Office
Logi sisse

XML-i vaaturi veebiosa abil liigendatud andmete ja XML-põhiste dokumentide ja vormide kuvamine

Märkus.: See artikkel on oma töö ära teinud ja aegub peagi. Kuna soovime vältida tõrketeateid selle kohta, et ühte või teist lehte ei leitud, eemaldame lingid, millest oleme teadlikud. Kui olete ise loonud sellele lehele viivaid linke, eemaldage need. Üheskoos aitame tagada veebi korraspüsimise.

Saate XML-i vaaturi veebiosa abil kuvada XML-vormingus (Extensible Markup Language) faile ning rakendada enne sisu kuvamist XML-failidele XSLT-teisendusi (Extensible Stylesheet Language Transformations).

NB!:  XML-i veebiosas kuvatav sisu ei saa sisaldada HTML-i FORM-elementi. Kui soovite kasutada HTML-i FORM-elementi, kaaluge lehevaaturi või vormi veebiosa kasutamist.

Selle artikli teemad

Veebiosa kasutamise viisid

Veebiosale sisu lisamise viisid

Redigeeritud ja lingitud XML-sisu kombineerimine

Veebiosa lisamine lehele

Veebiosa atribuutide redigeerimine

Veebiosa ühisatribuutide konfigureerimine

Veebiosa kasutamise viisid

XML-i veebiosa saab kasutada järgmiste üksuste kuvamiseks:

 • struktureeritud andmed andmetabelitest või päringutest;

 • XML-i põhised dokumendid;

 • XML-vormid, mis sisaldavad nii struktureeritud kui ka struktureerimata andmeid (nt iganädalased olekuaruanded ja reisikulude aruanded).

Lehe algusse

Veebiosale sisu lisamise viisid

Sisu lisamiseks XML-i vaaturi veebiosale on kaks võimalust.

 • XML-i ja XSL-i redaktorite    abil saate sisestada ja muuta XML-i ja XSLT-i lähtekoode. XML- ja XLS-lähtekoodi redaktorid on lihttekstiredaktorid, mis on mõeldud nendele kasutajatele, kes tunnevad XML- ja XSLT-süntaksit.

 • XML- ja XSL-lingid    XML-i ja XSLT redigeerimise asemel saate sisestada ka hüperlingi tekstifailile, mis sisaldab XML- ja XSLT-lähtekoodi. Selleks sobivad kaks järgmist hüperlingiprotokolli:

  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol);

  • privaatsuskaitsega Hypertext Transfer Protocol (https://), mis kasutab SSL-krüptimist (Secure Sockets Layer).

   Võite kasutada nii absoluutset kui ka suhtelist URL-i, kuid mitte failiteed.

Lehe algusse

Redigeeritud ja lingitud XML-sisu kombineerimine

Nii esmase kui ka teisese teabe pakkumiseks saate redigeeritud ja lingitud XML-sisu omavahel ühendada. Näiteks saate redigeeritud XML-sisus määrata teiseseks teabeks tõrketeate juhuks, kui lingitud XML-sisu või esmane teave pole saadaval. Kui kombineerite nii redigeeritud kui ka lingitud XML-sisu, siis kasutatakse lingitud XML-sisu alati esimesena. Kui lingitud XML-sisu pole kättesaadav, kasutatakse redigeeritud XML-sisu.

Märkus.:  XLS-i puhul pole sel viisil redigeeritud ja lingitud sisu kombineerimine toetatud.

Lehe algusse

Veebiosa lisamine lehele

Lehe redigeerimiseks peavad teil olema vähemalt õigused, mille saate juhul, kui olete lisatud saidi <Saidi nimi> SharePointi rühma vaikeliikmete hulka.

 • Klõpsake lehe lindi menüüs Leht nuppu Redigeeri.

  Menüü Redigeeri käsk Redigeeri

  Märkus.: Kui käsk Redigeeri on keelatud, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust. Pöörduge oma administraatori poole.

 • Klõpsake lehel kohta, kuhu soovite veebiosa lisada. Seejärel klõpsake menüüs Lisa nuppu Veebiosa.

  Nupp Veebiosa

 • Valige jaotises Kategooriad soovitud kategooria (nt Loendid ja teegid). Seejärel valige veebiosa (nt Teadaanded), mille soovite lehele lisada, ja siis klõpsake nuppu Lisa.

  Veebiosavalija

  Pärast veebiosa valimist kuvatakse selle veebiosa kohta saadaolev teave jaotises Teave selle veebiosa kohta.

 • Pärast lehe redigeerimise lõpetamist klõpsake menüüd Leht ja seejärel nuppu Salvesta.

Märkus.:  XML-i vaaturi veebiosa on kategoorias Sisukomplekt.

XML-i vaaturi veebiosa lisatakse lehele teie valitud kohta.

Veebiosa atribuutide redigeerimine

 1. Veebiosa atribuutide redigeerimiseks osutage veebiosale, ja seejärel klõpsake allanoolt.
  Veebiosale osutamine

 2. Klõpsake veebiosa redigeerimise nuppu.
  Käsu Redigeeri veebiosa klõpsamine

Veebiosa atribuudid kuvatakse tööriistapaanil.

Lehe algusse

Veebiosa kohandatud atribuutide konfigureerimine

Järgmises tabelis on toodud XML-i veebiosale ainuomased atribuudid.

Atribuut

Kirjeldus

XML-i redaktor

Saate XML-lähtekoodi sisestada lihttekstiredaktorisse. Selle redaktori kasutamiseks on vaja teadmisi XML-süntaksist.

XML-link

Kasutage seda hüperlingi sisestamiseks XML-lähtekoodi sisaldavasse tekstifaili. Sobivad hüperlingiprotokollid on järgmised:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://);

 • privaatsuskaitsega Hypertext Transfer Protocol (https://), mis kasutab SSL-krüptimist (Secure Sockets Layer).

Võite kasutada nii absoluutset kui ka suhtelist URL-i, kuid mitte failiteed.

XSL-i redaktor

Saate XSLT-lähtekoodi sisestada lihttekstiredaktorisse. Selle redaktori kasutamiseks on vaja teadmisi XSLT-süntaksist.

XSL-link

Kasutage seda hüperlingi sisestamiseks XLS-lähtekoodi sisaldavasse tekstifaili. Sobivad hüperlingiprotokollid on järgmised:

 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol);

 • privaatsuskaitsega Hypertext Transfer Protocol (https://), mis kasutab SSL-krüptimist (Secure Sockets Layer).

Võite kasutada nii absoluutset kui ka suhtelist URL-i, kuid mitte failiteed.

Lehe algusse

Veebiosa ühisatribuutide konfigureerimine

Veebiosadel on ühine atribuutide komplekt, millega määratakse nende ilme, paigutus ja täpsemad omadused. Veebiosa atribuute saate muuta tööriistapaani kaudu.

Märkus.: Tööriistapaanil kuvatavad veebiosa atribuudid võivad selles jaotises kirjeldatutest mitmel põhjusel erineda.

 • Tööriistapaanil jaotise Täpsemalt kuvamiseks peab teil olema vastav õigus.

 • Võimalik, et mõne veebiosa korral on veebiosa arendaja keelanud ühe või mitme ühise atribuudi kuvamise või loonud ja lisanud täiendavaid atribuute, mida tööriistapaani jaotiste Ilme, Paigutus ja Täpsemalt loendites pole.

 • Teatud õiguse- või atribuudisätted võivad veebiosade atribuudid keelata või peita.

Ilme

Atribuut

Kirjeldus

Tiitel

Saate määrata veebiosa tiitelribal kuvatava veebiosatiitli.

Kõrgus

Saate määrata veebiosa kõrguse.

Laius

Saate määrata veebiosa laiuse.

Kroomi olek

Saate määrata, kas siis, kui kasutaja lehe avab, kuvatakse lehel kogu veebiosa või mitte. Vaikimisi on kroomi olekuks seatud Tavaline ja kuvatakse kogu veebiosa. Kui olekuks on seatud Minimeeritud, kuvatakse ainult tiitliriba.

Kroomi tüüp

Saate määrata, kas veebiosapaneeli tiitliriba ja ääris kuvatakse või mitte.

Paigutus

Atribuut

Kirjeldus

Peidetud

Saate määrata, kas lehe avamisel on veebiosa nähtav või mitte. Kui see ruut on märgitud, on veebiosa nähtav ainult lehe kujundamisel ja veebiosa tiitlile lisatakse märge (Peidetud).

Saate veebiosa peita, kui soovite sellega veebiosaühenduse kaudu teisele veebiosale andmeid saata, kuid ei soovi veebiosa kuvada.

Suund

Saate määrata veebiosa sisu teksti suuna. Näiteks araabia keeles on teksti suund paremalt vasakule, inglise, eesti ja enamikus muudes Euroopa riikides kasutatavates keeltes aga vasakult paremale. See säte ei pruugi kõigi veebiosatüüpide korral olla saadaval.

Tsoon

Saate määrata lehetsooni, kus veebiosa asub.

Märkus.: Kui teil pole tsoonide muutmise õigust, siis pole lehe tsoonid loendiboksis loetletud.

Tsooni register

Saate määrata veebiosa asukoha mitut veebiosa sisaldavas tsoonis.

Järjestuse määramiseks tippige tekstiväljale positiivne täisarv.

Kui veebiosad on tsoonis järjestatud ülevalt alla, tähendab väärtus 1, et see veebiosa asub tsooni ülaosas. Kui tsooni veebiosad on järjestatud vasakult paremale, tähendab väärtus 1, et veebiosa asub tsooni vasakus servas.

Kui lisate veebiosa näiteks tühja ülevalt alla järjestatud tsooni, on tsooni indeks 0. Kui lisate selle tsooni alla veel teisegi veebiosa, on selle indeks 1. Järjekorras teise veebiosa teisaldamiseks tsooni ülaossa tippige tekstiväljale väärtus 0 ja sisestage esimese veebiosa indeksiks 1.

Märkus.:  Tsooni kõigil veebiosadel peab olema kordumatu tsooniregistri väärtus. Seetõttu võib ühe veebiosa tsooniregistri väärtuse muutmisel muutuda ka tsooni teiste veebiosade tsooniregistri väärtus.

Edasijõudnutele

Atribuut

Kirjeldus

Luba minimeerimine

Saate määrata, kas veebiosa saab minimeerida või mitte.

Luba sulgemine

Saate määrata, kas veebiosa saab lehelt eemaldada.

Luba peitmine

Saate määrata, kas veebiosa saab peita või mitte.

Luba ala vahetamist

Saate määrata, kas veebiosa saab teisaldada mõnda teise tsooni või mitte.

Luba ühendused

Saate määrata, kas veebiosa saab ühendada muude veebiosadega või mitte.

Luba redigeerimine eravaates

Saate määrata, kas eravaates saab veebiosa atribuute muuta või mitte.

Ekspordirežiim

Saate määrata selle veebiosa jaoks eksporditavate andmete lubatud taseme. Sõltuvalt konfiguratsioonist ei pruugi see säte olla saadaval.

Tiitli URL

Saate määrata veebiosa kohta käivat lisateavet sisaldava faili URL-i. Fail kuvatakse veebiosa tiitli klõpsamisel eraldi brauseriaknas.

Kirjeldus

Saate määrata kohtspikri, mis kuvatakse siis, kui osutate kursoriga veebiosa tiitlile või ikoonile. Selle atribuudi väärtust kasutatakse siis, kui otsite veebiosa tööriistapaani menüü Veebiosade otsimine käsu Otsi abil.

Spikri URL

Saate määrata veebiosa spikriteavet sisaldava faili asukoha. Kui klõpsate veebiosa menüüs käsku Spikker, kuvatakse spikriteave eraldi brauseriaknas.

Spikrirežiim

Saate määrata, kuidas veebiosa spikker brauseris kuvatakse.

Valige üks järgmistest.

Režiimne – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist peab kasutaja akna sulgema.

Režiimita – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele naasmist ei pea kasutaja akent sulgema. See on vaikeväärtus.

Navigeeri – veebileht avatakse praeguses brauseriaknas.

Märkus.: Kuigi kohandatud Microsoft ASP.NET-i veebiosad toetavad seda atribuuti, kuvatakse SharePointi spikriteemad vaikimisi ainult eraldi brauseriaknas.

Kataloogi ikoonipildi URL

Saate määrata veebiosade loendis veebiosa ikoonina kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Tiitliikooni pildi URL

Saate määrata veebiosa tiitliribal kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16 x 16 pikslit.

Importimise tõrketeade

Saate määrata veebiosa importimisel ilmneva tõrke korral kuvatava teate.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×