Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Word saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil dokumendis teksti lisada või muuta. Saate tekstivoo parandamiseks muuta fonte, rakendada vormingulaade ja kasutada pealkirju.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Teksti lisamine Wordi dokumenti

Saate luua täiesti uue dokumendi või lisada teksti olemasolevasse dokumenti.

Uue dokumendi loomine

 1. Wordi avamisel on fookus uue tühja dokumendi mallil. Dokumendi loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „<Dokumendi vaikenimi>, editing“ (<Dokumendi vaikenimi>, redigeerimine).

  Fookus on dokumendi sisus redigeerimisalal ja aktiivne vaade on küljendivaade.

 2. Tippige oma dokumendi tekst. Rea või lõigu lõpetamiseks ja uue alustamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S. Kuulete teksti „Selected, Save as tab“ (Valitud, vahekaart Nimega salvestamine).

 4. Salvestuskoha valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), seejärel vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud asukohta.

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Enter file name here“ (Sisestage siia failinimi), ja tippige soovitud nimi.

 6. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Teksti lisamine olemasolevasse dokumenti

 1. Olemasoleva dokumendi avamiseks vajutage küljendivaates klahvikombinatsiooni Alt+F ja O.

 2. Asukohtade (nt OneDrive või teie arvuti) loendi sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud asukohta, ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud faili. Kui teie dokument on valitud kohas olevas kaustas, vajutage kausta avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 4. Dokumendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „<Dokumendi nimi>, editing“ (<Dokumendi nimi, redigeerimine). Fookus on dokumendi sisus redigeerimisalal.

 5. Vajutage nooleklahve, kuni kuulete kohta, kuhu soovite teksti lisada, ja hakake tippima.

 6. Kui olete lõpetanud, vajutage muudatuste salvestamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+S.

Teksti valimine

Saate kiiresti valida kogu dokumendi teksti või ainult teatud osa tekstist.

 • Kogu teksti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

 • Tekstilõigu valimiseks liikuge soovitud teksti juurde ja vajutage ning hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja nooleklahve, et kursorit teksti valimiseks liigutada.

Pealkirjade kasutamine

Pealkirjad on dokumentide hõlbustusfunktsioonide ja kasutatavuse seisukohast väga olulised. Pealkirjade toimivuse tagamiseks hõlbustusfunktsioonide jaoks on nende loomiseks oluline kasutada Wordi valmispealkirjalaade. See võimaldab ekraanilugeril ja Wordil vajalikku teavet vahetada.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mille soovite pealkirjaks muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Laadi Pealkiri 1 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+1.

  • Laadi Pealkiri 2 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+2.

  • Laadi Pealkiri 3 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+3.

  • Laadi Normaallaad rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+N.

  Näpunäide. : Muude pealkirjalaadide sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H ja klahvi L. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud laadi, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vorming (paks, kursiiv ja allakriipsutus)

Märkide vormindamine aitab teie dokumendi loetavust parandada.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Paksu vormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + B.

  • Kursiivvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+I.

  • Allakriipsutusvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+U.

Fondi ja fondi suuruse muutmine

Dokumendi kasutamise hõlbustamiseks saate dokumendile rakendada loetavama fondi või muuta teksti suuremaks või väiksemaks.

Fondi muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, K ja K. Kuulete teksti „Font, <praegune font>“.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide. : Kui te juba teate, mis fonti te soovite, hakake selle fondi nime tippima. Näiteks fondi Times New Roman leidmiseks tippige ti.

Fondisuuruse muutmine

 1. Valige tekst, mille suurust soovite muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Tekst suurendamiseks 1 punkti võrra vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + [ (vasak nurksulg).

  • Tekst vähendamiseks 1 punkti võrra vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + ] (parem nurksulg).

  • Teksti järk-järguliseks suurendamiseks vastavalt nupu Suurenda fonti suurustele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + > (suurem kui).

  • Teksti järk-järguliseks vähendamiseks vastavalt nupu Vähenda fonti suurustele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + < (väiksem kui).

  • Kindla suuruse valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, F ja S. Kuulete praeguse fondi suurust. Tippige soovitud suurus ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Fondi mitme atribuudi korraga muutmine

Dialoogiboksis Font saate sirvida fondi atribuute ja muuta korraga mitut atribuuti.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Dialoogiboksi Font avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, F ja N.

 3. Tehke mõnda järgmistest.

  • Järgmiste sätete juurde minemiseks ja nende muutmiseks tehke järgmist.

   • Font – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F ja seejärel allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti.

   • Fondilaad – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Y ja seejärel allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondilaadi.

   • Fondi suurus – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S ja seejärel allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondi suurust.

   • Fondi värv – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C. Vajutage nooleklahve, kuni kuulete soovitud värvi nimetust, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Allakriipsutuse laad – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+U. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud allakriipsutuslaadi, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Allakriipsutuse värv – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+I. Vajutage nooleklahve, kuni kuulete soovitud allakriipsutuse värvi nimetust, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Järgmiste valikute juurde minemiseks ja nende valimiseks tehke järgmist.

   • Läbikriipsutus – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+K.

   • Kahekordne läbikriipsutus – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+L.

   • Läbikriipsutus – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P.

   • Allindeks – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+B.

   • Kapiteelkiri – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M.

   • Suurtähtkiri – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A.

   • Peidetud – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H.

   • Määra vaikeväärtuseks – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Tekstiefektid – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+E ja sisestusklahvi (Enter).

   • Vahekaart Täpsem – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+V.

   • Vahekaart Font – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+N.

 4. Muudatuste rakendamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OK button“ (Nupp OK), ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  Dialoogiboksist Font ilma muudatusi salvestamata väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Kujunduse fontide kasutamine

Kujunduse font muudab ära kogu dokumendi fondid, kasutades kahte fonti, mis omavahel hästi kokku sobivad. Esimene font määratakse pealkirjadele ja teine sisutekstile.

Näpunäide. : Selleks, et kujunduse fondid kindlasti pealkirjadele rakendataks, peavad pealkirjad olema vormindatud Wordi pealkirjalaadide abil. Juhised selleks leiate jaotisest Pealkirjade kasutamine.

 1. Vajutage dokumendis klahvikombinatsiooni Alt+G, T ja F.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kujundusega rakendatud fontide kirjelduse kuulamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk+0. Ekraanilugeris JAWS vajutage klahvikombinatsiooni Insert+F.

Vaata ka

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Rakenduses Word Androidi jaoks saate Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil dokumendis teksti lisada või muuta. Saate tekstivoo parandamiseks muuta fonte, rakendada vormingulaade ja kasutada pealkirju.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Teksti lisamine Wordi dokumenti

Saate luua täiesti uue dokumendi või lisada teksti olemasolevasse dokumenti.

Uue dokumendi loomine

 1. Avage Word Androidi jaoks, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „New button“ (Uus, nupp), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Avaneb aken New (Uus). Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Blank document” (Tühi dokument), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Uus tühi dokument avaneb küljendivaates. Fookus on dokumendi sisul ja kuvatakse ekraaniklaviatuur.

 4. Libistage sõrmega ekraani alumisse ossa, kuni kuulete soovitud märki, ja seejärel tõstke sõrm ekraanilt. Mõnes seadmes võib olla vaja märgi sisestamiseks ekraani topeltpuudutada.

  Kui teie seadmes on aktiveeritud teksti ennustav sisestamine, saate samal viisil lisada ka sõnu.

 5. Kui olete lõpetanud, nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

 6. Kui olete sisse loginud, salvestab Word Androidi jaoks dokumendi automaatselt vaikenimega OneDrive‘i.

Dokumendi seadmesse salvestamine

Saate dokumendi salvestada kohalikku kausta oma seadmes.

 1. Uue dokumendi seadmesse salvestamiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „File button” (Nupp Fail), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „File menu open” (Menüü Fail avatud).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save as button” („Nupp Salvesta nimega”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Save as, File menu closed, Enter file name“ (Nimega salvestamine, menüü Fail suletud, sisestage faili nimi).

 3. Topeltpuudutage ekraani ja seejärel tippige faili salvestusnimi.

 4. Kui see on tehtud, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „This device, documents“ (See seade, dokumendid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake vasakule või paremale soovitud kaustani jõudmiseks ja siis topeltpuudutage ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button” (Nupp Salvesta), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Fail on salvestatud ja fookus viiakse tagasi dokumendi sisule.

Teksti lisamine olemasolevasse dokumenti

 1. Olemasoleva dokumendi avamiseks nipsake küljendivaates vasakule, kuni kuulete teksti „File button“ (Nupp Fail), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „File menu open” (Menüü Fail avatud).

 2. Dialoogiboksi Avamine avamiseks topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale, kuni kuulete failiasukohtade (nt OneDrive või teie seade) loendit.

 3. Asukoha avamiseks topeltpuudutage ekraani. Otsige üles soovitud dokument ja seejärel topeltpuudutage ekraani selle valimiseks. Dokument avatakse ja fookus viiakse dokumendi sisule.

 4. Ekraaniklaviatuuri avamiseks topeltpuudutage ekraani ja hakake tippima.

 5. Kui olete lõpetanud, sulgege klaviatuur ja vajaduse korral salvestage dokument, nagu on kirjeldatud jaotises Uue dokumendi loomine.

Teksti valimine

Saate valida dokumendi kindla osa või kogu teksti.

Tekstilõigu valimine

 1. Tekstilõigu valimiseks ja fookuse dokumendi redigeerimisalale viimiseks liikuge valitava teksti juurde.

 2. Topeltpuudutage pikalt ekraani. Kuulete valitud üksuse nime.

 3. Valiku laiendamiseks libistage ekraanil kaks sõrme lahku. TalkBack loeb libistamise ajal valikud ette.

Kogu teksti valimine

 1. Dokumendis kogu teksti valimiseks libistage sõrme ekraanil üles ja paremale. Kuulete teksti „Local context menu, TalkBack, showing items one to three of three“ (Kohalik kontekstimenüü, TalkBack, kuvatakse üksused üks kuni kolm kõigist kolmest).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Cursor control” (Kursori juhtelement), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Select all“ (Vali kõik), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Pealkirjade kasutamine

Pealkirjad on dokumentide hõlbustusfunktsioonide ja kasutatavuse seisukohast väga olulised. Pealkirjade toimivuse tagamiseks hõlbustusfunktsioonide jaoks on nende loomiseks oluline kasutada Wordi valmispealkirjalaade. See võimaldab ekraanilugeril ja Wordil vajalikku teavet vahetada.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mille soovite pealkirjaks muuta.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch“ (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete praeguse vahekaardi nime.

 3. Topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Home tab” (Menüü Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Menüüs Home (Avaleht) nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Styles menu“ (Menüü Laadid). Topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Styles (Laadid).

 5. Nipsake menüüs Styles (Laadid) paremale, kuni kuulete soovitud pealkirja, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Fookus läheb uuesti menüüle Home (Avaleht). Kuulete teksti „Tab menu, Home selected“ (Menüü, Avaleht on valitud).

Vorming (paks, kursiiv ja allakriipsutus)

Märkide vormindamine aitab teie dokumendi loetavust parandada.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Paksu vormingu rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, Bold, switch” (Märkimata, paks, lüliti), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  • Kursiivvormingu vormingu rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, Italic, switch” (Märkimata, kursiiv, lüliti), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  • Allakriipsutuse rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, Underline, switch” (Märkimata, allakriipsutus, lüliti), ja siis topeltpuudutage ekraani.

Fondi ja fondi suuruse muutmine

Dokumendi kasutamise hõlbustamiseks saate dokumendile rakendada loetavama fondi või muuta teksti suuremaks või väiksemaks.

Fondi muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch“ (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete praeguse vahekaardi nime.

 3. Topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Home tab” (Menüü Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Font combo-box, <praegune font>, selected“ (Fondi liitboks, <praegune font>, valitud).

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Fondisuuruse muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch“ (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete praeguse vahekaardi nime.

 3. Topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Home tab” (Menüü Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Font size combo-box, <praeguse fondi suurus>, selected“ (Fondi suuruse liitboks, <praeguse fondi suurus>, valitud).

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud fondisuurust, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Kujunduse fontide kasutamine

Kujunduse font muudab ära kogu dokumendi fondid, kasutades kahte fonti, mis omavahel hästi kokku sobivad. Esimene font määratakse pealkirjadele ja teine sisutekstile.

Näpunäide. : Selleks, et kujunduse fondid kindlasti pealkirjadele rakendataks, peavad pealkirjad olema vormindatud Wordi pealkirjalaadide abil. Juhised selleks leiate jaotisest Pealkirjade kasutamine.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch“ (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete praeguse vahekaardi nime.

 2. Topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Home tab” (Menüü Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Font combo-box, <praegune font>, selected“ (Fondi liitboks, <praegune font>, valitud).

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Theme fonts“ (Kujunduse fondid). Saadaolevate kujunduse fontide kuulamiseks nipsake paremale. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Kujunduse fontide loend lõpeb, kui kuulete teksti „All fonts“ (Kõik fondid).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Rakenduses Word Mobile saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil dokumendis teksti lisada või muuta. Saate tekstivoo parandamiseks muuta fonte, rakendada vormingulaade ja kasutada pealkirju.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Teksti lisamine Wordi dokumenti

Saate luua täiesti uue dokumendi või lisada teksti olemasolevasse dokumenti.

Uue dokumendi loomine

 1. Avage Word Mobile, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „New button“ (Uus, nupp), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Avaneb uus aken Uus ja fookus on uuel tühjal dokumendil. Dokumendi loomiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Uus dokument avatakse küljendivaates. Fookus on dokumendi sisul ja kuvatakse ekraaniklaviatuur.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud tärki, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Tärk lisatakse dokumenti.

  Kui teie seadmes on aktiveeritud teksti ennustav sisestamine, saate lisada sõnu samamoodi nagu tärke.

 5. Kui olete sisse loginud, salvestab Word Mobile dokumendi automaatselt vaikenimega OneDrive‘i.

Dokumendi seadmesse salvestamine

Saate dokumendi salvestada kohalikku kausta oma seadmes.

 1. Uue dokumendi seadmesse salvestamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Quick access commands, File button” (Kiirkäsud, nupp Fail), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Backstage page, back button“ (Backstage’i lehepaan, nupp Tagasi).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button” (nupp Salvesta) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save a copy of this file“ (Salvesta selle faili koopia), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Choose an app“ (Valige rakendus). Avatakse salvestuskohtade loend ja fookus on loendi esimesel valikul.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „This device“ (See seade), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale soovitud kaustani jõudmiseks ja siis topeltpuudutage ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Next, app bar button” (Rakenduseriba nupp Edasi), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „File name” (Faili nimi), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avatakse ekraaniklaviatuur.

 8. Tippige nimi, millega soovite dokumendi salvestada, ja nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save a copy, app bar button“ (Salvestamine koopia, rakenduseriba nupp), ja topeltpuudutage ekraani. Dokument on nüüd teie seadmesse salvestatud. Fookus liigub tagasi dokumendi sisule.

Teksti lisamine olemasolevasse dokumenti

 1. Olemasoleva dokumendi avamiseks nipsake küljendivaates vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Quick access commands, File button“ (Kiirkäsud, nupp Fail), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Backstage page, back button“ (Backstage’i lehepaan, nupp Tagasi).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Open button“ (Nupp Ava), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Browse button” (Nupp Sirvi), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Choose an app“ (Valige rakendus). Avatakse salvestuskohtade loend ja fookus on loendi esimesel valikul.

 4. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud asukoht, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Otsige üles soovitud dokument ja topeltpuudutage ekraani selle valimiseks.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Open document, app bar button” (Rakenduseriba nupp Ava dokument), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Dokument avatakse küljendivaates.

 7. Ekraaniklaviatuuri avamiseks topeltpuudutage ekraani ja hakake tippima.

 8. Kui olete lõpetanud, sulgege klaviatuur ja vajaduse korral salvestage dokument, nagu on kirjeldatud jaotises Uue dokumendi loomine.

Teksti valimine

Saate valida dokumendi kindla osa või kogu teksti.

Tekstilõigu valimine

 1. Nipsake üles- või allapoole, et valida valimiseks kasutatav navigeerimissäte. Näiteks kui valite lõigud, saate korraga valida ja liikumiseks kasutada rohkem teksti.

 2. Liikuge dokumendis selle tekstilõigu juurde, mille soovite valida, ja kolmikpuudutage ekraani.

Kogu teksti valimine

 1. Topeltpuudutage dokumendis ekraani kahe sõrmega. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Select all button“ (Nupp Vali kõik), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Pealkirjade kasutamine

Pealkirjad on dokumentide hõlbustusfunktsioonide ja kasutatavuse seisukohast väga olulised. Pealkirjade toimivuse tagamiseks hõlbustusfunktsioonide jaoks on nende loomiseks oluline kasutada Wordi valmispealkirjalaade. See võimaldab ekraanilugeril ja Wordil vajalikku teavet vahetada.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mille soovite pealkirjaks muuta.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button“ (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Menüüs Home (Avaleht) nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Styles button“ (Nupp Laadid). Topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Styles (Laadid).

 6. Nipsake menüüs Styles (Laadid) paremale, kuni kuulete soovitud pealkirja, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Dokumendile rakendatakse pealkirjalaad ja fookus viiakse tagasi dokumendi menüüsse.

Vorming (paks, kursiiv ja allakriipsutus)

Dokumendi kasutamise hõlbustamiseks saate dokumendile rakendada loetavama fondi või muuta teksti suuremaks või väiksemaks.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Paksu vormingu rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Off, Bold button” (Väljas, nupp Paks), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  • Kursiivvormingu rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Off, Italic button” (Väljas, nupp Kursiiv), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  • Allakriipsutuse rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Off, Underline, button“ (Väljas, allakriipsutus, nupp), ja siis topeltpuudutage ekraani.

Fondi ja fondi suuruse muutmine

Dokumendi kasutamise hõlbustamiseks saate dokumendile rakendada loetavama fondi või muuta teksti suuremaks või väiksemaks.

Fondi muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options, button“ (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Font button“ (Nupp Font), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Fondisuuruse muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options, button“ (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Font size button“ (Nupp Font), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud fondisuurust, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Kujunduse fontide kasutamine

Kujunduse font muudab ära kogu dokumendi fondid, kasutades kahte fonti, mis omavahel hästi kokku sobivad. Esimene font määratakse pealkirjadele ja teine sisutekstile.

Näpunäide. : Selleks, et kujunduse fondid kindlasti pealkirjadele rakendataks, peavad pealkirjad olema vormindatud Wordi pealkirjalaadide abil. Juhised selleks leiate jaotisest Pealkirjade kasutamine.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch“ (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete praeguse vahekaardi nime.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options, button“ (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Font button“ (Nupp Font), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Theme fonts“ (Kujunduse fondid). Saadaolevate kujunduse fontide kuulamiseks nipsake paremale. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Kujunduse fontide loend lõpeb, kui kuulete teksti „All fonts“ (Kõik fondid).

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Word Online‘is saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil dokumendis teksti lisada või muuta. Saate tekstivoo parandamiseks muuta fonte, rakendada vormingulaade ja kasutada pealkirju.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide teabe leiate artiklist Veebirakenduse Word Online kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kuna Word Online töötab teie veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudesse ja käskudest välja liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), käivad veebibrauseri enda, mitte veebirakenduse Word Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Teksti lisamine Wordi dokumenti

Saate luua täiesti uue dokumendi või lisada teksti olemasolevasse dokumenti.

Uue dokumendi loomine

 1. Rakenduse Word Online avamisel on fookus uue tühja dokumendi mallil. Mallide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või Shift+Tab. Kui olete soovitud mallil, vajutage dokumendi loomiseks sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „<Dokumendi vaikenimi>, document .docx“ (<Dokumendi vaikenimi>, dokument, .docx).

  Fookus viiakse dokumendi sisusse redigeerimisalale ja aktiivne vaade on küljendivaade.

 2. Tippige oma dokumendi tekst. Rea või lõigu lõpetamiseks ja uue alustamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui olete lõpetanud, vajutage lindile liikumiseks klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv. Kuulete praegu valitud menüü nime.

 4. Menüü Fail avamiseks vajutage klahvi F. Seejärel vajutage menüü Salvesta nimega avamiseks klahvi A.

 5. Faili ümbernimetamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Rename. Rename this file“ (Nimeta ümber. Nimeta see fail ümber), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Tippige dokumendi jaoks uus nimi. Kui olete lõpetanud, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OK button“ (Nupp OK), ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 6. Word Online salvestab teie dokumendi automaatselt OneDrive‘i kausta Dokumendid. Kui soovite salvestada mujale, vajutage menüüs Nimega salvestamine tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Save as. Save a copy to OneDrive“ (Nimega salvestamine. Salvesta koopia OneDrive‘i). Vajutage sisestusklahvi (Enter) ja valige salvestuskoht nooleklahvide abil. Kui olete lõpetanud, vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Save button” (Nupp Salvesta). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Teksti lisamine olemasolevasse dokumenti

 1. Olemasoleva dokumendi avamiseks vajutage küljendivaates klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahve F ja O. Avatakse menüü Avamine, kus on loetletud teie viimatised dokumendid.

 2. Viimatiste dokumentide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Liikudes loeb Jutustaja viimatised dokumendid ette järgmiselt: „<failinimi>, <asukoht>“. Dokumendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui soovite avada dokumendi, mis pole teie viimatiste dokumentide hulgas, vajutage menüüs Avamine tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „More on OneDrive“ (Rohkem OneDrive‘is), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). OneDrive avaneb uues aknas ja saate oma dokumente sirvida. Dokumentide ja kaustade sirvimiseks vajutage nooleklahve. Kausta või dokumendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Avatud dokumendis on fookus dokumendi sisus redigeerimisalal.

 5. Vajutage nooleklahve, kuni kuulete kohta, kuhu soovite teksti lisada, ja hakake tippima. Muudatused salvestatakse automaatselt.

Teksti valimine

Saate kiiresti valida kogu dokumendi teksti või ainult teatud osa tekstist.

 • Kogu teksti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

 • Tekstilõigu valimiseks liikuge soovitud teksti juurde ja vajutage ning hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja nooleklahve, et kursorit teksti valimiseks liigutada.

Pealkirjade kasutamine

Pealkirjad on dokumentide hõlbustusfunktsioonide ja kasutatavuse seisukohast väga olulised. Pealkirjade toimivuse tagamiseks hõlbustusfunktsioonide jaoks on nende loomiseks oluline kasutada Wordi valmispealkirjalaade. See võimaldab ekraanilugeril ja Wordil vajalikku teavet vahetada.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mille soovite pealkirjaks muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Laadi Pealkiri 1 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+1.

  • Laadi Pealkiri 2 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+2.

  • Laadi Pealkiri 3 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+3.

  • Laadi Tavaline rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+N.

  Näpunäide. : Muude pealkirjalaadide sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahve H ja L. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud laadi, ja vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter).

Vorming (paks, kursiiv ja allakriipsutus)

Märkide vormindamine aitab teie dokumendi loetavust parandada.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Paksu vormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + B.

  • Kursiivvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+I.

  • Allakriipsutusvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+U.

Fondi ja fondi suuruse muutmine

Dokumendi kasutamise hõlbustamiseks saate dokumendile rakendada loetavama fondi või muuta teksti suuremaks või väiksemaks.

Fondi muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahve H, F ja F. Kuulete teksti „Font name, editable combo box“ (Fondi nimi, redigeeritav liitboks).

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide. : Kui te juba teate, mis fonti te soovite, hakake selle fondi nime tippima. Näiteks fondi Times New Roman leidmiseks tippige ti.

Fondisuuruse muutmine

 1. Valige tekst, mille suurust soovite muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Teksti 1 punkti võrra suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + ] (parem nurksulg).

  • Tekst 1 punkti võrra vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + [ (vasak nurksulg)

  • Teksti järk-järguliseks suurendamiseks vastavalt nupu Suurenda fonti suurustele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + > (suurem kui).

  • Teksti järk-järguliseks vähendamiseks vastavalt nupu Vähenda fonti suurustele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + < (väiksem kui).

  • Kindla suuruse valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahve H, F ja S. Kuulete teksti „Font size, editable combo box“ (Fondi suurus, redigeeritav liitboks). Tippige soovitud punktisuurus ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Fondi mitme atribuudi muutmine

Fondi atribuute saate sirvida ja muuta menüü Avaleht jaotises Font olevate sätete abil.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Menüü Avaleht avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahvi H.

 3. Tehke mõnda järgmistest.

  • Järgmiste sätete juurde minemiseks ja nende muutmiseks tehke järgmist.

   • Font – vajutage klahvi F, seejärel vajutage uuesti klahvi F ning siis allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Fondi laad – vajutage klahvi F ja klahvi Y. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondi laadi, ning vajutage siis sisestusklahvi (Enter).

   • Fondi suurus – vajutage klahvi F, seejärel vajutage klahvi S ning siis allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondisuurust, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Fondi värv – vajutage klahvi F, seejärel vajutage klahvi C. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud fondi värvi, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Teksti esiletõstuvärv – vajutage klahvi I. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud esiletõstuvärvi, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Järgmiste valikute juurde minemiseks ja nende valimiseks tehke järgmist.

   • Läbikriipsutus – vajutage klahvi 4.

   • Ülaindeks – vajutage klahvi 6.

   • Allindeks – vajutage klahvi 5.

Kujunduse fontide kasutamine

Kujunduse font muudab ära kogu dokumendi fondid, kasutades kahte fonti, mis omavahel hästi kokku sobivad. Esimene font määratakse pealkirjadele ja teine sisutekstile.

Näpunäide. : Selleks, et kujunduse fondid kindlasti pealkirjadele rakendataks, peavad pealkirjad olema vormindatud Wordi pealkirjalaadide abil. Juhised selleks leiate jaotisest Pealkirjade kasutamine.

 1. Vajutage dokumendis klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahve H, F ja F. Kuulete teksti „Font name, editable combo box“ (Fondi nimi, redigeeritav liitboks).

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Jutustaja teatab pealkirjade juures teksti „<fondi nimi>, headings“ (<fondi nimi>, pealkirjad) ja sisuteksti juures „<fondi nimi>, body" (<fondi nimi>, sisu).

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Word Online’i kiirklahvid

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Erivajadustega kasutajatele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×