Alamvormi sisaldava vormi (üks-mitmele vormi) loomine

Alamvormi sisaldava vormi (üks-mitmele vormi) loomine

Kui töötate relatsiooniliste andmetega (eraldi tabelites talletatavad seotud andmed), võib sageli esineda vajadus kuvada samal vormil mitut tabelit või päringut. Näiteks võib teil olla tarvis vaadata korraga ühest tabelist kliendiandmeid ja teisest tabelist klienditellimusi. Sellistel puhkudel on mugav kasutada alamvorme. Access pakub hulgaliselt viise alamvormide kiireks loomiseks.

Märkus.: See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste kohta – need on Accessis loodavad, kuid veebis avaldatavad andmebaasid.

Selle artikli teemad

Alamvormid

Alamvormi loomine või lisamine

Alamvormi sisaldava vormi loomine vormiviisardi abil

Ühe või mitme alamvormi lisamine olemasolevale vormile alamvormiviisardi abil

Alamvormi loomine ühe vormi teisele vormile lohistamisega

Alamvormi uues aknas avamine kujundusvaates

Alamvormi vaikevaate muutmine

Seotud andmete lisamine vormile ilma alamvormi loomiseta

Alamvormid

Alamvorm on teisele vormile lisatud vorm. Esmast vormi nimetatakse põhivormiks ja teise vormi paigutatud vormi alamvormiks. Vormi ja alamvormi kombinatsiooni nimetatakse teatud juhtudel ka hierarhiliseks vormiks, põhi- ja üksikasjavormiks või ema- ja tütarvormiks.

Alamvormid on eriti tõhusad siis, kui andmeid on vaja kuvada tabelitest või päringutest, milles esineb üks-mitmele seos. Üks-mitmele seos on kahe tabeli vaheline seos, kus primaartabeli iga kirje primaarvõtme väärtus vastab seotud tabeli paljude kirjete vastendatava välja või väljade väärtusele. Näiteks saate luua vormi, kus on kuvatud töötajate andmed ja mis sisaldab alamvormi, kus on kuvatud iga töötaja tellimused. Tabelis Töötajad olevad andmed vastavad üks-mitmele-seose poolele „üks“. Tabelis Tellimused olevad andmed vastavad aga üks-mitmele seose poolele „mitu“ (igal töötajal võib olla mitu tellimust).

Alamvormi sisaldav vorm

1. Põhivormil kuvatakse seose poolel „üks“ olevad andmed.

2. Alamvormil kuvatakse seose poolel „mitu“ olevad andmed.

Sellises vormis on põhi- ja alamvorm lingitud nii, et alamvormil kuvatakse ainult need kirjed, mis on seotud põhivormi praeguse kirjega. Näiteks kui põhivormil on kuvatud Kristi Laari teave, kuvatakse alamvormil ainult tema tellimused. Kui vorm on alamvormiga linkimata, kuvatakse alamvormil kõik tellimused, mitte ainult Kristi omad.

Järgmises tabelis on määratletud mõningad alamvormidega seotud terminid. Access käsitleb küll selles artiklis kirjeldatud toimingute kasutamisel enamikku üksikasjadest, ent edaspidi tehtavate muudatuste tarvis on kasulik teada ka nende toimingute sügavamat mõju.

Termin

Definitsioon

Alamvormi juhtelement

Vormi teisele vormile manustav juhtelement. Alamvormi juhtelementi võib ette kujutada kui andmebaasis oleva teise objekti (vormi, tabeli või päringu) „vaadet“. Alamvormi juhtelemendi atribuudid võimaldavad juhtelemendis kuvatavaid andmeid linkida põhivormil olevate andmetega.

Atribuut Lähteobjekt

Alamvormi juhtelemendi atribuut, mis määratleb, milline objekt juhtelemendis kuvatakse.

Andmeleht

Lihtne andmete kuvamise viis, mille korral andmed kuvatakse ridade ja veergudena (sarnaselt töölehega). Alamvormi juhtelement kuvab andmelehe, kui lähteobjekt on tabel või päring või kui lähteobjekt on vorm, mille atribuudi Vaikevaade väärtuseks on seatud Andmeleht. Neil juhtudel nimetatakse alamvormi sageli alamvormi asemel andmeleheks või alamandmeleheks.

Atribuut Lingi tütarväljad

Alamvormi juhtelemendi atribuut, mis määrab välja(d) alamvormi linkimiseks põhivormiga.

Atribuut Lingi juhtväljad

Alamvormi juhtelemendi atribuut, mis määrab välja(d) põhivormi linkimiseks alamvormiga.

Märkused: 

 • Parima tulemuse saamiseks looge enne selle artikli toimingutega alustamist tabeliseosed. See võimaldab Accessil luua automaatselt lingid alamvormide ja põhivormide vahele. Andmebaasi tabelite vaheliste seoste kuvamiseks, lisamiseks või muutmiseks klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

 • Kui alamvormi juhtelemendil on lähteobjektiks vorm, sisaldab ta ka vormile paigutatavaid välju ja on kuvatav üksiku vormina, pidevvormina või andmelehena. Kui alamvorm põhineb vormiobjektil, saate alamvormile lisada arvutatud välju (nt [Kogus] * [Ühiku hind]).

 • Andmelehe või liigendvaate lisamiseks vormile looge alamvormi juhtelement, mille lähteobjektiks on tabel või päring. Lisateavet leiate teemast Seotud andmete lisamine vormile ilma alamvormi loomiseta.

Lehe algusse

Alamvormi loomine või lisamine

Järgmise tabeli abil saate määratleda, milline toiming teie vajadustele kõige paremini vastab.

Stsenaarium

Soovitatav toiming

Soovite, et Access looks nii põhi- kui ka alamvormi, ja alamvorm lingitaks põhivormiga.

Alamvormi sisaldava vormi loomine vormiviisardi abil

Soovite kasutada põhivormina olemasolevat vormi, kuid tahate, et Access looks uue alamvormi ja lisaks selle põhivormile.

Ühe või mitme alamvormi lisamine olemasolevale vormile alamvormiviisardi abil

Soovite kasutada põhivormina olemasolevat vormi ja lisada ühe või mitu olemasolevat vormi sellele vormile alamvormidena.

Alamvormi loomine ühe vormi teisele vormile lohistamisega

Alamvormi sisaldava vormi loomine vormiviisardi abil

Selle toimingu abil saate luua vormiviisardiga uue vormi ja alamvormi kombinatsiooni. Samuti on see kiireim viis alustamiseks, kui te pole veel põhivormi või alamvormina kasutatavaid vorme loonud.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Vormiviisard. Kui kasutate rakendust Access 2007, valige Loo > Veel vorme (jaotises Vormid) > Vormiviisard.

 2. Valige viisardi esimesel lehel ripploendist Tabelid/päringud tabel või päring. Selle näite puhul valime vormi Töötajad, kus kuvatakse iga töötaja tellimused alamvormil, loomiseks väärtus Tabel: Töötajad (üks-mitmele-seose pool „üks“).

  Märkus.: Pole tähtis, millise tabeli või päringu esimesena valite.

 3. Topeltkõpsake välju, mida soovite sellest tabelist või päringust kaasata.

 4. Valige viisardi samal lehel ripploendist Tabelid/Päringud mõni muu tabel või päring. Selle näite puhul valime tabeli Tellimused (üks-mitmele seose pool „mitu“).

 5. Topeltkõpsake välju, mida soovite sellest tabelist või päringust kaasata.

 6. Kui klõpsate nuppu Edasi, küsib viisard, eeldades, et häälestasite seosed enne viisardi käivitamist õigesti, Kuidas soovite oma andmed kuvada? (kas tabeli või päringu kujul). Valige tabel üks-mitmele seose poolelt „üks“. Selle näite puhul klõpsake vormi Töötajad loomiseks valikut Töötajate alusel. Viisard kuvab vormi väikese diagrammi. Leht peaks välja nägema umbes selline:

  Vormiviisardi alamvormi leht

  Vormidiagrammi alumises osas olev boks tähistab alamvormi.

  Märkus.: Kui viisard ei küsi Kuidas soovite oma andmed kuvada?, tähendab see, et Access ei tuvastanud teie valitud tabelite või päringute vahel üks-mitmele seost. Viisard jätkab tööd, kuid Access ei lisa vormile alamvormi. Enne jätkamist on soovitatav klõpsata nuppu Loobu ja oma tabeliseosed üle vaadata.

 7. Valige viisardilehe allosas suvand Alamvormi(de)ga vorm ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 8. Klõpsake lehel Millist paigutust te oma alamvormile soovite? soovitud paigutusesuvandit ja seejärel nuppu Edasi. Mõlema paigutuselaadi puhul korraldatakse alamvormi andmed ridade ja veergudena, ent tabelpaigutuse korral on kohandusvõimalusi rohkem. Tabelikujulisele alamvormile saate lisada värve, graafikat või muid vorminguelemente, kuid andmeleht on kompaktsem (nagu tabeli andmelehevaade).

 9. Valige viisardi järgmisel lehel vormi vormingulaad ja seejärel klõpsake nuppu Edasi. Kui valisite eelmisel lehel vormingulaadi Tabelina, rakendatakse vormingulaad ka alamvormile.

 10. Viisardi viimasel lehel tippige vormidele soovikohased tiitlid. Access nimetab vormid teie sisestatud tiitlite alusel ja sildistab alamvormi selle tiitli põhjal, mille alamvormile tipite.

 11. Määrake, kas soovite avada vormi vormivaates, et saaksite vaadata või sisestada teavet, või kujundusvaates, et muuta selle kujundust. Seejärel klõpsake nuppu Valmis.

  Access loob kaks vormi – ühe alamvormi juhtelementi sisaldava põhivormi ja ühe alamvormi enda jaoks.

Lehe algusse

Ühe või mitme alamvormi lisamine olemasolevale vormile alamvormiviisardi abil

Selle toimingu abil saate lisada olemasolevale vormile ühe või mitu alamvormi. Iga alamvormi jaoks saate laste Accessil luua uue vormi või kasutada alamvormina olemasolevat vormi.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil olemasolevat vormi ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid allanoolt, et kuvada galerii Juhtelemendid, ja veenduge, et valitud oleks säte Kasuta juhtelemendi-viisardeid.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid nuppu Alamvorm/alamaruanne.

 4. Klõpsake vormil kohta, kuhu soovite alamvormi paigutada.

 5. Järgige viisardi juhiseid.

  Kui klõpsate nuppu Valmis, lisab Access teie vormile alamvormi juhtelemendi. Kui valisite sätte, et Access loob alamvormi jaoks uue vormi, mitte ei kasutaks olemasolevat, loob Access uue vormiobjekti ja lisab selle navigeerimispaanile.

Alamvormi loomine ühe vormi teisele vormile lohistamisega

Kasutage seda toimingut, kui soovite kasutada põhivormina olemasolevat vormi ja lisada ühe või mitu olemasolevat vormi sellele vormile alamvormidena.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi, mida soovite kasutada põhivormina, ja seejärel klõpsake käsku Küljendivaade.

 2. Lohistage alamvormina kasutatav vorm navigeerimispaanilt põhivormile.

  Access lisab põhivormile alamvormi juhtelemendi ja seob juhtelemendi vormiga, mille lohistasite navigeerimispaanilt. Access proovib ka alamvormi teie andmebaasis määratletud seoste põhjal põhivormiga linkida.

 3. Korrake seda toimingut, kui soovite lisada põhivormile täiendavaid alamvorme.

 4. Veendumaks, et linkimine õnnestus, klõpsake menüü Avaleht jaotises Vaated nuppu Vaade, klõpsake käsku Vormivaade ja seejärel kasutage mitme kirje vahel liikumiseks põhivormi kirjeselektorit. Kui alamvorm filtreerib end iga töötaja puhul õigesti, siis on toiming lõpule jõudnud.

Kui kirjeldatud test ei tööta, ei saanud Access määratleda, kuidas alamvormi põhivormiga linkida, ja alamvormi juhtelementide atribuudid Lingi tütarväljad ja Lingi juhtväljad on tühjad. Teil tuleb need atribuudid seada käsitsi, tehes järgmist.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil põhivormi ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake alamvormi juhtelemendi valimiseks seda üks kord.

 3. Kui tööpaani Atribuudileht ei kuvata, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 4. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Andmed.

 5. Klõpsake atribuudivälja Lingi tütarväljad kõrval olevat nuppu Koosta Koosturi nupp .

  Kuvatakse dialoogiboks Alamvormiväljade linkija.

 6. Valige ripploendites Juhtväljad ja Tütarväljad väljad, millega soovite vormid linkida, seejärel klõpsake nuppu OK. Kui te pole päris kindel, milliseid välju kasutada, klõpsake käsku Soovita, et Access püüaks linkimiseks välju määratleda.

  Näpunäide.: Kui vormide linkimiseks sobivat välja ei kuvata, peate võib-olla muutma juht- või tütarvormi kirjeallikat, et kindlustada vajaliku linkimisvälja olemasolu. Näiteks juhul, kui vorm põhineb päringul, peaksite veenduma, et linkimisväli päringutulemites esineb.

 7. Salvestage põhivorm ja minge vormivaatesse, et kontrollida, kas vorm töötab ootuspäraselt.

Alamvormi uues aknas avamine kujundusvaates

Kui soovite alamvormi kujundust muuta ajal, mil töötate selle põhivormiga kujundusvaates, saate avada alamvormi eraldi aknas.

 1. Klõpsake alamvormi selle valimiseks.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Alamvorm uues aknas.

Lehe algusse

Alamvormi vaikevaate muutmine

Alamvormi lisamisel vormile kuvab alamvorm/alamaruanne alamvormi vastavalt alamvormi atribuudile Vaikevaade. Sellel atribuudil saavad olla järgmised väärtused:

 • üksik vorm;

 • pidevvormid;

 • andmeleht;

 • tükeldatud vorm.

Alamvormi esmakordsel loomisel võib selle atribuudi väärtuseks olla määratud Pidevvormid või ka Üksik vorm. Kuid kui määrate alamvormi atribuudi Vaikevaade väärtuseks Andmeleht, kuvatakse alamvorm põhivormil andmelehena.

Alamvormi atribuudi Vaikevaade seadmiseks tehke järgmist.

 1. Sulgege avatud objektid.

 2. Paremklõpsake navigeerimispaanil alamvormi ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 3. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 4. Veenduge, et atribuudilehe ülaosas olevas ripploendis oleks valitud Vorm.

 5. Seadke atribuudilehe vahekaardi Vorming atribuudi Vaikevaade väärtuseks soovitud vaade.

  Märkus.:  Kui vaade, mida soovite kasutada, pole loendis, veenduge, et vaate atribuudi Luba... vaade väärtuseks oleks seatud Jah. Näiteks kui soovite määrata vormi vaikevaateks Andmeleht, veenduge, et atribuudi Luba andmelehevaade väärtuseks oleks seatud Jah.

 6. Salvestage ja sulgege alamvorm ja seejärel avage tulemuste kontrollimiseks põhivorm.

Lehe algusse

Seotud andmete lisamine vormile ilma alamvormi loomiseta

Seotud andmete kuvamiseks pole alati vaja luua eraldi vormiobjekti. Näiteks kui töötate vormiga küljendivaates või kujundusvaates ja lohistate tabeli või päringu navigeerimispaanilt vormile, loob Access alamvormi/alamaruande juhtelemendi, mis kuvab selle objekti andmeid. Objekti atribuut Vaikevaade määratleb andmete kuvamise viisi. Tavaliselt on selle väärtus Andmelehevaade, kuid saate seada tabeli või päringu atribuudi Vaikevaade väärtuseks ka Üksik vorm, Tükeldatud vorm või Pidevvormid. Nii on teil vormidel seotud andmete kuvamiseks paindlikumad võimalused.

Märkus.:  Tabeli või päringu atribuudi Vaikevaade muutmine määratleb, kuidas see avamisel kuvatakse, kas saate avada selle navigeerimispaanilt või saate vaadata seda alamvormi/alamaruande juhtelemendi kaudu. Kuna tabeli vaatesätete muutmine võib tabeli avamisel navigeerimispaani kaudu mõnikord segadust põhjustada, soovitame selle toimingu jaoks kasutada tabeli asemel päringut.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×