XML-andmete importimine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kui olete varem loonud XML-vastenduse, saate seda kasutada XML-andmete importimiseks vastendatud lahtritesse, kuid peale selle saab XML-andmeid importida ka mitmete muude meetodite ja käskude abil.

Kui kasutate XML-vastendust, importige XML-andmed vastendatud lahtritesse järgmiselt.

 1. Valige XML-vastenduses üks vastendatud lahter.

 2. Klõpsake valikuid Arendaja > Impordi.

  Kui menüüd Arendaja ei kuvata, lugege teemat Menüü Arendaja kuvamine.

 3. Dialoogiboksis XML-i importimine otsige üles ja valige imporditav XML-andmefail (.xml) ning klõpsake nuppu Impordi.

Muud võimalused XML-andmete importimiseks

Võimalike probleemide kohta leiate lisateavet selle artikli lõpus olevast jaotisest XML-andmete importimisega seotud levinud probleemid.

XML-andmefaili importimine XML-tabelina

 1. Klõpsake valikuid Arendaja > Impordi.

  Kui menüüd Arendaja ei kuvata, lugege teemat Menüü Arendaja kuvamine.

 2. Dialoogiboksis XML-i importimine otsige üles ja valige imporditav XML-andmefail (.xml) ning klõpsake nuppu Impordi.

  Kui XML-andmefail ei viita ühelegi skeemile, tuletab Excel skeemi XML-andmefaili põhjal.

 3. Tehke dialoogiboksis Andmete importimine ühte järgmistest.

  1. Valige suvand XML-tabelisse olemasoleval töölehel, kui soovite XML-andmefaili sisu importida töölehel määratud lahtriasukohas olevasse XML-tabelisse.

  2. Valige suvand XML-tabelisse uuel töölehel, kui soovite faili sisu importida uuel töölehel olevasse XML-tabelisse alates lahtrist A1. XML-andmefaili skeem kuvatakse tööpaanil XML-allikas.

 4. Kui XML-andmefail ei viita ühelegi skeemile, tuletab Excel skeemi XML-andmefaili põhjal.

 5. XML-andmete suvandite (nt andmete sidumise, vormingu ja paigutuse) kohandamiseks klõpsake nuppu Atribuudid mis avab dialoogiboksi XML-vastenduse atribuudid. Näiteks vaikesuvandi kohaselt kirjutatakse vastendatud vahemikus olevad andmed uute andmete importimise korral üle, kuid te saate seda sätet muuta.

Mitme XML-andmefaili importimine

 1. Valige vastandatud lahter, kus soovite mitu XML-faili importida ühte vastandatud lahtrite kogumisse.

  Kui soovite mitu XML-faili importida mitmesse vastandatud lahtrite kogumisse, klõpsake töölehel mõnda vastendamata lahtrit.

 2. Klõpsake valikuid Arendaja > Impordi.

  Kui menüüd Arendaja ei kuvata, lugege teemat Menüü Arendaja kuvamine.

 3. Dialoogiboksis XML-i importimine otsige üles ja valige imporditav XML-andmefail (.xml).

  • Kui failid asuvad järjestikku, vajutage tõstuklahvi (Shift) ning valige loendist esimene ja viimane fail. Kõik XML-failides olevad andmed imporditakse ja lisatakse vastendatud lahtritesse.

  • Kui failid ei asu järjestikku, vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja hoidke seda all ning klõpsake loendis iga faili, mille soovite importida.

 4. Klõpsake nuppu Impordi.

  Kui valisite failid, mis ei asu järjestikku, kuvatakse dialoogiboks Faili <faili nimi>.xml importimine. Iga faili puhul valige imporditavale XML-andmefailile vastav XML-vastendus.

  Kõigi veel importimata failide puhul ühe ja sama vastenduse kasutamiseks valige suvand Kasuta seda XML-vastendust kõigi selle skeemi valitud failide puhul.

Mitme XML-andmefaili importimine välisandmetena

Mitme sama nimeruumi, kuid erinevaid XML-skeeme kasutava XML-faili importimiseks saate kasutada käsku XML-andmete impordist. Excel loob iga imporditava XML-andmefaili jaoks kordumatu XML-vastenduse.

Märkus.: Kui impordite mitu määratlemata nimeruumiga XML-faili, käsitletakse neid XML-faile nii, nagu need kasutaksid sama nimeruumi.

 1. Kui kasutate teenusekomplekti Office 365 tellimuse Exceli, valige andmed > Too andmed > Failist > Kaudu XML-i.

  Kui kasutate Excel 2016 või mõnes varasemas versioonis, valige andmed > Muust allikast > XML-i andmete importimine.

 2. Avage draiv, kaust või Interneti-asukoht, kus imporditavat XML-andmefaili (.xml) talletatakse.

 3. Valige fail ja klõpsake nuppu Ava.

 4. Tehke dialoogiboksis Andmete importimine ühte järgmistest.

  • Valige suvand XML-tabelisse olemasoleval töölehel   . Faili sisu imporditakse uuel töölehel asuvasse uude XML-tabelisse. Kui XML-andmefail ei viita ühelegi skeemile, tuletab Excel skeemi XML-andmefaili põhjal.

  • Valige suvand Olemasolevale töölehele   . XML-andmed imporditakse kahemõõtmelisse ridade ja veergudega tabelisse, kus XML-sildid kuvatakse veerupäistena ning andmed veerupäiste all olevates ridades. Esimest elementi (juursõlme) kasutatakse pealkirjana ja see kuvatakse määratud lahtriasukohas. Ülejäänud silte sorditakse tähestikulises järjestuses teisel real. Sel juhul Excel skeemi ei tuleta ja te ei saa XML-vastendust kasutada.

  • Valige suvand Uuele töölehele   . Excel lisab teie töövihikusse uue töölehe ja paigutab XML-andmed automaatselt uue tööehe vasakusse ülanurka. Kui XML-andmefail ei viita ühelegi skeemile, tuletab Excel skeemi XML-andmefaili põhjal.

 5. XML-andmete suvandite (nt andmete sidumise, vormingu ja paigutuse) kohandamiseks klõpsake nuppu Atribuudid mis avab dialoogiboksi XML-vastenduse atribuudid. Näiteks vaikesuvandi kohaselt kirjutatakse vastendatud vahemikus olevad andmed uute andmete importimise korral üle, kuid te saate seda sätet muuta.

XML-andmefaili avamine andmete importimiseks

 1. Valige Fail > Ava.

  Kui kasutate rakendust Excel 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja käsku Ava.

 2. Klõpsake loendiboksis Avamine draivi, kausta või Interneti-asukohta, kus asub avatav fail.  

 3. Valige fail ja klõpsake nuppu Ava.

 4. Kui avaneb dialoogiboks XML-i importimine, viitab avatud fail ühele või mitmele laiendatava laadilehekeele (XSLT) laadilehele, nii et võite klõpsata üht järgmistest suvanditest.

  • Ava fail laadilehte rakendamata   . XML-andmed imporditakse kahemõõtmelisse ridade ja veergudega tabelisse, kus XML-sildid kuvatakse veerupäistena ning andmed veerupäiste all olevates ridades. Esimest elementi (juursõlme) kasutatakse pealkirjana ja see kuvatakse määratud lahtriasukohas. Ülejäänud silte sorditakse tähestikulises järjestuses teisel real. Sel juhul Excel skeemi ei tuleta ja te ei saa XML-vastendust kasutada.

  • Ava fail, rakendades järgmist laadilehte (märkige üks)   . Valige laadileht, mille soovite rakendada, ja klõpsake nuppu OK. XML-andmed vormindatakse vastavalt teie valitud laadilehele.

   Märkus.: XML-andmed avatakse Excelis kirjutuskaitstuna vältimaks seda, et salvestate algse lähtefaili kogemata Exceli makrotoega töövihiku failivormingusse (.xlsm). Sel juhul Excel skeemi ei tuleta ja te ei saa XML-vastendust kasutada.

 5. Kui avaneb dialoogiboks XML-i importimine, pole XML-failil ühtegi XSLT-laadilehe viidet. Faili avamiseks klõpsake ühte järgmistest suvanditest.

  • Uues töövihikus XML-tabeli loomiseks klõpsake suvandit XML-tabelina.

   Faili sisu imporditakse XML-tabelisse. Kui XML-andmefail ei viita ühelegi skeemile, tuletab Excel skeemi XML-andmefaili põhjal.

  • Klõpsake suvandit Kirjutuskaitstud töövihikuna.

   XML-andmed imporditakse kahemõõtmelisse ridade ja veergudega tabelisse, kus XML-sildid kuvatakse veerupäistena ning andmed veerupäiste all olevates ridades. Esimest elementi (juursõlme) kasutatakse pealkirjana ja see kuvatakse määratud lahtriasukohas. Ülejäänud silte sorditakse tähestikulises järjestuses teisel real. Sel juhul Excel skeemi ei tuleta ja te ei saa XML-vastendust kasutada.

   XML-andmed avatakse Excelis kirjutuskaitstuna vältimaks seda, et salvestate algse lähtefaili kogemata Exceli makrotoega töövihiku failivormingusse (.xlsm). Sel juhul Excel skeemi ei tuleta ja te ei saa XML-vastendust kasutada.

  • Klõpsake suvandit Kasuta XML-allika tööpaani.

   XML-andmefaili skeem kuvatakse tööpaanil XML-allikas. Seejärel saate skeemi elemente töölehele lohistada, et neid töölehega vastendada.

   Kui XML-andmefail ei viita ühelegi skeemile, tuletab Excel skeemi XML-andmefaili põhjal.

XML-andmete importimisega seotud levinud probleemid

Kui Excel ei saa andmeid XML-vastenduse alusel valideerida, kuvatakse dialoogiboks XML-importimise tõrge. Klõpsake dialoogiboksis iga tõrke kohta lisateabe vaatamiseks nuppu Üksikasjad. Järgmises tabelis on loetletud osa levinud importimistõrkeid.

Tõrge

Mis juhtus?

Skeemi valideerimine nurjus

Dialoogiboksis XML-vastenduse atribuudid suvandi Valideeri andmed impordi ja ekspordi puhul skeemi suhtes valimisel, andmed küll imporditi, kuid neid ei valideeritud määratud XML-vastenduse suhtes.

Osa andmeid imporditi tekstina

Kõik imporditud andmed või osa neist teisendati deklareeritud andmetüübist tekstiks. Nende andmete kasutamiseks arvutuses tuleb andmed teisendada teksti asemel numbriteks või kuupäevadeks. Näiteks ei toimi tekstiks teisendatud kuupäevaväärtus funktsioonis YEAR soovitud viisil enne, kui teisendate selle andmetüübiks Kuupäev. Excel teisendab andmed tekstiks juhul, kui:

 • andmed on vormingus, mida Excel ei toeta;

 • andmeid ei ühildu Exceli sisemise XSD-andmetüübi esitusviisiga. Probleemi lahendamiseks kontrollige iga andmetüübi deklaratsiooni veendumaks, et XML-andmed vastavad XML-skeemile.

XML-parseri tõrge

XML-parser ei saa määratud XML-faili avada. Veenduge, et XML-failis poleks süntaksivigu ja et XML oleks õigel kujul.

Ei leia andmetele vastavat XML-vastendust

See probleem võib ilmneda juhul, kui valite importimiseks mitu XML-andmefaili ja Excel ei leia ühe faili jaoks sobivat XML-vastendust. Importige esmalt dialoogiboksi tiitelribal nimetatud faili jaoks sobiv skeem ja seejärel proovige fail uuesti importida.

XML-tabeli suurust ei saa andmete mahutamiseks muuta

Proovite lisada ridu, importides või lisades XML-tabelisse andmeid, kuid tabeli laiendamiseks pole ruumi. XML-tabelit saab laiendada ainult allapoole. Näiteks võib otse XML-tabeli all olla mõni objekt (nt pilt või teine tabel), mis takistab XML-tabeli laiendamist. Asi võib olla ka selles, et XML-tabeli laiendamisel ületaks see Exceli piirangu 1 048 576 rida. Probleemi lahendamiseks korraldage töölehel olevad tabelid ja objektid ümber, et XML-tabelit saaks allapoole laiendada.

Määratud XML-fail ei viita ühelegi skeemile

XML-fail, mida proovite avada, ei viita ühelegi XML-skeemile. Failis olevate XML-andmete töötlemiseks on Excelil vaja XML-faili sisul põhinevat skeemi. Kui see skeem on vale või ebapiisav, eemaldage see töövihikust. Seejärel looge XML-skeemifail ja redigeerige XML-andmefaili nii, et see viitaks skeemile. Lisateavet leiate teemast XML-elementide vastendamine XML-vastenduse lahtrites.

Märkus.: Exceli tuletatud skeemi ei saa eksportida eraldi XML-skeemi andmefailina (.xsd). Kuigi XML-skeemifaili loomiseks on olemas XML-skeemi redaktorid ja muud meetodid, ei pruugi teil olla võimalust neid kasutada või selleks vajalikke teadmisi.

Exceli loodud skeemi eemaldamiseks töövihikust tehke järgmist.

 1. Klõpsake valikuid Arendaja > Allikas.

  Menüü Arendaja XML-käsud

  Kui menüüd Arendaja ei kuvata, lugege teemat Menüü Arendaja kuvamine.

 2. Klõpsake tööpaanil XML-allikas nuppu XML-vastendused.

 3. Dialoogiboksis XML-vastendused klõpsake Exceli loodud XML-vastendust ja seejärel nuppu Kustuta.

Mitme sama nimeruumi, kuid erinevaid XML-skeeme kasutava XML-faili importimine ei toimi eeldatud viisil

Mitme XML-andmefaili ja XML-skeemiga töötamisel loote tavaliselt iga skeemi jaoks XML-vastenduse, vastendate soovitud elemendid ning seejärel impordite iga XML-andmefaili sellega sobivasse XML-vastendusse. Mitme sama nimeruumiga XML-andmefaili importimisel käsu Impordi abil saate kasutada ainult ühte XML-skeemi. Kui kasutate seda käsku mitme sama nimeruumi, kuid erinevaid XML-skeeme kasutava XML-faili avamiseks, võite saada tulemusi, mida ei eeldatud. Näiteks võidakse andmed üle kirjutada või faile mitte avada.

Mitme sama nimeruumi, kuid erinevaid XML-skeeme kasutava XML-faili importimiseks proovige kasutada käsku XML-andmete impordist (valige Andmed > Muudest allikatest). See käsk võimaldab mitmel sama nimeruumiga XML-failil kasutada mitut XML-skeemi. Excel loob kordumatu XML-vastenduse iga XML-andmefaili jaoks, mille soovite importida.

Märkus.: Kui impordite mitu määratlemata nimeruumiga XML-faili, käsitletakse neid XML-faile nii, nagu need kasutaksid sama nimeruumi.

Menüü Arendaja kuvamine

Kui menüüd Arendaja ei kuvata, tehke selle kuvamiseks järgmist.

 • Excel 2013 ja Excel 2010

  1. Valige Fail > Suvandid.

  2. Klõpsake kategooriat Lindi kohandamine.

  3. Märkige väljal Põhimenüüd ruut Arendaja ja klõpsake siis nuppu OK.

 • Excel 2007

  1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid.

  2. Klõpsake kategooriat Populaarsed.

  3. Märkige jaotises Exceli populaarseimad suvandid ruut Kuva lindil menüü Arendaja ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Vt ka

Ülevaade XML-ist Excelis

XML-elementide vastendamine XML-vastenduse lahtrites

XML-andmete eksportimine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×