Andmete esitamine rõngasdiagrammil

Programmi Microsoft Office Excel 2007 abil saate kiiresti esitada oma andmed rõngasdiagrammil ja kasutada siis uusi vormingufunktsioone, et rõngasdiagrammi oleks lihtsam lugeda. Lisades diagrammi näiteks legend, andmesilt ja tekstiväli, mis juhivad tähelepanu sellele, mida iga rõngasdiagrammi rõngas tähistab, saate diagrammile kantud andmetest kiiresti aru.

Vormindatud rõngasdiagramm

Pärast rõngasdiagrammi loomist saate sektoreid pöörata erineva nurga alt vaatamiseks, keskenduda konkreetsetele sektoritele, eraldades rõngasdiagrammi sektoreid, või muuta diagrammirõnga ava suurust, et muuta sektoreid suuremaks või väiksemaks.

Selle artikli teemad

Lisateave andmete rõngasdiagrammile kandmise kohta

Üksikasjaliku rõngasdiagrammi loomine

Rõngasdiagrammi sektorite pööramine

Rõngasdiagrammi sektorite eraldamine

Rõngasdiagrammi rõnga ava suuruse muutmine

Diagrammi salvestamine mallina

Lisateave andmete rõngasdiagrammile kandmise kohta

Töölehel ainult veergudesse või ridadele paigutatud andmed saab kanda rõngasdiagrammile. Nagu sektordiagrammgi, näitab rõngasdiagramm osade seost tervikuga, kuid võib sisaldada rohkem kui ühte andmesari. Iga rõngasdiagrammile kantud andmesari lisab diagrammi rõnga. Esimene andmesari kuvatakse diagrammi keskel.

Tsirkulaarsuse tõttu on rõngasdiagramme raske lugeda, eriti siis, kui on kuvatud mitu andmesarja. Välimiste ja sisemiste rõngaste proportsioonid ei väljenda andmemahtu õigesti: andmepunktid välimistel rõngastel võivad olla suuremad kui sisemiste rõngaste andmepunktid, isegi kui nende väärtus on tegelikult väiksem. Väärtuste või protsentide kuvamiseks andmesiltidel on rõngasdiagramm väga sobiv, kuid kui soovite võrrelda andmepunkte üksteise kõrval, peaksite selle asemel kasutama virntulpdiagrammi või virnlintdiagrammi.

Kasutage rõngasdiagrammi järgmistel juhtudel.

 • Soovite diagrammile kanda ühe või mitu andmesarja.

 • Ükski diagrammile kantavatest väärtustest pole negatiivne.

 • Ükski diagrammile kantavatest väärtustest pole null (0).

 • Andmesarja kohta on kuni seitse kategooriat.

 • Kategooriad tähistavad iga rõngasdiagrammi rõnga terviku osasid.

Luues rõngasdiagrammi, saate valida ühe järgmistest rõngasdiagrammi alamtüüpidest.

 • Rõngasdiagramm.    Rõngasdiagrammides kuvatakse andmed rõngastena, kusjuures iga rõngas tähistab ühte andmesarja. Kui protsendid kuvatakse andmesiltidel, moodustavad diagrammi rõngad kokku 100%.

  Rõngasdiagramm

 • Irdrõngasdiagramm.    Sarnaselt irdsektordiagrammiga kuvatakse irdrõngasdiagrammis iga väärtuse osakaal kogusummas, rõhutades üksikuid väärtusi, kuid irdrõngasdiagrammid võivad sisaldada mitut andmesarja.

  Irdsektordiagramm

Rõngasdiagrammid ja irdrõngasdiagrammid ei ole saadaval ruumilisena, kuid võite kasutada diagrammidele ruumilise väljanägemise andmiseks ruumilist vormingut.

Lehe algusesse

Üksikasjaliku rõngasdiagrammi loomine

Vormindatud rõngasdiagramm

Kuidas me sellise rõngasdiagrammi lõime? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase rõngasdiagrammi. Selle diagrammi jaoks kasutasime töölehe näidisandmeid. Need andmed saab kopeerida oma töölehele või kasutada omaenda andmeid.

 1. Avage tööleht andmetega, mida soovite rõngasdiagrammile kanda, või kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele.

   Töölehe näidisandmete kopeerimine

  1. Looge tühi töövihik või tööleht.

  2. Valige spikriteema näide.

   Märkus.: Ärge valige rea- ega veerupäiseid. 

   Spikrinäite valimine

   Spikrinäite valimine

  3. Vajutage klahve CTRL+C.

  4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

1

2

3

4

A

B

C

2005

2006

Euroopa

1 270 471 400 $

1 798 703 400 $

Aasia

877 409 900 $

1 221 444 700 $

USA

1 209 421 500 $

1 087 309 900 $

 1. Valige andmed, mida soovite kanda rõngasdiagrammile.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid nuppu Muud diagrammid.

  Jaotis diagrammid Exceli lindil

 3. Klõpsake jaotises Rõngasdiagramm diagrammitüüpi Rõngasdiagramm.

 4. Klõpsake diagrammi diagrammi andmeala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad, mis sisaldab menüüsid Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammi paigutused meelepärast paigutust.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide.: Oma rõngasdiagrammi jaoks kasutasime paigutust nimega Paigutus 6.

  Märkus.: Paigutus 6 kuvab legendi. Kui diagrammil on liiga palju legendikirjeid või kui neid kirjeid pole lihtne eristada, võite legendi kuvamise asemel lisada rõngasdiagrammi andmepunktidele andmesildid (klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Andmesildid).

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid meelepärast diagrammilaadi.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide.: Oma rõngasdiagrammi jaoks kasutasime laadi nimega Laad 26.

 7. Diagrammi suuruse muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

  2. Sisestage menüü Vorming jaotises Suurus väljadele Kujundi kõrgus ja Kujundi laius meelepärased väärtused.

   Näpunäide.: Oma rõngasdiagrammi puhul määrasime kujundi kõrguseks 10,16 cm ja laiuseks 13,97 cm.

 8. Diagrammirõnga ava suuruse muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake andmesarja või valige see diagrammi elementide loendist (menüü Vorming jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

   Jaotis Praegune valik Exceli lindil

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

  3. Klõpsake nuppu Sarjasuvandid ning lohistage seejärel jaotises Diagrammirõnga ava suurus liugurit ava soovitud suuruseni või tippige protsendiväljale väärtus vahemikus 10–90.

   Näpunäide.: Oma rõngasdiagrammi jaoks kasutasime väärtust 20%.

 9. Et andmesildid paremini silma paistaksid, toimige järgmiselt.

  1. Andmesiltide valimiseks kogu andmesarja jaoks klõpsake üks kord andmesilti või valige need diagrammi elementide loendist (menüü Vorming jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem Nupu pilt ning seejärel meelepärast kujundilaadi.

   Jaotis Kujundilaadid Exceli lindil

   Näpunäide.: Oma rõngasdiagrammi jaoks kasutasime kujundilaadi Vaevumärgatav efekt – Tume 1.

  3. Korrake neid toiminguid kõigi rõngasdiagrammi andmesarjade andmesiltide vormindamisel.

 10. Diagrammi tiitli muutmiseks ja vormindamiseks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi tiitlit või valige see diagrammi elementide loendist (menüü Vorming jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

  2. Tippige tiitel, mida kasutada soovite, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  3. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem Nupu pilt ning seejärel meelepärast kujundilaadi.

   Näpunäide.: Oma rõngasdiagrammi jaoks kasutasime kujundilaadi Mõõdukas efekt – Rõhk 1.

  4. Kui soovite muuta tiitli asukohta, lohistage see meelepärasesse kohta.

 11. Legendi või vormingu muutmiseks klõpsake legendi ja valige seejärel ripploendis Kujundilaadid (klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem Nupu pilt ) meelepärane laad.

 12. Tekstisiltide lisamiseks koos diagrammi rõngastele osutavate nooltega toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Lisa nuppu Tekstiväli.

  2. Klõpsake diagrammis kohta, kuhu soovite tekstivälja paigutada, tippige sinna meelepärane tekst ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  3. Valige tekstiväli ja klõpsake seejärel menüü Vorming jaotises Kujundilaadid dialoogiboksi käivitit Nupu pilt .

  4. Klõpsake nuppu Tekstväli, märkige seejärel jaotises Sobita automaatselt ruut Muuda teksti mahutamiseks kujundi suurust ja klõpsake nuppu Sule.

  5. Klõpsake jaotises Kujundilaadid meelepärast laadi.

  6. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Lisa nuppu Kujundid.

  7. Klõpsake jaotises Jooned kujundit Nool.

  8. Lohistage diagrammis nool tekstivälja nurgast diagrammi rõngani, millele soovite, et nool osutaks.

  9. Tekstiväljade vormingu muutmiseks klõpsake tekstivälja ja valige seejärel jaotises Kujundilaadid (menüü Vorming jaotis Kujundilaadid) meelepärane laad.

   Korrake neid toiminguid kõigi diagrammi rõngaste puhul.

 13. Diagrammi tausta muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammiala või valige see diagrammi elementide loendist (menüü Vorming jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem Nupu pilt ning seejärel meelepärast kujundilaadi.

   Näpunäide.: Oma rõngasdiagrammi jaoks kasutasime kujundilaadi Vaevumärgatav efekt – Rõhk 3.

 14. Diagrammi tausta nurkade ümaraks muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid dialoogiboksi käivitit Nupu pilt .

  2. Klõpsake nuppu Ääriste laadid ja märkige seejärel ruut Ümarnurgad.

 15. Kui soovite kasutada töövihikule rakendatud vaikekujundusest erinevaid kujunduse värve, toimige järgmiselt.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Kujundused nuppu Kujundused.

   Jaotis Kujundused Exceli lindil

  2. Klõpsake jaotises Sisemine kujundust, mida soovite kasutada.

   Näpunäide.: Oma rõngasdiagrammi jaoks kasutasime kujundust Tipp.

Lehe algusesse

Rõngasdiagrammi sektorite pööramine

Järjestus, milles andmesari programmis Office Excel 2007 rõngasdiagrammidele kantakse, sõltub andmete järjestusest töölehel. Teise nurga alt vaatamiseks saate rõngasdiagrammi sektoreid 360 kraadi pöörata.

Pööratud rõngasdiagramm

 1. Klõpsake rõngasdiagrammi andmesarja või andmepunkti või toimige selle valimiseks diagrammi elementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad, mis sisaldab menüüsid Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik noolt välja Diagrammi elemendid kõrval ning seejärel meelepärast andmesarja või andmepunkti.

   Jaotis Praegune valik Exceli lindil

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Lohistage jaotises Esimese sektori nurk liugurit diagrammi pööramiseks soovitud ulatuses või tippige liuguri all asuvale väljale väärtus 0-st (nullist) 360-ni, et määrata esimese sektori kuvamisnurk.

Lehe algusesse

Rõngasdiagrammi sektorite eraldamine

Rõngasdiagrammi üksikute sektorite rõhutamiseks saate kasutada irdrõngasdiagrammi. Irdrõngasdiagrammides kuvatakse iga väärtuse osakaal kogusummas, rõhutades üksikuid väärtusi. Eraldamise sätet saate muuta nii kõigi sektorite kui ka üksikute sektorite jaoks.

Irdrõngasdiagramm

Sektoreid saab eraldada ka käsitsi.

Rõngasdiagramm eraldatud sektoriga

Irdrõngasdiagrammi sektorite sätete muutmine

 1. Klõpsake irdrõngasdiagrammi andmesarja või andmepunkti või toimige andmesarja valimiseks diagrammi elementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad, mis sisaldab menüüsid Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik noolt välja Diagrammi elemendid kõrval ning seejärel andmesarja.

   Jaotis Praegune valik Exceli lindil

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Lohistage jaotises Irdrõngasdiagramm liugurit eraldatuse suurendamiseks või vähendamiseks või tippige soovitud eraldatuse protsent liuguri all asuvale protsendiväljale.

Irdrõngasdiagrammi sektorite eraldamine käsitsi

Klõpsake rõngasdiagrammi ja toimige seejärel järgmiselt.

 • Kõigi rõngasdiagrammi sektorite eraldamiseks lohistage need diagrammi keskpaigast eemale.

 • Üksikute rõngasdiagrammi sektorite eraldamiseks klõpsake sektorit, mille eraldada soovite, ja lohistage see seejärel diagrammi keskpaigast eemale.

Lehe algusesse

Rõngasdiagrammi rõnga ava suuruse muutmine

Suurendades või vähendades rõngasdiagrammi rõnga ava, vähendate või suurendate sektorite laiust. Näiteks soovite kuvada laiemaid sektoreid, et paigutada paremini andmesilte, mis sisaldavad pikki sarju või kategoorianimesid või nimede, väärtuste ja protsentide kombinatsiooni.

 1. Klõpsake rõngasdiagrammi andmesarja või toimige selle valimiseks diagrammi elementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad, mis sisaldab menüüsid Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik noolt välja Diagrammi elemendid kõrval ning seejärel andmesarja.

   Jaotis Praegune valik Exceli lindil

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Lohistage jaotises Diagrammirõnga ava suurus liugurit ava soovitava suuruseni või tippige protsendiväljale väärtus vahemikus 10–90.

Lehe algusesse

Diagrammi salvestamine mallina

Kui soovite luua vastloodud diagrammiga sarnase diagrammi, võite salvestada diagrammi mallina, mida saate kasutada teiste diagrammide alusena.

 1. Klõpsake seda diagrammi, mille soovite mallina salvestada.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tüüp nuppu Salvesta mallina.

  Jaotis Tüüp Exceli lindil

 3. Tippige väljale Faili nimi mallile nimi.

  Näpunäide.: Kui te ei määra muud kausta, salvestatakse mallifail (.crtx) kausta Diagrammid ning mall muutub kättesaadavaks kategoorias Mallid nii dialoogiboksis Diagrammi lisamine (menüü Lisa jaotise Diagrammid dialoogiboksi käiviti Nupu pilt ) kui ka Diagrammitüübi muutmine (menüü Kujundus rühma Tüüp nupp Muuda diagrammi tüüpi).

  Lisateavet diagrammimalli lisamise kohta on artiklis Lemmikdiagrammi korduvkasutamine diagrammimalli abil.

Märkus.: Diagrammimall sisaldab diagrammi vormingut ning selles on talletatud värvid, mis olid kasutusel diagrammi mallina salvestamisel. Kui kasutate diagrammimalli diagrammi loomiseks teises töövihikus, kasutatakse diagrammimalli värve, mitte töövihikule rakendatud kujunduse värve. Dokumendi kujunduse värvide kasutamiseks diagrammimalli värvide asemel paremklõpsake diagrammiala ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Lähtesta laadiga ühtivaks.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×