Office
Logi sisse

Andmebaasi andmete värskendamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Käesolevas artiklis selgitatakse, kuidas värskendada olemasolevaid andmeid. Microsoft Office Access 2007 pakub olemasolevate kirjete värskendamiseks mitmesuguseid tööriistu (sh andmelehti, vorme, päringuid, otsingu ja asenduse funktsiooni ja uut andmekogumisfunktsiooni).

Pidage meeles, et andmete värskendamine pole samasugune toiming nagu uute andmete sisestamine. Andmebaasi uute andmete sisestamise kohta leiate artiklist andmebaasi ühe või mitme kirje lisamine.

Selle artikli teemad

Andmebaasi kujunduse mõju värskendamine

Andmetüüpide mõju värskendamine

Kuidas tabeli väljaatribuutide mõju värskendamine

Vormi andmete värskendamine

Andmete värskendamine andmelehe abil

Värskenduspäringu abil saate muuta olemasolevaid andmeid

Kirjete lisamine tabelitesse lisanduspäringu abil

Kirjete värskendamine andmekogumise abil

Esmane ja võõrvõtmete väärtuste muutmine kaskaadvärskendamise abil

Andmebaasi kujunduse mõju värskendamisele

Lugege seda jaotist, kui Access on teie jaoks uus programm või kui te pole tuttav relatsioonandmebaaside kontseptsiooniga. Kui saate aru andmebaasikujunduse põhimõtetest, on suuremahulisi värskendusi hõlpsam sooritada.

Accessi andmebaas pole fail samas mõttes nagu rakenduse Microsoft Office Word 2007 dokument või rakenduse Microsoft Office PowerPoint 2007 slaidikomplekt. Tavaline Accessi andmebaas on pigem tabelite ning nende tabelite ümber loodud objektide – vormide, aruannete, päringute jne – kogum.

Lisaks peavad need objektid vastama teatud kujunduspõhimõtetele. Vastasel juhul toimib andmebaas kas puudulikult või üldse mitte. Kujunduspõhimõtted mõjutavad omakorda andmete sisestamise viisi. Jätkamisel pidage meeles järgmisi andmebaasi objektide ja kujunduse kohta käivaid tõsiasju.

 • Access salvestab kõik andmed (välja arvatud mõni erand, nt loenditüüp, mida nimetatakse väärtusloendiks) ühte või mitmesse tabelisse. Tabelite arv sõltub andmebaasi kujundusest ja keerukusest. Kuigi vaatate või värskendate andmeid vormis, aruandes või päringutulemites, salvestab Access andmed ainult tabelites.

 • Igasse tabelisse tuleks salvestada ainult ühe probleemi, kategooria või eesmärgiga seotud andmed. Näiteks ärikontaktteavet sisaldav tabel ei tohiks sisaldada müügiteavet. Vastasel korral võib õige teabe leidmine osutuda raskeks, kui mitte võimatuks.

 • Iga tabeliväli peaks aktsepteerima ainult üht tüüpi andmeid. Näiteks ei tohiks salvestada märkmeid väljale, mis on seatud aktsepteerima arve. Kui proovite sisestada sellisele väljale teksti, kuvab Access tõrketeate.

 • Kirje väljad (ühe erandiga) peaksid aktsepteerima ainult üht väärtust. Näiteks õigesti kujundatud andmebaas takistab teil sisestada aadressiväljale mitut aadressi. See on vastuolus rakendusega Microsoft Office Excel 2007, mis lubab teil vaikimisi sisestada ühte lahtrisse suvalise arvu nimesid, aadresse või pilte, välja arvatud siis, kui seate selle lahtri aktsepteerima piiratud tüüpi andmeid.

  Office Access 2007 pakub siiski ka uut funktsiooni, mille nimi on mitmeväärtusegaline väli. Mitmeväärtuseliste väljade abil saate manustada ühe kirjega mitu andmeüksust ning luua loendeid, mis aktsepteerivad mitut väärtust. Näiteks saate manustada oma andmebaasi kirjele tekstifaili, rakenduse Office PowerPoint 2007 slaidikomplekti ning suvalise arvu pilte. Samuti saate luua nimede loendi ning valida neist vajaliku arvu nimesid. Võib tunduda, et mitmeväärtuseliste väljade kasutamine rikub andmebaasikujunduse reegleid, kuna saate salvestada tabeliväljale mitu andmeüksust. Tegelikult see pole nii, kuna Access jõustab reeglid nö taustal, salvestades andmed spetsiaalsetesse peidetud tabelitesse.

Järgmised lingid viivad teid artiklite juurde, mis pakuvad käesolevas artiklis käsitletavate teemade ja funktsioonide kohta lisateavet.

Lehe algusse

Andmetüüpide mõju värskendamisele

Lugege seda jaotist, kui Access on teie jaoks uus programm või kui te pole tuttav relatsioonandmebaaside kontseptsiooniga. Kui saate aru andmebaasikujunduse põhimõtetest, on suuremahulisi värskendusi hõlpsam sooritada.

Andmebaasitabelite kujundamisel valite tabeli iga välja jaoks andmetüübi. See protsess aitab tagada täpsema andmesisestuse. Näiteks oletame, et määrate väljale andmetüübi Arv, kuna peate arvutama müüginäitajaid. Kui keegi proovib sisestada sellele väljale teksti, kuvab Access tõrketeate ega lase sellel kasutajal muudetud kirjet salvestada, kaitstes nii teie näitajaid.

Kuidas vaadata andmetüübid

Access pakub nüüd tabelivälja andmetüüpide kuvamiseks kahte võimalust. Võite kasutada menüü Andmeleht nuppe või avada tabeli kujundusvaates. Järgmised juhised selgitavad mõlema mooduse kasutamist.

Andmetüüpide kuvamine menüü Andmeleht nuppude abil

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite kasutada.

 2. Klõpsake uuritavat välja.

 3. Klõpsake menüü Andmeleht jaotise Andmetüüp ja vorming loendi Andmetüüp allanoolt, et kuvada selle välja jaoks seatud andmetüüp.

Andmetüüpide kuvamine kujundusvaates

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

  Access avab tabeli kujundusruudustikus ning ruudustiku ülemises osas kuvatakse iga tabelivälja nimi ja andmetüüp.

  Väljade kujundusvaates

Iga tabelivälja jaoks seatud andmetüüp pakub esmatasandi kontrolli selle üle, mida te saate või ei saa väljale sisestada. Mõnel juhul takistab andmetüübi säte üldse andmete sisestamist. Järgmises tabelis loetletakse rakenduse Office Access 2007 pakutavad andmetüübid ning kirjeldatakse, kuidas need mõjutavad andmesisestust.

Andmetüüp

Mõju andmesisestusele

Tekst

Tekstiväljad aktsepteerivad teksti või numbrimärke (sh eraldatud üksustega loendeid). Tekstiväli aktsepteerib väiksemat märkide arvu kui memoväli (0–255 märki). Mõnel juhul saate tekstiväljade andmetega arvutamiseks kasutada teisendusfunktsioone.

Memo

Seda tüüpi väljale saate sisestada palju teksti ja arvandmeid. Kui andmebaasi looja seab välja toetama RTF-vormingut, saate rakendada vormingutüüpe, mida tavaliselt leiate tekstitöötlusprogrammidest (nt Office Word 2007). Näiteks saate rakendada teatud tekstimärkidele erinevaid fonte ja fondisuurusi ning sisestada märke paksus või kursiivkirjas jne. Samuti saate lisada andmetele HTML-silte.

RTF-vormingu memovälja kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist ridade ja veergude andmete vormindamine.

Nii nagu tekstiväljade puhul, saate teisendusfunktsioone kasutada ka memoväljade puhul.

Number

Seda tüüpi väljale saate sisestada vaid arve ja arvuväljade väärtustega saate arvutada.

Kuupäev/kellaaeg

Seda tüüpi väljale saate sisestada vaid kuupäevi ja kellaaegu. Sõltuvalt andmebaasi looja väljaseadest võite kohata järgmisi tingimusi.

 • Kui andmebaasi looja on seadnud välja jaoks sisestusmaski (literaal- ja kohatäitemärkide jada, mis kuvatakse välja valimisel), peate sisestama maski pakutavatele kohtadele ning pakutavas vormingus andmed. Näiteks kui näete maski KKK_PP_AAAA, peate tippima pakutud kohtadele selles vormingus kuupäeva (nt Okt 11 2006). Te ei saa tippida kuu täisnime (nt juuli) ega kahekohalist aastaväärtust.

 • Kui looja pole loonud kuupäeva või kellaaja sisestamise reguleerimiseks sisestusmaski, saate sisestada suvalises kehtivas kuupäeva- või kellaajavormingus väärtuse. Näiteks võite tippida 11. okt. 2006, 10.11.06 või 11. oktoober, 2006.

 • Võimalik, et andmebaasi looja on rakendanud väljale kuvavormingu. Sel juhul, kui ühtegi sisestusmaski pole, saate sisestada suvalises vormingus väärtuse, kuid Access kuvab kuupäevad vastavalt kuvavormingule. Näiteks võite tippida 10.11.2006, kuid kuvavorming võib olla seatud nii, et väärtus kuvatakse järgmises vormingus: 11. okt. 2006.

  Sisestusmaskide kohta leiate lisateavet artiklist ridade ja veergude andmete vormindamine.

Valuuta

Seda tüüpi väljale saate sisestada vaid valuutaväärtusi. Valuutatähist ei pea sisestama käsitsi. Access rakendab vaikimisi Windowsi piirkonnasätetes määratud valuutatähise (kr, £, $ jne).

Automaatnumber

Seda tüüpi väljale ei saa andmeid kunagi sisestada ega neid seal muuta. Access suurendab iga kirje tabelisse lisamisel välja Automaatnumber väärtust.

Jah/Ei

Seda tüüpi välja klõpsamisel kuvab Access märkeruudu või ripploendi, sõltuvalt välja vormingust. Kui vormindate välja loendi kuvamiseks, saate loendist valida väärtuse Jah või Ei, Õige või Väär või Sees või Väljas sõltuvalt jällegi väljale rakendatud vormingust. Vormilt või tabelist otse ei saa loendisse väärtusi sisestada ega neid seal muuta.

OLE-objekt

Kasutage seda tüüpi välja siis, kui soovite kuvada mõnes muus programmis loodud faili andmeid. Näiteks saate kuvada OLE-objekti väljal tekstifaili, Exceli diagrammi või PowerPointi slaidikomplekti.

Manused võimaldavad kiiremini, hõlpsamalt ja paindlikumalt vaadata muude programmide andmeid. Lisateabe saamiseks vaadake selles tabelis allpool kirjet Manus.

Hüperlink

Seda tüüpi välja mis tahes andmete sisestamiseks ja Accessi murdmine toimuks, selle veebiaadressi. Näiteks kui tipite väljale väärtuse, ümbritseb Access teksti Uniform Resource Locator (URL) tekstiga, näiteks nii: http://www. your_text.com. Kui sisestate kehtiva veebiaadressi, siis link töötab – vastasel korral oma link tulemuseks tõrketeate. Lisaks olemasolevate hüperlinkide redigeerimine võib olla keeruline, kuna hiirega hüperlingi väljal klõpsates käivitatakse brauser ja viib teid lingi määratud sait. Hüperlingi välja redigeerimiseks saate kõrval ruudu, fookuse väli hyperlink menüü ega nooleklahvide abil ja seejärel vajutada klahvi F2 redigeerimise lubamiseks.

Manus

Seda tüüpi väljale saate manustada andmeid muudest programmidest, kuid ei saa teksti või arvandmeid tippida ega muul moel sisestada.

Manusevälja kasutamise kohta leiate teemast failide manustamine ja oma andmebaasi kirjetele.

Otsinguviisard

Otsinguviisard pole andmetüüp. Viisardit kasutatakse hoopis kahte tüüpi ripploendite (väärtuste loendi ja otsinguväljade) loomiseks. Väärtuste loend on otsinguviisardi abil käsitsi sisestatavate eraldatud üksuste loend. Need väärtused võivad olla sõltumatud andmebaasi mis tahes andmeobjektist.

Otsinguväli kasutab aga andmebaasi või mõne muu asukoha (teenusega Windows SharePoint Services 3.0 töötava serveri) ühest või mitmest tabelist andmete allalaadimiseks päringut. Seejärel kuvatakse andmed otsinguvälja ripploendis. Otsinguviisard seab vaikimisi tabeliväljale andmetüübi Arv.

Saate töötada otse tabelites, aga ka vormide ja aruannete otsinguväljade. Otsinguvälja väärtused kuvatakse vaikimisi, loendi juhtelement nimega liitboksi tüüp – loend, mis sisaldab ripploendi noolt: Tühi otsinguloend . Sõltuvalt sellest, kuidas andmebaasi looja on otsinguvälja ja liitboksi seadnud, saate selle loendi üksuste redigeerimine ja üksuste lisamine loendisse. Selleks, et peate andmebaasi looja määrata otsinguvälja atribuudi (nimetatakse atribuudi Piira loendigaja designer on see välja lülitada).

Kui te ei saa otse muuta väärtuste loendi otsing, tuleb lisada või muuta oma eelmääratletud väärtuste loendi või otsinguvälja allikaks oleva tabeli andmeid. Tehes kohta leiate jaotisest pealkirjaga "Otsinguvälja üksuste redigeerimine" artiklit andmebaasi ühe või mitme kirje lisamine.

Lõpuks saate otsinguvälja loomisel seada selle valikuliselt toetama mitut väärtust. Kui te seda teete, kuvatakse tulemite loendis iga loendiüksuse kõrval märkeruut ning saate soovitud üksuste ruudud märkida või tühjendada. Järgmine joonis illustreerib tüüpilist mitmeväärtuselist loendit:

Märkige ruut loend

Mitme väärtusega otsinguväljade loomise ja tulemuseks loendite kasutamise kohta leiate teavet teemast artikleid mitu väärtust, mis talletab loendi kasutamine ja mitme väärtusega väljade juhend.

Lehe algusse

Tabeli väljaatribuutide mõju värskendamisele

Lugege seda jaotist, kui Access on teie jaoks uus programm või kui te pole tuttav relatsioonandmebaaside kontseptsiooniga. Te ei saa suuri andmebaase edukalt värskendada, kui te ei mõista, kuidas tabeliväljade jaoks seatud atribuudid värskendamist mõjutavad.

Andmebaasi kujundamist alustatakse tavaliselt ühe või mitme tabeli kujundamisest. Tuleb otsustada, milliseid andmeid iga tabel sisaldab, seada iga tabeli jaoks primaarvõtmed – väli, mis tuvastab kordumatult iga kirje (rea) – ning luua tabelitevahelised seosed.

Selle protsessi osana tuleb seada iga tabeli väljade atribuudid. Näiteks saate seada, et tekstiväli ei aktsepteeriks üle 50 märgi ning et arvuväli aktsepteeriks ainult valuutaväärtusi.

Enamik välja atribuudid saate kujundusvaates. Siiski saate ka määrata osa atribuute rühmade osa Microsoft Office Fluenti kasutajaliideslindi käskude abil. Näiteks saate määrata väljade tekst ja Memo visuaalsed vormingud, kasutades käske menüü Avaleht jaotises Font . Need käsud kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist ridade ja veergude andmete vormindamine.

Näita, kuidas tabelivälja atribuutide seadmine või muutmine.

Access pakub nüüd tabelivälja atribuutide kuvamiseks kahte võimalust: võite kasutada menüü Andmeleht nuppe või avada tabeli kujundusvaates. Järgmised juhised selgitavad mõlema mooduse kasutamist.

Tabeliatribuutide kuvamine menüü Andmeleht nuppude abil

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite kasutada.

 2. Klõpsake menüüd Andmeleht ja kuvage rühma Andmetüüp ja vorming nuppude abil iga tabelivälja atribuudid.

Tabeliatribuutide kuvamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit ja klõpsake käsku Kujundusvaade.

  Access avab tabeli kujundusruudustikus.

 2. Klõpsake ruudustiku alumises osas jaotise Välja atribuudid vahekaarti Üldist, kui see pole juba valitud

  või

  Otsinguvälja atribuutide kuvamiseks klõpsake vahekaarti Otsing.

  Otsinguväli on tabeliväli, mis kasutab püsiprogrammeeritud väärtusloendit või päringut, mis toob väärtused ühest või mitmest andmebaasi tabelist. Otsinguväljal esitatakse need väärtused vaikimisi loendina. Olenevalt sellest, kuidas andmebaasi looja otsinguvälja seab, saate valida sellest loendist ühe või mitu üksust.

  Otsinguväljad ajavad Accessi uued kasutajad sageli segadusse, kuna üksuste loend kuvatakse ühes asukohas (loendis, mille Access loob otsinguvälja andmetest), kuid andmed võivad asuda teises asukohas (tabelis, mis sisaldab andmeid). Arvestage, et otsinguvälja andmete värskendamisel peate värskendama lähtetabelit (teist asukohta). Otsinguvälja ei saa loendist värskendada.

Järgmises tabelis loetletakse tabeliatribuudid, millel on andmete sisestamisele suurim mõju, ning selgitatakse seda mõju.

Atribuut

Asukoht tabeli kujundus-
ruudustikus

Võimalikud väärtused

Käitumine juhul, kui püüate sisestada andmeid

Välja suurus

Vahekaart Üldist

0–255

Märkide arvu piirang rakendub vaid väljadele, mille andmetüübiks on määratud tekst. Määratud piiri ületavaid märke ignoreeritakse.

Nõutav

Vahekaart Üldist

Jah/Ei

See atribuut nõuab teilt sisselülitatuna väljale väärtuse sisestamist ning Access ei lase teil uusi andmeid salvestada enne, kui te selle välja täidate. Kui see atribuut on välja lülitatud, aktsepteerib see väli tühiväärtusi (st see väli võib jääda tühjaks).

Märkus.: Tühiväärtus pole sama mis null. Null on arv ning Access saab seda kasutada arvutustes. Tühiväärtus on puuduv, määratlemata või tundmatu väärtus.

Luba nullpikkusega stringid

Vahekaart Üldist

Jah/Ei

Sisselülitatuna saate sisestada nullpikkusega stringe – stringe, mis ei sisalda ühtegi märki. Nullpikkusega stringi loomiseks tippige vahepealse tühikuta kahekordsed jutumärgid ("") ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Indekseeritud

Vahekaart Üldist

Jah/Ei

Tabelivälja indekseerimisel takistab Access teil duplikaatväärtuste lisamist.

Sisestusmask

Vahekaart Üldist

Literaal- ja kohatäitemärkide eelmääratletud või kohandatud kogumid

Sisestusmask nõuab teilt eelmääratletud vormingus andmete sisestamist. Maskid kuvatakse siis, kui valite mõne tabelivälja või vormi juhtelemendi. Näiteks oletame, et klõpsate kuupäevavälja ning näete järgmisi märke: KKK-PP-AAAA. Need märgid moodustavad sisendmaski. See nõuab teilt kuuväärtuste sisestamist kolmetäheliste lühenditena (nt OKT) ning aastaväärtuse sisestamist kahe numbri asemel nelja numbrina. Kui te seda maski näete, sisestage kuupäev (nt OKT-15-2006).

Märkus.: Arvestage, et sisestusmaskid kontrollivad ainult seda, kuidas te andmeid sisestate, mitte seda, kuidas Access neid andmeid kuvab. Näiteks saate sisestada kuupäeva OKT-15-2006, kuid Access võib salvestada selle väärtuse järgmiselt: 10152006 – vormingumärkideta. Kui vaatate seejärel seda kuupäeva tabelis, vormil või aruandes, võib Access olla seatud kuvama selle järgmises vormingus: 10/15/2006.

Loomine ja sisestusmaskide kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist ridade ja veergude andmete vormindamine.

Kuva juhtelement

Vahekaart Otsing

Väärtused olenevad selle välja jaoks seatud andmetüübist

Teksti- ja arvuväljade korral saate valida tekstivälja, loendiboksi või liitboksi vahel. Jah/ei väljade korral saate valida märkeruudu, tekstivälja või liitboksi vahel.

Märkus.: Kui valite midagi muud peale loendiboksi või liitboksi, peidab Access vahekaardi Otsing ülejäänud atribuudid.

Reaallika tüüp

Vahekaart Otsing

Tabel/päring
Väärtusloend
Väljaloend

Kui seate atribuudivälja Kuva juhtelement väärtuseks Loendiboks või Liitboks, saate seada selle atribuudi väärtuseks Tabel/päring, Väärtusteloend või Väljaloend. See atribuut reguleerib omakorda, mis tüüpi väärtust saate atribuudi Reaallikas puhul kasutada. Vaadake järgmist kirjet.

Reaallikas

Vahekaart Otsing

Oleneb atribuudist Reaallika tüüp.

Kui seate atribuudi Reaallika tüüp väärtuseks Tabel/päring, võib see atribuudiväli sisaldada tabeli või päringu nime. Kui seate atribuudi väärtuseks Väärtusteloend, sisaldab see atribuut semikoolonitega (;) eraldatud väärtuste loendit. Kui seate atribuudi Reaallika tüüp väärtuseks Väljaloend, sisaldab see atribuut tabeli, päringu või SQL-lause nime.

Piira loendiga

Vahekaart Otsing

Jah/Ei

Kui seatud Jah, Access leiab vastavaid väärtusi, kui kasutajad liitboksi juhtelemendi teksti sisestada. Teisisõnu, Jah säte võimaldab ettetippimise. Jah säte ka ei saa kasutajad otse väljale loendi- või liitboksi juhtelemendi loendi üksuste redigeerimise. Selle asemel kasutajate atribuudivälja Reaallikas või otsinguväljade korral üksuste redigeerimine, redigeerida üksusi tabeli, mis sisaldavad otsinguvälja lähteandmeid. Otsinguväljade kasutamise kohta leiate lisateavet jaotisest pealkirjaga "Otsinguvälja üksuste redigeerimine" artiklit andmebaasi ühe või mitme kirje lisamine.

Luba väärtusteloendi redigeerimine

Vahekaart Otsing

Jah/Ei

Lubab või keelab väärtusloendite puhul, kuid mitte otsinguväljade puhul, käsu Redigeeri loendiüksusi. Selle käsu lubamiseks otsinguväljade puhul sisestage atribuudi Loendiüksuste redigeerimisvorm kehtiv vorminimi. Käsk Luba väärtusteloendi redigeerimine kuvatakse kiirmenüüs, mis avaneb loendiboksi või liitboksi paremklõpsamisel. Selle käsu käivitamisel kuvatakse dialoogiboks Loendiüksuste redigeerimine. Kui aga määrate vormi nime atribuudiväljal Loendiüksuste redigeerimisvorm, käivitab Access dialoogiboksi asemel selle vormi.

Käsu Redigeeri loendiüksusi saate käivitada vormi loendiboksi ja liitboksi juhtelementide ning tabelite ja päringutulemikogumite liitboksi juhtelementide abil. Vormid peavad olema avatud kas kujundus- või sirvimisvaates, tabelid ja päringutulemite kogumid peavad olema avatud andmelehevaates.

Loendiüksuste redigeerimisvorm

Vahekaart Otsing

Andmesisestusvormi nimi

Kui määrate selles tabeliatribuudis andmesisestusvormi nime, siis käsu Redigeeri loendiüksusi käivitamisel avaneb see vorm. Muidu kuvatakse selle käsu käivitamisel dialoogiboks Loendiüksuste redigeerimine.

Andmebaasitabelite kujundamise ja atribuutide seadmise kohta lisateabe saamiseks lugege järgmisi artikleid.

 • Andmebaasi kujunduse alused selgitatakse olulise mõisted nagu andmebaasi planeerimine, kujundamise, nende andmete normaliseerimine – teie andmete tükeldamist seotud tabelitesse ja kõrvaldamise liigsete andmete.

 • Andmebaasi tabelite loomine selgitatakse, kuidas luua tabeleid, primaarvõtmete (väljad, mis on kordumatult iga rea või kirje tabelis), ja kuidas andmetüüpide ja tabeli atribuudid.

Lehe algusse

Andmete värskendamine vormi abil

Väikeste andmehulkade värskendamiseks kasutage vormi. Käesoleval juhul tähendab "väike" suvalist arvu kirjeid, mida soovite käsitsi värskendada. Vormid pakuvad hõlpsamat, kiiremat ja täpsemat võimalust väikeste andmehulkade redigeerimiseks ja värskendamiseks.

Kuidas kasutada vormi andmete redigeerimiseks sõltub vormi kujunduse. Vormid võivad sisaldada suvalist arvu juhtelemente , nt loendid, tekstiväljad, nupud ja andmelehed – analüüsitabelite, mis näevad välja nagu Exceli töölehed. Omakorda iga vormi juhtelementidele saate loeb andmeid või kirjutab andmed alustabeli väljalt. Mida teha juhtelementi sõltub tabeliväljale, mis tahes atribuutide seadmine välja andmetüübi, võib-olla mitu andmebaasi looja määrab iga juhtelemendi atribuudid. Kuidas mõjutavad andmetüüpide ja väljaatribuutide andmete sisestamise kohta leiate lisateavet teemast Kuidas andmetüübid mõjutavad seda, kuidas andmeid sisestada ja Kuidas tabeli väljaatribuutide mõjutada andmeid sisestada, selle artikli.

Järgmistes jaotistes selgitatakse, kuidas kasutada enim levinud andmesisestuse juhtelemente. Küsimuste korral kindla andmebaasi kohta pöörduge süsteemiadministraatori või andmebaasi looja poole.

Tekstiväljale teksti lisamine või selle redigeerimine

Access pakub väljadel Tekst ja Memo kasutamiseks üht teksti juhtelementi. Tavaliselt saate juhtelemendi suuruse järgi öelda, kas alusväli on teksti- või memoväli, kuna juhtelement kajastab enamasti alustabeli välja suurust. Näiteks kui seote juhtelemendi tekstiväljaga, mis aktsepteerib kuni 50 märki, reguleerite juhtelemendi suuruse vastavalt sellele. Kui aga seote juhtelemendi memoväljaga, saate reguleerida juhtelemendi suuruse selliseks, et see kuvaks kerimise vajaduseta ühe või kaks tekstilõiku.

Lisaks saate seada memovälja toetama RTF-vormingut. Seejärel saate rakendada oma tekstile erinevaid fonte, suurusi, laade ja värve.

Tekstivälja teksti redigeerimine

 • Viige kursor tekstiväljale ja muutke andmeid. Pidage meeles, et arvudega, mis asuvad väljal, mille endmetüübiks on Tekst või Memo, ei saa arvutada.

RTF-vormingu rakendamine

Märkus.: Ainult siis, kui tekstiväli on seotud memovälja, tehke järgmist. Vaadake selle artikli juhiseid tabelivälja atribuutide kuvamine.

 1. Avage tabel andmelehevaates ja valige memoväli. Tavaliselt saate otsida välja, mille nimi on Kommentaarid, Märkused või Kirjeldus.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Font abil nupud ja menüüd teksti vormindamine.

  Saate kasutada erinevaid fonte ja suurusi, muuta teksti paksuks või kursiivkirjaks, muuta värve jne.

Lehe algusse

Andmete värskendamine andmelehe abil

Andmeid saate muuta otse andmelehevaates (Exceli arvutustabelile sarnanev ridade ja veergude ruudustik) töötades. Saate muuta andmelehti kuvavate tabelite, päringutulemikogumite ja vormide andmeid.

Tavaliselt kasutatakse andmelehti siis, kui on vaja muuta väikest arvu kirjeid või ühe kirje osi. Kui olete Exceliga tuttav, peaks andmelehti olema üsna lihtne mõista, nii et saate teha muudatusi Accessi sügavuti tundmata (nt oskuseta luua ja käivitada päringuid).

Jätkamisel pidage meeles järgmisi tõsiasju.

 • Te ei pea oma muudatusi tingimata salvestama. Access kinnitab need tabelisse, kui teisaldate kursori sama rea uuele väljale või kui teisaldate kursori mõnele muule väljale.

 • Accessi andmebaasi väljad peaks olema vaikimisi seatud aktsepteerima kindlat tüüpi andmeid (nt teksti või arve). Peate sisestama seda tüüpi andmeid, mida väli on seatud aktsepteerima. Kui te seda ei tee, kuvab Access tõrketeate.

 • Väljale võib olla rakendatud sisestusmask. Sisestusmask seatakse literaal- ja kohatäitemärkidest, mis nõuavad teilt teatud vormingus andmete sisestamist. Näiteks sihtnumbri sisestusmask võib nõuda andmeid, mis vastavad prantsuse vormingule, kuid telefoninumbri sisestusmask võib teilt nõuda saksa vormingus arvude sisestamist.

  Sisestusmaskide kohta leiate lisateavet artiklist ridade ja veergude andmete vormindamine.

 • Enamikule väljadele saate sisestada ainult ühe väärtuse (v.a manused ja mitmeväärtuselised loendid). Kui te ei tea, kas väli aktsepteerib manuseid, pöörduge oma andmebaasi looja või süsteemiadministraatori poole. Mitmeväärtuselise loendi saate alati tuvastada, kuna Access kuvab iga loendiüksuse kõrval märkeruudu.

Andmelehe andmete muutmine

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit või päringut, mis sisaldab muudetavaid andmeid.

  Access avab vastava tabeli või päringu vaikimisi andmelehevaates – ruudustikus, mis meenutab Exceli töölehte.

 2. Klõpsake või suunake muul viisil fookus esimesele muudetavale väljale ning redigeerige andmeid.

 3. Järgmisele väljale liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kasutage üht nooleklahvi või klõpsake järgmist välja.

  Kui vajutate tabeldusklahvi (TAB), kasutab Access vaikimisi teie Windowsi piirkonnasätteid, et määrata, kas teisaldada kursor vasakule või paremale. Kui arvuti on seatud kasutama keelt, mida loetakse vasakult paremale, liigub kursor tabeldusklahvi (TAB) vajutamisel paremale. Kui arvuti on seatud kasutama keelt, mida loetakse paremalt vasakule, liigub kursor vasakule.

Memovälja andmetele RTF-vormingu rakendamine

 1. Avage tabel või päringutulem andmelehevaates ja valige memoväli.

  Tavaliselt saate otsida välja nimega "Kommentaarid", "Märkused" või "Kirjeldus." Kui te ikka ei leia memovälja, leiate selle artikli juhiseid tabelivälja atribuutide kuvamine.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Font abil nupud ja menüüd teksti vormindamine.

  Saate kasutada erinevaid fonte ja suurusi, muuta teksti paksuks või kursiivkirjaks, muuta värve jne.

Lehe algusse

Olemasolevate andmete muutmine värskenduspäringu abil

Värskenduspäringute abil saate lisada, muuta või kustutada osa (kuid mitte kõike) ühest või mitmest olemasolevast kirjest. Värskenduspäringuid võiks pidada dialoogiboksi Otsing ja asendus võimsamaks vormiks. Sisestage valikukriteerium (otsingustringi umbkaudne ekvivalent) ja värskenduskriteerium (asendusstringi umbkaudne ekvivalent). Erinevalt dialoogiboksist saavad värskenduspäringud aktsepteerida mitut kriteeriumi, võimaldavad teil värskendada korraga suurt hulka kirjeid ning muuta mitme tabeli kirjeid.

Arvestage siiski, et värskenduspäringute abil ei saa lisada terveid kirjeid. Selleks peate kasutama lisanduspäringut.

Lisateavet leiate artiklist Kirjete lisamine tabelisse lisanduspäringu abil.

Märkus.: Turvalisim viis värskenduspäringu kasutamiseks on esmalt luua valikupäring, mis testib teie valikukriteeriume. Näiteks oletame, et soovite värskendada kindla kliendi välju Jah/Ei, alates väljast Ei ja lõpetades väljaga Jah. Selleks peate lisama oma valikupäringusse kriteeriume, kuni see tagastab kõik selle kliendi soovitud Ei-kirjed. Kui olete kindel, et teil on õiged kirjed, teisendage oma valikupäring värskenduspäringuks, sisestage värskenduskriteeriumid ning seejärel käivitage päring valitud väärtuste värskendamiseks. Järgmise jaotise juhised selgitavad, kuidas luua valikupäringut ning seejärel teisendada see värskenduspäringuks.

Valikupäringu loomine

 1. Avage andmebaas, mis sisaldab värskendatavaid kirjeid.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

  Avaneb päringukujundaja, kuvatakse menüü Kujundus ja avaneb dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 3. Valige tabel või tabelid, mis sisaldavad värskendatavaid kirjeid, ning klõpsake nuppu Lisa, seejärel klõpsake nuppu Sule.

  Tabel või tabelid kuvatakse päringu kujundusruudustiku ülemises osas ühe või mitme aknana ning akendes loetletakse iga tabeli kõik väljad. Järgmisel joonisel on kuvatud päringukujundaja koos tavalise tabeliga.

  Tabel päringukujundajas

 4. Topeltklõpsake välju, mida soovite värskendada. Valitud väljad kuvatakse päringukujundaja alumise osa reas Väli.

  Alumises jaotises saate lisada iga veeru kohta ühe tabelivälja või lisada kõik tabeliväljad kiiresti, topeltklõpsates tabeliväljade loendi ülaosas tärni (*). Järgmisel joonisel on päringukujundaja kõigi lisatud väljadega.

  Kõigi lisatud tabeliväljadega päring.

 5. Soovi korral saate kujundusruudustiku reale Kriteerium sisestada ühe või mitu kriteeriumi. Järgmises tabelis on mõned näidiskriteeriumid koos selgitustega nende mõju kohta päringule.

Kriteeriumid

Mõju

> 234

Tagastab kõik arvud, mis on suuremad kui 234. Kui soovite otsida 234-st väiksemaid arve, sisestage < 234.

>= "Callahan"

Tagastab kõik kirjed alates Callahan kuni tähestiku lõpuni

Between #2.2.2006# And #12.1.2006#

Tagastab kuupäevad alates 2. veebr. 2006 kuni 1. dets. 2006 (ANSI-89). Kui teie andmebaas kasutab ANSI-92 metamärke, kasutage trellide asemel ülakomasid ('). Näide: Between '2.2.2006' And '12.1.2006'

Not "Saksamaa"

Leiab kõik kirjed, mille sisu pole täpselt „Saksamaa“. Kriteerium annab vastuseks kirjed, mis sisaldavad lisaks sõnale „Saksamaa“ muid märke (nt „Saksamaa (euro)" või „Euroopa (Saksamaa)").

Not "T*"

Leiab kõik kirjed, mis ei alga tähega T. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni asemel protsendimärki (%).

Not "*t"

Leiab kõik kirjed, mis ei lõpe tähega t. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni asemel protsendimärki (%).

In(Kanada,UK)

Leiab loendist kõik kirjed, mis sisaldavad väärtusi Kanada või UK.

Like "[A-D]*"

Leiab tekstiväljalt kõik kirjed, mis algavad tähtedega A kuni D. Kui teie andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni asemel protsendimärki (%).

Like "*ar*"

Leiab kõik kirjed, mis sisaldavad tähekombinatsiooni "ar". Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni asemel protsendimärki (%).

Like "Maison Dewe?"

Leiab kõik kirjed, mis algavad tähekombinatsiooniga "Maison" ja sisaldavad 5-tähelist teist stringi, milles esimesed 4 tähte on "Dewe" ja viimane täht on tundmatu. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage küsimärgi asemel allkriipsu (_).

#2.2.2006#

Leiab kõik 2. veebruari 2006 kirjed. Kui teie andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, ümbritsege kuupäev trellimärkide asemel ülakomadega ('2.2.2006').

< Date() - 30

Tagastab kõik kuupäevad, millest on möödas rohkem kui 30 päeva

Date()

Leiab kõik tänast kuupäeva sisaldavad kirjed.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Leiab kõik kirjed, mis sisaldavad kuupäeva vahemikus tänasest päevast kuni kolm kuud tänasest edasi.

Is Null

Leiab kõik tühiväärtusega kirjed (tühjad või määratlemata).

Is Not Null

Leiab kõik väärtust sisaldavad kirjed.

""

Leiab kõik nullpikkusega stringi sisaldavad kirjed. Nullpikkusega stringe kasutatakse väärtuse lisamisel kohustuslikule väljale, kui väärtus pole veel teada. Näiteks peate sisestama väljale faksinumbri, kuid mõnel teie kliendil puudub faksiaparaat. Sel juhul sisestate faksinumbri asemel ilma tühikuta jutumärkide paari.

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Kontrollige, et päring tagastaks ainult kirjed, mida soovite värskendada. Vajadusel saate valida väljad, mida te ei soovi, ning vajutada nende eemaldamiseks kustutusklahvi (DELETE). Samuti saate lohistada kujundusruudustikku lisavälju ning muuta oma kriteeriume seni, kuni olete päringutulemitega rahul.

 2. Asuga järgmise tööetapi juurde.

Kirjete värskendamine

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Värskenda.

  See muudab valikupäringu värskenduspäringuks. Access lisab rea Värskenda päringukujundaja alumisse jaotisse.

  Ühe värskenduskriteeriumiga värskenduspäring

 2. Leidke väli, mis sisaldab muudetavaid andmeid, ning sisestage oma avaldis (mis muudab teie andmeid) selle välja reale Värskenda.

  Selles tabelis on toodud mõned näidisavaldised ning selgitused, kuidas need andmeid muudavad.

Avaldis

Tulem

"Müügiesindaja"

Muudab tekstivälja tekstiväärtuse Müügiesindajaks.

#8.10.06#

Muudab väljal Kuupäev/kellaaeg kuupäevaväärtuseks 10. aug. 2006.

Jah

Väljal Jah/ei muudab väärtuse Ei väärtuseks Jah.

"OK" & [OsaKood]

Lisab "OK" iga kindla osakoodi algusesse.

[ÜhikuHind] * [Kogus]

Leiab väljadel ÜhikuHind ja Kogus asuvate väärtuste korrutise.

[Veokulu] * 1,5

Suurendab väljal Veokulu asuvaid väärtusi 50% võrra.

DSum("[Kogus] * [ÜhikuHind]",
"Tellimuse üksikasjad", "[TooteID]=" & [TooteID])

Seal, kus praeguse tabeli TooteID väärtused vastavad tabeli Tellimuse üksikasjad TooteID väärtustele, värskendab see avaldis müügi kogusummad, korrutades välja Kogus väärtused välja ÜhikuHind väärtustega.

Right([TarneSihtnumber], 5)

Kärbib teksti või arvustringi vasakpoolseimad märgid ning jätab alles viis parempoolseimat märki.

IIf(IsNull([ÜhikuHind]), 0, [ÜhikuHind])

Muudab väljal ÜhikuHind tühiväärtuse (tundmatu või määratlemata väärtuse) nulliks (0).

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Kuvatakse hoiatusteade. Seda teadet näete järgmisel joonisel:

  Värskenduse päringu hoiatusteate

 2. Päringu käivitamiseks klõpsake nuppu Jah.

  Märkus.: Teade sõnumid välja lülitada. Selleks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt , nuppu Accessi suvandid, klõpsake nuppu Täpsemaltja tühjendage jaotises kinnitamineruut toimingupäringud .

 3. Oma värskenduspäringu tulemite vaatamiseks klõpsake menüü Avaleht või Kujundus jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Andmelehevaade. Võite klõpsata ka nuppu Andmelehevaade, mis asub Accessi olekuribal.

  Märkus.: Päringu käivitamisel võite märgata, et mõni väli on tulemite hulgast puudu. Kui teie päring sisaldab välju, mida te ei värskenda, eemaldab Access need väljad vaikimisi. Näiteks võite kaasata kahe tabeli ID-väljad tagamaks, et teie päring tagastab ja töötab õigete kirjetega. Kui te neid ID-välju ei värskenda, siis Access eemaldab need.

Lehe algusse

Kirjete lisamine tabelitesse lisanduspäringu abil

Üks lisanduspäringu sagedasemaid kasutusvaldkondi on kirjete rühma lisamine lähteandmebaasi ühest või mitmest tabelist sihtandmebaasi ühte või mitmesse tabelisse. Näiteks oletame, et leiate mõne uue kliendi ning loote andmebaasi, mis sisaldab nende klientide kohta teabetabelit. Uute andmete käsitsi sisestamise vältimiseks saate lisandada need oma andmebaasi vastavasse tabelisse või tabelitesse. Lisanduspäringute abil saate teha ka järgmist.

 • Lisandada kriteeriumide põhjal kirjeid. Näiteks võite lisandada ainult täitmata tellimustega klientide nimed ja aadressid.

 • Lisandada kirjeid, kui tabeli mõni väli ei sisaldu teises tabelis (nt kui tabelis Kliendid on 11 välja ja neile vastendub teise andmebaasi 9 välja). Lisanduspäringut saate kasutada vaid vastenduvate väljade andmete lisamiseks ja ülejäänud andmete ignoreerimiseks.

Lisanduspäringu loomine andmete lisamiseks ühest andmebaasist teise järgib järgmisi põhijuhiseid.

 • Avage lähteandmebaas (lisandatavaid andmeid sisaldav andmebaas) ja looge ainult lisandatavaid andmeid tagastav valikupäring.

 • Teisendage valikupäring lisanduspäringuks.

 • Lisage lisanduspäringule sihttabelid ja -väljad. Kui lisandate kirjeid teise andmebaasi, avage esmalt see andmebaas ja seejärel valige tabelid.

 • Käivitage päring ja lisandage kirjed.

Märkus.: Enne alustamist varundage oma andmed. Kui teete vea, saate lisandatud kirjed sihttabelist kustutada, kuid suure arvu kirjete käsitsi kustutamine võib võtta kaua aega. Varukoopia abil saate kõik vead väiksema ajakuluga parandada.

Valikupäringu loomine

 1. Avage lähteandmebaas – lisandatavaid kirjeid sisaldav andmebaas.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringu kujundus.

  Kuvatakse päringu kujundusruudustik ning dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 3. Valige lisandatavaid kirjeid sisaldav tabel, klõpsake nuppu Lisa ja seejärel nuppu Sule.

  Tabel kuvatakse päringu kujundusruudustiku ülemises jaotises aknana. Aknas loetletakse kõik tabeli väljad. Järgmine joonis näitab tavalist päringukujundaja tabelit.

  Tabel päringukujundajas

 4. Lohistage tabelist lisandatavad väljad päringu kujundusruudustiku alumise jaotise reale Väli.

  Alumises jaotises saate lisada iga veeru kohta ühe tabelivälja. Kõigi väljade kiireks lisamiseks klõpsake tabeliväljade loendi ülaosas tärni (*). Järgmisel joonisel on päringukujundaja mitme lisatud tabeliväljaga.

  Päring koos kujundusruudustikus oleva kolme väljaga

  Joonisel on päringukujundaja kõigi lisatud väljadega.

  Päringu kõik tabeli väljad.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Kontrollige, kas päring tagastas kirjed, mida soovisite lisandada. Vajadusel saate tühjendada ruudu Kuva või vajutada soovimatute väljade eemaldamiseks kustutusklahvi (DELETE). Kujundusruudustikku saate lohistada ka lisavälju, kuni olete päringu tulemitega rahul.

 6. Jätkake järgmiste juhistega.

Päringu teisendamine lisanduspäringuks

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Lisa lõppu.

  Kuvatakse dialoogiboks Lisamine.

 2. Siinkohal saate lisandada kirjeid sama andmebaasi ühest tabelist teise või lisandada kirjeid muu andmebaasi tabelisse.

  • Kirjete lisandamine sama andmebaasi tabelisse

   1. Klõpsake dialoogiboksis Lisamine raadionuppuPraegune andmebaas (kui see pole juba valitud) ja valige loendist Tabeli nimi sihttabel.

   2. Klõpsake nuppu OK.

    Eelmise jaotise 4. juhises lisasite osa lähtetabeli väljadest või kõik väljad päringu kujundusruudustikku. Kui lisasite selle juhise juures kogu tabeli, lisab Access nüüd reale Lisa kogu sihttabeli, nagu on kuvatud allpool.

    Kahe tabeli kõiki välju hõlmav lisanduspäring

    või

    Kui lisasite eelmise jaotise 4. juhises üksikud väljad ning lähte- ja sihttabelite väljanimed kattuvad, lisab Access automaatselt sihtväljade nimed reale Lisa, nagu on kuvatud allpool.

    Vastenduvate väljadega lisanduspäring

    või

    Kui lisasite üksikuid välju ja lähte- ning sihttabeli kõik väljad ei vastendu, jätab Access mittevastenduvad väljad real Lisa tühjaks. Klõpsake igat tühja välja ja valige loendist soovitud lähteväli, nagu on kuvatud allpool.

    Lisanduspäringu sihtväljade valimine

   3. Muudatuste eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Vaade.

   4. Naaske kujundusvaatesse ja klõpsake kirjete lisandamiseks nuppu Käivita.

  • Kirjete lisandamine muu andmebaasi tabelisse

   1. Klõpsake dialoogiboksis Lisamine raadionuppu Muu andmebaas.

   2. Tippige väljale Faili nimi sihtandmebaasi asukoht ja nimi.

   3. Tippige väljale Tabeli nimi sihttabeli nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

    või

    Klõpsake nuppu Sirvi ja kasutage sihtandmebaasi leidmiseks teist dialoogiboksi Lisamine. Pärast sihtandmebaasi leidmist ja valimist klõpsake nuppu OK. Seda tehes suletakse teine dialoogiboks. Sisestage esimeses dialoogiboksis väljale Tabeli nimi sihttabeli nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

    Esimese dialoogiboksi Lisamine sulgemiseks tippige sihttabeli nimi ja klõpsake nuppu OK.

    Eelmise jaotise 4. juhises lisasite osa lähtetabeli väljadest või kõik väljad päringu kujundusruudustiku reale Väli. Kui lisasite selle juhise juures kogu tabeli, lisab Access nüüd reale Lisa kogu sihttabeli, nagu on kuvatud allpool.

    Kahe tabeli kõiki välju hõlmav lisanduspäring

    või

    Kui lisasite 4. juhises üksikud väljad ning lähte- ja sihttabelite väljanimed kattuvad, lisab Access automaatselt sihtväljade nimed reale Lisa, nagu on kuvatud allpool.

    Vastenduvate väljadega lisanduspäring

    või

    Kui lisasite üksikuid välju ja lähte- ning sihttabeli kõik väljad ei vastendu, jätab Access mittevastenduvad väljad real Lisa tühjaks. Klõpsake igat tühja välja ja valige loendist soovitud sihtväli, nagu on kuvatud allpool.

    Lisanduspäringu sihtväljade valimine

   4. Muudatuste eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Vaade.

   5. Aktiveerige kujundusvaade ja klõpsake kirjete lisandamiseks nuppu Käivita.

Lehe algusse

Kirjete värskendamine andmete kogumise abil

Office Access 2007 sisaldab uut funktsiooni nimega andmete kogumine. Saate häälestada rakenduses Microsoft Office Outlook 2007 andmesisestusvormi, koguda teavet ning salvestada andmed Accessi andmebaasi. Andmekogumisfunktsiooni kasutamist selles artiklis ei selgitata.

Andmete kogumine kasutamise kohta leiate artiklist andmete kogumise kogumisepealkirjaga.

Lehe algusse

Andmete muutmine dialoogiboksi Otsing ja asendus abil

Dialoogiboks Otsing ja asendus pakub teist võimalust muuta kiiremini ja hõlpsamalt väikseid andmehulki. Selle dialoogiboksi kasutamist praeguses artiklis ei selgitata.

Dialoogiboksi kasutamise kohta leiate artiklist andmete muutmiseks dialoogiboksi Otsing ja asendus kasutamine.

Lehe algusse

Primaar- ja võõrvõtmete väärtuste muutmine kaskaadvärskendamise abil

Aeg-ajalt tuleb teil värskendada mõnda primaarvõtmeväärtust. Kui kasutate seda primaarvõtit võõrvõtmena, saate automaatselt värskendada oma muudatused võõrvõtme kõigi tütareksemplaride kaudu.

Meeldetuletuseks võib öelda, et primaarvõti on väärtus, mis tuvastab kordumatult andmebaasitabeli iga rea (kirje). Võõrvõti on veerg, mis vastab primaarvõtmele. Tavaliselt asuvad võõrvõtmed muudes tabelites ning need võimaldavad teil luua tabelites olevate andmete vahel seose (lingi).

Näiteks oletame, et kasutate primaarvõtmena toote ID-numbrit. Üks ID-number tuvastab kordumatult ühe toote. Seda ID-numbrit kasutate ka tellimuseandmete tabelis võõrvõtmena. Sel viisil leiate kõik tellimused, mis sisaldavad igat toodet, kuna iga kord, kui keegi selle toote tellib, saab ID vastava tellimuse osaks.

Mõnikord ID-numbrid (või muud tüüpi primaarvõtmed) muutuvad. Sel juhul saate oma primaarvõtme väärtust muuta ning kaskaadvärskendada selle muudatusega kõik seotud tütarkirjed. Selle käitumise lubamiseks lülitage sisse nende kahe tabeli vaheline viitamisterviklus ja kaskaadvärskendamine.

Jätkamisel pidage meeles järgmisi reegleid.

 • Kaskaadvärskendamise saate lubada ainult nende primaarvõtmeväljade korral, mille andmetüübiks on seatud Tekst või Arv. Kaskaadvärskendamist ei saa kasutada väljade puhul, mille andmetüüp on Automaatnumber.

 • Kaskaadvärskendamise saate lubada ainult selliste tabelite vahel, millel on üks-mitmele-seos.

Järgmised juhised selgitavad, kuidas luua seost ning lubada selle seose kaskaadvärskendamine.

Seose loomine

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kuva tabel.

  Kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 3. Kui see pole juba valitud, klõpsake vahekaarti Tabelid, valige muudetavad tabelid, klõpsake nuppu Lisa ja seejärel nuppu Sule.

  Mitme tabeli valimiseks võite vajutada tõstuklahvi (SHIFT) või lisada iga tabeli eraldi. Valige ainult tabelid, mis asuvad seosepoolel "üks" või "mitmele".

 4. Lohistage aknas Seosed primaarvõti seosepoolel "üks" asuvast tabelist ning kukutage see seosepoolel "mitmele" asuva tabeli võõrvõtme väljale.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine. Järgmisel joonisel on kujutatud see dialoogiboks.

  Dialoogiboksis seoste redigeerimine

 5. Märkige ruut Jõusta viitamisterviklus ja klõpsake nuppu Loo.

 6. Asuge järgmise tööetapi juurde.

Primaarvõtmete kaskaadvärskendamise lubamine

 1. Kui te ei järginud eelmise jaotise juhiseid, avage andmebaas, mis sisaldab muudetavat seost.

 2. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

  Kuvatakse aken Seosed ning andmebaasi tabelite vahelised seosed (kujutatud ühendavate joontena). Järgmine joonis näitab tavalist seost:

  Kahe tabeli vaheline seos

 3. Paremklõpsake ema- ja tütartabeli vahelist ühendusjoont ning klõpsake käsku Redigeeri seost.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine. Järgmisel joonisel on kujutatud see dialoogiboks.

  Olemasoleva seoses dialoogiboksis seoste redigeerimine

 4. Märkige ruut Kaskaadvärskenda seostuvad väljad, veenduge, et ruut Jõusta viitamisterviklus on märgitud, ning seejärel klõpsake nuppu OK.

Seoste loomise kohta lisateabe saamiseks lugege järgmisi artikleid:

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×