Andmete liigendamine (rühmitamine) töölehel

Kui teil on loend andmetest, mida soovite rühmitada ja summeerida, saate luua kuni kaheksa tasemega liigenduse. Iga liigendustähised hulgas suurema numbriga tähistatud sisemise taseme korral kuvatakse eelneva liigendustähiste hulgas väiksema numbriga tähistatud välimise taseme üksikasjalikud andmed. Liigendust saate kasutada kokkuvõtteridade või -veergude kiireks kuvamiseks või iga rühma üksikasjalike andmete avaldamiseks. Saate luua ridade liigenduse (nagu allpool olevas näites), veergude liigenduse või nii ridade kui ka veergude liigenduse.

Kolme taseme liigendusega andmed

1.  Taseme ridade kuvamiseks klõpsake vastavat liigendustähist üks kaks kolm .

2.  Tase 1 sisaldab kõigi üksikasjaridade kogumüüki.

3.  Tase 2 sisaldab iga piirkonna iga kuu kogumüüki.

4. tase 3 sisaldab üksikasjalikke ridu – sel juhul read 17 kuni 20.

5. liigenduse andmete laiendamiseks või ahendamiseks klõpsake pluss ja miinus liigenduse sümbolid või vajutage klahvikombinatsiooni ALT + SHIFT + = laiendamiseks ja ALT + SHIFT + – ahendamiseks.

 1. Veenduge, et andmete iga veerg, mida soovite liigendada, on esimeses reas (nt piirkonnas) olev silt, sisaldab iga veeru jaoks sarnaseid andmeid ja et vahemikus, mida soovite liigendada, pole tühje ridu ega veerge.

 2. Soovi korral võib rühmitatud üksikasjade ridadel olla vastav kokkuvõtlik rida (vahesumma). Nende loomiseks tehke ühte järgmistest.

  • Kokkuvõtteridade lisamine, klõpsates käsku Vahekokkuvõte    

   Klõpsake käsku Vahekokkuvõte, mis lisab vahekokkuvõttefunktsiooni (SUBTOTAL) kohe iga üksikasjaridade rühma alla või kohale ja loob automaatselt liigenduse. Lisateavet funktsiooni SUBTOTAL kasutamise kohta leiate teemast Funktsioon SUBTOTAL.

  • Oma kokkuvõtteridade lisamine    

   Oma valemitega kokkuvõtteread lisage kohe iga üksikasjaridade rühma alla või kohale. Näiteks võite märtsi ja aprilli müügiandmete ridade all (või kohal) kasutada nende kuude müügi vahekokkuvõtete arvutamiseks funktsiooni SUM. Käesolevas artiklis on allpool ka tabel, kus on selle kohta näiteid toodud.

 3. Vaikimisi otsib Excel kokkuvõtlikke ridu, mis on kokkuvõtlikud, kuid on võimalik luua need üksikasjade ridade kohal. Kui lõite kokkuvõtvad read üksikasjade alla, jätkake järgmise juhisega (samm 4). Kui lõite kokkuvõtvad read oma üksikasjade ridade kohale, klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu dialoogiboks käivitaja.

  Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

  Avaneb dialoogiboks Settings (sätted).

  Dialoogiboks Settings (sätted)

  Seejärel tühjendage dialoogiboksis sätted ruut Kokkuvõtvad read ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Liigendage andmed. Tehke ühte järgmistest.

  Andmete automaatne liigendamine

  1. Valige lahtrivahemik, mida soovite liigendada.

  2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nupu Rühmita all olevat noolt ja seejärel käsku Automaatliigenda.

   Klõpsake nupu Rühmita all olevat noolt ja seejärel käsku Automaatliigenda

  Andmete käsitsi liigendamine

  NB!:  Kui rühmitate liigendustasemeid käsitsi, on mõistlik kuvada kõik andmed, vältimaks ridade korratut rühmitamist.

  1. Välimise rühma liigendamiseks (tase 1) valige kõik read, mille väline rühm sisaldab (st detailide ridu ja kui olete need lisanud, nende kokkuvõtvad read).

   Välisrühma loomiseks valmis andmete valik

   1. esimene rida sisaldab silte ja pole valitud.

   2. Kuna tegemist on välisrühmaga, valige kõik vahekokkuvõtete ja üksikasjadega read.

   3. ära Vali kogusummat.

  2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita. Seejärel klõpsake dialoogiboksis rühm nuppu readja seejärel nuppu OK.

   Näpunäide.: Kui valite ainult lahtrite asemel terveid ridu, rühmitab Excel automaatselt rea alusel – dialoogiboks rühmitamine pole isegi avatud.

   Klõpsake nuppu Read ja seejärel nuppu OK

   Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

  3. Soovi korral võite liigendada ka sisemise pesastatud rühma – teie andmete kindla osa üksikasjaread.

   Märkus.: Kui teil ei ole vaja luua sisemisi rühmi, jätkake järgmise juhisega f.

   Iga pesastatud sisemise rühma puhul valige kokkuvõtterida sisaldava reaga külgnevad üksikasjaread.

   Hierarhias taseme 2 rühmitamiseks valitud andmed.

   1. saate luua mitu rühma igal sisemisel tasandil. Siin on kaks jaotist juba rühmitatud tasemel 2.

   2. See jaotis on valitud ja rühmitamiseks valmis.

   3. Ärge valige rühmitatud andmete jaoks kokkuvõtvat rida.

  4. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita.

   Klõpsake menüü Andmed nuppu Rühmita

   Seejärel klõpsake dialoogiboksis rühm nuppu readja seejärel nuppu OK. Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

   Näpunäide.: Kui valite ainult lahtrite asemel terveid ridu, rühmitab Excel automaatselt rea alusel – dialoogiboks rühmitamine pole isegi avatud.

  5. Jätkake sisemiste ridade valimist ja rühmitamist seni, kuni olete loonud kõik liigenduse jaoks soovitud tasemed.

  6. Kui soovite ridade rühmitamise tühistada, valige read ja klõpsake seejärel menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

   Liigenduse rühmitamise tühistamiseks saate eemaldada ka kogu taseme. Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kui klõpsate rühma Väli Pluss või Väli Miinus , ja seejärel klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

   NB!: Kui tühistate liigenduse sel ajal, kui üksikasjalikud andmed on peidetud, võivad üksikasjaread jääda peidetuiks. Andmete kuvamiseks lohistage kursorit üle nähtavate, peidetud ridadega külgnevate reanumbrite. Seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises lahtrid nuppu Vorming, osutage käsule Peida & toopeidust välja ja seejärel klõpsake käsku Too read peidustvälja.

 1. Veenduge, et liigendatavate andmete igal real oleks esimeses veerus silt, et iga rida sisaldaks kõigi ridade omadega sarnaseid andmeid ja et vahemikus poleks tühje ridu ega veerge.

 2. Lisage oma kokkuvõtvad veerud valemitega kohe iga üksikasjade veeru rühma paremale või vasakule. Järgmises juhises 4 loetletud tabelis kuvatakse näide.

  Märkus.: Andmete liigendamiseks veergude järgi peavad teil olema kokkuvõtteveerud, mis sisaldavad selle rühma igas üksikasjaveerus asuvatele lahtritele viitavaid valemeid.

 3. Kui teie kokkuvõtlik veerg asub üksikasjade veergudest vasakul, klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu dialoogiboks käivitaja.

  Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

  Avaneb dialoogiboks Settings (sätted).

  Dialoogiboks Settings (sätted)

  Seejärel tühjendage dialoogiboksis sätted ruut Kokkuvõtvad veerud üksikasjadesse paremal ja klõpsake nuppu OK.

 4. Andmete liigendamiseks tehke ühte järgmistest.

  Andmete automaatne liigendamine

  1. Valige vahemiku lahter.

  2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nupu Rühmita all olevat noolt ja seejärel käsku Automaatliigenda.

  Andmete käsitsi liigendamine

  NB!:  Kui rühmitate liigendustasemeid käsitsi, on kõige parem viis kuvada kõik andmed, vältimaks veergude korratut rühmitamist.

  1. Välimise rühma liigendamiseks (tase 1) valige kõik alamtaseme kokkuvõtvad veerud ja nendega seotud üksikasjade andmed.

   Rühmitatud veergudes korraldatud andmed

   1. veerg A sisaldab silte.

   2. Valige kõik üksikasjade ja vahekokkuvõtete veerud. Pange tähele, et kui te ei vali terveid veerge, siis kui klõpsate käsku Rühmita (menüü andmed jaotises Liigendus ), avaneb dialoogiboks rühmitamine ja palub teil valida read või veerud.

   3. Ärge valige veergu Grand Total (kogusumma).

  2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita.

   Klõpsake menüü Andmed nuppu Rühmita

   Rühma kohal kuvatakse liigenduse sümbol.

  3. Sisemise, pesastatud üksikasjade veeru (tase 2 või uuem) liigendamiseks valige veeru Kokkuvõte veeruga külgnevad üksikasjalikud veerud.

   Veergudes rühmitatud andmed

   1. saate luua mitu rühma igal sisemisel tasandil. Siin on kaks jaotist juba rühmitatud tasemel 2.

   2. need veerud on valitud ja rühmitamiseks valmis. Pange tähele, et kui te ei vali terveid veerge, siis kui klõpsate käsku Rühmita (menüü andmed jaotises Liigendus ), avaneb dialoogiboks rühmitamine ja palub teil valida read või veerud.

   3. Ärge valige rühmitatud andmete jaoks veeru kokkuvõte.

  4. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita.

   Klõpsake menüü Andmed nuppu Rühmita

   Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

 5. Jätkake sisemiste veergude valimist ja rühmitamist seni, kuni olete loonud kõik liigenduse jaoks soovitud tasemed.

 6. Kui soovite veergude rühmitamise tühistada, valige veerud ja klõpsake seejärel menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

Klõpsake menüü Andmed nuppu Tühista rühmitus

Liigenduse rühmitamise tühistamiseks saate eemaldada ka kogu taseme. Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kui klõpsate rühma Väli Pluss või Väli Miinus , ja seejärel klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

Kui tühistate liigenduse sel ajal, kui üksikasjalikud andmed on peidetud, võivad üksikasjaveerud jääda peidetuiks. Andmete kuvamiseks lohistage kursorit üle nähtavate, peidetud ridadega külgnevate veerutähtede. Klõpsake menüü Avaleht jaotist Lahtrid ning klõpsake nuppu Vorming, valige käsk Peida ja too peidust välja ning klõpsake seejärel käsku Too veerud peidust välja.

 1. Kui te ei näe üks kaks kolm , pluss ja miinus liigenduse sümbolid, avage menüü failid > Suvandid> Täpsemaltja märkige jaotises selle töölehe kuvamise suvandid ruut Kuva liigenduse rakendamisel liigenduse sümbolid ja klõpsake siis nuppu OK.

 2. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Rühma üksikasjalike andmete kuvamine ja peitmine    

   Üksikasjaliku teabe kuvamiseks rühmas klõpsake rühmas nuppu pluss või vajutage klahvikombinatsiooni ALT + SHIFT + =.

  • Rühma üksikasjalike andmete peitmiseks klõpsake rühma jaoks nuppu miinus või vajutage klahvikombinatsiooni ALT + SHIFT +-.

  • Terve liigenduse laiendamine või ahendamine kindlale tasemele    

   Klõpsake üks kaks kolm liigenduse sümbolid soovitud taseme numbrit. Madalama taseme üksikasjalikud andmed viiakse seejärel peitu.

   Kui liigendusel on näiteks neli taset, saate tähist kolm klõpsates peita neljanda taseme ning kuvada ülejäänud tasemed.

  • Kõigi liigendatud üksikasjade kuvamine ja peitmine    

   Kõigi üksikasjalike andmete kuvamiseks klõpsake liigendustähiste üks kaks kolm seas madalaimat taset. Nii näiteks klõpsake kolme taseme puhul tähist kolm .

  • Kõigi üksikasjalike andmete peitmiseks klõpsake tähist üks .

Liigendatud ridade jaoks kasutab Microsoft Excel selliseid laade nagu Reatase_1 ja Reatase_2. Liigendatud veergude jaoks kasutab Excel selliseid laade nagu Veerutase_1 ja Veerutase_2. Nende laadidega kasutatakse andmetes kokkuvõtteridade eristamiseks paksu fonti, kursiivi ja muid tekstivorminguid. Muutes nende laadide määratlemise viisi, saate liigenduse ilme kohandamiseks rakendada erinevaid teksti- ja lahtrivorminguid. Laade saate rakendada liigendusele kas liigenduse loomisel või pärast selle loomist.

Tehke mõnda järgmistest.

Laadi automaatne rakendamine uutele kokkuvõtvatele ridadele või veergudele    

 1. Klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu dialoogiboksi käivitaja.

  Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

  Avaneb dialoogiboks Settings (sätted).

  Dialoogiboks Settings (sätted)

 2. Märkige ruut Automaatlaadid.

Laadi rakendamine olemasolevale kokkuvõttereale või -veerule    

 1. Valige lahtrid, millele soovite laadi rakendada.

 2. Klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu dialoogiboksi käivitaja.

  Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

  Avaneb dialoogiboks Settings (sätted).

  Dialoogiboks Settings (sätted)

 3. Märkige ruut Automaatne laadid ja klõpsake siis nuppu Rakenda laadid.

  Dialoogiboks sätted, kus on valitud automaatne laadid

Liigendatud andmeid saate vormindada ka automaatvormingute abil.

 1. Kui te ei näe üks kaks kolm , pluss ja miinus liigenduse sümbolid, avage menüü failid > Suvandid> Täpsemaltja märkige jaotises selle töölehe kuvamise suvandid ruut Kuva liigenduse rakendamisel liigenduse sümbolid .

 2. Selliste üksikasjalike andmete peitmiseks, mida te ei soovi kopeerida, kasutage liigendustähiseid üks kaks kolm , miinus ja pluss .

  Lisateavet leiate teemast Liigendatud andmete kuvamine ja peitmine.

 3. Valige kokkuvõtteridade vahemik.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsku Otsi ja vali ning siis käsku Mine.

  Klõpsake nuppu Otsi ja vali ning seejärel käsku Mine

 5. Klõpsake nuppu Erivalikud.

 6. Klõpsake raadionuppu Ainult nähtavad lahtrid.

 7. Klõpsake nuppu OK ning seejärel kopeerige andmed.

Märkus.: Liigenduse peitmisel ja eemaldamisel ei kustutata andmeid.

Liigenduse peitmine

 • Valige menüü >Suvandid > Täpsemaltja märkige jaotises selle töölehe kuvamise suvandid ruut Kuva liigenduse sümbolid, kui liigendus on rakendatud .

Liigenduse eemaldamine

 1. Klõpsake töölehte.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotise Liigendus nuppu Tühista rühmitamine ning seejärel käsku Eemalda liigendus.

  Klõpsake nuppu Tühista rühmitus ja seejärel käsku Eemalda liigendus

  NB!: Kui eemaldate liigenduse sel ajal, kui üksikasjalikud andmed on peidetud, võivad üksikasjaread või -veerud jääda peidetuks. Andmete kuvamiseks lohistage kursorit üle nähtavate, peidetud ridade ja veergudega külgnevate reanumbrite või veerutähtede. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Lahtrid nuppu Vorming ja seejärel käsku Peida ja too peidust välja ning siis käsku Too read peidust välja või Too veerud peidust välja.

Oletagem, et soovite oma andmete kohta luua kokkuvõtva aruande, kus on kuvatud ainult kogusummad ja mis sisaldab nende kogusummade kohta diagrammi. Üldiselt on teil võimalik teha järgmist.

 1. Kokkuvõtva ettekande loomine

  1. Liigendage oma andmed.

   Lisateabe saamiseks vaadake teemat Ridade liigenduse loomine või Veergude liigenduse loomine.

  2. Üksikasjade peitmiseks klõpsake liigenduse sümbolid üks kaks kolm , pluss ja miinus , et kuvada ainult kokkuvõtted, nagu on näidatud järgmises näites rea liigendusest.

   Liigendatud loend, milles on kuvatud vaid kokkuvõtteread

  3. Lisateavet leiate teemast Liigendatud andmete kuvamine ja peitmine.

 2. Kokkuvõtva ettekande diagramm

  1. Valige kokkuvõtte andmed, mida soovite diagrammis esitada.

   Näiteks ainult Buchanani ja tamme kokkuvõtete, kuid mitte üldkokkuvõtete kuvamiseks valige lahtrid a1 kuni C19, nagu on näidatud Ülaltoodud näites.

  2. Klõpsake nuppu lisa > diagrammid > Soovitatavad diagrammid, seejärel klõpsake vahekaarti kõik diagrammid ja valige oma diagrammitüübi.

   Dialoogiboks diagrammi lisamine

   Kui valisite näiteks rühmitatud veeru suvandi, näeb teie diagramm välja selline:

   Vahekokkuvõtteandmete alusel loodud diagramm

   Kui kuvate või peidate üksikasjad liigendatud andmeloendis, värskendatakse ka diagramm andmeid kuvama või peitma.

Saate Visio veebirakendus ridu ja veerge rühmitada (või liigendada).

Märkus.: Kuigi saate oma andmetele lisada kokkuvõtvaid ridu või veerge (funktsioonide (nt SUM või VAHESUMMA) abil, ei saa te rakendada Visio veebirakendus kokkuvõtvate ridade ja veergude jaoks paigutusi ega seada positsiooni.

Ridade või veergude Liigenduse loomine

Excel Online ' i ridade liigendus

Excel Online ' i veergude liigendus

Excel Online ' i ridade liigendus

 1. Esimene veerg sisaldab silte.

 2. Üksikasjalikud read ja kokkuvõtvad read on liigenduses rühmitatud.

 3. Üldsumma pole liigenduses rühmitatud.

Excel Online ' i veergude liigendus

 1. Esimene rida sisaldab silte.

 2. Liigenduses on rühmitatud üksikasjalikud veerud ja kokkuvõtvad veerud.

 3. Üldsumma pole liigenduses rühmitatud.

 1. Veenduge, et iga liigenduses olevate andmete iga veerg (või rida) sisaldab esimeses reas (või veerus) olevat silti, mis sisaldab igas veerus (või reas) samu andmeid ja et vahemikus pole tühje ridu ega veerge.

 2. Valige andmed (sh kõik kokkuvõtvad read või veerud).

 3. Klõpsake menüü andmed jaotise liigendusnuppu Rühmita >rühma read või rühma veerud.

 4. Soovi korral võite liigendatud andmevahemiku liigenduse valimiseks valida liigendatud andmevahemiku read või veerud ja korrata juhist 3.

 5. Jätkake sisemiste ridade või veergude valimist ja rühmitamist seni, kuni olete loonud kõik liigenduse jaoks soovitud tasemed.

Ridade või veergude rühmituse tühistamine

 • Rühmitamise tühistamiseks valige read või veerud ja seejärel klõpsake menüü andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine ja valige käsk Tühista ridade rühmitamine või Tühista veergude rühmitamine.

Liigendatud andmete kuvamine ja peitmine

Tehke ühte või mitut järgmistest.

Rühma üksikasjalike andmete kuvamine ja peitmine    

 • Üksikasjaliku teabe kuvamiseks rühmas klõpsake rühma pluss või vajutage klahvikombinatsiooni ALT + SHIFT + =.

 • Rühma üksikasjalike andmete peitmiseks klõpsake rühma miinus või vajutage klahvikombinatsiooni ALT + SHIFT +-.

Terve liigenduse laiendamine või ahendamine kindlale tasemele    

 • Klõpsake üks kaks kolm liigenduse sümbolid soovitud taseme numbrit. Madalama taseme üksikasjalikud andmed viiakse seejärel peitu.

 • Kui liigendusel on näiteks neli taset, saate tähist kolm klõpsates peita neljanda taseme ning kuvada ülejäänud tasemed.

Kõigi liigendatud üksikasjade kuvamine ja peitmine    

 • Kõigi üksikasjalike andmete kuvamiseks klõpsake liigendustähiste üks kaks kolm seas madalaimat taset. Nii näiteks klõpsake kolme taseme puhul tähist kolm .

 • Kõigi üksikasjalike andmete peitmiseks klõpsake tähist üks .

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Lisateave

PivotTable-liigendtabeli andmete rühmitamine või rühmitamise tühistamine

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×