Accessi andmevormingute kohandamine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Teie andmebaasi andmed on valmisvormingus, kuid kui soovite kasutada mõnda muud vormingut, võite kasutada kohandatud vorminguid. Kuna kohandatud vorming muudab ainult seda, kuidas andmed kuvatakse, ei pea te muretsema andmete muudatuste pärast. Selles artiklis selgitatakse, mis tüüpi märgid on saadaval ning kuidas neid kasutada.

Märkus.:  Access Appsi jaoks pole kohandatud vormingusuvandid saadaval.

Selle artikli teemad

Lisateave kohandatud vormingute kohta

Vormingud andmetüüpide Arv ja Valuuta jaoks

Vormingud andmetüübi Tekst jaoks

Andmetüübi Kuupäev/kellaaeg vormindamine

Lisateave kohandatud vormingute kohta

Kohandatud vormingu loomiseks sisestage soovitud märkide kombinatsioon tabelivälja atribuuti Vorming. Märgid võivad olla kohatäitemärgid (nt 0 ja #), eraldajad (nt punktid ja komad), literaalmärgid ja värvid, olenevalt sellest, millist vormingut soovite. Arvestage, et Access rakendab automaatselt tabeliväljal kasutatavad kohandatud vormingud vormi või aruande juhtelemendile, kui see on seotud (lingitud).

Saate määrata vormingu neljale arvväärtusetüübile – positiivne, negatiivne, null (0) ja tühi (määratlemata). Kui soovite luua igale arvväärtusetüübile vormingu, peate esimesele positsioonile paigutama positiivse, teisele negatiivse, kolmandale null- ja viimasele tühiväärtuse vormingu. Vormingud tuleb eraldada semikooloniga.

Kohandatud vormingu näide: ####,##;(####,##)[Punane];0000,00;"Määratlemata"

Kuvatakse kujul: 1234,568-1,234,568 = 0

Vormingu tähendus

 • Numbrimärki (#) kasutatakse numbrite kohatäitemärgina. Väärtuste puudumise korral kuvab Access tühiku.
  Kui soovite, et 1234 kuvatakse kujul 1234,00, siis kasutage kohatäitemärgina nulli (####,00).

 • Kahe komakohaga positiivsed väärtused.

 • Kahe komakohaga negatiivsed väärtused (sulgudes ja punases kirjas).

 • Nullväärtused arvuna 0, alati kahe komakohaga.

 • Tühiväärtused kuvatakse sõnaga "Määratlemata".

Stringil võib olla kuni neli osa ja iga osa on eraldatud semikooloniga (;). Kui tabeliväli ei aktsepteeri tühiväärtusi, võite neljanda osa ära jätta.

Osa

Vormingu kirjeldus

Näide

Kui esimene osa sisaldab vormingut ####,##

Kuvatakse positiivsed väärtused.

1234,5678 kuvatakse kujul 1234,568

Selle vormingu puhul kasutatakse tuhandete eraldajana koma ja komakohtade eraldajana punkti. Kui kirjel on pärast koma kohti rohkem kui kohandatud vormingus kohatäitemärke, ümardab Access väärtuse ja kuvab ainult vormingus määratletud arvu kohti. Näiteks kui väljal on väärtus 3456,789, aga vormingus on määratletud kaks kohta pärast koma, siis Access ümardab kümnendväärtuse väärtuseks 0,79.

Näpunäide.: Suuremate väärtuste või komakohtade arvuga vormingu puhul lisage kümnendväärtuse jaoks rohkem kohatäiteid (nt ####,###).

Kui teine osa sisaldab vormingut (####,##)[Punane]

Kuvatakse ainult negatiivsed väärtused.
Kui teie andmed ei sisalda negatiivseid väärtusi, jätab Access selle välja tühjaks.

Negatiivne väärtus on ümbritsetud literaalmärkide või sulgudega. Selles näites kuvatakse negatiivsed väärtused punases kirjas.

Kui kolmas osa sisaldab vormingut 0000,00

Määratleb kõigi nullväärtuste vormingu.

Kui väli sisaldab väärtust null, kuvatakse 0000,00. Arvu asemel teksti kuvamiseks kasutage sõna "Null" (jutumärkides).

Kui neljas osa sisaldab vormingut "Määratlemata"

Määratleb, mida kasutajad näevad, kui kirje sisaldab tühiväärtust. Praeguses näites kuvatakse string "Määratlemata."

Soovi korral võite selle asemel sisestada ka sõna "Tühi" või "****". Ümbritsevaid jutumärkides märke tõlgendatakse literaalidena ja kuvatakse täpselt sisestatud kujul.

Lehe algusesse

Vormingud andmetüüpide Arv ja Valuuta jaoks

Kasutage kohandatud vormingu loomiseks järgmises tabelis kuvatud vormindusmärke.

Märk

Kirjeldus

#

Kuvatakse arv. Märgi iga eksemplar tähistab ühe numbri positsiooni. Kui positsioonil väärtus puudub, kuvab Access tühiku. Seda võib kasutada ka kohatäitena.

Näiteks kui rakendate vormingu # ### ja sisestate väljale väärtuse 45, siis kuvatakse 45. Kui sisestate väljale väärtuse 12 145, siis vaatamata sellele, et tuhandike eraldajast vasakul on ainult üks kohatäitemärk, kuvab Access arvu 12 145.

0

Kuvatakse arv. Märgi iga eksemplar tähistab ühe numbri positsiooni. Kui positsioonil väärtus puudub, kuvab Access nulli (0).

Tuhandeliste ja kümnendkoha eraldajad

Saate määrata kohad, kuhu Access paigutab tuhandeliste eraldajad ja kümnenderaldajad.

Tühik, +, \endash , $, ()

Saate sisestada tühikuid, matemaatilisi märke (+, -) ja valuutasümboleid (?, £, $) kus tahes vormingustringi sees. Muude levinud matemaatiliste sümbolite, nt kaldkriips (\ või /) ja tärn (*), kasutamisel paigutage need jutumärkidesse. Nii saab neid kasutada kõikjal.

\

Jõustatakse Accessis sellele märgile vahetult järgneva märgi kuvamine. See on samaväärne märgi paigutamisega jutumärkidesse.

!

Jõustatakse kõigi väärtuste vasakule joondamine. Vasakjoonduse puhul ei saa kasutada numbrikohatäiteid # ja 0, kuid saab kasutada tekstimärkide kohatäiteid.

*

Tärnile järgnev märk muudetakse täitemärgiks – tühjade kohtade täitmiseks kasutatavaks märgiks. Tavaliselt kuvab Access arvandmed paremale joondatuna ja täidab vasakule jääva ala tühikutega. Täitemärke saab vormingustringis kasutada kõikjal. Sel juhul asendab Access kõik tühikud määratud täitemärkidega.

Näiteks kuvatakse vormingu ##*~0.00 £ puhul rahasumma kujul 45~~~~~.15 £. Väljal kuvatavate tildemärkide (~) arv sõltub tabeliväljas sisalduvate tühikute arvust.

%

Kasutatakse vormingustringi viimase märgina. Korrutab väärtuse 100-ga ja kuvab tulemuse koos järgneva protsendimärgiga.

E+, E-

–või–

e+, e-

Väärtused kuvatakse teaduslikus (eksponentsiaalses) esituses.

Seda suvandit tasub kasutada siis, kui teaduslikus valmisvormingus pole teie väärtuste jaoks piisavalt ruumi. Väärtuste kuvamiseks positiivsete eksponentidena kasutage märki E+ või e+, negatiivsete eksponentide kuvamiseks aga E- või e-. Neid kohatäiteid peab kasutama koos muude märkidega.

Näiteks kui rakendate arvuväljale vormingu 0,000E+00 ja sisestate arvu 612345, kuvab Access arvu 6,123E+05. Esmalt ümardab Access arvu kolme kümnendkohani (nullide arv kümnendkoha eraldajast paremal või vasakul). Seejärel arvutab Access kümnendkoha eraldajast paremale (või vasakule, sõltuvalt keelesätetest) jäävate algväärtuse kohtade alusel eksponendi väärtuse. Antud juhul oleks "612345" (viis kohta) algväärtuses kümnendkoha eraldajast paremale jäänud. Seetõttu kuvab Access väärtuse 6,123E+05, mis on võrdne väärtusega 6,123 x 105.

"Sõnasõnaline tekst"

Jutumärkide abil saate väljale sisestada teksti, mida soovite kasutajatele kuvada.

[värv]

Võimaldab vormingu teatud osa piires määrata kuvatavate väärtuste värvi. Värvi nimi tuleb paigutada sulgudesse. Võimalikud värvinimed on järgmised: must, sinine, tsüaan, roheline, magenta, punane, kollane ja valge.

Kohandatud vormingu rakendamine andmetüüpidele Arv või Valuuta.

 1. Avage tabel kujundusvaates ja valige väli, mida soovite vormindada.

 2. Klõpsake vahekaardil Üldine välja Vorming kõrval olevat lahtrit ja sisestage vastavalt oma vorminguvajadustele erimärgid.

 3. Töö salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Lehe algusesse

Vormingud andmetüübi Tekst jaoks

Andmetüübid Tekst ja Memo ei aktsepteeri valmisvorminguid, kuid saate rakendada kohandatud vorminguid, et tabeliandmeid oleks hõlpsam lugeda. Näiteks kui kasutate krediitkaardinumbrite kogumiseks veebivormi ja talletate need numbrid ilma tühikuteta, saate kohandatud vormingu abil sobivatesse kohtadesse tühikud lisada, et krediitkaardinumbrid paremini loetavad oleksid. Andmetüübid Tekst ja Memo lubavad stringis kahte vorminguosa. Stringi esimene osa reguleerib teksti kuvamisviisi ja teine osa tühi- või nullväärtuste kuvamisviisi. Kui te vormingut ei määra, joondab Access kogu andmelehtede teksti vasakule.

Järgmises tabelis on loetletud ja kirjeldatud kohandatud vormingud, mida saab andmetüüpidele Tekst rakendada.

Märk

Kirjeldus

@

Selle märgi asemel saate vormingustringis kuvada ükskõik millise saadaoleva märgi. Kui Access paigutab aluseks olevatesse andmetesse kõik märgid, siis järelejäävad kohatäited kuvatakse tühikutena.

Näiteks kui vormingustring on @@@@@ ja aluseks olev tekst on ABC, siis kuvatakse tekst vasakule joondatuna ja märkidest vasakule jääb kaks tühikut.

&

Selle märgi asemel saate vormingustringis kuvada ükskõik millise saadaoleva märgi. Kui Access paigutab aluseks olevatesse andmetesse kõik märgid, siis järelejäävate kohatäidete asemel ei kuvata midagi.

Näiteks kui vormingustring on &&&&& ja tekst on ABC, siis kuvatakse ainult tekst vasakule joondatuna.

!

Jõustatakse kohatäitemärkide sisestamine vasakult paremale, mitte paremalt vasakule. See märk tuleb paigutada vormingustringi algusse.

<

Jõustatakse ainult väiketähtede kasutamine. See märk tuleb paigutada vormingustringi algusse, kuid selle ees võib olla hüüumärk (!).

>

Jõustatakse ainult suurtähtede kasutamine. See märk tuleb paigutada vormingustringi algusse, kuid selle ees võib olla hüüumärk (!).

*

Tärnile (*) järgnev märk muudetakse täitemärgiks – tühjade kohtade täitmiseks kasutatavaks märgiks. Tavaliselt kuvab Access teksti vasakule joondatuna ja täidab paremale jääva ala tühikutega. Täitemärke saab vormingustringis kasutada kõikjal. Sel juhul asendab Access kõik tühikud määratud täitemärkidega.

Tühik, + - $ ()

Saate sisestada tühikuid, matemaatilisi märke (+, -), valuutasümboleid ($, ?, £) ja sulge kus tahes vormingustringi sees. Muude levinud matemaatiliste sümbolite, nt kaldkriips (\ või /) ja tärn (*), kasutamisel paigutage need jutumärkidesse. Neid saab kasutada vormingustringi sees kõikjal.

"Sõnasõnaline tekst"

Jutumärkide abil saate väljale sisestada teksti, mida soovite kasutajatele kuvada.

\

Jõustatakse Accessis sellele märgile vahetult järgneva märgi kuvamine. See on samaväärne märgi paigutamisega jutumärkidesse.

[värv]

Saate vormingu teatud osa piires rakendada kõigile kuvatavatele väärtustele värvi. Värvi nimi tuleb panna sulgudesse. Võimalikud värvinimed on järgmised: must, sinine, tsüaan, roheline, magenta, punane, kollane ja valge.

Märkus.: Vormingu määramisel asendab Access kohatäitemärgid aluseks oleva välja andmetega.

Kohandatud vormingu rakendamine tekstiväljadele

 1. Avage tabel kujundusvaates.

 2. Valige vormindatav väli ja klõpsake vahekaardil Üldist välja Vorming kõrval olevat lahtrit.

 3. Sisestage soovitud vorming. Määratava kohandatud vormingu tüüp sõltub välja jaoks valitavast andmetüübist.

 4. Töö salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Lehe algusesse

Andmetüübi Kuupäev/kellaaeg vormindamine

Kui te ei määra andmetüübile Kuupäev/kellaaeg valmis- või kohandatud vormingut, rakendab Access automaatselt vormingu Kuupäev — d/mm/yyyy h:nn:ss EL/PL. Väljade Kuupäev/kellaaeg kohandatud vormingud võivad sisaldada kahte osa – ühte kuupäeva ja teist kellaaja jaoks. Osad tuleb eraldada semikooloniga. Näiteks saate vormingu Üldkuupäev uuesti luua järgmiselt: d/mm/yyyy;h:nn:ss.

Märk

Kirjeldus

Kuupäevaeraldaja

Saate määrata kohad, kuhu Access paigutab päevade, kuude ja aastate eraldajad.

c

Kuvatakse üldine kuupäevavorming.

d või dd

Saate päeva kuvada ühe- või kahekohalisena. Ühe numbri kuvamiseks kasutage ühte, kahe numbri kuvamiseks kahte kohatäitemärki.

ddd

Nädalapäev kuvatakse lühendina.

Näiteks sõna Esmaspäev asemel kuvatakse E.

dddd

Nädalapäev kuvatakse täispikkuses.

ddddd

Kuupäev kuvatakse lühivormingus.

dddddd

Kuupäev kuvatakse pikas vormingus.

w

Kuvatakse nädalapäeva järjenumber.

Näiteks sõna Esmaspäev asemel kuvatakse 1.

m või mm

Kuu kuvatakse ühe- või kahekohalisena.

mmm

Pikemad kuunimed kuvatakse lühendatuna.

Näiteks sõna Oktoober asemel kuvatakse Okt.

mmmm

Kuu nimi kuvatakse täispikkuses.

q

Kuvatakse jooksva kvartali number (1–4).

Näiteks Mai kuupäeva korral kuvab Access kvartaliväärtuseks 2.

y

Kuvatakse päeva järjenumber (1–366).

yy

Kuvatakse aastaarvu kaks viimast numbrit.

Märkus.: Soovitatav on sisestada ja kuvada aastaarv neljakohalisena.

yyyy

Aastaarv kuvatakse neljakohalisena vahemikus 0100–9999.

Kellaajaeraldaja

Saate määrata kohad, kuhu Access paigutab tundide, minutite ja sekundite eraldajad.

h või hh

Tund kuvatakse ühe- või kahekohalisena.

n või nn

Minutid kuvatakse ühe- või kahekohalisena.

s või ss

Sekundid kuvatakse ühe- või kahekohalisena.

ttttt

Kellaaeg kuvatakse pikas vormingus.

EL/PL

Kellaaeg kuvatakse 12-tunnises vormingus, millele järgneb EL (enne lõunat) või PL (pärast lõunat). Access lähtub kellaaja seadmisel teie arvuti sisekellast.

E/P või e/p

Kellaaeg kuvatakse 12-tunnises vormingus, millele järgneb täht E, P, e, või p. Access lähtub kellaaja seadmisel teie arvuti sisekellast.

ELPL

Kellaaeg kuvatakse 12-tunnises vormingus. Access kasutab Windowsi piirkonnasätetes määratletud ennelõunase ja pärastlõunase aja tähiseid.

Tühik, + - $ ()

Saate sisestada tühikuid, matemaatilisi märke (+, -), valuutasümboleid ($, ?, £) ja sulge kus tahes vormingustringi sees. Muude levinud matemaatiliste sümbolite, nt kaldkriips (\ või /) ja tärn (*), kasutamisel paigutage need jutumärkidesse. Neid saab kasutada kõikjal.

\

Jõustatakse Accessis sellele märgile vahetult järgneva märgi kuvamine. See on samaväärne märgi paigutamisega jutumärkidesse.

*

Tärnile järgnev märk muudetakse täitemärgiks – tühjade kohtade täitmiseks kasutatavaks märgiks. Tavaliselt kuvab Access teksti vasakule joondatuna ja täidab paremale jääva ala tühikutega. Täitemärke saab vormingustringis kasutada kõikjal. Sel juhul asendab Access kõik tühikud määratud täitemärkidega.

"Sõnasõnaline tekst"

Jutumärkide abil saate väljale sisestada teksti, mida soovite kasutajatele kuvada.

[värv]

Saate vormingu teatud osa piires rakendada kõigile kuvatavatele väärtustele värvi. Värvi nimi tuleb panna sulgudesse. Võimalikud värvinimed on järgmised: must, sinine, tsüaan, roheline, magenta, punane, kollane ja valge.

Lisateavet leiate teemast Kuupäevade ja kellaaegade vormindamine.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×