Office
Logi sisse

Andmebaasiobjektide kasutamine ja haldamine navigeerimispaanil

Rakenduses Access 2010 kuvatakse andmebaasiobjektid navigeerimispaanil, mis tuli esmakordselt kaasa rakendusega Access 2007. Varasemate versioonide andmebaasiaken enam saadaval pole.

Navigeerimispaanil saate te kohandada objektide kategooriaid ja rühmi. Peita saate nii objekte, rühmi või ka terve navigeerimispaani. Access 2010 pakub mitmeid kategooriaid, mida saate kohe kasutama asuda ning võimaldab teil luua kohandatud kategooriaid ja rühmi.

Märkus.: Navigeerimispaan ei ole saadaval, kui kasutada brauseri abil veebiandmebaasi. Navigeerimispaani saab aga kasutada veebiandmebaasi Accessis avades.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Kategooria valimine

Objektide kuvamine ja sortimine

Objektide otsimine andmebaasist

Kohandatud kategooriate ja rühmade loomine ning muutmine

Objektide lisamine kohandatud rühma

Kohandatud rühmade otseteede eemaldamine ja taastamine

Objektide ja rühmade peitmine

Objektide ja rühmade peidust välja toomine

Ülevaade

Navigeerimispaan on keskne koht, kust saate ülevaate ja pääsete juurde kõikidele oma andmebaasiobjektid. Andmebaasi avamisel rakenduses Access 2010 ilmub tööruumi vasakusse serva vaikimisi navigeerimispaan.

Kogu navigeerimispaani kohandamine

Navigeerimispaani ilmet saab kohandada järgmiselt.

Soovitud tegevus

Toimimisviis

Navigeerimispaani laiuse muutmine

Osutage kursoriga navigeerimispaani paremale servale ja kui kursor muutub kahesuunaliseks nooleks, lohistage navigeerimispaani laiemaks või kitsamaks muutmiseks selle serva.

Navigeerimispaani avamine ja sulgemine

Klõpsake nuppu Paaniserva avamise/sulgemise nupp Shutter bar open/close button for Navigation Pane in Access või vajutage navigeerimispaani avamiseks ja sulgemiseks klahvi F11.

Navigeerimispaan ahendatud ja laiendatud kujul

Andmebaasiobjektide kasutamine

Kõiki navigeerimispaani objekte saab kasutada neil topeltklõpsates. Paremklõps objektil kuvab otseteemenüü, mis võimaldab teha mitmeid toiminguid, näiteks avada objekti kujundusvaates.

Kategooriad ja rühmad

Andmebaasiobjekte saab korraldada kategooriatesse ja rühmadesse. Kategooriad võimaldavad teil objekte navigeerimispaanil korraldada ja rühmad võimaldavad kategooriatesse jagatud objekte filtreerida.

Eespool näidatud joonisel on Kõik Accessi objektid kategooria ning Tabelid, Päringud, Vormid ja Aruanded on rühmad.

Kategooria valimisel korraldatakse üksused selle kategooria rühmadesse. Näiteks kui valite kategooria Tabelid ja seonduvad vaated, korraldatakse üksused rühmadesse, üks rühm iga tabeli kohta. Iga rühm sisaldab otseteid kõikidele seda tabelit kasutavatele objektidele – päringutele, vormidele, aruannetele jne. Kui objekt kasutab mitut tabelit, kuvatakse see kõikides vastavates rühmades.

Lehe algusesse

Kategooria valimine

Uue andmebaasi loomisel kuvatakse vaikimisi kategooria Tabelid ja seostuvad vaated rühm Kõik tabelid. Igal andmebaasil on samuti kategooria Kohandatud, mille abil saate luua objektide kohandatud vaate. Lisaks pakub Access veel kahte eelmääratletud kategooriat, mida saate valida vastavalt sellele, kuidas soovite objekte kuvada.

Kategooria

Kirjeldus

Objekti tüüp

Vaade, mille puhul on kõik andmebaasi objektid sorditud tüübi järgi.

Loomiskuupäev

ja

Muutmiskuupäev

Vaated, mille puhul saab otsida objekte nende loomise või muutmise kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Filtreerida saab valikute Täna ja Kõik kuupäevad alusel. Nendes kategooriates kuvatakse objektid laskuvas järjestuses, alustades objektide loomise või viimase muutmise kuupäevast.

Näiteks installitud näidisandmebaasis Põhjatuul näete kategooria Kõik tabelid kuvamise korral iga tabeliga seotud kõiki objekte. Tabel on nimekirjas alati esimesel kohal ning selle järel on kõik selle tabeli andmetest sõltuvad objektid. Järgmisel joonisel on rühmas Töötajad kuvatud tabel Töötajad, millele järgnevad tabeliga Töötajad seotud objektid, ning samal põhimõttel on kuvatud ka tabelid Tarnijad ja Kliendid.

Navigeerimispaan, milles on rühmade sees kuvatud tabelid ja iga tabeliga seotud objektid.

Iga kord, kui valite valmiskategooria, kaasab Access üldise rühma, mis sisaldab kõiki andmebaasi objekte. Kategooria üldist rühma on lihtne leida – otsige rühma nime eest sõna Kõik. Näiteks kui valite kategooria Tabelid ja seostuvad vaated, on üldise rühma nimi Kõik tabelid.

Lehe algusesse

Objektide kuvamine ja sortimine

Andmebaasi objektide kuvamisviisi navigeerimispaanil on võimalik muuta. Näiteks võite valida, et objektide loomise või muutmise kuupäevad oleksid nähtaval või et objekte kuvatakse ikoonide või loendina. Vaikimisi sordib Access objektid navigeerimispaanil objekti tüübi järgi laskuvas tähestikulises järjestuses, kuid ka sortimisviisi on võimalik muuta. Objektide kuvamis- ja sortimisviisi määramiseks toimige järgmiselt.

 • Paremklõpsake kiirmenüü kuvamiseks navigeerimispaani ülaosas ja siis tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Objektide kuvamisviisi muutmiseks osutage käsule Kuvamisalus ja seejärel klõpsake kas käsku Üksikasjad, Ikoon või Loend.

  • Kõigi andmebaasi rühmade vaatamiseks klõpsake käsku Kuva kõik rühmad.

  • Objektide sortimisjärjestuse muutmiseks osutage käsule Sortimisalus ja valige sortimissuvand.

  • Käsitsi sortimiseks ja kuvamisjärjestuse kohandamiseks klõpsake käsku Sortimisalus ja seejärel käsku Eemalda automaatsortimised.

Lehe algusesse

Objektide otsimine andmebaasist

Teksti tippimisel väljale Otsi otsib Access kõiki kategooria rühmi, mis sisaldavad objekte või objekti otseteid, mis vastavad otsingu kriteeriumidele. Kõik rühmad, mis kriteeriumidele ei vasta, ahendatakse.

Märkus.: Access otsib objekte ainult nendest kategooriatest ja rühmadest, mis on parasjagu navigeerimispaanil kuvatud.

Näpunäide.: Teatud objekti otsimiseks tervest andmebaasist valige üks navigeerimispaani valmiskategooriatest, nt Tabelid ja seostuvad vaated või Objekti tüüp. Nii on tagatud, et kõik rühmad on navigeerimispaanil kuvatud.

Otsinguvälja kasutamine andmebaasiobjektide ja otseteede leidmiseks

 1. Kui väli Otsi pole navigeerimispaani ülaosas kuvatud, paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas menüüriba ja seejärel klõpsake käsku Otsinguriba.

 2. Tippige väljale Otsi objekti või otsetee täielik nimi või osa nimest.

  Navigeerimispaani otsinguriba

  Samal ajal, kui otsingusõna sisestate, otsib ja peidab Access kõik rühmad, mis ei sisaldava otsitavat.

 3. Uue otsingu jaoks klõpsake nuppu Tühjenda otsingustring Nupp Tühjenda otsingustring või vajutage sisestatud tähemärkide kustutamiseks tagasilükkeklahvi ja tippige siis uus tekst, mille järgi soovite otsida.

  Märkus.: Kui väli Otsi on tühjendatud, kuvab navigeerimispaan jälle kõik saadaolevad objektid.

Lehe algusesse

Kohandatud kategooriate ja rühmade loomine ning muutmine

Kui loote uue andmebaasi malli kasutamata, sisaldab andmebaas vaikimisi kategooriat Kohandatud, kus on kuvatud ainult üks rühm, mis sisaldab kõiki andmebaasis määratletud objekte. Kohandatud kategooria saab ümber nimetada, sellesse saab luua kohandatud rühmi ja rühmadesse saab määrata objekte. Vaikimisi on rühmade sortimissuvand Kõik tabelid.

Kohandatud kategooriate ja rühmade vaatamisel navigeerimispaanilt näete alati objektide otseteid. Otseteid tähistavad väikesed nooled objekti ikooni vasaku alanurga kõrval.

Otseteed kohandatud kategooriavaates

Otsetee avamisel avaneb objekt, millele otsetee viib. Otsetee kustutamisel ei kustuta aga programmi Office Access 2007 andmebaasi objekti, vaid ainult otsetee. Otseteid saab ka peita ja ümber nimetada, ilma et andmed, millele otstee viib, andmebaasis muutuks.

Üks viis andmebaasi objektide kohandamiseks on kohandatud kategooriate loomine. Näiteks võite luua kohandatud kategooria, kui soovite luua vormi, millel on teatud tüüpi nupud või lingid andmebaasis navigeerimiseks. Kohandatud kategooria rakendub ainult avatud andmebaasile. Kohandatud kategooriaid ja rühmi teistesse andmebaasidesse üle viia ei saa. Kohandatud kategooria loomiseks võite ümber nimetada Accessi pakutava vaikekategooria Kohandatud või luua uue kohandatud kategooria. Andmebaasi kohandatud kategooriate ja rühmade arvu piiramine võib andmete leidmist lihtsustada.

Märkus.:  Kuigi kohandatud kategooriast või rühmast saab objekte eemaldada, ei saa seda teha valmiskategooriast või rühmast.

Kohandatud kategooriate ja rühmade loomiseks ning haldamiseks saate kasutada dialoogiboksi Navigeerimissuvandid. Dialoogiboks kuvab kõigi andmebaasis määratletud kategooriate loendi ja näitab valitud kategooria rühmi.

Kohandatud kategooria loomine

Uue kohandatud kategooria loomisel luuakse selle kategooria jaoks rühmad, mis kannavad nime Määramata objektid ja Kohandatud rühm 1. Rühma Kohandatud rühm ei pane Office Access 2007 vaikimisi ühtegi objekti. Kõik kategooria objektid, mis ei ole ühtegi rühma määratud, kuvatakse hoopis navigeerimispaani rühmas Määramata objektid.

 1. Uue kategooria loomiseks paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Klõpsake välja Kategooriad all asuvat nuppu Lisa üksus.

  Dialoogiboksi Navigeerimissuvandid väljal Kategooriad kuvatakse uus kategooria.

 3. Tippige uue kategooria jaoks nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.

Kohandatud kategooria ümbernimetamine

Kui saadaval on kasutamata kohandatud kategooria, võite selle uue kohandatud kategooria loomise asemel ümber nimetada.

 1. Kohandatud kategooria ümbernimetamiseks paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja valige käsk Navigeerimissuvandid.

 2. Klõpsake väljal Kategooriad üksust Kohandatud kategooria ja seejärel nuppu Nimeta üksus ümber.

 3. Tippige kategooria jaoks uus nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.

Pärast kohandatud kategooria loomist või ümbernimetamist peate igale kohandatud kategooriale looma kohandatud rühmad.

Access loob igale uuele kategooriale automaatselt rühmad Kohandatud rühm 1 ja Määramata objektid. Rühmadesse määramata objektid pannakse automaatselt rühma Määramata objektid. Te võite luua uued kohandatud rühmad või nimetada rühma Kohandatud rühm 1 ümber.

Kohandatud rühma loomine

 1. Uue kohandatud rühma loomiseks paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Klõpsake välja Üksuse kategooria nimi nimed all asuvat nuppu Lisa rühm.

 3. Tippige uue rühma jaoks nimi ja vajutage siis sisestusklahvi ENTER.

Kohandatud rühma ümbernimetamine

 1. Kohandatud rühma ümbernimetamiseks paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Klõpsake väljal Üksuse kategooria nimi rühmad kohandatud rühma ja seejärel nuppu Nimeta rühm ümber.

 3. Tippige rühma jaoks uus nimi ja vajutage siis sisestusklahvi ENTER.

Pärast kohandatud kategooriale kohandatud rühma loomist saate objekte (nt tabeleid) kohandatud rühma lisada või teisaldada.

Lehe algusesse

Objektide lisamine kohandatud rühma

Objekte saab kohandatud rühma lisada mitmel moel, nt objekte lohistades (otsetee loomiseks), kopeerides ja kleepides või välisallikatest importides. Kui aga otsustate objekti rühmast lõigata, võib see probleeme tekitada. Objekti lõikamine on ebasoovitatav, kuna andmebaas on koostöötavate komponentide kogum ja kui objekt sellest komponentide kogumist kustutada, ei pruugi mõni või ükski andmebaasi funktsioon enam töötada.

 • Objektide lisamiseks või teisaldamiseks kohandatud rühma klõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat rippnoolt ja seejärel kohandatud rühma.

 • Paremklõpsake rühmas Määramata objektid objekti, mille soovite lisada või teisaldada.

 • Klõpsake kiirmenüü käsku Lisa rühma ja seejärel kohandatud rühma, kuhu soovite objekti lisada.

Objektide kopeerimine ja kleepimine

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil objekti, mida soovite kopeerida, ja seejärel klõpsake käsku Kopeeri.

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil rühma, kuhu soovite objekti kleepida, ja seejärel klõpsake käsku Kleebi. Objekti saab kleepida ka mõne teise programmis Access 2010 avatud andmebaasi navigeerimispaanile.

Tabelite importimine teistest andmebaasidest või andmete importimine teistest programmidest (nt tekstifailidest ja Microsoft Office Exceli töövihikutest) on veel üks moodus objektide lisamiseks andmebaasi. Lisateavet välisandmete importimise kohta on käesoleva artikli jaotises Vt ka viidatud artiklites.

Lehe algusesse

Kohandatud rühmade otseteede eemaldamine ja taastamine

Navigeerimispaanil kohandatud objekte vaadates vaatate tegelikult nende objektide otseteid. Seda, et tegemist on üksnes objekti otseteega, näitab objekti ikooni vasaku alanurga kõrval asuv väike nool.

Otseteed kohandatud kategooriavaates

Navigeerimispaanilt otsetee eemaldamisel või kustutamisel eemaldate ainult objektini viiva otsetee, mitte andmebaasi objekti. Objekti otsetee eemaldamisel navigeerimispaani kohandatud rühmast eemaldatakse kohandatud rühmast objekti viide ja objekt kuvatakse navigeerimispaani rühmas Määramata objektid.

 • Otsetee eemaldamiseks paremklõpsake navigeerimispaanil objekti ja seejärel klõpsake käsku Eemalda.

 • Objekti otsetee taastamiseks lohistage objekt navigeerimispaani rühmast Määramata objektid kohandatud rühma.

NB!: Kuigi valmis ja kohandatud rühmi saab kustutada (st jäädavalt eemaldada), ei ole see soovitatav, kuna see võib andmebaasis probleeme tekitada. Andmebaasid on koostöötavate komponentide kogumid ja kui objekt sellest komponentide kogumist kustutada, ei pruugi mõni või ükski andmebaasi funktsioon enam töötada.

Lehe algusesse

Objektide ja rühmade peitmine

Kui te objekti või rühma ei kasuta või kui soovite sellele juurdepääsu piirata, võite selle kustutamise asemel peita. Objekti peitmine ei muuda andmebaasi, kuid objekti või rühma kustutamise järel (isegi kui see näib olevat duplikaat) ei pruugi mõni või ükski andmebaasi funktsiooni enam töötada.

Objekti või rühma peitmiseks navigeerimispaanil tehke üks järgmistest toimingutest.

 • Objekti peitmiseks paremklõpsake objekti ja seejärel klõpsake käsku Peida selles rühmas.

 • Terve rühma peitmiseks paremklõpsake rühma ja seejärel klõpsake käsku Peida.

Nende objektide või rühmade peitmiseks, mis on navigeerimispaanil tuhmina kuvatud, toimige järgmiselt.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüriba ja klõpsake käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Tühjendage dialoogiboksis Navigeerimissuvandid märkeruut Kuva peidetud objektid ja klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Objektide ja rühmade peidust välja toomine

Peidetud objektide või rühmade kuvamiseks neile juurdepääsu võimaldamata toimige järgmiselt.

 • Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüriba ja klõpsake käsku Navigeerimissuvandid.

 • Märkige dialoogiboksis Navigeerimissuvandid ruut Kuva peidetud objektid ja klõpsake nuppu OK.

Kui peidetud objektid ja rühmad kuvatakse navigeerimispaanil tuhmina, on neile juurdepääs keelatud. Kui soovite tuhmid objektid navigeerimispaanilt juurdepääsetavaks muuta, toimige järgmiselt.

 • Objektile juurdepääsu lubamiseks paremklõpsake objekti ja seejärel klõpsake käsku Too selles rühmas peidust välja.

 • Rühma peidust välja toomiseks paremklõpsake rühma ja seejärel klõpsake käsku Too peidust välja.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×