Office
Logi sisse

Aadressisiltidele ja ümbrikele postivöötkoodide lisamine Publisheris

USA postiteenistus on välja töötanud välja sihtpunkti vöötkoodi (DPBC), et hõlbustada kirjade automaatset sortimist rohkem kui sajas miljonis USA sihtpunktis. Kui lisate sihtpunkti vöötkoodi igale ümbrikule või aadressisildile, siis võite saada automatiseerimisallahindlust.

Address label with barcode

Selle artikli teemad

Postivöötkoodi lisamise tingimused

Postivöötkoodide lisamine adressaadiloendisse

Ümbriku- või sildipublikatsiooni avamine ja loomine

Kirjakooste kasutamine vöötkoodi lisamiseks publikatsioonile

Ümbrike ja aadressisiltide eelvaate kuvamine ning printimine

Postivöötkoodi lisamise tingimused

Enne postivöötkoodi lisamist aadressisiltidele ja ümbrikele peate oma arvutisse installima postivöötkoodi fondi. Vöötkoodi fonte pakuvad mitmed firmad. Nende leidmiseks sisestage sõna "barcode font" või "bar code font" Microsoft Office Marketplace'i Office Online'i veebilehel või Interneti otsimootorisse.

Lugege hoolikalt läbi dokumentatsioon, mis on ostetud vöötkoodifondiga kaasas. See peaks andma täpsed juhised selle kohta, milliste tähtede ja numbrite abil saate luua kehtiva vöötkoodi, milline on USPS-i nõudmistele vastav fondisuurus, kuidas luua vöötkoodi algust ja lõppu ümbritsevaid pikki jooni ning palju muud.

USPS-i juhised vöötkoodide osas sõltuvad postituse tüübist (kiri, makstud vastuse märk, perioodika jne). Järgige kindlasti juhiseid, mis vastavad just teie postituse tüübile. Hulgipostituse tariifide kasutamiseks peate järgima kindlat käsitsemis- ja postitamistoimingut. Lisaks sellele muudab USPS aeg-ajalt oma vöötkoodide kasutusviisi. Sellepärast peaksite võtma ühendust kohaliku postkontoriga ja vaatama läbi USA Postiteenistuse kehtiva vöötkooditeabe.

Lehe algusesse

Postivöötkoodide lisamine adressaadiloendisse

Vöötkoodi saate lisada siltidele ja ümbrikele sarnaselt nimede ja aadresside lisamisega, valmistades ette andmeallika ja kasutades kirjakoostet.

Andmeallikaks võib olla Microsoft Office Publisheri adressaadiloend, Microsoft Office Accessi andmetabel, Microsoft Office Exceli tööleht, Microsoft Office Outlooki kontaktiloend või mõni muu struktureeritud fail, kuhu olete salvestanud nimed ja aadressid, mida soovite kasutada aadressisiltidel või ümbrikel.

Selles andmeallikas peate looma vöötkoodi veeru. Iga selle veeru rida peab sisaldama tähtede ja numbrite kombinatsiooni, mis prinditult vöötkoodifondiga raamib kahe pika joonena vöötkoodi. Samuti peab igas reas olema ZIP+4 kood, sihtpunkti kood ja parandusnumber.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Andmeallika iga veerg esindab ühte teabekategooriat. Avasildile või ümbrikupublikatsioonile veeru kohatäite ( ehk andmevälja) lisamisega saate lisada siltidele ja ümbrikele kindlat teavet, mis on salvestatud veeru igal real.

2. Selle lahtri tähed ja numbrid määratlevad samas reas asuva aadressi jaoks postivöötkoodi. Selles näites tähistavad sulud pikki jooni, mis raamistavad vöötkoodi. Teavet kasutatavate tähtede kohta leiate postivöötkoodi fondiga kaasas olevast dokumentatsioonist.

3. Igal real olev teave vastab teabele, mis kuvatakse ühel sildil või ümbrikul.

Vöötkoodide lisamine andmeallikasse

Kui teil pole veel postitusloendit, mida saaksite andmeallikana kasutada, siis peate selle looma. Lisateavet postitusloendite loomise kohta leiate teemast Näpunäited postitusloendite koostamiseks.

Kui teil juba on postitusloend, siis peate lisama vöötkoodi numbrid igasse kirjesse. Need numbrid saate tippida sellesse andmeallika veergu, mida kavatsete meilikoosteks kasutada.

Kui olete oma andmeallika loonud Publisheris, siis võite selle värskendamiseks kasutada järgmist toimingut. Kui olete andmeallika loonud Accessis, Excelis, Outlookis või mõnes muus programmis, siis saate oma andmeallikat ka vastavas programmis kõige paremini värskendada. Loetletud programmides saate andmeallikat redigeerida ka pärast seda, kui olete Publisheri kirjakoostes selle adressaadiloendiga ühendanud.

Andmeallika värskendamine

 1. Valige Publisheris menüü Tööriistad käsk Postitused ja kataloogid ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri aadressiloendit.

 2. Valige andmeallikas dialoogiboksis Aadressiloendi avamine ja klõpsake seejärel nuppu Ava.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika redigeerimine nuppu Kohanda veerud.

 4. Dialoogiboksis Aadressiloendi kohandamine klõpsake nuppu Lisa.

 5. Dialoogiboksis Välja lisamine tippige välja nimi (või veerupäis) näiteks Vöötkood, klõpsake nuppu OK ja seejärel klõpsake veelkord nuppu OK.

 6. Dialoogiboksis Andmeallika redigeerimine klõpsake esimest lahtrit uues veerus, kuhu soovite andmeid sisestada.

 7. Tippige vöötkood ja alumisse ritta liikumiseks vajutage allanooleklahvi.

 8. Korrake toimingut, kuni olete sisestanud kõik vöötkoodid, mida plaanite kasutada.

 9. Faili salvestamiseks ja sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

  Märkus.: Isegi kui teil on andmeallikas vöötkoodiveerg, on teil ikkagi vaja eraldi sihtnumbri veergu, kui soovite ZIP-koode ja muid sihtnumbreid siltidele või ümbrikele printida.

Lehe algusesse

Ümbriku või aadressisildi publikatsiooni avamine või loomine

Pärast andmeallika häälestamist saate avada ümbriku- või sildipublikatsiooni. Kui teil juba on publikatsioon, mida olete postitustes kasutanud, siis võite selle avada. Kui alustate päris algusest, siis avage publikatsioon, mis vastab nende ümbrike või siltide suurusele, millele kavatsete printida nimesid, aadresse ja vöötkoode. Kui soovite silte printida, siis otsige oma siltide pakendilt tootenumber (näiteks 5160 või L7163). Seda on teil vaja õige publikatsiooni avamiseks.

Olemasoleva publikatsiooni avamine

 1. Käivitage Publisher.

 2. Klõpsake menüü Fail käsku Ava.

 3. Leidke soovitud ümbriku- või sildipublikatsioon dialoogiboksis Publikatsiooni avamine ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

Uuest ümbrikust alustamine

 1. Käivitage Publisher.

 2. Tehke loendis Publikatsioonitüübid ühte järgmistest.

  • Tavalisest tühjast ümbrikust alustamiseks klõpsake valikut Tühja lehekülje formaadid ja seejärel linki Ümbrikud.

  • Eelkujundatud ümbrikust alustamiseks klõpsake loendis Publikatsioonitüübid valikut Ümbrikud ja kohandage see oma soovidele vastavaks.

   Jaotises Kohandamine saate määrata kujundusega rakendatava värvi- ja fondiskeemi ning äriteabekomplekti.

 3. Klõpsake nuppu Loo.

Uuest aadressisildist alustamine

Enamiku publikatsioone saab seadistada printima konkreetse tootja sildile. Näiteks saate siltide kujundamisel kasutades mõnda Publisheri kujundust ja seejärel printida need kindla tootja (nt Avery, NCR või Printec paberile).

 1. Käivitage Publisher.

 2. Loendis Publikatsioonitüübid klõpsake valikut Tühja lehekülje formaadid ja seejärel klõpsake linki Aadressisildid, Andmekandjasildid või Muud sildid.

  Jaotises Kohandamine saate määrata kujundusega rakendatava värvi- ja fondiskeemi ning äriteabekomplekti.

 3. Otsige üles oma siltide tootja nimi ja laiendage loendit.

 4. Kerige sildipublikatsioone ja klõpsake tootenumbrit või suurust, mis vastab teie siltide pakendil olevale numbrile või suurusele, ja seejärel klõpsake nuppu Loo.

  Näpunäide.: Kui te ei leia publikatsiooni, mille number vastaks pakendil olevale numbrile, siis vaadake pakendit ja teavet, mille saite koos siltidega. Seal võivad loetletud olla teised Publisheris saada olevad tootenumbrid, ja mis vastavad suuruse ja kujunduse poolest teie poolt ostetud siltidele. Näiteks silditüübi Avery 8163 printimiseks võite Publisheris valida tüübi Avery 8463, 8663, 15163, või 18163.

Lehe algusesse

Kirjakooste kasutamine vöötkoodi lisamiseks publikatsioonile

Kui olete sildi- või ümbrikupublikatsiooni avanud, saate seda andmeallikaga (fail, mis sisaldab lisatavaid nimesid, aadresse ja vöötkoode) ühendada. Pärast ühenduse loomist saate lisada avapublikatsioonile kohatäited (koosteväljad), et määrata siltidele ja ümbrikele prinditavate aadresside ja vöötkoodide asukoht.

Märkus.: Kui soovite lisada oma publikatsioonilehtedele pilte   (näiteks firma logo),  siis peab andmeallikas sisaldama ühendatavate piltide failinimesid või tee. Ärge lisage andmeallikasse tegelikku pilti või kujundit.

Ühenduse loomine andmeallikaga

 1. Valige menüü Tööriistad käsk Postitused ja kataloogid ja klõpsake seejärel käsku Kirjakooste.

 2. Klõpsake tööpaani Kirjakooste jaotises Adressaadiloendi loomine nuppu Kasutan olemasolevat loendit ja seejärel nuppu Edasi: adressaadiloendi koostamine või ühenduse loomine.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine andmeallikat, mis sisaldab vöötkoode.

  Vaikimisi talletatakse andmeallikad Microsoft Publisheri kaustas Minu andmeallikad. Vajadusel peate andmeallika otsima sirvides.

 4. Klõpsake nuppu Ava.

  Sõltuvalt valitud andmeallikatüübist võidakse kuvada muid dialoogibokse, kuhu peate sisestama küsitud teabe. Kui teie andmeallikaks on näiteks Microsoft Office Exceli töövihik, mis sisaldab andmeid mitmel töölehel, peate valima enda soovitud teabega töölehe ja klõpsama seejärel nuppu OK.

 5. Dialoogiboks Kirjakooste adressaadid pakub teile võimalust andmefaili kandeid piiritleda või sortida. Näiteks võite soovida saata kirju ainult ühes kindlas linnas elavatele klientidele. Kui te ei soovi teavet piiritleda ega sortida, siis klõpsake nuppu OK. Kui soovite teavet piiritleda või sortida, siis võite teha ühte või kõike järgnevast, enne kui klõpsate nuppu OK.

  • Kui te ei soovi ühel kindlal real oleva teabe jõudmist sildile või ümbrikule, siis klõpsake rea alguses asuvat märkeruutu, et seda tühjendada.

  • Ridade sortimiseks tõusvas või laskuvas teabejärjestuses klõpsake veerupäist.

  • Ridade loendi piiritlemiseks vastavalt teatud kriteeriumite alusel, klõpsake veerupäise kõrval olevat noolt.

   Märkus.: Kui kasutasite andmeallikana Outlooki kontaktiloendit ja salvestasite vöötkoodid ühele kasutajaväljadest (näiteks Kasutaja väli 1), siis peate nihutama horisontaalliuguri dialoogiboksi Kirjakooste adressaadid paremasse serva, et seda välja näha. Välja asukoha muutmiseks dialoogiboksis lohistage välja veerupäist vasakule või paremale.

 6. Tööpaanile Kirjakooste naasmiseks klõpsake nuppu OK.

Kohatäidete lisamine ja vormindamine

Kohatäited, mida nimetatakse ka andmeväljadeks, vastavad teie andmeallika veerupäistele. Lisades vöötkoodi andmevälja sildi- või ümbrikupublikatsioonile, määrate prinditavas publikatsioonis vöötkoodiveeru teabe jaoks soovitud asukoha. Välju saate vormindada nii, et teave prinditud sildil või ümbrikul näeb välja selline, nagu soovite. Vöötkoodi välja tuleb vormindada nii, et seal olev teave prinditaks postivöötkoodi fondiga.

Kohatäidete lisamine ümbrikele ja nende vormindamine

 1. Kui olete loonud äriteabekomplekti, siis lisatakse see publikatsiooni saatja aadressina. Kui te seda teinud pole ja kui te ei prindi ümbrikele, millel on juba saatja aadress või kui alustasite tühja lehekülje formaadiga, siis lisage saatja aadress.

  • Kui saatja aadressi näidis on olemas, siis klõpsake seda ja tippige enda aadress.

  • Kui saatja aadressi tekstivälja ei ole, siis klõpsake tööriistaribal Objektidnuppu Tekstiväli Nupu pilt . Lohistage kursorit ümbrikul diagonaalselt, et luua saatja aadressi jaoks tekstiväli, ning tippige sinna oma aadress.

 2. Nüüd lisage väljad aadressi ja vöötkoodi jaoks.

  • Kui postiaadressi jaoks on olemas näidistekst, siis jätkake järgmise juhisega.

  • Kui postiaadressi jaoks ei ole tekstivälja, siis klõpsake tööriistaribal Objektid nuppu Tekstiväli Nupu pilt . Lohistage kursorit ümbrikul diagonaalselt, et luua postiaadressi jaoks tekstiväli.

 3. Klõpsake tööriistaribal Objektid uuesti nuppu Tekstiväli Nupu pilt . Lohistage kursorit diagonaalselt postiaadressi tekstivälja kohal, et luua vöötkoodi jaoks veel üks tekstiväli. Joonistage tekstiväli õigele kaugusele vastavalt USPS-i poolt välja antud vöötkoodi kasutamise juhistele. Näiteks peab vöötkood olema tõenäoliselt vähemalt 0,04 tolli kaugusel postiaadressi tekstivälja ülemisest servast, vöötkoodi tekstivälja alumisest servast ja ümbriku servast. Tekstiväli peab tõenäoliselt olema vähemalt 3 tolli pikk, et mahutada tervet trükitud vöötkoodi.

  Märkus.:  Veenduge, et ümbrikul olevad elemendid paiknevad vastavalt USPS-i juhendile üksteisest õigel kaugusel.

 4. Klõpsake postiaadressi tekstivälja.

 5. Tööpaani Kirjakooste jaotises Veel võimalusi klõpsake linki Aadressiplokk.

 6. Valige dialoogiboksis Aadressiploki lisamine adressaatide nimede vorming ja klõpsake seejärel nuppu Väljade vastavus.

 7. Veenduge, et dialoogiboksis Väljade vastavus vastab iga vasakul loetletud kasutatav aadressikomponent paremal asuvale andmeallikast pärinevale veerule. Klõpsake nuppu OK ja seejärel klõpsake veelkord nuppu OK.

  Väli «Aadressiplokk» kuvatakse ümbrikupublikatsioonis.

 8. Klõpsake vöötkoodi tekstivälja. Ümbriku publikatsioonile välja «Vöötkood» lisamiseks klõpsake tööpaani Kirjakooste jaotises Publikatsiooni ettevalmistamine vöötkoodi andmevälja.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Märkus.: Kui ühendatavad vöötkoodid pärinevad Outlooki kontaktide failist, antakse vöötkoodi sisaldavale väljale tõenäoliselt nimi Kasutaja väli 1, Kasutaja väli 2, Kasutaja väli 3 või Kasutaja väli 4.

 9. Valige lisatud väli «Vöötkood» või «Kasutaja väli», kaasates rõhunoolsulud (« »).

 10. Klõpsake menüü Vorming käsku Font.

 11. Dialoogiboksi Font rippmenüüst Font valige postivöötkoodi font. Rippmenüüst Suurus valige font, mis vastavalt dokumentatsioonile on kooskõlas USPS-i nõudmistega.

 12. Klõpsake nuppu OK.

  Väljade «Vöötkood» ja «Kasutaja väli» suurus ja ilme võib muutuda.

  Märkus.: Saate muuta nii postiaadressi teksti fonti, suurust, värvi kui ka muid omadusi. Lihtsalt valige väli «Aadressiplokk» ja rakendage soovitud vormingut.

Kohatäidete lisamine siltidele ja nende vormindamine

 1. Lisage aadressi- ja vöötkoodiväljad jaoks tehes ühte järgmistest.

  • Kui sildil on näidistekst, siis klõpsake seda. Asetage kursor tekstivälja ülaservas asuva ringi kohale. Lohistage kursorit allapoole, et vähendada tekstivälja kolmandiku või poole võrra. Klõpsake tekstiväljast väljaspool, et tühistada selle valimine.

  • Kui sildil pole näidisteksti, siis klõpsake tööpaanil Objektid nuppu Tekstiväli Nupu pilt . Lohistage kursorit sildil diagonaalselt, et luua postiaadressi tekstiväli, mille suurus on pool kuni kaks kolmandikku sildi kõrgusest ning mis jätab mõlemasse serva umbes 0,25 tolli vaba ruumi. Jätke ka sildi allserva vähemalt 0,125 tolli ruumi.

 2. Klõpsake tööriistaribal Objektid nuppu Tekstiväli Nupu pilt .

 3. Lohistage kursorit diagonaalselt, et luua vöötkoodiväli sildi tühjas ülaosas. See peaks olema sama pikk kui teine sildil olev tekstiväli. Jätke tekstivälja ja sildi ülaserva ning vöötkoodi tekstivälja alumise serva ja selle all asuva tekstivälja vahele vähemalt 0,04 tolli vaba ruumi.

 4. Klõpsake sildil postiaadressi tekstivälja. Tööpaani Kirjakooste jaotises Veel võimalusi klõpsake linki Aadressiplokk.

 5. Valige dialoogiboksis Aadressiploki lisamine adressaatide nimede vorming ja klõpsake seejärel nuppu Väljade vastavus.

 6. Veenduge, et dialoogiboksis Väljade vastavus vastab iga vasakul loetletud kasutatav aadressikomponent paremal asuvale andmeallikast pärinevale veerule. Klõpsake nuppu OK ja seejärel klõpsake veelkord nuppu OK.

  Väli «Aadressiplokk» kuvatakse sildipublikatsioonis.

 7. Klõpsake vöötkoodi tekstivälja. Ümbriku publikatsioonile välja «Vöötkood» lisamiseks klõpsake tööpaani Kirjakooste jaotises Publikatsiooni ettevalmistamine vöötkoodi andmevälja.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Märkus.: Kui ühendatavad vöötkoodid pärinevad Outlooki kontaktide failist, antakse vöötkoodi sisaldavale väljale tõenäoliselt nimi Kasutaja väli 1, Kasutaja väli 2, Kasutaja väli 3 või Kasutaja väli 4.

 8. Valige lisatud väli «Vöötkood» või «Kasutaja väli», kaasates rõhunoolsulud (« »).

 9. Klõpsake menüü Vorming käsku Font.

 10. Dialoogiboksi Font rippmenüüst Font valige postivöötkoodi font. Rippmenüüst Suurus valige font, mis vastavalt oma dokumentatsioonile on kooskõlas USPS-i nõudmistega. Klõpsake nuppu OK.

  Väljade «Vöötkood» ja «Kasutaja väli» suurus ja ilme võib muutuda.

  Märkus.: Saate muuta nii postiaadressi teksti fonti, suurust, värvi kui ka muid omadusi. Lihtsalt valige väli «Aadressiplokk» ja rakendage soovitud vorming.

Lehe algusesse

Ümbrike ja aadressisiltide eelvaate kuvamine ning printimine

Nüüd saate andmeallikast üle kanda teabe ühendamiseks valitud read, et luua uus silt või ümbrik. Eelvaadet kasutades avastate enne printimist lahendamist vajavad probleemid.

Aadresside ja vöötkoodide eelvaate kuvamine

 1. Kui soovite vaadata, kuidas iga kirje koostepublikatsioonis välja näeb, klõpsake navigeerimisnuppe Nupp Edasi Nupp Tagasi .

  Siin näete, milline võib üks koostepublikatsioon välja näha:

  Preview of label with barcode

 2. Kui näete probleeme, siis nüüd on õige aeg nende parandamiseks. Võimalikud ette tulevad probleemid võivad olla näiteks:

 3. Kui olete eelvaadetega rahul, klõpsake tööpaani allservas nuppu Edasi: ühendatud publikatsioonide loomine.

Osa vöötkoodist on puudu

Vöötkoodi tekstiväli võib olla liiga lühike ja seetõttu pole kogu kood näha. Klõpsake tekstivälja äärist ja lohistage valgest pidemest, kuni tekstiväli on soovitud pikkusega.

Aadresse ei kuvata õigesti

Võib juhtuda, et aadresse ei kuvata õigesti. Tööpaanil Kirjakooste klõpsake linki Aadressiplokk. Nihutage kursor tekstivälja ülemisesse vasakusse nurka, mis sisaldab aadressiplokki, klõpsake rippmenüüd Koosteväli Merge Field options ja klõpsake seejärel käsku Muuda aadressiplokki. Dialoogiboksis Aadressiploki muutmine klõpsake nuppu Väljade vastavus. Dialoogiboksis Väljade vastavus veenduge, et iga aadressikomponent vasakul asuvas loendis on vastavuses paremal kuvatud andmeallikaveeru komponentidega. Klõpsake nuppu OK ja seejärel klõpsake veelkord nuppu OK.

Tekstivorming ei näi õige

Võite soovi korral muuta aadressiploki fonti või fondisuurust. Valige väli «Aadressiplokk» nii, et kaasatud oleks ka välja ümbritsevad rõhunoolsulud. Menüüs Vorming klõpsake käsku Font, et avada dialoogiboks Font, ning tehke soovitud muudatused.

Ühendatud publikatsiooni printimine

Nüüd on publikatsioon printimiseks valmis. Kui prindite aadressid ja vöötkoodid ümbrikele, siis prindite publikatsioonid eraldi lehtedele. Kui prindite aadressid ja vöötkoodid siltidele, siis võite printida aadressidevahemiku ja sellega seostatud vöötkoodid ühele sildilehele, samuti võite printida sama aadressi ja sellega seostatud vöötkoodi mitu koopiat kõigile lehe siltidele.

Aadresside ja vöötkoodide printimine ümbrikule

Pärast ümbriku loomist ja soovitud lehesuuruse valimist on ümbrik printimiseks valmis.

 1. Kirjakooste tööpaanil klõpsake käsku Prindi ja seejärel klõpsake vahekaarti Publikatsiooni- ja paberisätted.

 2. Vaadake prindi eelvaadet. Kui te ei ole kindel, kuidas ümbrikku printerisse panna, klõpsake raadionuppu Näita, kuidas paberit sisestada ning seejärel linki Ava dialoogiboks Ümbriku vorming.

 3. Jämeda sinise piirjoonega pilt dialoogiboksis Ümbriku vorming näitab ümbriku soovitatavat paigutust printeris.
  Ümbriku vormingu illustratsioon

  Märkus.: Paberisalvede ja -suvandite arv võib erinevate printeritootjate, -tüüpide ja -mudelite puhul erineda.

 4. Klõpsake nuppu OK ja seejärel nuppu Prindi.

 5. Klõpsake publikatsiooni salvestamiseks menüü Fail käsku Salvesta.

  Märkus.: Pidage meeles, et te ei salvesta prinditud ümbrike komplekti, vaid andmeallikate ja kohatäiteväljadega ühendatud publikatsiooni. Kui salvestate publikatsiooni, saate vajadusel kiiresti luua uue ümbrikukomplekti. Publikatsiooni jääb link ühendatud andmeallikale, et saaksite kohe eelvaate juurde minna.

Aadresside ja vöötkoodide printimine siltidele

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Prindihäälestus.

 2. Dialoogiboksis Prindihäälestus tehke ühte järgmistest.

  • Selleks, et igale lehel asuvale sildile printida erinev aadress ja sellega seostatud vöötkood, klõpsake jaotises Printimissuvandid valikut Mitu lehekülge lehel ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  • Selleks, et kõigile lehel asuvatele siltidele printida sama aadress ja sellega seostatud vöötkood, klõpsake jaotises Printimissuvandid valikut Mitu lehekülge lehel ja klõpsake seejärel nuppu OK.

 3. Veendumaks, et teave on sildilehel korrektselt joondatud, kasutage prindi eelvaadet. Klõpsake tööpaani Kirjakooste jaotises Ühendatud publikatsioonide loomine nuppu Prindi eelvaade. Vajadusel korrigeerige aadresside ja vöötkoodide joondust siltidel.

  Kuidas?

  1. Prindi eelvaate akna sulgemiseks klõpsake nuppu Sule.

  2. Klõpsake menüü Fail käsku Lehekülje häälestus.

  3. Klõpsake dialoogiboksis Lehekülje häälestus nuppu Täpsemalt. Dialoogiboksis Lehe suuruse kohandamine tehke vajalikud muudatused veeristes ja vahedes ning topeltklõpsake nuppu OK.

  4. Klõpsake tööpaani Kirjakooste jaotises Ühendatud publikatsioonide loomine uuesti nuppu Prindi eelvaade, et kontrollida oma kohandusi.

 4. Prindi eelvaate sulgemiseks klõpsake nuppu Sule.

 5. Klõpsake tööpaani Kirjakooste jaotises Ühendatud publikatsioonide loomine nuppu Prindi. Valige soovitud prindisuvandid ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 6. Klõpsake publikatsiooni salvestamiseks menüü Fail käsku Salvesta.

  Märkus.: Pidage meeles, et te ei salvesta prinditud ümbrike komplekti, vaid andmeallikate ja kohatäiteväljadega ühendatud publikatsiooni. Kui salvestate publikatsiooni, saate vajadusel kiiresti luua uue ümbrikukomplekti. Publikatsiooni jääb link ühendatud andmeallikale, et saaksite kohe eelvaate juurde minna.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×