Andmete liigendamine (rühmitamine) töölehel

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kui teil on selliste andmete loend, mida soovite rühmitada ja kokku võtta, saate luua iga rühma jaoks kuni kaheksa tasemega liigenduse. Iga liigendustähised hulgas suurema numbriga tähistatud sisemise taseme korral kuvatakse eelneva liigendustähiste hulgas väiksema numbriga tähistatud välimise taseme üksikasjalikud andmed. Liigendust saate kasutada kokkuvõtteridade või -veergude kiireks kuvamiseks või iga rühma üksikasjalike andmete avaldamiseks. Saate luua ridade liigenduse (nagu allpool olevas näites), veergude liigenduse või nii ridade kui ka veergude liigenduse.

Liigendatud loend
Kuvatakse liigendatud rida geograafiliste piirkondade ja kuude kaupa rühmitatud müügiandmetega ning mitu kokkuvõtte- ja üksikasjarida.

1.  Taseme ridade kuvamiseks klõpsake vastavat liigendustähist üks kaks kolm .

2.  Tase 1 sisaldab kõigi üksikasjaridade kogumüüki.

3.  Tase 2 sisaldab iga piirkonna iga kuu kogumüüki.

4.  Tase 3 sisaldab üksikasjaridu (praegu on nähtavad ainult üksikasjaread 11–13).

5.  Liigenduses andmete laiendamiseks või ahendamiseks klõpsake vastavalt liigendustähist pluss ja miinus .

Selle artikli teemad

Ridade liigenduse loomine

Veergude liigenduse loomine

Liigendatud andmete kuvamine ja peitmine

Liigenduse kohandamine laadide abil

Liigendatud andmete kopeerimine

Liigenduse peitmine ja eemaldamine

Kokkuvõtliku aruande loomine diagrammi abil

Ridade liigenduse loomine

  1. Veenduge, et liigendatavate andmete igal veerul on esimeses reas silt, et iga veerg sisaldab kõigi veergude omadega sarnaseid andmeid ja et vahemikus pole tühje ridu ega veerge.

  2. Veenduge, et teie üksikasjaridadel oleks ka kokkuvõtterida (vahekokkuvõte). Tehke ühte järgmistest.

    Kokkuvõtteridade lisamine, klõpsates käsku Vahekokkuvõte    

    • Klõpsake käsku Vahekokkuvõte, mis lisab vahekokkuvõttefunktsiooni (SUBTOTAL) kohe iga üksikasjaridade rühma alla või kohale ja loob automaatselt liigenduse. Lisateavet funktsiooni SUBTOTAL kasutamise kohta leiate teemast Funktsioon SUBTOTAL.

      Oma kokkuvõtteridade lisamine    

    • Oma valemitega kokkuvõtteread lisage kohe iga üksikasjaridade rühma alla või kohale. Näiteks võite märtsi ja aprilli müügiandmete ridade all (või kohal) kasutada nende kuude müügi vahekokkuvõtete arvutamiseks funktsiooni SUM. Käesolevas artiklis on allpool ka tabel, kus on selle kohta näiteid toodud.

  3. Määrake, kas kokkuvõtteread peaksid asuma üksikasjaridade all või kohal. Selleks klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.
    Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

  4. Kui teie kokkuvõtteread asuvad üksikasjaridade kohal, tühjendage ruut Kokkuvõtvad read üksikasjajaotisest allapoole. Muul juhul jätke see ruut märgituks.

  5. Liigendage andmed. Tehke ühte järgmistest.

    Andmete automaatne liigendamine

    1. Vajadusel valige liigendatavas lahtrivahemikus mõni lahter.

    2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nupu Rühmita all olevat noolt ja seejärel käsku Automaatliigenda.

      Klõpsake nupu Rühmita all olevat noolt ja seejärel käsku Automaatliigenda

    Andmete käsitsi liigendamine

    NB!:  Kui rühmitate liigendustasemeid käsitsi, on mõistlik kuvada kõik andmed, vältimaks ridade korratut rühmitamist.

    1. Liigendage välimine rühm.

      Välimise rühma liigendamine

      1. Valige kõik vahekokkuvõtteread ja nendega seotud üksikasjaread.

        Järgmistes näiteandmetes sisaldab rida 6 ridade 2–5 vahekokkuvõtteid, rida 10 ridade 7–9 vahekokkuvõtteid ja rida 11 üldkokkuvõtteid. Kõigi rea 11 üksikasjaandmete rühmitamiseks valige read 2–10.

         

        A

        B

        C

        1

        Piirkond

        Kuu

        Müük

        2

        Ida

        Märts

        9647 €

        3

        Ida

        Märts

        4101 €

        4

        Ida

        Märts

        7115 €

        5

        Ida

        Märts

        2957 €

        6

        Ida

        Märts kokku

        23 820 €

        7

        Ida

        Aprill

        4257 €

        8

        Ida

        Aprill

        1829 €

        9

        Ida

        Aprill

        6550 €

        10

        Ida

        Aprill kokku

        12 636 €

        11

        Ida kokku

        36 456 €

        NB!: Ärge kaasake valikusse kokkuvõtterida (rida 11).

      2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita, valige Read ja klõpsake siis nuppu OK.

        Klõpsake nuppu Read ja seejärel nuppu OK

        Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

    2. Soovi korral võite liigendada ka sisemise pesastatud rühma – teie andmete kindla osa üksikasjaread.

      Pesastatud sisemiste rühmade (üksikasjaridade rühmade) liigendamine

      1. Iga pesastatud sisemise rühma puhul valige kokkuvõtterida sisaldava reaga külgnevad üksikasjaread.

        Allpool asuvas näites valige read 2–5 kokkuvõttereaga 6 ridade 2–5 rühmitamiseks. Kokkuvõttereaga 10 ridade 7–9 rühmitamiseks valige read 7–9.

         

        A

        B

        C

        1

        Piirkond

        Kuu

        Müük

        2

        Ida

        Märts

        9647 €

        3

        Ida

        Märts

        4101 €

        4

        Ida

        Märts

        7115 €

        5

        Ida

        Märts

        2957 €

        6

        Ida

        Märts kokku

        23 820 €

        7

        Ida

        Aprill

        4257 €

        8

        Ida

        Aprill

        1829 €

        9

        Ida

        Aprill

        6550 €

        10

        Ida

        Aprill kokku

        12 636 €

        11

        Ida kokku

        36 456 €

        NB!: Ärge lisage valikusse kokkuvõtterida.

      2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita.

        Klõpsake menüü Andmed nuppu Rühmita

        Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

      3. Jätkake sisemiste ridade valimist ja rühmitamist seni, kuni olete loonud kõik liigenduse jaoks soovitud tasemed.

      4. Kui soovite ridade rühmitamise tühistada, valige read ja klõpsake seejärel menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

        Tühistada võite ka ainult mõne liigenduseosa rühmituse, tervet liigendust eemaldamata. Hoidke rühma Väli Pluss või Väli Miinus klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT) ja seejärel klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitus.

        NB!: Kui tühistate liigenduse sel ajal, kui üksikasjalikud andmed on peidetud, võivad üksikasjaread jääda peidetuiks. Andmete kuvamiseks lohistage kursorit üle nähtavate, peidetud ridadega külgnevate reanumbrite. Klõpsake menüü Avaleht jaotist Lahtrid ning klõpsake nuppu Vorming, valige käsk Peida ja too peidust välja ning klõpsake seejärel nuppu Too read peidust välja.

Lehe algusse

Veergude liigenduse loomine

  1. Veenduge, et liigendatavate andmete igal real oleks esimeses veerus silt, et iga rida sisaldaks kõigi ridade omadega sarnaseid andmeid ja et vahemikus poleks tühje ridu ega veerge.

  2. Lisage oma valemitega kokkuvõtteveerud kohe igast üksikasjaveergude rühmast paremale või vasakule. Näite leiate allpool 4. juhises toodud tabelist.

    Märkus.:  Andmete liigendamiseks veergude järgi peavad teil olema kokkuvõtteveerud, mis sisaldavad selle rühma igas üksikasjaveerus asuvatele lahtritele viitavaid valemeid.

  3. Määrake kokkuvõtteveeru asukoht kas üksikasjaveergudest paremal või vasakul. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.

    Kokkuvõtteveeru asukoha määramine

    1. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.

      Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

    2. Kokkuvõtteveeru määramiseks üksikasjaveergudest vasakule tühjendage ruut Kokkuvõtvad veerud üksikasjajaotisest paremale. Kokkuvõtteveeru määramiseks üksikasjaveergudest paremale märkige Kokkuvõtvad veerud üksikasjajaotisest paremale.

    3. Klõpsake nuppu OK.

  4. Andmete liigendamiseks tehke ühte järgmistest.

    Andmete automaatne liigendamine

    1. Vajadusel valige vahemikus mõni lahter.

    2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nupu Rühmita all olevat noolt ja seejärel käsku Automaatliigenda.

    Andmete käsitsi liigendamine

    NB!:  Kui rühmitate liigendustasemeid käsitsi, on kõige parem viis kuvada kõik andmed, vältimaks veergude korratut rühmitamist.

    1. Liigendage välimine rühm.

      Välimise rühma liigendamine (kõik veerud peale üldkokkuvõtte)

      1. Valige kõik alamkokkuvõtteveerud ja nendega seotud üksikasjaandmed.

        Allpool asuvas näites sisaldab veerg E veergude B–D vahekokkuvõtteid ja veerg I veergude F–H vahekokkuvõtteid ning veerg J üldkokkuvõtteid. Kõigi veeru J üksikasjaandmete rühmitamiseks valige veerud B–I.

         

        A

        B

        C

        D

        E

        F

        G

        H

        I

        J

        1

        Piirkond

        Jaan

        Veebr

        Märts

        Kv1

        Apr

        Mai

        Juuni

        Kv2

        PA1

        2

        Ida

        371

        504

        880

        1755

        186

        653

        229

        1068

        2823

        3

        Lääs

        192

        185

        143

        520

        773

        419

        365

        1557

        2077

        4

        Põhi

        447

        469

        429

        1345

        579

        180

        367

        1126

        2471

        5

        Lõuna

        281

        511

        410

        1202

        124

        750

        200

        1074

        2276

        NB!: Ärge lisage valikusse kokkuvõtteveergu J (üldkokkuvõtteid).

      2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita.

        Klõpsake menüü Andmed nuppu Rühmita

        Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

    2. Soovi korral võite liigendada ka pesastatud sisemise rühma (üksikasjaveergude üksikud rühmad).

      Pesastatud sisemiste rühmade (üksikasjaveergude rühmade) liigendamine

      1. Iga pesastatud sisemise rühma jaoks valige kokkuvõtteveergu sisaldava veeruga külgnevad üksikasjaveerud.

        Allpoolasuvas näites valige kokkuvõtteveeruga E veergude B–D rühmitamiseks veerud B–D. Kokkuvõtteveeruga I veergude F–H rühmitamiseks valige veerud F–H.

         

        A

        B

        C

        D

        E

        F

        G

        H

        I

        J

        1

        Piirkond

        Jaan

        Veebr

        Märts

        Kv1

        Apr

        Mai

        Juuni

        Kv2

        PA1

        2

        Ida

        371

        504

        880

        1755

        186

        653

        229

        1068

        2823

        3

        Lääs

        192

        185

        143

        520

        773

        419

        365

        1557

        2077

        4

        Põhi

        447

        469

        429

        1345

        579

        180

        367

        1126

        2471

        5

        Lõuna

        281

        511

        410

        1202

        124

        750

        200

        1074

        2276

        NB!: Ärge lisage valikusse selle rühma kokkuvõtteveergu.

      2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Rühmita.

        Klõpsake menüü Andmed nuppu Rühmita

        Liigendustähised kuvatakse ekraanil rühma kõrval.

  5. Jätkake sisemiste veergude valimist ja rühmitamist seni, kuni olete loonud kõik liigenduse jaoks soovitud tasemed.

  6. Kui soovite veergude rühmitamise tühistada, valige veerud ja klõpsake seejärel menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitamine.

Klõpsake menüü Andmed nuppu Tühista rühmitus

Tühistada võite ka ainult mõne liigenduseosa rühmituse, tervet liigendust eemaldamata. Hoidke rühma Väli Pluss või Väli Miinus klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT) ja seejärel klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus nuppu Tühista rühmitus..

Kui tühistate liigenduse sel ajal, kui üksikasjalikud andmed on peidetud, võivad üksikasjaveerud jääda peidetuiks. Andmete kuvamiseks lohistage kursorit üle nähtavate, peidetud ridadega külgnevate veerutähtede. Klõpsake menüü Avaleht jaotist Lahtrid ning klõpsake nuppu Vorming, valige käsk Peida ja too peidust välja ning klõpsake seejärel käsku Too veerud peidust välja.

Lehe algusse

Liigendatud andmete kuvamine ja peitmine

  1. Kui liigendustähiseid üks kaks kolm , pluss ja miinus ei kuvata, klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Exceli suvandid (Excel 2007) VÕI klõpsake menüüd Fail (muudes versioonides) ja seejärel klõpsake nuppu Suvandid. Klõpsake kategooriat Täpsemalt, valige soovitud tööleht jaotisest Selle töölehe kuvamissuvandid ja seejärel märkige ruut Kuva liigenduse rakendamisel liigendustähised.

  2. Klõpsake nuppu OK.

  3. Tehke ühte või mitut järgmistest.

    Rühma üksikasjalike andmete kuvamine ja peitmine    

    • Üksikasjalike andmete kuvamiseks rühma sees klõpsake rühma nuppu pluss .

    • Üksikasjalike andmete peitmiseks rühmas klõpsake rühma nuppu miinus .

      Terve liigenduse laiendamine või ahendamine kindlale tasemele    

    • Klõpsake liigendustähistes üks kaks kolm soovitud taseme numbrit. Madalama taseme üksikasjalikud andmed viiakse seejärel peitu.

      Kui liigendusel on näiteks neli taset, saate tähist kolm klõpsates peita neljanda taseme ning kuvada ülejäänud tasemed.

      Kõigi liigendatud üksikasjade kuvamine ja peitmine    

    • Kõigi üksikasjalike andmete kuvamiseks klõpsake liigendustähiste üks kaks kolm seas madalaimat taset. Nii näiteks klõpsake kolme taseme puhul tähist kolm .

    • Kõigi üksikasjalike andmete peitmiseks klõpsake tähist üks .

Lehe algusse

Liigenduse kohandamine laadide abil

Liigendatud ridade jaoks kasutab Microsoft Excel selliseid laade nagu Reatase_1 ja Reatase_2. Liigendatud veergude jaoks kasutab Excel selliseid laade nagu Veerutase_1 ja Veerutase_2. Nende laadidega kasutatakse andmetes kokkuvõtteridade eristamiseks paksu fonti, kursiivi ja muid tekstivorminguid. Muutes nende laadide määratlemise viisi, saate liigenduse ilme kohandamiseks rakendada erinevaid teksti- ja lahtrivorminguid. Laade saate rakendada liigendusele kas liigenduse loomisel või pärast selle loomist.

Tehke mõnda järgmistest.

Laadi automaatne rakendamine kokkuvõttereale või -veerule    

  1. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.

    Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

  2. Märkige ruut Automaatlaadid.

Laadi rakendamine olemasolevale kokkuvõttereale või -veerule    

  1. Valige lahtrid, millele soovite liigenduslaade rakendada.

  2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Liigendus dialoogiboksi Liigendus käivitit.

    Klõpsake jaotise Liigendus dialoogiboksikäivitit

  3. Märkige ruut Automaatlaadid.

  4. Klõpsake nuppu Rakenda laadid.

Liigendatud andmeid saate vormindada ka automaatvormingute abil.

Lehe algusse

Liigendatud andmete kopeerimine

  1. Kui liigendustähiseid üks kaks kolm , pluss ja miinus ei kuvata, klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Exceli suvandid (Excel 2007) VÕI klõpsake menüüd Fail (muudes versioonides) ja seejärel klõpsake nuppu Suvandid. Klõpsake kategooriat Täpsemalt, valige soovitud tööleht jaotisest Selle töölehe kuvamissuvandid ja seejärel märkige ruut Kuva liigenduse rakendamisel liigendustähised.

  2. Selliste üksikasjalike andmete peitmiseks, mida te ei soovi kopeerida, kasutage liigendustähiseid üks kaks kolm , miinus ja pluss .

    Lisateavet leiate teemast Liigendatud andmete kuvamine ja peitmine.

  3. Valige kokkuvõtteridade vahemik.

  4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsku Otsi ja vali ning siis käsku Mine.

    Klõpsake nuppu Otsi ja vali ning seejärel käsku Mine

  5. Klõpsake nuppu Erivalikud.

  6. Klõpsake raadionuppu Ainult nähtavad lahtrid.

  7. Klõpsake nuppu OK ning seejärel kopeerige andmed.

Lehe algusse

Liigenduse peitmine ja eemaldamine

Märkus.: Liigenduse peitmisel ja eemaldamisel ei kustutata andmeid.

Liigenduse peitmine

  • (Excel 2007) Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Exceli suvandid VÕI klõpsake menüüd Fail (muudes versioonides) ja seejärel klõpsake nuppu Suvandid. Klõpsake kategooriat Täpsemalt, valige tööleht, mis sisaldab peidetavat liigendust jaotisest Selle töölehe kuvamissuvandid ja seejärel tühjendage ruut Kuva liigenduse rakendamisel liigendustähised.

Liigenduse eemaldamine

  1. Klõpsake töölehte.

  2. Klõpsake menüü Andmed jaotise Liigendus nuppu Tühista rühmitamine ning seejärel käsku Eemalda liigendus.

    Klõpsake nuppu Tühista rühmitus ja seejärel käsku Eemalda liigendus

    NB!: Kui eemaldate liigenduse sel ajal, kui üksikasjalikud andmed on peidetud, võivad üksikasjaread või -veerud jääda peidetuks. Andmete kuvamiseks lohistage kursorit üle nähtavate, peidetud ridade ja veergudega külgnevate reanumbrite või veerutähtede. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Lahtrid nuppu Vorming ja seejärel käsku Peida ja too peidust välja ning siis käsku Too read peidust välja või Too veerud peidust välja.

Lehe algusse

Kokkuvõtliku aruande loomine diagrammi abil

Oletagem, et soovite oma andmete kohta luua kokkuvõtva aruande, kus on kuvatud ainult kogusummad ja mis sisaldab nende kogusummade kohta diagrammi. Üldiselt on teil võimalik teha järgmist.

  1. Looge kokkuvõttearuanne.

    1. Liigendage oma andmed.

      Lisateabe saamiseks vaadake teemat Ridade liigenduse loomine või Veergude liigenduse loomine.

    2. Ainult kokkuvõtete kuvamiseks, nagu on näidatud järgmises realiigendusnäites, peitke üksikasjad, klõpsates liigendustähiseid üks kaks kolm , pluss ja miinus .

      Liigendatud loend, milles on kuvatud vaid kokkuvõtteread

    3. Lisateavet leiate teemast Liigendatud andmete kuvamine ja peitmine.

  2. Esitage kokkuvõtlik aruanne diagrammina.

    1. Valige kokkuvõtte andmed, mida soovite diagrammis esitada.

      Näiteks mitte üldkokkuvõtete, vaid ainult Posti ja Partsi kokkuvõtete esitamiseks diagrammina valige lahtrid A1–C11, nagu on näidatud ülemises näites.

    2. Looge diagramm. Näiteks klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid nuppu Soovitatavad diagrammid või valige mõni muu diagrammitüüp.

      Näiteks kui loote diagrammi, klõpsates nuppu Diagrammiviisard, näeks see välja nagu järgmine näide.

      Vahekokkuvõtteandmete alusel loodud diagramm

      Kui kuvate või peidate üksikasjad liigendatud andmeloendis, värskendatakse ka diagramm andmeid kuvama või peitma.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×