Andmebaasist ühe või mitme kirje kustutamine

Accessi andmebaasi kiiremaks ja hõlpsamini kasutatavaks muutmiseks saate kustutada ebatäpsed või aegunud andmed. Näiteks kui teisaldate andmed eelmisest kalendrist või raamatupidamiskvartalist mõne muu andmebaasi arhiivitabelite komplekti, saate vähendada tööandmebaasi mahtu ning muuta selle kiiremaks. Ebatäpsete ja dubleeritud andmete eemaldamine aitab vähendada ärikulusid.

Selles artiklis selgitatakse seda, kuidas kustutada andmeid Accessi andmebaasist. Lisaks selgitatakse, kuidas üksikutel väljadel andmeid kustutada (suhteliselt lihtne toiming) ning kuidas kustutada terveid kirjeid (keerukam toiming).

Märkus.: Selles artiklis sisalduva teabe mõistmiseks ja kasutamiseks peate ennast esmalt primaar- ja võõrvõtmete mõistetega kurssi viima. Sissejuhatavat teavet primaar- ja võõrvõtmete kohta vaadake teemast Andmebaasi kujunduse alused.

Selle artikli teemad

Andmete kustutamine

Välja andmete kustutamine

Loendi andmete kustutamine

Sidumata kirjete andmebaasist kustutamine

Seotud kirjete andmebaasist kustutuspäringu abil kustutamine

Andmete kustutamine

Accessis on andmete kustutamiseks mitu võimalust. Saate kustutada andmeid kirje üksikutest andmepunktidest, tabelist terveid kirjeid ning ka terveid tabeleid.

Kustutage üksikuid väärtusi, kui soovite mõne või kõik kirje andmepunktid tühjaks jätta, kuid samas kirje (rea) tabelis alles hoida. Väärtuste kustutamine on suhteliselt lihtne – valige väljal kõik või ainult vajalikud andmed ning vajutage kustutusklahvi (Delete).

Terve kirje kustutamisel eemaldate nii kõikide väljade kõik andmed kui ka kirjet kordumatuks muutva võtmeväärtuse. See toiming eemaldab tabelist terve rea. Üksikuid kirjeid saate käsitsi kustutada ning suure hulga kirjete korraga kustutamiseks saate luua kustutuspäringuid.

Kui kustutatavad kirjed ei ole seotud muude andmebaasis olevate andmetega, on kustutamine lihtne. Selleks valige terve rida ning vajutage kustutusklahvi (DELETE) või looge ning käivitage kustutuspäring. Kui kustutatavad andmed on seotud muude andmetega ning asuvad üks-mitmele seose „üks“-poolel, peate töö jätkamiseks tegema lisatoiminguid (vaikimisi ei luba Access seotud andmeid kustutada). Arvestage, et terve kirje kustutamisel ei saa kustutustoimingut tagasi võtta. Seetõttu peaksite alati enne andmete kustutamist andmebaasist varukoopia tegema.

Tervete tabelite kustutamine ei ole nii keerukas kui väljadelt andmete või tervete kirjete kustutamine, kuid pidage meeles, et terve tabeli vale kustutamisega võite kaotada mõne (võib-olla ka kõik) andmebaasifunktsiooni. Lisaks kaotate jäädavalt kõik kustutatud tabelis olnud andmed. Et seda ei juhtuks, peaksite alati enne tabeli kustutamist andmebaasist varukoopia tegema.

Kui tunnete relatsioonandmebaaside struktuuri, saate andmeid kiiremini ja täpsemalt kustutada. Kui te pole varem Accessi või relatsioonandmebaasidega kokku puutunud, vaadake lisateavet teemas Andmebaasi kujunduse alused.

Järgmistes teemades selgitatakse, kuidas kustutada andmeid üksikutel väljadel, kuidas kustutada terveid kirjeid ja tabeleid. Igas jaotises antakse vajalikku lisateavet vastava toimingu tegemiseks.

Välja andmete kustutamine

Üksikutelt väljadelt saate kustutada andmeid, kui tabelid või päringud on avatud andmelehevaates Nupu pilt ning andmesisestusvormid on avatud vormivaates Nupu pilt ning küljendivaates Nupu pilt .

Andmelehelt andmete kustutamine

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit või päringut, mida soovite kasutada. Tabel või päring avatakse andmelehevaates.

 2. Valige andmed, mille soovite eemaldada.

  Saate osa andmetest esile tõsta või lihtsalt asetage kursor väljale.

 3. Kui valite väljal kõik andmed, vajutage kustutusklahvi (Delete).

  VÕI

  Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Kustuta.

  VÕI

  Kui asetate kursori väljale, vajutage vastavalt vajadusele kas kustutusklahvi (Delete) või tagasilükkeklahvi (Backspace).

Vormist andmete kustutamine

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil vormi, mida soovite kasutada. Vorm avatakse vormivaates.

  VÕI

  valige navigeerimispaanil vorm, mida soovite kasutada ning klõpsake menüü Avaleht jaotises Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Küljendivaade.

 2. Valige andmed, mille soovite eemaldada.

  Saate osa andmetest esile tõsta või lihtsalt asetage kursor väljale.

 3. Kui valite väljal kõik andmed, vajutage kustutusklahvi (Delete).

  VÕI

  Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Kustuta.

  VÕI

  Kui asetate kursori väljale, vajutage vastavalt vajadusele kas kustutusklahvi (Delete) või tagasilükkeklahvi (Backspace).

  Märkused: Access võib kuvada tõrketeate ning takistada andmete kustutamist. Selle põhjus võib olla mõni järgmistest.

  • Mõnda tüüpi päringust ei saa andmeid kustutada    – nt ei saa redigeerida ristpäringu tagastatud andmeid ning redigeerida või eemaldada arvutatud välju (andmebaasi kasutamisel valemi arvutatud väärtused, mis ei asu tabelis). Kui teie vorm põhineb päringul, mis ei saa andmeid kustutada, ei saa andmeid vormist kustutada.

  • Teil pole andmete kustutamiseks vajalikke õigusi    – võtke ühendust süsteemiadministraatoriga või andmebaasi loojaga.

  • Väli ei aktsepteeri tühje ega nullväärtusi    – kui teil on vajalikud õigused, avage tabel kujundusvaates ning asendage tabeliatribuudi Kohustuslik väärtus Jah väärtusega Ei.

  • Proovite loendist teavet kustutada    – vormi andmelehel on loendid alati nähtaval, kuna Access asetab loendi ühte serva allanoole (vt joonist): Tühi otsinguloend . Loendist väärtuste kustutamise kohta leiate lisateavet selle artikli järgmisest teemast.

Lehe algusse

Loendi andmete kustutamine

Andmeid saate kustutada kaht tüüpi loenditest: väärtuste- ja otsinguloendist. Väärtusteloend sisaldab eelmääratletud väärtuste komplekti (väärtused, mida teie või andmebaasi looja käsitsi sisestate). Otsinguloendid kasutavad päringut muudest tabelitest või päringutest väärtuste toomiseks ning need tagastatud väärtused moodustavad loendi.

Väärtusteloendi üksused asuvad kirje muude väärtustega samas tabelis. Otsinguloendi andmed asuvad muudes tabelites (ühes või mitmes). Andmete väärtusteloendist eemaldamiseks avage tabel ning redigeerige üksusi.

Andmete otsinguloendist eemaldamine nõuab lisatoiminguid, mis sõltuvad sellest, kas otsinguloendite päring kasutab tabeli või mõne muu päringu andmeid. Kui otsinguloendi päring põhineb tabelil, tehke kindlaks loendis kuvatavaid andmeid sisaldav tabel ja väli. Seejärel avage lähtetabel ning redigeerige sellel väljal olevaid andmeid.

Kui otsinguloendi päring põhineb mõnel muul päringul, peate esmalt selle päringu avama. Seejärel leidke lähtetabel ja väli, mille andmeid teine päring kasutab, ning muutke selles tabelis olevaid väärtusi.

Järgmiselt kirjeldatakse, kuidas väärtuste- ja otsinguloendis andmeid kustutada.

Väärtusteloendist andmete eemaldamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Valige kujundusruudustiku ülaosas väärtusteloendit sisaldav tabeliväli.

 3. Klõpsake ruudustiku allservas vahekaarti Otsing ja otsige üles atribuut Reaallikas.

  Vaikimisi ümbritsevad väärtusteloendi üksusi jutumärgid ning üksused on eraldatud semikoolonitega: "Excellent";"Fair";"Average";"Poor"

 4. Eemaldage loendist vajalikud üksused. Kustutage ka neid ümbritsevad jutumärgid. Veenduge, et loend ei algaks semikooloniga ning et ei esineks semikoolonite paari (;;). Loendist viimase üksuse eemaldamisel kustutage ka sellele järgnenud semikoolon.

  Märkus.: Kui kustutate väärtusteloendist üksuse ning tabelikirjed juba kasutavad seda kustutatud üksust, jääb üksus kirje osaks kuni selle muutmiseni. Näiteks on teie ettevõttel linnas A laohoone ning siis otsustatakse see maha müüa. Kui eemaldate laohoonete loendist üksuse "linn A", jääb "linn A" tabelisse kuni väärtuste muutmiseni.

Otsinguloendist andmete eemaldamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Valige kujundusruudustiku ülemises osas otsinguväli.

 3. Klõpsake kujundusruudustiku allservas vahekaarti Otsing ja otsige üles atribuudid Reaallika tüüp ja Reaallikas.

  Väljal Reaallika tüüp peaks olema kuvatud väärtus Tabel/päring ning atribuut Reaallikas peab sisaldama tabelile või teisele päringule viitavat päringut.

  Märkus.: Otsinguväljade päringud algavad alati sõnaga SELECT.

  Tavaliselt (kuid mitte alati) kasutab valikupäring seda lihtsat süntaksit: SELECT [tabeli/päringu_nimi].[välja_nimi] FROM [tabeli/päringu_nimi].

  Siin näidatud päring sisaldab kahte klauslit (SELECT ja FROM). Esimene klausel viitab tabelile ja selles tabelis olevale väljale; teine klausel viitab ainult tabelile. Pidage meeles järgmist. Klausel FROM määrab alati lähtetabeli või päringu nime. SELECT-klauslid ei pruugi alati sisaldada tabeli või päringu nime, kuid nad sisaldavad alati vähemalt ühe välja nime. Kõik FROM-klauslid peavad viitama tabelile või päringule.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui päring otsinguväljal viitab teisele päringule, klõpsake päringu kujundusvaates avamiseks nuppu Koosta (seejärel klõpsake atribuudilehe vahekaardi Andmed nuppu Koosturi nupp ). Märkige üles päringukujundaja ülaosas kuvatud tabeli nimi ning seejärel jätkake juhisest 5.

  • Kui päring otsinguväljal viitab tabelile, märkige üles tabeli nimi ja jätkake juhisest 5.

 5. Topeltklõpsake navigeerimispaanil lähtetabelit, et avada see andmelehevaates.

 6. Leidke väli, mis sisaldab otsinguloendis kasutatavaid andmeid ning redigeerige seda vastavalt vajadusele.

Lehe algusse

Sidumata kirjete andmebaasist kustutamine

Kui kustutate andmebaasist terveid kirjeid, kustutatakse andmed kõigil väljadel ning ka kirje kordumatuks tegev võtmeväärtus. Teiste kirjetega seostamata kirje (kui võtmeväärtus ei asu andmebaasi teistes kirjetes või tabelites) valige soovitud kirje ning vajutage kustutusklahvi (Delete). Kui soovite kustutada suure hulga seostamata kirjeid (rohkem kui soovite käsitsi kustutada), saate selleks kasutada kustutuspäringut. Järgmised juhised sisaldavad juhiseid mõlema toimingu sooritamiseks.

Seostamata kirje käsitsi kustutamine

 1. Avage kustutatavaid andmeid sisaldav tabel või päring andmelehevaates.

 2. Leidke kustutatav kirje (rida) ning klõpsake nuppu Vali kõik (kirje vasak- või parempoolses servas olev ruut). Võite valida üksiku rea, kõrvuti olevaid read (valimiseks klõpsake neid ja lohistage kursorit) või juhtklahvi (Ctrl) all hoides ja hiirenuppu vajutades valida eraldi asetsevad read.

  Access asetab äärise ümber terve kirje (terve rea) või kirjeploki.

 3. Vajutage kustutusklahvi (Delete).

  VÕI

  Klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nuppu Kustuta.

  VÕI

  Paremklõpsake nuppu Vali kõik ja valige Kustuta kirje.

  Kui te ei saa klõpsata nuppu Vali kõik, asetage kursor kirje väljale. Seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Kirjed nupu Kustuta kõrval olevat noolt ja valige Kustuta kirje.

  Märkus.: Võib juhtuda, et Access kuvab tõrketeate, mis keelab kirjet kustutada, kuna kirje on seotud muude andmetega. Sellise teate korral klõpsake nuppu OK ja lugege selle artikli jaotist Seotud kirjete andmebaasist kustutuspäringu abil kustutamine.

 4. Kui Access palub teil kustutamist kinnitada, valige Jah.

Seostamata kirje kustutamine kustutuspäringu abil

Kustutuspäringu abil andmete eemaldamisel on toimingud seostamata ja seostatud kirjete jaoks samad \endash esmalt looge valikupäring, veenduge, et tagastatakse vaid kustutatavad kirjed ning seejärel teisendage valikupäring kustutuspäringuks. Järgnevalt selgitatakse seostamata kirjete kustutamist.

Seotud kirjete andmebaasist kustutuspäringu abil kustutamine

Seostatud kirjete kustutamise protsess on üldiselt järgmine.

 • Kustutamise plaanimine. Kontrollige, kas teil on andmete kustutamiseks vajalikud õigused; veenduge, et teised kasutajad on sulgenud kõiki neid tabeleid kasutavad objektid, ning varundage seejärel andmebaas.

 • Muutke kustutamisega seotud tabelite vahelisi seoseid. Lubage sätted Viiteterviklus ja Kaskaadkustuta seostuvad kirjed. Nende abil virnastab kustutamine kõik kaasatud tabelid ning eemaldab kõik seotud andmed.

 • Looge valikupäring ja seejärel lisage vajadusel kriteeriume, kuni päring tagastab õige kirjekogumi.

 • Teisendage valikupäring kustutuspäringuks ning kasutage seda andmete kustutamiseks.

Toimingu täieliku selgituse leiate teemast Kustutuspäringu loomine ja käivitamine.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×