Andmebaasi hõlpsamaks, kohandamine ja juhtimine Navigeerimispaani kasutamine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Andmebaasi kasutatavuse parandamiseks saate kohandada ja reguleerida navigeerimispaani sisu ja ülesehitust. Kohandatud navigeerimise abil saate tõhustada tööd objektide rühmitamise, esiletõstmise või peitmise teel. Selles artiklis on dokumenteeritud viisid, mille abil saate navigeerimispaani kohandada ja reguleerida, et täiustada selle kasutatavust. Nii on kasutajatel hõlpsam leida vajalikke andmebaasiobjekte.

Selles artiklis ei käsitleta andmebaasi turbefunktsioone (nt andmebaasi krüptimist parooliga). Lisateavet leiate jaotisest Vt ka.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Enne alustamist

Navigeerimispaani kohandamine

Navigeerimispaani reguleerimine makro abil

Üksuse kujundusvaate keelamine

Andmebaasiobjekti peitmine

Ülevaade

Kuva küljel asuv navigeerimispaan pakub teie andmebaasi objektide jaoks liidest ja mitmesuguseid funktsioone, mille abil saate andmebaasi kasutusvõimaluse kohandada.

Navigeerimispaan Põhjatuul 2007

Navigeerimispaanil on üksused korraldatud rühmadesse. Üksuste rühmitamise valimiseks määrake kategooria (nt Objekti tüüp või Loomiskuupäev). Eespool oleval joonisel on kirjeldatud kategooria Objekti tüüp jaotist Kõik Accessi objektid koos mõne suletud objektitüübirühmaga (nt Tabelid ja Päringud).

Kohandatud kategooriad ja rühmad

Saate luua ka kohandatud kategooriaid ja nende kategooriate raames kohandatud rühmi. Seejärel saate kohandatud rühmades luua otseteid, mis osutavad andmebaasiobjektidele.

Oletagem näiteks, et teie andmebaasis on palju aruandeid ja käitate neid erineva sagedusega (nt kord päevas või kvartalis). Võite luua kategooria Aruanded ja seejärel rühmad Kord päevas, Kord nädalas, Kord kuus, Kord kvartalis ja Kord aastas. Seejärel võite luua igas rühmas otseteed vastavate aruannete juurde.

Võite luua iga andmebaasiobjekti jaoks mitu otseteed, iga otsetee erinevas kohandatud rühmas.

Kategooriate ja rühmade kuvamine või peitmine

Dialoogiboksi Navigeerimissuvandid abil saate kuvada või peita mõne navigeerimispaani kategooria ja rühma.

Makrotoimingute abil saate juhtida navigeerimispaani kategooriate kuvamist andmebaasi avamisel Accessis. Need uued makrotoimingud on saadaval rakenduses Microsoft Office Access 2007:

 • Sea_kuvatavad_kategooriad.    Selle toimingu abil saate kuvada või peita kategooriaid. Igal toimingu kasutuskorral saate kuvada või peita ainult ühe kategooria. Siiski saate kasutada seda toimingut makros mitu korda, et vastavalt vajadusele kuvada või peita üksikuid kategooriaid.

 • Lukusta_navigeerimispaan.    Selle toimingu abil saate lukustada navigeerimispaani. See aitab takistada kasutajatel tahtmatult navigeerimispaanil üksuste lisamist, teisaldamist või kustutamist.

  Navigeerimispaani lukustamine ei takista kasutajatel andmebaasiobjektide lõikelauale kopeerimist.

Andmebaasi avamisel automaatselt kategooria või rühma juurde navigeerimine

Makrotoimingu Liigu_asukohta abil saate liikuda kategooria või rühma juurde. Kui kasutate seda makrotoimingut makros AutoExec, saate andmebaasi avamisel automaatselt liikuda kategooria või rühma juurde.

Kujundusvaate keelamine

Teie kohandatud kategooriates ja rühmades kuvatavad üksused on tegelikult otseteed, mis osutavad andmebaasiobjektidele.

Navigeerimispaani otseteedele saate seada atribuudi Keela kujundusvaate otseteed. Paremklõpsake otseteed, klõpsake kiirmenüü käsku Objekti atribuudid või (tabeli puhul) Tabeli atribuudid ja seejärel märkige ruut Keela kujundusvaate otseteed. Kui see atribuut on lubatud, ei saa otsetee abil avada selle sihtobjekti kujundus- või küljendivaates. Näiteks kui lubate selle atribuudi vormi otsetee jaoks, ei saa kasutajad selle otsetee abil vormi kujundust või paigutust muuta.

Andmebaasiobjektide peitmine

Navigeerimispaani valmiskategooriates ja -rühmades ei kuvata otseteid ja selle asemel kuvatakse tegelikud andmebaasiobjektid. Need rühmad hõlmavad järgmist:

 • kõik valmiskategooriate rühmad;

 • kõigi kohandatud kategooriate rühmad Määramata objektid.

Andmebaasiobjektidel pole atribuuti Keela kujundusvaate otseteed. Saate andmebaasiobjektid peita, et aidata takistada kujunduse muutmist, ja seejärel pakkuda nende otseteid kohandatud kategooriates ja rühmades.

Enne alustamist

Nende funktsioonide kombinatsiooni abil saate tõhusalt korrigeerida navigeerimispaani ülesehitust, ei selle kasutamist mugavamaks muuta. Need funktsioonid ei takista siiski pahatahtlikel kasutajatel teie andmebaasis soovimatute kujundusmuudatuste tegemist. Veelgi enam – need funktsioonid ei takista andmetele volitamata juurdepääsu. Arvestage järgmisega.

Kasutatavuse funktsioonidest saab mööduda.    

 • Kui juhite ja lukustate navigeerimispaani makro abil, arvestage, et kasutajad saavad makro käivitamisel keelata, vajutades ja hoides all tõstuklahvi (SHIFT).

 • Kuigi navigeerimispaani otseteedel on atribuut Keela kujundusvaate otseteed, siis andmebaasiobjektidel seda pole. Saate andmebaasiobjekte sisaldavad kategooriad ja rühmad peita ning ka objektid peita, kuid kasutajad saavad need peidust välja tuua.

Keskenduge kasutajale.    

 • Kui plaanite ja kujundate andmebaasi navigeerimissüsteemi, tehke koostööd inimestega, kes seda kasutama hakkavad. Kui kindlate inimestega koostöö tegemine pole võimalik, arvestage kujundusprotsessi käigus nende vajadustega.

 • Olenevalt ressurssidest kaaluge plaanimisel fookusrühmade kasutamist ja kujundamise käigus kasutatavustestide tegemist.

Eesmärk pole turvalisus.    

 • Teie eesmärk nende funktsioonide rakendamisel navigeerimispaani reguleerimiseks peaks olema andmebaasi kasutatavuse mugavamaks muutmine. Need funktsioonid pole kujundatud andmebaasi turvalisuse tagamiseks.

 • Andmebaasi turvalisemaks muutmise kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.

Lehe algusse

Navigeerimispaani kohandamine

Dialoogiboksi Navigeerimissuvandid abil saate navigeerimispaani kohandada.

Dialoogiboks Navigeerimissuvandid

Järgige toimingu sooritamiseks järgmisi üldiseid juhiseid.

 1. Kohandatud kategooria loomine. Access pakub teile ühte kohandatud valmiskategooriat: Kohandatud. Saate selle kategooria ümber nimetada ja lisada või eemaldada rühmi vastavalt vajadusele. Samuti saate luua uusi kohandatud kategooriaid.

 2. Kohandatud rühma loomine. Pärast kategooria loomist looge uue kategooria jaoks üks või mitu kohandatud rühma.

 3. Objektide määramine kohandatud rühma otseteed loomise teel. Lohistage või kopeerige ja kleepige navigeerimispaanil andmebaasiobjektid, mille soovite oma kohandatud rühma määrata. Lohistage või kopeerige objektid oma uue kategooria Määramata objektid erirühmast, mille Access loob teie jaoks kohandatud kategooria loomisel.

  • Kui lisate andmebaasiobjekti rühmast Määramata objektid kohandatud rühma, loob Access selle objekti jaoks otsetee – seega ei teisalda ega kopeeri te objekti ennast.

  • Kui nimetate otsetee kohandatud rühmas ümber või kustutate, ei rakendata tehtud muudatusi objektile, vaid ainult objektile viitavale otseteele.

  • Võite luua andmebaasiobjekti jaoks nii palju otseteid kui soovite. Igal rühmal peaks olema ainult üks otsetee antud andmebaasiobjekti juurde.

 4. Kohandatud kategooria rühmade või objektide kuvamine või peitmine. Pärast kohandatud rühmade asustamise lõpetamist saate peita rühma Määramata objektid ja kõik muud rühmad, mida te ei soovi kuvada. Saate peita ka üksikobjektid.

  Makrotoimingu Sea_kuvatavad_kategooriad abil saate kategooriaid kuvada või peita. Makro abil saate kuvada või peita kategooriaid olenemata dialoogiboksi Navigeerimissuvandid sätetest. Lisateavet leiate teemast Navigeerimispaani reguleerimine makro abil.

Kohandatud kategooria loomine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake siis käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Navigeerimissuvandid loendis Kategooriad väärtust Lisa üksus.

  Loendis kuvatakse uus kategooria. Järgmisel joonisel on kujutatud uus kohandatud kategooria.

  Navigeerimispaani uus kohandatud kategooria

 3. Tippige uue kategooria nimi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  Näpunäide.: Pange kategooriale andmebaasi kasutajate jaoks tähenduslik nimi. Kui olete nime loonud, siis arvestage, et loendist paremal olev pealdis muutub sellele nimele vastavaks. Kui panete uuele kategooriale nimeks Minu lülituskilp, kuvatakse paremal asuva loendi pealdises Üksuse "Minu lülituskilp" rühmad. Pange tähele, et loendis sisaldub ka rühm nimega Määramata objektid. Access loob selle rühma vaikimisi. Sellesse rühma kuuluvad kõik teie andmebaasi objektid. Nende objektidega saate oma kohandatud rühma asustada.

  Looge pärast kategooria loomist sellele kategooriale üks või mitu rühma. Saate luua nii palju rühmi, kui teil vaja läheb. Jätke dialoogiboks Navigeerimissuvandid lahti ja järgige järgmisi juhiseid.

Kohandatud rühma loomine

 1. Klõpsake loendis Üksuse "Rühma nimi" rühmad käsku Lisa rühm ja tippige seejärel rühma nimi. Seda protsessi võite korrata mis tahes teile vajalikul ajal. Näiteks võib Minu lülituskilp sisaldada kolme rühma – Andmesisestusvormid, Aruanded ja Päringud. Lisatavad rühmad määratlege andmebaasi kasutajate vajadustest või teie enda eelistustest.

 2. Jätke väärtuse Määramata objektid ruut märgituks ja klõpsake nuppu OK.

  Access sulgeb dialoogiboksi Navigeerimissuvandid ja lisab navigeerimispaanile teie tehtud uue kohandatud rühma, ent ei kuva seda veel.

 3. Järgmiste juhiste täitmisega saate uue rühma kuvatavaks muuta ja rühma objekte lisada.

Kui soovite lisada uude kohandatud rühma lihtsalt mõne üksuse, paremklõpsake seda ja seejärel valige kiirmenüü käsk Lisa rühma ning siis klõpsake käsku Uus rühm.

Objektide määramine kohandatud rühma otseteed loomise teel

 1. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas olevat menüüd ja selle menüü ülaosas uut kategooriat.

  Teie kategooriasse loodud rühm või rühmad kuvatakse menüü alumises osas koos rühmaga Määramata objektid.

 2. Lohistage üksused rühmast Määramata objektid kohandatud rühma.

  Mitme üksuse korraga teisaldamiseks hoidke üksuste klõpsamise ajal all juhtklahvi (CTRL) ja seejärel lohistage üksused kohandatud rühma.

Kohandatud kategooria rühmade ja objektide kuvamine või peitmine.

Saate osad või kõik kohandatud kategooria rühmad ja mõne või kõik rühma objektid peita. Jätkamisel arvestage järgmisega.

 • Accessis on üksuste peitmiseks kaks võimalust. Saate rühma otsetee peitmiseks kasutada navigeerimispaani käske või avatud andmebaasi kõigi rühmade ja kategooriate (sh valmiskategooriate ja -rühmade) objektide otseteede peitmiseks seada andmebaasiobjekti atribuudi Peidetud.

 • Peidetud objekte ja rühmi saab täielikult nähtamatuks muuta; neid saab muuta ka navigeerimispaanil tuhmilt kuvatavateks, mittekättesaadavateks ikoonideks. Saate seda teha vastavalt dialoogiboksis Navigeerimissuvandid ruudu Kuva peidetud objektid märkimise või tühjendamise teel. Sama märkeruutu saab kasutada siis, kui peate rühma või objekti uuesti kuvama või taastama.

Järgmised jaotised sisaldavad juhiseid iga toimingu sooritamiseks.

Kategooria rühma peitmine

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil peidetava rühma tiitliriba ja klõpsake siis käsku Peida.

  Rühma saate peita ka dialoogiboksis Navigeerimissuvandid. Avage dialoogiboks (kui vajate seejuures abi, juhinduge järgmise teema juhistest) ja eemaldage loendis Üksuse "kategooria" rühmad märge selle rühma kõrvalt, mida soovite peita.

Kategooria peidetud rühma taastamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Valige loendist Kategooriad peidetud rühma sisaldav kategooria.

 3. Märkige loendis Üksuse "Kategooria" rühmad peidetud rühma kõrval olev ruut.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Otsetee või objekti peitmine ainult selle rühmas

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil otseteed või objekti ja seejärel klõpsake käsku Peida selles rühmas.

  Märkus.: See käsk pole saadaval kohandatud kategooria rühma Määramata objektid objektide jaoks.

Objekti peitmine kõigis kategooriates ja rühmades

 1. Paremklõpsake objekti, mille soovite peita, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Objekti atribuudid või (tabeli puhul) Tabeli atribuudid.

  Kuvatakse dialoogiboks Objekti Objekti_nimi atribuudid ja Access lisab objekti nime dialoogiboksi tiitlisse. Näiteks kui avasite vormi nimega Tellimused, kuvatakse dialoogiboksi tiitlis Tellimused, Atribuudid. Järgmisel joonisel on kujutatud see dialoogiboks.

  Accessi andmebaasiobjekti dialoogiboks Atribuudid

 2. Märkige ruut Peidetud.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Peidetud objekti taastamine (uuesti kuvamine)

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake kiirmenüü käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Märkige jaotises Kuvamissuvandid ruut Kuva peidetud objektid.

 3. Klõpsake nuppu OK ning naaske navigeerimispaanile.

  Paanil kuvatakse iga peidetud objekti tuhm ikoon.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui peitsite rühma otsetee, paremklõpsake otseteed ja seejärel klõpsake käsku Too selles rühmas peidust välja.

  • Kui peitsite objekti kõigis kategooriates ja rühmades atribuudi Peidetud abil, paremklõpsake objekti, klõpsake käsku Objekti atribuudid või (tabeli puhul) Tabeli atribuudid ja seejärel tühjendage ruut Peidetud.

Kohandatud rühmade otseteede eemaldamine ja taastamine

Teise kohandatud rühmad võivad aja jooksul olenevalt kasutajate ja äritegevuse uutest vajadustest muutuda. Saate rühma otseteid mis tahes ajal lisada või neid sealt eemaldada.

Otsetee eemaldamine kohandatud rühmast

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil eemaldatavat otseteed ja seejärel klõpsake käsku Eemalda.

Kohandatud rühma otsetee taastamine

 1. Kui rühm Määramata objektid on peidus, kuvage see.

  Kuidas kuvada rühma Määramata objektid?

  1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake kiirmenüü käsku Navigeerimissuvandid.

  2. Märkige paanil Üksuse "Kategooria" rühmad ruut Määramata objektid.

 2. Lohistage või kopeerige ja kleepige soovikohane objekt rühmast Määramata objektid teie kohandatud rühma.

Kohandatud rühma otsetee ümbernimetamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil ümbernimetatavat otseteed ja seejärel klõpsake käsku Nimeta otsetee ümber.

 2. Tippige otsetee uus nimi ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusse

Navigeerimispaani reguleerimine makro abil

Navigeerimispaani reguleerimine makro abil, saate andmebaasi avamisel käivituva Makro loomine ja seejärel lisage toimingud makro.

Saate valikuliselt kuvada või peita kategooriaid ja lukustate navigeerimispaani vältimaks teiste kasutajate kogemata teisaldamist või kustutamist otseteed, objektid, rühmad või kategooriad. Saate ka liikuda kategooria või rühma nii, et kategooria või rühma kuvatakse andmebaasi avamisel.

Teise võimalusena saate peita navigeerimispaani andmebaasi seansi kestel.

Makrotoimingute kasutamine navigeerimispaanil üksuste kuvamise juhtimiseks

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel väärtust Makro.

  Märkus.: Kui teie andmebaas on juba makrosse nimega autoexec, peate looma uue makro. Lisage makrotoimingud kirjeldatud seda toimingut, kui soovite olemasoleva makro autoexec.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Kuva kõik toimingud.

 3. Makro kujundusruudustiku jaotises toimingu, klõpsake noolt esimest tühja lahtrit.

 4. Valige loendis Sea_kuvatavad_kategooriad.

 5. Kujundusruudustiku Toimingu argumendid paanil klõpsake noolt väljal kategooria ja klõpsake nime kategooria, mida soovite kuvada või peita.

 6. Kohal argumendi kategooria , klõpsake noolt väljal Kuva ja valige soovitud sätet. Kui soovite kuvada navigeerimispaani kategooria, valige Jah . Kui te ei soovi kuvada navigeerimispaani kategooria, valige ei .

 7. Korrake juhiseid 3 – 6 iga kategooria, mida soovite juhtelemendi makro abil.

 8. Makro kujundusruudustiku jaotises toimingu, klõpsake noolt esimest tühja lahtrit.

 9. Valige loendis Lukusta_navigeerimispaan.

 10. Valige kujundusruudustiku, Toimingu argumendid paanil Lukusta argumendi jaoks väärtuse. Tehke valik Jah lukustada navigeerimispaani.

 11. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + S salvestada makro. Nime makro autoexec näitamaks Accessi makro käitamise andmebaasi avamisel.

Makrotoimingu abil kategooria või rühma juurde liikumine

Makro toimingut saate igal ajal, mitte ainult andmebaasi avamisel.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel väärtust Makro.

  Märkus.: Kui teie andmebaas on juba makrosse nimega autoexec, peate looma uue makro. Lisage makrotoimingud kirjeldatud seda toimingut, kui soovite olemasoleva makro autoexec.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Kuva kõik toimingud.

 3. Makro kujundusruudustiku jaotises toimingu, klõpsake noolt esimest tühja lahtrit.

 4. Valige loendis Liigu_asukohta.

 5. Kujundusruudustiku Toimingu argumendid paanil klõpsake noolt väljal kategooria ja klõpsake nime kategooria, mida soovite liikuda.

 6. Kui soovite liikuda kategooria kindla rühma juurde, klõpsake välja Rühm noolt ja seejärel selle rühma noolt, kuhu soovite liikuda.

 7. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + S salvestada makro. Nime makro autoexec näitamaks Accessi makro käitamise andmebaasi avamisel.

Navigeerimispaani peitmine makrotoimingu abil

Kui eelistate luua oma navigeerimissüsteemi, saate Navigeerimispaani peita makrotoimingu käivita_käsk ja argumendi Peida_aken abil. See Makrotoiming töötab koos argumendiga peidab navigeerimispaani praeguse andmebaasi seansi kestel.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Makro. Kui see käsk pole saadaval, klõpsake nupu Moodul või Klassimoodul all olevat noolt ja seejärel väärtust Makro.

  Märkus.: Kui teie andmebaas on juba makrosse nimega autoexec, peate looma uue makro. Lisage makrotoimingud kirjeldatud seda toimingut, kui soovite olemasoleva makro autoexec.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Kuva kõik toimingud.

 3. Makro kujundusruudustiku jaotises toimingu, klõpsake noolt esimest tühja lahtrit.

 4. Valige loendis Käivita_käsk.

 5. Kujundusruudustiku Toimingu argumendid paanil klõpsake boksis käsk noolt ja klõpsake Peida_aken.

 6. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + S salvestada makro. Nime makro autoexec näitamaks Accessi makro käitamise andmebaasi avamisel.

Samuti võite Kuva navigeerimispaani sisse- või väljalülitamine, kasutades dialoogiboksi Accessi suvandid ruut Kuva navigeerimispaan . Kui kasutate makrotoimingu käivita_käsk ja argumendi Peida_aken , see peita navigeerimispaani kas märgitud või tühi ruut Kuva navigeerimispaan .

Lehe algusse

Üksuse kujundusvaate keelamine

Navigeerimispaanil saate seada otsetee atribuudi Keela kujundusvaate otseteed reguleerima seda, kas kasutajad saavad otsetee abil avada sihtobjekti kujundusvaates või küljendivaates.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil otseteed, mille kujundusvaate soovite keelata, ja seejärel klõpsake käsku Objekti atribuudid või (tabeli puhul) Tabeli atribuudid.

 2. Märkige dialoogiboksis Objekti Objekti_nimi atribuudid ruut Keela kujundusvaate otseteed.

Lehe algusse

Andmebaasiobjekti peitmine

 1. Paremklõpsake objekti, mille soovite peita, ja seejärel klõpsake käsku Objekti atribuudid või (tabeli puhul) Tabeli atribuudid.

  Kuvatakse dialoogiboks Objekti Objekti_nimi atribuudid ja Access lisab objekti nime dialoogiboksi tiitlisse. Näiteks kui avasite vormi nimega Tellimused, kuvatakse dialoogiboksi tiitlis Tellimused, Atribuudid. Järgmisel joonisel on kujutatud see dialoogiboks.

  Accessi andmebaasiobjekti dialoogiboks Atribuudid

 2. Märkige ruut Peidetud.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Peidetud objekti taastamine (uuesti kuvamine)

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake kiirmenüü käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Märkige jaotises Kuvamissuvandid ruut Kuva peidetud objektid.

 3. Klõpsake nuppu OK ning naaske navigeerimispaanile. Paanil kuvatakse iga peidetud objekti tuhm ikoon.

 4. Tehke ühte järgmistest:

  • Kui peitsite otsetee või objekti ainult rühmas, paremklõpsake objekti ja seejärel klõpsake käsku Too selles rühmas peidust välja.

  • Kui peitsite objekti kõigis kategooriates ja rühmades, seades atribuuti Peidetud, paremklõpsake objekti, klõpsake käsku Kuva atribuudid ja seejärel tühjendage ruut Peidetud.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×