Andmete liigendamine PivotTable- või PivotChart-aruandes

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Klõpsake Microsoft Excel 2010, saate pivot PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande andmete välja paigutuse andmete muutmisel. PivotTable-liigendtabeli väljaloendi abil saate lisada, ümber korraldada või välju, et kuvada andmed PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi täpselt samamoodi, mille soovite eemaldada.

Vaikimisi värskendatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis tehtud muudatused aruande paigutuses automaatselt. Jõudluse parandamiseks suuremahuliste välisandmetega töötamisel saate aktiveerida ajutiselt käsitsivärskenduse.

Selle artikli teemad

Töötamine PivotTable-liigendtabeli väljaloend

Väljade lisamine PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi

PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi väljade ümberkorraldamiseks

PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi väljad eemaldamine

Automaatne ja käsitsi värskendamine aruande paigutuse vahetamine

PivotTable-liigendtabeli väljaloendiga töötamine

PivotTable-liigendtabeli loomisel kuvab Excel PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, et saaksite PivotTable-liigendtabelisse välju lisada, neid vastavalt vajadusele ümber korraldada ja ümber paigutada või väljad PivotTable-liigendtabelist eemaldada. Vaikimisi kuvatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis kaks jaotist:

 • ülemine väljajaotis väljade lisamiseks PivotTable-liigendtabelisse ja nende eemaldamiseks sealt

 • alumine paigutuse jaotis väljade ümberkorraldamiseks ja -paigutamiseks.

  PivotTable-liigendtabeli väljaloend

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi saate dokkida ükskõik kummale Exceli aknapoolele ja muuta selle suurust horisontaalselt. PivotTable-liigendtabeli väljaloendit saate ka lahti dokkida, sel juhul saate muuta selle suurust nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

Kui PivotTable-liigendtabeli väljaloend pole kuvatud, klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

Kui sulete PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, siis saate selle hiljem uuesti kuvada. Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelit ja siis klõpsake käsku Kuva väljaloend. Teise võimalusena võite klõpsata lindi nuppu Väljaloend (PivotTable-liigendtabeli puhul asub see menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad alammenüü Suvandid jaotises Kuvamine ja PivotChart-liigenddiagrammi puhul menüü PivotChart-liigenddiagrammi tööriistad alammenüü Analüüsi jaotises Kuvamine/peitmine).

Kui te ei näe välju, mida soovite kasutada PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, värskendamine PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande kuvamiseks, mis tahes uusi välju, arvutatud väljade, mõõtude, arvutatud mõõdud või dimensioonid, mille olete lisanud pärast viimast toimingut (PivotTable-liigendtabeli tööriistad, menüü Suvandid , jaotis andmed ).

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi tööpõhimõte

Oluline on mõista PivotTable-liigendtabeli väljaloendi tööpõhimõtet ja viise, kuidas saab eri tüüpi välju PivotTable- või PivotChart-aruande väljade paigutuse koostamisel soovitud tulemuste saamiseks korraldada.

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi tööpõhimõte

1. Välisandmeallikas sisaldab liigendatud, ühele või mitmele väljale (nimetatakse ka veergudeks) paigutatud andmeid, ning need väljad kuvatakse väljaloendis.

2. Teisaldage väli väljaloendi aruandefiltri alale, kust see teisaldatakse samaaegselt PivotTable-aruande aruandefiltri alale.

3. Teisaldage väli väljaloendi veerusildi alale, kust see teisaldatakse samaaegselt PivotTable-aruande veerusildi alale.

4. Teisaldage väli väljaloendi reasildi alale, kust see teisaldatakse samaaegselt PivotTable-aruande reasildi alale.

5. Teisaldage väli väljaloendi väärtuste alale, kust see teisaldatakse samaaegselt PivotTable-aruande väärtuste alale.

Väljade teisaldamine PivotTable-liigendtabeli väljaloendis

Väljade paigutuse loomiseks kasutage järgmiseid juhiseid väljade Väärtus, Nimi ja Dimensioon teisaldamiseks väljajaotisest neljale paigutuse jaotises olevale aruandealale.

 • Väärtuseväljad.    Kui märgite ainult numbrilise välja ruudu, teisaldatakse see väli vaikimisi alale Väärtused.

 • Rea- ja veerusildid.    Aladele Aruande filter, Reasildid ja Veerusildid saab välja lisada ainult üks kord (nii arvuliste kui ka mitte arvuliste andmetüüpide puhul). Kui proovite lisada sama välja mitu korda (nt paigutusejaotises nii alale Reasildid kui ka alale Veerusildid), siis väli eemaldatakse automaatselt algselt alalt ja lisatakse uuele alale.

 • Mõõdud    Online Analytical Processing (OLAP) andmeallika on sageli palju väljad (või mõõdud) hierarhias erinevate dimensioonide korras, hierarhiad ja tasemed. Klõpsake nuppu Laienda Lisaks väljale ja ahendada Väljale miinus nupud, kuni kuvatakse väljad, mida soovite.

  Hierarhiaid, atribuute ja nimelisi komplekte saate teisaldada ainult aladele Reasildid, Veerusildid ja Aruandefiltrid.

  Alale Väärtused saate teisaldada ainult mõõtmeid, arvutatud mõõtmeid ja tootluse võtmenäitajaid (Key Performance Indicators – KPI).

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi vaate muutmine

PivotTable-liigendtabeli väljaloendil on viis erinevat vaadet, mis on loodud ja optimeeritud erinevat tüüpi PivotTable-liigendtabeli tööülesannete jaoks.

 1. Vaate muutmiseks klõpsake PivotTable-liigendtabeli väljaloendi ülaosas olevat nuppu Väljaloendi vaated.

  PivotTable-liigendtabeli väli loendi vaate nupp

 2. Valige loendist üks järgmistest vaadetest:

Virnastatud väljajaotis ja alajaotis

See on vaikevaade, mõeldud väikese väljade arvu jaoks.

Kõrvuti väljajaotis ja alajaotis

See vaade on mõeldud väljade lisamiseks ja eemaldamiseks, kui igal alal on vähemalt neli välja.

Ainult väljajaotis

See vaade on mõeldud paljude väljade lisamiseks ja eemaldamiseks.

Ainult alajaotis (2x2)

See vaade on mõeldud paljude väljade ümberkorraldamiseks.

Ainult alajaotis (1x4)

See vaade on mõeldud paljude väljade ümberkorraldamiseks.

Näpunäide.    Väljade jaotis ja alade jaotis virn- ja Väljade jaotis ja alade jaotis-kõrvuti vaated, saate reguleerida laius ja kõrgus iga jaotise hoides kursori jaotise eraldajat, kuni kursor muutub, lohistage kahekordsete noolt üles või alla või vasakule või paremale soovitud vertikaalne topeltnool Vertikaalne topeltnool või horisontaalne topeltnool Horisontaalne topeltnool , , ning seejärel klõpsake soovitud topeltnool või klahvi ENTER.

Lehe algusse

Väljade lisamine PivotTable-liigendtabelisse või PivotChart-liigenddiagrammi

Kui PivotTable- või PivotChart-aruanne on loodud, peab lisama väljad, mis sisaldavad aruandes kuvatavaid andmeid. Tavaliselt valitakse üks väli paigutusejaotise iga ala jaoks. Kui soovite kuvada teatud välja jaoks erinevaid väärtusi, saate lisada välja mitu eksemplari alale Väärtused.

Kui PivotTable-aruanne on ühendatud välise, paljusid andmeid sisaldava andmeallikaga, saate filtreerida ühte või mitut välja enne nende aruandesse lisamist. See võimaldab vähendada aruande värskendamiseks kuluvat aega.

Kuvatavate väljade lisamine

PivotTable-liigendtabelisse või PivotChart-liigenddiagrammi väljade lisamiseks saate PivotTable-liigendtabeli väljaloendis teha ühte järgmistest.

 • Välja paigutamiseks paigutusjaotise määratud alale märkige väljal Valige aruandesse lisatavad väljad soovitud välja ruut. Soovi korral saate väljad hiljem ümber korraldada.

  Märkus    Vaikimisi väljad lisatakse alale Reasildid , arvulised väljad lisatakse alale väärtused ning Online Analytical Processing (OLAP) kuupäeva ja kellaajahierarhiad alale Veerusildid .

 • Välja paigutamiseks paigutusejaotise kindlale alale paremklõpsake väljal Valige aruandesse lisatavad väljad välja nime ja klõpsake seejärel sobivat käsku Lisa aruandefiltrisse, Lisa veerusiltide hulka, Lisa reasiltide hulka või Lisa väärtuste hulka.

 • Välja lohistamiseks paigutusjaotise alale klõpsake väljal Valige aruandesse lisatavad väljad soovitud välja ja lohistage see hiireklahvi all hoides väljajaotisest soovitud paigutuse jaotisesse.

Välja mitme eksemplari lisamine alale Väärtused

PivotTable-liigendtabeli aruandes andmed Exceli töölehel või välisandmete mitte - Online Analytical Processing OLAP-andmeallika põhjal, soovite lisada sama väli rohkem kui üks kord alale väärtused . Saate seda teha, kas andmetüüp on arvuline või mittearvulise. Näiteks soovite võrrelda arvutused-kõrvuti, nt bruto- ja kasum veerised, miinimum- ja sales, või kliendi loendab ja klientide arv protsent.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli väljaloendi väljal Valige aruandesse lisatavad väljad soovitud välja ja lohistage see hiireklahvi all hoides paigutusejaotise alale Väärtused.

 2. Korrake esimeses juhises kirjeldatud toimingut, kuni olete loonud sellest väljast soovitud arvu eksemplare kuvamiseks väljal Väärtus.

 3. PivotTable-liigendtabelis saate välja iga eksemplari jaoks muuta selle kokkuvõttefunktsiooni või kohandatud arvutusviisi.

  Näpunäide.    PivotTable-liigendtabelis saate veel muuta kopeeritud väljade nimesid vastavalt vajadusele.

Märkused    

 • Kui lisate alale Väärtused mitu välja (ükskõik kas sama välja mitu eksemplari või erinevad väljad), lisab väljaloend automaatselt sildi Väärtusteveerg alale Väärtused. Seda välja saate kasutada välja üles- ja allapoole teisaldamiseks alal Väärtused. Sildi Väärtusteveerg saate teisaldada isegi alale Veerusildid või alale Reasildid. Kui silti Väärtusteveerg ei saa teisaldada alale Aruandefiltrid.

 • Aladele Aruande filter, Reasildid ja Veerusildid saab välja lisada ainult üks kord (nii arvuliste kui ka mitte arvuliste andmetüüpide puhul). Kui proovite lisada sama välja mitu korda (nt paigutusejaotises nii alale Reasildid kui ka alale Veerusildid), siis väli eemaldatakse automaatselt algselt alalt ja lisatakse uuele alale.

 • Teine võimalus sama välja lisamiseks alale Väärtused on sama välja kasutava valemi (nn arvutatud veeru) kasutamine.

Andmete filtreerimine enne väljade lisamist

 • Viige kursor PivotTable-liigendtabeli väljaloendi väljal Valige aruandesse lisatavad väljad välja nimele ja klõpsake seejärel välja nime kõrval olevat filtri rippnoolt.

  Valige menüüst Filter soovitud filtreerimissuvandid.

Lehe algusse

Väljade ümberkorraldamine PivotTable-liigendtabelis või PivotChart-liigenddiagrammis

PivotTable-liigendtabeli väljaloendis saate olemasolevaid välju ümber korraldada või ümber paigutada paigutusejaotise allosas oleva nelja ala abil:

PivotTable-liigendtabel

Kirjeldus

Väärtused

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Reasildid

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Veerusildid

Kasutatakse väljade kuvamiseks veergudena aruande ülaservas. Allpool asetsev veerg pesastatakse teise kohe selle kohal asuvasse veergu.

Aruande filter

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

PivotChart-liigenddiagramm

Kirjeldus

Väärtused

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Teljeväli (Kategooriad)

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi teljena.

Legendiväljad (sari)

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi legendis.

Aruande filter

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

PivotTable-liigendtabeli aruande väljade ümberkorraldamiseks klõpsake ühel alal välja nime ja ühte järgmistest käskudest.

Nihuta üles

Väli nihutatakse ühe positsiooni võrra ülespoole.

Nihuta alla

Väli nihutatakse ühe positsiooni võrra allapoole.

Nihuta algusse

Väli nihutatakse ala algusesse.

Nihuta lõppu

Väli nihutatakse ala lõppu.

Teisalda aruandefiltrisse

Väli teisaldatakse alale Aruandefilter.

Teisalda reasiltide hulka

Väli teisaldatakse alale Reasildid.

Teisalda veerusiltide hulka

Väli teisaldatakse alale Veerusildid.

Teisalda väärtuste hulka

Väli teisaldatakse alale Väärtused.

Väärtusevälja sätted, Väljasätted

Kuvatakse dialoogiboksis Väljasätted või Väärtusevälja sätted . Iga sätte kohta lisateabe saamiseks klõpsake nuppu Spikker nuppu Nupu pilt dialoogiboksi ülaosas.

Näpunäide.    Samuti saate klõpsata ja hoida hiirenuppu all välja nime kohal ning lohistada seejärel välja väljajaotisest ja paigutusejaotisesse ja vastupidi ning erinevate alade vahel.

Lehe algusse

Väljade eemaldamine PivotTable-liigendtabelist või PivotChart-liigenddiagrammist

Välja eemaldamiseks tehke PivotTable-liigendtabeli väljaloendis ühte järgmistest.

 • Väljal Valige aruandesse lisatavad väljad tühjendage selle välja märkeruut, mille soovite eemaldada.

  Märkus.    Kui tühjendate välja nime kõrval oleva märkeruudu, eemaldatakse väli aruandes kõikjalt, kus see esines.

 • Paigutusealal klõpsake välja, mille soovite eemaldada, ja siis käsku Eemalda väli.

 • Paigutusealal klõpsake eemaldatavat välja ja lohistage hiireklahvi all hoides väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist välja.

Lehe algusse

Aruande paigutuse automaatse ja käsitsi värskendamise vahetamine

Vaikimisi värskendatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis tehtud muudatused aruande paigutuses automaatselt. Jõudluse parandamiseks suuremahuliste välisandmetega töötamisel saate aktiveerida ajutiselt käsitsivärskendusrežiimi. Selles režiimis saate välju PivotTable-liigendtabeli väljaloendisse kiiresti lisada, neid teisaldada ja sealt eemaldada.Kuid aruannet ei saa kasutada enne, kui aktiveerite uuesti automaatvärskendusrežiimi.

 1. PivotTable-aruande käsitsivärskenduse lubamiseks märkige PivotTable väljaloendi alumises ääres ruut Viivita paigutuse värskendusega.

  Ettevaatust!    Kui olete määranud aruande paigutusele käsitsivärskenduse, likvideeritakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendi sulgemisel, vaate Ainult väljad muutmisel või Excelist väljumisel kõik teie PivotTable-aruandes tehtud paigutuse muudatused ilma kinnitamata.

 2. Tehke PivotTable-liigendtabeli väljaloendis väljapaigutuse muudatused ja siis klõpsake PivotTable-aruande paigutuse käsitsi värskendamiseks nuppu Värskenda.

 3. Kui olete aruande paigutuse muutmise väljaloendis lõpetanud, tühjendage automaatvärskenduse aktiveerimiseks märkeruut Viivita paigutuse värskendusega.

Märkus.    PivotTable-aruannet alustatakse töövihiku avamisel iga kord automaatvärskendusega.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×