Word Starteri tutvustus

Microsoft Word Starter 2010 on igapäevaste toimingute (nagu kirjade kirjutamine, CV uuendamine ja uudiskirjade loomine) tegemiseks mõeldud tekstitöötlusprogramm. Word Starter on osa Microsoft Office Starter 2010 programmist ja on arvutisse eelinstallitud.

Word Starter 2010 näeb välja peaaegu nagu Microsoft Word 2010, kuid ei toeta tekstitöötlusprogrammi Word täisversiooni lisafunktsioone. Kui leiate, et te soovite kasutada rohkem funktsioone, saate programmi viia uuele versioonile Word 2010 otse versioonilt Word Starter 2010. Klõpsake lihtsalt lindil menüüs Avaleht käsku Ostmine.

Selle artikli teemad

Word Starteri avamine ja sellega tutvumine

Uue dokumendi loomine

Dokumendi salvestamine

Teksti lisamine ja vormindamine

Leheveeriste muutmine

Pildi või graafika lisamine

Pildi lisamine arvutist

Lõikepildi lisamine

Tabeli lisamine

Õigekirjakontroll

Printimine

Ühiskasutus meili või veebi abil

Lisateave

Word Starteri avamine ja sellega tutvumine

Klõpsake Word Starteri avamiseks Windowsi nuppu Start.

 1. Klõpsake nuppu Start Nupp Start. Kui Word Starterit ei kuvata programmide loendis, klõpsake käsku Kõik programmid ja seejärel käsku Microsoft Office Starter.

 2. Klõpsake käsku Microsoft Word Starter 2010.

  Kuvatakse Word Starteri käivituskuva ja tühi dokument.

Word Starter

Menüü Fail klõpsamine avab dokumendi Backstage’i vaate, kus on võimalik faile avada ja salvestada, saada teavet praeguse dokumendi kohta ning teha muid toiminguid, mis pole seotud dokumendi sisuga, näiteks dokumenti printida või saata dokumendi meiliga edasi.

2. Igas lindil olevas menüüs kuvatakse käsud tööülesannete kaupa rühmadena. Kui sisestate ja vormindate teksti, siis kasutate ilmselt enamiku ajast menüüd Avaleht. Tabelite, lõikepiltide, piltide ja muu graafika lisamiseks dokumenti kasutage menüüd Lisa. Veeriste ja paigutuse muutmiseks (eriti printimise korral) kasutage menüüd Küljendus. Ümbrike ja siltide kujundamiseks ja hulgipostituste koostamiseks (kirjakooste) kasutage menüüd Postitused.

3. Word Starteri akna küljel oleval paanil on spikri lingid ning otseteed mallide ja lõikepiltide juurde, mille abil saate alustada professionaalse ilmega dokumendi loomist. Paanil kuvatakse ka reklaami ja link Office'i täisversiooni ostmiseks.

Lehe algusesse

Uue dokumendi loomine

Kui hakkate programmis Microsoft Word Starter 2010 dokumenti looma, võite alustada puhtalt lehelt või kasutada malli, kus osa tööd on teie eest juba ära tehtud.

 1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Uus.

  Uus

 2. Kui soovite alustada dokumendi loomist tühjalt lehelt, topeltklõpsake nuppu Tühi dokument.

  Tühi dokument

  Kui soovite alustada dokumendiga, kus osa tööd on juba ette ära tehtud, valige sobiv mall saidilt Office.com.

  Mallid

 3. Word Starter avab tühja dokumendi või malli, kuhu saate sisu lisada.

Lehe algusesse

Dokumendi salvestamine

Kui katkestate või lõpetate töö, tuleb dokument salvestada, vastasel juhul kaotate oma töö. Dokument salvestatakse failina teie arvutisse, kus saate selle hiljem avada, selles muudatusi teha ja selle printida.

 1. Klõpsake kiirpääsuribal nuppu Salvesta Nupp Salvesta.

  (Kiirklahv: vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.)

  Kui dokument oli juba eelnevalt failina salvestatud, salvestatakse kõik muudatused kohe dokumenti ja võite tööd jätkata.

 2. Kui tegemist on uue dokumendiga, mida pole veel salvestatud, andke dokumendile nimi.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lisateavet dokumentidele nime andmise ja salvestamise kohta leiate teemast Lühijuhend: dokumendi salvestamine.

Lehe algusesse

Teksti lisamine ja vormindamine

Kui olete dokumendi loomist alustanud tühjalt lehelt või mallist, saate sisu lisada teksti tippides ja vormindades. Saate vormindada nii terveid lõike kui ka üksikuid sõnu ja lauseid, et neid esile tõsta.

 1. Tippige tekst.

  Teksti paigutus ja font sõltuvad kasutatud malli sätetest. Ka tühjas dokumendis on teksti ilme seadistatud.

  Word Starter kasutab tühjale dokumendile teksti kuvamiseks vaikimisi 11-punktist Calibri fonti. Lõigud on joondatud vasakule, lõikude vahel on tühi rida.

 2. Dokumendi saab muuta kiiresti lihtsamini loetavaks, kui lisate pealkirju, mis märgivad üleminekuid uuele teemale.

  Tippige pealkiri ja vajutage sisestusklahvi ENTER.

 3. Klõpsake äsja sisestatud pealkirja, seejärel osutage (ärge klõpsake) menüü Avaleht jaotises Laadid laadile Pealkiri 1.

 4. Word Starter kuvab pealkirja eelvaate laadiga Pealkiri 1.

  Pealkirja laad

 5. Klõpsake laadigalerii kõrval olevat allanoolt Veel ja osutage eri laadidele.

  Rohkem laade

  Arvestage, et laadid nimega Pealkiri, Tiitel, Alapealkiri, Tsitaat, Tugev tsitaat ja Loendi lõik muudavad kogu lõiku, muud laadid muudavad üksnes selle sõna laadi, millele kursor osutab.

  Laadid on eelmääratletud vormingud, mis koos toimides annavad dokumendile viimistletud ilme.

 6. Klõpsake sobiva laadi rakendamiseks.

Laadigalerii vorminduse täiendamiseks võite märkida sõna, mida soovite vormindada, ning valida seejärel menüü Avaleht jaotisest Font sobiva käsu.

Jaotis Font

Teil on palju valikuid, sealhulgas:

 • Paks

 • Kursiiv

 • Allakriipsutus

 • Läbikriipsutus

 • Allindeks

 • Ülaindeks

 • Värv

 • Suurus

Lehe algusesse

Leheveeriste muutmine

Lehekülje veeriste muutmisega saate kahandada või kasvatada dokumendi sisuosa ja lehe servade vahele jäävat tühja ruumi. Vaikimisi määrab Word Starter kõigi ääriste suuruseks 1 tolli. Kitsamate ääristega lehele mahub rohkem sisu kui laiade ääristega lehele, kuid tühi ruum muudab dokumendi silmale paremini jälgitavaks.

Saate ise otsustada, kas kasutate äärise vaikesätteid või saavutate soovitud tulemuse muude sätetega.

 1. Klõpsake menüüs Küljendus nuppu Veerised.

  Veerised

 2. Klõpsake üht eelseadistatud konfiguratsiooni või looge oma konfiguratsioon, klõpsates nuppu Kohandatud veerised, ja määrake mõõdud väljadel Ülemine, Alumine, Vasak ja Parem.

  Märkmed   

  • Lehe paigutuse saab muuta vertikaalsest horisontaalseks, nt kui dokument sisaldab laia tabelit. Horisontaalse paigutuse valimiseks klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu Suund ja seejärel käsku Horisontaalpaigutus.

   Paigutus

  • Vaikimisi, USA Word Starteri ingliskeelne versioon kasutab mõõtühikuna (nt leheveeriste märkimiseks) tolli. Kui soovite pigem kasutada meetermõõdustikku või ladumisühikuid, klõpsake menüü Fail jaotises Suvandid nuppu Täpsemalt ja seejärel valige jaotises Kuva väljal Kuva järgmistes mõõtühikutes soovitud ühikud.

Lehe algusesse

Pildi või graafika lisamine

Saate arvutisse salvestatud pildi hõlpsalt dokumenti lisada. Lisaks pakub Office.com teenust, mille abil saate dokumenti sisestada professionaalseid lõikepilte ja fotosid.

Pildi lisamine arvutist

 1. Klõpsake dokumendis kohta, kuhu soovite pildi lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Pilt.

  Pildi lisamine pilt

 3. Otsige pilt, mille soovite lisada. Näiteks võib pildifail asuda kaustas Dokumendid.

 4. Topeltklõpsake pilti, mille soovite lisada.

Lõikepildi lisamine

 1. Klõpsake dokumendis kohta, kuhu soovite lõikepildi lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Lõikepilt.

  Lõikepildi lisamine

 3. Tippige tööpaani Lõikepildid väljale Otsitav soovitud lõikepilti kirjeldav sõna või fraas või lõikepildifaili nimi või selle osa.

 4. Klõpsake nuppu Mine, seejärel klõpsake tulemuste loendis lõikepilti, mille soovite dokumenti lisada.

Näpunäide.      Pildi suuruse muutmiseks valige dokumenti lisatud pilt. Suuruse suurendamiseks või vähendamiseks ühes või mitmes suunas lohistage suurusepidet objekti keskkohast eemale või keskkoha poole.

Lehe algusesse

Tabeli lisamine

Tabelid võimaldavad korraldada andmeid ridadesse ja veergudesse. See on mugav viis esitada kategoriseeritud või rühmitatud teavet, nt meeskonnasärkide suurusnumbrid, hind ja muud ostunimekirjas olevate kirjete kriteeriumid või kontaktiloendis olevad telefoninumbrid ja meiliaadressid.

 1. Klõpsake kohta, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel, seejärel lohistage soovitud arvu ridade ja veergude lisamiseks.

  Tabeli lisamine

 3. Tippige tekst tabelisse. Kui soovite lisada ridu, vajutage olemasoleva tabeli lõppu jõudes tabeldusklahvi.

Tabeli ilme viimistlemiseks kasutage tabelilaadide galeriid ja vormindage tabel.

 1. Klõpsake tabelil, valige menüüs Kujundus menüü Tabeliriistad ja osutage (ärge klõpsake) selle all eri tabelilaadidele.

  Kui klõpsate tabelilaadi, kuvab Word Starter seda laadi kasutava tabeli ilme.

  Tabelilaadid

 2. Päiserea vormingu väljalülitamiseks tühjendage märkeruut Päiserida jaotises Tabeli laadide suvandid. Katsetage ja lülitage teised suvandid välja. Meelepärase tabelilaadi leidmisel klõpsake seda.

Lisateavet tabelite kohta leiate jaotises Kiirjuhend: tabeli lisamine.

Lehe algusesse

Õigekirjakontroll

Dokumendi õigekirjakontroll on kiire ja lihtne viis õigekeelsusvigade parandamiseks ja piinlike olukordade vältimiseks.

Word Starter märgib teksti tippimise ajal kirjavead punase lainelise joonega. Vea saate parandada, kui teete sõnal paremklõpsu ja klõpsate seejärel õigesti kirjutatud sõna (või klõpsake nuppu Ignoreeri, kui soovite, et Word Starter sõna vahele jätaks, või Lisa sõnastikku, kui soovite selle kirjapildi õigeks märkida).

Word Starter tähistab grammatikavead rohelise lainelise joonega. Grammatikavead parandatakse samamoodi nagu kirjavead (klõpsake Word Starteri soovitatud parandust või klõpsake nuppu Ignoreeri üks kord).

Word Starter märgib kontekstipõhised kirjavead sinise lainelise joonega. Need on sõnad, mis on kirjutatud õigesti, kuid pole tõenäoliselt need, mida mõtlesite. Näiteks tipite inglise keeles „Let me no“. Sõna „no“ on kirjutatud õigesti, kuid tegelikult tahtsite kirjutada sõna „know“. Paremklõpsake sõna ja klõpsake seejärel õiget kirjapilti (või klõpsake n uppu Ignoreeri ja jätke sõna vahele).

Kontekstipõhine õigekiri

Kui soovite kontrollida õigekirja terves dokumendis, klõpsake menüüs Avaleht nuppu Õigekirjakontroll.

(Kiirklahv: vajutage klahvi F7.)

Lehe algusesse

Printimine

Enne dokumendi printimist on mõistlik vaadata selle eelvaadet. Nii saate veenduda, et dokument prinditakse täpselt sellisel kujul, nagu soovite. Dokumendi eelvaate kuvamisel Word Starteris avatakse see aknas Microsoft Office Backstage’i vaade. Selles vaates saate lehe häälestust ja suvandeid enne printimist muuta.

 1. Klõpsake nuppu Fail ja seejärel käsku Prindi.

  Klaviatuuri otsetee    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+P.

  Märkus.    Eelvaate aknas kuvatav dokument on must-valge ka siis, kui dokument on tegelikult värvine, välja arvatud juhul, kui kasutate värviprinterit.

 2. Eelmise ja järgmise lehe eelvaate nägemiseks klõpsake akna Prindi eelvaade allservas nuppu Järgmine leht või Eelmine leht.

 3. Klõpsake nuppu Prindi.

  Nupu pilt

Lisateavet printimise kohta leiate jaotisest Kiirjuhis: dokumendi printimine.

Lehe algusesse

Ühiskasutus meili või veebi abil

Mõnikord on teil vaja oma dokumente teistega jagada. Kui jagate dokumenti kellegagi, kes kasutab samuti Wordi, saate oma dokumendi saata meilisõnumi manusena. Saaja saab dokumendi avada Wordis ja sellega seal tööd teha.

Märkus.      Käskude kasutamine meilisõnumi manuste saatmiseks eeldab, et teie arvutisse on installitud meiliprogramm, nt Windowsi meil.

Kui teie eesmärk on, et adressaat näeks, mitte ei redigeeriks dokumenti, võite saata dokumendi hetketõmmise PDF- või XPS-failina.

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis käsku Salvesta ja saada.

 2. Klõpsake nuppu Saada meiliga.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Dokumendi Wordi failina saatmiseks klõpsake nuppu Saada manusena.

  • Dokumendi saatmiseks hetktõmmisena klõpsake nuppu Saada PDF-ina või Saada XPS-ina.

 4. Meiliprogramm loob meilisõnumi koos määratud tüüpi failimanusega. Kirjutage meilisõnum ja saatke ära.

Dokumendi saatmise asemel saate selle salvestada Windows Live’i OneDrive. Sel moel on teil dokumendist üks eksemplar, millele pääsevad ligi ka teised. Saate inimestele saata lingi, kus nad saavad dokumenti vaadata ja ka veebibrauseris redigeerida (kui olete neile selleks loa andnud).

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis käsku Salvesta ja saada.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta veebi.

 3. Klõpsake nuppu Logi sisse, sisestage oma Windows Live’i ID ja parool ning klõpsake nuppu OK.

  Kui kasutate Hotmaili, Messengeri või Xbox Live’i, on teil Windows Live’i ID juba olemas. Kui teil seda pole, klõpsake uue Windows Live’i ID loomiseks nuppu Uue konto kasutajaks registreerimine.

 4. Valige OneDrive’is kaust ja klõpsake nuppu Salvesta nimega. Tippige faili nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.

  Dokument on nüüd salvestatud OneDrive. OneDrive’is saate anda inimestele õigusi oma kaustade sisu vaatamiseks ja redigeerimiseks. Kui soovite anda dokumendi ühiskasutusse, saatke selle link meiliga.

Lisateavet dokumentide OneDrive salvestamise kohta leiate jaotisest Dokumendi salvestamine OneDrive’i tarkvarakomplektist Office 2010.

Lehe algusesse

Lisateave

Saidi Office.com sisu uuendatakse pidevalt õpetuste, videote ja koolituskursustega. Kui spikrivaaturi allservas kuvatakse olek Võrgust väljas ja te olete võrku ühendatud, klõpsake nuppu Võrgust väljas ja seejärel Sisu kuvamine Office.com. Või külastage veebisaidi Office.com lehte Office Starteri spikker ja õpetused.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Word StarterKas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Vaheta keelt