Vormimalli avaldamine serveris, kus töötab InfoPath Forms Services

Et kasutajad saaksid veebibrauseris täita brauseriga ühilduv vormimall põhinevaid vorme, peate vormimalli avaldama serveris, kus töötab InfoPath Forms Services, ning seejärel vormimalli brauseris kasutamiseks lubama.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Enne alustamist

Vormimalli avaldamine uues dokumenditeegis

Vormimalli avaldamine saidisisutüübina

Administraatori kinnitust nõudva vormimalli avaldamine

Ülevaade

Et kasutajad saaksid vormimallil põhinevaid vorme veebibrauseris täita, saate brauseriga ühilduva vormimalli avaldada serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Kui teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris avaldatav vormimall ei sisalda skripti ega hallatavat koodi, võite selle avaldada dokumenditeegis või saidisisutüübina. Kui vormimall sisaldab skripti või hallatavat koodi, peate selle esmalt avaldama mõnes ühisvõrgukaustas, kust serveri administraator saab selle teenust InfoPath Forms Services käitavasse serverisse üles laadida ja seejärel juurutada.

Teenust InfoPath Forms Services käitavas serveris avaldatud vormimalli kasutamiseks on mitu võimalust.

 • Kõigi uues või olemasolevas dokumenditeegis leiduvate vormide mallina.    Avaldatud vormimalli saab kasutada kõigi uues või olemasolevas dokumenditeegis leiduvate vormide mallina. Vormimall võib olla digitaalselt allkirjastatud, ent ei tohi sisaldada skripti ega hallatavat koodi.

 • Mitme dokumenditeegi või saidikogumi saidisisutüübina.    Avaldatud vormimalli saab kasutada mitmes dokumenditeegis või saidikogumis asuvate vormide mallina. Kui vormimall on digitaalselt allkirjastatud, saate selle avaldada saidisisutüübina. Skripti või hallatavat koodi sisaldavaid vormimalle ei saa aga saidisisutüübina avaldada. Kui vormimall sisaldab skripti või hallatavat koodi, tuleb see esmalt avaldada mõnes ühisvõrgukaustas. Seejärel saab administraator vormimalli serverisse üles laadida ja juurutada.

Enne brauseriga ühilduva vormimalli avaldamist veenduge kujundusekontrolli abil, et vormimall ühilduks teenusega InfoPath Forms Services. Kui vormimall ei ühildu, võite vormimalli avaldada avaldamisviisardi abil.

Vormimalli avaldamine pole sama mis selle salvestamine. Vormimalli avaldamisel lisab avaldamisviisard vormimallile avaldamiskoha ja töötlemisjuhised, nii et kasutaja saaks sellel vormimallil põhinevaid vorme avada. Vormimalli salvestamisel salvestate selle koopia sarnaselt faili arvutisse salvestamisele. Kui soovite teha vormimalli kasutajatele täitmiseks kättesaadavaks, peaksite kasutama avaldamisviisardit.

Lehe algusesse

Enne alustamist

Enne brauseriga ühilduva vormimalli avaldamist serveris, kus töötab InfoPath Forms Services, toimige järgmiselt.

 • Küsige administraatorilt, kas teil on serveris vormimalli dokumenditeegis või uue saidisisutüübina avaldamiseks vajalikud õigused.

 • Küsige administraatorilt, kas serveris töötab Office InfoPath 2007 ja kas see on konfigureeritud InfoPathi vorme veebilehtedena kuvama.

 • Skripti või hallatavat koodi sisaldava ja administraatori kinnitust nõudva brauseriga ühilduva vormimalli avaldamisel küsige administraatorilt selle ühisvõrgukausta asukohta, kuhu peaksite vormimalli salvestama. Vormimall tuleb avaldada selles kaustas. Kui olete vormimalli avaldanud, laadib administraator selle sealt serverisse üles.

Lehe algusesse

Vormimalli avaldamine uues dokumenditeegis

Vormimalli avaldamisel dokumenditeegis põhinevad kõik selles teegis loodavad vormid samal vormimallil. Vormimalli saate dokumenditeegis avaldada avaldamisviisardi abil. Avaldamisviisard muudab vormimalli dokumenditeegis kasutamiseks, loob uue dokumenditeegi ja salvestab vormimalli selle dokumenditeegi vaikevormimallina. Pärast vormimalli avaldamist peate teenuse Microsoft Windows SharePoint Services saidi konfigureerima sellel vormimallil põhinevaid vorme veebibrauseris kuvama. Kui jätate SharePointi saidi konfigureerimata, kuvatakse nendele kasutajatele, kellel pole Office InfoPath 2007 arvutisse installitud, sellel vormimallil põhineva vormi avamise katsel tõrketeade.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Salvesta.

 2. Sirvige dialoogiboksis Salvesta nimega asukohta, kuhu vormimalli salvestada soovite, ning klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Tööpaani Kujundusekontroll avamiseks klõpsake menüü Tööriistad käsku Kujundusekontroll.

 4. Kui tööpaanil Kujundusekontroll on loetletud vigu, parandage need vead. Seejärel klõpsake vigade paranduse kontrollimiseks nuppu Värskenda.

 5. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 6. Klõpsake avaldamisviisardi üksust SharePointi serverisse koos või ilma teenusteta InfoPath Forms Services ning seejärel nuppu Edasi.

 7. Tippige viisardi järgmisel lehel asuvasse väljale Sisestage oma SharePointi või teenuste InfoPath Forms Services saidi asukoht SharePointi saidi asukoht, kus soovite vormimalli avaldada, ja siis klõpsake nuppu Edasi.

 8. Märkige viisardi järgmisel lehel ruut Luba selle vormi täitmine brauseris ning klõpsake nuppu Dokumenditeek ja siis nuppu Edasi.

 9. Klõpsake raadionuppu Loo uus dokumenditeek ja seejärel nuppu Edasi.

 10. Viisardi järgmisel lehel tippige dokumenditeegi nimi ja kirjeldus ning seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 11. Valige vormimalli väljad, mida soovite kuvada dokumenditeegi vaikevaates veergudena.

   Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Valige väli, mille soovite dokumenditeeki veeruna lisada, ja tehke seejärel järgmist.

   • Tippige veeru nimi väljale Veerunimi.

   • Valige loendis Saidi veerurühm saidi veerg, siis loendis Veerunimi mingi nimi ning klõpsake nuppu OK.

    Märkus.: Kui valisite andmete dokumenditeegis kuvamiseks korduvvälja, saate määratleda, kuidas välja dokumenditeegis kuvada soovite, klõpsates selleks loendis Funktsioon mõnda väärtust. Saate valida välja esimese väärtuse kuvamise, välja viimase väärtuse kuvamise või kõikide välja esinemisjuhtude arvu kuvamise või hoopis kõik väärtused ühendada.

  3. Klõpsake nuppu OK.

  Lisateavet andmete kuvamise kohta dokumenditeegi veergudes leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 12. Klõpsake nuppu Edasi.

 13. Viisardi järgmisel lehel veenduge, et kuvatud teave oleks õige ja seejärel klõpsake nuppu Avalda.

 14. Kontrollimaks, kas olete vormimalli avaldanud, klõpsake nuppu Ava see dokumenditeek. Kui vormimall on avaldatud, avatakse veebibrauseris sellel vormimallil põhinev vorm.

 15. Konfigureerige SharePointi sait sellel vormimallil põhinevaid vorme veebibrauseris kuvama.

   Kuidas?

  1. Avage SharePointi sait veebibrauseris.

  2. Klõpsake saidi ülemises parempoolses nurgas asuva menüü Saiditoimingud käsku Saidi sätted.

  3. Klõpsake jaotises Saidi administreerimine linki Saidi teegid ja loendid.

  4. Klõpsake nuppu Kohanda saidi nimi.

  5. Klõpsake jaotises Üldsätted nuppu Täpsemad sätted.

  6. Klõpsake jaotises Brauseritoega dokumendid nuppu Kuva veebilehena ja siis nuppu OK.

Lehe algusesse

Vormimalli avaldamine saidisisutüübina

Vormimalli avaldamisel saidisisutüübina muudab avaldamisviisard vormimalli saidisisutüübina kasutamiseks. Sarnaselt uue dokumenditeegi loomisega saate avaldamisviisardis teisendada vormimalli brauseris lubatud vormimalliks. Seejärel salvestab viisard vormimalli saidisisutüübina serverisse.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Salvesta.

 2. Sirvige dialoogiboksis Salvesta nimega asukohta, kuhu vormimalli salvestada soovite, ning klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Tööpaani Kujundusekontroll avamiseks klõpsake menüü Tööriistad käsku Kujundusekontroll.

 4. Kui tööpaanil Kujundusekontroll on loetletud vigu, parandage need vead. Seejärel klõpsake vigade paranduse kontrollimiseks nuppu Värskenda.

 5. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 6. Klõpsake avaldamisviisardi üksust SharePointi serverisse koos või ilma teenusteta InfoPath Forms Services ning seejärel nuppu Edasi.

 7. Tippige viisardi järgmisel lehel asuvasse väljale Sisestage oma SharePointi või teenuste InfoPath Forms Services saidi asukoht SharePointi saidi asukoht, kus soovite vormimalli avaldada, ja siis klõpsake nuppu Edasi.

 8. Märkige viisardi järgmisel lehel ruut Luba selle vormi täitmine brauseris ning klõpsake nuppu Saidi sisutüüp (täpsem) ja siis nuppu Edasi.

 9. Viisardi järgmisel lehel klõpsake nuppu Loo uus sisutüüp.

 10. Klõpsake loendis Võta sisutüübi aluseks väärtust Vorm ja siis nuppu Edasi.

 11. Tippige viisardi järgmisel lehel uue sisutüübi nimi ja kirjeldus ning seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 12. Viisardi järgmisel lehel tippige väljale Määrake vormimalli asukoht ja failinimi SharePointi saidi asukoht ning seejärel klõpsake nuppu Sirvi.

 13. Otsige dialoogiboksis Sirvimine üles selle serveri asukoht, kus soovite vormimalli saidisisutüübina avaldada, tippige vormimalli nimi väljale Faili nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.

 14. Klõpsake nuppu Edasi.

 15. Valige vormimalli väljad, mida soovite kuvada dokumenditeegi vaikevaates veergudena.

   Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Valige väli, mille soovite dokumenditeeki veeruna lisada, ja tehke seejärel järgmist.

   • Tippige veeru nimi väljale Veerunimi.

   • Valige loendis Saidi veerurühm saidi veerg, siis loendis Veerunimi mingi nimi ning klõpsake nuppu OK.

    Märkus.: Kui valisite andmete dokumenditeegis kuvamiseks korduvvälja, saate määratleda, kuidas välja dokumenditeegis kuvada soovite, klõpsates selleks loendis Funktsioon mõnda väärtust. Saate valida välja esimese väärtuse kuvamise, välja viimase väärtuse kuvamise või kõikide välja esinemisjuhtude arvu kuvamise või hoopis kõik väärtused ühendada.

  3. Klõpsake nuppu OK.

  Lisateavet andmete kuvamise kohta dokumenditeegi veergudes leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 16. Klõpsake nuppu Edasi.

 17. Viisardi järgmisel lehel veenduge, et kuvatud teave oleks õige ja seejärel klõpsake nuppu Avalda.

 18. Klõpsake nuppu Sule ja veenduge, et vormimall oleks SharePointi saidil sisutüübina olemas.

   Kuidas?

  1. Avage SharePointi sait veebibrauseris.

  2. Klõpsake saidi ülemises paremas nurgas asuva menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

  3. Klõpsake dialoogiboksi Saidisätted jaotises Galeriid üksust Saidi sisutüübid.

   Teie vormimall peaks olema galerii Saidi sisutüüpide galerii jaotises InfoPathi sisutüübid loetletud.

Lehe algusesse

Administraatori kinnitust nõudva vormimalli avaldamine

Kui vormimall sisaldab skripti või hallatavat koodi, peab administraator vormimalli üles laadima ja juurutama serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Teie ülesandeks on seda tüüpi vormimalli avaldamisviisardi abil muuta ja see siis mõnda ühisvõrgukausta salvestada. Seejärel saab administraator ühisvõrgukausta salvestatud vormimalli serverisse üles laadida ja seal teie eest juurutada.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Salvesta.

 2. Sirvige dialoogiboksis Salvesta nimega asukohta, kuhu vormimalli salvestada soovite, ning klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Tööpaani Kujundusekontroll avamiseks klõpsake menüü Tööriistad käsku Kujundusekontroll.

 4. Kui tööpaanil Kujundusekontroll on loetletud vigu, parandage need vead. Seejärel klõpsake vigade paranduse kontrollimiseks nuppu Värskenda.

 5. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 6. Klõpsake avaldamisviisardi üksust SharePointi serverisse koos või ilma teenusteta InfoPath Forms Services ning seejärel nuppu Edasi.

 7. Tippige viisardi järgmisel lehel asuvasse väljale Sisestage oma SharePointi või teenuste InfoPath Forms Services saidi asukoht SharePointi saidi asukoht, kus soovite vormimalli avaldada, ja siis klõpsake nuppu Edasi.

 8. Viisardi järgmisel lehel märkige ruut Luba see vormimall brauseris kasutamiseks ning klõpsake nuppu Administraatori kinnitatav vormimall (täpsem) ja siis nuppu Edasi.

 9. Viisardi järgmisel lehel klõpsake väljal Määrake vormimalli asukoht ja failinimi nuppu Sirvi.

 10. Otsige dialoogiboksis Sirvimine üles ühisvõrgukausta asukoht, tippige vormimalli nimi väljale Faili nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.

 11. Klõpsake nuppu Edasi.

 12. Valige vormimalli väljad, mida soovite kuvada dokumenditeegi vaikevaates veergudena.

   Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Valige väli, mille soovite dokumenditeeki veeruna lisada, ja tehke seejärel järgmist.

   • Tippige veeru nimi väljale Veerunimi.

   • Valige loendis Saidi veerurühm saidi veerg, siis loendis Veerunimi mingi nimi ning klõpsake nuppu OK.

    Märkus.: Kui valisite andmete dokumenditeegis kuvamiseks korduvvälja, saate määratleda, kuidas välja dokumenditeegis kuvada soovite, klõpsates selleks loendis Funktsioon mõnda väärtust. Saate valida välja esimese väärtuse kuvamise, välja viimase väärtuse kuvamise või kõikide välja esinemisjuhtude arvu kuvamise või hoopis kõik väärtused ühendada.

  3. Klõpsake nuppu OK.

  Lisateavet andmete kuvamise kohta dokumenditeegi veergudes leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

 13. Klõpsake nuppu Edasi.

 14. Viisardi järgmisel lehel veenduge, et kuvatud teave oleks õige ja seejärel klõpsake nuppu Avalda.

 15. Pöörduge selle vormimalli üleslaadimiseks ja juurutamiseks serveri administraatori poole.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×