Vormimalli elutsükkel

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

See artikkel on mõeldud vormimalli kujundajatele, kes soovivad Microsoft Office InfoPathi vormikujundusprotsessist paremini aru saada. Siin tuuakse välja vormimalli loomise ja arendamise erinevad etapid ning on antud lingid võtmeülesannete kohta lisateabe saamiseks. Katsetamisel ja endale sobivaima tööviisi väljatöötamisel aitab järgnev soovitatav kujundustoiming säästa teil pikas perspektiivis aega ja jõudu.

Selle artikli teemad

Etapp 1: kavandamine

Etapp 2: kujundus

Etapp 3: juurutamine

Etapp 4: haldamine

Etapp 5: arhiivimine

1. etapp: kavandamine

Kavandamisele kuluva aja hulk sõltub teie vormimalli keerukusest, teie rollist oma asutuses ning teie asutuse protsessidest ja nõudmistest.

Kui vormimalli kasutavad ainult teie töökaaslased, võib kavandamisprotsess olla mitteametlik. Kui teie vormimall on keerukam, on ka kavandamisetapp ametlikum ja võib-olla peate konsulteerima ka paljude osalistega. Näiteks kui vormimall on osa suuremast kogu ettevõtet hõlmavast ärisüsteemist (nt kuluaruanne või ettevõtteressursside planeerimise süsteem), peate ilmselt looma ka ametlikud kavandamisdokumendid (nt funktsioonide spetsifikatsioonid).

Mõlemal juhul peate enne vormimalli kujundamise alustamist tegema järgmist.

 • Kasutajate eesmärgid.    Mida peavad teie kasutajad teie vormimalliga saavutama? Milliseid stsenaariume peate toetama? Kuidas mõõdetakse kasutajate eesmärkide saavutamist?

 • Ühilduvuskaalutlused.    Kas teie vormimall peab praegu või tulevikus olema juurdepääsetav ka teie asutuse välistele kasutajatele? Näiteks kas soovite, et vormimall oleks saadaval teie asutuse välisel veebisaidil klientidele, kelle arvutites pole InfoPathi installitud? Kui nii, siis võite standardse InfoPathi vaates vormimalli asemel kujundada brauseriga ühilduv vormimall. Kas mõned teie ettevõtte kasutajad peavad saama täita vormi rakenduses InfoPath 2003? Kui nii, siis soovite ehk kujundada tagasiühilduva vormimalli. Kas soovite, et kasutajad saaks vormi täita ka siis, kui nad ei viibi parasjagu kontoris või kui neil pole muudel põhjustel võrguühendust? Sel juhul saate lisada oma vormimallile funktsioonid, mis lubavad sel efektiivselt töötada ka ühenduseta režiim.

 • Olemasolevad kasutajavormid.    Kas kasutate hetkel kasutajatelt andmete kogumiseks Microsoft Office Wordi dokumente või Microsoft Office Exceli töövihikuid? Kui nii, siis saate need failid teisendada hõlpsasti InfoPathi vormimallideks. Kas teil on olemasolevaid rakenduse InfoPath 2003 vormimalle? Kui on, siis kas need vormimallid peaksid olema tagasiühilduvad või soovite need värskendada Office InfoPath 2007 vormingusse?

 • Integreerimise nõuded.    Milliste teiste toodete ja tehnoloogiatega teie vormimall peab töötama? Näiteks peate võib-olla talletama oma vormimalli andmeid Microsoft SQL Serveri andmebaasis või otsustate võtta oma vormimalli kujundamisel aluseks veebiteenuse, et edastada andmebaasi andmeid, mida InfoPathis otseselt ei toetata.

 • Kasutajaliidese nõuded.    Kas peate pidama kinni ka ettevõtte kaubamärgipoliitikast? Milline peaks olema teie vormimalli ilme? Mis tüüpi juhtelemente kavatsete kasutada ja kuidas need korraldada?

 • Protsessi nõuded    Vormimalli saab osa suurema äriprotsessi, nt kuluaruande kinnitamise protsessi? Kui jah, millist liiki vaadete peate ja kuidas saate rakendada reeglid, mis haldavad organisatsiooni liikumine ja andmete töötlemise mitu inimest ja business süsteemid? Saate ära töövoo funktsioone muudes programmides, nt Microsoft Office SharePoint Server 2007? Vormimalli nõuab hallatavat koodi või skripti? Kui jah, kas kasutate ettevõttesiseseid arendajate või on see töö väljastpoolt?

 • Andmete talletamise nõuded.    Mida soovite teha kasutajavormidel olevate andmetega? Näiteks kui kasutajad peavad saama vormi andmeid kiiresti edasi-tagasi saata ja teil pole vaja andmeid uuesti kasutada, soovite võib-olla talletada andmeid meilisõnumite abil. Kui kasutajatel peab olema vormi andmetele juurdepääs ja nad peavad saama neid andmeid ühiselt kasutada, siis ehk soovite seostuvate InfoPathi vormide kogumit talletada teenust Microsoft Windows SharePoint Services käitava serveri teekides. Kui kasutajad peavad pääsema vormi andmetele juurde teiste ärirakenduste või süsteemide kaudu (nt kuluaruandluse- või raamatupidamisrakendusest), soovite võib-olla talletada andmeid ettevõtte andmebaasis. See on sageli võimalik, kui luua ühendus vormimalli ning vormimalli ja andmebaasi või ärisüsteemi vahendava veebiteenuse vahel.

 • Turbenõuetele    Milliseid probleeme turvalisus ja nõrkade kohtade saate esinema? Kas teie vormimallil peab kasutaja arvutisse olema installitud või teie kasutajad pääsevad võrgu ressurss? Kas soovite, et kasutajad oma vormid või oma vormide teatud komplekti digitaalselt allkirjastada? Loob ühenduse teie vormimalli otse andmebaasi, või kas kavatsete kasutada andmeühendusfailide andmeühendusteekide, mida haldab tavaliselt administraator?

 • Testimisnõuded.    Milliste toimingutega testite oma vormimalli ilmet ja käitumist? Kas peate looma ametliku testiplaani?

 • Juurutamisnõuded.    Kuidas kavatsete oma vormimalli teiste inimestega jagada? Kus te oma vormimalli avaldate? Kas kavatsete selle avaldada teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris? Kas soovite selle avaldada teegis või saidi sisutüüp? Kuidas teavitate kasutajaid vormimalli saadaolekust? Kuidas kavatsete avaldada vormimalli uusi versioone?

 • Säilitamisnõuded.    Kas soovite arhiivida vormimalle, kasutajavorme või mõlemaid? Kui kaua peate andmeid säilitama? Milline on teie asutuse arhiivimis- ja säilitamispoliitika?

Lehe algusse

2. etapp: kujundamine

Pärast kavandamisetapi lõpuleviimist saate alustada kujundusprotsessi. Oma vormimalli kujundamisel on soovitatav järgida allpool loetletud tööülesannete järjekorda, kuid vajadusel võite sellest järjekorrast kõrvale kalduda. Näiteks võite määratleda juhtelementide andmete valideerimise, tingimusvormingu ja reeglid nende juhtelementide lisamisel oma vormimallile, mitte teha seda hiljem kujundamise käigus.

Samm 1: Vormimalli loomine

Samm 2: Looge või põhilise andmeallika määramine

Samm 3: Paigutuse määratlemine

Samm 4: Juhtelementide lisamine

Juhis 5: Lisada andmeühendused

Samm 6: Andmete valideerimise, reeglite ja muude äriloogika funktsioonide lisamine

Juhis 7: Kohandatud vaadete loomine

Samm 8: Luba esitada käitumine

Samm 9: Luba turbefunktsioonid

Samm 10: Testi ilme ja käitumine

1. samm: vormimalli loomine

Oma vormimalli loomisel peate võib-olla importima olemasoleva vormi (Wordi dokumendi või Exceli töövihiku) InfoPathi või määrama vormimalli jaoks ühilduvussätted, nii et selle tulemusena saadavat vormi saaks täita rakenduses InfoPath 2003 või veebibrauseris. Enamik nendest suvanditest on saadaval dialoogiboksis Vormimalli kujundamine. Kui soovite näiteks kujundada vormimalli, mida saab avada ja täita nii rakenduses Microsoft Office InfoPath kui ka brauseris, märkige dialoogiboksis Vormimalli kujundamine ruut Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid.

Järgmistest allikatest saate täiendavat teavet vormimalli loomise protsessi kohta.

Suvand

Toiming

Sissejuhatus InfoPath Forms Services

Saate teavet serveritehnoloogia kohta, mis lubab teil luua brauseris avatavaid ja täidetavaid vormimalle.

Brauseriga ühilduvate vormimallide tutvustus

Saate teavet InfoPathis, brauseris või mobiilsideseadmetes avatavate või täidetavate brauseriga ühilduvate vormimallide kohta. Brauseriga ühilduva vormimalli kasutamist brauseris saab lubada, kui teie või serveripargi administraator olete selle avaldanud teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris.

Vormimalli ühilduvussätete määramine

Saate määrata vormimallile ühilduvussätte või muuta olemasolevat ühilduvussätet. Selle sättega määratletakse, millised InfoPathi funktsioonid ja juhtelemendid on teile vormimalli kujundamisel saadaval. Näiteks kui märgite tööpaanil Vormimalli kujundamine märkeruudu Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid, peidetakse või keelatakse InfoPathis need juhtelemendid ja funktsioonid, mis brauseris lubatavatel vormimallidel ei tööta.

Exceli töövihiku teisendamine InfoPathi vormimalliks

Saate luua olemasolevast Microsoft Office Exceli töövihikust InfoPathi vormimalli.

Wordi dokumendi teisendamine InfoPathi vormimalliks

Saate luua olemasolevast Microsoft Office Wordi dokumendist InfoPathi vormimalli.

2. samm: põhiandmeallika loomine või määramine

Kõigi vormimallide aluseks on andmeallikas, milles talletatakse vormil kogutud andmed. See andmeallikas võib olla ettevõtte andmebaas, veebiteenus või olemasolev XML-fail, mida kasutatakse kogu asutuses andmete standardimiseks, nt XML-skeem XSD-fail. Kui teil olemasolevat andmeallikat pole, saate juhtelementide lisamisel vormimallile lasta InfoPathil selle endale luua.

Tööpaanil Andmeallikas saate kuvada oma vormimalli andmeallika esituse.

Osa tööpaanist Andmeallikas

Oma vormimalli loomisel peate otsustama, millist järgmistest lähenemistest kasutada.

 • InfoPathi lubage andmeallika loomine    Kui loote tühja vormimalli, InfoPathi loob andmeallika saate juhtelementide lisamisel vormimallile. See võib olla kasulik, kui kujundate vormimalli mitteametlikuks kasutamiseks liikmete väike meeskond, kui teil pole juurdepääsu olemasolevas andmeallikas ettevõtte või kui teil pole vaja väljaspool vormi kogutud andmete talletamiseks. See ka võib olla kasulik, kui jagate SharePointi teegis või Microsoft Office Outlook 2007 meilisõnumis vormide ja soovite kuvada vormi teavet veergudes teegis või InfoPathi vormide kaustas asemel talletamine andmebaasi või muude väliste asukohta.

 • Kasutage olemasolevas andmeallikas    Kui vormimalli olemasolevas andmeallikas, nt andmebaasist või veebiteenus, kujundus loob InfoPath põhilise andmeühendus andmeallika. Võib olla ainult üks peamisi andmeühenduse vormimalli. Hiljem kavandamise, saate luua andmeühendused loendiboksid väliste andmetega asustada või rohkem kui ühe andmeallika vormiandmete teisene andmeallikatega. Teiseste andmeallikate kohta leiate lisateavet teemast "juhis 5: andmeühenduste lisamine" hiljem selles artiklis.

Järgmistest allikatest saate täiendavat teavet määratlemisel, millist andmeallika tüüpi kasutada ja millal peaksite lisama oma vormimallile täiendava andmeühenduse.

Suvand

Toiming

Andmeallikate tutvustus

Saate lisateavet andmeallikate kohta, millega on võimalik InfoPathis töötada, ning nende esituse kohta tööpaanil Andmeallikas.

Andmeallikate tutvustus

Saate lisateavet andmeühenduste kohta, mis on dünaamilisteks linkideks vormi ning selle andmeallika vahel, kus vormi andmeid talletatakse või kust vormi andmed pärinevad.

Vormimalli kujundamine andmeühendusteegi sätete abil

Võtke oma vormimalli kujunduse aluseks saidi Office SharePoint Server 2007 andmeühendusteegis talletatav ühine andmeühendusfail. Selles failis talletatakse teavet ühenduse kohta andmeallikaga (nt Accessi andmebaasiga, arvutustabeliga või tekstifailiga).

3. samm: paigutuse määratlemine

Enamik vormimalle sisaldab vähemalt ühte paigutustabelit, mis on vormi sisu (sh juhtelementide, vormi jaotiste, logode jm tüüpi piltide) paigutuse ja korraldamise raamistikuks.

Valmis paigutustabeleid võite leida tööpaanilt Paigutus.

Tööpaanile paigutus osa

Järgmistest allikatest leiate täiendavat teavet oma vormimalli visuaalsete kujundussuvandite kohta.

Suvand

Toiming

Vormimalli küljendamise tutvustus

Saate teavet paigutustabelite kohta, mis aitavad teil vormimalli elemente joondada, ja paigutuses kasutatavate juhtelementide kohta.

Värviskeemi rakendamine

Saate teavet, kuidas rakendada oma vormimalli teatud üksustele omavahel koordineeritud värve.

Pildi lisamine ja paigutamine

Saate teavet pildi (nt ettevõtte logo või päismiku) lisamise kohta vormimallile.

4. samm: juhtelementide lisamine

Juhtelementide lubada kasutajatel sisestada ja valige vormimalli andmed. Ta saab olemasolevates andmeallikates, nt andmebaasid või veebiteenused andmete kuvamiseks. Pärast vormimalli paigutuse loomist saate lisada mis tahes vormimalli soovitud juhtelement. Tööpaanil juhtelemendid on juurdepääs kõigile juhtelemendid, mis on saadaval, InfoPathi, sh kohandatud juhtelemendid, tööpaani, nt ActiveX-juhtelementide või malli osade lisatud.

Osa tööpaanist Juhtelemendid

Saate oma vormimallile lisada juhtelemente, klõpsates loendiboksis Juhtelementide lisamine vastava juhtelemendi nime või lohistades selle juhtelemendi tööpaanilt oma vormimalli tööruumi. Sõltuvalt vormimallile lisatava juhtelemendi tüübist saavad kasutajad vormi täitmisel tippida väljadele teksti, kuvada andmeid korduvates juhtelementides, teha valikuid raadionuppude ja märkeruutude abil, valida kirjeid loenditest ja klõpsata käskude täitmiseks käsunuppe. Andmed, mida kasutajad juhtelementidele sisestavad, talletatakse vormi andmeallikas.

Järgmistest allikatest leiate täiendavat teavet juhtelementide kasutamise kohta InfoPathis.

Suvand

Toiming

Juhtelementide tutvustus

Saate teavet erinevate InfoPathis saadaolevate juhtelementide tüüpide kohta.

Mitmes vormimallis korduvkasutatava malliosa kujundamine

Saate teavet malliosade lisamise ja värskendamise kohta. Malliosad aitavad teil ühtlustada vormimallide kogumi kujundust. Näiteks saate luua malliosad allkirjajaotiste jaoks. Lisaks juhtelementide ja paigutustev korduvale kasutusele saate korduvalt kasutada ka reegleid, tingimusvormingut ja andmete valideerimist.

5. samm: andmeühenduste lisamine

Kõigil vormimallidel on esmane andmeallikas, millele viidatakse kui põhiandmeallikale. Välisel andmeallikal (nt andmebaasil või veebiteenusel) põhineva vormimalli kujundamisel luuakse InfoPathis välisel andmeallikal põhinev põhiandmeallikas. Teise võimalusena loob InfoPath teile põhiandmeallika tühja vormimalli kujundamisel ja sellele juhtelementide lisamisel.

Vormimalli kujundamisel saate lisada ka andmeühendusi vähemalt ühe sekundaarse andmeallikaga. Sekundaarne andmeallikas on XML-andmefail, andmebaas või veebiteenus, mida kasutatakse vormil loendiboksi kirjete või skriptitoimingute puhul. Selle abil saate asustada loendibokse ja muid juhtelemente vormimalliväliste (nt SQL Serveri andmebaasist või SharePointi loendist pärinevate) andmetega. Kui soovite, et kasutajad edastaksid andmeid rohkem kui ühele välisele andmeallikale, saate lisada ka andmeühendusi sekundaarsete andmeallikatega.

Järgmistest allikatest saate lisateavet sekundaarsete andmeallikate ja nende kasutuse kohta InfoPathis.

Suvand

Toiming

Andmeallikate tutvustus

Saate teada, mis on andmeühendus ning kuidas seda kasutatakse andmete vastuvõtmiseks andmebaasist, veebiteenusest jm andmeallikast ning nendesse asukohtadesse andmete edastamiseks. Kui töörühma projektid on loetletud näiteks SharePointi saidil, saate luua selle loendiga andmeühenduse, nii et projektinimed kuvatakse vormi loendiboksi juhtelemendil.

SharePointi dokumenditeegi või loendi andmeühenduse lisamine

Saate lisada oma vormimallile sekundaarse andmeühenduse, mille abil saate saate teha andmepäringuid teegis või loendis või edastada andmeid teenust Windows SharePoint Services käitava serveri teeki.

Andmeühenduse lisamine Microsoft SQL Serveri andmebaasiga

Saate lisada oma vormimallile sekundaarse andmeühenduse, mille abil teha päringuid SQL Serveri andmebaasis.

Veebiteenuse andmeühenduse lisamine

Saate lisada oma vormimallile sekundaarse andmeühenduse, mille abil teha andmepäringuid veebiteenuses või edastada sinna andmeid.

Andmeühenduse lisamine ühendusteegi sätete abil

Saidi Office SharePoint Server 2007 andmeühendusteegis talletatava andmeühendusfaili abil saate lisada oma vormimallile sekundaarse andmeühenduse. Selles failis talletatakse teavet ühenduse kohta andmeallikaga (nt Accessi andmebaasiga, arvutustabeliga või tekstifailiga).

Loendiboksi, drop-down loendiboksi või liitboksi asustamiseks veebiteenusest väärtustega

Loendiboksi, ripploendiboksi või liitboksi saate asustada veebiteenuse sekundaarse andmeühenduse kaudu toodud väärtustega.

SQL serveri andmebaasi väärtuste kasutamiseks loendiboksi, drop-down loendiboksi või liitboksi asustamiseks

Loendiboksi, ripploendiboksi või liitboksi saate asustada Microsoft SQL Serveri andmebaasi päringu andmeühenduse kaudu toodud väärtustega.

Ühenduseta kasutamiseks sekundaarse andmeühenduse konfigureerimine

Saate konfigureerida oma vormimalli nii, et kui kasutaja vormi täidab, salvestaksid vormimallil põhinevad vormid sekundaarsest andmeühendusest tulevad andmed vahemälu. See on kasulik, kui kasutajatel pole võrguühendust või kui vormi välised andmeallikad pole muul põhjusel saadaval. Nende stsenaariumide puhul kuvatakse InfoPathi vormil vahemällu salvestatud andmed ja vormi töö jätkub kasutaja jaoks ootuspäraselt.

6. samm: andmete valideerimise, reeglite ja muude äriloogika funktsioonide lisamine

See on oluline vähendada ja tõhustamiseks teie ettevõtte võimaluse. Saate kasutada äriloogika funktsioone vormimalli kulukas andmesisestuse tõrgete vältimiseks ja kasutaja vorm toimingute automatiseerimiseks. InfoPathi funktsioonid, näiteks andmete valideerimine, tingimusvormingja reeglite kasutamisel saate määratleda tingimusi ja toiminguid, mis automaatselt teha toiminguid, mis põhinevad nt avamine või sulgemine vormi, või väärtused, mis on sisestatud vormimalli.

Järgmised allikad sisaldavad täiendavat InfoPathi äriloogikafunktsioonide kogumit kirjeldavat teavet.

Suvand

Toiming

Lisamine, muutmine või eemaldamine andmete valideerimine

Kui kasutaja täidab vormi, tuvastatakse vead automaatselt. Lisades oma vormimallile andmete valideerimise juhtelemendi, saate tagada et teie kogutud andmed oleksid täpsed ja ühtsed ning vastaksid kõigile teie ettevõttes juba kasutusel olevatele standarditele.

Tingimusvormingu rakendamine vormimallile

Saate vormingu peita või rakendada vormil esinevate tingimuste alusel juhtelemendile. Tingimusvormingu abil saate rakendada juhtelementidele automaatselt paksu kirja, allakriipsutatud kirja, kursiivkirja, läbikriipsutatud kirja, fondi värvi ja tausta värvi. Samuti saate tingimusvormingu abil määratleda, kas juhtelement on vormi täitmise ajal vormil nähtav, kas juhtelement on keelatud või kas kasutajad saavad teatud juhtelemente (nt valikulisi jaotisi) lisada või eemaldada.

Reegli lisamine

Saate lisada reegleid, mis vastavalt vormil esinevatele kindlatele sündmustele ja tingimustele kuvavad dialoogiboksi, seavad välja väärtuse, teevad päringuid andmeühenduses või edastavad sinna andmeid, vahetavad vaateid või avavad ja sulgevad vorme.

Valemi lisamine juhtelemendile

Saate lisada valemeid andmete arvutamiseks, kindla kuupäeva ja kellaaja kuvamiseks või ühele juhtelemendile kasutajate sisestatud väärtuste kuvamiseks teisel juhtelemendil.

Äriloogika vaatamine vormimallil

Dialoogiboksis Loogikainspektor saate läbi vaadata kõik teie vormimalliga seotud andmete valideerimise sätted, arvutatud vaikeväärtused, reeglid ja programmeerimisfunktsioonid. See aitab teil vältida iga juhtelemendi avamist nende sätete kontrollimiseks.

Äriloogika funktsioone InfoPathi on kõik, mida vajate enamik vormimallide. Juhul, kui vormimalli nõuab lisafunktsioone, mis pole saadaval, InfoPathi, saate koodi luua kohandatud funktsioonid. Kui soovite kirjutada skripti, saate luua, redigeerida ja silumine Microsoft JScript või Microsoft Visual Basic Scripting Editioni (VBScript) kood Microsoft Script Editor (MSE). Kui soovite kirjutada hallatavat koodi, Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) abil saate luua, redigeerida ja silumine Visual Basicu või Visual C# koodi. Lisaks, kui teil on Microsoft Visual Studio 2005, saate integreerida InfoPathi kujundusrežiimi funktsioonid Visual Studio 2005 arenduskeskkond allalaadimist ja installimist Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System teie arvutis. Seejärel saate Visual Studio 2005 avada, luua InfoPathi vormimalli projekti ja kujundusrežiimi funktsioonide abil saate oma vormimalli kujundamine. Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office Systemallalaadimise kohta leiate teavet teemast InfoPathi arendaja portaali veebisaidil Microsoft Developer Networki (MSDN).

7. samm: kohandatud vaadete loomine

Igal InfoPathi vormimallil on vaikevaade, mis kuvatakse teie vormimallil põhineva vormi esmakordsel avamisel.

Tööpaanil Vaated saate kujundada oma vormimalli täiendavaid vaateid.

Tööpaani Vaated osa

Uue vaate kujundamisel kordate tavaliselt vormipaigutusprotsessi, lisades vormile juhtelemente ning andmete valideerimise ja muid funktsioone.

Vormimalli erinevate vaadete loomisega lubate kasutajatel vaadata vormi andmeid erineval viisil. Tänu sellele ei pea te kujundama sama äritoimingu kohta mitut vormimalli. Näiteks võite kindlustusnõuete töötlemiseks kasutataval vormimallil luua ühe vaate kindlustusvõtjatele, teise vaate kindlustusagentidele ja kolmanda kahjukäsitlejale. Iga vaade on kohandatud sellele andmeid sisestavate kasutajate rolli järgi. Samuti saate kujundada kohandatud prindivaated, mida kasutatakse üksnes vormi printimiseks.

Vaated peavad olema lihtsad ja suhteliselt selgelt mõistetavad. Kui soovite edastada kasutajatele erijuhendeid, võite koostada oma vaatesse abiteabe. Näiteks saate luua oma vormimallile sihtotstarbelise spikrivaate ja lisada seejärel vaikevaatele nupu, mida klõpsates pääsevad kasutajad ligi spikrivaatele.

Järgmistest allikatest leiate lisateavet vaadete kohta.

Suvand

Toiming

Vaate lisamine või kustutamine

Saate teada, kuidas lisada, hallata või kustutada vaateid.

Brauseriga ühilduva vormimalli InfoPathi vaate loomine

Saate teada, kuidas luua brauseriga ühilduvale vormimallile kaks vaadet kahte tüüpi kasutajate jaoks. Üks vaade on mõeldud kasutajatele, kes avavad vormimalli veebibrauseris. Teist vaadet kasutavad eksklusiivselt need kasutajad, kellel on InfoPath oma arvutisse installitud. Seda InfoPathi vaadet ei kuvata kunagi veebibrauseris. Seega saate selles vaates kasutada ka neid InfoPathi funktsioone, mida brauseriga ühilduvatel vormimallidel ei toetata (nt kasutajarollid või põhi/üksikasjaelemendid).

Printimiseks optimeeritud vaate loomine

Saate teavet oma vormimalli prindivaate kujundamise ja muude prinditavate vormimallide loomise viiside kohta.

Kohandatud spikriteksti lisamine vormimallile

Saate teada, kuidas kujundada oma vormimalli spikrivaadet, ning leiate ka muid viise kohandatud juhendava teksti kuvamiseks kasutajatele.

8. samm: andmeesitamiskäitumise lubamine

Kui kujundate oma vormimalli andmete kogumiseks ühe suurema äriprotsessi osana, ei jää andmed tavaliselt kasutajate täidetud vormidele. Selle asemel liiguvad vormi andmed vormilt äriprotsessi järgmisse etappi, tavaliselt välisesse andmeallikasse (nt andmebaasi või veebiteenusesse). Näiteks saab kasutaja täita InfoPathis kuluaruandevormi ja edastada selle vormi veebiteenusele, kus vormi töödeldakse.

Vormimalli andmete edastamise sihtkoha määramisega saate muuta äriprotsessid täpsemaks ja tõhusamaks, kuna nii on teil nende protsesside üle suurem kontroll. Kasutaja saab vormiandmed edastada alles siis, kui InfoPath on kontrollinud vormi sisestatud andmete sobivust ja lubanud kasutajal sobimatud andmed parandada. Selle funktsiooni abil saab tagada ainult sobivate andmete saatmise välisesse andmeallikasse.

Järgmistes allikates selgitatakse, kuidas luua oma vormimalli, nii et vormi andmed esitataks teie valitud asukohta.

Suvand

Toiming

Vormiandmete edastamine tutvustus

Saate teada, kuidas saata vormi andmeid kindlasse asukohta (nt andmebaasi või veebiteenusele).

Vormiandmete edastamine erinevatesse asukohtadesse

Saate luua sekundaarsed andmeühendused ja reeglid, mis edastavad vormi andmed erinevatesse asukohtadesse, kui kasutaja klõpsab oma vormil nuppu Edasta.

9. samm: turvafunktsioonide lubamine

Kõigi oma vormimallide ja nendega seotud vormide kohta tehtavate otsuste puhul peate võtma aluseks teie asutuses kehtiva turvapoliitika.

Brauseriga ühilduvate vormimallide loomisel pange tähele, et teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris talletatud teabe turvalisust mõjutavad mitmed asjaolud. Mõningaid neist saate juhtida teie ja mõningaid juhib teie administraator (isik, kes häälestab ja haldab kasutajakontosid, annab õigusi ning aitab kasutajaid võrgu ja serveri juurdepääsuküsimustes. Võib-olla peate oma vormimallile sobivate suvandite seadmist kooskõlastama administraatoriga.

Järgmistes allikates selgitatakse, kuidas kujundada vormimalli turvalisust silmas pidades.

Suvand

Toiming

Vormimallide ja vormide turvakaalutlused

Selles artiklis on toodud mõned soovitused vormimallide ja vormide turvalisuse tagamiseks, samuti sisaldab see mõningaid mõtteid serveri turvalisuse kohta.

InfoPathi vormide Turve tasemed

Saate teavet vormide kolme erineva turvataseme (piiratud, domeeni- ja täisusalduse) kohta. Turvatasemetega määratletakse, kas vorm pääseb juurde teistele domeenidele või kasutaja arvuti failidele ja sätetele.

Vormimalli nõutav turbetase

Sellega alistate teie vormimalli funktsioonide alusel InfoPathis automaatselt valitud vaiketurvasätte.

Digitaalallkirjade tutvustus

Saate teavet InfoPathis kasutatavate digitaalallkirjade ja nende kasutamise kohta brauseris lubatud vormimallidel. Vormi allkirjastamine aitab autentida vormi täitnud kasutajat ja tagada, et vormi sisu ei muudetaks.

10. samm: testi ilme ja käitumine

Teie testikava sõltub teie vormimalli keerukusest ja teie asutuse vormimallide juurutamise senisest poliitikast. Teie testikava võib olla lihtne, näiteks vormimalli eelvaade teie vormimallil põhinevate vormide käitumise ja ilme testimiseks. Vormimalli juurutamiseks suuremas ulatuses ja põhjalikumalt võib vaja minna ametlikku testimist. Võib-olla soovite testida näiteks kasutusmugavust või kavandate proovijuurutamist valitud kasutajatega.

Põhilise testi läbimine tähendab tavaliselt vormimalli eelvaadet InfoPathi eelvaate aknas. Eelvaate aknas näete oma vormi nii, nagu see kuvatakse kasutajatele ning sisestada funktsioonide testimiseks andmeid juhtelementidele. Siin saate kontrollida juhtelementide joondust ja vormingut. Samuti saate testida oma vormi juhtelementide funktsionaalsust. Näiteks saate sisestada andmed juhtelementidele, et kontrollida, kas andmete valideerimine, valemid, reeglid ja andmeühendused ikka oodatult töötavad. Eelvaate aknas saate ka kontrollida, et teie vormimallil ei esineks trüki- ega õigekirjavigu ja veenduda, et see näeb visuaalselt hea välja.

Näpunäide. : Vormimalli kujundamisel saate eelvaateaknas teostada ka juhtelementide ja vormikäitumise lihtsat korduvtestimist.

Ehkki suure osa testimisest saate enne vormivalli avaldamist ja levitamist ise ära teha, peate oma vormimalli testima ka kasutajatega, et see vastaks nende ootustele. Ideaaljuhul avaldage esmalt proovivormimall ja levitage seda väikese kasutajate valimi hulgas. Sel viisil saate paluda tegelikelt kasutajatelt tagasisidet oma vormimalli kasutusmugavuse kohta. Seejärel saate enne vormimalli avaldamist laiemale kasutajaskonnale teha vajalikke muudatusi.

Järgmises allikas selgitatakse, kuidas oma vormimalli tööpaani Kujundusekontroll abil testida.

Suvand

Toiming

Tööpaani Kujundusekontroll tutvustus

Saate teavet tööpaani Kujundusekontroll kohta ning selle kasutamise kohta oma vormimalli funktsioonide testimisel.

Lehe algusse

3. etapp: juurutamine

Vormimalli juurutusprotsess hõlmab vormimalli avaldamist, selle kasutamise lubamist veebis (ainult brauseriga ühilduvate vormimallide puhul) ning kasutajate teavitamist vormimalli kättesaadavusest. Kui kavatsete lasta kasutajatel installida vormimalli oma arvutitesse, võib avaldamine hõlmata ka spetsiaalse installifaili loomist. Vormimalli saate avaldada paljudes asukohtades, k.a e-posti leviloendites ja teenust InfoPath Forms Services või Windows SharePoint Services käitavates serverites.

Kui kavatsete avaldada brauseriga ühilduva vormimalli teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris, peate lisaks avaldamisele vormimalli ka brauseris lubama. Paljudel juhtudel saate seda teha avaldamise käigus, märkides vastava ruudu avaldamisviisardis. Kui aga teie vormimall sisaldab teatud funktsioone (nt hallatavat koodi), ei saa te ise vormimalli brauseris lubada. Selle asemel peate salvestama vormimalli ühiskasutusega asukohta ja teavitama seejärel serveripargi administraatorit, et vormimall on ülevaatamiseks saadaval. Serveripargi administraator saab siis kontrollida, et vormimallil poleks tõrkeid ega hoiatusi, laadida selle veebi üles ja aktiveerida selle serveri saidikogum.

Järgmistes allikates kirjeldatakse avaldamisprotsessi ja selle tulemusi.

Suvand

Toiming

Vormimalli avaldamine tutvustus

Saate määratleda, kuidas ja millal oma vormimalli avaldada.

Vormimalli avaldamine teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris

Saate avaldada nii InfoPathis kui ka veebis täidetava brauseriga ühilduva vormimalli. Sellest artiklist saate ka teada, kas saate ise vormimalli brauseris lubada või vajate selleks serveripargiadministraatori abi.

Vormimalli avaldamine serveris, kus töötab Microsoft Windows SharePoint Services

Saate vormimalli avaldada SharePointi saidil asuvas teegis, kus hallatakse failikogumit. Samuti saate avaldada vormimalli saidi sisutüübina, mis lubab määrata mitu vormimalli ühte teeki või määrata vormimalli saidikogumiku mitmesse teeki.

Vormimalli avaldamine meilisõnumi adressaatide lisamine loendisse

Saate vormimalli saata kasutajatele meilisõnumi teel. Avaldamisviisard loob meilisõnumi, mis sisaldab nii vormimalli koopiat kui ka sellel vormimallil põhinevat vormi. Kui kasutajad avavad meilisõnumi, saavad nad vormi täita otse meilisõnumi kehas.

Täielikult usaldusväärse vormimalli avaldamine

Avaldamisviisardi abil saate luua installifaile, nii et saate kasutajate arvutitesse installida täielikult usaldusväärseid vormimalle. Vormi saab käivitada täisusaldusega ainult juhul, kui sellega seotud vormimall on usaldusväärse juurserdiga digitaalselt allkirjastatud või kui vormimall on installitud kasutaja arvutisse installiprogrammi (nt Microsoft Windows Installer – MSI-fail) abil.

Lehe algusse

4. etapp: haldamine

Vormimalli haldamine hõlmab vajadusel vormimalli värskendamist ja uute versioonide väljaandmist. Samuti on hea paluda kasutajatelt aeg-ajalt tagasisidet oma kujunduse kasutusmugavuse kohta – kas vorm täidab endiselt nende ootusi või on nende soovid muutunud.

Muudetud vormimalli avaldamisel värskendab InfoPath nii vormimalli (XSN-faili) kui ka kõik sellel vormimallil põhinevad olemasolevad vormid (XML-failid). Kui kasutajad avavad olemasoleva vormi, laaditakse automaatselt alla vormimalli värskeim koopia ning vormi andmed värskendatakse vastavalt sellele versioonile. Vaikimisi asendab InfoPath vormimalli vanema versiooni automaatselt viimase versiooniga. Saate valida olemasolevate kasutajavormide värskendamiseks eelistatava värskendamismeetodi.

Kui olete teenust InfoPath Forms Services käitava serveripargi administraator ja teil on vaja üles laadida administraatori kinnitatud vormimall uus versioon, saate määratleda olemasolevalt versioonilt värskendatud versioonile siirdumise viisi. Näiteks saate asendada vormimalli uuema versiooniga, põhjustamata andmekadu kasutajatele, kes hetkel brauseris vormi täidavad. Mõjuva põhjuse (nt turvaparanduse) korral võite vormimalli viivitamatult üle kirjutada.

Kui teil on vaja värskendada olemasolevat malliosa, avage see, tehke vajalikud muudatused, salvestage see malliosa ja tagastage seejärel vormikujundajatele. Kui vormikujundajad on lisanud malliosa uue versiooni tööpaanile Juhtelemendid, saavad nad seda oma vormimallil kasutada. Kui nad avavad malliosa vanemat versiooni sisaldava vormimalli, palub InfoPath värskendada selle malliosa viimase versiooniga.

Järgmistes allikates kirjeldatakse üksikasjalikumalt, kuidas muuta ja värskendada vormimalle ja malliosi.

Suvand

Toiming

Olemasolevate vormimallide värskendamine

Saate teada, kuidas värskendada InfoPathis vormimalle ja kõiki sellele vastavaid kasutajavorme. Saate soovitusi brauseris lubatud vormimallide värskendamiseks ja olemasolevatel kasutajavormidel andmekao vältimiseks.

Avaldatud vormimalli muutmine

Saate teada, kuidas muuta avaldatud vormimalli ja vormimalli töökoopiat ning seda töökoopiat algses avaldamiskohas uuesti avaldada.

Avaldatud vormimalli teisaldamine uude dokumenditeeki

Vormimalli ja kõiki olemasolevaid vorme saate tõhusalt ühest teegist teise teisaldada. Näiteks pärast oma vormimalli juurutamist tuleb vormimall võib-olla teisaldada suurema jõudlusega serverisse, et vorme saaks täita korraga rohkem kasutajaid.

Muutmine või eemaldamine andmeühenduse

Saate oma vormimallil andmeühendust muuta või selle sealt eemaldada. Võib-olla peate seda tegema siis, kui teie vormimalli väline andmeallikas muutub.

Lisamine, eemaldamine või ressursside vormimalli failide värskendamine

Saate hallata vormimallile sellega seotud vormide funktsioonide toetamiseks lisatud faile. Võib-olla soovite lisada näiteks HTML-faili, mille abil saab kuvada teavet kohandatud tööpaan, või muuta üksuste kuvamiseks loendis kasutatavat XML-faili.

Olemasoleva malliosa muutmine

Saate muuta olemasoleva malliosa kujundust.

Lehe algusse

5. etapp: arhiivimine

Vormimallide ja vormide arhiivimine on asutustes sageli vormi elutsükli viimane etapp. Kui te konkreetset vormimalli enam ei vaja, saate selle kasutusest eemaldada ja säilitada vormimalli digitaalse koopia oma arhiivis. Lisaks saate säilitada sellel vormimallil põhinevatel vormidel kogutud andmeid.

Paljudes asutustes järgitakse andmete pikaajalisel arhiivis talletamisel ja säilitamisel rangelt juhiseid. Näiteks nõutakse asutuses kliendikannete jäädvustamist failis teatud aastateks. Arhiivimisjuhised võivad tuleneda teie asutuse sisepoliitikast, seadustest või mõlemast. Kavandamisprotsessi käigus peate selle poliitika välja selgitama.

Vormimalli arhiivimine

Kui olete teenust InfoPath Forms Services käitava serveri serveripargi administraator, saate brauseris lubatud vormimallid pärast nende aegumist kasutusest eemaldada. Näiteks saate küsitlusvormi malli kasutusest eemaldada, kui küsitlus on täidetud. Selleks, et teegid püsiksid ajakohastena ja risustamata, kontrollige, kas vormimallid, mida enam ei kasutata, on kasutusest eemaldatud ning kas teil on välja töötatud poliitika olemasolevate vormimallide auditeerimiseks ja värskendamiseks.

Kui kavatsete brauseris lubatud ja ikka veel kasutatava vormimalli kasutusest eemaldada ning soovite vältida praeguste seansside lõpetamist, mille tulemuseks võib olla andmekadu, või kasutajate vormitäitmise järsku katkestamist, peab teil olema kava vormimalli järk-järguliseks värskendamiseks või jõudeolekusse viima.

Samuti on kasulik arhiivida vormimalli lähtefail (XSN-fail) versioonijuhtimisprogrammis või mõnda muud tüüpi teie ettevõttes kasutatavas failihaldus programmis. See aitab tagada, et nii teil kui teie asutuses on vormimalli kirje, mida saab kasutada vormide ja vormiandmete arhiivile viitamiseks juhul, kui soovite vormimalli taastada või värskendada.

Vormide ja vormiandmete arhiivimine

Kui teie asutuses kasutatakse rakendust Office SharePoint Server 2007, saate arhiivida lõpuleviidud serveripõhiseid vorme (XML-faile), teisendades need veebilehtedeks. Arhiivitud vormi saab talletada algse vormi asukohaga samas teegis või saab seda vastavalt teie asutuse juhistele teisaldada teise asukohta.

Märkus. : Vormi teisendamisel veebileheks võib tulemuseks olev fail algsest failist pisut erineda. Kontrollige teisendamise tulemusi ja veenduge, kas need vastavad teie vajadustele. Kui vormi loendiboksi asustamiseks kasutati näiteks andmeühendust teisese andmeallikaga, pole arhiivitud vormil kõiki loendiboksi väärtusi näha. Saate vaadata ainult kasutaja poolt vormi täitmisel määratud väärtust.

Rakenduses InfoPath saate vormi arhiivimiseks vormi avada ja selle siis mõnda järgmisse vormingusse eksportida.

 • PDF-vorming (Portable Document Format).    PDF on fikseeritud paigutusega elektrooniline failivorming, mis säilitab dokumendivormingu ning võimaldab faili ühiskasutust. PDF-vorming tagab, et fail säilitaks nii veebis vaatamisel kui ka printimisel täpselt teie ettenähtud vormingu ja et faili andmeid ei saaks niisama lihtsalt kopeerida ega muuta.

 • XPS-vorming (XML Paper Specification).     XPS on elektrooniline failivorming, mis säilitab dokumendivormingu ning võimaldab faili ühiskasutust. XPS-vorming tagab, et fail säilitaks nii veebis vaatamisel kui ka printimisel ettenähtud vormingu ning et faili andmeid ei saaks niisama lihtsalt kopeerida ega muuta.

Rakendusest Microsoft Office System 2007 saate PDF- või XPS-failina salvestada üksnes pärast lisandmooduli installimist. Lisateabe saamiseks lugege artiklit Teiste failivormingute toe lubamine (nt PDF ja XPS).

Saate eksportida valmis vormi veebilehena Veebiarhiiv (MHTML) vormingus. Seda tüüpi faili lubab inimestel vaadata (kuid mitte muuta) vormi sisu brauseris.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×