Windows Phone'i jaoks loodud OneNote Mobile'i kasutamine

Rakenduse Microsoft OneNote Mobile tekstide, piltide või helivõimaluste abil saate oma dokumente hallata nii kodus, tööl kui ka koolis. Ükskõik, kas peate koduteel tooma kauplusest mõned toidukaubad, vaatama läbi koosoleku või loengu märkmeid või plaanima mõnda üritust – OneNote'i abil saate oma telefoniga kõik ülesanded tehtud.

Avatud OneNote'i fail

Uue märkme loomine

 1. Puudutage rakenduste loendis ikooni OneNote OneNote'i ikoon.

 2. Puudutage valikut Uus Uue dokumendi ikoon.

 3. Kui soovite sisestada pealkirja, puudutage valikut Sisestage pealkiri ja tippige soovitud pealkiri.

 4. Puudutage pealkirja all olevat ala ja tippige oma märkmed.

 5. Kui olete valmis, vajutage kaks korda nuppu Tagasi Nupu Tagasi ikoon, et liikuda uuesti oma märkmete juurde ja salvestada muudatused.

  Kui olete oma telefonis häälestanud Microsofti konto, salvestatakse teie muudatused OneDrive’i vaikemärkmikku. Kui OneDrive’is pole vaikemärkmikku, luuakse uus märkmik nimega Minu märkmik ja teie märkmed salvestatakse sinna. Lisateavet leiate teemast Dokumentide sünkroonimine: OneDrive.

  Kui te pole telefonis Microsofti kontot häälestatud, salvestatakse teie muudatused telefoni kiirmärkmete jaotisse.

  Märkmed   

  • Sarnaselt arvutisse installitud Microsoft OneNote'iga salvestatakse teie muudatused OneNote Mobile'i sulgemisel automaatselt (näiteks siis, kui vajutate telefoni nuppu Tagasi Nupu Tagasi ikoon või Avakuva Riistvara nupp Avakuva.

  • Kui te pealkirja ei sisesta, kasutatakse pealkirjana teie märkme esimest tekstirida.

  Näpunäited   

  • Kas soovite märkmed lisada rääkides? Kõnefunktsiooni avamiseks vajutage nuppu Avakuva Riistvara nupp Avakuva ja hoidke seda all ning öelge "Note" ja siis tekst, mille soovite üles märkida. Nt: "Note ära unusta piima ja leiba osta."

Märkme avamine

 1. Puudutage rakenduste loendis ikooni OneNote OneNote'i ikoon.

 2. Märkme avamiseks puudutage seda. Kui märget ei kuvata, tehke mõnda järgmistest.

  • Puudutage ikooni Otsi ikoon Otsi, tippige paar sõna, mis peaksid märkmes sisalduma, ja siis puudutage sisestusklahvi Sisestusikoon. Lehe avamiseks puudutage seda.

  • Kui kuval OneNote kuvatakse märkmike loend, puudutage soovitud märget sisaldava märkmiku nime, liikuge soovitud lehele ja avamiseks puudutage seda. Kuvatavad märkmikud võivad asuda teie telefonis, OneDrive’is, Microsoft SharePoint 2010 või uuema versiooni saidil või SharePoint Online'i saidil (saadaval teenusekomplektis Microsoft Office 365).

  • Viimati avatud märkmike loendi kuvamiseks puudutage nuppu Hiljutised Hiljutiste märkmete ikoon. Lehe avamiseks puudutage seda.

 3. Märkme erinevate osade kuvamiseks vähendage või suurendage kuva, lükates sõrmi vastavalt kokku või lahku, või liikuge kuval kerides, libistades sõrme ekraanil üles või alla.

  Näpunäited   

  • OneNote Mobile ei toeta kõiki Microsoft OneNote Onlineis, rakenduses Microsoft OneNote 2010 või selle uuemas versioonis sisalduvaid funktsioone. Kui märkmes on sisu, mida OneNote Mobile ei toeta, saate siiski märkme telefonis avada, kuid toetuseta sisu ei kuvata.

  • Kui avate meilisõnumile manustatud OneNote'i faili, saate faili telefoni salvestada või seda telefonis redigeerida.

  • Kui märge, mida soovite avada, on suletud märkmikus, puudutage selle märkmiku nime jaotises Suletud märkmikud ja siis liikuge soovitud märkmele või kasutage otsingut.

  Näpunäited   

  • Kas kasutate mõnda (nt ülesandeloendis sisalduvat) märget väga sageli? Kinnitage see avakuvale, et pääseksite sellele kiiresti juurde. Puudutage OneNote'is soovitud märget pikalt ja siis puudutage valikut Kinnita avakuvale.

  • Saate märkme sisu kopeerida ja kleepida muudesse telefonis asuvatesse failidesse, rakendustesse või sõnumitesse.

Ülesandeloendi loomine

 1. Puudutage märkme sisuosa. Puudutage nuppu Ülesanded Ülesannete ikoon ja tippige esimene loendipunkt.

 2. Puudutage sisestusklahvi Sisestusikoon ja tippige teine punkt.

 3. Ülesandeloendi lõpetamiseks puudutage kaks korda sisestusklahvi Sisestusikoon.

Muud tüüpi loendite loomine

 1. Täpploendi loomiseks puudutage märkmes nuppu Loend Täpploendi ikoon ja tippige esimene loendipunkt.

 2. Puudutage sisestusklahvi Sisestusikoon ja tippige teine punkt.

 3. Täpploendi lõpetamiseks puudutage kaks korda sisestusklahvi Sisestusikoon.

 4. Uue numberloendi loomiseks puudutage valikuid Rohkem ikoon Rohkem> Numberloend ja tippige esimene loendipunkt.

Pildi lisamine märkmesse

 1. Puudutage märkmes nuppu Pilt Pildi lisamise ikoon.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Pildistamiseks ja pildi lisamiseks puudutage ikooni Kaamera Kaameraikoon, pildistamiseks vajutage kaameranuppu või puudutage ekraani ja siis puudutage valikut Nõustu.

  • Olemasoleva pildi lisamiseks puudutage albumit, kus asub lisatav pilt, puudutage soovitud pilti (või pilte) ja siis puudutage ikooni Valmis Ikoon Valmis.

Näpunäide.   Kas soovite luua uue märkme, mis sisaldab telefoniga tehtud pilte? Puudutage avakuval Riistvara nupp Avakuva valikuid Fotod Fotode ikoon> Filmilint > Vali Valimisikoon> puudutage märkmesse lisatavat pilti > Jaga Jagamisikoon> OneNote.

Märkmesse heli lisamine

 1. Puudutage märkmes nuppu Heli Heli salvestamise ikoon.

 2. Rääkige ja salvestage soovitud tekst.

 3. Kui olete valmis, puudutage valikut Katkesta.

 4. Heli esitamiseks puudutage nuppu Helimärge Helimärkme ikoon.

Märkme teksti vormindamine

 1. Puudutage märkmes soovitud sõna ja siis lohistage valitud teksti otstes olevaid ringe, mille abil saate lisada esimese ja viimase vormindatava sõna.

 2. Puudutage valikuid Rohkem ikoon Rohkem > Vorminda.

 3. Puudutage jaotises Vorming soovitud tekstivormingut.

  Teksti vormindamise suvandite hulka kuuluvad Paks kiri Paksu kirja ikoon, Kaldkiri Kaldkirja ikoon, Allakriipsutus Allakriipsutuse ikoon ja Läbikriipsutus Läbikriipsutuse ikoon.

 4. Teksti vormindamise lõpetamiseks puudutage teksti järel olevat ala, puudutage valikuid Rohkem ikoon Rohkem> Vorminda ja siis puudutage kasutatava vormingu ikooni, et see välja lülitada.

Näpunäide.   Rakendada saab rohkem kui ühe vormingusuvandi. Selleks valige vormindatav tekst, puudutage valikuid Rohkem ikoon Rohkem> Vorminda ja siis valige esimene vormingusuvand. Pärast seda puudutage uuesti valikuid Rohkem ikoon Rohkem> Vorminda ja valige järgmine vormingusuvand.

Märkmikus uue lehe alustamine

 1. Puudutage kuval OneNote soovitud märkmiku nime (selle saab avada ja sulgeda), puudutage soovitud jaotist ja siis ikooni Uus Uue dokumendi ikoon.

Lehe kustutamine

 1. Avage OneNote'is märkmikujaotis, mis sisaldab kustutatavat lehte.

 2. Puudutage seda lehte pikalt ja siis puudutage valikut Kustuta.

 3. Puudutage teateboksis Kas kustutan lehe? valikut Jah.

  Kui märkmik asub OneDrive’is või SharePointis, kustutatakse leht nii telefonist kui ka serverist.

 4. Parajasti avatud lehe kustutamiseks puudutage valikuid Rohkem ikoon Rohkem> Kustuta > kinnitamiseks Jah.

Näpunäide.   Samuti saate mitut lehte korraga kustutada. Puudutage kustutatavaid lehti sisaldavas jaotises valikuid Rohkem ikoon Rohkem> Vali lehed > puudutage lehti, mida soovite kustutada > Kustuta Kustutamisikoon> kinnitamiseks Kustuta.

Märkme saatmine meilisõnumiga

 1. Avage OneNote'is märge, mida soovite saata meilisõnumi manusena.

 2. Puudutage valikuid Rohkem ikoon Rohkem> Jaga ja siis puudutage meilikontot, mille kaudu soovite märkme saata.

 3. Lisage meilisõnumisse adressaat ja muu asjakohane teave ning puudutage nuppu Saada Meilisõnumi saatmise ikoon.

Rakenduskoht: Office Mobile for Windows PhoneKas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt