Andmetüübid andmemudelites

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Andmemudelis on igal veerul seotud andmetüüp, mis määrab võimalike veerus hoitavate andmete tüübi: täisarvud, kümnendarvud, tekst, rahalised väärtused, kuupäevad ja kellaajad jne. Andmetüüp määrab ka selle, milliseid tehteid saab veerul teha ja kui palju mälu väärtuste veerus säilitamiseks kulub.

Kui kasutate Power Pivot lisandmooduli, saate muuta ka veeru andmetüüpi. Peate seda teha, kui veeru kuupäev imporditud stringina, kuid peate selle midagi muud. Lisateabe saamiseks vt veeru andmetüübi määraminePower Pivot.

Selles artiklis

Andmetüüpide ülevaade

Tabeli andmetüüp

Andmetüübi varjatud ja selgesõnaline teisendamine DAX-i valemites

Peidetud andmeteisenduste tabel

Liitmine (+)

Lahutamine (–)

Korrutamine (*)

Jagamine (/)

Võrdlusmärgid

Tühiväärtuste, tühjade stringide ja nullväärtuste töötlemine

Andmetüüpide ülevaade

Järgmises tabelis esitatakse andmemudelis toetatavad andmetüübid. Andmete importimisel ja väärtuse valemis kasutamisel teisendatakse andmed üheks neist tüüpidest isegi juhul, kui algses andmeallikas on muu andmetüüp. Ka valemite tulemusena saadavates väärtustes kasutatakse neid andmetüüpe.

Andmetüüp Excelis

Andmetüüp DAX-is

Kirjeldus

Täisarv

64-bitine (kaheksa baiti) täisarvuline väärtus 1, 2

Kümnendkohtadeta arvud. Täisarvud võivad olla positiivsed või negatiivsed, kindlasti aga täisarvud vahemikus –9223372036854775808 (–2^63) kuni 9223372036854775807 (2^63–1).

Kümnendarv

64-bitine (kaheksa baiti) reaalarv 1, 2

Reaalarvudel võivad olla kümnendkohad. Reaalarvude hulka kuulub mitmesuguseid väärtusi:

negatiivsed väärtused –1,79E +308 kuni –2,23E –308

null

positiivsed väärtused 2,23E –308 kuni 1,79E + 308

Oluliste numbrite arv on piiratud 15 kümnendkohaga.

TRUE/FALSE

Kahendväärtus

Kas tõene või väär väärtus.

Tekst

String

Unicode’i märkides andmestring. Need võivad olla teksti kujul esitatud stringid, arvud või kuupäevad.

Max stringipikkus on 268 435 456 Unicode’i märki (256 megamärki) või 536 870 912 baiti.

Kuupäev

Kuupäev/kellaaeg

Sobival kujul esitatud kuupäevad ja kellaajad.

Kehtivad kuupäevad on kõik kuupäevad pärast 01.01.1900.

Valuuta

Valuuta

Valuuta andmetüüp võimaldab väärtusi vahemikus –922337203685477,5808 kuni 922337203685477,5807, fikseeritud täpsusega neli komakohta.

Pole rakendatav

Tühi

Tühiväärtus on DAX-i andmetüüp, mis tähistab ja asendab SQL-i nullväärtusi. Tühiväärtuse saate luua funktsiooniga BLANK ja kontrollida tühiväärtuste olemasolu loogikafunktsiooniga ISBLANK.

1 DAX-i valemid ei toeta tabelis toodutest väiksemaid andmetüüpe.

2 Kui proovite importida väga suurte arvväärtustega andmeid, võib importimine nurjuda järgmise tõrkega.

Mälusisese andmebaasi tõrge: tabeli <tabeli nimi> veerg <veeru nimi> sisaldab väärtust 1.7976931348623157e+308, mida ei toetata. Tehe on tühistatud.

Vea põhjus on selles, et Power Pivot kasutab seda väärtust nullväärtuste tähistamiseks. Järgmises loendis toodud väärtused tähistavad nullväärtust.

Väärtus

9223372036854775807

-9223372036854775808

1,7976931348623158e+308

2,2250738585072014e–308

Eemaldage väärtus oma andmetest ja proovige uuesti importida.

Tabeli andmetüüp

Dax-i kasutab palju funktsioone, näiteks liitmised ja kellaaja ärianalüüsi arvutused tabeli andmetüüp. Mõned funktsioonid nõuavad viide tabeli; muud funktsioonid tagastab tabeli, mis saab kasutada sisendina muid funktsioone. Mõned funktsioonid, mis nõuavad sisendina tabeli, saate määrata avaldise, mis annab tulemiks tabeli; teatud funktsioonide põhiline tabeli viide on nõutav. Teatud funktsioonide nõuete kohta leiate teavet teemast DAX-funktsioonide viitamine.

Andmetüübi varjatud ja selgesõnaline teisendamine DAX-i valemites

Kõigil DAX-i funktsioonidel on spetsiifilised nõudmised sisendi ja väljundina kasutatavatele andmetüüpidele. Näiteks mõni funktsioon nõuab ühtede argumentidena täisarve ja teistena kuupäevi, mõni teine funktsioon aga teksti või tabeleid.

Kui argumendina määratava veeru andmed ei sobi funktsioonis nõutava andmetüübiga, tagastab DAX mitmel juhul tõrketeate. Kui vähegi võimalik, püüab DAX varjatult siiski andmeid nõutud andmetüüpi teisendada. Nt.

  • Võite kuupäeva sisestada stringina, DAX sõelub stringi ja püüab selle siirata mõne Windowsi kuupäeva- ja kellaaja vorminguna.

  • Võite lisada väärtuse TRUE + 1 ja saada vastuse 2, kuna väärtus TRUE on varjatult teisendatud arvuks 1 ja arvutatud on tehe 1+1.

  • Kui liidate kahe veeru väärtused ja üks väärtus on esitatud tekstina (12), teine aga arvuna (12), teisendab DAX peidetult stringi numbriks ja teeb liitmistehte arvväärtusega. See avaldis tagastab väärtuse 44: = 22 + 22

  • Kui püüate ühendada kaht arvu, esitab Excel need stringidena ja ühendab pärast seda. See avaldis tagastab väärtuse 1234: = 12 & 34

Järgmine tabel võtab kokku valemites tehtavad peidetud andmetüübiteisendused. Excel teeb peidetud teisendusi igal võimalusel, kui vastav tehe seda nõuab.

Peidetud andmeteisenduste tabel

Teisenduse tüübi määrab tehtemärk, mis siirdab endale vajalikud väärtused enne nõutud tehte tegemist. Nendes tabelites on toodud tehtemärgid ja iga andmetüübi puhul veerus tehtavad teisendused, kui veerg sobitatakse lõikuva rea andmetüübiga.

Märkus.: Neis tabelites pole teksti andmetüüpe. Kui arv on esitatud tekstivormingus, proovib Power Pivot mõnel juhul arvu tüüpi tuvastada ja seda arvuna esitada.

Liitmine (+)

Tehtemärk (+)

TÄISARV

VALUUTA

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

TÄISARV

TÄISARV

VALUUTA

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

CURRENCY

CURRENCY

VALUUTA

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Näiteks kui liitmistehtes kasutatakse reaalarvu koos valuutaandmetega, teisendatakse mõlemad väärtused tüübiks REAALARV ja tagastatav tulemus on samuti kujul REAALARV.

Lahutamine (–)

Järgmises tabelis on reapäis vähendatav (vasak pool) ja veerupäis vähendaja (parem pool).

Tehtemärk (-)

TÄISARV

VALUUTA

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

TÄISARV

TÄISARV

VALUUTA

REAALARV

REAALARV

VALUUTA

CURRENCY

VALUUTA

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg

Näiteks kui lahutamistehtes kasutatakse kuupäeva koos mõne muu andmetüübiga, teisendatakse mõlemad väärtused kuupäevadeks ja tagastatav väärtus on samuti kuupäev.

Märkus.: Andmemudelid toetavad ka unaarset tehtemärki – (negatiivne), kuid see tehtemärk ei muuda operandi andmetüüpi.

Korrutamine (*)

Tehtemärk (*)

TÄISARV

VALUUTA

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

TÄISARV

TÄISARV

VALUUTA

REAALARV

TÄISARV

CURRENCY

VALUUTA

REAALARV

VALUUTA

VALUUTA

REAALARV

REAALARV

VALUUTA

REAALARV

REAALARV

Näiteks kui korrutamistehtes kombineeritakse täisarv reaalarvuga, teisendatakse mõlemad arvud reaalarvudeks ja tagastusväärtus on samuti kujul REAALARV.

Jagamine (/)

Järgmises tabelis on reapäis lugeja ja veerupäis nimetaja.

Tehtemärk (/)

TÄISARV

VALUUTA

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

TÄISARV

REAALARV

VALUUTA

REAALARV

REAALARV

VALUUTA

VALUUTA

REAALARV

VALUUTA

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

Näiteks kui jagamistehtes kombineeritakse täisarv valuutaväärtusega, teisendatakse mõlemad väärtused reaalarvudeks ja tulemus on samuti reaalarv.

Võrdluse tehtemärgid

Võrdlusavaldistes loetakse kahendväärtused stringiväärtustest suuremateks ja stringiväärtused arv- või kuupäeva/kellaaja väärtustest suuremaks; arvud ja kuupäeva/kellaaja väärtused loetakse samaväärseks. Kahend- ja stringiväärtusi ei teisendata peidetult; BLANK või tühiväärtus teisendatakse väärtuseks 0/""/väär olenevalt teise võrreldava väärtuse andmetüübist.

Seda käitumist kirjeldavad järgmised DAX-i avaldised.

= IF ((FALSE) > "true", "Avaldis on tõene", "Avaldis on väär"), tagastab funktsioon "Avaldis on tõene"

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), tagastab "Avaldis on tõene".

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), tagastab funktsioon "Avaldis on väär"

Arvuliste ja kuupäeva/kellaaja tüüpide teisendamine käib peidetult, nagu on näidatud järgmises tabelis.

Võrdluse tehtemärk

TÄISARV

VALUUTA

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

TÄISARV

TÄISARV

VALUUTA

REAALARV

REAALARV

VALUUTA

CURRENCY

VALUUTA

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

REAALARV

REAALARV

REAALARV

Kuupäev/kellaaeg

Lehe algusse

Tühiväärtuste, tühjade stringide ja nullväärtuste töötlemine

DAX-is esitatakse nullväärtus, tühiväärtus, tühi lahter ja puuduv väärtus kõik ühe ja sama uue väärtusetüübina BLANK. Tühiväärtusi saate samuti luua funktsiooniga BLANK ja kontrollida tühiväärtuste olemasolu funktsiooniga ISBLANK.

Tühiväärtuste töötlemine tehetes, nagu liitmine või aheldamine, oleneb konkreetsest funktsioonist. Järgmine tabel võtab kokku DAX-i ja Microsoft Exceli valemite erinevused tühiväärtuste töötlemisel.

Avaldis

DAX

Excel

BLANK + BLANK

BLANK

0 (null)

BLANK +5

5

5

BLANK * 5

BLANK

0 (null)

5/BLANK

Lõpmatus

Tõrge

0/BLANK

PA

Tõrge

BLANK/BLANK

BLANK

Tõrge

FALSE VÕI BLANK

FALSE

FALSE

FALSE JA BLANK

FALSE

FALSE

TRUE VÕI BLANK

TRUE

TRUE

TRUE JA BLANK

FALSE

TRUE

BLANK VÕI BLANK

BLANK

Tõrge

BLANK JA BLANK

BLANK

Tõrge

Lisateavet selle kohta, kuidas konkreetne funktsioon või tehtemärk tühiväärtusi töötleb, teemades üksikute iga Dax-i funktsiooni alateemast jaotises DAX-funktsioonide viitamine.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×