Andmete liigendamine PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Excelis saate pivot andmed PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi andmete välja paigutuse muutmisel. PivotTable-liigendtabeli väljaloendi abil saate lisada, ümber korraldada või välju, et kuvada andmed PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi täpselt samamoodi, mille soovite eemaldada.

Vaikimisi värskendatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis tehtud muudatused aruande paigutuses automaatselt. Jõudluse parandamiseks suuremahuliste välisandmetega töötamisel saate aktiveerida ajutiselt käsitsivärskenduse.

PivotTable-liigendtabeli loomisel kuvab Excel PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, et saaksite PivotTable-liigendtabelisse välju lisada, neid vastavalt vajadusele ümber korraldada ja ümber paigutada või väljad PivotTable-liigendtabelist eemaldada. Vaikimisi kuvatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis kaks jaotist:

 • ülemine väljajaotis väljade lisamiseks PivotTable-liigendtabelisse ja nende eemaldamiseks sealt

 • alumine paigutuse jaotis väljade ümberkorraldamiseks ja -paigutamiseks.

  PivotTable Field list

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi saate dokkida ükskõik kummale Exceli aknapoolele ja muuta selle suurust horisontaalselt. PivotTable-liigendtabeli väljaloendit saate ka lahti dokkida, sel juhul saate muuta selle suurust nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

Kui PivotTable-liigendtabeli väljaloend pole kuvatud, klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

Kui sulete PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, siis saate selle hiljem uuesti kuvada. Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelit ja siis klõpsake käsku Kuva väljaloend. Teise võimalusena võite klõpsata lindi nuppu Väljaloend (PivotTable-liigendtabeli puhul asub see menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad alammenüü Suvandid jaotises Kuvamine ja PivotChart-liigenddiagrammi puhul menüü PivotChart-liigenddiagrammi tööriistad alammenüü Analüüsi jaotises Kuvamine/peitmine).

Kui te ei näe välju, mida soovite kasutada PivotTable-liigendtabeli väljaloendi värskendamine PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi uusi välju, arvutatud väljade, mõõtude, arvutatud Mõõdud, või dimensioonid, mille olete lisanud pärast viimast toimingut ( kuvamiseks PivotTable-liigendtabeli tööriistad, menüü Suvandid , jaotis andmed ).

On oluline, et aru saada, kuidas PivotTable-liigendtabeli loendi töötab ja võimalust, et saate korraldada erinevat tüüpi väljad, et võite saavutada tulemusi, kui soovite luua PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi välja paigutuse.

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi tööpõhimõte

1. Välisandmeallikas sisaldab liigendatud, ühele või mitmele väljale (nimetatakse ka veergudeks) paigutatud andmeid, ning need väljad kuvatakse väljaloendis.

2 välja teisaldamine teisaldatakse samaaegselt PivotTable-liigendtabeli alale Aruandefilter väli väljaloendi alale Aruandefilter.

3. teisaldatakse samaaegselt PivotTable-liigendtabeli alale veerusilt väli väljaloendi alale veerusilt välja teisaldamine.

4. teisaldatakse samaaegselt PivotTable-liigendtabeli alale reasilt väli väljaloendi alale reasilt välja teisaldamine.

5. välja teisaldamiseks korraga teisaldab välja PivotTable-liigendtabeli alale väärtused väljaloendi väärtuste alasse.

Väljade paigutuse loomiseks kasutage järgmiseid juhiseid väljade Väärtus, Nimi ja Dimensioon teisaldamiseks väljajaotisest neljale paigutuse jaotises olevale aruandealale.

 • Väärtuseväljad.    Kui märgite ainult numbrilise välja ruudu, teisaldatakse see väli vaikimisi alale Väärtused.

 • Rea- ja veerusildid.    Aladele Aruande filter, Reasildid ja Veerusildid saab välja lisada ainult üks kord (nii arvuliste kui ka mitte arvuliste andmetüüpide puhul). Kui proovite lisada sama välja mitu korda (nt paigutusejaotises nii alale Reasildid kui ka alale Veerusildid), siis väli eemaldatakse automaatselt algselt alalt ja lisatakse uuele alale.

 • Mõõdud    Online Analytical Processing (OLAP) andmeallika on sageli palju väljad (või mõõdud) hierarhias erinevate dimensioonide korras, hierarhiad ja tasemed. Klõpsake nuppu Laienda Väli Pluss ja ahendada välja Miinus nupud, kuni kuvatakse väljad, mida soovite.

  Hierarhiaid, atribuute ja nimelisi komplekte saate teisaldada ainult aladele Reasildid, Veerusildid ja Aruandefiltrid.

  Alale Väärtused saate teisaldada ainult mõõtmeid, arvutatud mõõtmeid ja tootluse võtmenäitajaid (Key Performance Indicators – KPI).

PivotTable-liigendtabeli väljaloendil on viis erinevat vaadet, mis on loodud ja optimeeritud erinevat tüüpi PivotTable-liigendtabeli tööülesannete jaoks.

 1. Vaate muutmiseks klõpsake PivotTable-liigendtabeli väljaloendi ülaosas olevat nuppu Väljaloendi vaated.

  PivotTable Field List View button

 2. Valige loendist üks järgmistest vaadetest:

Virnastatud väljajaotis ja alajaotis

See on vaikevaade, mõeldud väikese väljade arvu jaoks.

Kõrvuti väljajaotis ja alajaotis

See vaade on mõeldud väljade lisamiseks ja eemaldamiseks, kui igal alal on vähemalt neli välja.

Ainult väljajaotis

See vaade on mõeldud paljude väljade lisamiseks ja eemaldamiseks.

Ainult alajaotis (2x2)

See vaade on mõeldud paljude väljade ümberkorraldamiseks.

Ainult alajaotis (1x4)

See vaade on mõeldud paljude väljade ümberkorraldamiseks.

Näpunäide.    Väljade jaotis ja alade jaotis virn- ja Väljade jaotis ja alade jaotis-kõrvuti vaated, saate reguleerida laius ja kõrgus iga jaotise hoides kursorit jaotise jagaja seni, kuni kursor muutub vertikaalne topeltnool Vertikaalne topeltnool või horisontaalne topeltnool Horisontaalne topeltnool , lohistades kahekordsete noolt üles või alla või vasakule või paremale, kuhu soovite, ja seejärel klõpsates kahepealiseks nooleks või klahvi ENTER.

Kui loote PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi, olete valmis lisage väljad, mis sisaldavad andmeid, mida soovite aruandes kuvada. Te tavaliselt ühe välja valimiseks iga jaotise paigutus. Siiski teatud välja erinevate väärtuste kuvamiseks võite sisestada ka mitu eksemplari väli alale väärtused .

Kui PivotTable-liigendtabeli välise andmeallikaga, mis sisaldab palju andmeid on ühendatud, saate filtreerida üks või mitu välja enne väljade lisamiseks aruanne, mis võib aidata vähendada aega kulub värskendada aruande.

PivotTable-liigendtabelisse või PivotChart-liigenddiagrammi väljade lisamiseks saate PivotTable-liigendtabeli väljaloendis teha ühte järgmistest.

 • Välja paigutamiseks paigutusjaotise määratud alale märkige väljal Valige aruandesse lisatavad väljad soovitud välja ruut. Soovi korral saate väljad hiljem ümber korraldada.

  Märkus    Vaikimisi väljad lisatakse alale Reasildid , arvulised väljad lisatakse alale väärtused ning Online Analytical Processing (OLAP) kuupäeva ja kellaajahierarhiad alale Veerusildid .

 • Välja paigutamiseks paigutusejaotise kindlale alale paremklõpsake väljal Valige aruandesse lisatavad väljad välja nime ja klõpsake seejärel sobivat käsku Lisa aruandefiltrisse, Lisa veerusiltide hulka, Lisa reasiltide hulka või Lisa väärtuste hulka.

 • Välja lohistamiseks paigutusjaotise alale klõpsake väljal Valige aruandesse lisatavad väljad soovitud välja ja lohistage see hiireklahvi all hoides väljajaotisest soovitud paigutuse jaotisesse.

PivotTable-liigendtabeli andmed Exceli töölehel või välisandmete mitte - Online Analytical Processing OLAP-andmeallika põhjal, võite lisada sama väli rohkem kui üks kord alale väärtused . Saate seda teha, kas andmetüüp on arvuline või mittearvulise. Näiteks soovite võrrelda arvutused-kõrvuti, nt bruto- ja kasum veerised, miinimum- ja sales, või kliendi loendab ja klientide arv protsent.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli väljaloendi väljal Valige aruandesse lisatavad väljad soovitud välja ja lohistage see hiireklahvi all hoides paigutusejaotise alale Väärtused.

 2. Korrake esimeses juhises kirjeldatud toimingut, kuni olete loonud sellest väljast soovitud arvu eksemplare kuvamiseks väljal Väärtus.

 3. PivotTable-liigendtabelis saate välja iga eksemplari jaoks muuta selle kokkuvõttefunktsiooni või kohandatud arvutusviisi.

  Näpunäide.    Saate muuta ka kopeeritud ise PivotTable-liigendtabeli väljade nimi.

Märkused    

 • Kui lisate alale Väärtused mitu välja (ükskõik kas sama välja mitu eksemplari või erinevad väljad), lisab väljaloend automaatselt sildi Väärtusteveerg alale Väärtused. Seda välja saate kasutada välja üles- ja allapoole teisaldamiseks alal Väärtused. Sildi Väärtusteveerg saate teisaldada isegi alale Veerusildid või alale Reasildid. Kui silti Väärtusteveerg ei saa teisaldada alale Aruandefiltrid.

 • Aladele Aruande filter, Reasildid ja Veerusildid saab välja lisada ainult üks kord (nii arvuliste kui ka mitte arvuliste andmetüüpide puhul). Kui proovite lisada sama välja mitu korda (nt paigutusejaotises nii alale Reasildid kui ka alale Veerusildid), siis väli eemaldatakse automaatselt algselt alalt ja lisatakse uuele alale.

 • Teine võimalus lisada sama väli alale väärtused on (nimetatakse ka arvutatud väli) valem, mis kasutab sama välja valemi abil.

 • Viige kursor PivotTable-liigendtabeli väljaloendi väljal Valige aruandesse lisatavad väljad välja nimele ja klõpsake seejärel välja nime kõrval olevat filtri rippnoolt.

  Valige menüüst Filter soovitud filtreerimissuvandid.

PivotTable-liigendtabeli väljaloendis saate olemasolevaid välju ümber korraldada või ümber paigutada paigutusejaotise allosas oleva nelja ala abil:

PivotTable-liigendtabel

Kirjeldus

Väärtused

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Reasildid

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Veerusildid

Kasutatakse väljade kuvamiseks veergudena aruande ülaservas. Allpool asetsev veerg pesastatakse teise kohe selle kohal asuvasse veergu.

Aruande filter

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

PivotChart-liigenddiagramm

Kirjeldus

Väärtused

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Teljeväli (Kategooriad)

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi teljena.

Legendiväljad (sari)

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi legendis.

Aruande filter

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

PivotTable-liigendtabeli väljade ümberkorraldamiseks klõpsake välja nime ühes alad ja valige üks järgmistest käskudest.

Nihuta üles

Väli nihutatakse ühe positsiooni võrra ülespoole.

Nihuta alla

Väli nihutatakse ühe positsiooni võrra allapoole.

Nihuta algusse

Väli nihutatakse ala algusesse.

Nihuta lõppu

Väli nihutatakse ala lõppu.

Teisalda aruandefiltrisse

Väli teisaldatakse alale Aruandefilter.

Teisalda reasiltide hulka

Väli teisaldatakse alale Reasildid.

Teisalda veerusiltide hulka

Väli teisaldatakse alale Veerusildid.

Teisalda väärtuste hulka

Väli teisaldatakse alale Väärtused.

Väärtusevälja sätted, Väljasätted

Kuvatakse dialoogiboksis Väljasätted või Väärtusevälja sätted . Iga sätte kohta lisateabe saamiseks klõpsake nuppu Spikker nuppu nupu pilt dialoogiboksi ülaosas.

Näpunäide.    Samuti saate klõpsata ja hoida hiirenuppu all välja nime kohal ning lohistada seejärel välja väljajaotisest ja paigutusejaotisesse ja vastupidi ning erinevate alade vahel.

Välja eemaldamiseks tehke PivotTable-liigendtabeli väljaloendis ühte järgmistest.

 • Väljal Valige aruandesse lisatavad väljad tühjendage selle välja märkeruut, mille soovite eemaldada.

  Märkus.    Kui tühjendate välja nime kõrval oleva märkeruudu, eemaldatakse väli aruandes kõikjalt, kus see esines.

 • Paigutusealal klõpsake välja, mille soovite eemaldada, ja siis käsku Eemalda väli.

 • Paigutusealal klõpsake eemaldatavat välja ja lohistage hiireklahvi all hoides väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist välja.

Vaikimisi värskendatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis tehtud muudatused aruande paigutuses automaatselt. Jõudluse parandamiseks suuremahuliste välisandmetega töötamisel saate aktiveerida ajutiselt käsitsivärskendusrežiimi. Selles režiimis saate välju PivotTable-liigendtabeli väljaloendisse kiiresti lisada, neid teisaldada ja sealt eemaldada.Kuid aruannet ei saa kasutada enne, kui aktiveerite uuesti automaatvärskendusrežiimi.

 1. Käsitsi värskendamine PivotTable-liigendtabeli PivotTable-liigendtabeli väljaloendi allservas lubamiseks märkige ruut Defer paigutus värskendada .

  Ettevaatlik    Pärast aruande küljendus määramine käsitsi värskendamine, sulgemist PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, väljade üksnes vaadata, muuta või väljumist Exceli hüljatakse kõik PivotTable-liigendtabeli ilma kinnituse tehtud paigutuse muudatused.

 2. PivotTable-liigendtabeli väljaloendis välja paigutuse muudatused, ja klõpsake värskendamine käsitsi värskendada PivotTable-liigendtabeli paigutust.

 3. Kui olete aruande paigutuse muutmise väljaloendis lõpetanud, tühjendage automaatvärskenduse aktiveerimiseks märkeruut Viivita paigutuse värskendusega.

Märkus    PivotTable-liigendtabeli automaatne värskendamine töövihiku avamisel iga kord, kui algab.

PivotTable-liigendtabeli loomisel kuvab Excel PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, et saaksite PivotTable-liigendtabelisse välju lisada, neid vastavalt vajadusele ümber korraldada ja ümber paigutada või väljad PivotTable-liigendtabelist eemaldada. Vaikimisi kuvatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis kaks jaotist:

 • ülemine väljajaotis väljade lisamiseks PivotTable-liigendtabelisse ja nende eemaldamiseks sealt

 • alumine paigutuse jaotis väljade ümberkorraldamiseks ja -paigutamiseks.

  PivotTable Field list

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi saate dokkida ükskõik kummale Exceli aknapoolele ja muuta selle suurust horisontaalselt. PivotTable-liigendtabeli väljaloendit saate ka lahti dokkida, sel juhul saate muuta selle suurust nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

Kui PivotTable-liigendtabeli väljaloend pole kuvatud, klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

Kui sulgete PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, saate selle uuesti kuvada. Juhtelemendi – klõpsake PivotTable-liigendtabeli ja seejärel klõpsake nuppu Kuva väljaloend. Võite klõpsata ka Väljaloendi menüü PivotTable-liigendtabeli analüüs .

Kui te ei näe välju, mida soovite kasutada PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, värskendage PivotTable-liigendtabeli kuvamiseks, mis tahes uusi välju, arvutatud väljade, mõõtude, arvutatud mõõdud või dimensioonid, mille olete lisanud pärast viimast toimingut: PivotTable-liigendtabeli analüüs > Värskenda.

Väljade paigutuse loomiseks kasutage järgmiseid juhiseid väljade Väärtus, Nimi ja Dimensioon teisaldamiseks väljajaotisest neljale paigutuse jaotises olevale aruandealale.

 • Väärtuseväljad.    Kui märgite ainult numbrilise välja ruudu, teisaldatakse see väli vaikimisi alale Väärtused.

 • Rea- ja veerusildid.    Aladele Aruande filter, Reasildid ja Veerusildid saab välja lisada ainult üks kord (nii arvuliste kui ka mitte arvuliste andmetüüpide puhul). Kui proovite lisada sama välja mitu korda (nt paigutusejaotises nii alale Reasildid kui ka alale Veerusildid), siis väli eemaldatakse automaatselt algselt alalt ja lisatakse uuele alale.

 • Mõõdud    Online Analytical Processing (OLAP) andmeallika on sageli palju väljad (või mõõdud) hierarhias erinevate dimensioonide korras, hierarhiad ja tasemed. Klõpsake nuppu Laienda Väli Pluss ja ahendada välja Miinus nupud, kuni kuvatakse väljad, mida soovite.

  Hierarhiaid, atribuute ja nimelisi komplekte saate teisaldada ainult aladele Reasildid, Veerusildid ja Aruandefiltrid.

  Alale Väärtused saate teisaldada ainult mõõtmeid, arvutatud mõõtmeid ja tootluse võtmenäitajaid (Key Performance Indicators – KPI).

Kui loote PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi, olete valmis lisage väljad, mis sisaldavad andmeid, mida soovite aruandes kuvada. Te tavaliselt ühe välja valimiseks iga jaotise paigutus. Siiski teatud välja erinevate väärtuste kuvamiseks võite sisestada ka mitu eksemplari väli alale väärtused .

Kui PivotTable-liigendtabeli välise andmeallikaga, mis sisaldab palju andmeid on ühendatud, saate filtreerida üks või mitu välja enne väljade lisamiseks aruanne, mis võib aidata vähendada aega kulub värskendada aruande.

PivotTable-liigendtabelisse või PivotChart-liigenddiagrammi väljade lisamiseks saate PivotTable-liigendtabeli väljaloendis teha ühte järgmistest.

 • Mõne välja paigutada paigutusejaotise kastis PivotTable-liigendtabeli väljad määratud ala valige väli, mida soovite ruut. Väljade saate hiljem ümberkorraldamiseks kui soovite.

  Märkus    Vaikimisi väljad lisatakse alale Reasildid , arvulised väljad lisatakse alale väärtused ning Online Analytical Processing (OLAP) kuupäeva ja kellaajahierarhiad alale Veerusildid .

 • Lohistage väli ala paigutus jaotises PivotTable-liigendtabeli väljad dialoogiboksis klõpsake ja hoidke välja ja seejärel lohistage väli jaotise paigutus jaotis, mida soovite.

PivotTable-liigendtabeli andmed Exceli töölehel või välisandmete mitte - Online Analytical Processing OLAP-andmeallika põhjal, võite lisada sama väli rohkem kui üks kord alale väärtused . Saate seda teha, kas andmetüüp on arvuline või mittearvulise. Näiteks soovite võrrelda arvutused-kõrvuti, nt bruto- ja kasum veerised, miinimum- ja sales, või kliendi loendab ja klientide arv protsent.

 1. Klõpsake dialoogiboksis PivotTable-liigendtabeli väljad PivotTable-liigendtabeli väljaloendi ja hoidke välja ja lohistage paigutusejaotise alale väärtused .

 2. Korrake esimeses juhises kirjeldatud toimingut, kuni olete loonud sellest väljast soovitud arvu eksemplare kuvamiseks väljal Väärtus.

 3. PivotTable-liigendtabelis saate välja iga eksemplari jaoks muuta selle kokkuvõttefunktsiooni või kohandatud arvutusviisi.

  Näpunäide.    Saate muuta ka kopeeritud ise PivotTable-liigendtabeli väljade nimi.

Märkused    

 • Kui lisate alale Väärtused mitu välja (ükskõik kas sama välja mitu eksemplari või erinevad väljad), lisab väljaloend automaatselt sildi Väärtusteveerg alale Väärtused. Seda välja saate kasutada välja üles- ja allapoole teisaldamiseks alal Väärtused. Sildi Väärtusteveerg saate teisaldada isegi alale Veerusildid või alale Reasildid. Kui silti Väärtusteveerg ei saa teisaldada alale Aruandefiltrid.

 • Aladele Aruande filter, Reasildid ja Veerusildid saab välja lisada ainult üks kord (nii arvuliste kui ka mitte arvuliste andmetüüpide puhul). Kui proovite lisada sama välja mitu korda (nt paigutusejaotises nii alale Reasildid kui ka alale Veerusildid), siis väli eemaldatakse automaatselt algselt alalt ja lisatakse uuele alale.

 • Teine võimalus lisada sama väli alale väärtused on (nimetatakse ka arvutatud väli) valem, mis kasutab sama välja valemi abil.

Välja eemaldamiseks tehke PivotTable-liigendtabeli väljaloendis ühte järgmistest.

 • Tühjendage dialoogiboksis PivotTable-liigendtabeli väljad ruut välja, mille soovite eemaldada.

  Märkus.    Kui tühjendate välja nime kõrval oleva märkeruudu, eemaldatakse väli aruandes kõikjalt, kus see esines.

 • Paigutusealal klõpsake eemaldatavat välja ja lohistage hiireklahvi all hoides väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist välja.

PivotTable-liigendtabeli loomisel kuvab Excel PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, et saaksite PivotTable-liigendtabelisse välju lisada, neid vastavalt vajadusele ümber korraldada ja ümber paigutada või väljad PivotTable-liigendtabelist eemaldada. Vaikimisi kuvatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis kaks jaotist:

 • ülemine väljajaotis väljade lisamiseks PivotTable-liigendtabelisse ja nende eemaldamiseks sealt

 • alumine paigutuse jaotis väljade ümberkorraldamiseks ja -paigutamiseks.

PivotTable-liigendtabeli väljaloendi avamiseks paremklõpsake PivotTable-liigendtabeli ja seejärel klõpsake käsku Kuva väljaloend.

Kui te ei näe välju, mida soovite kasutada PivotTable-liigendtabeli väljaloendi värskendamine PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi kuvamiseks, mis tahes uusi välju, arvutatud väljade, mõõtude, arvutatud mõõdud või dimensioonid, mille olete lisanud pärast viimast toimingut. Selleks, et PivotTable-liigendtabeli paremklõpsake ja valige Värskenda.

Väljade paigutuse loomiseks kasutage järgmiseid juhiseid väljade Väärtus, Nimi ja Dimensioon teisaldamiseks väljajaotisest neljale paigutuse jaotises olevale aruandealale.

 • Väärtused    Kui valite Vaikimisi märkige ruut ainult arvulised välja puhul, teisaldatakse see alale väärtused .

 • Read ja veerud    Saate lisada välja ainult üks kord, kas filtrid, RIDADEvõi veergude alasse, kas andmetüüp on arvuline või mittearvulise. Kui proovite lisada sama väli rohkem kui üks kord – näiteks selleks, et RIDADE ja veergude alad paigutusejaotise – välja jäetud algse ala automaatselt ja sellele uus ala.

Kui loote PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi, olete valmis lisage väljad, mis sisaldavad andmeid, mida soovite aruandes kuvada. Te tavaliselt ühe välja valimiseks iga jaotise paigutus. Siiski teatud välja erinevate väärtuste kuvamiseks võite sisestada ka mitu eksemplari väli alale väärtused .

Kui PivotTable-liigendtabeli välise andmeallikaga, mis sisaldab palju andmeid on ühendatud, saate filtreerida üks või mitu välja enne väljade lisamiseks aruanne, mis võib aidata vähendada aega kulub värskendada aruande.

PivotTable-liigendtabelisse või PivotChart-liigenddiagrammi väljade lisamiseks saate PivotTable-liigendtabeli väljaloendis teha ühte järgmistest.

 • Mõne välja paigutada paigutusejaotise kastis Valige väljad määratud ala valige väli, mida soovite ruut. Väljade saate hiljem ümberkorraldamiseks kui soovite.

  Märkus.: Vaikimisi väljad lisatakse alale read , arvulised väljad lisatakse alale väärtused ning Online Analytical Processing (OLAP) kuupäeva ja kellaajahierarhiad alale veerud .

 • Soovite mõne välja paigutada paigutusejaotise kastis Valige väljad kindlale alale viige kursor välja nime, ja klõpsake punane rippnoolt välja nameclick välja nimi kõrval ja klõpsake alale Aruandefilter teisaldamine , Liikumine alale veerusilt, teisaldamine reasiltidevõi väärtused.

 • Välja lohistamiseks paigutusjaotise alale klõpsake väljal Valige aruandesse lisatavad väljad soovitud välja ja lohistage see hiireklahvi all hoides väljajaotisest soovitud paigutuse jaotisesse.

PivotTable-liigendtabeli andmed Exceli töölehel või välisandmete mitte - Online Analytical Processing OLAP-andmeallika põhjal, võite lisada sama väli rohkem kui üks kord alale väärtused . Saate seda teha, kas andmetüüp on arvuline või mittearvulise. Näiteks soovite võrrelda arvutused-kõrvuti, nt bruto- ja kasum veerised, miinimum- ja sales, või kliendi loendab ja klientide arv protsent.

 1. Klõpsake väljal Vali väljad PivotTable-liigendtabeli väljaloendi klõpsake ja hoidke välja ja lohistage see paigutus jaotises alale väärtused .

 2. Korrake esimeses juhises kirjeldatud toimingut, kuni olete loonud sellest väljast soovitud arvu eksemplare kuvamiseks väljal Väärtus.

 3. PivotTable-liigendtabelis saate välja iga eksemplari jaoks muuta selle kokkuvõttefunktsiooni või kohandatud arvutusviisi.

  Näpunäide.: Saate muuta ka kopeeritud ise PivotTable-liigendtabeli väljade nimi.

Märkused: 

 • Kui lisate alale Väärtused mitu välja (ükskõik kas sama välja mitu eksemplari või erinevad väljad), lisab väljaloend automaatselt sildi Väärtusteveerg alale Väärtused. Seda välja saate kasutada välja üles- ja allapoole teisaldamiseks alal Väärtused. Sildi Väärtusteveerg saate teisaldada isegi alale Veerusildid või alale Reasildid. Kui silti Väärtusteveerg ei saa teisaldada alale Aruandefiltrid.

 • Aladele Aruande filter, Reasildid ja Veerusildid saab välja lisada ainult üks kord (nii arvuliste kui ka mitte arvuliste andmetüüpide puhul). Kui proovite lisada sama välja mitu korda (nt paigutusejaotises nii alale Reasildid kui ka alale Veerusildid), siis väli eemaldatakse automaatselt algselt alalt ja lisatakse uuele alale.

 • Teine võimalus lisada sama väli alale väärtused on (nimetatakse ka arvutatud väli) valem, mis kasutab sama välja valemi abil.

 • PivotTable-liigendtabeli väljaloendi, klõpsake väljal Vali väljad välja nime, hoidke kursorit ja seejärel punane rippnoolt välja nime kõrval nuppu ja valige Filter.

Loendis Väljad PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi väljad saate olemasolevaid välju ümber korraldada või nende väljade paigutuse, kasutades ühte neljast paigutusejaotise allosas:

PivotTable-liigendtabel

Kirjeldus

FILTRID

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

VEERUD

Kasutatakse väljade kuvamiseks veergudena aruande ülaservas. Allpool asetsev veerg pesastatakse teise kohe selle kohal asuvasse veergu.

READ

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

VÄÄRTUSED

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

PivotChart-liigenddiagramm

Kirjeldus

FILTRID

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

LEGENDI (SARJAD)

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi legendis.

TELJE (CAEGORIES)

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi teljena.

VÄÄRTUSED

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

PivotTable-liigendtabeli väljade ümberkorraldamiseks klõpsake välja nime ühes alad ja valige üks järgmistest käskudest.

Nihuta üles

Väli nihutatakse ühe positsiooni võrra ülespoole.

Nihuta alla

Väli nihutatakse ühe positsiooni võrra allapoole.

Nihuta algusse

Väli nihutatakse ala algusesse.

Nihuta lõppu

Väli nihutatakse ala lõppu.

Teisalda aruandefiltrisse

Väli teisaldatakse alale Aruandefilter.

Teisalda reasiltide hulka

Väli teisaldatakse alale Reasildid.

Teisalda veerusiltide hulka

Väli teisaldatakse alale Veerusildid.

Teisalda väärtuste hulka

Väli teisaldatakse alale Väärtused.

Väärtusevälja sätted, Väljasätted

Kuvatakse dialoogiboksis Väljasätted või Väärtusevälja sätted .

Näpunäide.: Samuti saate klõpsata ja hoida hiirenuppu all välja nime kohal ning lohistada seejärel välja väljajaotisest ja paigutusejaotisesse ja vastupidi ning erinevate alade vahel.

Väljaloendis mõne välja eemaldamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake väljal Vali väljad tühjendage ruut välja, mille soovite eemaldada.

  Märkus.: Märkeruudu tühjendamine eemaldab kõik eksemplarid välja aruanne.

 • Paigutusealal klõpsake välja, mille soovite eemaldada, ja siis käsku Eemalda väli.

 • Paigutusealal klõpsake eemaldatavat välja ja lohistage hiireklahvi all hoides väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist välja.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Vt ka

PivotTable-liigendtabeli loomine

Väljaloendi kasutamine väljade korraldamiseks PivotTable-liigendtabelis

PivotChart-liigendtabeli loomine

Andmete filtreerimine tükeldite abil

PivotTable-liigendtabeli ajaskaala loomine kuupäevade filtreerimiseks

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×