Vormide tutvustus

Accessi vorm on andmebaasiobjekt, mille abil saab luua andmebaasirakenduste kasutajaliideseid. „Seotud“ vorm on andmeallikaga (nt tabeli või päringuga) vahetult seotud ning võimaldab sisestada, redigeerida ja kuvada andmeallikast pärit andmeid. Luua saab ka „köitmata“ vormi, mis andmeallikaga vahetult seotud pole, ent hõlmab siiski käsunuppe, silte ja muid rakenduse kasutamiseks vajalikke juhtelemente.

Selles artiklis käsitletakse peamiselt seotud vorme. Seotud vormide abil saate reguleerida oma andmetele juurdepääsu (nt seda, millised väljad või read kuvatakse). Näiteks võivad teatud kasutajad vajada ainult väikest osa välju. Pakkudes neile vaid vajalike väljadega vormi, muudate andmebaasi kasutamise nende jaoks hõlpsamaks. Vormile saate sagedamini kasutatavate toimingute automatiseerimiseks lisada ka käsunuppe ja muid funktsioone.

Seotud vorme võib võrrelda akendega – nende kaudu näevad ja kasutavad inimesed teie andmebaasi. Tõhus vorm kiirendab andmebaasi kasutamist, sest inimesed ei pea vajaliku teabe otsimisega vaeva nägema. Visuaalselt kena vormi abil on andmebaasiga töötamine meeldivam ja tõhusam ning selle abil saab vältida ka vigaste andmete sisestamist.

Märkus. : Eeldame, et olete tabeli (või ühel või enamal tabelil põhineva päringu) juba loonud ja soovite andmete vaatamiseks või töötlemiseks luua vormi.

Selle artikli teemad

Vormi loomine vormitööriista abil

Tükeldatud vormi loomine vastava tööriista abil

Mitut kirjet kuvava vormi loomine vastava tööriista abil

Vormi loomine vormiviisardi abil

Vormi loomine tühja vormi tööriista abil

Paigutus- ja kujundusvaade

Vormi viimistlemine küljendivaates

Vormi viimistlemine kujundusvaates

Vormi loomine vormitööriista abil

Vormitööriista abil saate vormi luua ühe hiireklõpsuga. Selle tööriista abil paigutatakse vormile kõik alusandmeallika väljad. Uue vormi saate kasutusele võtta kohe. Vormi võite ka paigutus- või kujundusvaates oma vajaduste järgi kohandada.

Uue vormi loomine vormitööriista abil

 1. Klõpsake navigeerimispaanil tabelit või päringut, mis sisaldab andmeid, mida soovite vormil näha.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Vorm.

Access loob vormi ja kuvab selle küljendivaates. Küljendivaates saate teha kujundusmuudatusi vormil, kus samal ajal on kuvatud andmed. Näiteks saate vajaduse korral andmete mahutamiseks reguleerida tekstiväljade suurust.

Kui Access leiab üksiku tabeli, mis on vormi loomisel kasutatud tabeli või päringuga üks-mitmele seoses, lisatakse vormile seotud tabelil või päringul põhinev andmeleht. Näiteks kui loote lihtsa vormi, mis põhineb tabelil Töötajad, ja tabelite Töötajad ning Tellimused vahel on defineeritud üks-mitmele seos, kuvatakse andmelehel kõik tabeli Tellimused need kirjed, mis on seotud tabeli Töötajad praeguse kirjega. Andmelehe saate vormilt kustutada, kui teil seda enam vaja ei lähe. Kui vormi loomisel kasutatud tabeli või päringuga üks-mitmele seoses olevaid tabeleid on mitu, siis vormile andmelehti ei lisata.

Tükeldatud vormi loomine vastava tööriista abil

Tükeldatud vorm võimaldab andmeid näha korraga kahel viisil – vormivaates ja andmelehevaates.

Tükeldatud vormi ning vormi ja alamvormi kombinatsiooni erinevus seisneb selles, et mõlemad vaated on ühendatud sama andmeallikaga ning on teineteisega kogu aeg sünkroonitud. Kui valite välja vormi ühes osas, valitakse sama väli ka vormi teises osas. Andmeid saab lisada, muuta või kustutada (kui kirjeallikas on uuendatav ja vormi pole konfigureeritud neid toiminguid blokeerima) vormi mõlemas osas.

Tükeldatud vormidega töötamine pakub teile mõlema vormitüübi eeliseid ühelainsal vormil. Näiteks saate vormi andmelehevaadet kasutada kirje kiireks leidmiseks ja vormivaadet seejärel kasutada kirje vaatamiseks ja redigeerimiseks.

Tükeldatud vormi loomiseks tükeldatud vormi tööriista abil tehke järgmist.

 1. Klõpsake navigeerimispaanil soovitud andmeid sisaldavat tabelit või päringut või avage tabel või päring andmelehevaates.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Veel vorme ja seejärel käsku Tükeldatud vorm.

Access loob vormi ja kuvab selle küljendivaates. Küljendivaates saate muuta vormi andmete kujundust kuvamise ajal. Näiteks saate vajadusel reguleerida tekstiväljade suurust, et kõik andmed ära mahuks. Lisateavet vormivaadete kohta leiate teemast Paigutus- ja kujundusvaate tutvustus.

Mitut kirjet kuvava vormi loomine vastava tööriista abil

Vormitööriista abil loodud vormil kuvatakse korraga üks kirje. Kui soovite sellist vormi, mida saab andmelehest rohkem kohandada ja kus kuvatakse mitu kirjet, kasutage mitme üksuse tööriista.

 1. Klõpsake navigeerimispaanil tabelit või päringut, mis sisaldab andmeid, mida soovite vormil näha.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Veel vorme ja seejärel käsku Mitu üksust.

Access loob vormi ja kuvab selle küljendivaates. Küljendivaates saate teha kujunduse muudatusi vormil, kus samal ajal on kuvatud andmed.

Mitme üksuse tööriista kasutamise tulemusena loob Access vormi, mis sarnaneb andmelehega. Andmed on korraldatud ridadesse ja veergudesse ning korraga kuvatakse mitu kirjet. Siiski on mitme üksusega vormil rohkem kohandamissuvandeid kui andmelehel (näiteks võimalus lisada graafikaelemente, nuppe ja muid juhtelemente). Lisateavet vormi kohandamise kohta vaadake teemadest Vormi viimistlemine küljendivaates ja Vormi viimistlemine kujundusvaates.

Vormi loomine vormiviisardi abil

Vormil kuvatavate väljade valimiseks saate erinevate eelmainitud vormiloomistööriistade asemel kasutada ka vormiviisardit. Saate ka määratleda, kuidas on andmed rühmitatud ja sorditud, ning kasutada rohkem kui ühe tabeli või päringu välju (juhul kui määrasite eelnevalt tabelite ja päringute vahelised seosed).

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Vormiviisard.

 2. Järgige juhiseid vormiviisardi lehtedel.

  Märkus. : Kui soovite vormi lisada välju mitmest tabelist ja päringust, ärge klõpsake pärast vormiviisardi avalehel esimese tabeli või päringu väljade valimist nuppu Edasi või Valmis. Selle asemel valige juhiseid järgides uuesti tabel või päring ja klõpsake välju, mida soovite vormile lisada. Seejärel klõpsake jätkamiseks nuppu Edasi või Valmis.

 3. Klõpsake viisardi viimasel lehel nuppu Valmis.

Vormi loomine tühja vormi tööriista abil

Kui viisard või vormiloomistööriistad teie vajadustele ei vasta, saate vormi loomiseks kasutada tühja vormi tööriista. Selle abil saate vormi luua väga kiiresti, eriti kui kavatsete vormi lisada ainult mõne välja.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Tühi vorm.

  Access avab küljendivaates tühja vormi ja kuvab paani Väljaloend.

 2. Klõpsake paanil Väljaloend plussmärki (+) tabeli või tabelite ees, mis sisaldavad välju, mida soovite vormil näha.

 3. Vormile välja lisamiseks topeltklõpsake välja või lohistage see vormile.

  • Esimese välja lisamise järel saate lisada mitu välja korraga. Selleks hoidke all juhtklahvi (Ctrl), klõpsates samal ajal mitut välja ja lohistades need siis vormile.

  • Paani Väljaloend tabelite järjestus muutub vastavalt vormi parajasti valitud osale. Kui vorm, mida soovite lisada, ei kuvata, valige mõni muu vormi osa ja proovige seejärel välja uuesti lisada.

 4. Vormile logo, pealkirja või kuupäeva ja kellaaja lisamiseks kasutage menüü Kujundus jaotises Päis/jalus olevaid tööriistu.

 5. Menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid olevate tööriistade abil saate vormile lisada mitmeid erinevaid juhtelemente.

  Veidi suurema valiku juhtelementide kuvamiseks aktiveerige kujundusvaade. Selleks paremklõpsake vormi ja klõpsake siis nuppu Kujundusvaade.

Paigutus- ja kujundusvaade

Küljendivaade   . Küljendivaade on vormide muutmiseks kõige intuitiivsem vaade ja selle abil saab Accessis vorme peaaegu igal võimalikul viisil muuta.

Küljendivaates on vorm käivitatud, seega näete oma andmeid nii, nagu need kuvatakse vormi kasutajatele. Samas saate selles vaates muuta ka vormi kujundust. Kuna vormi muutmise ajal on andmed näha, on see vaade kõige kasulikum juhtelementide suuruse määramisel või suvalise muu vormi välimust ja kasutatavust mõjutava tööülesande sooritamisel.

Kui mõnda ülesannet ei saa küljendivaates teha, saate aktiveerida kujundusvaate. Teatud juhtudel kuvatakse Accessis mõne konkreetse muudatuse tegemiseks teade selle kohta, et peate aktiveerima kujundusvaate.

Kujundusvaate    kaudu näete oma vormi struktuuri üksikasjalikumalt. Näete vormi päise-, üksikasja- ja jalusejaotisi. Kujundusvaates ei ole vorm käivitatud, seega ei näe te muudatuste tegemisel alusandmeid. Siiski saate teatud tööülesandeid kujundusvaates sooritada hõlpsamalt kui küljendivaates. Näiteks saate:

 • lisada vormile erinevaid juhtelemente (nt köidetud objektipaneele, leheküljepiire ja diagramme);

 • redigeerida tekstivälja juhtelemendi algallikaid tekstivälja kaudu, kasutamata atribuudilehte;

 • muuta vormi jaotiste (nt vormi päise- või üksikasjajaotise) suurust;

 • muuta teatud vormiatribuute, mida küljendivaates muuta ei saa.

Vormi viimistlemine küljendivaates

Pärast vormi loomist saate selle kujundust küljendivaates hõlpsalt viimistleda. Juhindudes vormi tegelikest andmetest, saate juhtelemente ümber korraldada ja nende suurust reguleerida. Saate vormi paigutada uusi juhtelemente ning seada vormi ja selle juhtelementide atribuute.

Küljendivaate aktiveerimiseks paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud vormi nime ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Küljendivaade.

Access kuvab vormi küljendivaates.

Vormi ning selle juhtelementide ja jaotiste atribuutide muutmiseks saate kasutada atribuudilehte. Atribuudilehe kuvamiseks vajutage klahvi F4.

Vormikujundusele väljade lisamiseks alustabelist või -päringust kasutage paani Väljaloend. Paani Väljaloend kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Lisa olemasolevad väljad või kasutage kiirklahve Alt+F8.

Seejärel saate välju otse paanilt Väljaloend oma vormile lohistada.

 • Üksiku välja lisamiseks topeltklõpsake seda või lohistage see paanilt Väljaloend soovitud vormijaotist.

 • Mitme välja korraga lisamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake lisatavaid välju. Seejärel lohistage valitud väljad vormile.

Vormi viimistlemine kujundusvaates

Vormi kujundust saate viimistleda ka kujundusvaates. Uute juhtelementide ja väljade lisamiseks vormi tuleb need lisada kujundusruudustikku. Vormi kohandamiseks pääsete atribuudilehe kaudu juurde paljudele atribuutidele.

Kujundusvaate aktiveerimiseks paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud vormi nime ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

Access kuvab vormi kujundusvaates.

Vormi ning selle juhtelementide ja jaotiste atribuutide muutmiseks saate kasutada atribuudilehte. Atribuudilehe kuvamiseks vajutage klahvi F4.

Vormikujundusele väljade lisamiseks alustabelist või -päringust kasutage paani Väljaloend. Paani Väljaloend kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Lisa olemasolevad väljad või kasutage kiirklahve Alt+F8.

Seejärel saate välju otse paanilt Väljaloend oma vormile lohistada.

 • Üksiku välja lisamiseks topeltklõpsake seda või lohistage see paanilt Väljaloend soovitud vormijaotist.

 • Mitme välja korraga lisamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake lisatavaid välju. Seejärel lohistage valitud väljad vormile.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×