Accessi andmebaasi struktuuri tutvustus

Accessi andmebaasi struktuuri tutvustus

Tabelite, vormide, päringute ja muude andmebaasiobjektidega tutvumine võib lihtsustada mitmesuguseid toiminguid, näiteks andmete sisestamist vormi, tabelite lisamist või eemaldamist, andmete otsimist ja asendamist ning päringute läbiviimist.

Selles artiklis antakse ülevaade Accessi andmebaasi üldisest struktuurist. Access pakub mitmeid tööriistu, mille abil saate end kurssi viia konkreetse andmebaasi struktuuriga. Selles artiklis selgitatakse, kuidas, millal ja miks mingit tööriista kasutada,

Märkus.: Selles artiklis kirjeldatakse tavapäraseid Accessi andmebaase, mis koosnevad failist või failikogumist, mis sisaldab kõiki andme- ja rakendusfunktsioone (nt andmesisestusvormid). Osa sellest teabest ei kehti veebiandmebaaside puhul, mis on uut tüüpi Accessi andmebaasi tüüp, mida saate avaldada veebis, kasutades SharePoint Serverit koos Accessi teenustega. Veebiandmebaaside kohta leiate lisateavet artiklist Veebis ühiskasutatava andmebaasi koostamine.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Andmebaasiobjektide üksikasjade vaatamine

Tabeli uurimine kujundusvaates

Tabelitevaheliste seoste vaatamine

Objektidevaheliste seoste vaatamine

Ülevaade

Andmebaas on teabekogum, mis on seotud mõne kindla teema või otstarbega, nt klienditellimuste jälgimise või muusikakollektsiooni säilitamisega. Kui andmebaasi ei talletata arvutis või seda tehakse ainult osaliselt, toimub teabe jälgimine eri allikatest, mida teil tuleb koordineerida ja korraldada.

Oletagem näiteks, et teie tarnijate telefoninumbreid talletatakse eri asukohtades; visiitkaardifailis, tooteteabe failidesse kartoteegikapis ja tellimusi puudutavat teavet sisaldavas arvutustabelis. Kui tarnija telefoninumber muutub, võib juhtuda, et peate seda teavet värskendama kõigis kolmes kohas. Hästi koostatud Accessi andmebaasis salvestatakse telefoninumber üks kord, nii et piisab, kui värskendate seda teavet ühes kohas. Seega, kui värskendate tarnija telefoninumbri, uuendatakse see automaatselt kõikjal andmebaasis.

Accessi andmebaasifailid

Accessi abil saate hallata kogu teavet ühes failis. Accessi andmebaasifailis saate kasutada

 • tabeleid andmete talletamiseks,

 • päringuid just endale vajalike andmete otsimiseks ja kättesaamiseks,

 • vorme andmete vaatamiseks, lisamiseks ja värskendamiseks tabelites,

 • aruandeid andmete analüüsimiseks või printimiseks konkreetses küljenduses.

Päringus, vormil ja aruandes kasutatavad tabeliandmed

1. Saate salvestada andmed üks kord ühte tabelisse, kuid vaadata saate neid mitmest kohast. Kui värskendate andmed, värskendatakse need samal ajal kõikjal.

2. Saate andmed leida päringu abil.

3. Saate andmeid vaadata või sisestada vormi abil.

4. Saate andmeid kuvada või printida aruande abil.

Kõik need üksused (tabelid, päringud, vormid ja aruanded) on andmebaasiobjektid.

Märkus.: Mõnes Accessi andmebaasis on lingid tabelitele, mida talletatakse teistes andmebaasides. Näiteks võib teil olla juurdepääs ühele Accessi andmebaasile, kus on ainult tabelid, ja teisele Accessi andmebaasile, kus on nende tabelite lingid ja ka lingitud tabelitel põhinevad päringud, vormid ja aruanded. Enamjaolt ei ole oluline, kas tabel on andmebaasi lingitud või tegelikult salvestatud.

Tabelid ja seosed

Andmete talletamiseks saate luua iga jälgitava teabeliigi kohta tabeli. Teabeliikide hulka võivad kuuluda klienditeave, tooted ja tellimuste üksikasjad. Andmete viimiseks mitmest tabelist ühte päringusse, vormi või aruandesse saate määratleda tabelitevahelised seosed.

Märkus.: Veebiandmebaasis ei ole seoste loomiseks võimalik kasutada objekti vahekaarti Seosed. Saate otsinguväljade abil luua seoseid veebiandmebaasis.

Seotud väljade abil ühendatud tabelites talletatavad andmed

1. Esialgu postitusloendis olnud klienditeave asub nüüd tabelis Kliendid.

2. Esialgu arvutustabelis olnud tellimusalane teave asub nüüd tabelis Tellimused.

3. Kordumatu ID, näiteks Kliendi ID, eristab tabelis ühte kirjet teisest. Ühe tabeli kordumatu ID välja lisamisel teise ja kahe välja vahelise seose määratlemisel saab Access kummagi tabeli seotud kirjed omavahel sobitada, nii et saate need vormis, aruandes või päringus kokku viia.

Päringud

Päring aitab teil otsida ja kätte saada teie määratud tingimustele vastavaid andmeid (sh andmeid mitmest tabelist). Päringu abil saate ka värskendada või kustutada mitu kirjet korraga ja andmetega läbi viia eelmääratletud või kohandatud arvutusi.

Märkus.: Päringu abil pole võimalik värskendada ega kustutada veebiandmebaasi kirjeid.

Erinevatest tabelitest andmeid tagastav päring

1. Tabelis Kliendid on klienditeave.

2. Tabelis Tellimused on teave klienditellimuste kohta.

3. See päring tagastab Tellimuse ID ja Tähtaja andmed tabelist Tellimused ning Ettevõtte nime ja Linna andmed tabelist Kliendid. Päring tagastab ainult Londonis elavate klientide tellimused aprillis.

Vormid

Vormi abil saate andmeid hõlpsasti reahaaval vaadata, sisestada ja muuta. Vormi abil saate teha ka muid toiminguid (nt saata andmeid teise rakendusse). Vormid sisaldavad tavaliselt juhtelemente, mis on lingitud konkreetsete tabeli väljadega. Vormi avamisel võtab Access andmed ühest või mitmest tabelist ja kuvab seejärel andmed paigutuses, mille valisite vormi loomisel. Saate koostada vormi, kasutades lindi jaotises Vormid olevaid käske, Vormiviisardit või luues vormi ise kujundusvaates.

Märkus.: Veebiandmebaasides saate vormide ja aruannete koostamiseks kasutada küljendivaadet, mitte kujundusvaadet.

Vormide abil saate andmeid kuvada ja sisestada.

1. Tabelis kuvatakse korraga mitu kirjet, aga ühe kirje kõigi andmete kuvamiseks tuleb võib-olla horisontaalselt kerida. Samuti ei saa tabeli kuvamisel värskendada andmeid enam kui ühest tabelist korraga.

2. Vorm keskendub korraga ühele kirjele ja selles võidakse kuvada rohkem kui ühe tabeli välju. Samuti võidakse vormis kuvada pilte jt objekte.

3. Vorm võib sisaldada nuppu, mille klõpsamisel aruanne prinditakse, avatakse muu objekt või viiakse läbi muu automatiseeritud toiming.

Aruanded

Aruande abil saate andmeid kiiresti analüüsida või esitada seda konkreetsel viisil prinditud kujul vm vormingutes. Saate näiteks saata kolleegile aruande, kus on rühmitatud andmed ja arvutatud kogusummad. Teisel juhul saate näiteks koostada aruande, kus aadressiandmed on vormindatud postitussiltide printimiseks.

Aruanded, kus on kuvatud vormindatud või arvutatud andmed

1. Aruande abil saate koostada postitussilte.

2. Aruande abil saate kuvada diagrammil kogusummad.

3. Aruande abil saate kuvada arvutatud kogusummad.

Nüüd, kui teil on ülevaade Accessi andmebaaside üldisest struktuurist, saate lugeda edasi sisseehitatud tööriistade kasutamise kohta konkreetse Accessi andmebaasi uurimiseks.

Lehe algusse

Andmebaasiobjektide üksikasjade vaatamine

Üks paremaid vahendeid konkreetse andmebaasiga tutvumiseks on Andmebaasi dokumenteerija. Andmebaasi dokumenteerija abil saate koostada andmebaasiobjektide kohta üksikasjalikku teavet sisaldava aruande. Kõigepealt valige aruandes üksikasjalikult esitatavad objektid. Andmebaasi dokumenteerija käivitamisel sisaldab koostatav aruanne valitud andmebaasiobjektide kõiki andmeid.

 1. Avage andmebaas, mida soovite dokumenteerida.

 2. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Analüüsimine nuppu Andmebaasi dokumenteerija.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Dokumenteerija vahekaarti, mis tähistab selle andmebaasiobjekti tüüpi, mida soovite dokumenteerida. Andmebaasi kõigi objektide kohta aruande loomiseks klõpsake vahekaarti Kõik objektitüübid.

 4. Valige üks või mitu vahekaardil loetletud objekti. Vahekaardi kõigi objektide valimiseks klõpsake nuppu Vali kõik.

 5. Klõpsake nuppu OK.

  Andmebaasi dokumenteerija loob aruande, mis sisaldab iga valitud objekti kohta üksikasjalikke andmeid, ja seejärel avab aruande prindi eelvaates. Näiteks kui käivitate andmebaasi dokumenteerija andmesisestusvormi suhtes, loetleb dokumenteerija loodud aruanne kogu vormi atribuudid, vormi iga osa atribuudid ja vormi iga nupu, sildi, tekstivälja ning muu juhtelemendi atribuudid, samuti vormiga seotud koodimoodulid ja kasutajaõigused.

 6. Aruande printimiseks klõpsake menüü Prindieelvaade jaotises Printimine nuppu Prindi.

Lehe algusse

Tabeli uurimine kujundusvaates

Märkus.: Veebiandmebaaside tabeleid pole võimalik kujundusvaates kuvada.

Tabeli avamisel kujundusvaates kuvatakse üksikasjalikult tabeli struktuur. Saate näiteks leida iga välja kohta andmetüübi sätte, mis tahes sisestusmaski või kontrollida, kas tabelis on otsinguvälju (väljad, mis eraldavad päringute abil andmeid teistest tabelitest). See teave on kasulik, kuna andmetüübid ja sisestusmaskid võivad andmeotsingu ja värskenduspäringute läbiviimist mõjutada. Oletagem näiteks, et soovite värskenduspäringu abil värskendada ühe tabeli teatud väljad, kopeerides andmed teise tabeli sarnastelt väljadelt. Päring ei käivitu, kui kõik lähte- ja sihttabeli väljad ei vasta üksteisele.

 1. Avage andmebaas, mida soovite analüüsida.

 2. Paremklõpsake navigeerimispaanil uuritavat tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 3. Vajadusel märkige üles iga tabelivälja nimi ja igale väljale määratud andmetüüp.

  Väljale määratud andmetüüp võib piirata kasutajate sisestatavate andmete suurust ja tüüpi. Näiteks võib tekstivälja piirata 20 tärgiga või kui andmetüübiks on määratud Arv, ei ole väljale võimalik sisestada teksti.

 4. Saate teha kindlaks, kas väli on otsinguväli, kui klõpsate tabeli kujundusruudustiku all olevas jaotises Välja atribuudid vahekaarti Otsing.

  Otsinguvälja puhul kuvatakse üks väärtuste kogum (üks või mitu välja, nt ees- ja perekonnanimi), aga seal talletatakse tavaliselt teistsugune väärtuste kogum (üks väli, nt arvuline ID). Otsinguväljas võib olla talletatud näiteks töötaja ID-number (talletatud väärtus), aga kuvatakse töötaja nimi (kuvatav väärtus). Kui kasutate otsinguvälja avaldistes või otsingu ja asenduse toimingutes, tuleb sisestada talletatud väärtus, mitte kuvatav väärtus. Otsinguvälja talletatud ja kuvatavate väärtustega kursis olles saate kõige paremini veenduda, et otsinguvälja sisaldav avaldis või otsingu ja asenduse toiming töötab nii, nagu eeldate.

  Järgmisel joonisel on kujutatud tüüpiline otsinguväli. Pidage meeles, et atribuudis Reaallikas kuvatavad sätted varieeruvad.

  Tabeli või päringu kasutamine otsinguvälja andmeallikana

  Siin näidatud otsinguväli toob päringu abil andmeid teisest tabelist. Võite kohata ka teist otsinguvälja tüüpi, mida nimetatakse väärtusteloendiks, mis kasutab püsiprogrammeeritud valikuloendit. Sellel joonisel on kujutatud tüüpiline väärtusteloend.

  Väärtusteloendi kasutamine otsinguvälja andmeallikana

  Vaikimisi on väärtusteloendite andmetüüp Tekst.

  Parim võimalus otsinguväljade ja väärtusteloendite otsimiseks on kuvada jaotis Lookup ja klõpsata seejärel veerus Andmetüüp tabeli iga välja kohta toodud kirjeid. Lisateavet otsinguväljade ja väärtusteloendite loomise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusse

Tabelitevaheliste seoste vaatamine

Märkus.: Veebiandmebaasis ei saa kasutada objekti vahekaarti Seosed.

Tabelite, iga tabeli väljade ja tabelitevaheliste seoste graafiliseks kujutamiseks andmebaasis saate kasutada objekti vahekaarti Seosed. Objekti vahekaart Seosed võimaldab saada üldise ülevaate andmebaasi tabelite ja nende omavaheliste seoste struktuurist. Tabelitevaheliste seoste loomisel või muutmisel on see teave väga oluline.

Märkus.: Seoste lisamiseks, muutmiseks või kustutamiseks saate kasutada objekti vahekaarti Seosed.

 • Avage andmebaas, mida soovite analüüsida.

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

Kuvatakse objekti vahekaart Seosed, kus on näidatud avatud andmebaasi kõigi tabelite vahelised seosed.

Kahe tabeli vaheline seos

Lehe algusse

Objektidevaheliste seoste vaatamine

Paanil Objektisõltuvused on näidatud, kuidas andmebaasiobjektide (nt tabelid, vormid, päringud ja aruanded) omavahelised seosed ja sõltuvused.

Saate kasutada paani Objektisõltuvused ka tahtmatu kirjeallikate kustutamise vältimiseks. Oletagem näiteks, et teil on andmebaasis „Müük” päring „Kvartali tellimused”, mida te enam ei vaja. Enne päringu kustutamist tuleks veenduda, ega mõni teine andmebaasiobjekt (nt vorm või aruanne) ei kasuta päringut andmeallikana. Saate sõltuvaid objekte muuta või eemaldada viited päringule või saate sõltuvad objektid koos päringuga kustutada. Sõltuvate objektide täieliku loendi vaatamine võib aidata aega säästa, kuna kaob vajadus objektide atribuutide käsitsi kontrollimise järele, ning saate vältida vigu, kuna tuvastatakse üksikasjad, mida käsitsi oleks raske leida.

Kui soovite andmebaasiobjekti kujundust muuta, võib kasulikuks osutuda ka paan Objektisõltuvused, kus on näidatud, kuidas objekte kujundusmuudatus mõjutab. Suuremate kujundusmuudatuste plaanimiseks tulekski kasutada paani Objektisõltuvused.

Objektisõltuvuste paani kasutamine

 1. Avage andmebaas, mida soovite uurida.

 2. Valige või avage navigeerimispaanil tabel, vorm, aruanne või päring.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Objektisõltuvused.

 4. Viiba kuvamisel klõpsake nuppu OK sõltuvusteabe värskendamiseks.

  Märkus.: Sõltuvusteabe värskendamine võib võtta aega.

  Kuvatakse paan Objektisõltuvused.

  Paan Objektisõltuvused

 5. Etapis 2 valitud objekte kasutavate objektide loendi kuvamiseks valige paani ülaservas käsku Minust sõltuvad objektid. Selleks et näha loendit objektidest, mida valitud objekt kasutab, valige Objektid, millest mina sõltun.

 6. Objekti sõltuvusteabe kuvamiseks klõpsake objekti kõrval olevat laiendamisikooni (+). Access kuvab objektil kuni nelja sõltuvustaset.

Paani Objektisõltuvused kasutamisel pidage meeles järgmist.

 • Sõltuvusteave on saadaval ainult siis, kui teil on õigus objekti kujundusvaates avada.

 • Paan ei kuva teavet makrode ega koodimoodulite kohta.

 • Paan toimib ainult tabelite, vormide, aruannete ja päringute (v.a järgmiste päringutüüpide) puhul.

  • Toimingupäringud (päringud, mis sisestavad, värskendavad või kustutavad andmeid)

  • SQL-spetsiifilised päringud, sh ühispäringud, andmekirjelduspäringud ja läbivad päringud

  • Alampäringud

   Kui Access leiab pesastatud päringuid, luuakse sõltuvusteave ainult välimisele päringule. Sama reegel kehtib ka päringu alamandmelehe lähtetabelite ja -päringute ning otsinguväljade kohta.

 • Access loob sõltuvusteavet, otsides nime automaatkorrektuuri nimevastenduste funktsiooni abil. See funktsioon parandab automaatselt vormide, aruannete, tabelite, päringute, väljade või vormide ja aruannete juhtelementide ümbernimetamisel esinevaid tavalisi kõrvalmõjusid. Kui nime automaatkorrektuuri teabe jälgimine on välja lülitatud, palutakse teil see sisse lülitada, enne kui on võimalik sõltuvusteavet kuvada.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×