Andmete esitamine punktdiagrammil või joondiagrammil

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Punktdiagrammid ja joondiagrammid näevad välja väga sarnased, eriti siis, kui punktdiagramm kuvatakse ühendusjoontega. Siiski viis iga seda tüüpi kujundab andmete horisontaalteljele (tuntud ka kui x-telje) ja vertikaalteljele (tuntud ka kui y-telje) on oluliselt erinev.

Vormindatud punktdiagramm Vormindatud joondiagramm

Märkus.: Punkt-ja joondiagrammide erinevat tüüpi kohta leiate teemast Saadaolevad diagrammitüübid Office.

Enne, kui valite ühte tüüpi diagrammi, võite erinevuste kohta lisateavet ja teada saada, kui see on parem kasutada punktdiagrammi asemel joondiagrammi või vastupidi.

Punkt-ja joondiagrammide peamine erinevus on viis andmete horisontaaltelje. Kui kasutate punkt- ja joondiagrammi loomiseks näiteks järgmisi tööleheandmeid, siis on näha, kuidas andmed jaotuvad erinevalt.

Päevase sademete hulga töölehe andmete pilt

Punktdiagrammil kuvatakse tulba A päevaste sademete väärtused horisontaaltelje x-väärtustena ja tulba B tahkete osiste väärtused vertikaaltelje y-väärtustena. Punktdiagrammil, mida sageli nimetatakse ka xy-diagrammiks, ei kuvata kunagi kategooriaid horisontaalteljel.

Punktdiagrammi pilt

Punktdiagrammil on alati kaks väärtustelge: üks arvandmete kogum kuvatakse horisontaalsel (väärtus)teljel ja teine vertikaalsel (väärtus)teljel. Diagrammil koondatakse väärtused ühte andmepunkti, s.o kuvatakse punktid x- ja y-arvväärtuse lõikepunktis. Andmepunktid võivad olenevalt andmetest jaotuda horisontaalteljel ühtlaselt või ebaühtlaselt.

Esimene punktdiagrammil kuvatav andmepunkt tähistab nii y-väärtust 137 (tahked osised) kui ka x-väärtust 1,9 (päevased sademed). Arvud tähistavad töölehe lahtrite A9 ja B9 väärtusi.

Joondiagrammil kuvatakse samad sademete ja tahkete osiste väärtused kahe eraldi andmepunktina, mis on horisontaalteljel ühtlaselt jaotunud. Seda sellepärast, et joondiagrammil on vaid üks väärtustelg (vertikaaltelg). Joondiagrammi horisontaalteljel kuvatakse andmed ainult ühtlaste vahedega (kategooriatesse) rühmitatult. Kuna kategooriad ei ole andmetes antud, luuakse need automaatselt (nt 1, 2, 3 jne).

See on hea näide olukorrast, kus joondiagrammi kasutada ei tasu.

Joondiagrammi pilt

Joondiagrammil jaotuvad kategooriaandmed ühtlaselt horisontaalteljel (kategooria) ning numbrilised andmed vertikaalteljel (väärtus).

Tahkete osiste y-väärtus 137 (B9) ja päevane sademete väärtus 1,9 (A9) kuvatakse joondiagrammil eraldi andmepunktidena. Ega neid andmepunkte on esimene andmepunkti, kuvatakse diagrammil – selle asemel esimese andmepunkti jaoks iga andmesari viitab esimese andmerea töölehel väärtused (lahtris A2 ja B2).

Telje tüüp ja mastaapimise erinevused

Kuna punktdiagrammi horisontaaltelg on alati väärtustelg, saab sellel kuvada arvväärtusi või kuupäevaväärtusi (nt päevad või tunnid), mis on esitatud arvväärtustena. Arvväärtuste paindlikumaks kuvamiseks horisontaalteljel saate muuta telje mastaapimissuvandeid samamoodi, nagu saate muuta vertikaaltelje mastaapimissuvandeid.

Kuna joondiagrammi horisontaaltelg on kategooriatelg, saab see olla ainult tekstitelg või kuupäevatelg. Tekstiteljel kuvatakse ainult tekst (mittearvulised andmed või arvulised kategooriad, mis pole väärtused) ühtlaste vahedega. Kuupäevateljel kuvatakse kuupäevad kronoloogilises järjestuses kindla intervalliga või samades põhiühikutes (nt päevad, kuud või aastad), isegi kui kuupäevad pole töölehel järjekorras ega samades põhiühikutes.

Kategooriatelje mastaapimissuvandid on piiratud väärtustelje mastaapimissuvanditega. Saadaolevad mastaapimissuvandid olenevad ka kasutatava telje tüübist.

Punktdiagramme kasutatakse tavaliselt arvväärtuste (nt teaduslikud, statistilised ja tehnilised andmed) kuvamiseks ja võrdlemiseks. Neist diagrammidest on kasu arvuliste väärtuste vaheliste suhtete kuvamisel mitme andmesarja lõikes või kahe arvurühma diagrammile kandmisel ühe xy-koordinaatide sarjana.

Joondiagrammidel saab kuvada teatud perioodile jooksul muutuvad järjestikused andmed ühise skaalaga võrreldes, tänu millele on need ideaalsed regulaarsete intervallide tagant või aja jooksul ilmnevate andmetrendide esitlemiseks. Joondiagrammil on kategooriate andmed jaotatud võrdsete vahedega horisontaalteljele ja väärtuste andmed võrdsete vahedega vertikaalteljele. Reeglina tasub joondiagrammi kasutada siis, kui andmetel on mittearvulised x-väärtused, vastasel korral on parem kasutada punktdiagrammi.

Kasutage joondiagrammi asemel punktdiagrammi järgmistel juhtudel.

 • Horisontaaltelje skaala muutmine    Kuna punktdiagrammi horisontaaltelg on väärtustelg, on saadaval rohkem mastaapimissuvandeid.

 • Horisontaalteljel logaritmilise skaala kasutamine    Saate muuta horisontaaltelje logaritmiliseks skaalaks.

 • Väärtusepaare või rühmitatud väärtusekomplekte sisaldavate tööleheandmete kuvamine    Punktdiagrammil on võimalik telgede üksikute skaalade kohandamise teel kuvada rohkem teavet rühmitatud väärtuste kohta.

 • Mustrite kuvamine suurtes andmekogumites    Punktdiagrammidest on kasu andmemustrite näitamisel, kui tuuakse esile näiteks lineaarseid või mittelineaarseid trende, kobaraid ja võõrväärtusi.

 • Paljude andmepunktide võrdlemine ajaga arvestamata    Mida rohkem andmeid punktdiagrammile lisate, seda täpsemaid võrdlusi saate teha.

Kasutage joondiagrammi punktdiagrammi asemel järgmistel juhtudel.

 • Tekstisiltide kasutamine horisontaalteljel    Tekstisildid võivad tähistada ühtlaste vahedega väärtusi (nt kuid, kvartaleid või majandusaastaid).

 • Väikese hulga arvuliste siltide kasutamine horisontaalteljel    Kui soovite kasutada väheseid kategooriasilte, mis tähistavad ühtlaste vahedega ajavahemikku (nt aastad), saate kasutada joondiagrammi.

 • Ajaskaala kasutamine horisontaalteljel    Kui soovite kuvada kuupäevi kronoloogilises järjestuses kindlate intervallidega või samades põhiühikutes (nt päevad, kuud või aastad), isegi kui kuupäevad pole töölehel järjekorras ega samades põhiühikutes, kasutage joondiagrammi.

Märkus.: Järgmine juhis kehtib Office 2013 ja uuemad versioonid. Juhised office 2010?

Punktdiagrammi loomine

Vormindatud punktdiagramm

Kuidas lõime selle punktdiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase punktdiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mida soovite diagrammile kanda punktdiagrammile.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Päevane sademete hulk

  Tahkeid osiseid

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Valige andmed, mida soovite diagrammile kanda punktdiagrammile.

 3. Klõpsake menüüd Lisa ja seejärel klõpsake käsku Lisa punktdiagramm (X; Y) või mulldiagramm.

  Punktdiagramm

 4. Klõpsake nuppu punktdiagramm.

  Näpunäide.: Kui osutate mis tahes diagrammitüübile, kuvatakse selle nimi.

 5. Klõpsake diagrammiala diagrammi kuvamiseks menüüd kujundus ja Vorming .

 6. Klõpsake menüüd kujundus ja seejärel nuppu diagrammi laadi, mida soovite kasutada.

  Diagrammi laadi

 7. Klõpsake diagrammi tiitel ja tippige soovitud tekst.

 8. Diagrammi tiitli fondi suuruse muutmiseks paremklõpsake pealkirja, klõpsake nuppu Fontja sisestage siis väljale suurus soovitud suurus. Klõpsake nuppu OK.

 9. Klõpsake diagrammiala.

 10. Klõpsake menüü kujundus nuppu Lisa diagrammielementi > Teljetiitlidja seejärel tehke ühte järgmistest:

  Diagrammi elementide lisamine

  1. Horisontaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse horisontaaltelje.

  2. Vertikaaltelje tiitel lisamiseks klõpsake nuppu Primaarse vertikaaltelje.

  3. Klõpsake iga pealkirja, tippige soovitud tekst ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  4. Valige loendist pealkiri veel tiitel vormindamise suvandeid, klõpsake menüü Vorming jaotises Diagrammi elemendid ja seejärel klõpsake nuppu Valiku vorming. Vorming jaotise paanil kuvatakse. Klõpsake suurus & atribuudid Suurus ja atribuudid ja seejärel valige Vertikaaljoondus, teksti suundvõi kohandatud nurk.

 11. Klõpsake diagrammi või klõpsake menüü Vorming jaotises Diagrammi elemendid diagrammi andmeala , valige Diagrammi andmeala diagrammielementide loendist.

  Diagrammi elemendid

 12. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

 13. Klõpsake diagrammi, või klõpsake menüü Vorming jaotises Diagrammi elemendid diagrammiala, valige Diagrammiala diagrammielementide loendist.

 14. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

 15. Kui soovite kasutada erinevaid vaikekujunduse oma töövihikule rakendatud kujunduse värve, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Klõpsake lehe paigutuse > kujundused

  2. Klõpsake jaotises Officesoovitud kujundust, mida soovite kasutada.

Joondiagrammi loomine

Vormindatud joondiagramm

Kuidas lõime selle joondiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase joondiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mille soovite joondiagrammi kanda.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Kuupäev

  Päevane sademete hulk

  Tahkeid osiseid

  01.01.2007

  4,1

  122

  02.01.2007

  4,3

  117

  03.01.2007

  5,7

  112

  04.01.2007

  5,4

  114

  05.01.2007

  5,9

  110

  06.01.2007

  5,0

  114

  07.01.2007

  3,6

  128

  08.01.2007

  1,9

  137

  09.01.2007

  7,3

  104

 2. Valige andmed, mille soovite joondiagrammi kanda.

 3. Klõpsake menüüd Lisa ja seejärel klõpsake käsku Lisa rida või kihtdiagramm.

  Joon-või ala lisamine

 4. Valige Markeritega joondiagramm.

 5. Klõpsake diagrammiala diagrammi kuvamiseks menüüd kujundus ja Vorming .

 6. Klõpsake menüüd kujundus ja seejärel nuppu diagrammi laadi, mida soovite kasutada.

  Diagrammi laadi

 7. Klõpsake diagrammi tiitel ja tippige soovitud tekst.

 8. Diagrammi tiitli fondi suuruse muutmiseks paremklõpsake pealkirja, klõpsake nuppu Fontja sisestage siis väljale suurus soovitud suurus. Klõpsake nuppu OK.

 9. Klõpsake diagrammiala.

 10. Klõpsake diagrammi legendi või lisage see diagrammielementide loendist (klõpsake menüü kujundus nuppu Lisa diagrammielementi > legendija valige legendi asukoha).

  Diagrammi elementide lisamine

 11. Diagrammi ühte andmesarja sekundaarne vertikaaltelg, klõpsake andmesarja või valige see diagrammielementide loendist (menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Diagrammi elemendid).

  Diagrammi elemendid

 12. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming. Kuvatakse tööpaan Vorminda andmesarja.

 13. Valige Sarjasuvandid > Sekundaartelg > Sule.

 14. Klõpsake menüü kujundus jaotises Diagrammipaigutused klõpsake Diagrammielementi lisadaja seejärel tehke ühte järgmistest:

  1. Lisada primaarse vertikaaltelje tiitel, klõpsake käsku Teljetiitli >Primaarse vertikaaltelje. ja seejärel käsku teljetiitli vorming paanil suurus & atribuudid Suurus ja atribuudid tüüpi vertikaaltelje tiitel, mida soovite konfigureerida.

  2. Sekundaarse vertikaaltelje tiitel lisamiseks klõpsake käsku Teljetiitli > Sekundaarse vertikaalteljeja klõpsake paanil teljetiitli vorming suurus & atribuudid Suurus ja atribuudid tüüpi vertikaaltelje tiitel, mida soovite konfigureerida.

  3. Klõpsake iga pealkirja, tippige soovitud tekst ja vajutage sisestusklahvi Enter

 15. Klõpsake diagrammi andmeala diagrammi või valige see loendist diagrammielementide (menüüVorming jaotises Praegune valik , Diagrammi elemendid).

 16. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

  Exceli lindi jaotis Kujundilaadid

 17. Klõpsake diagrammiala.

 18. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

 19. Kui soovite kasutada erinevaid vaikekujunduse oma töövihikule rakendatud kujunduse värve, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Klõpsake lehe paigutuse > kujundused

  2. Klõpsake jaotises Officesoovitud kujundust, mida soovite kasutada.

Punkt-, joon- või diagrammi loomine rakenduses Office 2010

Vormindatud punktdiagramm

Kuidas lõime selle punktdiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase punktdiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mille soovite punktdiagrammi kanda.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Päevane sademete hulk

  Tahkeid osiseid

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Valige andmed, mille soovite punktdiagrammi kanda.

 3. Valige menüü Lisa jaotises Diagrammid nupp Punktdiagramm.

  Exceli lindi pilt

 4. Valige Ainult markeritega punktdiagramm.

  Näpunäide.: Kui osutate mis tahes diagrammitüübile, kuvatakse selle nimi.

 5. Klõpsake diagrammi diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Jaotis Diagrammilaadid Exceli lindil

  Meie punktdiagrammil on kasutusel Laad 26.

 7. Klõpsake menüü paigutus jaotises nuppu Diagrammi tiitel ja seejärel valige pealkirja asukoht rippmenüü loendist.

  Valisime Diagrammi kohale.

 8. Klõpsake diagrammi tiitlit ja seejärel tippige soovitud tekst.

  Tippisime punktdiagrammi tiitliks Tahkeid osiseid sademetes.

 9. Diagrammi tiitli suuruse vähendamiseks paremklõpsake tiitlit ja seejärel sisestage soovitud suurus kiirmenüü väljale Font.

  Meie punktdiagrammil on kasutusel Laad 14.

 10. Klõpsake diagrammiala.

 11. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Teljetiitlid ja seejärel tehke järgmist.

  1. Horisontaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse horisontaaltelje tiitel ja seejärel Tiitel telje alla.

  2. Vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja tippige seejärel soovitud vertikaaltelje tiitel.

   Sellel punktdiagrammil on kasutusel Pööratud tiitel.

   Exceli lindi pilt

  3. Klõpsake iga pealkirja, tippige soovitud tekst ja vajutage sisestusklahvi Enter.

   Selle punktdiagrammi horisontaaltelje tiitliks on tipitud Päevased sademed ja vertikaaltelje tiitliks Tahkete osiste hulk.

 12. Klõpsake diagrammi andmeala või valige diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotis Praegune valik väli Diagrammielemendid) Diagrammi andmeala.

 13. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

  Sellel punktdiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – rõhk 3.

  Exceli lindi jaotis Kujundilaadid

 14. Klõpsake diagrammiala.

 15. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

  Sellel punktdiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – rõhk 1.

 16. Kui soovite kasutada erinevaid vaikekujunduse oma töövihikule rakendatud kujunduse värve, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisseehitatud soovitud kujundust.

   Sellesl joondiagrammil on kasutusel kujundus Office.

Vormindatud joondiagramm

Kuidas lõime selle joondiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase joondiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mille soovite joondiagrammi kanda.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Kuupäev

  Päevane sademete hulk

  Tahkeid osiseid

  01.01.2007

  4,1

  122

  02.01.2007

  4,3

  117

  03.01.2007

  5,7

  112

  04.01.2007

  5,4

  114

  05.01.2007

  5,9

  110

  06.01.2007

  5,0

  114

  07.01.2007

  3,6

  128

  08.01.2007

  1,9

  137

  09.01.2007

  7,3

  104

 2. Valige andmed, mille soovite joondiagrammi kanda.

 3. Valige menüü Lisa jaotises Diagrammid nupp Joondiagramm.

  Exceli lindi pilt

 4. Valige Markeritega joondiagramm.

 5. Klõpsake diagrammi diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  Jaotis Diagrammilaadid Exceli lindil

  Sellel diagrammil on kasutusel Laad 2.

 7. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Diagrammi tiitel ja seejärel valige Diagrammi kohale.

  Exceli lindi pilt

 8. Klõpsake diagrammi tiitlit ja seejärel tippige soovitud tekst.

  Tippisime joondiagrammi tiitliks Tahkeid osiseid sademetes.

 9. Diagrammi tiitli suuruse vähendamiseks paremklõpsake tiitlit ja seejärel sisestage soovitud suurus väljale Font.

  Sellel diagrammil on kasutusel Laad 14.

 10. Klõpsake diagrammi legendi või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 11. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Legende ja seejärel soovitud asukohta.

  Sellel diagrammil on kasutusel suvand Kuva legend üleval.

 12. Andmesarja kandmiseks sekundaarsele vertikaalteljele klõpsake sademete andmesarja või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotis Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 13. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Praegune valik nuppu Vorminda valikut.

  Jaotis Praegune valik Exceli lindil

 14. Valige Sarjasuvandid > Sekundaartelg > Sule.

 15. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Teljetiitlid ja seejärel tehke järgmist.

  1. Primaarse vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja tippige seejärel soovitud vertikaaltelje tiitel.

   Sellel joondiagrammil on kasutusel Pööratud tiitel.

  2. Sekundaarse vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Sekundaarse vertikaaltelje tiitel ja tippige seejärel soovitud vertikaaltelje tiitel.

   Sellel joondiagrammil on kasutusel Pööratud tiitel.

  3. Klõpsake iga tiitlit, tippige soovitud tekst ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   Selle joondiagrammi primaarse horisontaaltelje tiitliks on tipitud Tahkete osiste hulk ja sekundaarse vertikaaltelje tiitliks Päevased sademed.

 16. Klõpsake diagrammi andmeala või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotis Praegune valik väli Diagrammielemendid).

 17. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

  Sellel punktdiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – tume 1.

  Exceli lindi jaotis Kujundilaadid

 18. Klõpsake diagrammiala.

 19. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid, klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja klõpsake seejärel soovitud efekti, mida soovite kasutada.

  Sellel joondiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – rõhk 3.

 20. Kui soovite kasutada erinevaid vaikekujunduse oma töövihikule rakendatud kujunduse värve, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisseehitatud soovitud kujundust.

   Sellesl joondiagrammil on kasutusel kujundus Office.

Punktdiagrammi loomine

 1. Valige andmed, mida soovite diagrammile kanda diagrammi.

 2. Klõpsake menüüd Lisa ja seejärel klõpsake X Y punktdiagrammja punktdiagramm, klõpsake jaotises Valige diagrammi.

 3. Valige diagramm, klõpsake Diagrammi kujundus teha ühte järgmistest:

  • Klõpsake Diagrammielementi lisamine muutmiseks üksikasjad, nt pealkiri, sildid ja legend.

  • Klõpsake nuppu Valige diagrammi elementide eelmääratletud komplekti Kiirpaigutus .

  • Klõpsake galeriis laadi paigutuse või laadi muutmiseks eelvaated.

  • Klõpsake nuppu Vaheta rida/veerg või Vali andmed , saate andmete muutmiseks.

 4. Valige diagramm, klõpsake menüüd kujundus soovi korral muuta kujundi täite, kontuuri, või diagrammielementide efektid.

Joondiagrammi loomine

 1. Valige andmed, mida soovite diagrammile kanda diagrammi.

 2. Klõpsake menüüd Lisa ja seejärel klõpsake ridaja valige soovitud suvand on saadaval realt Diagrammilaadid.

 3. Valige diagramm, klõpsake Diagrammi kujundus teha ühte järgmistest:

  • Klõpsake Diagrammielementi lisamine muutmiseks üksikasjad, nt pealkiri, sildid ja legend.

  • Klõpsake nuppu Valige diagrammi elementide eelmääratletud komplekti Kiirpaigutus .

  • Klõpsake galeriis laadi paigutuse või laadi muutmiseks eelvaated.

  • Klõpsake nuppu Vaheta rida/veerg või Vali andmed , saate andmete muutmiseks.

 4. Valige diagramm, klõpsake menüüd kujundus soovi korral muuta kujundi täite, kontuuri, või diagrammielementide efektid.

Vt ka

Kohandatud diagrammi salvestamine mallina

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×