsi sisestada, võite kõik tabelid kopeerida arvutustabeliprogrammi (nt Microsoft Office Excel 2007) ja seejärel töölehed Accessi importida või andmed tekstiredaktorisse (nt Notepad) kleepida ja selle tulemusel loodud tekstifailidest andmed importida.

Selle jaotise juhistes selgitatakse andmete käsitsi sisestamist tühja andmetabelisse ning näidistabelite kopeerimist tabelarvutusrakendusse ja samade tabelite hilisemat importimist rakendusse Access 2007. Lisateavet tekstiandmete loomise ja importimise kohta leiate artiklist Importimine või linkimine tekstifaili andmetega.

Selles artiklis kasutatakse järgmisi tabeleid. Nende tabelitega saate luua oma näidisandmeid.

Tabel Kategooriad.

Kategooria

Nukud

Mängud ja mõistatused

Pildid ja raamid

Videomängud

DVD-d ja filmid

Mudelid ja huvialad

Sport

Tabel Tooted.

Tootenimi

Hind

Kategooria

Programmeerija tegelaskuju

€12.95

Nukud

Mängime C#-ga (lauamäng kogu perele)

€15.85

Mängud ja mõistatused

Relatsiooniandmebaasi diagramm

€22.50

Pildid ja raamid

Võlutud arvutikiip (500 tükki)

€32.65

Mängud ja mõistatused

Access! Mäng!

€22.95

Mängud ja mõistatused

Arvutifriigid ja müütilised olendid

€78.50

Videomängud

Harjutus arvutifriikidele! DVD!

€14.88

DVD-d ja filmid

Lendav pitsa

€36.75

Sport

5,25'' väline disketidraiv (1/4 skaala)

€65.00

Mudelid ja huvialad

Nukk Bürokraat

€78.88

Nukud

Hämarus

€53.33

Videomängud

Ehita ise klaviatuur

€77.95

Mudelid ja huvialad

Tabel Tellimused.

Tellimuse kuupäev

Tarnekuupäev

Tarne linn

Veomaks

14.11.2005

15.11.2005

Jakarta

€55.00

14.11.2005

15.11.2005

Sydney

€76.00

16.11.2005

17.11.2005

Sydney

€87.00

17.11.2005

18.11.2005

Jakarta

€43.00

17.11.2005

18.11.2005

Pariis

€105.00

17.11.2005

18.11.2005

Stuttgart

€112.00

18.11.2005

19.11.2005

Viin

€215.00

19.11.2005

20.11.2005

Miami

€525.00

20.11.2005

21.11.2005

Viin

€198.00

20.11.2005

21.11.2005

Pariis

€187.00

21.11.2005

22.11.2005

Sydney

€81.00

23.11.2005

24.11.2005

Jakarta

€92.00

Tabel Tellimuse üksikasjad.

Tellimuse ID

Tootenimi

Toote ID

Ühiku hind

Kogus

Allahindlus

1

Ehita ise klaviatuur

12

€77.95

9

5%

1

Nukk Bürokraat

2

€78.88

4

7.5%

2

Harjutus arvutifriikidele! DVD!

7

€14.88

6

4%

2

Maagiline arvutikiip

4

€32.65

8

0

2

Arvutifriigid ja müütilised olendid

6

€78.50

4

0

3

Access! Mäng!

5

€22.95

5

15%

4

Programmeerija tegelaskuju

1

€12.95

2

6%

4

Lendav pitsa

8

€36.75

8

4%

5

5,25'' väline disketidraiv (1/4 skaala)

9

€65.00

4

10%

6

Relatsiooniandmebaasi diagramm

3

€22.50

12

6.5%

7

Hämarus

11

€53.33

6

8%

7

Relatsiooniandmebaasi diagramm

3

€22.50

4

9%

Märkus.: Pidage meeles, et tüüpiliselt sisaldab tellimuse üksikasjade tabel ainult välja Toote ID, mitte välja Tootenimi. Näidistabel kasutab välja Tootenimi, et lihtsustada andmete lugemist.

Näidisandmete sisestamine käsitsi

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Access lisab andmebaasi uue tühja tabeli.

  Märkus.: Kui avate uue tühja andmebaasi, ei ole teil vaja seda juhist järgida, kuid seda peab järgima igakordsel tabeli lisamisel andmebaasi.

 2. Topeltklõpsake päiserea esimest lahtrit ja sisestage näidistabeli välja nimi.

  Vaikimisi tähistab Access päiserea tühjad väljad tekstiga Lisa uus väli, nt:

  Andmelehe uus väli

 3. Järgmisse tühja päiselahtrisse liikumiseks kasutage nooleklahve. Seejärel tippige teise välja nimi (võite ka vajutada tabeldusklahvi (TAB) või topeltklõpsata uut lahtrit). Korrake seda sammu, kuni kõik väljanimed on sisestatud.

 4. Sisestage andmed näidistabelisse.

  Samal ajal, kui sisestate andmeid, tuletab Access andmetüübi iga välja jaoks. Kui teil on vähe kogemusi töötamises seostatud andmebaasidega, võiksite seada kindla andmetüübi (nt Arv, Tekst või Kuupäev/kellaaeg) igale oma tabeli väljale. Andmetüübi seadmine aitab tagada täpse andmesisestuse ja ära hoida vigu (nt telefoninumbri kasutamine arvutuses). Näidistabelite korral võiksite lasta andmetüübi tuletada Accessil.

 5. Kui olete andmete sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta.

  Klaviatuuri otsetee  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine.

 6. Sisestage näidistabeli nimi väljale Tabeli nimi ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Kasutage kõigi näidistabelite nimesid, sest neid kasutatakse töö käigu juhise päringutes.

 7. Korrake neid etappe, kuni olete loonud kõik näidistabelid, mis on loetletud selle jaotise alguses.

Kui te ei soovi andmeid käsitsi sisestada, järgige järgmisi juhiseid, et kopeerida andmed tabelarvutusfaili ja seejärel importida need andmed sealt Accessi.

Näidistöölehtede loomine

 1. Käivitage tabelarvutusprogramm ja looge uus tühi fail. Microsoft Exceli kasutamisel luuakse uus tühi töövihik vaikimisi.

 2. Kopeerige esimene näidistabel ülalolevast jaotisest ja kleepige see esimesele töölehele, alates esimesest lahtrist.

 3. Andke töölehele näidistabeliga sama nimi arvutustabeliprogrammiga pakutava meetodi abil. Nt kui näidistabeli nimi on Kategooriad, andke sama nimi ka oma töölehele.

 4. Korrake samme 2 ja 3, kopeerides näidistabelid tühjale töölehele ja nimetades töölehe ümber.

  Märkus.: Vahel on teil vaja lisada töölehed ka oma arvutustabelifailile. Teavet selle tööülesande sooritamise kohta leiate arvutustabeliprogrammi spikrist.

 5. Salvestage töövihik käepärasesse asukohta oma arvutis või võrgus ja siirduge järgmise juhisekogumi juurde.

Andmebaasitabelite loomine töölehtedel

 1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi nuppu Excel.

  -või-

  Klõpsake nuppu Veel ja valige seejärel loendist tabelarvutusprogramm.

  Kuvatakse dialoogiboks Välisandmete toomine – rakenduse Programmi nimi arvutustabel.

 2. Klõpsake nuppu Sirvi, avage eelmistes sammudes loodud arvutustabelifail ja klõpsake nuppu OK.

  Käivitatakse arvutustabeli importimise viisard.

 3. Vaikimisi valib viisard töövihiku esimese töölehe (Kliendid, kui järgisite eelmise jaotise samme) ning töölehe andmed ilmuvad viisardi lehe alumisse jaotisse. Klõpsake nuppu Edasi.

 4. Viisardi järgmisel lehel klõpsake käsku Esimene rida sisaldab veerupäiseid ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 5. Väljanimede ja andmetüüpide muutmiseks või väljade saamiseks impordi teel kasutage järgmisel lehel jaotise Välja suvandid tekstivälju ja loendeid. Muul juhul klõpsake nuppu Edasi.

 6. Jätke suvand Luba Accessil lisada primaarvõti valituks ja klõpsake nuppu Edasi.

 7. Vaikimisi määrab Access uuele tabelile töölehe nime. Aktsepteerige nimi või sisestage muu nimi ning klõpsake nuppu Valmis.

 8. Korrake samme 1 - 7, kuni tabelid on loodud kõikidest töövihiku töölehtedest.

Primaarvõtmeväljade ümbernimetamine

Märkus.: Töölehtede importimisel lisas Access vaikimisi automaatselt igale tabelile primaarvõtmeveeru ja andis sellele veerule vaikimisi nime "ID" ning määras selle andmetüübiks Automaatnumber. Järgmised juhised selgitavad iga primaarvõtmevälja ümbernimetamist. See aitab kõiki päringu väljasid selgelt identifitseerida.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil iga eelmistes juhistes loodud tabelit ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Leidke iga tabeli primaarvõtmeväli. Vaikimisi paneb Access igale väljale nime ID.

 3. Lisage tabeli nimi iga primaarvõtmevälja veergu Välja nimi.

  Näiteks pange tabeli Kategooriad välja ID nimeks "Kategooria ID" ja tabeli Tellimused välja nimeks "Tellimuse ID." Tabeli Tellimuse üksikasjad välja nimeks pange "Üksikasja ID." Tabeli Tooted välja nimeks pange "Toote ID."

 4. Salvestage tehtud muutused.

Alati, kui selles artiklis näidistabeleid käsitletakse, kaasavad nad ka primaarvõtmevälja, millele antakse nimi eelkirjeldatud viisil.

Lehe algusesse

Andmete summeerimine kokkuvõttereal

Kokkuvõtterea päringusse lisamiseks avage oma päringu andmelehevaade, lisage rida ja valige seejärel soovitud kokkuvõttefunktsioon (nt Sum, Min, Max või Avg). Järgmistes juhistes selgitatakse lihtsa valikupäringu loomist ja sinna kokkuvõtterea lisamist. Eelnevas jaotises kirjeldatud näidistabeleid ei ole vaja kasutada.

Lihtsa valikupäringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine seda tabelit või neid tabeleid, mida soovite päringus kasutada ja klõpsake seejärel nuppu Sule.

  Valitud tabel või tabelid kuvatakse akendena päringukujundaja ülemises osas.

 3. Topeltklõpsake tabelivälju, mida soovite oma päringus kasutada.

  Võite lisada kirjeldavaid andmeid (nt nimesid ja kirjeldusi) sisaldavaid välju, kuid peate kindlasti lisama ka arv- ja valuutaväärtusi sisaldava välja.

  Iga väli kuvatakse kujundusruudustiku lahtris.

 4. Päringu käivitamiseks klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt .

  Päringu tulemikomplekti kuvatakse andmelehevaates.

 5. Soovi korral naaske andmelehevaatesse ja korrigeerige päringut. Selleks paremklõpsake päringu vahekaarti ja klõpsake käsku Kujundusvaade. Seejärel saate päringut korrigeerida ja vajadusel tabelivälju lisada või eemaldada. Välja eemaldamiseks valige kujundusruudustikus veerg ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 6. Salvestage päring.

Kokkuvõtterea lisamine

 1. Veenduge, et päring oleks avatud andmelehevaates. Selleks klõpsake päringu dokumendi vahekaarti ja klõpsake käsku Andmelehevaade.

  -või-

  Topeltklõpsake navigeerimispaanil soovitud päringut. Sellega päring käivitatakse ja tulemused laaditakse andmelehele.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Kogusummad.

  Andmelehel kuvatakse uur rida Kokku.

 3. Klõpsake real Kokku selle välja lahtrit, mida soovite summeerida ja valige seejärel loendist väärtus Sum.

Kokkuvõtterea peitmine

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Kogusummad.

Lisateavet kokkuvõtterea kasutamise kohta leiate artiklist Veerukokkuvõtete kuvamine andmelehel.

Lehe algusesse

Üldkokkuvõtete arvutamine päringuga

Üldkokkuvõte on kõikide veeru väärtuste summa. Arvutada saab mitut tüüpi üldkokkuvõtteid.

 • Lihtne üldkokkuvõte summeerib ühe veeru väärtused. Saate näiteks arvutada tarnekulude kokkuvõtte.

 • Arvutatud üldkokkuvõte summeerib mitme veeru väärtused. Saate näiteks arvutada müügikokkuvõtte, kui korrutate mitme ühiku hinna tellitud ühikute arvuga ning teete tulemustest kokkuvõtte.

 • Üldkokkuvõte, mis välistab mõned kirjed. Saate näiteks arvutada ainult eelmise reede müügikokkuvõtted.

Järgneva jaotise juhised selgitavad iga üldkokkuvõtte tüübi loomist. Juhised kasutavad tabeleid Tellimused ja Tellimuse üksikasjad.

Tellimuste tabel

Tellimuse ID

Tellimuse kuupäev

Tarnekuupäev

Tarne linn

Veomaks

1

14.11.2005

15.11.2005

Jakarta

€55.00

2

14.11.2005

15.11.2005

Sydney

€76.00

3

16.11.2005

17.11.2005

Sydney

€87.00

4

17.11.2005

18.11.2005

Jakarta

€43.00

5

17.11.2005

18.11.2005

Pariis

€105.00

6

17.11.2005

18.11.2005

Stuttgart

€112.00

7

18.11.2005

19.11.2005

Viin

€215.00

8

19.11.2005

20.11.2005

Miami

€525.00

9

20.11.2005

21.11.2005

Viin

€198.00

10

20.11.2005

21.11.2005

Pariis

€187.00

11

21.11.2005

22.11.2005

Sydney

€81.00

12

23.11.2005

24.11.2005

Jakarta

€92.00

Tellimuse üksikasjade tabel

Üksikasja ID

Tellimuse ID

Tootenimi

Toote ID

Ühiku hind

Kogus

Allahindlus

1

1

Ehita ise klaviatuur

12

€77.95

9

0.05

2

1

Nukk Bürokraat

2

€78.88

4

0.075

3

2

Harjutus arvutifriikidele! DVD!

7

€14.88

6

0.04

4

2

Maagiline arvutikiip

4

€32.65

8

0.00

5

2

Arvutifriigid ja müütilised olendid

6

€78.50

4

0.00

6

3

Access! Mäng!

5

€22.95

5

0.15

7

4

Programmeerija tegelaskuju

1

€12.95

2

0.06

8

4

Lendav pitsa

8

€36.75

8

0.04

9

5

5,25'' väline disketidraiv (1/4 skaala)

9

€65.00

4

0.10

10

6

Relatsiooniandmebaasi diagramm

3

€22.50

12

0.065

11

7

Hämarus

11

€53.33

6

0.08

12

7

Relatsiooniandmebaasi diagramm

3

€22.50

4

0.09

Lihtsa üldkokkuvõtte arvutamine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine seda tabelit, mida soovite päringus kasutada, ja klõpsake seejärel nuppu Sule.

  Kui kasutate näidisandmeid, topeltklõpsake tabelit Tellimused.

  Tabel kuvatakse aknana päringukujundaja ülemises osas.

 3. Topeltklõpsake välja, mida soovite summeerida. Veenduge, et välja andmetüüp oleks Arv või Valuuta. Kui üritate summeerida mittearvuväljade (nt tekstivälja) väärtusi, kuvab Access päringu käivitamisel tõrketeate Andmetüübi lahknevus kriteeriumi avaldises.

  Kui kasutate näidisandmeid, topeltklõpsake veerus Veomaks.

  Märkus.: Kui soovite arvutada rohkemate arvuväljade üldkokkuvõtteid, saate need lisada ruudustikku. Kokkuvõttepäringuga saab arvutada mitme veeru üldkokkuvõtteid.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuva/peida nuppu Kogusummad. Nupu pilt

  Kujundusruudustikus kuvatakse rida Kokku ja veeru Veomaks lahtris teksti Rühmitusalus.

 5. Muutke rea Kokku lahtri väärtuseks Sum.

 6. Päringu käivitamiseks ja tulemite kuvamiseks andmelehevaates klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt .

  Näpunäide.: Pange tähele, et Access lisab summeeritava välja nime ette sõnad "Summa". Veerupäisele mõttekama nime andmiseks (nt Veod kokku) lülitage kujundusvaatesse ja klõpsake kujundusruudustikus veeru Veomaks real Väli. Asetage kursor välja Veomaks kõrvale ja tippige sõnad Veod kokku, seejärel koolon, nt: Veod kokku: Veomaks.

 7. Soovi korral salvestage ja sulgege päring.

Mõningaid kirjeid välistava üldkokkuvõte arvutamine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine tabeleid Tellimus ja Tellimuse üksikasjad ning klõpsake seejärel dialoogiboksi sulgemiseks nuppu Sule.

 3. Lisage päringu kujundusruudustiku esimesse veergu tabeli Tellimused väli Tellimuse kuupäev.

 4. Tippige esimese veeru reale Kriteeriumid väärtus Date() -1. See avaldis välistab praeguse päeva kirjed arvutatud kokkuvõttest.

 5. Järgmisena looge veerg, mis arvutab iga tehingu müügikoguse. Tippige ruudustiku teise veeru reale Väli järgmine avaldis:

  Müügi kogusumma: (1-[Tellimuse üksikasjad].[Allahindlus]/100)*([Tellimuse üksikasjad].[Ühiku hind]*[Tellimuse üksikasjad].[Kogus])

  Veenduge, et teie avaldis viitab väljadele andmetüüpidega Arv ja Valuuta. Kui avaldis viitab teise andmetüübiga väljadele, kuvab Access päringu käivitamisel tõrketeadet Andmetüübi lahknevus kriteeriumi avaldises.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuva/peida nuppu Kogusummad.

  Kujundusruudustikus kuvatakse rida Kokku ning selle esimeses ja teises veerus teksti Rühmitusalus.

 7. Muutke teises veerus lahtri väärtus real Kokku väärtuseks Sum. Funktsioon Sum liidab üksikud müüginumbrid.

 8. Päringu käivitamiseks ja tulemite kuvamiseks andmelehevaates klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt .

 9. Salvestage päring nimega Päeva müügid.

  Märkus.: Järgmine kord, kui avate päringu kujundusvaates, võite märgata mõningaid muutusi veeru Müügi kogusumma ridadel Väli ja Kokku määratud väärtustes. Avaldis kuvatakse funktsiooni Sum sees ja rida Kokku kuvab väärtuse Sum asemel väärtust Avaldis.

  Näiteks, kui kasutate näidisandmeid ja loote päringu (nagu näidatud eelnevates juhistes), kuvatakse järgmist:

  Müügi kogusumma: Sum((1-[Tellimuse üksikasjad].Allahindlus/100)*([Tellimuse üksikasjad].Ühikuhind*[Tellimuse üksikasjad].Kogus))

Lehe algusesse

Rühmade kogusumma arvutamine kokkuvõttepäringuga

Järgmistes juhistes selgitatakse kokkuvõttepäringu loomist, mis arvutab vahekokkuvõtteid andmerühmades. Jätkates pidage meeles, et vaikimisi saab kokkuvõttepäring kaasata ainult välja või väljasid, mis sisaldavad teie rühmaandmeid (nt väli Kategooriad) ja välja, mis sisaldab summeeritavaid andmeid (nt väli Müügid). Kokkuvõttepäringud ei saa kaasata teisi väljasid, mis kirjeldavad kategooria üksusi. Nende kirjeldavate andmete kuvamiseks saate luua teise valikupäringu, mis kombineerib kokkuvõttepäringu väljad nende lisaandmeväljadega.

Selles jaotises selgitatakse kokkuvõtte- ja valikupäringute loomist, millega saab identifitseerida iga toote müügikokkuvõtted. Juhistes eeldatakse, et kasutate järgmisi näidistabeleid.

Tabel Tooted

Toote ID

Tootenimi

Hind

Kategooria

1

Programmeerija tegelaskuju

€12.95

Nukud

2

Mängime C#-ga (lauamäng kogu perele)

€15.85

Mängud ja mõistatused

3

Relatsiooniandmebaasi diagramm

€22.50

Pildid ja raamid

4

Võlutud arvutikiip (500 tükki)

€32.65

Pildid ja raamid

5

Access! Mäng!

€22.95

Mängud ja mõistatused

6

Arvutifriigid ja müütilised olendid

€78.50

Videomängud

7

Harjutus arvutifriikidele! DVD!

€14.88

DVD-d ja filmid

8

Lendav pitsa

€36.75

Sport

9

5,25'' väline disketidraiv (1/4 skaala)

€65.00

Mudelid ja huvialad

10

Nukk Bürokraat

€78.88

Nukud

11

Hämarus

€53.33

Videomängud

12

Ehita ise klaviatuur

€77.95

Mudelid ja huvialad

Tellimuse üksikasjade tabel

Üksikasja ID

Tellimuse ID

Tootenimi

Toote ID

Ühiku hind

Kogus

Allahindlus

1

1

Ehita ise klaviatuur

12

€77.95

9

5%

2

1

Nukk Bürokraat

2

€78.88

4

7.5%

3

2

Harjutus arvutifriikidele! DVD!

7

€14.88

6

4%

4

2

Maagiline arvutikiip

4

€32.65

8

0

5

2

Arvutifriigid ja müütilised olendid

6

€78.50

4

0

6

3

Access! Mäng!

5

€22.95

5

15%

7

4

Programmeerija tegelaskuju

1

€12.95

2

6%

8

4

Lendav pitsa

8

€36.75

8

4%

9

5

5,25'' väline disketidraiv (1/4 skaala)

9

€65.00

4

10%

10

6

Relatsiooniandmebaasi diagramm

3

€22.50

12

6.5%

11

7

Hämarus

11

€53.33

6

8%

12

7

Relatsiooniandmebaasi diagramm

3

€22.50

4

9%

Järgnevad juhised eeldavad, et tabelite Tellimused ja Tellimuse üksikasjad väljadel Toote ID on üks-mitmele-seos, kus tabel Tellimused on seose "ühel" küljel.

Kokkuvõttepäringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 2. Dialoogiboksis Tabeli kuvamine valige tabelid, millega soovite töötada, klõpsake nuppu Lisa ja seejärel, kui olete lõpetanud tabelite lisamine, klõpsake nuppu Sule.

  -või-

  Topeltklõpsake tabelil, mida soovite kasutada, ning klõpsake nuppu Sule. Iga tabelit kuvatakse aknana päringukoosturi ülemises jaotises.

  Kui kasutate eelmainitud näidistabeleid, lisage tabelid Tooted ja Tellimuse üksikasjad.

 3. Topeltklõpsake tabelivälju, mida soovite oma päringus kasutada.

  Tavaliselt lisatakse päringule ainult rühmaväli ja väärtusväli. Väärtusvälja asemel saab kasutada ka arvutust, kuidas, seda näete järgmistes juhistes.

  1. Lisage kujundusruudustikku tabeli Tooted väli Kategooriad.

  2. Looge veerg, mis arvutab iga tehingu müügikoguse. Selleks tippige ruudustiku teise veergu järgmine avaldis:

   Müügi kogusumma: (1-[Tellimuse üksikasjad].[Allahindlus]/100)*([Tellimuse üksikasjad].[Ühiku hind]*[Tellimuse üksikasjad].[Kogus])

   Veenduge, et teie avaldis viitab väljadele andmetüüpidega Arv ja Valuuta. Kui avaldis viitab teise andmetüübiga väljadele, kuvab Access tõrketeadet Andmetüübi lahknevus kriteeriumi avaldises, kui üritate lülitada ümber Andmelehevaatesse.

  3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuva/peida nuppu Kogusummad.

   Kujundusruudustikus kuvatakse rida Kokku ning selle esimeses ja teises veerus teksti Rühmitusalus.

  4. Muutke teises veerus rea Kokku väärtuseks Sum. Funktsioon Sum liidab üksikud müüginumbrid.

  5. Päringu käivitamiseks ja tulemite kuvamiseks andmelehevaates klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt .

  6. Päringu kasutamiseks järgmises jaotises ärge seda sulgege.

   Kriteeriumide kasutamine kokkuvõttepäringus

   Eelmises jaotises loodud päring kaasab kõiki aluseks olevate tabelite kirjeid. Kokkuvõtete arvutamisel ei välistata ühtegi tellimust ning kuvatakse kõikide kategooriate kokkuvõtteid.

   Teatud kirjete välistamiseks saate päringule lisada kriteeriume. Saate näiteks ignoreerida tehinguid, mille väärtus on alla 100 euro või arvutada ainult teatud tootekategooriate kokkuvõtted. Selle jaotise juhised selgitavad kolme tüüpi kriteeriumide kasutamist.

  7. Kriteeriumid, mis ignoreerivad kokkuvõtete arvutamisel teatud rühmasid.    Näiteks arvutate kokkuvõtted ainult kategooriates Videomängud, Pildid ja raamid ja Sport.

  8. Kriteeriumid, mis peidavad teatud kokkuvõtted peale arvutamist.    Saate näiteks kuvada ainult kokkuvõtteid, mis on suuremad kui 150,000 eurot.

  9. Kriteeriumid, mis välistavad kokkuvõtetest üksikuid kirjeid.    Saate näiteks Välistada üksikud müügitehingud, kui väärtus (Ühiku hind* Kogus) langeb alla 100 euro.

   Järgnevad juhised selgitavad kriteeriumide ükshaaval lisamist ning nende mõju päringutulemitele.

   Kriteeriumide lisamine päringule

  10. Avage eelmise jaotise päring kujundusvaates. Selleks paremklõpsake päringu vahekaarti ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

   -või-

   Paremklõpsake navigeerimispaanil päringut ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

  11. Tippige veeru Kategooria ID reale Kriteeriumid väärtus =Nukud või Sport või Pildid ja raamid.

  12. Päringu käivitamiseks ja tulemite kuvamiseks andmelehevaates klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt .

  13. Lülitage tagasi kujundusvaatesse ja tippige veeru Müügi kogusumma reale Kriteeriumid väärtus >100.

  14. Tulemuste nägemiseks käivitage päring ning aktiveerige kujundusvaade.

  15. Nüüd lisage kriteeriumid nende müügitehingute välistamiseks, mille väärtus on alla 100 euro. Selleks peate lisama veel ühe veeru.

   Märkus.: Veerus Müügi kogusumma ei saa määrata kolmandat kriteeriumi. Kõik selles veerus määratud kriteeriumid rakenduvad koguväärtusele, mitte üksikväärtustele.

  16. Kopeerige avaldis teisest veerust kolmandasse.

  17. Uue veeru real Kokku valige käsk Koht ja reale Kriteeriumid tippige >20.

  18. Tulemuste nägemiseks käivitage päring ning salvestage see.

   Märkus.: Järgmine kord, kui avate päringu kujundusvaates, võite märgata mõningaid muutusi kujundusruudustikus. Teise veeru rea Väli avaldist kuvatakse funktsiooni Sum sees ja rida Kokku kuvab väärtuse Sum asemel väärtust Avaldis.

   Müügi kogusumma: Sum((1-[Tellimuse üksikasjad].Allahindlus/100)*([Tellimuse üksikasjad].Ühikuhind*[Tellimuse üksikasjad].Kogus))

   Kuvatakse ka neljandat veergu. See on teise veeru koopia, kuid teises veerus määratud kriteeriume kuvatakse uue veeru osana.

Lehe algusesse

Mitme rühma andmete summeerimine ristpäringuga

Ristpäring on eriline päringutüüp, mis kuvab tulemusi ruudustikus, mis sarnaneb Exceli töölehega. Ristpäringud summeerivad väärtused ning rühmitavad need kahe fakti alusel – üks komplekt külje alusel (komplekt reapäised) ja teine ülaserva alusel (komplekt veerupäised). Järgnev pilt näitab osa näidisristpäringu tulemikomplektist.

Näidisristpäring

Jätkates pidage meeles, et ristpäring ei asusta alati kõiki tulemikomplekti väljasid, kuna päringus kasutatavad tabelid ei sisalda alati väärtusi iga võimaliku andmepunkti jaoks.

Ristpäringu loomisel kaasatakse tavaliselt mitme tabeli andmed ja alati kolme tüüpi andmeid: reapäiste andmed, veerupäiste andmed ja väärtused, mida soovite summeerida või mõnel muul viisil arvutada.

Selle jaotise juhised eeldavad järgmiste tabelite kasutamist.

Tellimuste tabel

Tellimuse kuupäev

Tarnekuupäev

Tarne linn

Veomaks

14.11.2005

15.11.2005

Jakarta

€55.00

14.11.2005

15.11.2005

Sydney

€76.00

16.11.2005

17.11.2005

Sydney

€87.00

17.11.2005

18.11.2005

Jakarta

€43.00

17.11.2005

18.11.2005

Pariis

€105.00

17.11.2005

18.11.2005

Stuttgart

€112.00

18.11.2005

19.11.2005

Viin

€215.00

19.11.2005

20.11.2005

Miami

€525.00

20.11.2005

21.11.2005

Viin

€198.00

20.11.2005

21.11.2005

Pariis

€187.00

21.11.2005

22.11.2005

Sydney

€81.00

23.11.2005

24.11.2005

Jakarta

€92.00

Tellimuse üksikasjade tabel

Tellimuse ID

Tootenimi

Toote ID

Ühiku hind

Kogus

Allahindlus

1

Ehita ise klaviatuur

12

€77.95

9

5%

1

Nukk Bürokraat

2

€78.88

4

7.5%

2

Harjutus arvutifriikidele! DVD!

7

€14.88

6

4%

2

Maagiline arvutikiip

4

€32.65

8

0

2

Arvutifriigid ja müütilised olendid

6

€78.50

4

0

3

Access! Mäng!

5

€22.95

5

15%

4

Programmeerija tegelaskuju

1

€12.95

2

6%

4

Lendav pitsa

8

€36.75

8

4%

5

5,25'' väline disketidraiv (1/4 skaala)

9

€65.00

4

10%

6

Relatsiooniandmebaasi diagramm

3

€22.50

12

6.5%

7

Hämarus

11

€53.33

6

8%

7

Relatsiooniandmebaasi diagramm

3

€22.50

4

9%

Järgmised juhised selgitavad ristpäringu koostamist, mis rühmitab müügikokkuvõtted linna järgi. Päring kasutab kahte avaldist vormindatud kuupäeva ja müügikokkuvõtte tagastamiseks.

Ristpäringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine neid tabeleid, mida soovite päringus kasutada, ja klõpsake seejärel nuppu Sule.

  Iga tabelit kuvatakse aknana päringukoosturi ülemises jaotises.

  Kui kasutate näidistabeleid, topeltklõpsake tabeleid Tellimused ja Tellimuse üksikasjad.

 3. Topeltklõpsake välju, mida soovite oma päringus kasutada.

  Iga välja nime kuvatakse tühjas lahtris kujundusruudustiku real Väli.

  Kui kasutate näidistabeleid, lisage tabelist Tellimused väljad Tarne linn ja Tarnekuupäev.

 4. Kopeerige ja kleepige või tippige rea Väli järgmisesse tühja lahtrisse avaldis: Müük kokku: Sum(CCur([Tellimuse üksikasjad].[Ühiku hind]*[Kogus]*(1-[Allahindlus])/100)*100)

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Ristpäring.

  Kujundusruudustikus kuvatakse ridasid Kokku ja Risttabel.

 6. Klõpsake välja Linn rea Kokku lahtris ja valige suvand Rühmitusalus. Toimige samamoodi väljal Tarnekuupäev. Valige välja Müük kokku lahtri Kokku väärtuseks Avaldis.

 7. Real Risttabel määrake välja Linn veeru väärtuseks Reapäis, määrake välja Tarnekuupäev väärtuseks Veerupäis ja välja Müük kokku väärtuseks Väärtus.

 8. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Päringu tulemid kuvatakse andmelehevaates.

Lehe algusesse

Kokkuvõttefunktsioonide kirjeldus

Järgmisest tabelist leiate Accessiga kokkuvõttereal ja päringutes kasutatavate kokkuvõttefunktsioonide loendi ja kirjeldused. Pidage meeles, et Access pakub päringute jaoks enam kokkuvõttefunktsioone kui kokkuvõtterea jaoks. Accessi projektiga (Accessi eesserver on ühendatud Microsoft SQL Serveri andmebaasiga) töötamisel saate kasutada ka SQL Serveri pakutavat suurt hulka kokkuvõttefunktsioone. Lisateavet nende funktsioonide kohta leiate Microsoft SQL Serveri võrguraamatutest.

Funktsioon

Kirjeldus

Toetatud andmetüübid

Average

Arvutab veeru keskmise väärtuse. Veerg peab sisaldama arv-, valuuta- või kuupäeva-/kellaajaandmeid. Funktsioon ignoreerib tühiväärtusi.

Arv, Valuuta, Kuupäev/kellaaeg

Count

Loendab veeruüksused.

Kõik andmetüübid v.a keerulised korduvad skalaarandmed (nt mitme väärtusega loendite veerg).

Lisateavet mitme väärtusega loendite kohta leiate artiklitest Mitme väärtusega loendite juhend ja Mitut väärtust talletada lubava otsinguvälja lisamine või muutmine.

Maximum

Tagastab kõrgeima väärtusega üksuse. Tekstiandmete korral on kõrgeim väärtus tähestiku viimane väärtus (suur- ja väiketähti ei eristata). Funktsioon ignoreerib tühiväärtusi.

Arv, Valuuta, Kuupäev/kellaaeg

Minimum

Tagastab vähima väärtusega üksuse. Tekstiandmete korral on vähim väärtus tähestiku esimene väärtus (suur- ja väiketähti ei eristata). Funktsioon ignoreerib tühiväärtusi.

Number, Valuuta, Kuupäev/kellaaeg

Standard Deviation

Iseloomustab juhuslike väärtuste keskmist erinevust keskväärtusest.

Lisateavet selle funktsiooni kohta leiate artiklist Veerukokkuvõtete kuvamine andmelehel.

Arv, Valuuta

Sum

Liidab veeru üksused. Töötab ainult arv- ja valuutaandmetega.

Arv, Valuuta

Variance

Iseloomustab veeru väärtuste statistilist dispersiooni. See funktsioon toetab ainult arv- ja valuutaandmeid. Kui tabelis on vähem kui kaks rida, tagastatakse tühiväärtus.

Lisateavet dispersioonifunktsioonide kohta leiate artiklist Veerukokkuvõtete kuvamine andmelehel.

Arv, Valuuta

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×