Andmetüüpide ja väljaatribuutide tutvustus

Andmetüüpide ja väljaatribuutide tutvustus

Iga Accessi tabel koosneb väljadest. Välja atribuudid kirjeldavad sellele väljale lisatud andmete tunnuseid ja käitumist. Välja andmetüüp on kõige olulisem atribuut, kuna see määratleb väljal talletatavate andmete tüübi. Selles artiklis kirjeldatakse Accessis saadaolevaid andmetüüpe ja muid väljaatribuute. Üksikasjalikus andmetüübiviidete jaotises pakutakse lisateavet.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Andmetüübid võivad tunduda segadusttekitavad. Näiteks juhul, kui välja andmetüüp on Tekst, saab sellel väljal talletada andmeid, mis koosnevad tekstist või numbritest. Kuid väljal, mille andmetüüp on Number, saab talletada ainult arvandmeid. Seega peate teadma, milliseid atribuute iga andmetüübi korral kasutatakse.

Välja andmetüüp määratleb ka paljud muud välja olulised omadused, näiteks:

 • milliseid vorminguid saab välja jaoks kasutada;

 • väljaväärtuse maksimumsuurus;

 • kuidas saab välja avaldistes kasutada;

 • kas välja saab indekseerida.

Välja andmetüüp võib olla eelmääratletud või saate valida andmetüübi olenevalt sellest, kuidas te uue välja loote. Näiteks kui loote välja andmelehevaatest ja:

 • kasutate mõne muu tabeli olemasolevat välja, on andmetüüp juba mallis või teises tabelis määratletud;

 • sisestate andmed tühja veergu (või väljale), määrab Access väljale andmetüübi sisestatavate väärtuste põhjal või määrate ise väljale andmetüübi ja vormingu;

 • klõpsate menüü Muuda välju jaotises Väljad ja veerud nuppu Lisa väljad, kuvab Access loendi andmetüüpidest, mille vahel saate valida.

Lehe algusse

Millal millist andmetüüpi kasutada?

Välja andmetüüp on omaduste kogum, mis rakendatakse kõigile välja väärtustele. Näiteks tekstiväljal talletatavad väärtused võivad sisaldada ainult tähti, numbreid ja mõningaid kirjavahemärke. Tekstiväljale sisestatud teabe pikkus ei tohi ületada 255 märki.

Näpunäide.: Mõnikord võivad väljal olevad andmed tunduda ühte tüüpi, kuid on tegelikult hoopis teist tüüpi. Näiteks võib tunduda, et väli sisaldab arvväärtusi, kuid tegelikult sisaldab hoopis tekstiväärtusi (nt ruuminumbreid). Avaldiste abil saate erinevate andmetüüpidega väärtusi sageli omavahel võrrelda või ühest tüübist teise teisendada.

Järgmistes tabelites on ära toodud iga andmetüübi jaoks saadaolevad vormingud. Samuti selgitatakse vormindussuvandite mõju.

Põhitüübid

Vorming

Kuvatavad üksused

Tekst

Lühikesed tähe- ja numbriväärtused (nt perekonnanimi või tänava-aadress). Märkus: Access 2013 ja uuemates versioonides on teksti andmetüüp ümber nimetatud ja kannab nüüd nime Lühitekst.

Arv, Suur arv

Arvväärtused (nt vahemaad). Võtke arvesse, et valuuta jaoks on omaette andmetüüp.

Valuuta

Rahalised väärtused.

Jah/ei

Väärtused Jah ja Ei ning väljad, mis sisaldavad ainult ühte kahest väärtusest.

Kuupäev/kellaaeg

Aastate 100–9999 kuupäeva- ja kellaajaväärtused.

RTF-vorming

Tekst või teksti ja numbrite kombinatsioonid, mida saab vormindada värvi- ja fondijuhtelementide abil.

Arvutuslik väli

Arvutustulemid. Arvutus peab viitama sama tabeli muudele väljadele. Arvutuse loomiseks tuleb kasutada avaldisekoosturit. Märkus: arvutuslikud väljad võeti kasutusele rakenduses Access 2010.

Manus

Manustatud pildid, arvutustabelifailid, dokumendid, diagrammid ja muud tüüpi failid, mida saab teie andmebaasikirjetele manustada. Sarnaneb failide manustamisega meilisõnumitele.

Hüperlink

Tekst või teksti ja numbrite kombinatsioonid, mis talletatakse tekstina ja mida kasutatakse hüperlingi aadressina.

Memo

Pikad tekstiplokid. Välja Memo kasutatakse sageli näiteks üksikasjalike tootekirjelduste jaoks. Märkus: Access 2013 ja uuemates versioonides on memo andmetüüp ümber nimetatud andmetüübiks Pikk tekst.

Otsing

Kuvatakse tabelist või päringust toodud väärtuste loend või välja loomisel määratud väärtuste kogum. Käivitatakse otsimisviisard ja saate luua otsinguvälja. Otsinguvälja andmetüüp on Tekst või Arv, olenevalt viisardis tehtavatest valikutest.

Otsinguväljadel on täiendav väljaatribuutide kogum, mis asub paani Välja atribuudid vahekaardil Otsing.

Märkus.: Andmetüübid Manus ja Arvutuslik väli pole MDB-failivormingu korral saadaval.

Arv

Vorming

Kuvatavad üksused

Üldine

Arvud salvestatud kujul ilma täiendava vorminguta.

Valuuta

Üldised rahalised väärtused.

Euro

EL-i vormingus salvestatud üldised rahalised väärtused.

Fikseeritud

Arvandmed.

Standardne

Kümnendkohtadega arvandmed.

Protsent

Protsendid.

Teaduslik

Arvutused.

Kuupäev ja kellaaeg

Vorming

Kuvatavad üksused

Lühike kuupäev

Kuupäev kuvatakse lühivormingus. Oleneb teie piirkondlikest kuupäeva- ja kellaajasätetest. Näiteks: 14.03.2001.

Keskmine kuupäev

Kuupäev kuvatakse keskmise pikkusega vormingus. Näiteks: 3. apr. 2009.

Pikk kuupäev

Kuupäev kuvatakse pikas vormingus. Oleneb teie piirkondlikest kuupäeva- ja kellaajasätetest. Näiteks: Kolmapäev, 14. märts, 2001.

12-tunnine kellaajavorming

Kellaaeg kuvatakse ainult 12-tunnises vormingus, mis vastab piirkondlike kuupäeva- ja kellaajasätete muudatustele.

Keskmine kellaaeg

Kellaaja järel kuvatakse EL/PL.

24-tunnine kellaajavorming

Kellaaeg kuvatakse ainult 24-tunnises vormingus, mis vastab piirkondlike kuupäeva- ja kellaajasätete muudatustele.

Jah/ei

Andmetüüp

Kuvatavad üksused

Märkeruut

Märkeruut.

Jah/ei

Suvandid Jah või Ei

Tõene/väär

Suvandid Tõene või Väär

Sees/väljas

Suvandid Sees või Väljas.

OLE-objekt    OLE-objektid, näiteks Wordi dokumendid.

Lehe algusse

Väljasuuruse atribuut

Pärast välja loomist ja selle andmetüübi määramist saate seada täiendavad väljaatribuudid. Välja andmetüüp määratleb, milliseid atribuute saate veel määrata. Näiteks saate reguleerida tekstivälja suurust, määrates välja atribuudi Välja suurus väärtuse.

Selliste väljade korral, mille andmetüüp on Arv või Valuuta, on atribuut Välja suurus eriti oluline, kuna see määratleb väljaväärtuste vahemiku. Näiteks ühebitisel arvuväljal saate talletada ainult täisarve vahemikus 0–255.

Samuti määrab atribuut Välja suurus ära selle, kui palju ruumi iga arvuvälja väärtus nõuab. Olenevalt välja suurusest võib arv kasutada täpselt 1, 2, 4, 8, 12 või 16 baiti.

Märkus.: Teksti ja memo tüüpi väljadel on muutuva väärtusega väljasuurused. Nende andmetüüpide korral määrab atribuut Välja suurus iga väärtuse jaoks saadaoleva suurima ruumi.

Väljaatribuutide ja nende toimimise kohta erinevate andmetüüpidega leiate lisateavet teemast Andmetüüpide viited. Samuti lugege läbi artikkel Väljasuuruse seadmine.

Lehe algusse

Andmetüübid seostes ja ühendustes

Tabeliseos on seos kahe tabeli üldväljade vahel. Seos võib olla üks-ühele, üks-mitmele või mitu-mitmele.

Ühendamine on SQL-i toiming, mis ühendab andmed kahe allika ühise määratud välja väärtuste põhjal päringu kirjekomplekti ühte kirjesse. Ühendamine võib olla sisemine ühendamine, vasakpoolne väline ühendamine või parempoolne väline ühendamine.

Kui loote tabeliseose või lisate päringusse ühenduse, peavad teie ühendatavad väljad olema sama või ühilduvat andmetüüpi. Näiteks ei saa luua ühendust Arv-tüüpi ja Tekst-tüüpi välja vahel – isegi juhul, kui nende väljade väärtused kattuvad.

Seose või ühenduse väljad, mille andmetüüp on Automaatnumber, ühilduvad väljadega, mille andmetüübiks on seatud Arv juhul, kui viimase atribuudi Välja suurus väärtus on Pikk täisarv.

Te ei saa muuta tabeliseosesse kuuluva välja andmetüüpi ega atribuuti Välja suurus. Atribuudi Välja suurus muutmiseks saate seose ajutiselt kustutada. Kui te aga muudate andmetüüpi, ei saa te seost uuesti luua enne, kui olete muutnud ka seotud välja andmetüüpi. Tabelite kohta leiate lisateavet artiklist Sissejuhatus tabelitesse.

Lehe algusse

Andmetüübiviited

Väljale andmetüübi rakendamisel sisaldab see valitavate atribuutide komplekti. Lisateabe saamiseks klõpsake allpool vastavat andmetüüpi.

Manus

Otstarve:    kasutatakse väljal, mis võimaldab kirjele faile või pilte manustada. Kui teil on näiteks töökontaktide andmebaas, saate manusevälja kaudu manustada kontakti foto või dokumente (nt elulookirjelduse). Mõne failitüübi korral tihendab Access manuse selle lisamisel. Manuse andmetüübid on saadaval üksnes ACCDB-failivormingus andmebaasides.

Accessi tihendatavate manuste tüübid

Järgmist tüüpi failide manustamise korral tihendab Access faili:

 • rasterpildid (nt BMP-failid);

 • Windowsi metafailid (sh EMF-failid);

 • EXIF-vormingus failid;

 • ikoonid;

 • TIFF-vormingus failid.

Kirjele saate manustada mitmesuguseid faile. Siiski on võimalik, et mõni turberiski sisaldav failitüüp on keelatud. Üldjuhul saate manustada kõiki faile, mis on loodud mõnes Microsoft Office’i programmis. Samuti saate manustada logifaile (.log), tekstifaile (.text, .txt) ja tihendatud ZIP-faile. Toetatud pildifailivormingute loendi leiate selle teema vastavast tabelist.

Blokeeritud failitüüpide loend

Access blokeerib järgmist tüüpi manustatud failid.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Nõutav

Iga kirje välja jaoks on nõutav vähemalt üks manus.

Toetatud pildifailivormingud

Access toetab järgmisi pildifailivorminguid, mille korral ei pea arvutisse olema installitud täiendav tarkvara:

 • Windowsi rasterpilt (bmp-failid);

 • RLE-rasterpilt (Run Length Encoded; rle-failid);

 • seadmesõltumatu rasterpilt (dib-failid);

 • Graphics Interchange Format (gif-failid);

 • Joint Photographic Experts Group (jpe-, jpeg- ja jpg-failid);

 • Exchangeable File Format (exif-failid);

 • PNG-failivorming (PNG-failid);

 • sildistatud kujutise failivorming (tif- ja tiff-failid);

 • ikoon (ico- ja icon-failid);

 • Windowsi metafail (wmf-failid);

 • laiendatud metafail (emf-failid).

Failinimereeglistik

Teie manusfailide nimed võivad sisaldada mis tahes Unicode’i märke, mida Microsoft Windows NT NTFS-failisüsteem toetab. Lisaks peavad failinimed vastama järgmistele reeglitele.

 • Failinime pikkus koos laiendiga ei tohi ületada 255 märki.

 • Nimi ei tohi sisaldada järgmisi märke: küsimärk (?), jutumärgid ("), kaldkriips ja kurakriips (/ \), ava- või lõpunurksulud (< >), tärn (*), püstkriips (|), koolon (:) või lõigumärk ().

Lehe algusse

Automaatnumber

Otstarve:    välja Automaatnumber kaudu saate sisestada kordumatu väärtuse, mille otstarve on tagada, et iga kirje oleks unikaalne. Välja Automaatnumber kasutatakse enim primaarvõtme jaoks, eriti siis, kui sobivat loomulikku võtit (andmeväljal põhinevat võtit) pole saadaval.

Välja Automaatnumber väärtuse jaoks on vaja 4 või 16 baiti olenevalt selle atribuudi Välja suurus väärtusest.

Oletagem, et teil on tabel kontaktandmete talletamiseks. Selle tabeli primaarvõtmena saate kasutada kontaktide nimesid, ent kuidas käidelda kahte täpselt sama nimega kontakti? Nimed ei sobi loomulikeks võtmeteks, kuna sageli pole need kordumatud. Välja Automaatnumber kasutamise korral on iga kirje jaoks tagatud kordumatu tunnus.

Märkus.: Väli Automaatnumber ei sobi tabeli kirjete loendamiseks. Kuna selle välja väärtusi ei saa korduvalt kasutada, võivad kustutatud kirjed põhjustada loenduses lünki. Pealegi saab kirjete täpset arvu hõlpsasti loendada andmelehe rea Kogusummad abil.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Välja suurus

Määratleb iga väärtuse jaoks eraldatud ruumi. Automaatnumbri väljade jaoks on lubatud ainult kaks väärtust.

 • Väljasuurust Pikk täisarv kasutatakse selliste automaatnumbri väljade jaoks, mida ei kasutata koopiate ID-dena. See on vaikeväärtus. Ärge seda väärtust muutke, välja arvatud siis, kui peate looma koopia ID välja.

  Märkus.: Paljundamist ei toetata selliste andmebaaside korral, kus on kasutusel uus failivorming (nt .accdb).

  See säte muudab automaatnumbri väljad seostes või ühendustes kasutamise korral ühilduvaks muude pika täisarvu väljadega. Iga välja väärtuse jaoks on vaja neli baiti mäluruumi.

 • Väljasuurust Koopia ID kasutatakse selliste automaatnumbri väljade jaoks, mida kasutatakse koopiate ID-dena andmebaasikoopias. Ärge kasutage seda väärtust, kui te ei tööta paljundatud andmebaasiga või ei rakenda selle kujundust.

  Iga välja väärtuse jaoks on vaja 16 baiti mäluruumi.

Uued väärtused

Määratleb, kas automaatnumbri väljale sisestatakse uued väärtused sammhaaval või juhuslikkuse alusel. Valige üks järgmistest.

 • Inkrement – algab väärtusest 1 ja kasvab iga uue kirje jaoks sammhaaval 1 ühiku võrra.

 • Juhuslik – algab juhusliku väärtusega ja määrab igale uuele kirjele juhusliku väärtuse. Väärtuste väljasuurus on Pikk täisarv vahemikus –2 147 483 648 kuni 2 147 483 647.

Vorming

Kui kasutate automaatnumbri välja primaarvõtme või koopia ID-na, siis ärge seda atribuuti seadke. Muul juhul valige arvuvorming, mis vastab teie vajadustele.

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Indekseeritud

Määrab, kas väljal on register. Saate valida kolme väärtuse seast.

 • Jah (duplikaadid keelatud). Välja jaoks luuakse kordumatu indeks.

 • Jah (duplikaadid lubatud). Välja jaoks luuakse indeks, mis pole kordumatu.

 • Ei. Väljalt eemaldatakse indeks.

Märkus.: Ärge muutke seda atribuuti primaarvõtmena kasutatava välja korral. Kordumatu indeksita on võimalik sisestada duplikaatväärtusi, mis võivad katkestada kõik võtme seosed.

Ehkki saate üksikvälja jaoks luua indeksi, määrates väljaatribuudi Indekseeritud, ei saa teatud tüüpi indekseid sel viisil luua. Näiteks ei saa te selle atribuudi seadmise teel luua mitmeväljalist indeksit.

Nutikad sildid

Väljale manustatakse nutikas silt. Nutikad sildid on iganenud. Nende kasutamine lõpetati versioonis Access 2013.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Lehe algusse

Arvutuslik

Otstarve:    sellel väljal saate talletada arvutuse tulemid.

Arvutus peab viitama sama tabeli muudele väljadele. Arvutuse loomiseks tuleb kasutada avaldisekoosturit. Märkus: arvutuslikud andmetüübid võeti kasutusele rakenduses Access 2010. Arvutuslikud andmetüübid on saadaval üksnes ACCDB-failivormingus andmebaasides.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Avaldis

Selle arvutuse tulem salvestatakse arvutuslikus veerus. Kui see veerg on salvestatud, saab selles avaldises kasutada ainult salvestatud veerge.

Tulemitüüp

Arvutuse tulem kuvatakse selle andmetüübina.

Vorming

Määratleb välja kuvamisviisi selle väljaga seotud andmelehtedel või vormidel ja aruannetes või printimisel. Saate kasutada mis tahes sobivat arvuvormingut. Enamasti tuleks sätte Vorming väärtus seada vastavalt tulemitüübile.

Kümnendkohad

Määrab komale järgnevate kohtade arvu arvude kuvamisel.

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Lehe algusse

Valuuta

Otstarve:    kasutatakse rahaliste andmete talletamiseks.

Välja Valuuta andmeid arvutustes ei ümardata. Välja Valuuta andmete täpsus on 15 kohta kümnendpunktist vasakule ja 4 kohta paremale. Iga valuutavälja väärtuse jaoks on vaja 8 baiti mäluruumi.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Vorming

Määratleb välja kuvamisviisi selle väljaga seotud andmelehtedel või vormidel ja aruannetes või printimisel. Saate kasutada mis tahes sobivat arvuvormingut. Enamasti tuleks sätte Vorming väärtuseks seada Valuuta.

Kümnendkohad

Määrab komale järgnevate kohtade arvu arvude kuvamisel.

Sisestusmask

Kuvab andmesisestuse juhendamiseks redigeerimismärgid. Näiteks võib sisestusmask kuvada välja alguses dollarimärgi ($).

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Vaikeväärtus

Kinnistab sellele väljale automaatselt määratud väärtuse, kui lisate uue kirje.

Valideerimisreegel

Lisab avaldise, mille tulem peab olema tõene, kui lisate väljale väärtuse või muudate seda. Kasutamiseks koos atribuudiga Valideerimistekst.

Valideerimistekst

Sisestage teade, mis kuvatakse juhul, kui väärtus satub atribuudi Valideerimisreegel avaldisega vastuollu.

Nõutav

Vajalik on andmete sisestamine väljale.

Indekseeritud

Määrab, kas väljal on register. Saate valida kolme väärtuse seast.

 • Jah (duplikaadid keelatud). Välja jaoks luuakse kordumatu indeks.

 • Jah (duplikaadid lubatud). Välja jaoks luuakse indeks, mis pole kordumatu.

 • Ei. Väljalt eemaldatakse indeks.

Märkus.: Ärge muutke seda atribuuti primaarvõtmena kasutatava välja korral.

Ehkki saate üksikvälja jaoks luua indeksi, määrates väljaatribuudi Indekseeritud, ei saa teatud tüüpi indekseid sel viisil luua. Näiteks ei saa te selle atribuudi seadmise teel luua mitmeväljalist indeksit.

Nutikad sildid

Väljale manustatakse nutikas silt. Nutikad sildid on iganenud. Nende kasutamine lõpetati versioonis Access 2013.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Lehe algusse

Kuupäev/kellaaeg

Otstarve:    kasutatakse ajapõhiste andmete talletamiseks.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Vaikeväärtus

Kinnistab sellele väljale automaatselt määratud väärtuse, kui lisate uue kirje.

Vorming

Määratleb välja kuvamisviisi selle väljaga seotud andmelehtedel või vormidel ja aruannetes või printimisel. Saate kasutada mõnda valmisvormingut või ise kohandatud vormingu koostada.

Valmisvormingute loend

 • Üldkuupäev: kui see väärtus on ainult kuupäevaline, siis vaikimisi kellaaega ei kuvata; kui väärtus on ainult kellaajaline, siis kuupäeva ei kuvata. See säte on sätete Lühike kuupäev ja Pikk kellaaeg kombinatsioon.

  Näited    

  • 03.04.07

  • 17:34:00

  • 03.04.07 17:34:00

 • Pikk kuupäev: sama mis Windowsi piirkonnasätete pika kuupäeva säte. Näide: laupäev, 3. aprill 2007.

 • Keskmine kuupäev: kuupäev kuvatakse vormingus pp. kkk. aaaa. Näide: 3. apr. 2007.

 • Lühike kuupäev: sama mis Windowsi piirkonnasätete lühikese kuupäeva säte. Näide: 03.04.07.

  Hoiatus.: Säte Lühike kuupäev eeldab, et kuupäevad vahemikus 01.01.00 kuni 31.12.29 on XXI sajandi kuupäevad (aastad on vahemikus 2000–2029). Kuupäevad vahemikus 01.01.30-31.12.99 on eeldatavasti XX sajandi kuupäevad (st vahemikus 1930–1999).

 • Pikk kellaaeg: sama mis Windowsi piirkonnasätete vahekaardil Aeg. Näide: 17:34:23.

 • Keskmine kellaaeg: kellaaeg kuvatakse tundides ja minutites, mis on eraldatud kellaaja eraldusmärgiga ja millele järgneb tunnus EL/PL. Näide: 5:34 PL.

 • Lühike kellaaeg: kellaaeg kuvatakse tundides ja minutites, mis on eraldatud kellaajaeraldajaga, kasutades 24-tunnist kella. Näide: 17:34.

Kohandatud vormingutes kasutatavate komponentide loend

Kohandatud vormingu koostamiseks saate tippida suvalise kombinatsiooni järgmistest komponentidest. Näiteks aasta nädala ja nädalapäeva kuvamiseks tippige nn/n.

NB!: Windowsi piirkonnasätetes määratud kuupäeva-/kellaajasätetega vastuolus olevaid kohandatud vorminguid eiratakse. Windowsi piirkonnasätete kohta leiate lisateavet Windowsi spikrist.

Eralduskomponendid

Märkus.: Eraldajad seatakse Windowsi piirkonnasätetes.

:   – kellaajaeraldaja Näiteks: hh:mm

/ – kuupäevaeraldaja Näiteks: kkk/aaaa

Mis tahes lühike string jutumärkides ("") – kohandatud eraldaja. Jutumärke ei kuvata. Näiteks: "," (kuvatakse koma).

Kuupäevavormingu komponendid

p – kuupäev esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (1–31).

pp – kuupäev esitatakse kahekohalise arvuna (01–31).

ppp– nädalapäeva esimene täht (E–P).

pppp – nädalapäev esitatakse täisnimega (esmaspäev–pühapäev).

n – nädalapäev (1–7).

nn – aasta nädal (1–53).

k – Aasta kuu esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (1–12).

kk – aasta kuu esitatakse kahekohalise arvuna (01–12).

kkk – kuu esitatakse nime esitähtede abil (jaan–dets).

kkkk – kuu esitatakse täisnimega (jaanuar–detsember).

q – aasta kvartal (1–4).

a – aasta päeva number (1–366).

aa – aasta esitatakse aastaarvu kahe viimase numbri abil (01–99).

aaaa – aastaarv esitatakse täispikkuses (0100–9999).

Kellaajavormingu komponendid

h – tunnid esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (0–23).

hh – tunnid esitatakse kahekohalise arvuna (00–23).

m – minutid esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (0–59).

mm – minutid esitatakse kahekohalise arvuna (00–59).

s – sekundid esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (0–59).

ss – sekundid esitatakse kahekohalise arvuna (00–59).

Kellavormingu komponendid

EL/PL – 12-tunnine kell suurtähtedega "EL" või "PL" (vastavalt vajadusele). Näide: 9:34 PL.

el/pl – 12-tunnine kell väiketähtedega "el" või "pl" (vastavalt vajadusele). Näide: 9:34 pl.

E/P – 12-tunnine kell suurtähtedega "E" või "P". Näide: 9:34 P.

e/p – 12-tunnine kell väiketähtedega "e" või "p". Näide: 9:34 p.

ELPL – kellaaeg kuvatakse 12-tunnises vormingus koos Windowsi piirkonnasätetes määratletud ennelõunase ja pärastlõunase aja tähistega.

Valmisvormingud

c – sama, mis valmisvorming Üldkuupäev.

ddddd – sama, mis valmisvorming Lühike kuupäev.

dddddd – sama, mis valmisvorming Pikk kuupäev.

ttttt – sama, mis valmisvorming Pikk kellaaeg.

IME-režiim

Juhib märkide teisendust Windowsi Ida-Aasia versioonides.

IME-lauserežiim

Juhib lausete teisendust Windowsi Ida-Aasia versioonides.

Indekseeritud

Määrab, kas väljal on register. Saate valida kolme väärtuse seast.

 • Jah (duplikaadid keelatud). Välja jaoks luuakse kordumatu indeks.

 • Jah (duplikaadid lubatud). Välja jaoks luuakse indeks, mis pole kordumatu.

 • Ei. Väljalt eemaldatakse indeks.

Märkus.: Ärge muutke seda atribuuti primaarvõtmena kasutatava välja korral.

Ehkki saate üksikvälja jaoks luua indeksi, määrates väljaatribuudi Indekseeritud, ei saa teatud tüüpi indekseid sel viisil luua. Näiteks ei saa te selle atribuudi seadmise teel luua mitmeväljalist indeksit.

Sisestusmask

Kuvab andmesisestuse juhendamiseks redigeerimismärgid. Näiteks võib sisestusmask kuvada välja alguses dollarimärgi ($).

Nõutav

Vajalik on andmete sisestamine väljale.

Kuva kuupäevavalija

Määrab, kas kuvada juhtelement Kuupäevavalija.

Märkus.: Kui kasutate väljal Kuupäev/kellaaeg sisestusmaski, pole juhtelement Kuupäevavalija selle välja jaoks saadaval (olenemata sellest, millise väärtuse olete selle atribuudi jaoks valinud).

Nutikad sildid

Väljale manustatakse nutikas silt. Nutikad sildid on iganenud. Nende kasutamine lõpetati versioonis Access 2013.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Valideerimisreegel

Lisab avaldise, mille tulem peab olema tõene, kui lisate väljale väärtuse või muudate seda. Kasutamiseks koos atribuudiga Valideerimistekst.

Valideerimistekst

Sisestage teade, mis kuvatakse juhul, kui väärtus satub atribuudi Valideerimisreegel avaldisega vastuollu.

Lehe algusse

Hüperlink

Otstarve:    kasutatakse hüperlingi (nt meiliaadressi või veebisaidi URL-i) talletamiseks.

Hüperlink võib olla UNC-tee või URL. See võib koosneda kuni 2048 märgist.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Luba nullpikkusega

Lubab (kui väärtuseks on määratud Jah) nullpikkusega stringi ("") sisestamise hüperlingi-, teksti- või memoväljale.

Lisa ainult lõppu

Määrab, kas väljaväärtuse muutusi jälitatakse või mitte. Saadaval on kaks sätet.

 • Jah: muutusi jälitatakse. Väljaväärtuse ajaloo kuvamiseks paremklõpsake välja ning seejärel klõpsake käsku Kuva veeruajalugu.

 • Ei: muutusi ei jälitata.

Hoiatus.: NB! Kui määrata atribuudi sätteks Ei, kustutatakse kogu olemasolev väljaväärtuse ajalugu.

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Vaikeväärtus

Kinnistab sellele väljale automaatselt määratud väärtuse, kui lisate uue kirje.

Vorming

Määratleb välja kuvamisviisi selle väljaga seotud andmelehtedel või vormidel ja aruannetes või printimisel. Välja Hüperlink jaoks saate määratleda ka kohandatud vormingu.

IME-režiim

Juhib märkide teisendust Windowsi Ida-Aasia versioonides.

IME-lauserežiim

Juhib lausete teisendust Windowsi Ida-Aasia versioonides.

Indekseeritud

Määrab, kas väljal on register. Saate valida kolme väärtuse seast.

 • Jah (duplikaadid keelatud). Välja jaoks luuakse kordumatu indeks.

 • Jah (duplikaadid lubatud). Välja jaoks luuakse indeks, mis pole kordumatu.

 • Ei. Väljalt eemaldatakse indeks.

Märkus.: Ärge muutke seda atribuuti primaarvõtmena kasutatava välja korral.

Ehkki saate üksikvälja jaoks luua indeksi, määrates väljaatribuudi Indekseeritud, ei saa teatud tüüpi indekseid sel viisil luua. Näiteks ei saa te selle atribuudi seadmise teel luua mitmeväljalist indeksit.

Nõutav

Vajalik on andmete sisestamine väljale.

Nutikad sildid

Väljale manustatakse nutikas silt. Nutikad sildid on iganenud. Nende kasutamine lõpetati versioonis Access 2013.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Unicode-tihendus

Tihendab sellel väljal talletatava teksti, kui talletatakse vähem kui 4096 märki.

Valideerimisreegel

Lisab avaldise, mille tulem peab olema tõene, kui lisate väljale väärtuse või muudate seda. Kasutamiseks koos atribuudiga Valideerimistekst.

Valideerimistekst

Sisestage teade, mis kuvatakse juhul, kui väärtus satub atribuudi Valideerimisreegel avaldisega vastuollu.

Lehe algusse

Memo

Otstarve:    kasutatakse üle 255 märgi pikkuse vormindatud tekstiploki talletamiseks. Märkus: Access 2013 ja uuemates versioonides on memo andmetüüp ümber nimetatud andmetüübiks Pikk tekst.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Luba nullpikkusega

Lubab (kui väärtuseks on määratud Jah) nullpikkusega stringi ("") sisestamise hüperlingi-, teksti- või memoväljale.

Lisa ainult lõppu

Määrab, kas väljaväärtuse muutusi jälitatakse või mitte. Saadaval on kaks sätet.

 • Jah – muutusi jälitatakse. Väljaväärtuse ajaloo kuvamiseks paremklõpsake välja ning seejärel klõpsake käsku Kuva veeruajalugu.

 • Ei – muutusi ei jälitata.

  Hoiatus.: Kui määrata atribuudi sätteks Ei, kustutatakse kogu olemasolev väljaväärtuse ajalugu.

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Näpunäide.: Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Vaikeväärtus

Kinnistab sellele väljale automaatselt määratud väärtuse, kui lisate uue kirje.

Vorming

Määratleb välja kuvamisviisi selle väljaga seotud andmelehtedel või vormidel ja aruannetes või printimisel. Välja Memo jaoks saate määratleda ka kohandatud vormingu.

IME-režiim

Juhib märkide teisendust Windowsi Ida-Aasia versioonides.

IME-lauserežiim

Juhib lausete teisendust Windowsi Ida-Aasia versioonides.

Indekseeritud

Määrab, kas väljal on register. Saate valida kolme väärtuse seast.

 • Jah (duplikaadid keelatud). Välja jaoks luuakse kordumatu indeks.

 • Jah (duplikaadid lubatud). Välja jaoks luuakse indeks, mis pole kordumatu.

 • Ei. Väljalt eemaldatakse indeks.

Märkus.: Ärge muutke seda atribuuti primaarvõtmena kasutatava välja korral.

Ehkki saate üksikvälja jaoks luua indeksi, määrates väljaatribuudi Indekseeritud, ei saa teatud tüüpi indekseid sel viisil luua. Näiteks ei saa te selle atribuudi seadmise teel luua mitmeväljalist indeksit.

Nõutav

Vajalik on andmete sisestamine väljale.

Nutikad sildid

Väljale manustatakse nutikas silt. Nutikad sildid on iganenud. Nende kasutamine lõpetati versioonis Access 2013.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Unicode-tihendus

Tihendab sellel väljal talletatava teksti, kui talletatakse vähem kui 4096 märki.

Valideerimisreegel

Lisab avaldise, mille tulem peab olema tõene, kui lisate väljale väärtuse või muudate seda. Kasutamiseks koos atribuudiga Valideerimistekst.

Valideerimistekst

Sisestage teade, mis kuvatakse juhul, kui väärtus satub atribuudi Valideerimisreegel avaldisega vastuollu.

Lehe algusse

Arv

Otstarve    – kasutatakse sellise arvväärtuse talletamiseks, mis pole rahaline väärtus. Kui soovite välja väärtusi kasutada arvutuste jaoks, valige andmetüüp Arv.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Kümnendkohad

Määrab komale järgnevate kohtade arvu arvude kuvamisel.

Vaikeväärtus

Kinnistab sellele väljale automaatselt määratud väärtuse, kui lisate uue kirje.

Välja suurus

Valige üks järgmistest.

 • Bait – täisarvudele vahemikus 0–255. Talletusnõue on üks bait.

 • Täisarv – täisarvudele vahemikus –32 768 kuni 32 767. Talletusnõue on kaks baiti.

 • Pikk täisarv – täisarvudele vahemikus –2 147 483 648 kuni 2 147 483 647. Talletusnõue on neli baiti.

  Näpunäide.: Kasutage andmetüüpi Pikk täisarv, kui loote välisvõtit, mille abil soovite siduda välja teise tabeli primaarvõtmeväljaga Automaatnumber.

 • Ühekordne – ujukomaarvudele vahemikus –3,4 x 1038 kuni +3,4 x 1038 ja kuni seitsme tüvenumbrini. Talletusnõue on neli baiti.

 • Kahekordne – ujukomaarvudele vahemikus –1,797 x 10308 kuni +1,797 x 10308 ja kuni seitsme tüvenumbrini. Talletusnõue on kaheksa baiti.

 • Koopia ID – kasutage paljundamiseks nõutava globaalse ainuidentifikaatori talletamiseks. Talletusnõue on 16 baiti. Võtke arvesse, et ACCDB-failivormingu kasutamisel paljundamist ei toetata.

 • Kümnendarv – arvväärtustele vahemikus –9,999... x 1027 kuni +9,999... x 1027. Talletusnõue on 12 baiti.

Näpunäide.: Parima jõudluse tagamiseks määrake vähim piisav atribuudi Välja suurus väärtus.

Vorming

Määratleb välja kuvamisviisi selle väljaga seotud andmelehtedel või vormidel ja aruannetes või printimisel. Saate kasutada mis tahes sobivat arvuvormingut.

Indekseeritud

Määrab, kas väljal on register. Saate valida kolme väärtuse seast.

 • Jah (duplikaadid keelatud). Välja jaoks luuakse kordumatu indeks.

 • Jah (duplikaadid lubatud). Välja jaoks luuakse indeks, mis pole kordumatu.

 • Ei. Väljalt eemaldatakse indeks.

Märkus.: Ärge muutke seda atribuuti primaarvõtmena kasutatava välja korral.

Ehkki saate üksikvälja jaoks luua indeksi, määrates väljaatribuudi Indekseeritud, ei saa teatud tüüpi indekseid sel viisil luua. Näiteks ei saa te selle atribuudi seadmise teel luua mitmeväljalist indeksit.

Sisestusmask

Kuvab andmesisestuse juhendamiseks redigeerimismärgid. Näiteks võib sisestusmask kuvada välja alguses dollarimärgi ($).

Nõutav

Vajalik on andmete sisestamine väljale.

Nutikad sildid

Väljale manustatakse nutikas silt. Nutikad sildid on iganenud. Nende kasutamine lõpetati versioonis Access 2013.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Valideerimisreegel

Lisab avaldise, mille tulem peab olema tõene, kui lisate väljale väärtuse või muudate seda. Kasutamiseks koos atribuudiga Valideerimistekst.

Valideerimistekst

Sisestage teade, mis kuvatakse juhul, kui väärtus satub atribuudi Valideerimisreegel avaldisega vastuollu.

Lehe algusse

Suur arv

Otstarve    – kasutatakse sellise suure arvväärtuse talletamiseks, mis pole rahaline väärtus. Kui soovite välja väärtusi kasutada arvutuste jaoks, valige andmetüüp Suur arv.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Kümnendkohad

Määrab komale järgnevate kohtade arvu arvude kuvamisel.

Vaikeväärtus

Kinnistab sellele väljale automaatselt määratud väärtuse, kui lisate uue kirje.

Vorming

Määratleb välja kuvamisviisi selle väljaga seotud andmelehtedel või vormidel ja aruannetes või printimisel. Saate kasutada mis tahes sobivat arvuvormingut.

Indekseeritud

Määrab, kas väljal on register. Saate valida kolme väärtuse seast.

 • Jah (duplikaadid keelatud). Välja jaoks luuakse kordumatu indeks.

 • Jah (duplikaadid lubatud). Välja jaoks luuakse indeks, mis pole kordumatu.

 • Ei. Väljalt eemaldatakse indeks.

Märkus.: Ärge muutke seda atribuuti primaarvõtmena kasutatava välja korral.

Ehkki saate üksikvälja jaoks luua indeksi, määrates väljaatribuudi Indekseeritud, ei saa teatud tüüpi indekseid sel viisil luua. Näiteks ei saa te selle atribuudi seadmise teel luua mitmeväljalist indeksit.

Sisestusmask

Kuvab andmesisestuse juhendamiseks redigeerimismärgid. Näiteks võib sisestusmask kuvada välja alguses dollarimärgi ($).

Nõutav

Vajalik on andmete sisestamine väljale.

Nutikad sildid

Väljale manustatakse nutikas silt. Nutikad sildid on iganenud. Nende kasutamine lõpetati versioonis Access 2013.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Valideerimisreegel

Lisab avaldise, mille tulem peab olema tõene, kui lisate väljale väärtuse või muudate seda. Kasutamiseks koos atribuudiga Valideerimistekst.

Valideerimistekst

Sisestage teade, mis kuvatakse juhul, kui väärtus satub atribuudi Valideerimisreegel avaldisega vastuollu.

Lehe algusse

OLE-objekt

Otstarve:    – kasutatakse OLE-objekti (nt Microsoft Office Exceli arvutustabeli) manustamiseks kirjele. Kui soovite kasutada OLE-funktsioone, peate kasutama andmetüüpi OLE-objekt.

Enamasti on soovitatav kasutada OLE-objekti välja asemel välja Manus. OLE-objekti väljad toetavad vähemat arvu failitüüpe kui väljad, mille andmetüüp on Manus. Lisaks ei võimalda OLE-objekti väljad manustada ühele kirjele mitut faili.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Nõutav

Vajalik on andmete sisestamine väljale.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Lehe algusse

Tekst

Otstarve:    kasutatakse kuni 255 märgi pikkuse teksti talletamiseks. Võtke arvesse, et Access 2013 ja uuemates versioonides on teksti andmetüüp ümber nimetatud ja kannab nüüd nime Lühitekst.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Luba nullpikkusega

Lubab (kui väärtuseks on määratud Jah) nullpikkusega stringi ("") sisestamise hüperlingi-, teksti- või memoväljale.

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Vaikeväärtus

Kinnistab sellele väljale automaatselt määratud väärtuse, kui lisate uue kirje.

Välja suurus

Sisestage väärtus vahemikus 1–255. Tekstiväljadele sisestatava teksti pikkus võib olla 1–255 märki. Pikema teksti korral kasutage andmetüüpi Memo.

Näpunäide.: Parima jõudluse tagamiseks määrake vähim piisav atribuudi Välja suurus väärtus.

Kui näiteks talletate teadaoleva pikkusega sihtnumbreid, määrake see pikkus sätte Välja suurus väärtuseks.

Vorming

Määratleb välja kuvamisviisi selle väljaga seotud andmelehtedel või vormidel ja aruannetes või printimisel. Välja Tekst jaoks saate määratleda ka kohandatud vormingu.

IME-režiim

Juhib märkide teisendust Windowsi Ida-Aasia versioonides.

IME-lauserežiim

Juhib lausete teisendust Windowsi Ida-Aasia versioonides.

Indekseeritud

Määrab, kas väljal on register. Saate valida kolme väärtuse seast.

 • Jah (duplikaadid keelatud). Välja jaoks luuakse kordumatu indeks.

 • Jah (duplikaadid lubatud). Välja jaoks luuakse indeks, mis pole kordumatu.

 • Ei. Väljalt eemaldatakse indeks.

Märkus.: Ärge muutke seda atribuuti primaarvõtmena kasutatava välja korral.

Ehkki saate üksikvälja jaoks luua indeksi, määrates väljaatribuudi Indekseeritud, ei saa teatud tüüpi indekseid sel viisil luua. Näiteks ei saa te selle atribuudi seadmise teel luua mitmeväljalist indeksit.

Nõutav

Vajalik on andmete sisestamine väljale.

Nutikad sildid

Väljale manustatakse nutikas silt. Nutikad sildid on iganenud. Nende kasutamine lõpetati versioonis Access 2013.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Unicode-tihendus

Tihendab sellel väljal talletatava teksti, kui talletatakse vähem kui 4096 märki.

Valideerimisreegel

Lisab avaldise, mille tulem peab olema tõene, kui lisate väljale väärtuse või muudate seda. Kasutamiseks koos atribuudiga Valideerimistekst.

Valideerimistekst

Sisestage teade, mis kuvatakse juhul, kui väärtus satub atribuudi Valideerimisreegel avaldisega vastuollu.

Lehe algusse

Jah/ei

Otstarve:    kasutatakse loogikaväärtuse talletamiseks.

Toetatud väljaatribuudid

Atribuut

Kasutamine

Pealdis

Silditekst, mis kuvatakse selle välja kohta vaikimisi vormides, aruannetes ja päringutes. Kui see atribuut on tühi, kasutatakse välja nime. Lubatud on mis tahes tekstistring.

Tõhus pealdis on üldjuhul lühike.

Vaikeväärtus

Kinnistab sellele väljale automaatselt määratud väärtuse, kui lisate uue kirje.

Vorming

Määratleb välja kuvamisviisi selle väljaga seotud andmelehtedel või vormidel ja aruannetes või printimisel. Valige üks järgmistest.

 • Tõene/väär – kuvatakse väärtus Tõene või Väär.

 • Jah/Ei – kuvatakse väärtus Jah või Ei.

 • Sees/väljas – kuvatakse väärtus Sees või Väljas.

Indekseeritud

Määrab, kas väljal on register. Saate valida kolme väärtuse seast.

 • Jah (duplikaadid keelatud). Välja jaoks luuakse kordumatu indeks.

 • Jah (duplikaadid lubatud). Välja jaoks luuakse indeks, mis pole kordumatu.

 • Ei. Väljalt eemaldatakse indeks.

Märkus.: Ärge muutke seda atribuuti primaarvõtmena kasutatava välja korral.

Ehkki saate üksikvälja jaoks luua indeksi, määrates väljaatribuudi Indekseeritud, ei saa teatud tüüpi indekseid sel viisil luua. Näiteks ei saa te selle atribuudi seadmise teel luua mitmeväljalist indeksit.

Teksti joondus

Määrab juhtelemendi teksti vaikejoonduse.

Valideerimisreegel

Lisab avaldise, mille tulem peab olema tõene, kui lisate väljale väärtuse või muudate seda. Kasutamiseks koos atribuudiga Valideerimistekst.

Valideerimistekst

Sisestage teade, mis kuvatakse juhul, kui väärtus satub atribuudi Valideerimisreegel avaldisega vastuollu.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×