Andmebaasiobjektide sündmuste järjestus

Üksik toiming (nt ühe objekti juhtelemendi teisaldamine teise juhtelementi) võib käivitada mitu eri sündmust, mis toimuvad konkreetses järjestuses. Oluline on teada, millal ja mis järjestuses sündmused toimuvad, kuna see võib mõjutada seda, kuidas ja millal makrod või sündmuseprotseduurid käivitatakse. Kui näiteks tuleb käivitada kaks eri sündmuseprotseduuri kindlas järjestuses, peaksite kindlaks tegema, et nendega seostatud sündmused toimuksid samas järjestuses.

Selle artikli teemad

Vormi juhtelementide sündmuste järjestus

Vormide kirjete sündmuste järjestus

Vormide ja alamvormide sündmuste järjestus

Klahvivajutuste ja hiireklõpsude sündmuste järjestus

Aruannete ja aruande jaotiste sündmuste järjestus

Vormi juhtelementide sündmuste järjestus

Kui viite fookuse juhtelemendile ning kui muudate ja värskendate juhtelemendi andmeid, toimuvad juhtelementide sündmused.

Märkus.: Microsoft Office Access kuvab Visual Basic Editoris sündmuste nimed pisut teistmoodi kui makrokoosturis. Näiteks vormi atribuudilehe ja makrokoosturi sündmus Fookustamisel on Visual Basic Editoris nimega GotFocus. Selle artikli näidetes kasutatakse programmeerimiskeele Visual Basic for Applications (VBA) sündmuste nimede vormingut.

Fookuse viimine juhtelemendile

Fookuse viimisel juhtelemendile või vormile (nt kui avate vormi, mis sisaldab vähemalt ühte aktiivset juhtelementi, või viite fookuse sama vormi teisele juhtelemendile), toimuvad sündmused Enter ja GotFocus järgmises järjekorras:

Enter nool GotFocus

Vormi avamisel toimuvad sündmused Enter ja GotFocus pärast vormi avamisega seostatud sündmusi (nt Open, Activate ja Current) järgmiselt:

Open (vorm) nool Activate (vorm) nool Current (vorm) nool Enter (juhtelement) nool GotFocus (juhtelement)

Fookuse teisaldamisel vormi juhtelemendilt (nt kui sulete vormi, mis sisaldab vähemalt ühte aktiivset juhtelementi, või viite fookuse sama vormi teisele juhtelemendile), toimuvad sündmused Exit ja LostFocus järgmises järjekorras:

Exit nool LostFocus

Vormi sulgemisel toimuvad sündmused Exit ja LostFocus enne vormi sulgemisega seostatud sündmusi (nt Unload, Deactivate, ja Close) järgmiselt:

Exit (juhtelement) nool LostFocus (juhtelement) nool Unload (vorm) nool Deactivate (vorm) nool Close (vorm)

Andmete muutmine ja värskendamine juhtelemendis

Kui sisestate või muudate vormil oleva juhtelemendi andmeid ja seejärel viite fookuse teisele juhtelemendile, toimuvad sündmused BeforeUpdate ja AfterUpdate:

BeforeUpdate nool AfterUpdate

Sündmused Exit ja LostFocus toimuvad juhtelemendis, mille väärtus muutub pärast sündmusi BeforeUpdate ja AfterUpdate:

BeforeUpdate nool AfterUpdate nool Exit nool LostFocus

Tekstiväljal või liitboksi tekstiväljajaotisel teksti muutmisel toimub sündmus Change. See sündmus toimub iga kord, kui juhtelemendi sisu muutub, aga enne fookuse viimist teisele juhtelemendile või kirjele (ja seega enne sündmusi BeforeUpdate ja AfterUpdate). Järgmine sündmuste jada toimub iga tekstiväljal või liitboksi tekstiväljajaotisel vajutatava klahvivajutuse korral.

KeyDown nool KeyPress nool Dirty nool Change nool KeyUp

Sündmus NotInList toimub pärast seda, kui sisestate liitboksi väärtuse, mis liitboksiloendis puudub, ja kui püüate viia fookust teisele juhtelemendile või kirjele. Sündmus NotInList toimub liitboksi puhul pärast klaviatuurisündmusi ja sündmusi Change, aga mis tahes muu juhtelemendi või vormi korral enne neid sündmusi. Kui liitboksi atribuudiks LimitToList on määratud Yes, toimub vormi sündmus Error kohe pärast sündmust NotInList:

KeyDown nool KeyPress nool Dirty nool Change nool KeyUp nool NotInList nool Error

Lehe algusse

Vormide kirjete sündmuste järjestus

Vormidel olevate kirjete sündmused toimuvad fookuse viimisel teisele kirjele, kirjeandmete värskendamisel, olemasoleva(te) kirje(te) kustutamisel või uue kirje loomisel.

Fookuse viimine kirjetele ja kirjeandmete värskendamine

Fookuse viimisel vormi olemasolevale kirjele sisestage või muutke kirjeandmeid ja seejärel viige fookus teisele kirjele ning vormil toimub järgmine sündmuste jada:

Current (vorm) nool BeforeUpdate (vorm) nool AfterUpdate (vorm) nool Current (vorm)

Kui lahkute kirje juurest, mille andmed on muutunud, toimuvad fookusega juhtelemendis enne järgmise kirje sisestamist sündmused Exit ja LostFocus: Need sündmused toimuvad enne vormi sündmusi BeforeUpdate ja AfterUpdate järgmiselt:

BeforeUpdate (vorm) nool AfterUpdate (vorm) nool Exit (juhtelement) nool LostFocus (juhtelement) nool RecordExit (vorm) nool Current (vorm)

Fookuse viimisel vormi teisele juhtelemendile toimuvad iga juhtelemendi puhul sündmused. Järgnevalt on loetletud mõned näited toimingutest ja nende korral toimuvatest sündmuste jadadest.

 • Vormi avamine ja juhtelemendi andmete muutmine:

  Current (vorm) nool Enter (juhtelement) nool GotFocus (juhtelement) nool BeforeUpdate (juhtelement) nool AfterUpdate (juhtelement)

 • Fookuse viimine teisele juhtelemendile:

  Exit (juhtelement1) nool LostFocus (juhtelement1) nool Enter (juhtelement2) nool GotFocus (juhtelement2)

 • Fookuse viimine teisele kirjele:

  BeforeUpdate (vorm) nool AfterUpdate (vorm) nool Exit (juhtelement2) nool LostFocus (juhtelement2) nool RecordExit (vorm) nool Current (vorm)

Kirje kustutamine

Kirje kustutamisel toimuvad vormil järgmised sündmused ja Microsoft Office Accessis kuvatakse dialoogiboks, kus palutakse kustutamine kinnitada:

Delete nool BeforeDelConfirm nool AfterDelConfirm

Kui tühistate sündmuse Delete, siis sündmused BeforeDelConfirm ja AfterDelConfirm ei toimu ning dialoogiboksi ei kuvata.

Uue kirje loomine

Kui viite fookuse vormi uuele (tühjale) kirjele ja loote seejärel uue kirje juhtelementi andmete tippimise teel, toimub järgmine sündmuste jada:

Current (vorm) nool Enter (juhtelement) nool GotFocus (juhtelement) nool BeforeInsert (vorm) nool AfterInsert (vorm)

Vormil olevate juhtelementide sündmused BeforeUpdate ja AfterUpdate toimuvad pärast sündmust BeforeInsert ja enne sündmust AfterInsert.

Lehe algusse

Vormide ja alamvormide sündmuste järjestus

Vormi avamisel või sulgemisel, ühelt vormilt teisele liikumisel või vormi või alamvormi andmetega töötamisel toimuvad vormidel sündmused.

Vormi avamine ja sulgemine

Vormi avamisel toimub vormil järgmine sündmuste jada:

Open nool Load nool Resize nool Activate nool Current

Kui vormil pole aktiivseid juhtelemente, toimub vormil sündmus GotFocus pärast sündmust Activate ja enne sündmust Current.

Vormi sulgemisel toimub vormil järgmine sündmuste jada:

Unload nool Deactivate nool Close

Kui vormil pole aktiivseid juhtelemente, toimub vormil sündmus LostFocus pärast sündmust Unload ja enne sündmust Deactivate.

Ühelt vormilt teisele liikumine

Ühelt vormilt teisele liikumisel toimub esimeses sündmus Deactivate ja teises sündmus Activate:

Deactivate (vorm1) nool Activate (vorm2)

Vormil toimub ka sündmus Deactivate, kui liigute Accessis vormilt teisele objektivahekaardile. Siiski ei toimu sündmus Deactivate, kui liigute dialoogiboksi, vormile, mille atribuudiks PopUp on määratud Yes, või teise programmi aknasse.

Märkus.:  Sündmus Open ei toimu siis, kui viite fookuse juba avatud vormile, isegi kui viisite fookuse sellele vormile toimingu OpenForm abil.

Vormi andmetega töötamine

Vormide ja juhtelementide sündmused toimuvad vormil ühelt kirjelt teisele liikumisel ja andmete muutmisel. Näiteks esimese vormi avamisel toimub järgmine sündmuste jada:

Open (vorm) nool Load (vorm) nool Resize (vorm) nool Activate (vorm) nool Current (vorm) nool Enter (juhtelement) nool GotFocus (juhtelement)

Vormi sulgemisel toimub järgmine sündmuste jada:

Exit (juhtelement) nool LostFocus (juhtelement) nool Unload (vorm) nool Deactivate (vorm) nool Close (vorm)

Kui olete juhtelemendis andmeid muutnud, toimub juhtelemendis ja vormil nii sündmus BeforeUpdate kui ka AfterUpdate enne juhtelemendi sündmust Exit.

Alamvormidega töötamine

Kui avate alamvormi sisaldava vormi, laaditakse alamvorm ja selle kirjed enne põhivormi. Seega toimuvad alamvormi ja selle juhtelementide sündmused (nt Open, Current, Enter ja GotFocus) enne vormi sündmusi. Siiski ei toimu alamvormidel sündmust Activate. Seega käivitatakse põhivormi avamisel sündmus Activate ainult põhivormil.

Kui sulete alamvormi sisaldava vormi, laaditakse samamoodi alamvorm ja selle kirjed maha pärast põhivormi. Alamvormidel ei toimu sündmust Deactivate. Seega käivitatakse põhivormi sulgemisel sündmus Deactivate ainult põhivormil. Juhtelementide, vormi ja alamvormi sündmused toimuvad järgmises järjestuses:

 1. Alamvormi juhtelementide sündmused (nt Exit ja LostFocus)

 2. Vormi juhtelementide (sh alamvormi juhtelemendi) sündmused

 3. Vormi sündmused (nt Deactivate ja Close)

 4. Alamvormi sündmused

Märkus.:  Kuna alamvormi sündmused toimuvad pärast põhivormi sulgemist, siis teatud sündmused (nt põhivormi sulgemise tühistamine alamvormi sündmuse tagajärjel) ei toimu. Teil võib tekkida vajadus seda tüüpi kinnitustestid põhivormi sündmusse teisaldada.

Lehe algusse

Klahvivajutuste ja hiireklõpsude sündmuste järjestus

Vormide ja juhtelementide klaviatuurisündmused toimuvad klahvide vajutamisel või klahvivajutuste edastamisel, kui fookus on vormil või juhtelemendil. Vormide, vormijaotiste ja vormidel olevate juhtelementide puhul toimuvad hiiresündmused siis, kui klõpsate hiireklahve vormile, jaotisele või juhtelemendile osutades. Hiiresündmused toimuvad ka kursori viimisel vormile, jaotisele või juhtelemendile.

Klaviatuurisündmused

Kui vajutate ja vabastate klahvi, kui fookus on vormi juhtelemendil (või saadate toimingu SendKeys või lause lause abil klahvivajutuse), toimub järgmine sündmuste jada:

KeyDown nool KeyPress nool KeyUp

Kui vajutate ja vabastate klahvi või saadate klahvivajutuse ANSI-märgistikus, toimuvad sündmused KeyDown, KeyPress, ja KeyUp. Kui vajutate pikalt ANSI-klahvi, toimuvad sündmused KeyDown ja KeyPress vaheldumisi mitu korda (KeyDown, KeyPress, KeyDown, KeyPress jne), kuni klahvi vabastamiseni; seejärel toimub sündmus KeyUp.

Kui vajutate pikalt ja vabastate mitte-ANSI-klahvi, toimuvad sündmused KeyDown ja KeyUp. Kui vajutate pikalt mitte-ANSI-klahvi, toimub sündmus KeyDown mitu korda kuni klahvi vabastamiseni ja seejärel toimub sündmus KeyUp.

Kui klahvi vajutamine käivitab juhtelemendis muu sündmuse, toimub see pärast sündmust KeyPress ja enne sündmust KeyUp. Kui klahvivajutusega muudetakse näiteks tekstivälja teksti ja nii käivitatakse sündmus Change, toimub järgmine sündmuste jada:

KeyDown nool KeyPress nool Change nool KeyUp

Kui klahvivajutusega viiakse fookus ühelt juhtelemendilt teisele, toimub esimeses juhtelemendis sündmus KeyDown ning teises sündmused KeyPress ja KeyUp. Kui muudate näiteks juhtelemendi andmeid ja vajutate seejärel järgmisse juhtelementi liikumiseks tabeldusklahvi (Tab), toimub järgmine sündmuste jada.

 • Esimene juhtelement:

  KeyDown nool BeforeUpdate nool AfterUpdate nool Exit nool LostFocus

 • Teine juhtelement:

  Enter nool GotFocus nool KeyPress nool KeyUp

Hiiresündmused

Kui vajutate pikalt hiireklahvi vormi juhtelemendile osutades, toimub juhtelemendis järgmine sündmuste jada:

MouseDown nool MouseUp nool Click

Kui fookus on juhtelemendil ja klõpsate teist juhtelementi fookuse teisaldamiseks, toimuvad järgmised sündmuste jadad.

 • Esimene juhtelement:

  Exit nool LostFocus

 • Teine juhtelement:

  Enter nool GotFocus nool MouseDown nool MouseUp nool Click

Kui liigute teisele kirjele ja seejärel klõpsate juhtelementi, toimub ka vormi sündmus Current event enne juhtelemendi sündmust Enter.

Juhtelemendi topeltklõpsamisel toimuvad nii sündmus Click kui ka DblClick. Näiteks kui topeltklõpsate muud juhtelementi peale käsunupu, toimub juhtelemendis järgmine sündmuste jada:

MouseD own nool MouseUp nool Click nool DblClick nool MouseUp

Kui topeltklõpsate käsunuppu, toimub eelnevalt esitatud sündmuste jada ning seejärel teine sündmus Click.

Vormil, jaotises või juhtelemendis toimub sündmus MouseMove siis, kui osutate kursoriga vormile, jaotisele või juhtelemendile. Sündmus sõltub teistest hiiresündmustest.

Lehe algusse

Aruannete ja aruande jaotiste sündmuste järjestus

Aruannete ja aruandejaotiste sündmused toimuvad siis, kui avate aruande selle printimiseks või eelvaateks või sulete selle.

Aruannete sündmused

Kui avate aruande selle printimiseks või eelvaateks ja hiljem sulgete selle või liigute Accessis muule objektivahekaardile, toimub aruandes järgmine sündmuste jada:

Open nool Activate nool Close nool Deactivate

Ühelt aruandelt teisele liikumisel toimub esimeses sündmus Deactivate ja teises sündmus Activate:

Deactivate (aruanne1) nool Activate (aruanne2)

Aruandel toimub ka sündmus Deactivate, kui liigute Accessis aruandelt teisele objektivahekaardile. Siiski ei toimu sündmus Deactivate, kui liigute dialoogiboksi, vormile, mille atribuudiks PopUp on määratud Yes, või teise programmi aknasse.

Kui avate päringul põhineva aruande, käivitab Access aruandes sündmuse Open enne aluseks oleva päringu käivitamist. Selle tulemusena saate määrata aruande kriteeriumid makro või sündmuseprotseduuri abil, mis vastab sündmusele Open. Näiteks saab makro või sündmuseprotseduuri abil avada kohandatud dialoogiboksi, kuhu on võimalik sisestada aruande kriteeriumid.

Aruande jaotiste sündmused

Aruande printimisel või eelvaate kuvamisel toimuvad aruandes sündmused Format ja Print pärast sündmusi Open ja Activate ja enne aruande sündmusi Close või Deactivate:

Open (aruanne) nool Activate (aruanne) nool Format (aruande jaotis) nool Print (aruande jaotis) nool Close (aruanne) nool Deactivate (aruanne)

Lisaks võivad järgmised sündmused toimuda vormindamise ajal või pärast seda, aga enne sündmust Print.

 • Sündmus Retreat toimub siis, kui Access kuvab aruande vormindamisel varasema jaotise.

 • Sündmus NoData toimub siis, kui aruandes kirjeid ei kuvata.

 • Sündmus Page toimub pärast vormindamist, aga enne printimist. Selle sündmuse abil saate kohandada prinditud aruande ilmet.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×