Vormile või aruandele välja lisamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Vormile või aruandele saate kiirelt lisada välja paanilt Väljaloend. Kui topeltklõpsate paani Väljaloend väljal (või lohistate loendist välja oma vormi või aruandesse), loob Microsoft Office Access 2007 välja kuvamiseks automaatselt vastava juhtelemendi (nt tekstiväli või märkeruut) ning seob juhtelemendi selle väljaga.

Kui teil on, vorm või aruanne välja lisamiseks, lugege teemat loomine vormitööriista abil vormi või lihtsa aruande loomine , mis aitavad teil alustada.

Näpunäide. : Rakenduses Access 2010, on aruannete juhtelementide paigutus, mis aitab hoida asju reas ja hea!

Selle artikli teemad

Välja lisamine vormi või aruande paani Väljaloend abil

Välja lisamine vormi või aruande kujundusvaates

Lisateave paani Väljaloend

Välja lisamine vormi või aruande paani Väljaloend abil

 1. Avage aruanne küljendi- või kujundusvaates.

  Kui paani Väljaloend ei kuvata, toimige järgmiselt.

  • Klõpsake menüü Vorming jaotises juhtelemendid nuppu Lisa olemasolevad väljad Nupu pilt . Nupu pilt

  • Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8.

 2. Leidke paanil Väljaloend tabel, mis sisaldab lisatavat välja. Igas tabelis loendi kuvamiseks või peitmiseks klõpsake pluss- (+) või miinusmärki (-) tabeli nime kõrval.

  Märkus. : Kui andmebaasis pole tabeleid, on paan Väljaloend tühi.

 3. Kui leiate välja, mida soovite lisada, tehke selle vormile või aruandele lisamiseks ühte järgmistest.

  • Topeltklõpsake välja.

  • Lohistage väli paanilt Väljaloend vormi või aruandesse.

  • Juhtklahvi (CTRL) all hoides klõpsake mitut välja ning seejärel lohistage nad korraga vormi või aruandesse.

   Märkus. : Seda meetodit saab kasutada ainult paani Väljaloend jaotises Selle vaate puhul saadaolevad väljad.

  • Vormile või aruandele väljavahemiku lisamiseks paanilt Väljaloend tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake vahemikus esimest välja.

  • Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ning klõpsake vahemiku viimast välja.

   Access valib klõpsatud väljad ja kõik väljad nende vahel.

  • Lohistage kõik valitud väljad vormi või aruandesse.

   Märkus. : Seda meetodit saab kasutada ainult paani Väljaloend jaotises Selle vaate puhul saadaolevad väljad.

 4. Programm Office Access 2007 loob iga välja kuvamiseks vastava juhtelemendi ning seob selle juhtelemendi väljaga. Lisaks loob Access juhtelemendi jaoks manustatud sildi. Sildi redigeerimiseks valige see üks kord klõpsates ning klõpsake veel kord, et asetada järjepunkt sildile. Seejärel saate silti redigeerida nagu igas dokumendis.

 5. Kui soovite, et välja kuvatakse juhtelemendi tüübis, mis erineb Accessi automaatselt loodud juhtelemendi tüübist, saate seda muuta. Juhtelemendi tüüpi saab muuta ainult väljale vastavaks tüübiks. Näiteks saate muuta liitboksi tekstiväljaks või loendiboksiks, kuid mitte käsunupuks.

  Juhtelemendi tüübi muutmine

  1. Avage vorm või aruanne kujundusvaates, paremklõpsates seda navigeerimispaanil ja klõpsates siis käsku Kujundusvaade Nupu pilt .

  2. Paremklõpsake juhtelementi, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake käsku Muuda.

   Kui menüü üksust Muuda ei saa kasutada, ei ole teisi selle väljaga sobivaid juhtelemendi tüüpe. Vastasel juhul kuvab Access juhtelemendi tüüpide loendit.

  3. Klõpsake ühel saadaolevatest juhtelemendi tüüpidest, et muuta juhtelemendi tüüpi.

   Juhtelement jääb seotuks väljaga, kuid peate määrama mõned atribuudid, et panna juhtelemendi tüüp tööle teile sobival moel. Juhtelemendi atribuudilehe kuvamiseks valige juhtelement sellel klõpsates ning vajutage klahvi F4.

Lehe algusse

Vormile või aruandele välja lisamine kujundusvaates

Üldiselt on paani Väljaloend kasutamine lihtsaim viis vormi või aruandesse välja lisamiseks. Välja lisamiseks saab luua ka juhtelemendi ning selle siis väljaga siduda. Järgnev protseduur näitab, kuidas seda teha.

 1. Avage vorm või aruanne kujundusvaates, selleks paremklõpsake navigeerimispaanil ning klõpsake nuppu Kujundusvaade.

  Juhtelemendi-viisardid.    Juhtelemendi-viisardeid saate kasutada käsunuppude, loendibokside, alamvormide, liitbokside ning suvandirühmade loomiseks. Juhtelemendi-viisard esitab sarja küsimusi juhtelemendi ilme ja töö kohta ning seejärel loob juhtelemendi ning määrab vastavalt vastustele juhtelemendi atribuudid. Kui menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid pole esile toodud nuppu Kasuta juhtelemendi-viisardeid, peate selle esiletoomiseks nuppu klõpsama.

  Nupu pilt

  Kui soovite luua juhtelemente ilma viisardi abita, klõpsake nuppu Kasuta juhtelemendi-viisardeid nii, et see poleks valitud.

  Nupu pilt

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid lisatava juhtelemendi tüübi tööriista.

  Accessi menüülindi pilt

  Tööriista nime kuvamiseks hoidke kursorit selle kohal. Access kuvab tööriista nime.

 3. Klõpsake vormi või aruande kujundusruudustikus kohta, kuhu soovite paigutada juhtelemendi vasakut ülaserva. Vaikesuuruses juhtelemendi loomiseks klõpsake üks kord, soovitud suuruses juhtelemendi loomiseks klõpsake tööriista ning lohistage seda vormi kujundusruudustikus.

 4. Kui nupp Kasuta juhtelemendi-viisardeid on valitud ja paigutatava juhtelemendiga on seotud viisard, käivitub viisard ning juhib teid läbi juhtelemendi sätete.

 5. Kui juhtelemendi paigutamine esimesel korral ebaõnnestub, saate seda liigutada järgmiselt.

  1. Juhtelemendi valimiseks klõpsake seda.

  2. Asetage kursor juhtelemendi seni, kuni see muutub Teisalda kursori Teisalduskursor .

  3. Klõpsake ja lohistage juhtelement soovitud asukohta.

Kui kasutate juhtelemendi-viisardit, võivad viisardis olla juhised selle sidumiseks väljaga. Kui viisard ei seo juhtelementi väljaga ja juhtelement on tüübist, mis saab andmeid kuvada (nt tekstiväli või liitboks), peate sisestama välja nime või juhtelemendi atribuudi Juhtelemendi allikas või avaldise enne, kui seal kuupäeva kuvatakse. Juhtelemendi sidumiseks väljaga kasutage järgmist protseduuri.

 1. Juhtelemendi atribuudilehe kuvamiseks klõpsake juhtelemendil ning vajutage klahvi F4.

 2. Atribuudilehe menüüs Andmed klõpsake rippmenüü noolt atribuudi Juhtelemendi allikas kõrval ja valige väli, mida soovite juhtelemendis kuvada. Avaldise saate tippida ka väljale Juhtelemendi allikas.

  Avaldiste kohta leiate lisateavet artiklist Avaldise loomine.

Lehe algusse

Lisateave paani Väljaloend

Järgnevas loendis on nõuanded paaniga Väljaloend töötamise kohta, neist võib olla kasu vormi või aruandesse faile lisades. Paani Väljaloend kuvamiseks avaga vorm või aruanne küljendi- või kujundivaates ja klõpsake klahvikombinatsiooni ALT+F8.

 • Kui vormi või aruande atribuut Kirje allikas on tühi ja lohistate välja paanilt Väljaloend vormi või aruandesse, täidab Access vormi või aruande atribuudi Kirje allikas automaatselt.

 • Kui vormi või aruande atribuut Kirje allikas on SELECT-lause või tabeli nimi, saate lülitada paani Väljaloend kuvamist järgneva kahe oleku vahel:

  • Kõik andmebaasiväljad.    Kuvab jaotisi Selle vaate puhul saadaolevad väljad, Seotud tabelites saadaolevad väljad (kui sellised tabelid on olemas) ja Muudes tabelites saadaolevad väljad (kui sellised tabelid on olemas).

  • Ainult kirjeallika väljad.    Kuvab ainult jaotist Selle vaate puhul saadaolevad väljad.

   Nende kahe režiimi vaheldamiseks klõpsake paani Väljaloend allservas linki Kuva ainult praeguse kirjeallika väljad või Kuva kõik tabelid.

   Märkus. : Kui vormi või aruande atribuut Kirje allikas on seatud salvestatud päringule, kuvab paan Väljaloend ainult jaotist Selle vaate puhul saadaolevad väljad (paani Väljaloend allservas ei kuvata suvandit Kuva kõik tabelid). Kirjeallika redigeerimiseks paremklõpsake ühte nendest väljadest ja klõpsake linki Redigeeri kirjeallikat.

 • Kui vormi või aruande atribuut Kirje allikas on määratud tabelile ja lohistate välja paani Väljaloend jaotisest Seotud tabelites saadaolevad väljad vormi või aruandesse, muudab Access vormi või aruande atribuudi Kirje allikas SELECT-lause, millega kaasneb ka lisatav väli. Kui Access ei saa tabelite seostamist määrata, kuvatakse dialoogiboksi Seose valimine, kus saate valida sobiva seose.

 • Kui lohistate välja paani Väljaloend jaotisest Muudes tabelites saadaolevad väljad vormi või aruandesse, kuvab Access dialoogiboksi Seose määramine. Selles dialoogiboksis peate määrama seose teise tabeli ja vormi või aruande kirjeallika vahel. Kui te pole kindel, millised väljad sellesse dialoogiboksi sisestada, võite klõpsata nuppu Loobu ning uurida tabeli seoseid.

  Seoste kohta leiate lisateavet teemast Tabeliseoste juhend või loomine, redigeerimine või kustutamine seose.

  On võimalik, et paani Väljaloend jaotises Muudes tabelites saadaolevad väljad olev väli on kaudselt seotud vormi või aruande kirjeallikaga läbi mõne jaotises Seotud tabelites saadaolevad väljad oleva tabeli. Sel juhul võib välja lohistamine vormi või aruandesse ühest seotud tabelist põhjustada ühe või enama tabeli liikumise jaotisest Muudes tabelites saadaolevad väljad jaotisesse Seotud tabelites saadaolevad väljad.

 • Kui vormi või aruande kirjeallikas on SELECT-lause või salvestatud päring, saate kirjeallikat kuvada ja redigeerida Päringukoosturis, kui paremklõpsate soovitud välja paanil Väljaloend ning seejärel klõpsates linki Redigeeri kirjeallikat. Kui kirjeallikas on tabel, käivitab see käsk tabeli Päringukoosturi. Access küsib, kas soovite luua tabeli põhjal päringu; kirjeallika päringuks muutmiseks klõpsake nuppu Jah, klõpsates nuppu Ei jääb kirjeallikas muutmata.

 • Tabeli saate avada andmelehevaates, kui klõpsate tabeli nime kõrval linki Redigeeri tabelit või paremklõpsate tabeli nime paanil Väljaloend ning klõpsate käsku Ava tabel andmelehevaates.

 • Paanilt Väljaloend saate tabelile lisada otsinguväli järgmiselt.

  1. Klõpsake linki Redigeeri tabelit selle tabeli kõrval, kuhu soovite otsinguvälja lisada.

   Tabelit kuvatakse andmelehevaates.

  2. Lohistage väli paanilt Väljaloend andmelehele.

  3. Käivitatakse otsinguviisard. Järgige viisardi juhiseid. Viimasel lehel klõpsake nuppu Valmis.

 • Paani Väljaloend kaudu juurdepääsu tööala paremas servas saate lahtidokkimine kursori paigutamine paani Väljaloend tiitliribal, kuni see muutub Teisalda kursori Teisalduskursor , ning seejärel lohistage paani Väljaloend vasakule. Saate asetada loendis suvalist tööala või dokkida tööala vasakus servas lohistada kõik viis vasakule.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×