Andmete käsitsi sisestamine töölehe lahtritesse

Andmete käsitsi sisestamine töölehe lahtritesse

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Kui soovite andmeid Excelis käsitsi sisestada, on teil selleks mitu võimalust. Saate sisestada andmed ühte lahtrisse või rohkem kui üks tööleht korraga mitmesse lahtrisse korraga. Sisestatavad andmed võivad olla arvud, tekst, kuupäevad või kellaajad. Samuti on teil mitu võimalust andmete vormindamiseks. Andmete sisestamise lihtsustamiseks saate erinevaid sätteid reguleerida.

Selles teemas ei käsitleta andmevormi kasutamist andmete töölehele sisestamiseks. Andmevormide töötamise kohta leiate lisateavet teemast lisamine, redigeerimine, otsimine, ja kustutamine andmevormi abil read.

NB!: Kui te ei saa andmeid töölehel sisestada või redigeerida, siis on võimalik, et olete ise või keegi teine on töölehe kaitsnud, et ära hoida andmete soovimatut muutmist. Kaitstud töölehel saate andmete kuvamiseks lahtreid valida, kuid te ei saa lukustatud lahtritesse teavet sisestada. Üldiselt ei tohiks te kaitstud töölehelt kaitset eemaldada, kui teil pole selleks kaitse rakendanud isiku luba. Töölehelt kaitse eemaldamiseks klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muutused nuppu Võta lehe kaitse maha. Kui töölehele määrati kaitse rakendamisel parool, tuleb see töölehelt kaitse eemaldamiseks tippida.

 1. Klõpsake töölehel soovitud lahtrit.

 2. Tippige soovitud arve või sisestage soovitud tekst ja seejärel vajutage ENTERIT või menüü.

  Andmete sisestamiseks lahtri uuele reale sisestage reapiir, vajutades klahvikombinatsiooni ALT + ENTER.

 1. Klõpsake menüü Fail nuppu Suvandid.

  Rakenduses Excel 2007 ainult: klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ja märkige jaotises Redigeerimissuvandid ruut Lisa komakoht automaatselt.

 3. Sisestage väljale Kohti positiivne kohtade arv (komakohast paremale jäävate jaoks) või negatiivne kohtade arv (komakohast vasakule jäävate jaoks).

  Kui näiteks sisestate väljale Kohti väärtuse 3 ja tipite seejärel lahtrisse arvu 2834, kuvatakse väärtus kujul 2,834. Kui sisestate väljale Kohti väärtuse -3 ja tipite seejärel arvu 283, on väärtuseks 283000.

 4. Klõpsake töölehel mõnda lahtrit ja sisestage soovitud arv.

  Enne suvandi Fikseeritud komakohtade arv valimist lahtritesse sisestatud andmeid see toiming ei mõjuta.

  Suvandi Fikseeritud komakohtade arv ajutiseks alistamiseks tippige komakoht arvu sisestamisel.

 1. Klõpsake töölehel soovitud lahtrit.

 2. Tippige kuupäev või kellaaeg järgmiselt.

  • Kuupäeva sisestamisel eraldage selle osad kald- või sidekriipsuga, nt tippige 5/9/2006 või 5-sept-2006.

  • 12-tunnisel arvestusel põhineva kellaaja sisestamiseks lisage kellaaja järele tühik ja selle järele täht a või p, näiteks 9:00 p. Muidu sisestab Excel kellaaja ennelõunase ajana.

   Praeguse kuupäeva ja kellaaja sisestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+, (koma), siis tühik ja seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+. (punkt).

 • Kui soovite kuupäeva või kellaaja sisestada nii, et töölehe uuesti avamisel kuvataks sel hetkel õige kuupäev ja kellaaeg, võite kasutada funktsioone TODAY ja NOW.

 • Kuupäeva või kellaaja lahtrisse sisestamisel kuvatakse see kas teie arvutis määratud kuupäeva või kellaaja vaikevormingus või lahtrile enne kuupäeva või kellaaja sisestamist rakendatud vormingus. Kuupäeva või kellaaja vaikevorming põhineb dialoogiboksi Piirkonna- ja keelesuvandid (Windows juhtpaneel, Kell, kell ja piirkond) kuupäeva- ja kellaajasuvanditel. Arvuti kuupäeva- ja kellaajasätete muutmisel muutuvad ka kõik töövihikus olevad kuupäevad ja kellaajad, mida pole vormindatud käsu Vorminda lahtreid abil.

 • Kui teie arvutis või Excelis on kasutusel USA lokaat, võite kuupäeva või kellaaja vaikevormingu rakendamiseks klõpsata kuupäeva või kellaaega sisaldavat lahtrit ja seejärel vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+# või Ctrl+Shift+@.

 1. Valige lahtrid, kuhu soovite samu andmeid sisestada. Need ei pea olema siduslahtrid.

 2. Tippige aktiivsesse lahtrisse andmed ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter.

  Samade andmete mitmesse lahtrisse sisestamiseks saate kasutada ka täitepide Täitepide , mille abil on võimalik töölehelahtreid automaatselt andmetega täita.

  Lisateavet leiate teemast Töölehe lahtrite automaatne täitmine andmetega.

Kui aktiveerite korraga mitu töölehte, saate uusi andmeid sisestada või olemasolevaid andmeid muuta ühel töölehel ning muudatused rakendatakse automaatselt samadele lahtritele kõigil valitud töölehtedel.

 1. Klõpsake esimese redigeeritavaid andmeid sisaldava töölehe sakki. Seejärel vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda all, klõpsates teiste töölehtede sakke, millega soovite andmeid sünkroonida.

  Lehesakkide kerimise nupud

  Märkus.: Kui soovitud töölehe sakki pole näha, siis klõpsake selle kuvamiseks esmalt sakkide kerimisnuppe ja seejärel sakki. Kui soovitud töölehesakki pole ikka näha, siis peate ehk dokumendiakna maksimeerima.

 2. Valige aktiivsel töölehel lahter või vahemik, kus soovite andmeid redigeerida või sisestada.

 3. Tippige uued andmed aktiivsesse lahtrisse või muutke seal juba leiduvaid andmeid ning seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter) või tabeldusklahvi (Tab), et valida järgmine lahter.

  Muudatused rakendatakse kõigile valitud töölehtedele.

 4. Korrake eelmist toimingut, kuni olete kõik soovitud andmed sisestanud või redigeerinud.

 • Mitme töölehe valiku tühistamiseks klõpsake mõnda valimata töölehte. Kui valimata töölehti pole näha, paremklõpsake valitud töölehe sakki ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Tühista lehtede rühmitamine.

 • Andmete sisestamisel või redigeerimisel mõjutavad muudatused kõiki valitud töölehti ning võivad asendada ka sellised andmed, mida te ei soovinud muuta. Selle vältimiseks võite potentsiaalsete andmekonfliktide tuvastamiseks kõiki töölehti korraga vaadata.

  1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Aken käsku Uus aken.

  2. Aktiveerige uus aken ja seejärel klõpsake töölehte, mida soovite vaadata.

  3. Korrake juhiseid 1 ja 2 kõigi töölehtede puhul, mida soovite kuvada.

  4. Klõpsake menüü Vaade jaotises Aken nuppu Korralda kõik ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

  5. Ainult aktiivse töövihiku töölehtede kuvamiseks märkige dialoogiboksis Akende korraldamine ruut Aktiivse töövihiku aknad.

Excelis on mitu sätet, mida saate andmete käsitsi sisestamise hõlbustamiseks muuta. Mõni muudatus mõjutab kõiki töövihikuid, mõni tervet töölehte ja mõni ainult teie määratud lahtreid.

Sisestusklahvi (Enter) vajutamise suuna muutmine

Kui vajutate rea mitmesse lahtrisse andmete sisestamiseks tabeldusklahvi (Tab) ning vajutate seejärel rea lõpus sisestusklahvi (Enter), aktiveeritakse vaikimisi järgmise rea esimene lahter.

Sisestusklahvi (Enter) vajutamisega aktiveeritakse üks rida allpool olev lahter, tabeldusklahvi (Tab) vajutamisega valitud lahtrist paremal olev lahter. Tab-klahvi liikumissuunda ei saa muuta, kuid sisestusklahvile (Enter) saab määrata erineva suuna. Selle sätte muutmine mõjutab tervet töölehte, kõiki muid avatud töölehti, kõiki muid avatud töövihikuid ja kõiki uusi töövihikuid.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid.

  Rakenduses Excel 2007 ainult: klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid.

 2. Märkige kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Teisalda valik pärast sisestusklahvi (Enter) vajutamist ja klõpsake seejärel boksis Suund soovitud suunda.

Veeru laiuse muutmine

Vahel võidakse lahtris kuvada tekst #####. See võib juhtuda siis, kui lahter sisaldab arvu või kuupäeva, kuid veerg pole piisavalt lai, et kõiki lahtrisse sisestatud märke saaks kuvada. Oletagem näiteks, et lahter kuupäevavorminguga "dd.mm.yyyy" sisaldab kuupäeva 31.12.2015. Veerg on aga piisavalt lai üksnes kuue märgi kuvamiseks. Lahtris kuvatakse väärtus #####. Lahtri kogu sisu kuvamiseks ilma selle vormingut muutmata peate veeru laiemaks tegema.

 1. Klõpsake lahtrit, mille veeru laiust soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Menüü Avaleht jaotis Lahtrid

 3. Tehke jaotises Lahtri mõõtmed ühte järgmistest.

  • Kogu teksti lahtrisse mahutamiseks klõpsake käsku Automaatsobita veeru laiusega.

  • Veerulaiuse suurendamiseks klõpsake käsku Veeru laius ja tippige seejärel soovitud laius väljale Veeru laius.

Märkus.: Veeru laiendamise alternatiivina võite muuta selle veeru või ka üksiklahtri vormingut. Nii näiteks võite muuta kuupäevavormingut, et kuupäev kuvataks ainult päeva ja kuuna (vorming "dd.mm"), näiteks 31.12, või esitada arvu teaduskujul (eksponentkujul), näiteks 4E+08.

Tekstiridade murdmine lahtris

Tekstiridade murdmise abil saate lahtris kuvada mitu rida. Teksti murdmine lahtris ei mõjuta muid lahtreid.

 1. Klõpsake lahtreid, milles soovite teksti murda.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Joondus nuppu Murra teksti ridu.

  Menüü Avaleht jaotis Joondus

Märkus.: Kui teksti moodustab üks pikk sõna, siis ei saa märke murda (sõna ei tükeldata); kogu teksti vaatamiseks võite veeru laiemaks teha või vähendada fondi suurust. Kui pärast teksti murdmist ei ole kogu tekst näha, tuleb teil ilmselt muuta rea kõrgust. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming ja siis klõpsake rippmenüü jaotises Lahtri suurus käsku Automaatsobita rea kõrgusega.

Teksti murdmise kohta leiate lisateavet teemast Tekstiridade murdmine lahtris.

Arvuvormingu muutmine

Excelis pole lahtri vorming ja lahtris talletatavad andmed omavahel tingimata seotud. Arvandmete korral võib see kuvaerinevus olla üpris märkimisväärne. Näiteks sisestatud arvu ümardamisel ümardatakse üldjuhul ainult kuvatav arv. Arvutused kasutavad tegelikku arvu, mis on lahtris talletatud, mitte kuvatavat vormindatud arvu. Seetõttu võivad arvutused ühes või mitmes lahtris tehtud ümardamiste tõttu näida ebatäpsed.

Pärast arvude lahtrisse tippimist saate nende kuvamisvormingut muuta.

 1. Klõpsake lahtrit, mis sisaldab muudetavat arvu.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arvuvorming kõrval olevat noolt ja seejärel soovitud vormingut.

  Menüü Avaleht väli Arvuvorming

  Arvuvormingu valimiseks saadaolevate arvuvormingute loendist klõpsake loendis Kategooria väärtust Veel arvuvorminguid ja klõpsake siis loendis vormingut, mida soovite kasutada.

Arvu vormindamine tekstina

Arvud, mida pole vaja Excelis arvutada (nt telefoninumbrid) võite vormindada tekstina, määrates tekstivormingu tühjadele lahtritele enne arvude tippimist.

 1. Valige tühi lahter.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arvuvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Tekst.

  Menüü Avaleht väli Arvuvorming

 3. Tippige soovitud arvud vormindatud lahtrisse.

  Enne lahtritele tekstivormingu rakendamist sisestatud arvud tuleb vormindatud lahtritesse uuesti sisestada. Arvude kiireks uuestisisestamiseks tekstina valige kõik vajalikud lahtrid, vajutage klahvi F2 ning vajutage siis sisestusklahvi (Enter).

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×