Office
Logi sisse

Andmete esitamine tulpdiagrammil

Programmis Microsoft Office Excel 2007 saate luua tulpdiagrammi ning anda sellele uudse ja pilkupüüdva ilme. Tulpdiagrammist kui ühest levinumatest diagrammitüüpidest on abi ühe või mitme andmesari andmepunktid võrdlusel.

Vormindatud virntulpdiagramm

Pärast tulpdiagrammi loomist saate muuta tulpadevaheliste vahede laiust. Samuti saate andmesarju peites luua ujutulpdiagrammi.

Selle artikli teemad

Teave andmete kandmise kohta tulpdiagrammile

Üksikasjaliku tulpdiagrammi loomine

Tulpadevaheliste vahede laiuse muutmine

Ujutulpdiagrammi jäljendamine

Diagrammi salvestamine mallina

Teave andmete kandmise kohta tulpdiagrammile

Tulpdiagrammile saab kanda töölehel veergudesse või ridadesse korraldatud andmed. Tulpdiagrammid sobivad mingi perioodi jooksul andmetes toimunud muutuste näitamiseks või üksuste võrdluse illustreerimiseks.

Tulpdiagrammidel on kategooriad tavaliselt paigutatud horisontaalteljele ning väärtused vertikaalteljele.

Kobartulpdiagrammi 3-d

Kasutage tulpdiagrammi järgmistel juhtudel.

 • Soovite diagrammile paigutada ühe või rohkem andmesarju.

 • Andmed sisaldavad positiivseid, negatiivseid ja nullväärtusi (0).

 • Soovite mitme kategooria andmeid kõrvuti võrrelda.

Luues tulpdiagrammi, saate valida ühe järgmistest tulpdiagrammi alamtüüpidest.

 • Kobartulpdiagramm ja ruumiline kobartulpdiagramm.    Kobartulpdiagrammid võrdlevad väärtusi kategooriate lõikes. Väärtused kuvatakse tasapinnaliste vertikaalsete ristkülikutena. Ruumilises kobartulpdiagrammis on andmed esitatud küll ruumilises vaates, kuid kolmandat väärtustelge (sügavustelge) ei kasutata.

  Tulpdiagrammi ja Kobartulpdiagrammi 3-d kobartulpdiagramm

  Kobartulpdiagrammi saate kasutada järgmiste kategooriate puhul.

  • Väärtustevahemikud (nt üksuste loendid).

  • Kindlad skaalakorraldused (nt Likerti skaala kirjed: täiesti nõus, nõus, neutraalne, ei ole nõus, ei ole üldse nõus).

  • Nimed, mis ei ole kindlas järjestuses (nt üksuste nimed, geograafilised nimed või inimeste nimed).

   Märkus.: Andmete ruumilises vormingus esitamiseks kolmel muudetaval teljel (horisontaal-, vertikaal- ja sügavustelg) tuleks kasutada ruumilise tulpdiagrammi alamtüüpi.

 • Virntulpdiagramm ja ruumiline virntulpdiagramm.    Virntulpdiagrammidel kuvatakse üksikute elementide seos tervikuga, võrreldes eri kategooriate kõigi väärtuste osakaalu kogusummas. Väärtused kuvatakse kahemõõtmeliste vertikaalsete virnastatud ristkülikutena. Ruumilises virntulpdiagrammis on andmed esitatud küll ruumilises vaates, kuid kolmandat väärtustelge (sügavustelge) ei kasutata.

  Virntulpdiagramm ja 3-d virntulpdiagramm

  Virntulpdiagrammi saate kasutada mitme andmesarja puhul ja siis, kui soovite rõhutada kogusummat.

 • 100% virntulpdiagramm ja 100% ruumiline virntulpdiagramm.    100% virntulpdiagramm ja 100% ruumiline virntulpdiagramm võrdlevad eri kategooriate kõigi väärtuste protsentuaalset osakaalu kogusummas. 100% virntulpdiagrammi puhul kuvatakse väärtused vertikaalsete tasapinnaliste 100% virnastatud ristkülikutena. 100% ruumilise virntulpdiagrammi puhul on andmed esitatud küll ruumilises vaates, kuid kolmandat väärtustelge (sügavustelge) ei kasutata.

  100% virntulpdiagramm ja ruumiline 100% virntulpdiagramm

  100% virntulpdiagrammi saate kasutada kolme või enama andmesarja puhul ning siis, kui tahate rõhutada väärtuste osakaalu kogusummas, eriti kui kogusumma on igas kategoorias sama.

 • Ruumiline tulpdiagramm.    Ruumilisel tulpdiagrammil on kolm muudetavat telge (horisontaal-, vertikaal- ja sügavustelg) ning see võrdleb andmepunktid horisontaal- ja sügavusteljel.

  3-D tulpdiagramm

  Ruumilise tulpdiagrammi puhul saate võrrelda andmeid korraga nii kategooriate kui ka sarjade lõikes, sest selle diagrammitüübi puhul on kuvatud kategooriad nii horisontaal- kui ka sügavusteljel ning väärtused vertikaalteljel.

 • Silinder-, koonus- ja püramiiddiagramm.    Silinder-, koonus- ja püramiiddiagrammid on saadaval samade kobar-, virn-, 100% virn- ja ruumiliste diagrammitüüpidena kui ristkülikutega tulpdiagrammid ning neil kuvatakse ja võrreldakse andmeid täpselt sama moodi. Ainuke erinevus seisneb kasutatavais kujundeis (ristküliku asemel kas silinder, koonus või püramiid).

  Silinder-, koonus- ja pyramide diagramm

Lehe algusesse

Üksikasjaliku tulpdiagrammi loomine

Vormindatud virntulpdiagramm

Kuidas me sellise tulpdiagrammi lõime? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase tulpdiagrammi. Selle diagrammi jaoks kasutasime töölehe näidisandmeid. Need andmed saab kopeerida oma töölehele. Kasutada võite ka omaenda andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht andmetega, mida soovite tulpdiagrammile kanda.

   Töölehe näidisandmete kopeerimine

  1. Looge tühi töövihik või tööleht.

  2. Valige spikriteema näide.

   Märkus.: Ärge valige rea- ega veerupäiseid. 

   Spikrinäite valimine

   Spikrinäite valimine

  3. Vajutage klahve CTRL+C.

  4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

Müügipiirkond

Kv 1

Kv 2

Kv 3

Kv 4

Loodepiirkond

3 767 341

3 298 694

2 448 772

1 814 281

Kirdepiirkond

2 857 163

3 607 148

1 857 156

1 983 931

Keskpiirkond

3 677 108

3 205 014

2 390 120

1 762 757

Edelapiirkond

4 351 296

3 366 575

2 828 342

1 851 616

Kagupiirkond

2 851 419

3 925 071

1 853 422

2 158 789

 1. Valige tulpdiagrammile kantavad andmed.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotise Diagrammid nuppu Tulpdiagramm.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Ruumiline tulpdiagramm tüüpi Ruumiline virntulpdiagramm.

 4. Klõpsake diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad, mis sisaldab menüüsid Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammi paigutused meelepärast paigutust.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide.: Oma tulpdiagrammi jaoks kasutasime paigutust nimega Paigutus 3.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid soovitud diagrammilaadi.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide.: Oma tulpdiagrammi jaoks kasutasime laadi nimega Laad 34.

 7. Klõpsake diagrammi tiitlit ja tippige väljale meelepärane tekst.

  Näpunäide.: Oma tulpdiagrammi jaoks kasutasime tiitlit Piirkondlik müük Põhja-Ameerikas.

 8. Klõpsake diagrammi vertikaaltelge (väärtusetelge) või valige see diagrammi elementide loendist (menüü Vorming jaotise Praegune valik ripploend Diagrammi elemendid).

 9. Klõpsake menüü Vorming jaotise Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 10. Klõpsake kategooria Teljesuvandid ripploendi Kuvatavad ühikud valikut Miljonilised ning seejärel nuppu Sule.

 11. Klõpsake diagrammil andmesarja või valige see diagrammi elementide loendist (menüü Vorming jaotise Praegune valik ripploend Diagrammi elemendid).

 12. Klõpsake menüü Vorming jaotise Kujundilaadid nuppu Kujundiefektid ning osutage käsule Kaldlõige.

  Jaotis Kujundilaadid Exceli lindil

 13. Klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja seejärel määrake jaotise Viltune suvanditele Üleval ja All meelepärased väärtused.

  Näpunäide.: Oma tulpdiagrammi jaoks kasutasime efekti Kerge kumerus.

 14. Tippige väljadele Laius ja Kõrgus suvanditele Üleval ja All meelepärased punktisuurused.

  Näpunäide.: Oma tulpdiagrammi puhul määrasime ülemise osa laiuseks 12 p ja kõrguseks 4 p ning alumise osa laiuseks 6 p ja kõrguseks 6 p.

 15. Klõpsake jaotises Pind nuppu Materjal ning seejärel meelepärast materjalisuvandit.

  Näpunäide.: Oma tulpdiagrammi jaoks kasutasime suvandit Plastik.

 16. Klõpsake diagrammil järgmist andmesarja ning korrake juhiste 13–16 toiminguid.

 17. Jätke pärast kõigi andmesarjade vormindamist viimane andmesari valituks ja dialoogiboks avatuks ning klõpsake dialoogiboksi Andmesarja vormindamine kategooriat Sarjasuvandid.

 18. Lohistage jaotise Vahe laius liugur soovitud laiuseni.

  Näpunäide.: Oma tulpdiagrammi puhul lohistasime liuguri väärtuseni Ilma vaheta (0%).

 19. Jätke dialoogiboks avatuks ning klõpsake diagrammiala.

 20. Märkige dialoogiboksi kategooria Ääriste laadid ruut Ümarnurgad.

 21. Kui soovite kasutada töövihikule rakendatud vaikekujundusest erinevaid kujunduse värve, toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisemine kujundust, mida soovite kasutada.

   Näpunäide.: Oma tulpdiagrammi jaoks kasutasime kujundust Keskmine.

Lehe algusesse

Tulpadevaheliste vahede laiuse muutmine

Tulpdiagrammis saab suurendada ja vähendada andmemarker- ja tulpadevahelisi vahesid. Tasapinnalises tulpdiagrammis võivad tulbad isegi kattuda.

 1. Klõpsake diagrammil andmesari, mida soovite muuta, või tehke andmesarja valimiseks diagrammi elementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad, mis sisaldab menüüsid Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotise Praegune valik välja Diagrammi elemendid kõrval asuvat noolt ning seejärel andmesarja.

   Exceli lindi pilt

 2. Näpunäide.: Sama diagrammitüübi kõigi andmesarjadevaheliste vahede laiuse muutmiseks tuleb valida ainult üks andmesari.

 3. Klõpsake menüü Vorming jaotise Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 4. Tehke kategoorias Sarjasuvandid üks järgmistest toimingutest.

  1. Tasapinnalise tulpdiagrammi tulpade kattumise väärtuse muutmiseks lohistage liugur soovitud kattumisprotsendini või sisestage mõni väärtuste -100 ja 100 vahele jääv väärtus jaotise Sarjade kattumine väärtuseväljale.

   Näpunäide.: Mida suurem on väärtus, seda suurem on kategooria sees kattumine.

  2. Tasapinnalise või ruumilise tulpdiagrammi andmemarkerite kategooriate vaheliste vahede laiuse muutmiseks lohistage liugur soovitud laiusprotsendini või sisestage mõni väärtuste 0 (null) ja 500 vahele jääv väärtus jaotise Vahe laius väärtuseväljale.

   Näpunäide.: Mida suurem on väärtus, seda laiem on tulpadevaheline vahe.

  3. Ruumilise tulpdiagrammi andmesarjadevaheliste vahede laiuse muutmiseks sisestage jaotise Vahe sügavus väärtuseväljale mõni väärtuste 0 (null) ja 500 vahele jääv väärtus.

   Näpunäide.: Mida suurem on väärtus, seda suurem on tulpadevaheline kaugus.

Lehe algusesse

Ujutulpdiagrammi jäljendamine

Ujudiagrammidest on abi, kui soovite tulpdiagrammi tulpadega kujutada miinimum- ja maksimumväärtusi. Excel ei paku ujutulpdiagrammi tüüpi. Samas, kui loote kaht (või enamat) andmesarja sisaldava virntulpdiagrammi, saate muuta esimese andmesarja nähtamatuks, mis tekitab teise andmesarja puhul ujutulpdiagrammi mulje.

Tulpdiagramm ujuv

 1. Valige töölehel ujutulpdiagrammile kantavad andmed.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotise Diagrammid nuppu Tulpdiagramm.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Tasapinnaline tulpdiagramm tüüpi Virntulpdiagramm.

  Näpunäide.:  Kui soovite ruumilist efekti, klõpsake jaotises Ruumiline tulpdiagramm tüüpi Ruumiline virntulpdiagramm.

 4. Klõpsake diagrammil esimest andmesarja või valige see diagrammi elementide loendist (menüü Vorming jaotise Praegune valik ripploend Diagrammi elemendid).

 5. Klõpsake menüü Vorming jaotise Praegune valik nuppu Valiku vorming.

  Exceli lindi pilt

 6. Klõpsake kategooriat Täide ning seejärel raadionuppu Täiteta.

Lehe algusesse

Diagrammi salvestamine mallina

Kui soovite luua vastloodud diagrammiga sarnase diagrammi, võite salvestada diagrammi mallina, mida saate kasutada teiste diagrammide alusena.

 1. Klõpsake seda diagrammi, mille soovite mallina salvestada.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tüüp nuppu Salvesta mallina.

  Exceli lindi pilt

 3. Tippige väljale Faili nimi mallile nimi.

  Näpunäide.: Kui te ei määra muud kausta, salvestatakse mallifail (.crtx) kausta Diagrammid ning mall muutub kättesaadavaks kategoorias Mallid nii dialoogiboksis Diagrammi lisamine (menüü Lisa jaotise Diagrammid dialoogiboksi käiviti Nupu pilt ) kui ka Diagrammitüübi muutmine (menüü Kujundus rühma Tüüp nupp Muuda diagrammi tüüpi).

  Lisateavet diagrammimalli lisamise kohta on artiklis Lemmikdiagrammi korduvkasutamine diagrammimalli abil.

Märkus.: Diagrammimall sisaldab diagrammi vormingut ning selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks teises töövihikus, kasutatakse diagrammimalli värve, mitte töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Lähtesta laadiga ühtivaks.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×