Andmebaaside vaikesätete kohandamine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Saate kohandada mitmesuguste sätete oma Accessi töölauaandmebaaside, klõpsates menüüd fail > Suvandid > Klientrakenduse sätted. Selle kategooria tehtud sätted rakenduvad kõigi Access töölauaandmebaasi olevate failide oma arvutisse.

Märkus.: Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake Microsoft Office'i nupp > Accessi suvandid > Täpsemalt suvandite ja sätete kuvamine.

Märkus.: See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste kohta – need on Accessis loodavad, kuid veebis avaldatavad andmebaasid.

Selle artikli teemad

Kursori- ja klahvikäitumise kohandamine

Funktsioonide kuvamissuvandite seadmine

Printimissuvandite muutmine

Andmebaasi üldsuvandite seadmine

Rakenduse täpsemate suvandite kohandamine

Keelekohase kuva suvandite seadmine

Kursori- ja klahvikäitumise kohandamine

Järgmiste suvandite abil saate seada kursori käitumise teatud klahvide kasutamisel. Keelekohase kursorikäitumise kohta leiate teavet selle artikli teema Keelekohase kuva suvandite seadmine jaotisest Kursori liikumine.

Saate seada kursori käitumise pärast sisestusklahvi (ENTER) vajutamist.

Suvand

Kirjeldus

Ära teisalda

Kursor jääb praegusele väljale.

Järgmine väli

Kursor viiakse järgmisele väljale. Vaikimisi asub järgmine väli praegusest väljast kas vasakul või paremal, sõltuvalt seatud teksti suunast. See säte on vaikevalik.

Järgmine kirje

Kursor viiakse järgmise kirje praegusele väljale. Mitme kirje kuvamise korral on järgmine kirje täpselt praeguse kirje all.

Saate seada kursori käitumise vormidel ja andmelehtedel sisestusklahvi (ENTER), tabeldusklahvi (TAB) ja nooleklahvide kasutamisel (suvandijaotis Käitumine väljale sisenemisel).

Suvand

Kirjeldus

Vali terve väli

Kursori väljale viimisel valitakse terve väli.

Mine välja algusse

Kursori väljale viimisel kuvatakse kursor välja alguses.

Mine välja lõppu

Kursori väljale viimisel kuvatakse kursor välja lõpus.

Saate kohandada kursori käitumise nooleklahvide kasutamisel (suvandijaotis Nooleklahvi käitumine).

nooleklahvide liikumissuvandite fookustatud vaade

Suvand

Kirjeldus

Järgmine väli

Parem- või vasaknooleklahvi vajutamisel viiakse kursor vastavalt teie keelesätetele järgmisele või eelmisele väljale.

Järgmine märk

Parem- või vasaknooleklahvi vajutamisel viiakse kursor väljal järgmisele või eelmisele märgile.

Kursor peatub esimesel/viimasel väljal

Selle suvandiga saate takistada vasak- või paremnooleklahvil kursorit esimeselt või viimaselt väljalt eelmisele või järgmisele kirjele viimast.

Lehe algusse

Funktsioonide kuvamissuvandite seadmine

Saate kohandada järgmised sätted kasulike funktsioonide (nt animatsioonide ja olekuribade) kuvamiseks (suvandijaotis Kuvamine).

Suvand

Kirjeldus

Kuvatavate viimatiste andmebaaside arv

Saate seada või muuta paanil Viimatine andmebaas kuvatavat viimati kasutatud failide arvu.

Kiireks juurdepääsuks viimatiste andmebaaside arv

Seada või muuta jaotises Suvandid Backstage'i vaates kuvatakse viimati kasutatud failide arvu. Pange tähele, et see suvand on saadaval Access 2013 ja uuemad versioonid.

Kuva see arv kinnitamata Viimatised kaustad

Seada või muuta arvu kinnitamata Viimatised kaustad, mis kuvatakse paanil Viimatine andmebaas . Pange tähele, et see suvand on saadaval Access 2013 ja uuemad versioonid.

Ära Näita Backstage'i vaate avamisel või salvestamisel failid

Peidab Backstage'i vaate avamisel või salvestamisel failid. Pange tähele, et see suvand on saadaval Access 2013 ja uuemad versioonid.

Olekuriba

Saate kuvada Accessi akna alumises servas olekuriba.

Kuva animatsioonid

Saate sisse lülitada animeeritud funktsioonid (nt andmelehele uute veergude animeeritud lisamise).

Kuva andmelehtedel nutikad sildid

Kuvab teie andmelehtedel nutikad sildid.

Nutikad sildid vormide ja aruannete kuvamine

Nutikad sildid kuvatakse vorme ja aruandeid.

Makro kujundus - nimed veeru kuvamine

Access 2007 ainult. Kuvatakse veerus Makro nimi makro designer. Saate kuvada või peita, klõpsates Makro nimed vahekaarti kujundus jaotises Kuvamine/peitmine selle veeru Pange tähele, et kui lülitate selle suvandi, kuid avage makro (kujundusvaates), mis sisaldab makrot nimed, peidetud veerud nähtavad. See säte kehtib kõigile andmebaasidele, kuid Makrode nimed käsu abil saate praeguse makro selle sätte välja lülitada.

Makro kujundus - tingimuste veeru kuvamine

Access 2007 ainult. Kuvab käsu tingimuste makrotoimingud. Saate kuvada või peita, klõpsates tingimustekujundus saate teate, et kui te lülitage välja suvand, kuid siis avage makro (kujundusvaates), mis sisaldab ühe või mitme tingimuse peidetud veerud jaotises Kuva/peida selle veeru on nähtav. See säte kehtib kõigile andmebaasidele, kuid tingimuste käsu abil saate praeguse makro selle sätte välja lülitada.

Lehe algusse

Printimissuvandite muutmine

Jaotise Printimine suvandite abil saate seada vaikeveerised. Samuti saate enne aruande või andmelehe printimist kohandada lehekülje häälestust ja printimissuvandeid.

Suvand

Kirjeldus

Vasakveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete vasakut vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja seadistage suvandid dialoogiboksis Printimine.

Paremveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete paremat vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja siis klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Lehe häälestus.

Ülaveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete ülemist vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja siis klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Lehe häälestus.

Alaveeris

Saate muuta andmelehtede, moodulite ning uute vormide ja aruannete alumist vaikeveerist. Võite kasutada väärtusi nullist kuni prinditava lehekülje kõrguse või laiuseni. Olemasolevate vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake menüü Fail jaotises Printimine uuesti käsku Prindi ja siis klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Lehe häälestus.

Märkus.: Olemasoleva vormide ja aruannete Access 2007 abil veeriste muutmiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu ja käsu Lehekülje häälestus .

Lehe algusse

Andmebaasi üldsuvandite seadmine

Järgmiste suvandite abil saate kohandada Accessi käitumist mõne tavapärase ülesande tegemisel.

Suvand

Kirjeldus

Kuva lisandmooduli kasutajaliidese tõrked

See suvand asub jaotises Üldist ja võib olla vajalik arendajatele. Märkige see ruut, kui soovite, et Access kuvaks kasutajaliidese kohandamiskoodi tõrked.

Luba heliga tagasiside

Esitatakse Microsoft Office'i programmisündmustega (nt failide avamine, salvestamine ja printimine ning tõrketeadete kuvamine) seonduvaid saadaolevaid helisid. Sündmustele määratud helisid saab muuta Windowsi juhtpaneeli dialoogiboksis Heliatribuudid. Ruudu Luba heliga tagasiside märkimisel või tühjendamisel mõnes Office'i rakenduses lülitatakse see sisse või välja ka kõigis muudes Office'i rakendustes. Sündmusega seotud heli muutmiseks avage Windowsi juhtpaneeli kaust Helid. Enamiku helide esitamiseks peab teie arvutis olema helikaart.

Kasuta neljakohalise aastaarvu vormingut

See andmebaas: praegu avatud andmebaasile seatakse neljakohaline aastaarvuvorming (aaaa).

Märkus.: See säte alistab parajasti avatud andmebaasis sätte Kõik andmebaasid väärtuse.

Kõik andmebaasid: kõigile andmebaasidele seatakse neljakohaline aastaarvuvorming (aaaa).

Ava Accessi käivitamisel viimati kasutatud andmebaas

See suvand asub jaotises Täpsemalt . Kui see on valitud, avaneb Access viimati kasutatud andmebaas Microsoft Accessi lehe kuvamise asemel. On kaks viisi avamine viimati kasutatud andmebaas: ühiskasutuses avab viimati kasutatud andmebaas ühiseks kasutamiseks. See on vaikesäte. Välja arvatud avatakse viimati kasutatud andmebaas kasutamiseks ainult ühe kasutaja.

Kirjete vaikelukustamine

Need suvandid asuvad jaotises Täpsemalt .

Lukud puuduvad: kirjed jäävad redigeerimiseks avatuks.

Kõik kirjed: avatud tabeli või andmelehe ja põhitabelite kõik kirjed lukustatakse. Kirjed on lukus seni, kuni objektid on avatud.

Redigeeritud kirje: lukustatakse ainult need kirjed, mida parajasti redigeerite.

Lehe algusse

Otsingu- ja asendustoimingute suvandite seadmine

Saate seada otsimis- ja otsimis-/ asenduskäitumise jaotises redigeerimine järgmiste suvandite abil.

Suvand

Kirjeldus

Kiirotsing

Otsitakse praeguselt väljalt ja otsitava stringiga vastendatakse terve väli.

Üldotsing

Otsitakse kõigilt väljadelt ja vastendatakse välja mis tahes osa.

Väljaotsingu algus

Otsitakse praeguselt väljalt ja vastendatakse välja algusmärgid.

Lehe algusse

Kinnitusteadete kuvamise suvandite seadmine

Järgmiste suvandite abil saate määrata, milline teade kuvatakse, kui teatud kasutajatoimingute on lõpule viidud.

Suvand

Kirjeldus

Kirjete muudatused

Kinnitusteade kuvatakse kirje muutmisel.

Dokumentide kustutamised

Kinnitusteade kuvatakse andmebaasiobjekti kustutamisel.

Toimingupäringud

Kinnitusteade kuvatakse lisandus-, uuendus-, kustutus-, või tabelikoostepäringute käitamisel Accessi andmebaasis.

Lehe algusse

Rakenduse täpsemate suvandite kohandamine

Suvand

Kirjeldus

Kasuta andmebaasi avamisel kirjetaseme lukke

Praegu avatud andmebaasi vaikesätteks seatakse kirjetasemel lukustamine. Selle ruudu tühjendamisel seatakse avatud andmebaasi vaikesätteks lehetasemel lukustamine. Valitud suvand rakendatakse vormide ja andmelehtede andmetele ja koodile, mis kasutab kirjete ükshaaval läbimiseks kirjekomplekti objekti. Seda suvandit ei rakendata toimingupäringutele ega koodile, mis kasutab hulgitoimingute tegemiseks SQL-lauseid.

OLE/DDE ajalõpp (s)

Määrab intervall, pärast mida Access uued katsed ei OLE ja DDE proovi. Sobivad väärtused: 0-300. Vaikimisi väärtus: 30.

Värskenda värskendusintervall (s)

Sekundi pärast, mis värskendab Access andmelehevaates ja vormivaates vaate kirjete arvu. Sobivad väärtused: 0-32, 766. Vaikimisi väärtus: 60. Väärtus 0 takistab värskendused.

Värskenduse korduste arv

Teise kasutaja mitu korda Access proovib Salvesta muudetud kirje, mis on lukustatud. Sobivad väärtused: 0-10. Vaikimisi väärtus: 2.

ODBC värskendusintervall (s)

Intervall, mille järel Access automaatselt värskendab andmeid kogutud ODBC-ühenduse kaudu. See säte jõustub vaid siis, kui andmebaas on ühiskasutuses võrgus. Sobivad väärtused: 0-32, 766. Vaikimisi väärtus: 1500. Väärtuseks null takistab värskendused.

Proovi uuesti värskendusintervall (MS)

Millisekundit, pärast mida salvestada muudetud kirje, mis on lukus teise kasutaja proovib Access arv. Sobivad väärtused: 0-1, 000. Vaikimisi väärtus: 250.

DDE-toimingud

Ignoreeri DDE-päringuid: lubab Accessil ignoreerida muude rakenduste DDE-päringuid.

Luba DDE värskendus: Access värskendab DDE lingid väljal Värskendusintervall (s) määratletud ajavahemiku tagant.

Käsurea argumendid

Saate sisestada argumendid, mida käitatakse Accessi käivitamisel või Accessi andmebaasi avamisel.

Krüptimismeetod

Need kaks suvandid on saadaval rakenduses Access 2010 ja uuemad versioonid.

Kasutada pärand krüptimist (hea tagasiühilduvuse ja mitme kasutajaga andmebaaside): kasutada programmis Access 2007 leitud pärand krüptimismeetod.

Kasuta vaikimisi krüptimise (suurem turvalisus): Access 2010 ja uuemad versioonid krüptimise tööriist ühendab ja täiustab kahte varasemat tööriista – kodeering ja andmebaasi parooli. Kui andmebaasi krüptimine parooli abil saate muuta kõigi andmete loetavad muid tööriistu ja saate kasutajatelt parooli andmebaasi kasutama. Access 2010 ja uuemad versioonid rakendatud krüptimine kasutab tugevamat algoritmi, kui vanemates Accessi versioonides.

Vaikekujundus

Vaikekujunduse, fondikujunduse või andmebaasi värvide valimiseks klõpsake nuppu Sirvi.

Lehe algusse

Keelekohase kuva suvandite seadmine

Leiate need suvandid jaotises redigeerimine .

Suvand

Kirjeldus

Vaikesuund

Vasakult paremale: uued objektid kuvatakse inglise keele ja muude Euroopa keelte kõnelejatele tuttava suunaga vasakult paremale. Näiteks kuvatakse selle sätte valimisel tabeli esimene väli kõige vasakpoolsemas veerus ja uued väljad lisatakse sellest veerust paremale. Andmelehevaates kuvatakse kirjenumbriväljad ja navigeerimisnupud lehe alumises vasakpoolses nurgas.

Paremalt vasakule: uued objektid kuvatakse Lähis-Ida keelte kõnelejatele tuttava suunaga paremalt vasakule. Näiteks kuvatakse selle sätte valimisel tabeli esimene väli kõige parempoolsemas veerus ja uued väljad lisatakse sellest veerust vasakule. Tabeli andmelehevaates kuvatakse kirjenumbriväljad ja navigeerimisnupud lehe alumises parempoolses nurgas.

Kursori liikumine

Loogiline: kursori edasiliikumine kahesuunalises tekstis seatakse vastavalt tuvastatud keele suunale. Näiteks nooleklahvide abil araabiakeelses tekstis liikumisel ja samas lauses olevas ingliskeelses tekstis liikumisel liigub järjepunkt araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ja alustab ingliskeelses sõnas liikumist kõige vasakpoolsemast märgist ning jätkab liikumist suunaga vasakult paremale.

Visuaalne: kursor seatakse kahesuunalises tekstis liikuma edasi järgmisele visuaalselt külgnevale märgile. Näiteks nooleklahvide abil araabiakeelses tekstis paremalt vasakule liikumisel ja samas lauses olevas ingliskeelses tekstis liikumisel liigub järjepunkt araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ja jätkab siis ingliskeelses sõnas liikumist kõige parempoolsemast märgist suunaga paremalt vasakule.

Kasuta hidžra (hijri) kalendrit

Kui see suvand on saadaval, saate selle märkimisega seada kuupäevaviite aluseks lunaarkalendri. Kui see ruut on märkimata, kasutab andmebaas Gregoriuse kalendrit.

Märkus.: Access soovitab kalendritüübi valida andmebaasi esmakordsel loomisel ning seda sätet hiljem mitte muuta.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×