Office
Logi sisse

Vormimalli kujundamine andmeühendusteegi sätete abil

Selles artiklis kirjeldatakse teenuse Microsoft Office SharePoint Server 2007 saidil asuvas andmeühendusteegis talletatud andmetel põhineva ning andmepäringute või andmete edastamise jaoks kasutatava vormimalli kujundamist.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Enne alustamist

Päringu andmeühendusega vormimalli kujundamine

Edastamise andmeühendusega vormimalli kujundamine

Ülevaade

Sekundaarne andmeühendus on vormimallile lisatud suvaline andmeühendus välise andmeallikaga. See andmeühendus erineb andmebaasil, veebiteenusel või ühendusteegi sätetel põhineva vormimalli koostamisel loodud põhiandmeühendusest. Sekundaarne andmeühendus tuleb lisada ainult juhul, kui te ei saa andmeid põhiandmeühenduse kaudu saata ega nende kohta päringut esitada.

Vormil võib olla üks esmane ehk põhiandmeühendus ja üks või mitu sekundaarset andmeühendust. Sõltuvalt vormi otstarbest võib andmeühendust kasutada andmepäringute saatmiseks või vormiandmete edastamiseks mõnda välisesse andmeallikasse (nt Microsoft SQL Serveri andmebaasi või veebiteenusele).

Kui kujundate mitut vormimalli, kus kasutatakse ühesuguseid andmeühendusi, on soovitav iga vormimalli jaoks andmeallikaga andmeühenduse loomise asemel kasutada andmeühendusfaili. Kui mõne seotud vormimallide komplekti andmeühenduse teave muutub, piisab vaid selle andmeühendusfaili värskendamisest. Näiteks kui teisaldate vormimallid katsevõrgust pärisvõrku, tuleb andmeühenduse sätteid ühenduse teegis värskendada vaid ühe korra (andmeühendust ei pea iga vormimalli jaoks eraldi värskendama). Kui andmeühendusfaili kasutaval vormimallil põhinev vormimall kasutab andmeühendust, rakenduvad andmeühenduse uued sätted automaatselt.

Andmeühendusfail on faililaiendiga .xml või .udcx XML-fail, mis sisaldab ühe välise andmeallika ühenduse teavet. Seda faili hoitakse andmeühendusteegis, mis asub serveris, kus töötab Microsoft Office SharePoint Server 2007. Andmeühendusfaili loob arendaja või see luuakse, teisendades olemasoleva vormimalli andmeühenduse andmeühendusfailiks, klõpsates dialoogiboksi Andmeühendused nuppu Teisenda (menüü Tööriistad).

Andmeühendusfaili kasutamise eelised:

 • Üht andmeühendusfaili saab kasutada mitmete vormimallide jaoks. Sama andmeühendust ei pea igale vormimallile uuesti looma.

 • Kui välise andmeallika asukoht või ühendusesätted muutuvad, peate värskendama üksnes andmeühendusfaili, mitte kõiki vormimalle.

 • Andmeühendusfail võib sisaldada ka alternatiivset autentimisteavet, mida server saab kasutada juhul, kui kasutaja täidab vormi veebibrauseris.

 • Brauseritoega vormimallidel põhinevad ning brauseris täidetavad vormid saab ühendada mõne muu domeeni serveriga üksnes andmeühendusfaile kasutava andmeühenduse kaudu.

Microsoft Office InfoPath kasutab andmeühendusfaile, mis järgivad Universal Data Connection 2.0 failivormingut. Tegu on 1.0 versiooni failivormingu (mida kasutavad Microsoft Office FrontPage ja Microsoft Office Excel) täiustatud versiooniga. InfoPath versiooni 1.0 failivormingus andmeühendusfaile kasutada ei saa.

Andmeühendusfaili sätetel põhineva vormimalli loomisel tekitab Microsoft Office InfoPath andmeühenduse andmeühendusteegi sätete alusel. Kui andmeühendusfail sisaldab päringu andmeühenduse sätteid, loob InfoPath vormi peamiseandmeallikasa päringu- ja andmeväljade ning rühmadega vastavalt sellele, kuidas on andmed esitatud andmeühendusfaili sätetes viidatud välises andmeallikas. Päringuväljad sisaldavad andmeid, mida väline andmeallikas kasutab vormile saadetavate andmete määratlemiseks. Päringu tulemused pannakse andmeväljadele. Välisest andmeallikast päringute tegemise võimaldamiseks lisab InfoPath vormimallile nupu Käivita päring.

Kuna päringu ja andmeväljade andmestruktuur peab vastama andmete välises andmeallikas talletamise viisile, ei saa te olemasolevaid välju ega rühmi põhiandmeallikas muuta. Põhiandmeallikas saate üksnes välju või rühmi juurrühma lisada.

Edastamise andmeühenduse sätete kasutamisel lubab InfoPath sellel vormimallidel põhinevates vormides nupu Edasta tööriistaribal Standardne ja käsu Edasta menüüs Fail. Nii saavad kasutajad vormi andmeid välisesse andmeallikasse edastada.

Lehe algusse

Enne alustamist

Andmeühendusteegi sätetel põhineva vormimalli kujundamiseks peate andmeühendusteegi administraatorilt või andmeühendusfaili loonud arendajalt küsima järgmised andmed:

 • teenuse Office SharePoint Server 2007 ühendusteegiga saidi asukoht;

 • selle andmeühendusteegis asuva andmeühendusfaili nimi, mida soovite kasutada.

Lehe algusse

Päringu andmeühenduse vormimalli kujundamine

Päringu andmeühenduse sätetega andmeühendusfailil põhineva vormimalli kujundamiseks peate toimima järgmiselt.

 1. Kujundage andmeühenduse failil põhinev vormimall.    Selles etapis luuakse vormimalli jaoks põhiandmeallikas kõigi vajalike väljade ja rühmadega, mis põhinevad andmeühenduse faili sätetel.

 2. Lisage vormimallile päringutulemite kuvamiseks sobiv juhtelement.    Põhiandmeallika väljadel ja rühmades talletatud andmete kuvamiseks kasutajatele peate vormimalli lisama juhtelemendi ja siduma siis selle juhtelemendi mõne põhiandmeallika päringuvälja või andmeväljaga.

1. juhis. Andmeühenduse failil põhineva vormimalli kujundamine

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Kujunda vormimall.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormimalli kujundamine jaotises Kujunda uus nuppu Vormimall.

 3. Klõpsake loendis Alus väärtust Ühenduseteek.

 4. Brauseritoega vormimalli kujundamisel märkige ruut Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid.

 5. Klõpsake nuppu OK.

 6. Klõpsake andmeühendusviisardis loendis Sait selle teenust Office SharePoint Server 2007 käitavas serveris asuva saidi nime, mis sisaldab soovitud andmeühendusteeki.

   Saidi lisamine loendisse

  1. Klõpsake nuppu Halda saite.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Halda saite nuppu Lisa.

  3. Tippige väljale URL andmeühendusteegi asukoht.

  4. Tippige väljale Kuvatav nimi andmeühendusteegile nimi. See nimi kuvatakse andmeühendusviisardi loendis Sait.

  5. Klõpsake nuppu OK.

  6. Klõpsake nuppu Sule.

 7. Andmeühenduse failide loendi kuvamiseks klõpsake andmeühendusteegi nime. Seejärel klõpsake selle andmeühenduse jaoks kasutatava andmeühendusfaili nime ja siis nuppu Edasi.

 8. Kui olete valinud andmeühendusfaili, mis sisaldab mõne veebiteenusega ühenduse sätteid, võib viisard järgmisel lehel paluda teil määrata iga parameetri näidisväärtused, määratlemaks, millised väljad või rühmad tuleks sekundaarsesse andmeallikasse lisada.

  Kuidas?

  1. Valige tabelis Parameetrid mõni parameeter ning klõpsake seejärel nuppu Määra näidisväärtus.

  2. Tippige väljale Näidisväärtus väärtus, mida kasutaja selle välja jaoks kasutada võiks, ning klõpsake siis nuppu OK.

  3. Korrake neid toiminguid tabeli Parameetrid iga parameetri puhul ning klõpsake nuppu Edasi.

   Tehnilised üksikasjad

  Andmeühendusviisardis veebiteenusega andmeühenduse konfigureerimisel loob Microsoft Office InfoPath ühenduse veebiteenusega ning taotleb WSDL-faili (Web Service Description Language). WSDL-fail sisaldab veebiteenuse kasutatavat skeemi. Veebiteenus vastab taotlusele, saates selle faili InfoPathi. InfoPath kasutab failis sisalduvat teavet sobivate väljade ja rühmade lisamiseks vormimalli teisesele andmeallikale. WSDL-failis tundmatu elemenditüübi leidmisel kasutab InfoPath tundmatu elemenditüübi määratlemiseks näidisandmeid ning seejärel lisab sobivad väljad ja rühmad teisesele andmeallikale.

 9. Kui sätetes viidatud väline andmeallikas tagastab Microsofti ADO.NET-i andmekomplekti, küsitakse viisardi järgmisel lehel, kas muudatuste teave tuleks päringu andmetesse kaasata või mitte, kui kasutajad edastavad vormi andmed. Enamasti on mõistlik jätta ruut Kaasa muudatuste teave andmete edastamisel märgituks ja klõpsata nuppu Edasi. Kui te ei soovi muudatuste teavet kaasata, tühjendage ruut Kaasa muudatuste teave andmete edastamisel ja klõpsake siis nuppu Edasi.

   Tehnilised üksikasjad

  Viisardi see leht kuvatakse üksnes juhul, kui sätted on mõeldud mõne veebiteenuse jaoks ja WSDL-fail osutab, et veebiteenus tagastab ADO.NET-i andmekomplekti.

 10. Viisardi järgmisel lehel tippige andmeühenduse nimi ja klõpsake siis nuppu Valmis.

2. juhis. Juhtelemendi lisamine välja andmete kuvamiseks

 1. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 2. Lohistage juhtelement vormimallile.

 3. Dialoogiboksis Juhtelemendi sidumine valige väli, millega soovite juhtelementi siduda.

Lehe algusse

Edastamise andmeühendusega vormimalli kujundamine

Kui andmeühenduse fail sisaldab edastamise andmeühenduse sätteid, saate vormimalli konfigureerida nii, et kasutajad saavad vormiandmeid andmeühenduse kaudu edastada. Sel juhul lisab InfoPath nupu Edasta tööriistaribale Standardne ja käsu Edasta menüüsse Fail. Vormi edastussuvandid saate konfigureerida dialoogiboksis Esitamissuvandid (menüü Tööriistad). Edastamissuvandid konfigureeritakse sarnaselt andmebaasil või veebiteenusel põhineva vormimalli kujundamisega. Andmebaasil või veebiteenusel põhineva vormimalli kujundamise kohta leiate lisateavet jaotisest Vt ka.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Kujunda vormimall.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormimalli kujundamine jaotise Kujunda uus raadionuppu Vormimall.

 3. Klõpsake loendis Alus väärtust Ühenduseteek.

 4. Brauseritoega vormimalli kujundamisel märkige ruut Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid.

 5. Klõpsake nuppu OK.

 6. Klõpsake andmeühendusviisardis loendis Sait selle teenust Office SharePoint Server 2007 käitavas serveris asuva saidi nime, mis sisaldab soovitud ühenduseteeki.

   Saidi lisamine loendisse

  1. Klõpsake nuppu Halda saite.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Halda saite nuppu Lisa.

  3. Tippige väljale URL andmeühendusteegi asukoht.

  4. Tippige väljale Kuvatav nimi andmeühendusteegile nimi. See nimi kuvatakse andmeühendusviisardi loendis Sait.

  5. Klõpsake nuppu OK.

  6. Klõpsake nuppu Sule.

 7. Andmeühenduse failide loendi kuvamiseks klõpsake andmeühendusteegi nime. Seejärel klõpsake selle andmeühenduse jaoks kasutatava andmeühendusfaili nime ja siis nuppu Edasi.

 8. Kui olete valinud andmeühendusfaili, mis sisaldab mõne veebiteenusega ühenduse sätteid, võib viisard järgmisel lehel paluda teil määrata iga parameetri näidisväärtused, määratlemaks, milline väli või rühm tuleks sekundaarsesse andmeallikasse lisada.

  Kuidas?

  1. Valige tabelis Parameetrid mõni parameeter ning klõpsake seejärel nuppu Määra näidisväärtus.

  2. Tippige väljale Näidisväärtus väärtus, mida kasutaja selle välja jaoks kasutada võiks, ning klõpsake siis nuppu OK.

  3. Korrake neid toiminguid tabeli Parameetrid iga parameetri puhul ning klõpsake nuppu Edasi.

   Tehnilised üksikasjad

  Andmeühendusviisardis veebiteenusega andmeühenduse konfigureerimisel loob Microsoft Office InfoPath ühenduse veebiteenusega ning taotleb WSDL-faili (Web Service Description Language). WSDL-fail sisaldab veebiteenuse kasutatavat skeemi. Veebiteenus vastab taotlusele, saates selle faili InfoPathi. InfoPath kasutab failis sisalduvat teavet sobivate väljade ja rühmade lisamiseks vormimalli teisesele andmeallikale. WSDL-failis tundmatu elemenditüübi leidmisel kasutab InfoPath tundmatu elemenditüübi määratlemiseks näidisandmeid ning seejärel lisab sobivad väljad ja rühmad teisesele andmeallikale.

 9. Viisardi järgmisel lehel tippige andmeühendust kirjeldav nimi ja klõpsake siis nuppu Valmis.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×