Andmelehel veeru lisamine või kustutamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Programmis Microsoft Office Access 2007 on mitu võimalust andmelehe veergude lisamiseks või kustutamiseks. Saate kasutada andmelehevaadet veergude lisamiseks või kustutamiseks ning nende andmetüüpide määramiseks. Väljasid saate lisada tööpaanilt või võite avada andmelehele alluva tabeli ning lisada välja kujundusvaates. Selles teemas selgitatakse iga meetodi kasutamist.

Märkus.: Selle teema teave selgitab mõningaid (mitte kõiki) andmelehel teostatavaid toiminguid.

Andmelehtede loomise ja kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist tühja andmelehe avamine.

Selle artikli teemad

Veerud andmelehtedel

Andmelehevaates veeru lisamine

Andmelehevaates veeru eemaldamine

Veeru lisamine kujundusvaates

Veeru eemaldamine kujundusvaates

Kuidas Access määrab teabe sisestamisel

See vaade pole tuletamine andmelehe andmetüübi määramine

Veerud andmelehtedel

Andmeleht on andmebaasi tabeli teabe või päringu tulemite visuaalne esitus. Andmelehe veerul on sama funktsioon, mis andmebaasitabeli väljal. Andmelehele veeru lisamisel või eemaldamisel lisate või eemaldate välja andmelehele alluvast tabelist. Kui see väli sisaldab andmeid, eemaldatakse ka see teave.

Veergudega töötamise uued funktsioonid

Programm Office Access 2007 muudab tabeli väljade lisamise ja eemaldamise kiiremaks ja lihtsamaks, võimaldades neid toiminguid teostada andmelehevaates. Vaikimisi sisaldavad kõik tabelid andmelehevaates tühja veergu sildiga Lisa uus väli. Veeru lisamiseks sisestate andmeid esimesse tühja lahtrisse selle veeru päise all. Tühja lahtrisse saate andmeosasid ka kleepida. Veergude lisamiseks või eemaldamiseks ei pea enam kasutama kujundusvaadet (soovi korral on see siiski võimalik).

Lisaks peate enam levinumatest uue veeru andmetüübi määramine. Vaikimisi andmebaasi tabeli väljade peab sisaldama kindlat tüüpi andmeid, nt tekst, kuupäevad ja kellaajad, numbrid jne. Tavaliselt seatakse andmetüübid andmebaasi tabelite kujundamisel. Siiski juurdepääs nüüd tuletab enamik andmetüübid esmalt andmete sisestamisel uues veerus. Näiteks kui sisestate uue tabeli esimesele väljale nime, määrab Access välja andmetüübi tekst. Kui kleebite kuupäeva, määrab Access välja kuupäev/kellaaeg andmete tüüp, jne. Kui kleebite segatud andmed, nt sihtnumbreid: mitme riigid/regioonid, valib Access andmetüüpi, mida ei parim töö säilitamiseks teabe – tavaliselt andmetüübi tekst. Lisateavet leiate jaotisest Kuidas Access määrab teabe sisestamisel, selle artikli.

Märkus.: Andmebaasivaates ei saa määrata kõiki olemasolevaid andmetüüpe. Pidage ka meeles, et relatsioonandmebaasid peavad kinni kujundusreeglitest.

Andmelehevaates ja andmetüüpide määramise kohta leiate lisateavet artiklist tühja andmelehe avamine. Kui olete tuttav relatsiooniandmebaasid kujundus reeglid, vt artiklit andmebaasi kujundamise põhitõed.

Näpunäide.: Rakenduses Access 2010, saate lisada välja, lohistades välja nimi uue paani Väljaloend.

Juhised järgmistes jaotistes selgitavad andmelehtedele veergude lisamist andmelehe- ja kujundusvaates.

Lehe algusse

Veeru lisamine andmelehevaates

Juhised selles jaotises selgitavad andmelehele veeru lisamist andmelehevaates, veerule nime andmist ja kuupäeva sisestamist. Jätkates pidage meeles, et nende juhiste järgimine lisab ja muudab välja, mis allub andmelehele.

 1. Leidke ja topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, millele soovite välja lisada.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 2. Kerige andmelehe vasakule või paremale küljele (sõltuvalt Windowsi regiooni- ja keelesätetest) ja leidke tühi veerg.

  Vaikimisi kuvatakse tühja veeru veerupäises sõnu Lisa uus väli. See joonis näitab tüüpilist tühja veergu.

  Uus väli andmelehel

 3. Topeltklõpsake veerupäist ja sisestage uue välja nimi.

  või

  Paremklõpsake veerupäist ja klõpsake kiirmenüü käsku Nimeta veerg ümber. Seejärel tippige välja nimi.

 4. Sisestage esimesse päise all olevasse tühja ritta mõningaid andmeid.

  või

  Kleepige väljale mõni andmeosa, alustades esimesest tühjast lahtrist.

  Salvestage oma muudatused.

  Sõltuvalt sisestatud andmetüübist, määrab Access välja andmetüübi. Kui sisestate nime, määrab Access teksti andmetüübi.

  Kuidas Access määrab andmetüüpide kohta leiate lisateavet jaotisest Kuidas Access määrab teabe sisestamisel. Andmetüüpide käsitsi määramise kohta leiate teavet teemast seadmine andmelehevaates ei tuletamine andmetüüpe, selles teemas ka hiljem.

Lehe algusse

Veeru eemaldamine andmelehevaates

Enne veeru eemaldamist andmelehelt pidage silmas järgmisi asjaolusid.

Veeru eemaldamine andmelehevaates

 1. Paremklõpsake eemaldatava veeru päisereal.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Kustuta veerg.

 3. Klõpsake kustutamise kinnitamiseks nuppu Jah.

 4. Salvestage oma muudatused.

Lehe algusse

Veeru lisamine kujundusvaates

Kui olete kasutanud Accessi varasemaid versioone, on teil kujundusvaate kasutamisel mõningaid kogemusi. Programmis Office Access 2007 ei ole seda tööriista muudetud. Kujundusvaade on paindlikum kui andmelehevaade, kuna saate määrata kõiki saadaolevaid andmetüüpe ja luua otsinguvälja ilma,et peaksite kujundusvaatest väljuma.

Veeru lisamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta ning klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal käsku Kujundusvaade.

 2. Valige veerus Välja nimi tühi rida ja tippige uue välja nimi.

 3. Valige uue välja nime kõrval veerus Andmetüüp uue veeru andmetüüp.

 4. Salvestage oma muudatused.

Lehe algusse

Veeru eemaldamine kujundusvaates

Veeru eemaldamise reeglid andmelehevaates kehtivad ka kujundusvaates: veeru kustutamisel kustutatakse kõik selles olevas andmed. Enne kui saate kustutada primaarvõtme välja või otsinguvälja, peate kustutama nende väljade seosed.

Lisateavet leiate artiklitest andmebaasi kujundamise põhitõed, lisamine, seadmine, muutmine või eemaldamine primaarvõtmeja mitme väärtuse talletamist lisamine või muutmine, mis võimaldab teil otsinguvälja

Veeru eemaldamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta ning klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal käsku Kujundusvaade.

 2. Valige väli (rida), mida soovite kustutada.

 3. Klõpsake menüü kujundus jaotises Tööriistad nuppu Kustuta read.

  või

  Vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 4. Salvestage oma muudatused.

Lehe algusse

Kuidas Access määrab teabe sisestamisel andmetüüpe?

Kui loote tühja andmelehe, määrab Access igale väljale andmetüübi sinna esmasel andmete sisestamisel. Järgnevas tabelis on toodud erinevad andmetüübid, mida saab sisestada ja andmetüüpi, mida Access igale neist rakendab.

Märkus.: Väljale andmeid sisestades ei saa määrata andmetüüpe Manus või OLE-objekt ega lubada RTF-vormingu redigeerimist.

Lisateavet nende andmetüüpide määramise ja RTF-vormingus redigeerimise lubamine kohta leiate artiklist tühja andmelehe avamine.

Järgnev tabel näitab, kuidas Access määrab välja andmetüübi, kui sisestate andmeid andmelehevaates.

Kui sisestate:

Office Access 2007loob välja andmete tüüpi:

Ivo

Tekst

Tekstiplokk või tekst ja numbrid, mis ületavad 256 tähemärki.

Memo

Märkus.: Andmelehevaates ei saa RTF-vormingut lubada. Kui lubate memovälja atribuudi Lisa ainult lõppu, siis peidab Access vaikimisi kogu teksti, kui hoiate kursorit sellel väljal.

RTF-vormingu lubamise kohta leiate artiklist juhtelemendis või veerus, mis toetab RFT-vormingut andmete sisestamine või redigeerimine.

http://www.contoso.com

Access tunneb ära järgmised Interneti-protokollid: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Märkus.: Et Access tunneks ära protokolli ja määraks hüperlingi andmetüübi, peate protokolli järele lisama mitte-tühikumärgi.

Hüperlink

50000

Arv (pikk täisarv)

50 000

Arv (pikk täisarv)

50 000,99

Number, topelt

50000,389

Number, topelt

12/31/2006

Windowsi regiooni- ja keelesätetes määratud kuupäeva- ja kellaajasätted määravad selle, kuidas Access vormindab kuupäeva/kellaaja andmeid.

Kuidas määramine või nende sätete muutmine

Operatsioonisüsteemis Windows Vista    

 1. klõpsake nuppu Nupu pilt Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Kui kasutate juhtpaneeli vaikevaade, klõpsake kell, keel ja piirkond ja seejärel ikooni piirkonna- ja keelesuvandid.

  või

  Kui kasutate klassikalist kuva, topeltklõpsake ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake vahekaardi Vormingud (Formats) nuppu Kohanda seda vormingut (Customize this format).

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 4. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätteid, mida soovite muuta, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks osa või kogu arvuvormingu muutmiseks klõpsake vahekaarti Arvud ja muutke soovitud sätteid. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP (klassikaline vaade)   

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Topeltklõpsake juhtpaneelil ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud käsku Kohanda.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 4. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätteid, mida soovite muuta, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks osa või kogu arvuvormingu muutmiseks klõpsake vahekaarti Arvud ja muutke soovitud sätteid. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP (kategooriavaade)   

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  Kuvatakse juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboksi Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

 3. Klõpsake linki Muuda arvude, kuupäeva ja kellaaja vormingut.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 4. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud käsku Kohanda.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 5. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab sätteid, mida soovite muuta, ja tehke soovitud muudatused. Näiteks osa või kogu arvuvormingu muutmiseks klõpsake vahekaarti Arvud (Numbers) ja muutke soovitud sätteid. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (Help) (?) ja klõpsake soovitud suvandit.

.

Kuupäev/kellaaeg

31. detsember 2006. a.

Märkus.: Et Access tuletaks kuupäeva/kellaaja andmetüübi, peate sisestama või kleepima rohkem kui ainult nädalapäeva nime. Kui sisestate ainult "Teisipäev", valib Access teksti andmetüübi. Et Access tuletaks kuupäeva/kellaaja andmetüübi, peate lisama ka kuu.

Kuupäev/kellaaeg

10:50:23

Kuupäev/kellaaeg

10:50 EL

Kuupäev/kellaaeg

17:50

Kuupäev/kellaaeg

€ 12.50

Access tunneb ära Windowsi kuupäeva- ja kellaajasätetes määratud valuutasümboli.

Kuidas määramine või nende sätete muutmine

Operatsioonisüsteemis Windows Vista    

 1. Klõpsake nuppu Start  Nupu pilt ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Kui kasutate juhtpaneeli vaikevaade, valige kell, keel ja piirkondja seejärel ikooni piirkonna- ja keelesuvandid.

  või

  Kui kasutate klassikalist vaadet, topeltklõpsake ikooni

  Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

  Kuvatakse dialoogiboks Regional and Language Options (Piirkonna- ja keelesuvandid).

 3. Klõpsake jaotises vormingud, klõpsake nuppu Kohanda seda vormingut.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 4. Klõpsake vahekaarti Valuuta ja valige loendist Valuutatähis soovitud tähis. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (?) ja klõpsake soovitud suvandil.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP (klassikaline vaade)   

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  Kuvatakse juhtpaneel.

 2. Topeltklõpsake juhtpaneelil ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake jaotises Standardid ja vormingud käsku Kohanda.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonnasuvandite kohandamine.

 4. Klõpsake vahekaarti Valuuta ja valige loendist Valuutatähis soovitud tähis. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (?) ja klõpsake soovitud suvandil.

Operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP (kategooriavaade)   

 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

  Kuvatakse juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

  Kuvatakse dialoogiboksi Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid.

 3. Klõpsake linki Muuda arvude, kuupäeva ja kellaaja vormingut.

  Kuvatakse dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid.

 4. Klõpsake jaotises standardid ja vormingudnuppu Kohanda. Kuvatakse dialoogiboks Kohandamine Piirkonnasuvandid .

 5. Klõpsake vahekaarti Valuuta ja valige loendist Valuutatähis soovitud tähis. Suvandi spikri kuvamiseks klõpsake nuppu Spikker (?) ja klõpsake soovitud suvandil.

Valuuta

21,75

Number, topelt

123,00%

Number, topelt

3,46E+03

Number, topelt


Lehe algusse

Andmetüüpide määramine, mida andmelehevaade ei tuleta

Vaikimisi ei saa andmelehavaates teostada mõningaid toiminguid.

 • Kleepides andmeid tühja lahtrisse, ei saa te määrata andmetüüpe Manus või OLE-objekt.

 • Andmeid kleepides ei saa lubada RTF-vormingus redigeerimist memoväljal. RTF-vormingus teksti toe lubamiseks peate määrama välja suvandi kujundusvaates.

Juhised selles jaotises selgitavad nende toimingute teostamist.

Täpsemat teavet iga tööülesande, leiate artiklist tühja andmelehe avamine.

OLE-objekti või manuse andmetüübi määramine

 1. Kui te pole juba valinud, siis valige andmelehel tühi veerg (sildiga Lisa uus väli).

 2. Klõpsake esimeses tühjas andmereas päise all.

 3. Menüü andmeleht jaotises andmetüüp ja vorming klõpsake Andmetüüpkõrval olevat ripploendi noolt ja seejärel valige soovitud andmetüüp.

  Andmetüüpide loend

 4. Salvestage tehtud muutused.

Lehe algusse

RTF-vormingus redigeerimise lubamine memoväljal

Andmelehevaates saate lisada tabelile memovälja, kuid memovälja RTF-vormingus redigeerimise lubamiseks peate kasutama kujundusvaadet. Mõlema toimingu teostamist kirjeldatakse järgmistes juhistes.

Tabelile memovälja lisamine

 1. Kui te pole juba valinud, siis valige andmelehel tühi veerg (sildiga Lisa uus väli).

 2. Klõpsake esimeses tühjas andmereas päise all.

 3. Klõpsake soovitud menüü andmeleht sisse selle jaotises andmetüüp ja vorming , klõpsake loendis olevat ripploendi noolt edasi, et Andmetüüpja seejärel valige soovitud andmetüüp

 4. Salvestage oma muudatused ja jätkake järgmise protseduuriga – RTF-vormingus redigeerimise lubamine.

RTF-vormingus redigeerimise lubamine memoväljal

 1. Lülitage ümber andmelehevaatest kujundusvaatesse. Access võimaldab seda teha mitmel viisil.

  Kui kasutate objekti vahekaarte, paremklõpsake avatud andmelehe vahekaarti ja seejärel käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal käsku Kujundusvaade.

  või

  Paremklõpsake tabelit, mis andmelehele navigeerimispaanil ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Valige kujundusvaates oma memoväli.

 3. Klõpsake paani Välja atribuudid vahekaardi Üldist noolt lahtris käsu Tekstivorming kõrval ning valige loendist käsk Rikkalik tekst.

  Kuvatakse kinnitussõnumit, milles küsitakse veeru RTF-vormingusse teisendamise kohta. Veeru teisendamiseks klõpsake nuppu Jah.

 4. Salvestage oma muudatused.

Lehe algusse

Veeru teisendamine otsinguväljaks

Vaikimisi ei saa kasutada andmelehevaadet uue välja otsinguväljaks teisendamiseks. Otsinguväli kuvab loendis andmeid teisest allikast (nt tabelist või üksusteloendist). Vaikimisi kasutab Access otsinguandmete kuvamiseks ripploendit, kuid vormis saab kasutada ka loendiboksi (loend, mis ei avane ega sulgu).

Saate luua kahte tüüpi otsinguväljasid – tabelipõhiseid loendeid ja väärtuste loendeid. Tabelipõhine loend kasutab päringut andmete toomiseks teisest tabelist, väärtuste loend kuvab püsiprogrammeeritud väärtuste kogumi. Järgnev protseduur kirjeldab mõlema loenditüübi loomist.

Otsinguvälja lisamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mis allub uuele andmelehele ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal käsku Kujundusvaade.

  Tabel avatakse kujundusvaates.

 2. Valige väli, mida soovite teisendada.

  või

  Valige veerus Välja nimi tühi rida ja tippige uue välja nimi.

 3. Klõpsake menüü kujundus jaotises Tööriistad nuppu Otsinguveerg.

  või

  Klõpsake kujundusvaates veerus Andmetüüp allanoolt ja valige käsk Otsinguviisard.

  Käivitatakse otsinguviisard.

 4. Tehke ühte järgmistest:

  • Tabeli-põhise loendi loomine   

   1. Valige suvand Soovin, et otsinguveerg otsiks väärtusi tabelist või päringust ning klõpsake nuppu Järgmine.

   2. Jaotises Vaadevalige suvand, valige loendist tabel või päring ja seejärel klõpsake nuppu edasi.
    Näiteks, kui soovite kasutada otsinguväljal tabeli väärtusi, klõpsake tabelid. Kui soovite kasutada päringut, klõpsake nuppu Päringud. Tabelite ja päringute andmebaasi loendi kuvamiseks klõpsake käsku mõlemad.

   3. Teisaldage väljad, mida soovite kuvada otsinguloendis, paanilt Saadaolevad väljad paanile Valitud väljad ning klõpsake nuppu Järgmine.

   4. Soovi korral määrake eelmises juhises valitud väljadele üks või enam sortimisvalikut ning klõpsake nuppu Järgmine.

   5. Soovi korral saate reguleerida iga otsinguloendis oleva veeru laiust, klõpsake nuppu Järgmine.

   6. Soovi korral sisestage jaotises Millist silti te oma otsinguveerule soovite tekstivälja nimi.

   7. Soovi korral märkige ruut Luba mitu väärtust .
    Selle suvandi valimisel saate valida ja salvestada rohkem kui ühe üksuse loendist.

   8. Klõpsake nuppu valmis. Kui Access palub teil tabeli salvestada, klõpsake nuppu Jah.
    Access lisab otsingupäringu uude tabelisse. Vaikimisi toob päring teie määratud väljad ja lähtetabeli primaarvõtme väärtused. Seejärel määrab Access otsinguvälja andmetüüp lähtetabeli primaarvõtme välja andmetüübi vastavaks. Näiteks kui lähtetabeli primaarvõtme väljaga kasutab automaatnumbri andmetüübi, määrab Access otsinguvälja andmetüüp andmetüübiga arv.

   9. Pöörduge tagasi andmelehevaatesse, minge oma otsinguväljale ja valige loendist üksus.

    Või

 5. Value-põhise loendi loomine   

  1. Valige suvand Tipin soovitud väärtused ise ja klõpsake nuppu Järgmine.

  2. Sisestage väljale Veergude arv loendis kuvatavate veergude arv ja sisestage esimesse tühja lahtrisse mõni väärtus.

   Kui sisestate esimese väärtuse, kuvatakse selle lahtri all uut tühja lahtrit.

  3. Kui esimene väärtus on sisestatud, kasutage tabeldusklahvi (TAB) või allanooleklahvi järgmise lahtri valimiseks ning sisestage teine väärtus.

  4. Korrake juhiseid 2 ja 3, kuni loend on valmis ning klõpsake nuppu Järgmine.

  5. Soovi korral tippige uue välja nimi ning klõpsake nuppu Valmis.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×