Yammeri SSO ja DSynci kasutuselt kõrvaldamine – KKK

Yammeri ühekordse sisselogimise (SSO) ja kataloogisünkroonimise (DSync) funktsioonide kasutamine lõpetatakse 1. detsembril 2016. Nende funktsioonide kasutuse lõpetamise ja selle kohta, kuidas Yammeri SSO ja DSynci asemel hakata ühekordse sisselogimise (teenusekomplekti Office 365 sisselogimine liitidentiteedi abil) ja kataloogisünkroonimise (Azure Active Directory Connecti) häälestamiseks kasutama tuttavaid Office 365 tööriistu, leiate lisateavet teemast Yammeri SSO ja DSynci kasutuselt kõrvaldamise kavandamine.

Küsimus. Millised funktsioonid Yammerist eemaldatakse?

Vastus. Yammerist eemaldatakse Yammeri ühekordse sisselogimise (SSO) ja Yammeri kataloogisünkroonimise (DSync) funktsioon. Need olid pärandtööriistad, mille Yammer töötas välja enne, kui Microsoft teenuse omandas. Kuna Yammeri integreeritus teenusega Office 365 paraneb, kaob klientidel vajadus eraldi tööriistu hoida ja nende kasutamist õppida. Kliendid peaksid ühekordse sisselogimise (teenusekomplekti Office 365 sisselogimine liitidentiteedi abil) ja kataloogisünkroonimise (Azure Active Directory Connecti) häälestamiseks kasutusele võtma tuttavad Office 365 tööriistad. Lisateavet leiate teemast Yammeri SSO ja DSynci kasutuselt kõrvaldamise kavandamine.

Küsimus. Kuidas kliente sellest muudatusest teavitatakse?

Vastus. Yammer Enterprise’i teenuse teavituspoliitika kohaselt on klientidele sellest muudatustest teatatud järgmiste kanalite kaudu.

 1. Dokumentatsiooni värskendus: Yammeri SSO ja DSynci kasutuselt kõrvaldamise kavandamine.

 2. Yammeri ajaveebipostitus: Yammeris Office 365 identiteedi jõustamise funktsioon on nüüd saadaval

 3. Office 365 sõnumikeskuses avaldatud postitused administraatoritele

 4. Meilisõnumid Yammeri administraatoritele

 5. Teatis Yammeri Office 365 võrgustikus: Yammeris Office 365 identiteedi jõustamise funktsioon on nüüd saadaval!

Küsimus. Millal Yammeri SSO ja DSync töötamise lõpetavad?

Vastus. Yammeri SSO ja DSync lakkavad töötamast 1. detsembril 2016. Pärast 1. aprilli 2016 ei saa Yammeri võrkudes enam uusi konfiguratsioone häälestada ega teha olulisi muudatusi SSO ja DSynci konfiguratsioonides. Lisateavet leiate teemast Yammeri SSO ja DSynci kasutuselt kõrvaldamise ajakava.

Küsimus. Milline on soovituslik ajakava Office 365 sisselogimisfunktsioonile üleminekuks?

Vastus. Sujuva ülemineku tagamiseks soovitame Office 365 sisselogimisele üle minna niipea, kui see on teie ettevõtte puhul praktiline, välja arvatud juhul, kui kasutate mõnda allpool loetletud kolmest stsenaariumist. Kasutajatele avaldatava mõju vältimiseks peaksite ülemineku lõpule viima enne 1. detsembrit 2016, täites juhised, mis on esitatud järgmises artiklis: Üleminek Office 365 sisselogimisele Yammeris ja Azure Active Directory sünkroonimisele. Järgmiste funktsioonide kasutajad peaksid Office 365 teejuhist järele vaatama, millal need funktsioonid saadaval on.

 • Kasutajapõhine litsentsimine.    Saate kasutada litsentsimist, et blokeerida Office 365 kasutajate jaoks juurdepääsu Yammerile.

 • Kasutajaatribuutide sünkroonimine:    kasutaja atribuutide muudatuste sünkroonimine teenusekompleketist Office 365Yammerisse.

  Märkus. :  Ühekordne kasutajaatribuudi asustamine uute kasutajate jaoks on saadaval juba praegu.

 • Kasutaja elutsükkel:    Olemasoleva kasutaja elutsükli funktsiooni täiustused juurdepääsu peatamiseks ja blokeerimiseks nende kasutajate jaoks, kelle kontod on teenusekomplektis Office 365 peatatud.

 • Ühe Office 365 tellimusega seotud mitu Yammeri võrku.    Ühe Office 365 tellimuse ühendamine mitme Yammeri võrguga, et saaks hallata sisselogimisvõimalusi ja kasutaja elutsüklit.

Küsimus. Mida peaksin kasutama Yammeri SSO ja DSynci asemel?

Vastus. Kliendid saavad Yammeri SSO and DSynci asemel ühekordse sisselogimise (teenusekomplekti Office 365 sisselogimine liitidentiteedi abil) ja kataloogisünkroonimise (Azure Active Directory Connect) häälestamiseks kasutada tuttavaid Office 365 tööriistu. Nende tööriistade kasutuselevõtuks täitke järgmises teemas antud juhised: Üleminek Office 365 sisselogimisele Yammeris ja Azure Active Directory sünkroonimisele.

Küsimus. Millised on nende stsenaariumide või kasutusolukordade asendamise võimalused, mille korral Yammeri SSO-d ja DSynci kasutatakse.

Vastus. Kui kasutate Yammeri SSO-d või DSynci kindlate stsenaariumide või kasutusolukordade jaoks, vaadake üle järgmised teemad: Yammeri SSO stsenaariumid ja nende asendamine ning Yammeri DSynci stsenaariumid ja nende asendamine.

Küsimus. Mida pean tegema, et võtta kasutusele Office 365 sisselogimisteave Yammeris ja Azure Active Directory sünkroonimiseks?

Vastus. Täitke järgmises teemas antud juhised: Üleminek Office 365 sisselogimisele Yammeris ja Azure Active Directory sünkroonimisele. Pange tähele, et Office 365 sisselogimistööriista saab klient ise konfigureerida (iseteenindus), samas kui Yammeri SSO puhul tuleb ühendust võtta Yammeri tugimeeskonnaga. Yammeri võrgud, mis kasutavad praegu Yammeri SSO-d, peavad üle minema Office 365 sisselogimisele Yammeris. Enne alustamist veenduge, et kõigil praegustel Yammeri kasutajatel oleks vastav Office 365 identiteet (muidu võite katkestada kasutajate juurdepääsu teenusele Yammer).

Küsimus. Kuidas Office 365 identiteet Yammeris jõustada?

Vastus. Enne alustamist veenduge, et kõigil praegustel Yammeri kasutajatel oleks vastav Office 365 identiteet (muidu võite katkestada kasutajate juurdepääsu teenusele Yammer). Soovitame sellest muudatusest kasutajaid teavitada teemas Office 365 identiteedi jõustamise alustamine Yammeris esitatud teatemalli abil. Seejärel tuleb Office 365 identiteedi jõustamiseks Yammeris teha vaid mõni toiming. Need toimingud on välja toodud järgmises teemas: Office 365 identiteedi jõustamine Yammeri kasutajate jaoks.

Küsimus. Kas pean Office 365 sisselogimisfunktsiooni või Azure Active Directory Connecti kasutuselevõtuks Yammeriga ühendust võtma?

Vastus. Ei, administraatorid saavad Office 365 tööriista sisselogimise jaoks ise konfigureerida ega pea selleks ühendust võtma Yammeri tugimeeskonnaga.

Küsimus. Kas on olemas mõni võimalus Office 365 sisselogimise ja Azure Active Directory Connecti kasutuselevõtust loobumiseks?

Vastus. Ei, kuna Yammer on üha tihedamalt teenusekomplektiga Office 365 integreeritud, eemaldame iganenud tööriistad, mida kasutati üksnes Yammeri jaoks.

Küsimus. Mis juhtub, kui ma enne 2016. aasta 1. detsembrit midagi ei tee?

Vastus. Kui te enne 2016. aasta 1. detsembrit midagi ei tee, lakkavad järgmised funktsioonid töötamast.

 • Yammer SSO:    Yammeri ühekordne sisselogimine lakkab töötamast. Võrk hakkab kasutama Office 365 identiteeti (kui võrk on seotud Office 365 rentnikuga) või Yammeri identiteeti (sisselogimine Yammeri kasutajanime ja parooliga).

 • Yammeri DSync:    Yammeri kataloogisünkroonimine lakkab töötamast. Teie kohapealses Active Directorys tehtud muudatused ei kajastu enam Yammeris.

Küsimus. Kelle poole saan pöörduda, kui ilmnevad probleemid?

Vastus. Tehke oma rentniku puhul tavalised toimingud Office 365 teenusetaotluse avamiseks. Vt Office 365 ettevõtteversiooni tugiteenuste kontaktteave.

Küsimus. Kuidas teada saada, kas see muudatus mõjutab mind?

Vastus. Yammer kinnitatud administraatoritele saadetakse meilisõnum selle kohta, et nad on tuvastatud kui praegused Yammeri SSO või DSynci funktsioonide kasutajad. Lisaks on välja saadetud Office 365 sõnumikeskuse teated.

Küsimus. Kas on mõni eristsenaariumi, millest peaksin teadlik olema?

Vastus. Jah, mõni klient peab olenevalt praegusest Yammeri võrgu häälestusest tegema lisatoiminguid. Yammeri administraatorid saavad välja selgitada, milline stsenaarium nende võrgu puhul kehtib. Need stsenaariumid on järgmised.

 1. Teie Yammeri võrguga pole vastendatud ühtegi Office 365 rentnikku.

 2. Üks Office 365 rentnik on seostatud mitme Yammeri võrguga.

 3. Ühe Yammeri võrguga on seostatud mitu Office 365 rentnikku.

Pange tähele, et Yammeri võrk on Office 365 rentnikuga seostatud juhul, kui võrgu domeen on Office 365i rentnikus kinnitatud. Järgmises küsimuse vastuses on esitatud juhised, mille peate täitma, kui mõni ülalnimetatud stsenaarium käib teie kasutuskeskkonna kohta.

Küsimus. Milliseid lisatoiminguid pean tegema juhul, kui minu puhul kehtib mõni eristsenaarium?

Vastus. Vastavalt teie puhul kehtivale stsenaariumile peate tegema järgmist.

 1. Teie Yammeri võrguga pole vastendatud ühtegi Office 365 rentnikku.

  Looge rentnik ja ühendage see Yammeriga, täites Yammeri aktiveerimise juhendis antud juhised.

 2. Üks Office 365 rentnik on seostatud mitme Yammeri võrguga.

  Kui teil on mitme Yammeri võrguga seostatud üks rentnik, soovitame teil tungivalt need võrgud konsolideerida. Kõiki ühendatud võrke saate vaadata lehel Võrgu migreerimine. Kui te mõnel ärilisel põhjusel ei saa võrke konsolideerida, võite siiski ühe Yammeri võrgu jaoks kasutusele võtta ühekordse sisselogimise ja DSynci funktsioonile vastavad Office 365 tööriistad. Selleks aktiveerige Yammeri võrguga seotud domeen, kui ootate, et Office 365 hakkab toetama mitut ühe Office 365 tellimusega seotud Yammeri võrku.

 3. Ühe Yammeri võrguga on seostatud mitu Office 365 rentnikku.

  • Yammeri võrgu domeenid on seostatud mitme Office 365 rentnikuga. Office 365 rentnik on Yammeri võrguga seostatud juhul, kui võrgu domeen on Office 365 rentnikku lisatud kui kinnitatud domeen.

  • Selleks et Yammeri SSO ja DSynci asemel kasutusele võtta Office 365 sisselogimine Yammeris, peate esmalt tegema lisatoimingu, et saavutada olukord, kus iga Yammeri võrgu kõik domeenid on vastendatud ainult ühe Office 365 rentnikuga. Selle toimingu tegemisel peate iga Yammeri võrgu puhul valima ühe kahest järgmisest võimalusest.

   • Viige kõik Yammeri võrgus olevad domeenid üle ühte Office 365 rentnikku.

   • Eemaldage domeenid Yammeri võrgust, nii et sel oleksid ühised domeenid vaid ühe Office 365 rentnikuga. Sel juhul saavad kõik kasutajad, kelle meiliaadress on seotud eemaldatud domeenidega, endale eraldi Yammeri võrgu.

Küsimus. Kas võin oma võrgus üle minna Office 365 identiteedi jõustamise kasutamisele ja jätkata samas kasutajaprofiilide sünkroonimiseks Yammeri varasema DSynci tööriista kasutamist?

Vastus. Microsoft soovitab kasutuselt kõrvaldada Yammeri iganenud DSync-tehnoloogia, mis lakkab töötamast 1. detsembril 2016. Kui kavatsete Yammeri DSynci kasutamise lõpetada, kuid vastavat funktsiooni on teie ettevõttes kohe vaja, võite kasutajaprofiilide sünkroonimiseks jätkata Yammeri varasema tööriista DSync kasutamist (kuni 1. detsembrini 2016) koos Office 365 sisselogimisfunktsiooni ja üleminekuga Office 365 identiteedi jõustamisele.

Küsimus. Kas Office 365 identiteedi jõustamisel Yammeris saavad meie Office 365 rentniku administraatorid ka Yammeri administraatoriteks?

Vastus. Jah, kui Yammeri võrk on Office 365 rentnikuga vastendatud, saavad kõik Office 365 üldadministraatorid Yammeri administraatoriteks. Yammeri administraatorid aga ei saa automaatselt Office 365 üldadministraatoriteks.

Küsimus. Kuidas mõjutab Office 365 identiteedi jõustamisele ülemineku lubamine Yammeris meie võrgu külaliskasutajaid?

Vastus. Külalised ja väliskasutajad järgivad oma koduvõrgu autentimisviisi, mitte selle külalisvõrgu oma, mida nad samuti kasutavad. Järgitakse sama põhimõtet nagu Yammeri SSO puhul ja seega ei peks teenuse kasutamine olema häiritud. Teie võrgu säte Jõusta Office 365 identiteet mõjutab ainult neid kasutajaid, kelle koduvõrguks on teie võrk.

Küsimus. Kasutame Yammeri SSO-d ja teenust Active Directory Federation Services (AD FS) kasutajate autentimiseks ning meil on reegel, mille kohaselt teatud kasutajad blokeeritakse Active Directory atribuutide põhjal. Kas saaksime ka edaspidi takistada teatud kasutajate juurdepääsu Yammerile, kui jõustaksime Office 365 identiteedid?

Vastus. Office 365 teejuhist saate täpsemat teavet selle kohta, millal me kasutajapõhise litsentsimise Yammeri jaoks kättesaadavaks teeme. Kasutajapõhise litsentsimise kasutamine koos Office 365 identiteedi jõustamisega võimaldab teil teatud kasutajate jaoks blokeerida juurdepääsu Yammerle (samamoodi nagu teiste Office 365 teenuste puhul). Kasutajapõhise litsentsimise kohta avaldatakse üksikasjalikumat teavet, kui selle funktsiooni kasutuselevõtt lähemale jõuab.

Küsimus. Kui kiiresti toimub sätete muutmine, kui võtame kasutusele teenusekomplekti Office 365 sisselogimise liitidentiteedi abil?

Vastus. Üleminek toimub kohe, viivitusi ja seisakuaega pole. Kui säte Logi kõik praegused kasutajad välja on valitud, siis toimub ka see kohe ja kasutajad peavad Yammerisse naastes oma Office 365 identiteediga uuesti sisse logima.

Küsimus. Kas ülemineku korral muutub ka andmete sünkroonimine Yammeri ja Active Directory vahel?

Vastus. Ei. Uute kasutajate ettevalmistamisel viiakse nende atribuudid Azure Active Directoryst ja teenusekomplektist Office 365 üle Yammerisse.

Küsimus. Kas teatud kasutajad ei saa enam Yammerit kasutada?

Vastus. Office 365 kasutajad pääsevad Yammerile juurde otse või teenusekomplekti Office 365 kaudu, kui neile on litsentsid määratud. 2016. aasta I kvartalis pakub Yammer haldussuvandit, mille abil saab blokeerida litsentsimata kasutajate jaoks juurdepääsu Yammerile. Kui see režiim on lubatud, ei saa Yammerit kasutada inimesed, kellele pole Yammer Enterprise’i rentnikus Office 365 litsentsi määratud. Litsentsid on saadaval mitme lepingu raames, nt Office 365 Enterprise E3, Yammer EnterpriseStandalone jne.

Küsimus. Kas pärast Office 365 sisselogimise lubamist jääb administraatoritele kontroll võrkude puhul meiliga saadetavate kutsete üle?

Vastus. Ei. Administraatoritel pole kontrolli kasutajatele meiliga saadetavate kutsete üle. Yammeri DSynci puhul oli võimalik kohandada selle tööriista abil saadetavate kutsemeilide sisu, kuid kõigi muude kutsete puhul kasutati süsteemivormingut. Office 365 sisselogimise ja Azure Active Directory ressursieralduse puhul saatetakse kõik kutsemeilid süsteemivormingus ja Yammeri DSynci abil tehtud kohandused enam ei kehti (v.a juhul, kui kasutaja kutsuti DSynci abil).

Yammeri DSync toetas kohandatud tervitussõnumit, mis kuvati kasutajatele Yammeri saidil pärast DSynci kaudu saadetud kutse aktsepteerimist. Office 365 sisselogimisfunktsiooni puhul on kasutajate esialgset keskkonda täiustatud ja see kohandatud tervitussõnum kuvatakse üksnes juhul, kui kasutaja jõuab saidile DSynci kaudu saadetud kutset klõpsates.

Küsimus. Kust saada lisateavet?

Lisateavet võite leida järgmistest ressurssidest.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×