Office
Logi sisse

Andmete allakriipsutamine töölehel

Andmete allakriipsutamiseks tööleht on mitu võimalust. Võite alla kriipsutada kas kogu lahtrites sisalduva teksti või ainult osa sellest, lisada lahtritele või ridadele alläärise või tõmmata lahtrite allakriipsutamiseks horisontaalse joone.

Selle artikli teemad

Kogu või valitud lahtrisisu allakriipsutamine

Alläärise kasutamine tervete lahtrite või ridade allakriipsutamiseks

Joone tõmbamine lahtrite allakriipsutamiseks

Kogu või valitud lahtrisisu allakriipsutamine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite alla kriipsutada kogu lahtris või lahtrivahemik leiduva teksti või arvud, valige see lahter või lahtrivahemik.

    Lahtri või lahtrivahemiku valimine

   Valitav objekt

   Toiming

   Üksik lahter

   Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

   Lahtrivahemik

   Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini, või hoidke nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all tõstuklahvi (SHIFT).

   Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ning vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

   Suur lahtrivahemik

   Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja hoidke tõstuklahvi (SHIFT) all seni, kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtrini jõudmiseks võite kerida.

   Lahter töölehel

   Klõpsake nuppu Vali kõik.

   Nupp Vali kõik

   Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahve CTRL+A.

   Märkus.: Kui tööleht sisaldab andmeid, valib klahve CTRL+A vajutamine praeguse piirkonna. Kiirklahvi CTRL+A teistkordne vajutamine valib terve töölehe.

   Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

   Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke teiste lahtrite või vahemike valimiseks all juhtklahvi (CTRL).

   Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ning seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahve SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike lisamise lõpetamiseks valikule vajutage uuesti klahve SHIFT+F8.

   Märkus.: Mittekülgneva valiku puhul ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

   Terve rida või veerg

   Klõpsake rea- või veerupäist.

   Tööleht reapäise ja veerupäisega

   Viiktekst 1 Reapäis

   Viiktekst 2 Veerupäis

   Samuti saate rea või veeru lahtrid valida, kui valite esimese lahtri ja vajutate klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

   Märkus.: Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv abil. Klahvide CTRL+SHIFT+nooleklahv teistkordne vajutamine valib terve rea või veeru.

   Külgnevad read või veerud

   Lohistage üle rea- või veerupäiste. Või valige esimene rida või veerg; seejärel hoidke viimast rida või veergu valides all tõstuklahvi (SHIFT).

   Mittekülgnevad read või veerud

   Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (CTRL).

   Rea või veeru esimene või viimane lahter

   Valige rea või veeru mõni lahter ning vajutage klahve CTRL + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

   Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

   Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

   Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

   Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

   Valige esimene lahter ning vajutage seejärel klahve CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

   Lahtrid kuni töölehe alguseni

   Valige esimene lahter ning vajutage klahve CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

   Rohkem või vähem kui aktiivne valik

   Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivne lahter ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

   Näpunäide.: Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

  • Kui soovite alla kriipsutada ainult osa lahtri sisust, topeltklõpsake seda lahtrit ja valige siis tekst või arvud, mida soovite alla kriipsutada.

   Märkus.: Kui lahtris redigeerimine on sisse lülitatud, saate lahtrisisu valimiseks lahtrit topeltklõpsata. Kui lahtris redigeerimine on välja lülitatud, võite lahtrit klõpsata ja seejärel valida allakriipsutatava teksti või arvud valemiriba. Samuti võite aktiivse lahtri redigeerimiseks vajutada klahvi F2, lisada järjepunkti nooleklahvide abil ning seejärel vajutada sisu valimiseks tõstuklahvi (SHIFT) koos vastava nooleklahviga.

 2. Tehke menüü Avaleht jaotises Font ühte järgmistest.

  • Ühekordse allakriipsutuse rakendamiseks klõpsake nuppu Allakriipsutus  nupu pilt .

  • Mõne muu allakriipsutuslaadi (nt topeltallkriipsu või ühe- või kahekordse langetatud allkriipsu (terve lahtrilaiuse täitva allkriipsu) rakendamiseks klõpsake nupu Font kõrval asuvat käivitusnuppu Nupu pilt ja seejärel klõpsake väljal Allakriipsutus laadi, mida soovite kasutada.

   Exceli lindi pilt

Lehe algusesse

Alläärise kasutamine tervete lahtrite või ridade allakriipsutamiseks

 1. Valige lahter, lahtrivahemik või read, mida soovite alla kriipsutada.

   Lahtri või lahtrivahemiku valimine

  Valitav objekt

  Toiming

  Üksik lahter

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini, või hoidke nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all tõstuklahvi (SHIFT).

  Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ning vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja hoidke tõstuklahvi (SHIFT) all seni, kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtrini jõudmiseks võite kerida.

  Lahter töölehel

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahve CTRL+A.

  Märkus.: Kui tööleht sisaldab andmeid, valib klahve CTRL+A vajutamine praeguse piirkonna. Kiirklahvi CTRL+A teistkordne vajutamine valib terve töölehe.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke teiste lahtrite või vahemike valimiseks all juhtklahvi (CTRL).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ning seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahve SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike lisamise lõpetamiseks valikule vajutage uuesti klahve SHIFT+F8.

  Märkus.: Mittekülgneva valiku puhul ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  Viiktekst 1 Reapäis

  Viiktekst 2 Veerupäis

  Samuti saate rea või veeru lahtrid valida, kui valite esimese lahtri ja vajutate klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

  Märkus.: Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv abil. Klahvide CTRL+SHIFT+nooleklahv teistkordne vajutamine valib terve rea või veeru.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Või valige esimene rida või veerg; seejärel hoidke viimast rida või veergu valides all tõstuklahvi (SHIFT).

  Mittekülgnevad read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (CTRL).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige rea või veeru mõni lahter ning vajutage klahve CTRL + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ning vajutage seejärel klahve CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ning vajutage klahve CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Rohkem või vähem kui aktiivne valik

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivne lahter ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Näpunäide.: Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Font nupu Allääris  Button image kõrval asuvat noolt ja siis soovitud allääriselaadi.

  Exceli lindi pilt

Lehe algusesse

Joone tõmbamine lahtrite allakriipsutamiseks

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Pildid nuppu Kujundid.

  Menüü Lisa jaotis Illustratsioonid

 2. Klõpsake jaotises Jooned nuppu Button image .

 3. Lohistage allakriipsutatavate lahtrite alla joone tõmbamiseks.

  Näpunäide.: Täiesti sirge joone tõmbamiseks hoidke joone tõmbamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 4. Joone vormingu muutmiseks klõpsake joont, et see valida.

  Kuvatakse menüü Joonistusriistad koos alammenüüga Vorming.

 5. Valige menüü Vorming jaotises Kujundilaadid soovitud vormingusuvandid.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×