Word Mobile‘is põhitoimingute tegemine Jutustajat kasutades

Word Mobile‘is põhitoimingute tegemine Jutustajat kasutades

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Saate kasutada rakendust Word Mobile koos Windowsi sisseehitatud ekraanilugeriga Jutustaja põhitoimingute tegemiseks (nt dokumentide loomine, redigeerimine ja printimine).

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Uue dokumendi loomine

Word Mobile’i käivitamisel avatakse viimati kasutatud dokumentide loend. Uue dokumendi loomiseks tehke järgmist.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Uue dokumendi nupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.” Malliloendi avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Kui soovite luua uue tühja dokumendi, topeltpuudutage ekraani, kui kuulete teksti „Tühi dokument, 1 kokku 24 dokumendist.” Mallil põhineva dokumendi loomiseks nipsake paremale, et üksuste seas edasi liikuda, kuni kuulete soovitud malli nime. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

Olemasoleva dokumendi avamine

Word Mobile’i käivitamisel avatakse viimati kasutatud dokumentide loend. Kui soovite avada ühe neist dokumentidest, nipsake paremale, kuni kuulete soovitud dokumendi nime koos selle asukohaga. Dokumendi avamiseks topeltpuudutage ekraani.

Näpunäide. : Hoidke kõik oma Wordi dokumendid samas kaustas. Sel viisil on neid lihtsam üles leida.

Kui soovitud dokumenti pole viimatiste dokumentide loendis, saate seda oma seadmest või OneDrive’ist otsida.

OneDrive’i dokumendi avamine

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sirvimisnupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.” Dialoogi Vali rakendus avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake üksuste seas liikumiseks paremale, kuni kuulete teksti „See seade“. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni ekraaniluger loeb ette kausta nime ja annab teada, mitu kausta on kokku (näiteks „1, kokku 6“). Üksuste seas edasi liikumiseks nipsake ikka paremale, kuni kuulete soovitud kausta nime (näiteks „Dokumendid“). Kausta avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Ekraaniluger loeb ette kausta esimese üksuse nime ja annab teada, mitu üksust on kokku (näiteks „1, kokku 2“). Nipsake üksuste seas liikumiseks paremale seni, kuni kuulete soovitud dokumendi nime. Seejärel topeltpuudutage dokumendi avamiseks ekraani.

Seadmes asuva dokumendi avamine

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sirvimisnupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.” Dialoogi Vali rakendus avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake üksuste seas liikumiseks paremale, kuni kuulete teksti „See seade“. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni ekraaniluger loeb ette kausta nime ja annab teada, mitu kausta on kokku (näiteks „1, kokku 6“). Üksuste seas edasi liikumiseks nipsake ikka paremale, kuni kuulete soovitud kausta nime (näiteks „Dokumendid“). Kausta avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Ekraaniluger loeb ette kausta esimese üksuse nime ja annab teada, mitu üksust on kokku (näiteks „1, kokku 2“). Nipsake üksuste seas liikumiseks paremale seni, kuni kuulete soovitud dokumendi nime. Seejärel topeltpuudutage dokumendi avamiseks ekraani.

Teksti lisamine, redigeerimine või vormindamine

Lisaks sellele, et saate Word Mobile’is teksti kirjutada, saate ka seda vormindada. Näiteks saate lisada täpploendi. Teksti lisamisel või vormindamisel saate üles või alla nipsates aktiveerida Jutustaja tavapärase ehk üksuste vaate režiimi asemel sõnade, lõikude või ridade režiimi. Kui nipsate mõnes neist režiimidest töötades paremale või vasakule, loeb Jutustaja ette valitud tekstihulga.

Dokumendis kirjutamine

Kirjutama asumiseks peate esmalt dokumendis üles otsima õige koha.

 1. Dokumendi avamisel nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Redigeeritav tekst, redigeerimiseks topeltpuudutage.“ See annab teile teada, et olete kirjutamisalas. Topeltpuudutage ekraani, et asuda teksti lisama.

  • Kui olete alustamas tööd uue tühja dokumendiga, hakake kirjutama klaviatuuri või dikteerimist kasutades.

  • Kui dokument või mall juba sisaldab teksti, kasutage ekraanilugeri käske lõigu, rea või sõna ette lugemiseks, et leiaksite üles tippimiseks õige koha. Seejärel asuge klaviatuuri või dikteerimist kasutades kirjutama.

Näpunäide. : Teksti dikteerimise korral lisatakse hetkelise pausi tegemisel teksti kirjavahemärk.

Teksti vormindamine

Lisaks tavateksti lisamisele saate seda ka vormindada.

 1. Esmalt otsige ekraanilugeri käskude abil kirjutamisalas olles üles sõna, lõik või rida, mida soovite vormindada. Seejärel kolmikpuudutage ekraani valikurežiimi aktiveerimiseks. Vormindatava teksti valimiseks nipsake vasakule või paremale. Valiku lõpuleviimiseks kolmikpuudutage ekraani.

 2. Vormingusuvanditele juurdepääsuks nipsake üles või alla, kuni Jutustaja on vaaterežiimis Üksused. Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete soovitud vormindussuvandi nime, näiteks Paks, Kursiiv, Allakriipsutus, Täpploend või Numberloend. Suvandi valitud teksti jaoks sisse- või väljalülitamiseks topeltpuudutage ekraani.

Näpunäide. : Kui soovite vormingu Täpploend või Numberloend rakendada ainult ühele lõigule, pole teil vaja kogu teksti valida. Viige lihtsalt Jutustaja fookus sellele lõigule ja rakendage siis vorming.

Dokumendi redigeerimise lõpetamine

Kui te ei soovi enam teksti lisada või vormindada, tehke järgmist.

 1. Nipsake üles, et lülitada Jutustaja vaaterežiimi „Orientiirid ja ümbrised“. Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete fraasi „Rakenduse riba“.

 2. Nipsake üks kord alla ja seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Tagasi, nupp on ahendatud, aktiveerimiseks topeltpuudutage, laiendamiseks kolmikpuudutage.“ Word Mobile’i põhivaatesse naasmiseks topeltpuudutage ekraani.

Dokumendi salvestamine

Word Mobile salvestab teie töö automaatselt, ent salvestuskohta ja failinime saate soovi korral muuta.

Dokumendist koopia salvestamine

Kui soovite failis muudatusi teha, ent siiski alles jätta ka originaali koopia, salvestage dokument uue nimega.

 1. Nipsake kirjutamisalas vaaterežiimis „Üksused“ paremale, kuni kuulete teksti „Failinupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.“ Menüü Fail avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Salvestusnupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.” Dialoogi Salvestamine avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta selle faili koopia, aktiveerimiseks topeltpuudutage.” Topeltpuudutage ekraani.

 4. Ekraaniluger lausub „Rakenduse valimise hüpik, see seade.“ Kui soovite salvestada hoopis OneDrive’i, nipsake paremale, kuni kuulete sõna „OneDrive“. Pärast salvestuskoha valimist topeltpuudutage ekraani.

 5. Lohistage sõrme ekraani ülaosas ringi, kuni ekraaniluger loeb ette kausta nime. Seejärel nipsake üksuste seas liikumiseks paremale või vasakule, kuni kuulete soovitud kausta nime, näiteks „Dokumendid“ või „Kaust: Dokumendid“. Kausta avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rakenduse riba nupp Edasi, aktiveerimiseks topeltpuudutage“. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 7. Lohistage sõrme ekraani ülaosas ringi, kuni kuulete teksti „Faili nimi, redigeeritav tekst“ ja praegu aktiivse faili nime. Topeltpuudutage ekraani. Seejärel kirjutage uus failinimi klaviatuuri kasutades või dikteerides.

 8. Nipsake üles, et lülitada Jutustaja vaaterežiimi „Orientiirid ja ümbrised“. Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete fraasi „Rakenduse riba“. Nipsake üks kord alla. Seejärel nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Rakenduse riba nupp Salvesta koopia, aktiveerimiseks topeltpuudutage.“ Koopia salvestamiseks topeltpuudutage ekraani.

Töötate nüüd salvestatud dokumendi koopiaga, mitte enam originaalfailiga.

Dokumendi nime muutmine

Kui panite failile algul ajutise töönime, võib teil hiljem tekkida soov fail ümber nimetada.

 1. Nipsake kirjutamisalas vaaterežiimis „Üksused“ paremale, kuni kuulete teksti „Failinupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.“ Menüü Fail avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Salvestusnupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.” Dialoogi Salvestamine avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Nimeta see fail ümber, aktiveerimiseks topeltpuudutage.” Topeltpuudutage ekraani.

 4. Seejärel kirjutage uus failinimi klaviatuuri kasutades või dikteerides. Kui olete nime ära kirjutanud, nipsake üles, et lülitada Jutustaja vaaterežiimi „Orientiirid ja ümbrised“. Nipsake paremale ja siis alla, et lülitada taas sisse režiim „Üksused“. Nipsake vasakule, kuni kuulete sõna „Sisse“. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Tagasi, nupp on ahendatud, aktiveerimiseks topeltpuudutage, laiendamiseks kolmikpuudutage.“ Dokumenti naasmiseks topeltpuudutage ekraani.

Dokumendi printimine

Vahel võib teil tekkida vajadus dokument välja printida – näiteks selleks, et seda teistele näidata.

 1. Nipsake kirjutamisalas vaaterežiimis „Üksused“ paremale, kuni kuulete teksti „Failinupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.“ Menüü Fail avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Printimisnupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.“ Dialoogi Printimine avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Kui soovite veenduda, et valitud on õige printer, nipsake paremale, kuni kuulete teksti “Printer, liitboks, laiendamiseks topeltpuudutage, ahendatud.“ Ekraani topeltpuudutamisel loeb ekraaniluger ette valitud printeri nime ja annab teile teada, kui palju variante kokku leidub (näiteks „1, kokku 5“). Printeri valimiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete soovitud printeri nime. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Dokumendi printimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Printimisnupp, aktiveerimiseks topeltpuudutage.“ Dokumendi printerisse saatmiseks topeltpuudutage ekraani.

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Vt ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti sisestamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja kontrollimine

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×