Office
Logi sisse

Andmeühenduste tutvustus

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Andmeühendus on dünaamiline link Microsoft Office InfoPathi vormi ja välise andmeallikaga, mis talletatakse või vormi vahel. Andmeallikas on väljade ja rühmade, mis määratleb ja salvestab andmed vormi kogum. Juhtelementide on seotud väljade ja rühmade andmeallika ja andmete kuvamiseks kasutajatele.

Vormil võib olla üks esmane ehk põhiandmeühendus ja üks või mitu sekundaarset andmeühendust. Sõltuvalt vormi otstarbest võib andmeühendust kasutada andmepäringute saatmiseks või vormiandmete edastamiseks mõnda välisesse andmeallikasse (nt Microsoft SQL Serveri andmebaasi või veebiteenusele).

Selle artikli teemad

Andmeühenduste ülevaade

Peamise andmeühenduse töötamine

Sekundaarse andmeühenduse töötamine

Ühenduseta kasutamiseks andmete talletamine

Väliste andmeallikatega ühenduse loomine

Andmeühenduste ülevaade

Andmeühendus on dünaamiline link vormi ja selle vormi andmeid talletava või esitava andmeallika vahel. Vormil võib olla üks esmane ehk põhiandmeühendus ja üks või mitu sekundaarset andmeühendust. Põhiandmeühendus määratleb vormi põhiandmeallika. XML-skeem kirjeldab andmete vormi põhiandmeallikas talletamise viisi. Vormil võib olla ainult üks põhiandmeühendus, mis luuakse välisel andmeallikal põhineva vormimalli loomisel automaatselt. Sekundaarseid andmeühendusi saate vormimalli kujundamisel luua vastavalt vajadusele ja nende arv pole piiratud.

Sõltuvalt vormi otstarbest võite luua põhi- või sekundaarse andmeühenduse mõne välise andmeallikaga (nt Microsoft SQL Serveri andmebaasi või veebiteenusega). Väline andmeallikas on teie vormimallil põhineva vormi andmete saatmiseks või vastuvõtuks kasutatav andmesalv. InfoPathis kasutamiseks sobivad järgmised välised andmeallikad:

 • Microsoft Office Accessi andmebaas;

 • Microsoft SQL Serveri andmebaasi;

 • veebiteenus;

 • dokumenditeek või loend teenust Microsoft Windows SharePoint Services käitavas serveris;

 • XML-fail.

Välise andmeallikaga saate luua kolme tüüpi andmeühendusi: ainult andmepäringute jaoks, ainult andmete edastamiseks või nii andmepäringute kui ka andmeedastuse jaoks. Andmepäringu andmeühenduse korral võetakse andmed andmeallikast vastu ja talletatakse vormis. Andmeedastuse andmeühenduse korral saadetakse andmed vormist andmeallikasse, veebiserveris asuvale rakendusele, teenust Microsoft Windows SharePoint Services käitavas serveris asuvasse dokumenditeeki või meilisõnumiga. Andmepäringu ja andmeedastuse andmeühenduste korral võetakse andmeid andmeallikast vastu ja edastatakse andmeallikasse. Andmeühenduse loomisel peate määrama soovitud andmeühenduse tüübi. Näiteks võite luua järgmiste toimingute jaoks sobiva andmeühenduse:

 • andmepäringute esitamine andmebaasi;

 • vormiandmete edastamine meilisõnumiga;

 • vormiandmete edastamine mõnes veebiserveris asuvale rakendusele;

 • vormiandmete edastamine kohandatud rakendusele, mis kasutab XmlFormView juhtelementi;

 • andmepäringute saatmine või andmete edastamine kohandatud programmeerimiskoodi (nt C#, Microsoft Visual Basic .NET-i või Microsofti JScripti) kaudu;

 • teenust Microsoft Office SharePoint Server 2007 käitavas serveris asuvas andmeühendusteegis talletatavate ühendusesätete kasutamine;

 • andmepäringute saatmine või andmete edastamine Microsoft BizTalk Server 2004 või BizTalk Server 2006 teenusele Human Workflow Services.

Kasutatava ühenduse tüüp sõltub sellest, mida te vormiga teha soovite ning millist tüüpi välise andmeallikaga soovite vormi ühendada.

Andmepäringu andmeühendused

Päringu andmeühenduse toob andmed välisest andmeallikast ja salvestab andmed vormi põhi- või andmeallika väljad. Seejärel saate nende väljade kuvamiseks andmed vormi juhtelementide köitmine . Saate luua päringu andmeühenduse järgmisel viisil:

 • Saate kujundada vormimalli, mis põhineb mõnel andmebaasil, veebiteenusel või ühendusteegis talletatavatel sätetel. Välise andmeallika struktuur määratleb vormi põhiandmeallika.

 • Saate muuta mõnda olemasolevat vormimalli, lisades sellele sekundaarse andmeühenduse, mis saadab andmepäringuid andmebaasi, veebiteenusele, SharePointi loendisse või teeki või XML-faili.

Andmebaasil, veebiteenusel või ühendusteegi sätetel põhineva vormimalli kujundamisel saate luua andmepäringu andmeühenduse, millest saab sellel vormimallil põhinevate vormide põhiandmeühendus. Vormimalli põhiandmeühendusena saate määratleda üksnes ühe andmepäringu andmeühenduse. Kui peate andmepäringuid saatma veel mõnda andmeallikasse, võite luua sekundaarsed andmeühendused, mis saadavad nendesse andmeallikatesse andmepäringuid. Sekundaarsete andmeühenduste kohta leiate täpsemat teavet artikli lõpust.

Andmepäringute saatmiseks mõeldud sekundaarse andmeühenduse lisamisel vormimalli saate määrata, kas InfoPath peaks andmeühendust kasutama alati, kui kasutaja avab vormi, või ainult teatud sündmuste toimumisel, kui kasutaja täidab vormi (nt nupu klõpsamisel, et kuvada suvandite loend). Andmeühenduse kasutamiseks pärast teatud kindlate sündmuste toimumist valige üks järgmistest meetoditest.

 • Lisage nupu juhtelement, mille klõpsamisel värskendatakse vormi andmeid.

 • Lisage reegel andmeühenduse kasutamiseks teatud tingimuse täitmisel.

 • Kirjutage teatud sündmuste jaoks kohandatud kood.

Andmeedastuse andmeühendused

Kui kasutaja edastab vormi, saadetakse selle vormi andmed andmeedastuse andmeühenduse kaudu välisesse andmeallikasse. Vormimalli saate konfigureerida nii, et kasutajatel oleks õigus saata andmeid järgmist tüüpi välistesse andmeallikatesse:

 • Microsoft Office Accessi andmebaasi;

 • Microsoft SQL Serveri andmebaasi;

 • veebiteenusesse.

Vormimalli saate lisada ka sekundaarsed andmeühendused, mis:

 • edastavad vormiandmed teenust Microsoft Windows SharePoint Services käitavas serveris asuvasse dokumenditeeki;

 • edastavad vormiandmed meilisõnumiga;

 • edastavad vormiandmed mõnes veebiserveris asuvale rakendusele.

Andmeedastuse andmeühenduse loomiseks on järgmised võimalused.

 • Saate kujundada vormimalli, mis põhineb mõnel andmebaasil, veebiteenusel või teenust Office SharePoint Server 2007 käitavas serveris asuvas andmeühendusteegis talletatavatel sätetel. Välise andmeallika struktuur määratleb vormi põhiandmeallika.

 • Saate muuta mõnda olemasolevat vormimalli, lisades sinna sekundaarse andmeühenduse, ja konfigureerida vormimalli nii, et kasutajatel oleks õigus vorme edastada selle sekundaarse andmeühenduse kaudu.

  Näpunäide.: Office Accessi või SQL Serveri andmebaasil põhineva vormimalli kujundamisel konfigureerib InfoPath andmeedastuse andmeühenduse automaatselt, kui andmebaas vastab teatud tingimustele. Nende nõuete kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu. Kui soovite, et kasutajad edastaksid täidetud vormid mõnda muud tüüpi andmeedastuse andmeühenduse kaudu, saate edastamisfunktsiooni keelata.

Enamikul juhtudel tuleb konfigureerida ühte andmeedastuse andmeühenduse peamine esitada toimingu vormimalli jaoks. Siiski saate oma vormimalli kujundamine nii, et teie kasutajad saavad edastada täidetud vorme edastada mitmesse reeglite või kohandatud koodi abil. Näiteks saate konfigureerida vormimalli teie kasutajad saaksid täidetud vorme veebiteenusele samuti meilisõnumi kaudu. Tavaliselt, saate konfigureerida vormimalli kõigi vormi andmete edastamine. Juhul, kui kasutate vormi andmete edastamine kohandatud koodi või konfigureerite vormimalli Luba vormi andmete edastamine veebiteenusele, saate esitada vormi andmete osa.

Andmepäringu ja andmeedastuse andmeühendused

Andmebaasil või veebiteenusel põhineva vormimalli kujundamisel saate luua andmeühenduse, mida kasutatakse nii andmete andmebaasist või veebiteenusest toomiseks kui ka sinna edastamiseks. Andmebaasil põhineva vormimalli kujundamisel saab andmeühenduse kaudu andmeid nii tuua kui ka edastada. Et sellel vormimallil põhinevad vormid saaksid aga andmeid andmebaasi edastada, peavad järgmised tingimused olema täidetud.

 • Te ei kujunda brauseriga ühilduvat vormimalli.

 • Kõik põhiandmeühenduse tabelid peavad sisaldama primaarvõtit, kordumatut tõket või kordumatut indeksit.

 • Kõik päringu tabelid peavad olema lihtsa hierarhilise seosega.

 • Ühelgi vormi põhiandmeallika andmeväljal ei talletata mahukat binaarandmetüüpi.

Saate lisateavet selle artikli jaotisest väliste andmeallikatega ühenduse loomine nende nõuete.

Andmeühendus, mille abil saab andmeid veebiteenusest tuua või sinna edastada, on põhimõtteliselt üheks andmeühenduseks koondatud andmepäringu andmeühendus ja andmeedastuse andmeühendus.

Lehe algusse

Töötamine põhiandmeühendusega

Põhiandmeühendus loob ühenduse vormi põhiandmeallikaga. XML-skeem kirjeldab andmete vormi põhiandmeallikas talletamise struktuuri. Andmeallika saate kujundada tööpaani Andmeallikas abil või määrates, et InfoPath looks andmeallika vormimallile juhtelementide lisamisel automaatselt. Soovi korral võite kujundada ka mõnel välisel andmeallikal põhineva vormimalli – sel juhul määratleb väline andmeallikas põhiandmeallika struktuuri. Vormimallil võib olla ainult üks põhiandmeühendus.

Kui põhiandmeühendus loob ühenduse välise andmeallikaga, sõltub põhiandmeallika kasutamisviis andmeallika tüübist.

Andmebaasi    Andmebaasil põhineva vormimalli kujundamisel loob InfoPath peamise andmeühenduse, mis saadab päringuid ja soovi korral andmebaasi andmeid. Kui vormi täidetakse InfoPathis ja andmebaas vastab väliste andmeallikatega ühenduse loomine jaotises loetletud, InfoPathi automaatselt loob andmeühenduse ja konfigureerib vorm malli, et kasutajad saaksid vorme. Kui vormi täidetakse brauseris, ei loo InfoPath andmebaasiga andmeühenduse. Brauseriga ühilduvate vormimallide andmeühendused, andmebaasi andmeid, mis pole toetatud.

Näpunäide.: Kui vorm täidetakse brauseris ja soovite andmeid andmebaasi edastada, peate vormi ühendama andmeid andmebaasi edastava veebiteenusega.

Veebiteenus.    Veebiteenusel põhineva vormimalli kujundamisel saate luua põhiandmeühenduse, mida kasutatakse nii andmepäringute saatmiseks kui ka andmete edastamiseks, ainult andmepäringuteks või ainult andmete edastamiseks. Kui otsustate andmeid edastada, konfigureerib InfoPath vormimalli automaatselt nii, et kasutajatel on õigus vorme edastada. Saate määrata, kas edastada tuleks ainult teatud osa vormi andmetest või kõik andmed. Kui edastatakse ainult osa andmetest, saate määrata, millised teatud rühm väljad sisaldavad andmeid, mis tuleks edastada (sõltuvalt veebiteenuse nõuetest).

Andmebaasil või veebiteenusel põhineva vormimalli kujundamisel loob InfoPath põhiandmeühenduse, mille päringuväljad, andmeväljad ja rühmad vastavad andmete andmebaasis või veebiteenuses talletamise viisile. Päringuväli sisaldab väärtust, mida päringus kasutatakse andmete andmepäringu andmeühenduse kaudu andmebaasist toomiseks. Päringutulemid sisestatakse andmeväljadele, mida kasutaja saab vormi avamisel redigeerida. Kui kasutaja edastab vormi, saadetakse andmeväljadel leiduvad andmed andmeedastuse andmeühenduse kaudu. Kuna põhiandmeallika väljad ja rühmad peavad vastama andmete välises andmeallikas talletamise viisile, ei saa te neid välju ega rühmi muuta. Küll aga saate välju ja rühmi lisada põhiandmeallika juurväljale.

Et kasutajad saaksid andmeväljadel leiduvaid andmeid vaadata, valida, redigeerida või edastada, võite juhtelemendid (nt tekstiväljad ja märkeruudud) siduda vormi väljadega. Kui soovite pärida ja kuvada täiendavaid väärtusi, et kasutajad saaksid oma valiku teha mitme variandi seast, võite juhtelemendi (nt loendiboksi) siduda päringuväljadega. Kui soovite, et kasutajad valiksid mõne väärtuse loendist, saate juhtelemendi (nt loendiboksi) siduda mõne andmeväljaga ja seejärel juhtelementide atribuutides määrata, et juhtelemendis kuvataks sekundaarsest andmeallikast või põhiandmeallika korduvalt väljalt pärinevad väärtused.

Lehe algusse

Töötamine sekundaarsete andmeühendustega

Sekundaarne andmeühendus ühendab vormi välise andmeallikaga. Sekundaarseid andmeühendusi saab kasutada andmepäringute saatmiseks või andmete edastamiseks mõnda teise välisesse andmeallikasse peale põhiandmeühenduse välise andmeallika või juhul, kui soovite, et kasutajad edastaksid andmeid mitmesse välisesse andmeallikasse. Sekundaarsete andmeühenduse arv pole piiratud.

Sekundaarne andmeühendus saab päringuid või andmeid edastada järgmist tüüpi välistesse andmeallikatesse:

 • Office Accessi andmebaasi;

 • SQL Serveri andmebaas;

 • veebiteenusele;

 • dokumenditeeki või loendisse teenust Windows SharePoint Services käitavas serveris;

 • XML-faili.

Sekundaarse andmeühenduse kasutamisel võite anda kasutajatele võimaluse edastada vormiandmed mõnes veebiserveris asuvale rakendusele, teenust Windows SharePoint Services käitavas serveris asuvasse dokumenditeeki või meilisõnumiga.

Kui loote sekundaarse andmeühenduse, mis on mõeldud andmepäringute jaoks, kasutab vorm avamisel vaikimisi seda andmeühendust. Seda andmeühendust võite kasutada ka siis, kui konfigureerite vormimalli järgmiselt:

 • lisate vormimallile värskendusnupu, mida kasutaja võib päringu saatmiseks klõpsata;

 • lisate vormimalli reegli, et andmepäringuid saadetaks andmeallikasse selle andmeühenduse kaudu;

 • lisate vormimalli päringu saatmiseks kohandatud koodi.

Kui lisate vormile sekundaarse andmeühenduse, loob InfoPath automaatselt sekundaarse andmeallika, mille väljad ja rühmad vastavad andmete välises andmeallikas talletamise viisile. See aitab tagada andmete tervikluse. Sekundaarse andmeallika välju ega rühmi ei saa muuta.

Lehe algusse

Andmete talletamine ühenduseta kasutamiseks

Kui lisate sekundaarse andmeühenduse, mis saadab andmepäringuid välisesse andmeallikasse, saate ühenduse konfigureerida päringutulemeid kasutaja arvutis talletama. See tagab, et kasutaja saab vormi täita ka juhul, kui tema arvutil puudub võrguühendus. Seda nimetatakse ühenduseta töötamiseks.

Sekundaarse andmeühenduse sellisel konfigureerimisel saadetakse päring välisesse andmeallikasse siis, kui kasutaja arvutil on aktiivne võrguühendus. Päringutulemid talletatakse vormi sekundaarses andmeallikas ning kuvatakse vormil, kui kasutaja täidab vormi. Kuna andmed talletatakse vahemälus iga kord, kui kasutaja saadab uue päringu, on andmed alati võimalikult värsked.

InfoPath otsustab päringu parameetreid analüüsides, kas talletatud andmed sobivad konkreetse päringu jaoks või mitte. Andmeühenduse loomisel saate valida, kas vormil tuleks kuvada talletatud andmete vaikekomplekt, kui andmeallikas pole kättesaadav. Peaksite mõtlema, kas päringu andmed sobivad kõigi kasutajate jaoks või kas vormil tuleks kuvada konkreetsele kasutajale sobivad andmed. Kui päringu tagastatavad andmed põhinevad näiteks kasutaja identiteedil või rollil, võib päringutulemite asemel kujundamise käigus konfigureeritud vaikeandmete komplekti kasutamine põhjustada selle kasutaja jaoks sobimatute andmete kuvamise.

Lehe algusse

Ühenduse loomine väliste andmeallikatega

InfoPath toetab andmeühendusi järgmist tüüpi väliste andmeallikatega:

 • Office Accessi andmebaas;

 • SQL Serveri andmebaas;

 • veebiteenus;

 • dokumenditeek või loend teenust Microsoft Windows SharePoint Services käitavas serveris;

 • XML-fail.

Järgmistest jaotistest leiate täpsemat teavet nende väliste andmeallikatega ühenduse loomise kohta.

Microsoft Office Accessi või SQL Serveri andmebaas

InfoPath toetab andmeühendusi Accessi andmebaaside ja SQL Serveri andmebaasidega. Mõnda muud tüüpi andmebaasiga ühenduse loomiseks võite kasutada selle andmebaasi jaoks sobivat veebiteenust.

Vorm saab andmebaasist andmeid pärida nii põhi- kui ka sekundaarse andmeühenduse kaudu ning ühenduse jaoks saate valida soovitud arvul andmebaasitabeleid. Esimene valitud tabel on primaartabel. Kõik pärast seda valitud tabelid peavad sisaldama mõnda primaartabeliga seostuvat välja. InfoPath proovib seose loomiseks tabelite väljanimesid omavahel võrrelda. Võite valida, kas soovite kasutada seda seost või lisate andmeühenduse loomisel oma tabeliseose.

Vormi saate esitada andmed vormi peamise andmeühenduse kaudu, kui vormi aluseks oleva vormimalli ja andmebaasi vastama järgmistele nõuetele:

 • Vormimalli on pole brauseriga ühilduv vormimall    InfoPath ei anna andmeühenduse peamised andmeühendus brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel. Brauseriga ühilduva vormimalli põhineva vormi andmete edastamine kasutajatele, kasutage veebiteenus, mis töötab andmebaasi.

 • Vasakpoolne tabel iga paari seotud tabelite põhilise andmeallika sisaldab primaarvõti    Vähemalt iga paari seotud tabeli seoste peab sisaldama primaarvõtme vasakul tabelist.

 • Ükski vormi poe mahukaid binaarandmeid põhilise andmeallika andmete väljad    InfoPathi keelab andmeühenduse, kui päring sisaldab välju, mida saab salvestada suure binaarandmeid tüüp, nt piltide, pildid, OLE objektid, manusfailid, Office Access andmetüübi memo või SQL-i teksti andmetüüp.

Kui vormimall ja andmebaas vastavad kõigile eeltoodud tingimustele, loob InfoPath andmeedastuse andmeühenduse ja konfigureerib vormimalli nii, et kasutajatel oleks õigus vorme edastada. Andmeedastuse andmeühenduse saate põhiandmeühenduses keelata, kui soovite, et kasutajad edastaksid vormiandmed mõne muu andmeühenduse kaudu.

Andmebaasil põhineva vormimalli kujundamisel loob InfoPath põhiandmeühenduse, mille päringuväljad ja andmeväljad vastavad andmete andmebaasis talletamise viisile. Samuti lisab InfoPath vormimalli vaikevaatesse nupud Käivita päring ja Uus kirje. Kui kasutaja klõpsab nuppu Käivita päring, saadab InfoPath andmebaasi päringuväljal leiduvate andmetega päringu. Nupu Uus kirje klõpsamisel kustutatakse kõik praegu vormil leiduvad andmed ja andmeväljadega seotud juhtelementides taastatakse andmeväljade vaikeväärtused. Kui kasutaja edastab andmed andmebaasi, kajastuvad andmeväljade andmete osas tehtud muudatused andmebaasi vastavates kirjetes. Kui kasutaja kustutab mõne andmevälja andmed, kustutatakse vastav kirje andmebaasist. Andmete lisamisel andmeväljadele värskendatakse vastavad väljad või lisatakse andmebaasi vastavad kirjed.

Kui soovite vormi ühendada andmebaasiga ning vormi põhiandmeühendus on juba loodud, võite andmebaasi päringute saatmiseks lisada sekundaarse andmeühenduse. Sekundaarse andmeühenduse lisamisel loob InfoPath sekundaarse andmeallika, mille päringuväljad, andmeväljad ja rühmad vastavad andmebaasitabelite väljadele. Sarnaselt põhiandmeühendusega võite valida mitu andmebaasitabelit ja määrata tabeliseoseid.

Andmepäringute jaoks mõeldud sekundaarse andmeühenduse loomisel saate ühenduse konfigureerida päringut saatma iga kord, kui kasutaja avab vormi, või teha päringu saatmiseks ühte järgmistest:

 • lisada nupu, mida kasutaja saab klõpsata andmeühendusest toodud andmete värskendamiseks;

 • luua reegli, mis saadab päringu andmeühenduse kaudu;

 • kirjutada kohandatud koodi, mis saadab päringu koodi käivitamisel.

Veebiteenus

Vorm saab veebiteenusele andmepäringuid saata või andmeid edastada põhi- või sekundaarse andmeühenduse kaudu. InfoPath järgib veebiteenustega ühenduse loomisel järgmisi standardeid.

 • SOAP (Simple Object Access Protocol).    SOAP on suhtlusprotokoll, mis määratleb veebiteenusega suhtlemisel kasutatavad XML-teated.

 • WSDL (Web Services Description Language).    WSDL on XML-skeemi standard, mille abil kirjeldatakse veebiteenuse asukohta, suhtlusprotokolle ja liideseid. InfoPath saab kasutada ainult dokumendi/literaali laadis veebiteenuseid.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration).    UDDI on kataloogiteenus, mis kirjeldab ettevõtete pakutavaid veebiteenuseid.

Veebiteenusel põhineva uue vormimalli kujundamisel loob InfoPath esmalt põhiandmeühenduse veebiteenusega ning seejärel põhiandmeallika, mille päringuväljad, andmeväljad ja rühmad vastavad veebiteenuse XML-skeemile.

Kui konfigureerite vormimalli kasutama mõnda muud sama veebiteenuse toimingut või soovite kasutada hoopis mõnda teist veebiteenust, saate vormimalli lisada sekundaarseid andmeühendusi. Andmepäringute jaoks mõeldud sekundaarse andmeühenduse lisamisel loob InfoPath sekundaarse andmeallika, mille väljad ja rühmad vastavad veebiteenuse skeemile. Andmete edastamiseks mõeldud sekundaarse andmeühenduse lisamisel saate ühenduse konfigureerida saatma kas ainult osa vormi andmetest või kõik andmed (sõltuvalt veebiteenuse parameetritest).

Kui loote põhi- või sekundaarse andmeühenduse veebiteenusega, saate määrata, kas ühendust tuleks kasutada ainult andmepäringute jaoks, ainult andmete edastamiseks või nii andmete pärimiseks kui ka edastamiseks. Andmepäringu andmeühenduse korral lisab InfoPath vormimalli nupu Käivita päring. Kui kasutaja klõpsab nuppu Käivita päring, saadab InfoPath veebiteenusele päringuväljal leiduvate andmetega päringu. Andmeedastuse andmeühenduse korral lubab InfoPath vormil edastamisfunktsiooni. Andmeedastuse andmeühenduse konfigureerimisel määratleb InfoPath veebiteenuse nõutavad andmed. Selle teabe põhjal saate määrata, milliste vormimalli väljade andmed tuleks veebiteenusele edastada.

SharePointi saidi dokumenditeek või loend

Sekundaarse andmeühenduse kaudu saab vorm andmepäringuid saata teenust Windows SharePoint Services käitavas serveris asuvasse dokumenditeeki või loendisse. Samuti saab vorm andmeid serveris asuvasse dokumenditeeki edastada. Põhiandmeühenduse kaudu ei saa teegi ega loendiga ühendust luua.

Dokumenditeegist või loendist andmeid päriva sekundaarse andmeühenduse loomisel loob InfoPath vormi jaoks sekundaarse andmeallika, mille struktuur vastab dokumenditeegi või loendi veergudele.

Kui loote sekundaarse andmeühenduse dokumenditeeki andmete edastamiseks ja soovite, et see andmeedastuse andmeühendus oleks vormimalli põhiedastustoiming, peate vormimallil lubama edastamisfunktsiooni ning seostama selle dialoogiboksi Esitamissuvandid (menüü Tööriistad käsk Esitamissuvandid) kaudu andmeühendusega. Vaikimisi edastatakse andmeedastuse andmeühenduse kaudu kõik vormi andmed. Kui soovite edastada ainult teatud osa andmetest, võite vormimalli jaoks kirjutada kohandatud koodi.

XML-fail

Sekundaarse andmeühenduse kaudu saab vorm andmepäringuid saata XML-faili. Näiteks võite Microsoft Office Exceli töölehe salvestada XML-failina ning seejärel sekundaarse andmeühenduse kaudu pärida ja vormil kuvada sellest failist pärinevaid andmeid. Samuti saate sekundaarse andmeühenduse kaudu saata andmepäringuid XML-faili mõnes veebiserveris asuvast rakendusest andmete toomiseks, kui see rakendus tagastab andmeid XML-ina (nt Microsoft ASP.NET-i rakendused, CGI-skriptid või rakendused, mis kasutavad ISAPI-liidest).

Rakendus veebiserveris

Sekundaarse andmeühenduse kaudu saate andmeid edastada mõnes veebiserveris asuvale rakendusele (nt ASP.NET-i rakendused, CGI-skriptid või ISAPI-liidest kasutavad rakendused). Veebiserveris asuvale rakendusele andmete edastamiseks peate vormimalli konfigureerima nii, et kasutajad saaksid vormiandmeid edastada. Samuti peate konfigureerima andmeühenduse edastamissuvandid, valides dialoogiboksis Esitamissuvandid (menüü Tööriistad käsk Esitamissuvandid) väärtuse Veebiserver (HTTP).

Märkus.: Vormil võib olla ainult üks veebiserveri rakendusele andmeid edastav andmeühendus. Vormimalli ei saa konfigureerida nii, et vormid saaksid veebiserveris asuvale rakendusele andmeid edastada reegli abil.

Ühendusesätted andmeühendusteegis

Kui mitu vormi kasutab sama või sarnast andmeühendust, võiksite iga andmeühenduse sätted talletada teenust Office SharePoint Server 2007 käitavas serveris asuva andmeühendusteegi andmeühendusfailis. Andmeühendusfail on XML-fail, mis sisaldab ühe välise andmeallika teavet ja mille failinime laiend on .xml või .udcx. Kui kasutaja avab andmeühendusfailiga ühenduse loova vormi, kasutab InfoPath selle faili sätteid välise andmeallikaga ühenduse loomiseks. Andmeühendusfailide kasutamisel on järgmised eelised.

 • Kuna mitu vormimalli saab kasutada sama andmeühendusfaili, pole sama andmeühendust vaja iga vormimalli jaoks uuesti eraldi luua.

 • Kui välise andmeallika asukoht või ühendusesätted muutuvad, peate värskendama üksnes andmeühendusfaili, mitte kõiki vormimalle.

 • Andmeühendusfail võib sisaldada ka alternatiivset autentimisteavet, mida server saab kasutada juhul, kui kasutaja täidab vormi brauseris.

 • Kui kõik vormi andmeühendused kasutavad andmeühendusfaile, saavad brauseris täidetavad vormid, millel pole täisusalduse turbetaset, luua ühenduse mõnes muus domeenis asuva arvutiga.

Vormi ühendamiseks andmeühendusfailiga tuleb faili talletada teenust Office SharePoint Server 2007 käitavas serveris asuvas andmeühendusteegis ning see peab olema UDC versiooni 2.0 failivormingus.

Märkus.: Failivorming UDC 2.0 on Microsoft Office FrontPage'i kasutatava versiooni 1.0 vormingu ülemhulk. InfoPath ei saa kasutada versiooni 1.0 vormingus andmeühendusfaile. Lisateavet andmeühendusteekide ja andmeühendusfailide kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×