Andmete filtreerimine Exceli teenustes

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Andmete filtreerimine on kiire ja lihtne viis lahtrivahemikus või tabeliveerus andmete alamkogumi otsimiseks ning sellega töötamiseks. Filtreeritud andmed kuvatakse ainult ridades, mis vastavad teie määratud kriteeriumid, ning peidetakse read, mida te ei soovi kuvada. Saate filtreerida ka mitme veeru alusel. Filtrid on täiendavad, mis tähendab, et iga lisatav filter põhineb praegusel filtril ning iga järgmine vähendab andmete alamhulka. Saate luua kahte tüüpi filtreid: väärtuste loendil või kriteeriumidel põhinevaid.

Selle artikli teemad

Teksti filtreerimine

Arvude filtreerimine

Kuupäevade või kellaaegade filtreerimine

Ülemiste või alumiste arvude filtreerimine

Veeru filtri tühjendamine

Lisateavet andmete filtreerimise kohta

Teksti filtreerimine

Andmete filtreerimiseks peab töövihiku autor rakendatud filtriga Microsoft Office Exceli töölehe esmalt salvestama. Lisateavet vt rakenduse Microsoft Office Excel 2007 spikrist.

 1. Määrake kindlaks tähti ja numbreid sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Valige loendist tekstväärtuste   

  1. Klõpsake nuppu Filtreeri.

  2. Valige või tühjendage tekstväärtuste loendis filtreerimise aluseks olevad tekstväärtused.

   Tekstväärtuste loend võib koosneda kuni 1000 üksusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ning valige filtreerimiseks kindlad tekstväärtused.

   Menüü Filtreeri laiendamiseks või pikendamiseks klõpsake menüü alumises nurgas olevat pidet ja lohistage seda.

   Kriteeriumide loomine   

  3. Valige Tekstifiltrid ja klõpsake ühte võrdlusmärk käsku või käsku Kohandatud filter.

   Kui soovite filtreerida mõne kindla märgiga algava teksti alusel, valige Algab. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab kindlaid märke teksti sees, valige Sisaldab.

  4. Sisestage tekst dialoogiboksi Kohandatud filter paremal pool asuvale väljale.

   Näiteks kui soovite filtreerida J-tähega algava teksti alusel, sisestage J. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab suvalises kohas fraasi "kell", sisestage sõna kell.

   Kui soovite leida osaliselt kattuvate märkidega teksti, kasutage metamärki.

   Metamärkide kasutamine

   Tekstifiltrite võrdluskriteeriumidena saab kasutada järgmisi metamärke.

   Kasutage

   Kui soovite otsida

   ? (küsimärki)

   Suvalist üksikut märki
   (Nt leiab so? sõnad "soe" ja "soo")

   * (tärn)

   Suvalist arvu märke
   (Nt leiab *tee sõnad "raudtee" ja "kodutee")

   ~ (tildet), millele järgneb ?, * või ~

   Küsimärki, tärni või tildet
   (Nt leiab fy06~? väärtuse "fy06?")

Lehe algusse

Arvude filtreerimine

Andmete filtreerimiseks peab töövihiku autor rakendatud automaatfiltriga Exceli töölehe esmalt salvestama. Lisateavet leiate rakenduse Microsoft Office Excel 2007 spikrisüsteemist.

 1. Määrake kindlaks arvandmeid sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Valige loendist arvud.   

  1. Klõpsake nuppu Filtreeri.

  2. Valige või eemaldage arvuloendis filtreeritavad arvud.

   Arvuloend võib koosneda kuni 1000 üksusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ning valige filtreerimiseks kindlad arvud.

   Menüü Filtreeri laiendamiseks või pikendamiseks klõpsake menüü alumises nurgas olevat pidet ja lohistage seda.

   Kriteeriumide loomine   

  3. Valige Arvufiltrid ja klõpsake ühte võrdlusmärk käskudest või käsku Kohandatud filter.

   Näiteks vähima ja suurima arvu piirmäära alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Vahemikus.

  4. Sisestage arv või arvud dialoogiboksi Kohandatud automaatfilter parempoolsele väljale või väljadele.

   Näiteks kui soovite filtreerimisel kasutada arvude alampiirina arvu 25 ja ülempiirina arvu 50, sisestage 25 ja 50.

Lehe algusse

Kuupäevade või kellaaegade filtreerimine

Andmete filtreerimiseks peab töövihiku autor rakendatud automaatfiltriga Exceli töölehe esmalt salvestama. Lisateavet leiate rakenduse Microsoft Office Excel 2007 spikrisüsteemist.

 1. Määrake kindlaks kuupäevi ja kellaaegu sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Valige loendist kuupäevi või kellaaegu.   

  1. Klõpsake nuppu Filtreeri.

  2. Valige või eemaldage kuupäevade või kellaaegade loendis filtreerimisel kasutatavad kuupäevad või kellaajad.

   Vaikimisi on kõik lahtrivahemiku või tabeliveeru kuupäevad rühmitatud aastate, kuude ja päevade hierarhia alusel. Kõrgema taseme valimisel või eemaldamisel hierarhias valitakse või eemaldatakse kõik allpool seda taset pesastatud andmed. Kui valite näiteks 2006, siis kuvatakse kuud loendina arvu 2006 all ning päevad kuvatakse loendina iga kuu all.

   Väärtuste loend võib koosneda kuni 1000 üksusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ning valige filtreerimiseks kindlad väärtused.

   Menüü Filtreeri laiendamiseks või pikendamiseks klõpsake menüü alumises nurgas olevat pidet ja lohistage seda.

   Kriteeriumide loomine   

  3. Valige Kuupäevafiltrid ja tehke siis ühte järgmistest.

   Levinud filter   

   Tavafilter põhineb mõnel võrdlusmärk.

   1. Klõpsake ühte võrdlusmärgi käskudest (Võrdub, Enne, Pärast või Vahemikus) või käsku Kohandatud filter.

   2. Sisestage kuupäev või kellaaeg dialoogiboksi Kohandatud filter parempoolsele väljale.

    Näiteks kuupäevade või kellaaegade alam- ja ülempiiri alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Vahemikus.

   3. Sisestage kuupäev või kellaaeg dialoogiboksi Kohandatud filter parempoolsele väljale või väljadele.

    Kui soovite näiteks filtreerimisel kasutada kuupäeva alampiirina 03.01.2006 ja ülempiirina 06.01.2006, sisestage 03.01.2006 ja 06.01.2006. Kellaaja alampiiri "8:00" ja ülempiiri "12:00" alusel filtreerimiseks sisestage 8:00 ja 12:00.

    Dünaamiline filter   

    Dünaamilise filtri puhul võivad kriteeriumid filtri taasrakendamisel muutuda.

   4. Klõpsake ühte eelmääratletud kuupäevakäskudest.

    Näiteks kõigi kuupäevade filtreerimiseks praeguse kuupäeva järgi peate klõpsama menüükäsku Kõik perioodi kuupäevad ja käsku Täna või kõigi kuupäevade filtreerimiseks järgmise kuu alusel klõpsake käsku Järgmisel kuul.

    • Menüü Kõik perioodi kuupäevad käskude (nt Jaanuar või 2. kvartal) kasutamisel filtreeritakse alati perioodi alusel, aastast sõltumata. Sellest võib abi olla näiteks siis, kui soovite omavahel võrrelda mõne kindla perioodi müüginäitajaid mitme aasta jooksul.

    • Käskude See aasta ja Aasta kuni tänaseni puhul käsitletakse tulevasi kuupäevi erinevalt. Käsu See aasta klõpsamisel võib filter anda tulemiks ka jooksva aasta tulevasi kuupäevi, käsuga Aasta kuni tänaseni antakse tulemiks aga ainult kuupäevad kuni tänaseni (kaasa arvatud).

    • Kõik kuupäevafiltrid põhinevad gregooriuse kalendril.

    • Finantsaastaid ja -kvartaleid hakatakse arvestama alati jaanuarist.

Lehe algusse

Suurima või vähima arvu filtreerimine

Andmete filtreerimiseks peab töövihiku autor rakendatud automaatfiltriga Exceli töölehe esmalt salvestama. Lisateavet leiate rakenduse Microsoft Office Excel 2007 spikrisüsteemist.

 1. Määrake kindlaks arvandmeid sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool .

 3. Klõpsake käsku Arvufiltrid ja käsku Esikümme.

 4. Tehke dialoogiboksis Esikümne automaatfilter järgmist.

  1. Klõpsake vasakpoolses loendis väärtust Ülemine või Alumine.

  2. Kui parempoolse välja väärtuseks on Üksused, sisestage keskmisele väljale arv vahemikus 1 kuni 255, või kui parempoolse välja väärtuseks on Protsent, siis 0,00 kuni 100,00,.

  3. Parempoolsel väljal tehke ühte järgmistest.

   • Arvu alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Üksused.

   • Protsendi alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Protsent.

Suurimad ja vähimad väärtused põhinevad algsel lahtrivahemikul või tabeliveerul, mitte filtreeritud andmete alamhulgal.

Lehe algusse

Veeru filtri eemaldamine

 • Veeru filtri tühjendamiseks klõpsake filtri nupp Rakendatud filtri ikoon veerupäist ja klõpsake käsku Tühjenda Filter < nimi >.

Lehe algusse

Lisateave andmete filtreerimise kohta

Järgmistel juhtudel peaksite filtreerimist piirama või üldse vältima.

Erinevate salvestusvormingute vältimine.    Kui soovitakse saada parimat tulemust, ei tohi töövihiku autor kasutada samas veerus erinevaid salvestusvorminguid (nt tekst ja arv või arv ja kuupäev), kuna iga veeru puhul on saadaval ainult ühte tüüpi filtreerimiskäsk. Kui veerus on mitu salvestusvormingut, siis kuvatakse filtreerimiskäsk, mis põhineb kõige enam esinenud vormingul. Näiteks kui veerg sisaldab kolme arvväärtust ja nelja tekstväärtust, kuvatakse filtreerimiskäsk Tekstifiltrid. Lisateavet vt rakenduse Microsoft Office Excel 2007 spikrist.

Võib olla veel filtreeritavaid ridu kui kuvatavate ridade arvu ülempiir    Kui filtrile ridade arv ületab Microsoft Office Excel Web Accesskuvatud ridade maksimumarv, kuvab Microsoft Office Excel Web Access esimeste filtreeritavaid ridu, kuni praeguse maksimum. Kõigi filtreeritud ridade kuvamiseks peate järgmise keritava alaga lehekülg. Võimalik, et näha kõiki ridu, mis on selle filtri ühe vaateulatust tagastatud rakenduses Excel Web Access kuvatavate ridade arvu. Lisateavet leiate teemast Excel Web Accessi veebiosa kohandatud atribuudid.

Mitteprinditavad märgid võivad filtreerimist takistada.    Excel Web Accessis ei leita filtriandmeid veerus, mis sisaldab ANSI-märgistiku märkide väärtusi 0 kuni 32 – need ei ole prinditavad märgid. Exceli töövihikus kuvatakse need märgid ristkülikukujuliste kohatäitemärkidena. Andmete filtreerimiseks peab töövihiku autor mitteprinditavad märgid eemaldama ja asendama need prinditavate märkidega. Lisateavet vt rakenduse Microsoft Office Excel 2007 spikrist.

Arvutatud liikmed PivotTable-liigendtabeli aruannetes    Ei saa rakendada filtri, mis ühendab arvutatud liikme (tähistatud sinist värvi) mis tahes muule üksusele, sh arvutatud liiget. Filtrite muutmiseks nii, et ainult üks arvutatud liikme on valitud, või kui valite kaks või rohkem üksusi, siis eemaldage arvutatud liikmed.

PivotTable-liigendtabeli metaandmed võivad olla nähtavad.     Kui olete töövihiku autor ning publitseerite töövihikut, mis sisaldab OLAP PivotTable-liigendtabeli aruannet, millele on rakendatud filtreerimist, on võimalik, et kasutaja näeb peidetud välja metaandmeid. Kui soovite neid andmeid konfidentsiaalseina hoida, ärge lubage filtreerimist.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×