Office
Logi sisse

Vormimalli avaldamise tutvustus

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kui olete vormimalli kujundamisega lõpule jõudnud, peate vormimalli salvestama ja avaldama, et kasutajad saaksid asuda täitma sellel vormimallil põhinevaid vorme.

Selle artikli teemad

Avaldamise tööpõhimõtted

Brauseriga ühilduva vormimalli avaldamine

Täielikult usaldusväärse vormimalli avaldamine

Vormimalli saatmine meilisõnumiga

Muutmine või avaldatud vormimalli teisaldamine

Avaldamise põhialused

Vormimalli avaldamisel peate vormimalli esmalt salvestama ja seejärel avaldamisviisardi abil kasutajatele levitama. Avaldamisviisard muudab vormimalli levitamiseks, lisades sellesse avaldamiskoha ja töötlemisjuhised, et kasutajad saaksid sellel vormimallil põhinevaid vorme avada. Töötlemisjuhised lubavad sellel vormimallil põhinevaid vorme automaatselt värskendada, kui teete vormimallis pärast avaldamist muudatusi. Kui kasutaja avab vormi esimest korda, laadib Microsoft Office InfoPath vormimalli töötlemisjuhistes määratud asukohast kasutaja arvutisse ning seejärel loob InfoPath sellel vormimallil põhineva vormi. Kui kasutaja salvestab vormi ja avab selle hiljem uuesti, võrdleb InfoPath kasutaja arvutis asuvat vormimalli töötlemisjuhistes määratud vormimalliga. Kui töötlemisjuhistes määratud kohas asuv versioon on kasutaja arvutis asuvast versioonist uuem, laadib InfoPath alla vormimalli uuema versiooni ja värskendab siis vormi vormimalli uue versiooniga.

Pärast avaldamisasukoha ja töötlemisjuhiste lisamist vormimalli salvestab viisard muudetud vormimalli teie määratud avaldamiskohta. Vormimalli saate avaldada järgmistes kohtades.

 • Serveris, kus töötab Microsoft Windows SharePoint Services.    Vormimalli avaldamisel serveris, kus töötab teenus Microsoft Windows SharePoint Services, saate valida ühe kahest järgmisest variandist: saate vormimalli avaldada dokumenditeegis, kus seda kasutatakse kõigi selles dokumenditeegis täidetavate dokumentide mallina, või avaldada vormimalli saidisisutüübina. See tähendab, et vormimalli saab mallina kasutada mitmes saidikogumis.

 • Serveris, kus töötab teenus InfoPath Forms Services.    brauseriga ühilduv vormimall saate avaldada serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Brauseriga ühilduvatel vormimallidel põhinevaid vorme saavad veebibrauseris täita ka need kasutajad, kellel pole InfoPathi.

 • Meilisõnumi osana.    Vormimalli avaldamiseks saate selle saata meilisõnumiga. Kasutaja saab seejärel meilisõnumi avada ja vormi täita.

 • Ühisvõrgukaustas.    Vormimalli saate avaldada ühisvõrgukaustas, millele kasutajatel on juurdepääs. Kasutajad saavad minna ühiskausta ja luua vormimallil põhineva vormi.

  Märkus.: See funktsioon asendab Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 funktsiooni, mis võimaldas vormimalli avaldada veebiserveris.

 • Installitava failina.    Kui teie arvutisse on installitud Microsoft Visual Studio .NET 2003 või Microsoft Visual Studio 2005, saate vormimalli avaldada ühisvõrgukaustas talletatava installifailina. Kasutajad saavad vormimalli oma arvutisse installimiseks ja registreerimiseks installifaili alla laadida ja käivitada. Kui teil pole Visual Studiot, saate vormimalli avaldada ühisvõrgukohas ja lasta InfoPathil luua vormimalli registreerimiseks kasutatava skriptifaili. Kasutaja saab siis alla laadida nii vormimalli kui ka skripti ning seejärel skripti vormimalli registreerimiseks käivitada.

Kui kasutaja soovib vormi esmakordselt täita, peab ta minema vormimalli avaldamiskohta ja avama sellel vormimallil põhineva vormi. Seetõttu peavad kasutajad vormimalli avaldamiskohale juurde pääsema. Kui kasutaja loob uue vormi, talletab InfoPath vormimalli kasutaja arvuti vahemälus. Nii saab kasutaja vormi täita ka ühenduseta režiimis töötades. Kui kasutaja salvestab vormi ja avab selle hiljem uuesti, et seda edasi täita, või kui kasutaja avab samal vormimallil põhineva uue tühja vormi, teeb InfoPath kindlaks, kas kasutaja arvutil on vormimalli avaldamiskohaga ühendus või mitte. Ühenduse olemasolul kontrollib InfoPath vormimalli värskenduste osas, rakendab värskendused ja seejärel avab vormi. Kui ühendust pole, avab InfoPath kasutaja arvutis talletataval vormimallil põhineva vormi.

Vormimalli avaldamine pole sama mis vormimalli salvestamine. Vormimalli salvestamisel salvestate selle oma töö säilitamiseks, sarnaselt suvalise muu faili salvestamisega oma arvutisse. Järgmises tabelis antakse ülevaade erinevatest vormimalli salvestamise võimalustest.

Käsk

Kirjeldus

Millal kasutada?

Salvesta

Vormimall salvestatakse praegusse asukohta, vormimalli nimi säilib. Kui muudate vormimalli, mis on juba avaldatud mõnes teenust Microsoft Windows SharePoint Services käitavas serveris asuvas dokumenditeegis, lubab InfoPath vormimalli salvestada ainult mõnda muusse asukohta peale avaldamiskoha.

Klõpsake seda käsku vormimalli kujundamisel tehtud muudatuste salvestamiseks. Kui muudate juba avaldatud vormimalli, klõpsake vormimalli uude asukohta salvestamiseks käsku Salvesta nimega.

Salvesta nimega

Vormimall salvestatakse uude asukohta või samasse asukohta, ent uue nimega. Kui muudate juba avaldatud vormimalli, ei värskendata avaldatud vormimalli käsu Salvesta nimega klõpsamisel.

Klõpsake seda käsku juhul, kui peate muutma vormimalli koopiat.

Salvesta lähtefailidena

Vormimall salvestatakse uude asukohta vormifailid komplektina, mitte ühe XSN-failina.

Klõpsake seda käsku juhul, kui peate muutma vormimalli individuaalseid vormifaile (nt juhul, kui soovite värskendada ühte vormimalli kaasatud ressursifailidest). Enamasti ei pea te vormimalli individuaalsete vormifailidega töötama.

Märkus.: Kui soovite vormimalli levitada kasutajatele, peaksite alati kasutama avaldamisviisardit.

Lehe algusse

Brauseriga ühilduva vormimalli avaldamine

Microsoft Office InfoPathi varasemates versioonides said kasutajad vormimallil põhinevaid vorme täita üksnes siis, kui neil oli InfoPath arvutisse installitud. Rakenduses Office InfoPath 2007 saate kujundada brauseriga ühilduva vormimalli, millel põhinevaid vorme saab täita nii veebibrauseris kui ka InfoPathis. Et kasutajad saaksid vorme täita veebibrauseris, peate vormimalli avaldama serveris, kus töötab teenus InfoPath Forms Services.

Märkus.: Koodi sisaldavat vormimalli ei saa teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris otse avaldada. Mitmel põhjusel (sh serveri hallatavus, turvalisus ja jõudlus) nõuab kohandatud koodi sisaldav vormimall administraatori kinnitust, et selle saaks seostada dokumenditeegiga või teha veebirakendusena üldkättesaadavaks. Koodi sisaldava vormimalli peate avaldama ühisvõrgukohas, kust administraator saab selle serverisse üles laadida.

Lehe algusse

Täielikult usaldatava vormimalli avaldamine

Vorme, millele on antud täielik juurdepääs süsteemiressurssidele (nt teie arvuti failidele või sätetele), nimetatakse täielikult usaldatavateks vormideks. Täielikult usaldatav vorm luuakse sellise vormimalli põhjal, mis on digitaalselt allkirjastatud usaldusväärse serdiga või installitud kasutaja arvutisse. Usaldusväärse serdiga digitaalselt allkirjastatud vormimall ei pea olema kasutaja arvutisse installitud ega arvutis registreeritud. Sellist tüüpi vormimalli saab levitada meilisõnumi manusena või kasutajad saavad selle vormimalli dokumenditeegist või ühisvõrgukaustast alla laadida.

Täielikult usaldatavad vormid pääsevad juurde nii vormis talletatavale teabele kui ka järgmistes kohtades asuvatele andmetele:

 • vormiga sama domeen;

 • kõik muud domeenid, millele vormil on juurdepääs;

 • kõik failid ja sätted arvutis, millele vormi täitjal on juurdepääs.

Täielikult usaldatava vormimalli avaldamiseks võite teha ühte järgmistest.

 • Võite vormimalli digitaalselt allkirjastada mõne usaldusväärse sertimisorgani välja antud serdiga ja seejärel avaldada mõnes ühisvõrgukohas. Kasutajad saavad vormimalli ühisvõrgukohast avada.

 • Kui teil on Visual Studio .NET 2003 või Visual Studio 2005, saate avaldamisviisardi abil luua installipaketi, mis installib ja registreerib vormimalli kasutaja arvutis. Administraatori õigustega kasutaja saab installipaketi arvutis käivitada, et vormimall installida ja registreerida.

 • Kui teil pole rakendust Visual Studio .NET 2003 ega Visual Studio 2005, saate avaldamisviisardi abil avaldada vormimalli mõnes ühisvõrgukohas ja luua skripti, mis registreerib vormimalli kasutaja arvutis. Vastavate kasutusõigustega kasutaja saab siis mõlemad failid oma arvutisse kopeerida ja seejärel skripti käivitada, et vormimall registreerida.

Lehe algusse

Vormimalli saatmine meilisõnumiga

Avaldamisviisardi abil saate vormimalli kasutajatele saata meilisõnumiga. Kasutajad, kellel on arvutisse installitud nii Microsoft Office Outlook 2007 kui ka InfoPath, saavad vormi täita avatud meilisõnumis. Outlooki varasemate versioonide või mõne muu meilirakenduse kasutajad saavad meilisõnumi, millele on manustatud nii vormimall kui ka vorm. Need kasutajad peavad esmalt klõpsama manustatud vormimalli, et installida vormimall oma arvutisse. Pärast vormimalli installimist võivad kasutajad vormi InfoPathis täitmiseks klõpsata meilisõnumile manustatud vormi.

Kui vormimall vajab juurdepääsu kasutaja arvuti süsteemiressurssidele või kui saadate vormimalli mõnes teises domeenis asuvatele kasutajatele, peaksite vormimalli enne avaldamist digitaalselt allkirjastama mõne usaldusväärse sertimisorgani välja antud serdiga. Teises domeenis asuvatele kasutajatele võidakse serdita vormimalli avamisel kuvada tõrketeade.

Lehe algusse

Avaldatud vormimalli muutmine või teisaldamine

Kui muudate avaldatud vormimalli, millel põhinevaid vorme on juba loodud, kajastuvad vormimallis tehtavad muudatused ka nendes olemasolevates vormides. Kui kustutate vormimallist näiteks tabelit sisaldava jaotise, kustutatakse see tabel ja kõik tabeli andmed ka sellel vormimallil põhinevatest vormidest. See võib põhjustada andmekadu. Vormimallis tehtavaid muudatusi tuleks esmalt kindlasti testida, et teha kindlaks muudatuste mõju olemasolevatele vormidele.

Avaldatud vormimalli muutmiseks peate muutma vormimalli töökoopiat. Töökoopia on teie arvutis või mõnes versioonijuhtimisprogrammis (nt Microsoft Visual SourceSafe) talletatav versioon. Pärast töökoopia muutmist saate selle avaldada avaldamiskohas. Kui teil pole vormimalli töökoopiat, võite avaldamiskohast võtta vormimalli koopia ja selle siis kuhugi mujale salvestada. Kui olete vormimalli töökoopiat muutnud, saate vormimalli avaldamisviisardi abil uuesti algses avaldamiskohas avaldada. Avaldamisviisard kirjutab avaldamiskohas asuva vormimalli versiooni teie muudetud versiooniga üle. Kuna InfoPath tuvastab vormimalli tema nime ja asukoha põhjal, ei tohi neid andmeid vormimalli taasavaldamisel muuta.

Kui soovite avaldatud vormimalli kuhugi mujale teisaldada, võite vormimalli töökoopia avaldada uues asukohas. Enne vormimalli avaldamist uues asukohas peate seda uue asukoha kajastamiseks arvatavasti pisut muutma. Näiteks võib juhtuda, et vormimalli kasutatavate väliste andmeallikate asukohad on muutunud. Vormimalli uues asukohas avaldamiseks tuleb esmalt määrata andmeühendustes väliste andmeallikate uued asukohad.

Kui avaldatud vormimalli põhjal on juba vorme loodud, peate olemasolevad vormid linkima uues asukohas avaldatud vormimalliga. Vastasel juhul ei saa kasutajad olemasolevaid vorme avada.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×