Andmete kogumine meilisõnumitega

Programm Microsoft Office Access 2007 võimaldab hõlpsalt koguda andmeid inimestelt üle maailma (nt müügimeeskonna liikmetelt, küsitluse osalistelt või kontaktisikutelt. Programm Office Access 2007 kasutab andmesisestusvormi sisaldavate meilisõnumite loomiseks programmi Microsoft Office Outlook 2007. Kui vastuvõtjad täidavad vormid ja saadavad need tagasi, töödeldakse vastused vastavalt teie määratlustele. Näiteks kui valite vastuste automaattöötluse, liidetakse vormi sisu vastuse saabumisel sisendkausta kohe andmebaasi asjakohasele tabelile. Uus funktsioon, mille nimi on andmete meilisõnumitega kogumise viisard, võib säästa tunde, mida kulutaksite kasutajate asemel vormile andmete sisestamiseks.

Selle artikli teemad

Millal kasutada andmete kogumist

Enne kui alustate

Viisardi etapid

Pärast meilisõnumi saatmist

Andmete kogumine meilisõnumitega

Millal kasutada andmete kogumist

Järgmises loendis kirjeldatakse mõnda olukorda, milles kasutada andmekogumise funktsiooni.

 • Küsitlused     – soovite viia läbi küsitluse ja koguda selle tulemused Accessi. Esmalt loote andmete salvestamiseks vajalike tabelitega Accessi andmebaasi. Seejärel kasutate väljadena kujundatud küsimusi sisaldava vormi loomiseks viisardit ja saadate selle meilisõnumiga küsitluse osalistele. Kui osalised vastavad, kantakse nende vastused otse andmebaasis määratud tabelisse.

 • Olekuaruanded     – olgu tegemist viimase laoseisu andmetega või ootel olevate probleemide ajakohase teabega, teie kollektiiv saab regulaarselt saata teile praegusi andmeid sisaldavaid meilisõnumeid.

 • Ürituste korraldamine     – korraldades üritust (nt konverentsi või koolitust), saate kontaktteabe, reisi ja hotelli eelistuste kogumiseks saata meilisõnumiga ühe või mitu vormi. Kui valite vastuste automaatse töötlemise, saavad osalejad oma eelistusi muuta igal ajal, ilma teie teavitamiseta ja teil on otsuse tegemiseks alati värskeimad andmed.

Et muuta andmesisestusvormide loomine ja meilisõnumiga saatmine teie jaoks lihtsamaks, saate kasutada meilisõnumitega andmete kogumise viisardit, mis juhatab teid läbi protsessi põhietappide, aidates sh määrata, kuidas vastuseid sisendkausta saabumisel töödeldakse.

Lehe algusesse

Enne kui alustate

Kui soovite koguda andmeid meilisõnumitega esmakordselt, täitke andmekogumisprotsessi edukaks läbiviimiseks järgmised juhised.

 1. Veenduge, et arvutis on installitud järgmised rakendused.

  • Office Access 2007     – Viisard andmete kogumiseks meilisõnumitega on saadaval ainult rakenduses Office Access 2007.

  • Office Outlook 2007     – meilisõnumite saatmiseks kasutatavas arvutis peab olema installitud ja konfigureeritud rakendus Office Outlook 2007. Kui Outlook on installitud, kuid pole veel konfigureeritud, käivitage Outlook ja järgige Outlooki käivitusviisardi juhiseid. Abi saamiseks vt Outlooki spikrit.

  • Microsoft Office InfoPath 2007 (valikuliselt)     – andmesisestusvormi loomisel saate valida lihtsa, HTML-vormingus vormi või hõlpsamini kasutatava vormi, mis on loodud rakendusega InfoPath. Kui rakendust Office InfoPath 2007 või selle uuemat versiooni pole arvutisse installitud või kui te pole kindel, et kõigil teie sõnumite vastuvõtjatel on installitud Office InfoPath 2007 või selle uuem versioon, peaksite valima HTML-vormi.

   Märkus.: Pidage meeles, et vorm andmete kogumiseks meilisõnumiga pole Accessi vorm. Viisard loob selleks erivormi, mis põhineb teie HTML- või InfoPath-vormingu valikul.

 2. Veenduge, et meilisõnumite adressaatide arvutites on installitud järgmised rakendused. Ilma eeltingimuseks oleva tarkvarata pole kasutajatel võimalik vorme vaadata ega redigeerida.

  • HTML-vormingut toetav meiliklientrakendus     – kui saadate HTML-vormi, peab adressaadil olema installitud HTML-vormingut toetav meiliprogramm.

  • Rakendused Office Outlook 2007 ja Office InfoPath 2007 (mõlemad on valikulised)     – kui saadate InfoPath-vormi, peab adressaadil olema selle vaatamiseks ja redigeerimiseks installitud nii Office Outlook 2007 kui ka Office InfoPath 2007.

 3. Määrake sihtandmebaas. Sihtandmebaas võib olla kas mdb- või accdb-vormingus. Lisaks toetatakse mde- ja accde-faile.

  Kui te ei soovi kasutada olemasolevat andmebaasi, tuleb luua uus.

 4. Määrake või looge tabelid, mida soovite asustada teie sõnumi vastustest pärit andmetega. Kui kogute andmeid olemasolevate tabelite jaoks, veenduge et tabelid pole kirjutuskaitstud ja teil on nende sisu lisamiseks ja värskendamiseks vajalikud õigused.

  Lisateavet tabelite loomise kohta vt teemast Andmebaasitabelite loomine.

  Märkus.: 

  • Järgmise andmetüübiga väljade andmeid ei saa meilisõnumitega koguda:

   • Manus

   • Automaatnumber

   • Mitmeväärtuseline väli

   • OLE

  • Kui andmekogumise toiminguga asustatakse mitu tabelit, tuleb luua valikupäring ja kasutada seda vormi kirjeallikana. Veenduge, et päring hõlmab kõiki vajalikke alustabelite välju. Olemasoleva päringu kasutamisel veenduge, et päring pole kirjutuskaitstud ja teil on selle sisu lisamiseks ja värskendamiseks vajalikud õigused. Lisateavet mitme tabeli põhise päringu loomise kohta vt teemast Mitmiktabelitel põhinevate päringute loomine.

 5. Enamasti on võimalik otsustada, kas salvestada kogutud andmed uute kirjetena või kasutada andmeid olemasolevate kirjete värskendamiseks. Järgmistes olukordades on võimalik salvestada andmeid vaid uute kirjetena.

  • Andmeid kogutakse mitme tabeli asustamiseks.

  • Alustabelil pole primaarvõtme välja. Primaarvõtme väärtused on vajalikud iga vastuse vastendamiseks olemasoleva kirjega. Kui sihttabelil puudub primaarvõtmeväli, lisage see nüüd või määrake olemasolev kordumatute väärtustega väli primaarvõtmeks.

  • Alustabelis pole ühtegi kirjet. Tühja tabeli puhul eeldab viisard, et soovite kirjed lisada.

  • Adressaatide meiliaadresse ei salvestata andmebaasi väljadena. Andmete kogumisel kirjete uuendamiseks pole aadresse võimalik viisardi loodud sõnumile käsitsi lisada. Aadressiväli peab olema sihttabelis või sihttabeliga seost omavas tabelis. Näiteks kui kogute andmeid tabeli Tellimused kirjete uuendamiseks, peavad aadressid olema salvestatud väljadena kas tabelis Tellimused või sellega seotud tabelis (nt tabelis Kliendid).

Lehe algusesse

Viisardi etapid

Nüüd olete valmis käivitama viisardi, mis aitab häälestada andmekogumisprotsessi.

Selle teema alateemad

Viisardi käivitamine

Andmesisestusvormi tüübi valimine

Mida soovite andmetega teha

Vormi väljade valimine

Andmete töötlemisviisi valimine

Adressaatide meiliaadresside määramise viisi valimine

Meiliaadressi välja määramine

Meilisõnumi kohandamine

Meilisõnumite loomine ja saatmine

Viisardi käivitamine

 1. Avage sihtandmebaas.

 2. Üksiku tabeli asustamiseks valige navigeerimispaanil soovitud tabel. Mitme seotud tabeli asustamiseks valige nende tabelitega seotud päring.

 3. Viisardi käivitamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Kogu andmed nuppu Loo meilisõnum. Nupu pilt

  • Paremklõpsake tabelit või päringut ja klõpsake käsku Kogu ja värskenda andmeid meili teel.

   Kui tabelis pole ühtegi välja või on ainult väljad, mille tüüp on automaatnumber, OLE-objekt, manus või mitmeväärtuseline otsinguväli, siis Access kuvab teate Valitud tabelil või päringul pole ühtegi välja, mis toetaks andmete kogumist meilisõnumiga.

   Kui tabel sisaldab andmekogumist toetavaid välju, siis viisard käivitub. Viisardi esimesel lehel kuvatakse protsessi põhietapid. Kui sihttabel toetab nii andmete lisamist kui värskendamist, siis koosneb viisard kuuest põhietapist.

   Kuus põhietappi, kui sihttabel toetab nii andmete lisamist kui värskendamist

   Kui objekt toetab vaid ainult kirjete lisamist, siis tuleb läbida viis põhietappi.

   Viis põhietappi, kui sihttabel toetab vaid andmete lisamist

 4. Klõpsake nuppu Edasi.

  Viisard palub valida loodava vormi tüüp.

Andmesisestusvormi tüübi valimine

Selles etapis tuleb valida, kas loote HTML- või InfoPath-vormi. Nagu selles artiklis varem mainitud, ei saa andmete kogumiseks meilisõnumitega kasutada Accessi vormi. Selleks tuleb viisardi abil luua kas HTML- või InfoPath-vorm.

Kasutajatele saadetava andmesisestusvormi tüübi valimine

Kui teie arvutis pole rakendus InfoPath installitud, siis suvand Microsoft Office'i InfoPath-vorm pole saadaval.

Loodava vormi tüüp sõltub kahest asjaolust kasutamise lihtsus ja kas kõigi adressaatide arvutites on installitud vajalik tarkvara. InfoPath-vormi on palju hõlpsam kasutada, kuid HTML-vormiga kaasneb vähesem tarkvaravajadus.

InfoPath-vormi andmesisestuse ja -redigeerimise keskkond on parem. Lisaks saab InfoPath vormiga teha nupu Saada klõpsamisel andmete eelkontrolli, mis võimaldab kasutajal enne vastuse ärasaatmist parandada valesti sisestatud andmed.

Kokkuvõttes on InfoPath-vormil HTML-vormi ees mitu eelist, kuid HTML-vormi saab vaadata ja redigeerida iga kasutaja, kelle meiliprogramm toetab HTML-vormingut.

 1. Märkige viisardis suvand Microsoft Office'i InfoPath-vorm vaid juhul, kui kõigil adressaatidel on installitud rakendused Office InfoPath 2007 ja Office Outlook 2007. Vastasel juhul märkige suvand HTML-vorm.

 2. Klõpsake nuppu Edasi.

  Järgmisena kuvatav viisardileht sõltub sellest, kas sihtobjekt toetab andmete värskendamist. Kui objekt on mitme tabeli põhine päring või primaarvõtme väljata tabel või ühegi kirjeta tabel, siis viisard eeldab, et soovite kirjeid lisada ja palub valida vormi väljad. Kõigil muudel juhtudel palub viisard enne vormi väljade valimist määrata, kas soovite andmeid lisada või värskendada.

  Kui viisard palub valida vormi väljad, minge edasi selle artikli teema Vormi väljade valimine juurde.

Mida soovite andmetega teha

Selles etapis saate määrata, kas soovite lisada andmebaasi uued kirjed või värskendada olemasolevaid.

Kas kogute uusi andmeid või värskendate olemasolevaid?

Kasutatava vormi tüüp mõjutab ühe vastusega saadetavate uute kirjete arvu. Andmete värskendamisel määrab värskendamist vajavate kirjete arv sõnumiga kaasatavate eeltäidetud vormide arvu. Järgmisse tabelisse on koondatud võimalikud stsenaariumid.

Vormi tüüp

Lisamine või värskendamine

Tulem

HTML

Lisamine

Vastuvõtjad saavad saata iga vastusega kuni ühe kirje.

InfoPath

Lisamine

Vastuvõtjad saavad saata iga vastusega mitu kirjet. Selleks tuleb klõpsata meilisõnumi allosas nuppu Lisa rida.

Märkus.: Pärast sõnumiga kaasatavate väljade määramist kuvatakse viisardi leht, kus saate määrata mitu suvandit. Sellel lehel saate määrata Outlooki kausta, milles vastused töödeldakse ja määrata töötlemismooduse suvandid.

HTML

Värskendamine

Iga meilisõnum sisaldab ühte või mitut eeltäidetud vormi, olenevalt ühele meiliaadressile vastavate kirjete arvust. Adressaat saab kõik sõnumis sisalduvad vormid läbi vaadata ja värskendada.

InfoPath

Värskendamine

Iga meilisõnum sisaldab ühte või mitut eeltäidetud vormi, olenevalt ühele meiliaadressile vastavate kirjete arvust. Adressaat saab kõik sõnumis sisalduvad vormid läbi vaadata ja värskendada.

Lisaks saab kasutaja lisakirjete saatmiseks klõpsata meilisõnumi allosas nuppu Lisa rida. Selles artiklis allpool kirjeldatakse, kuidas takistada kasutajal lisada värskendusnõudele uusi kirjeid.

 1. Märkige viisardis suvand Ainult uue teabe kogumine või Olemasoleva teabe värskendamine.

  Pange tähele, et kui teie eesmärk on uute kirjete lisamine, siis saate tippida meiliaadressid meilisõnumi aadressiväljale sõnumi loomisel. Kui aga eesmärk on olemasolevate andmete värskendamine, siis peavad adressaatide meiliaadressid olema salvestatud alustabeli või -päringu või seotud tabeli väljana.

 2. Klõpsake nuppu Edasi.

  Viisard palub valida vormile kaasatavad väljad.

Vormi väljade valimine

Selles etapis valite vormile kaastavad väljad.

Kogutavate andmete määramine.

Üldiselt pole vajalik kaasata vormile kõik alustabeli või -päringu väljad. Sellel on siiski kaks erandit.

 • Kohustuslikud väljad     – uute kirjete kogumisel kaasab viisard automaatselt kõik väljad, mille atribuudi Nõutav väärtus on Jah. Kui kirje kasvõi üks kohustuslik väli on tühi, siis ei õnnestu Accessil kirjet tabelile lisada.

 • Mittetoetatavad failitüübid     – vormile ei saa kaasata kindlat tüüpi välju. Viisard ei toeta välju, mille tüüp on automaatnumber, manus, OLE-objekt või mitmeväärtuseline otsinguväli. Seda tüüpi välju ei kuvata viisardi loendis Tabeli väljad või Päringu väljad. Automaatnumbri väli asustatakse tabelisse kirje lisamisel automaatselt. OLE-objekti väli, manuseväli ja mitmeväärtuseline otsinguväli tuleb asustada kas andmelehe- või vormivaates, sest andmekogumise protsessiga ei saa neid väärtusi lisada.

 • Primaarvõtme väli     – järgmises tabelis on võetud kokku, millal saate kaasata vormile primaarvõtme välja.

Andmekogumise eesmärk

Andmetüüp

Kaasata vormile?

Lisamine

Automaatnumber

Ei. Primaarvõtme väli luuakse automaatselt kirje lisamisel tabelisse.

Lisamine

Mitte automaatnumber

Jah. Kasutaja saab tippida välja väärtuse kirje lisamisel. Kui määratud väärtus on juba kasutusel, siis vastust ei töödelda.

Värskendamine

Kas automaatnumber või mitte automaatnumber

Ei. Primaarvõtme väärtust ei saa vormil redigeerida. Välja kasutatakse iga vastuse vastendamiseks olemasolevate kirjetega.

 1. Topeltklõpsake loendis Tabeli väljad või Päringu väljad soovitud välju. Kõikide väljade kaasamiseks klõpsake nuppu >>.

 2. Väljade ümberkorraldamiseks loendis Meilisõnumis kaasatavad väljad kasutage üles- ja allanoole nuppe.

 3. Määrake jaotises Välja atribuudid iga kaasatava välja jaoks pealdis. Klõpsake suvandit Kirjutuskaitstud, kui värskendate andmeid ja soovite välja sisu kasutajale kuvada ilma võimaluseta neid muuta. Väli kuvatakse meilisõnumis sildiga Väli on kirjutuskaitstud. See on parim meetod olemasolevate andmete värskendamiseks.

 4. Klõpsake nuppu Edasi.

  Viisard palub määrata vastuste töötlemise viisi.

Andmete töötlemisviisi määramine

Selles etapis teete väga olulise otsuse vastuste töötlemisviisi kohta – kas kasutate automaatset või käsitsi töötlemist. Pange tähele, et käsitsi töötlus ei tähenda selles kontekstis tüütut andmesisestust andmelehe- või vormivaates. See tähendab vaid, et käivitate käsitsi eksporditoimingu kogutud andmete ülekandmiseks sihttabelisse.

Vastuste töötlemisviisi määramine.

Automaattöötlus

Kui valite vastuste automaatse töötluse nende saabumisel sisendkausta, siis Outlook ja Access ekspordivad koostööd tehes iga vastuse vormi sisu andmebaasi sihttabelitesse.

Automaatne töötlus võib säästa oluliselt aega ja vaeva. Vastused eksporditakse automaatselt, kui nende saabumisel sisendkausta on täidetud järgmised tingimused.

 • programm Outlook peab arvutis olema käivitatud. Kui Outlook pole käivitatud, alustatakse töötlust Outlooki järgmisel käivitamisel.

 • Arvutis peab olema installitud Access.

 • Andmebaas ei tohi olla parooliga kaitstud ja avatud üksikkasutusrežiimis. Andmebaasi nimi ja asukoht ei tohi olla muutunud pärast meilisõnumi saatmist.

 • Tabelite ja päringute nimed ning vormis sisalduvate väljade atribuudid ei tohi olla pärast meilisõnumi saatmist muutunud.

 • Teil peavad olema alustabelite ja -päringu sisu lisamiseks või värskendamiseks vajalikud õigused.

Kui üks või mitu tingimust pole täidetud, siis automaattöötlemine ebaõnnestub. Kui töötlemine ebaõnnestub, proovige kõik probleemid kõrvaldada ja seejärel eksportida vastused käsitsi. Kõik vastused, mis saabuvad sisendkausta pärast probleemi kõrvaldamist, töödeldakse taas automaatselt.

Ainult andmete värskendamise lubamine

Kui värskendate andmeid ja märgite ruudu Töötle vastuseid automaatselt ja lisa andmed, siis ruut Luba ainult olemasolevate andmete uuendamine pole saadaval. Märkige ruut, kui te ei soovi, et kasutaja saaks saata uusi kirjeid. Ainult uute andmete lisamisel pole ruut Luba ainult olemasolevate andmete uuendamine nähtav.

Käsitsi töötlemine

Kui soovite reguleerida, millal ja millised vastused töödeldakse, tühjendage ruut Töötle vastuseid automaatselt ja lisa andmed. Sel juhul saabuvad vastused sisendkausta, kuid neid ei kanta üle andmebaasi. Vastuse asustamiseks andmebaasi peate Outlookis käsitsi valima vastuse, paremklõpsama seda ja klõpsama kiirmenüü käsku Ekspordi andmed Microsoft Accessi.

Võimalik, et peate käsitsi töötlema ka vastused, mille automaatne töötlemine ebaõnnestus. Pärast ebaõnnestumise põhjuseks oleva probleemi kõrvaldamist tuleb käsitsi eksportida kõik olemasolevad vastused.

Enne eksporditoimingu alustamist pidage meeles järgmist.

 • Arvutis peab olema installitud rakendus Office Access 2007.

 • Kui andmebaas on parooliga kaitstud, palutakse teil eksporditoimingu alustamisel sisestada parool. Andmebaas ei tohi olla avatud üksikkasutuse režiimis ja andmebaasi nimi ning asukoht ei tohi olla muutunud pärast meilisõnumi saatmist.

 • Tabelite ja päringute nimed ning vormis sisalduvate väljade atribuudid ei tohi olla pärast meilisõnumi saatmist muutunud.

 • Teil peavad olema alustabelite ja -päringu sisu lisamiseks või värskendamiseks vajalikud õigused.

Täiendavate töötlemissuvandite määramine

 1. Kontrollige viisardi lehel Vastuste töötlemisviisi määramine vastuste talletamiseks kasutatava kausta nime. Selle andmekogumisnõude vastuste jaoks muu kausta määramiseks klõpsake kausta nime. Valige dialoogiboksis Kausta valimine muu kaust või klõpsake uue kausta loomiseks nuppu Uus. Klõpsake nuppu OK ja liikuge tagasi Accessi.

 2. Dialoogiboksi Meili teel andmete kogumise suvandid kuvamiseks klõpsake linki Vastuste automaattöötluse atribuutide seadmine.

  Dialoogiboks Meili teel andmete kogumise suvandid

  Selle dialoogiboksi abil saate määrata vastuste töötlemise viisi. Kui soovite töödelda vastuseid käsitsi, jätke järgmine etapp vahele.

 3. Kontrollige sätteid dialoogiboksis Meili teel andmete kogumise suvandid ja vajadusel muutke neid ühel viisil järgmistest ning seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Hülga nende vastused, kellele sõnumit ei saadetud     – märkige see ruut, kui soovite automaatselt töödelda vaid neid vastuseid, mida on saatnud teie sõnumi algsed adressaadid. Ülejäänud vastused salvestatakse sihtkaustas, kuid neid ei töödelda automaatselt.

  • Luba igalt adressaadilt mitu vastust     – adressaat saab saata mitu vastust. Märkige see ruut, kui soovite, et ainult iga adressaadi esimene vastus töödeldakse automaatselt. Teine ja järgmised vastused salvestatakse sihtkaustas, kuid neid ei töödelda automaatselt.

   Märkus.: See säte reguleerib ainult vastuste arvu ja mitte üksikus vastuses sisalduvate töödeldavate kirjete arvu. Teisisõnu, kui kasutate InfoPath-vormi, saab kasutaja saata ühe vastusega mitu kirjet ja Access töötleb automaatselt vastuse kõik kirjed ka siis, kui ruut pole märgitud.

  • Luba ainult olemasolevate andmete värskendamine     – kui adressaadid kasutavad andmete värskendamiseks InfoPath-vormi, saavad nad lisaks olemasolevate kirjete värskendamisele saata uusi kirjeid. Märkige see ruut, kui soovite töödelda ainult olemasolevate kirjete värskendusi.

  • Töödeldavate vastuste arv     – tippige vastuste koguarv (kõigilt adressaatidelt), mida soovite automaatselt töödelda. Kõigi vastuste automaatseks töötlemiseks sisestage tekstiväljale suur arv (nt 5000). Pärast määratud arvu täitumist saabuvad vastused salvestatakse sihtkaustas, kuid neid ei töödelda automaatselt.

  • Lõpptähtaja kuupäev ja kellaaeg     – määrake meilisõnumi vastuste automaatse töötlemise lõpetamise tähtaeg. Pärast seda kuupäeva ja kellaaega saabuvad vastused salvestatakse sihtkaustas, kuid neid ei töödelda automaatselt.

   Märkus.: Suvandite muutmiseks hilisemal kuupäeval klõpsake menüü Välisandmed jaotises Andmete kogumine nuppu Halda vastuseid. Valige dialoogiboksis Andmekogumissõnumite haldus sõnum, mille sätteid soovite muuta ja seejärel klõpsake nuppu Sõnumisuvandid. Dialoogiboksis tehtavad muudatused mõjutavad kõiki sellele sõnumile edaspidi saabuvaid vastuseid.

 4. Klõpsake nuppu OK ja seejärel nuppu Sule.

  Järgmine etapp sõltub sellest, kas lisate andmeid või värskendate neid. Uute kirjete lisamisel jätkake järgmise teema juhistega. Andmete kogumisel olemasolevate kirjete värskendamiseks siirduge alateema Meiliaadressi välja määramine juurde.

Adressaatide meiliaadresside määramise viisi valimine

Ainult uue teabe kogumisel saate meiliaadressi määrata kahel moodusel.

Meilisõnumi adressaatide valimine.

 • Tippides aadressid ühekaupa viisardi loodud meilisõnumisse või valides aadressid aadressiraamatust.

 • Kasutades praeguse andmebaasi välja, mis sisaldab meiliaadresse. Väli peab olema alustabeli või -päringu või sellega seotud tabeli väli.

Andmete kogumisel olemasolevate kirjete värskendamiseks seda dialoogiboksi ei kuvata, sest sel juhul peavad adressaatide meiliaadressid olema saadaval andmebaasi väljadena.

 1. Valige viisardis soovitud suvand.

 2. Klõpsake nuppu Edasi.

  Kui otsustasite sisestada meiliaadressid ise, siirduge teema Meilisõnumi kohandamine juurde. Kui otsustasite kasutada andmebaasi välja, jätkake järgmise teema juhiste järgi.

Meiliaadressi välja määramine

Selles etapis saate määrata adressaadi meiliaadressi sisaldava välja.

Adressaadi meiliaadressi sisaldava andmebaasivälja määramine.

 • Kui väli on praeguses tabelis või päringus, märkige raadionupp Praegune tabel või päring, valige ripploendist väli ja klõpsake nuppu Edasi.

 • Kui adressaadi meiliaadressi sisaldav väli pole praeguses tabelis või päringus, kasutage järgmist toimingut.

  1. Märkige raadionupp Seostatud tabel.

  2. Valige ripploendist praeguse tabeli väli, mis on seotud teise tabeli aadresse sisaldava väljaga. See on tavaliselt ID-väli.

  3. Tehke ühte järgmistest.

   • Kui valitud väli on seotud ainult tabeliga, kuvatakse veel üks ripploend. Valige meiliaadresse sisaldav väli.

   • Kui valitud väli on seotud mitme tabeliga, kuvatakse veel kaks ripploendit. Esimeses loendis saate valida meiliaadresse sisaldava tabeli Teises loendis saate valida välja.

  4. Klõpsake nuppu Edasi.

Seotud tabelid on need, mille vahel on määratletud seosed. Andmebaasi seoste kuvamiseks või redigeerimiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuva/peida nuppu Seosed. Nupu pilt

Lisateavet seoste kohta vt teemadest Tabeliseoste juhend või Seose loomine, redigeerimine või kustutamine.

Kui otsustate kasutada aadressivälja, pole meilisõnumit võimalik Outlookis enne saatmist vaadata või kohandada. seda saate teha viisardis. Järgmises etapis kuvab viisard sõnumi vaiketeema ja -keha ja te saate seda kohandada.

Meilisõnumi kohandamine

Selles etapis saate kontrollida sõnumi osi ja teha vajalikud muudatused.

Meilisõnumi kohandamine

 1. Tehke väljadel Teema ja Sissejuhatus soovitud muudatused.

 2. Kui otsustasite kasutada andmebaasi väljale salvestatud meiliaadresse, saate sel lehel teha lisavaliku. Märkige üks jaotise Lisa adressaatide meiliaadressid väljale suvanditest. Kasutajad saavad meilisõnumi sõltumata valitud suvandist. Kui otsustate sisestada meiliaadressid rakenduses Microsoft Office Outlook, pole see valik saadaval.

 3. Klõpsake nuppu Edasi.

Meilisõnumi loomine ja saatmine

Viisard kuvab lehe, mis teatab, et saate nüüd luua sõnumi ja kirjeldab, kuidas kontrollida nupu Halda vastuseid abil sõnumi olekut.

Meilisõnumi loomine

Lehel võidakse kuvada mõned hoiatused. Järgmistes tabelites kirjeldatakse võimalikke hoiatusi ning vastavaid meetmeid.

Hoiatus

Kirjeldus

Lahendus

Mõne kirje määratud väli ei sisalda kehtivat meiliaadressi. Nendele ridadele andmeid ei tagastata.

Valitud meiliaadressi väli sisaldab tühiväärtusi.

Kui soovite koguda andmeid kõigi kirjete jaoks, väljuge viisardist ja asendage tühiväärtused meiliaadressidega. Seejärel käivitage viisard uuesti.

Andmebaas on praegu lukustatud üksikkasutuseks. Automaattöötlus ei õnnestu kuni lukustuse vabastamiseni.

Andmebaas on praegu avatud üksikkasutuse režiimis.

Kui valisite vastuste automaattöötlemise, siis töötlus ebaõnnestub, sest Access ei saa lisada või värskendada üksikkasutuseks lukustatud andmebaasi. Sulgege andmebaas ning avage kohe pärast sõnumi saatmist uuesti mitte-üksikkasutuse režiimis.

Need meilisõnumid võivad sisaldada salajasi või delikaatseid andmeid.

Kogute andmeid olemasolevate kirjete värskendamiseks ning saadetav vorm on eeltäidetud olemasolevate andmetega.

Kui vormi mõned väljad sisaldavad delikaatseid andmeid, naaske viisardi etappi, kus valisite väljad ning eemaldage vormilt delikaatseid andmeid sisaldavad väljad.

Järgmised etapid sõltuvad sellest, kas määrate meiliaadressid ise või kasutate andmebaasi tabelisse salvestatud aadresse.

Aadresside määramine Outlooki meilisõnumis

Selle stsenaariumi puhul sisestate meiliaadressid Outlookis ja saate sõnumeid enne nupu Saada vajutamist eelnevalt vaadata ja kohandada.

 1. Jätkamiseks klõpsake nuppu Loo.

  Kuvatakse andmesisestusvormi sisaldav Outlooki sõnum. Sõnumi keha sisaldab lühitutvustust ja juhtelementide ning vihjetega vormi. Tungivalt soovitatav on mitte teha sõnumi kehas ühtegi muudatust. Kui vormi liigendust muudetakse, võib vastuse töötlemine ebaõnnestuda.

 2. Tippige väljadele Adressaat, Koopia või Salakoopia adressaatide meiliaadressid. Aadresside valimiseks aadressiraamatust saate klõpsata nuppe Adressaat, Koopia või Salakoopia.

 3. Klõpsake nuppu Saada.

Andmebaasis salvestatud aadressiväljade kasutamine

Selle stsenaariumi puhul olete sõnumit juba eelvaates vaadanud ja kohandanud. Nüüd saate filtreerida meiliaadressi välja nii, et valitud oleksid vaid nende kasutajate aadressid, kellele meilisõnum saadetakse.

 1. Klõpsake lehe Meilisõnumite saatmine adressaatidele kuvamiseks nuppu Edasi.

  Meilisõnumi saatmine adressaatidele

 2. Soovitud meiliaadresside valimiseks märkige vastavad ruudud.

 3. Klõpsake nuppu Saada.

  Kui mõned aadressivälja väärtustest pole kehtivad meiliaadressid, kuvatakse kehtetute aadresside loendiga dialoogiboks. Sellisel juhul märkige loendis olevad aadressid üles, klõpsake nuppu Välju, kontrollige aadressid üle ja proovige saata sõnumit uuesti. Lisateavet sõnumite uuesti saatmise kohta vt teemast Andmekogumise meilisõnumi uuesti saatmine.

Sellega olete viinud lõpule suurema osa meilisõnumiga andmete kogumisega seotud tööst. Kui valisite vastuste automaatse töötlemise ja tõrkeid ei teki, siis kantakse andmed üle sihtandmebaasi ilma teie edasise osalemiseta.

Kui aga valisite vastuste käsitsi töötlemise või kui tekib tõrge, tuleb teil edasi tegutseda. Lisateavet vastuste käsitsi töötlemise, tõrkeotsingu ja andmekogumissõnumite ning vastuste haldamise kohta vt järgmisest alateemast.

Lehe algusesse

Pärast meilisõnumi saatmist

Meilisõnumile vastamiseks klõpsab iga adressaat nuppu Vasta, täidab vormil nõutud teabeväljad ja klõpsab nuppu Saada. Selles teemas kirjeldatakse, kuidas vastuseid üle vaadata ja mida teha, kui mõni neist on valesti töödeldud.

Selle teema alateemad

Vastuste vaatamine

Vastuste automaattöötluse kontrollimine ja tõrkeotsing

Vastuste käsitsi töötlemine ja tõrkeotsing

Andmekogumise meilisõnumi uuesti saatmine

Vastuste haldamise ja sõnumisuvandite muutmise kohta lisateabe saamiseks vt linke jaotises Vt ka.

Vastuste vaatamine

Sõltumata sellest, millise vastuste töötlemise mooduse valisite, võib teid huvitada, kes teie sõnumile vastas ning võite soovida avada vastuseid käsitsi. Vastuste vaatamiseks tehke järgmist.

 1. Aktiveerige Outlook ja sirvige andmekogumise meilisõnumi vastuste sihtkausta.

  Näpunäide.: Kui olete unustanud kausta nime, klõpsake Accessi menüü Välisandmed jaotise Andmete kogumine nuppu Halda vastuseid. Dialoogiboksis Andmekogumissõnumite haldus veeru Outlooki kaust leiate soovitud meilisõnumi vastuste real kausta nime.

 2. Vastuse avamiseks topeltklõpsake seda Outlookis. Vorm kuvatakse sellisel kujul, nagu saatja selle täitis.

Access ei töötle vastuseid algsele vastusesõnumile. Seetõttu, kui vastajate üks või mitu vormi on tühjad, poolikult või valesti täidetud, tuleb neile kasutajatele saata algne meilisõnum uuesti, mitte vastata nupu Vasta abil.

Samuti, kui soovite vastust veel kelleltki, tuleb neile saata esialgne sõnum uuesti, mitte saata seda edasi. Lisateavet vt teemast Andmekogumise meilisõnumi uuesti saatmine.

Vastuste automaattöötluse kontrollimine ja tõrkeotsing

Kui valite vastuste automaattöötluse, tehke vastuste õige töötlemise tagamiseks järgmist.

 • Kontrollige iga vastuse veergude Järeltegevuse lipp, Andmete kogumise olek ja Kategooriad väärtused.

  Näpunäide.: Kui vaates ei kuvata veerge Järeltegevuse lipp, Andmete kogumise olek ja Kategooriad, saate need lisada dialoogiboksis Väljade valija. Paremklõpsake veerupäist ja klõpsake nuppu Väljade valija. Lohistage dialoogiboksist Väljade valija soovitud väljad olemasolevast veerupäisest vasakule või paremale ja kukutage sinna.

  Kui Outlooki kaustas on lipu Järeltegevuse lipp väärtuseks Andmekogumistoiming oli edukas, veerg Andmete kogumise olek on tühi ja veerus Kategooriad on roheline indikaator, siis on vastus edukalt töödeldud.

 • Peale selle saate üle vaadata sihttabelite sisu ja kontrollida, kas kogutud andmed on salvestatud uute kirjetena või olemasolevate kirjete värskendusena.

Kui kahtlustate, et vastust ei töödeldud automaatselt, kontrollige, kas kõik töötlemiseks vajalikud eeltingimused olid täidetud. Vt ülalpool selle artikli teemat Automaattöötlus. Seejärel proovige järgmises tabelis olevaid ettepanekuid. Enamike ettepanekute kohaselt tuleb esmalt kõrvaldada probleem ja seejärel eksportida vastus käsitsi. Lisateabe saamiseks käsitsi eksportimise kohta vt järgmist alateemat Vastuste käsitsi töötlemine ja tõrkeotsing.

Probleem

Põhjus

Lahendus

Vastus asub Outlooki kaustas, kuid seda pole töödeldud. Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse olek Töötlemata sõnum.

Kontrollige dialoogiboksis Meilisõnumiga andmekogumise suvandid sõnumi suvandeid. Sätetega on määratud kas vastuste käsitsi töötlemine või kindlate vastuste automaattöötlemise vältimine.

Näpunäide.: Suvandite kuvamiseks klõpsake Accessi menüü Välisandmed jaotises Andmete kogumine nuppu Halda vastuseid. Valige dialoogiboksis soovitud sõnum ja klõpsake nuppu Sõnumi suvandid.

Eksportige vastus käsitsi.

Et tagada seni saabumata vastuste automaatne töötlemine, muutke dialoogiboksi suvandeid.

Lisateavet suvandite kontrollimise ja muutmise kohta vt teemast Meilisõnumiga andmekogumise suvandid .

Vastasin ühele enda sõnumitest, kuid seda ei töödelda.

Enda sõnumile vastamiseks on vajalik pisut teistsugune protseduur.

Saabunud sõnumile vastamise asemel täitke kaustas Saadetud oleva saadetud sõnumi vorm. Sirvige kausta Saadetud ja avage sõnum. Klõpsake nuppu Vasta, täitke vorm ja klõpsake nuppu Saada.

Vastus ei lähe õigesse kausta.

Sihtkausta lähevad vaid sõnumi algsed vastused.

Vastuseid oma sõnumitele (välja arvatud juhul, kui kasutasite vastuse loomiseks kaustas Saadetud üksused olevat sõnumikoopiat) ja vastuseid, mis on arutelu jaoks kasutatava meilisõnumi jutulõnga osad, ei pruugi saada määratud kausta teisaldada.

Muud võimalikud põhjused on, et rakendus Office Access 2007 pole installitud vastuste töötlemiseks vajalik lisandmoodul puudub või on rikutud.

Kui ühte teie vastust ei töödelda, täitke vorm, mis asub kaustast Saadetud üksused leitud saadetud sõnumis.

Kui kasutaja täitis vormi vastuses vastusele, paluge tal vastata algsele sõnumile.

Kui kahtlustate, et lisandmoodul puudub või on rikutud, klõpsake Outlooki menüü Tööriistad käsku Usalduskeskus ja klõpsake kategooriat Lisandmoodulid. Veenduge, et kuvatakse üksus Microsoft Accessi andmete kogumise ja avaldamise Outlooki lisandmoodul. Kui kirjet ei kuvata, püüdke installida Access uuesti.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse järgmine string:

Ei leia andmebaasi. Otsige andmebaas ja importige andmed käsitsi.

Andmebaas on teisaldatud mõnda muusse asukohta, ümber nimetatud, kustutatud või rikutud.

Taastage andmebaasi algne asukoht ja eksportige vastus käsitsi.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse järgmine string:

Andmebaasi ei saa andmete importimiseks kasutada, kuna see on juba kasutuses. Töödelge vastused käsitsi, kui andmebaas muutub kättesaadavaks.

Andmebaas on avatud üksikkasutuse režiimis ning seda ei saa muuta enne, kui üksikkasutuse lukk on vabastatud.

Paluge kasutajal, kellel on andmebaas üksikkasutuse režiimis avatud, andmebaas sulgeda ja seejärel avada see normaalrežiimis. Siis proovige vastust käsitsi eksportida.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse järgmine string:

See Accessi andmebaas on parooliga kaitstud. Eksportige need andmed Microsoft Accessi käsitsi.

Sihtandmebaas on parooliga kaitstud. Kui andmebaas nõuab parooli, siis automaatne töötlemine nurjub.

Eksportige vastus käsitsi. kui soovite, et edaspidised vastused töödeldakse automaatselt, eemaldage andmebaasilt paroolikaitse.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse teadetabeli, päringu või välja puudumise kohta.

Sihttabel või -päring on kustutatud või ümbernimetatud või on liigendust muudetud selliselt, et vormi sisu pole võimalik tabelitesse lisada.

Looge sihttabelid või -päringud uuesti või looge ja saatke uus andmete kogumise meilisõnum.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse järgmine string:

Seda meilisõnumit ei saa töödelda. Selle meilisõnumi vorm on rikutud või seda on muudetud.

Vastuse vorm on rikutud või keegi (adressaat või saatja) on seda muutnud.

Kui adressaat muutis vormi, paluge tal vorm saata teile uuesti ja eksportige vastus käsitsi.

Kui algse sõnumi vorm on rikutud või kehtetu, peate looma ja saatma uue sõnumi.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse järgmine string:

Ei leia määratud andmebaasis töötlemise lõpuleviimiseks vajalikku teavet.

Vastuse olemasoleva värskendatava kirjega vastendamiseks vajalik teave puudub.

Sõnumi sätted vajavad sünkroonimist Outlookiga. Klõpsake Accessi menüü Välisandmed jaotises Andmete kogumine nuppu Halda vastuseid. Valige dialoogiboksis Vastuste haldamine soovitud sõnum. Access kuvab jaotises Sõnumi üksikasjad hoiatuse. Sätete sünkroonimiseks klõpsake hoiatust ja sulgege dialoogiboks. Naaske Outlooki ja proovige eksportida vastus käsitsi.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse järgmine string:

Andmeid ei saa lisada või värskendada, kuna selle tulemiks oleks duplikaatväärtus väljal, mis aktsepteerib ainult kordumatuid väärtusi.

Väli, mille atribuudi Indekseeritud väärtuseks on seatud Jah (duplikaadid keelatud), ei saa sisaldada duplikaatväärtusi. Kui vormiväljale määratud väärtus on juba tabeli vastaval väljal olemas, siis toiming nurjub.

Paluge adressaadil saata teine vastus, mille vormiväljal oleks teistsugune väärtus.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse järgmine string:

Sisestatud väärtus pole loendivaliku üksus.

Vorm sisaldab kohustuslikku otsinguvälja, kuid kasutaja pole määranud otsinguväärtust või välja atribuudi Piira loendiga väärtuseks on määratud Jah, kuid kasutaja määratud väärtust pole loendis.

Paluge adressaadil saata vastus pärast kõigi väljade täitmist uuesti või täitke ja salvestage vorm ise ning seejärel proovige uuesti eksportida.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse sõnum selle kohta, et vormi väljale sisestatud väärtus pole lubatud.

Adressaat sisestas ühele või mitmele väljale kehtetud andmed.

Paluge adressaadil vastus pärast kõigi väljade täitmist uuesti saata või täitke ja salvestage vorm ise ning seejärel proovige uuesti eksportida.

Veerus Andmete kogumise olek kuvatakse järgmine string:

See sõnum sisaldab vormi, mille peate täitma. Kui olete lõpetanud, saatke see selle meilisõnumi saatjale.

Adressaat ei täitnud vormi.

Paluge adressaadil saata pärast vormi täitmist uus vastus.

Vastuste käsitsi töötlemine ja tõrkeotsing

Vastuse käsitsi töötlemiseks tuleb alustada eksporditoimingut Outlookis.

Korraga saate eksportida vaid ühe vastuse. Vältige vastuseid, millel on veerus Andmete kogumise olek väärtus Andmete kogumine meilisõnumiga õnnestus. Selline olek tähistab, et vastus on juba edukalt töödeldud. Vastused, millel on veerus Andmete kogumise olek väärtus Töötlemata sõnum, tuleb töödelda käsitsi. Vastuse, millel on selles veerus veateade, automaatne töötlemine on nurjunud ja vajab enne käsitsi eksportimist tõrkeotsingut. Lisateabe saamiseks tõrkeotsingu kohta vt eelmist alateemat Vastuste automaattöötluse kontrollimine ja tõrkeotsing.

 1. Paremklõpsake Outlookis käsitsi töödeldavat vastust.

 2. Klõpsake nuppu Ekspordi andmed Microsoft Office Accessi.

 3. Vaadake dialoogiboksis Andmete eksportimine Microsoft Accessi üle vastuse üksikasjad ja klõpsake eksportimiseks nuppu OK.

  Kui eksportimine õnnestub, kuvatakse teade Andmed on andmebaasi eksporditud. Toimingu nurjumisel kuvatakse teade Andmeid ei saa tõrgete tõttu eksportida. Sellele järgneb nurjumist põhjustavate probleemide kirjeldus. Järgmine tabel sisaldab eksporditoimingu nurjumise võimalike põhjuste loendi.

Probleem

Põhjus

Lahendus

Vastuse paremklõpsamisel ei kuvata käsku Ekspordi andmed Microsoft Accessi.

Valitud sõnum pole andmete kogumise meilisõnumi vastus.

Kustutage andmete kogumise vastuste kaustast sõnumid, mis pole asjakohased.

Vastus ei lähe õigesse kausta.

Sihtkausta lähevad vaid sõnumi algsed vastused.

Vastuseid oma sõnumitele (välja arvatud juhul, kui kasutasite vastuse loomiseks kaustas Saadetud üksused olevat sõnumikoopiat) ja vastuseid, mis on arutelu jaoks kasutatava meilisõnumi jutulõnga osad, ei pruugi saada määratud kausta teisaldada.

Muud võimalikud põhjused on, et Access pole installitud vastuste töötlemiseks või vajalik lisandmoodul puudub või on rikutud.

Kui ühte teie vastust ei töödelda, täitke vorm, mis asub kaustast Saadetud üksused leitud saadetud sõnumis.

Kui kasutaja täitis vormi vastuses vastusele, paluge tal vastata algsele sõnumile.

Kui kahtlustate, et lisandmoodul puudub või on rikutud, klõpsake Outlooki menüü Tööriistad käsku Usalduskeskus ja klõpsake kategooriat Lisandmoodulid. Veenduge, et kuvatakse üksus Microsoft Accessi andmete kogumise ja avaldamise Outlooki lisandmoodul. Kui kirjet ei kuvata, püüdke installida Access uuesti.

Sõnum:

Ei leia andmebaasi. Otsige andmebaas ja importige andmed käsitsi.

Andmebaas on teisaldatud mõnda muusse asukohta, ümber nimetatud, kustutatud või rikutud.

Taastage andmebaasi algne asukoht ja proovige uuesti.

Sõnum:

Andmebaas on juba kasutusel.

Andmebaas on avatud üksikkasutuse režiimis ning seda ei saa muuta enne, kui üksikkasutuse lukk on vabastatud.

Paluge kasutajal, kellel on andmebaas üksikkasutuse režiimis avatud, andmebaas sulgeda ja seejärel avada see normaalrežiimis. Siis proovige vastust käsitsi eksportida.

Sõnum:

Tabel, päring või väli puudub.

Sihttabel või -päring on kustutatud või ümbernimetatud või on liigendust muudetud selliselt, et vormi sisu pole võimalik tabelitesse lisada.

Looge puuduvad sihttabelid või -päringud või looge ja saatke uus andmete kogumise meilisõnum.

Sõnum:

Vorm on rikutud või seda on muudetud.

Vastuse vorm on rikutud või keegi (adressaat või saatja) on seda muutnud.

Kui adressaat muutis vormi, paluge tal vorm saata teile uuesti ja eksportige vastus käsitsi.

Kui algse sõnumi vorm on rikutud või kehtetu, peate looma ja saatma uue sõnumi.

Sõnum:

Töötlemise lõpuleviimiseks vajalik teave puudub.

Vastuse olemasoleva värskendatava kirjega vastendamiseks vajalik teave puudub.

Sõnumi sätted vajavad sünkroonimist Outlookiga. Klõpsake Accessi menüü Välisandmed jaotises Andmete kogumine nuppu Halda vastuseid. Valige dialoogiboksis Vastuste haldamine soovitud sõnum. Access kuvab jaotises Sõnumi üksikasjad hoiatuse. Sätete sünkroonimiseks klõpsake hoiatust ja sulgege dialoogiboks. Naaske Outlooki ja proovige eksportida vastus käsitsi.

Sõnum:

Andmeid ei saa lisada või värskendada, kuna selle tulemiks oleks duplikaatväärtus väljal, mis aktsepteerib ainult kordumatuid väärtusi.

Väli, mille atribuudi Indekseeritud väärtuseks on seatud Jah (duplikaadid keelatud), ei saa sisaldada duplikaatväärtusi. Kui vormiväljale määratud väärtus on juba tabeli vastaval väljal olemas, siis toiming nurjub.

Paluge adressaadil saata teine vastus, mille vormiväljal oleks teistsugune väärtus.

Sõnum:

Sisestatud väärtus pole loendivaliku üksus.

Vorm sisaldab kohustuslikku otsinguvälja, kuid kasutaja pole määranud otsinguväärtust või välja atribuudi Piira loendiga väärtuseks on määratud Jah ja kasutaja määratud väärtust pole loendis.

Paluge adressaadil vastus pärast kõigi väljade täitmist uuesti saata või täitke ja salvestage vorm ise ning seejärel proovige uuesti eksportida.

Sõnum:

Vormi väljal on sobimatu väärtus.

Adressaat sisestas ühele või mitmele väljale sobimatud andmed.

Paluge adressaadil saata vastus pärast kõigi väljade täitmist uuesti või täitke ja salvestage vorm ise ning seejärel proovige uuesti eksportida.

Sõnum:

Vastus sisaldab vormi, mille peate täitma. Kui olete lõpetanud, saatke see selle meilisõnumi saatjale.

Adressaat ei täitnud vormi.

Paluge adressaadil saata pärast vormi täitmist uus vastus.

Püüdke vastust eksportida, kuni veerus Kategooriad kuvatakse roheline ruut.

Andmekogumise meilisõnumi uuesti saatmine

Kui soovite saata sõnumit veel kellelegi või kui algne teade ei jõudnud mõne kasutajani tõrgete tõttu, püüdke sõnumit edasisaatmise asemel saata uuesti.

 1. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Kogu andmed nuppu Halda vastuseid. Nupu pilt

  Kuvatakse dialoogiboks Andmekogumissõnumite haldus.

  Dialoogiboks Andmekogumissõnumite haldamine

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmekogumissõnumite haldus sõnumit, mille soovite uuesti saata.

 3. Klõpsake nuppu Saada see meilisõnum uuesti.

  Kui nupp Saada see meilisõnum uuesti on keelatud

  See nupp kuvatakse tuhmina (pole saadaval), kui sõnumi sätted tuleb sünkroonida Outlookiga.

  Klõpsake sätete sünkroonimiseks jaotises Sõnumi üksikasjad hoiatust. Eduka toimingu korral kuvatakse teade Sünkroonimine õnnestus. Kui kuvatakse veateade, püüdke dialoogiboks sulgeda ja uuesti avada.

 4. Access kontrollib kindlaid asjaolusid – näiteks et sihttabelid ja -päring oleks endiselt alles, kas et need sisaldaksid endiselt kõiki vormi välju ja et nende andmetüübid poleks muutunud. Kui kontroll õnnestub, palub viisard määrata, kuidas tuleb vastused töödelda. Vastasel juhul kuvatakse teade, et meilisõnum tuleb luua uuesti.

 5. Jätkake viisardiga samamoodi kui sõnumi esmasel saatmisel. Sätted võivad olla teistsugused.

  Meilisõnumi saatmiseks teistele kasutajatele tehke ühte järgmistest.

  • Määrake meiliaadressid käsitsi. Pange tähele, et see suvand on saadaval vaid juhul kui kogute andmeid uute kirjete lisamiseks.

  • Valige mõni muu meiliaadressi väli.

  • Kasutage sama meiliaadressi välja, kuid viimases etapis valige ainult soovitud aadressid.

   Lisateabe saamiseks viisardi etappide kohta vt eespool teemat Andmete töötlemisviisi määramine.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×